CFD Trading vs Futures Trading - waarin beleggen?

Admirals

Het eerste futures contract ooit betrof mais en werd opgesteld en geregistreerd bij de Chicago Board of Trade (CBOT) in 1851. Wat zijn futures precies? De gedachte achter deze constructie was dat de verkoper (in dit geval de boer) en de koper (doorgaans een fabrikant) zich verbinden tot de toekomstige koop van een bepaald product tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Sindsdien heeft de toepassing van futures contracten zich verspreid over vele verschillende markten en hebben kopers en verkopers hier in toenemende mate gebruik van gemaakt. Hoewel de futures markets in eigenlijke zin voornamelijk de arena voor commerciële partijen en institutionele handelaren was, blijkt futures trading thans het speelveld van traders.

Bij futures trading speculeren traders en beleggers op de mogelijke toekomstige prijsontwikkeling van het product die een bepaald future contract vertegenwoordigd.

Met de introductie van online trading software waarmee traders binnen een fractie van een seconde orders kunnen plaatsen, kiezen steeds meer traders en beleggers voor futures trading middels de CFD (Contracts for Difference) constructie.

In dit artikel bespreken we alles wat u dient te weten over futures trading en CFD's; de voor- en nadelen van beide opties, de markten en instrumenten waarin u kunt handelen en hoe u met behulp van een passende trading strategie optimaal kunt profiteren van beide opties. Daarnaast bespreken we hoe u in enkele eenvoudige stappen aan de slag kunt met futures trading.

Open vandaag nog een beleggingsrekening en begin met futures trading door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken:

Futures trading - Wat zijn futures?

De futures trading markt vindt haar oorsprong in de grondstoffenindustrie. Met name boeren, mijnwerkers en olieproducenten voelden de noodzaak om de risico's die fluctuaties in prijs met zich mee brengen, te beperken. Zolang zij niet wisten welke prijs ze in de toekomst voor hun product zouden kunnen krijgen, wisten zij niet wat hun inkomsten zouden zijn.

Uiteraard vergt de productie en bedrijfsvoering investering. Indien de prijs waartegen zij de producten kunnen verkopen lager uitvalt dan geanticipeerd, kan dit voor financiële problemen zorgen. Om dit te voorkomen werden futures contracten geïntroduceerd. De eerste futures contracten werden onderhandeld ten behoeve van landbouwproducten. Jaren later, in de '70-er jaren volgde andere grondstoffen - denk aan futures goud, futures olie en cocoa futures.

In de afgelopen decennia is de toepassing van deze constructie sterk toegenomen. We onderscheiden thans currency futures en futures voor aandelen, cryptocurrencies & indices zoals AEX futures, Dow Jones futures, DAX futures en Bitcoin futures. De toepassing is erg breed maar de opzet is altijd hetzelfde. Futures contracten zijn een type financiële derivaten. Dat wil zeggen dat zij een bepaald onderliggend financieel product of grondstof betreffen.

De gedachte is simpel. In wezen betreft het een (gestandaardiseerd) contract waarbij de partijen zich verbinden op een afgesproken moment in de toekomst, een bepaalde hoeveelheid van het betreffende product, tegen een vooraf vastgesteld bedrag te verhandelen. De koper en verkoper verwerven hiermee een recht, maar ook de verplichting om op de specifieke datum in de toekomst te kopen, dan wel te verkopen tegen de afgesproken prijs.

Deze prijsstelling is afhankelijk van de vraag van kopers naar en het aanbod van verkopers van het onderliggende product. Afhankelijk van de waardeverandering van de onderliggende activa kan een contract geld waard zijn of een verlies inhouden. Futures contracten worden onderhandeld op de futures markets via een broker (uw financiële tussenpersoon).

Bij Admiral Markets kunt u handelen in CFD's op grondstoffen, valuta, aandelen en andere financiële producten zoals futures contracten.

Futures trading - Internationale Futures Markets

Zoals eerder besproken kan men vandaag de dag met behulp van de futures trading constructie veel meer dan alleen grondstoffen en landbouwproducten verhandelen. Futures contracten zijn over-the-counter (OTC) producten en worden rechtstreeks tussen partijen verhandeld. Futures trading transacties worden echter gefaciliteerd via beurzen wereldwijd. Een aantal belangrijke Futures markets zijn:

 • De Chicago Mercantile Exchange
 • De Chicago Board of Trade
 • De New York Mercantile Exchange

Ook in Europa en in andere belangrijke financiële handelscentra vindt men futures markets. Tegenwoordig is futures trading volledig geautomatiseerd en kunnen investeerders orders plaatsen via hun het handelsplatform van de broker.

Wat is Futures Trading?

We hebben ons tot nu toe gericht op de partijen voor wie futures contracten oorspronkelijk bedoeld waren - boeren, olie producenten, en mijnwerkers. Echter, nu de veranderingen in de prijs van de te verhandelen producten vaak aanzienlijk zijn, hebben de futures markets ook de aandacht van speculanten getrokken. Bij futures trading speculeert een investeerder op toekomstige koersbewegingen. Futures trading heeft in de afgelopen decennia enorm aan populariteit gewonnen.

Futures trading stijlen

Futures trading leent zich voor toepassing van verschillende handelsvormen zoals scalping, day trading en swing trading.

Scalping- en day trading futures

Bij deze korte termijn handelsvormen anticipeert de trader op kortdurende fluctuaties in prijs gedurende de handelsdag. Omdat men inzet op kleine prijsbewegingen, op de korte termijn, zullen daghandelaren doorgaans meerdere posities tegelijkertijd houden om aan het einde van de dag een bevredigende winst bij te kunnen schrijven. Grotere prijsbewegingen vergen doorgaans immers een langere periode. Het moge duidelijk zijn dat deze trading stijl de nodige tijd en aandacht vergt en aldus minder geschikt is voor beginnende handelaren

Swing trading

Bij swing trading daarentegen, houdt de trader zijn posities enkele dagen of zelfs weken waarbij hij aldus grotere winsten nastreeft. Houdt echter wel in gedachten dat deze contracten een vaste vervaldatum hebben en dat futures trading niet geschikt is voor lange termijn beleggingsstrategieën waarbij de investeerder een activum enkele maanden of jaren houdt.

Spread trading

Een andere variant van trading futures is 'spread' futures trading. Het idee achter deze handelsstijl is om te profiteren van de prijsverandering van twee verschillende posities. Een spread handelaar zal twee posities tegelijkertijd plaatsen, bijvoorbeeld op dezelfde markt maar met verschillende data in een poging te profiteren van de verwachte prijsverandering. Sommige traders kiezen deze aanpak voor lange termijn strategieën. Echter, naarmate u beter bekend raakt met de karakteristieken van futures trading en de contractgroottes zult u zich realiseren dat deze stijl uitsluitend geschikt is voor institutionele partijen en organisaties die zeer grote bedragen kunnen investeren.

Laten we nu bekijken hoe futures trading in de praktijk werkt. Wilt u meer weten over de markten en trading? Klik op de onderstaande banner om u aan te melden voor de GRATIS 'Zero to Hero' trading cursus:

Wat zijn Futures contracten

We begrijpen nu wat futures contracten zijn en wat het oogmerk van futures trading is.

Hoe worden futures contracten verhandeld

Futures worden verhandeld op beurzen (futures markets) waar alle contracten zijn gestandaardiseerd. Dit betekent in feite dat elk contract dezelfde specificaties kent, ongeacht welke partijen betrokken zijn. De contracten kennen een vaste opzet en vorm en factoren zoals kwaliteit, kwantiteit en afwikkelingsdata zijn gestandaardiseerd.

Waarde en aanduiding futures contracten

Iedereen die bijvoorbeeld olie futures verhandelt op de New York Mercantile Exchange, moet er rekening mee houden dat één contract 1.000 vaten van de West Texas Intermediate olie (WTI) van een bepaald kwaliteitsniveau betreft.

Bovendien volgen ook de aanduidingen een vast vorm. Om futures trading te vergemakkelijken hebben de meeste futures contract codes van 5 karakters:

 • De eerste twee karakters identificeren het product
 • Het derde karakter refereert aan de maand
 • De laatste twee duiden op het jaar

Willekeurige WTI olie futures zouden bijvoorbeeld als volgt aangeduid kunnen worden:

 • CLX20 of CLX21
 • CL = ruwe olie,
 • X = november (U kunt een lijst van de letters en nummers die voor bepaalde maanden worden gebruikt terug vinden op de website van de futures markets waaraan het betreffende contract is geregistreerd )
 • 20 = Jaar 2020, 21 = 2021

Hoewel de standaardisatie duidelijkheid schept en futures trading in belangrijke mate kan vereenvoudigen zijn er uiteraard ook nadelen verbonden aan het hebben van een vaste vervaldatum of het feit dat de contractgrootte niet aanpasbaar is.

Zoals u uit ons bovenstaande voorbeeld heeft kunnen afleiden is de contractgrootte doorgaans aanzienlijk. In het geval van de voor vernoemde olie futures was 1 contract het equivalent van 1.000 vaten olie. Bij traditionele vormen van futures trading is het niet mogelijk om kleinere handelsvolumes te verhandelen. Dit is een belangrijke reden waarom vele beleggers en traders kiezen voor futures trading met behulp van de CFD constructie.

Wat is CFD Futures trading

CFD is een afkorting van de term Contracts for Difference. CFD's zijn derivaten, dat wil zeggen dat de prijs is gebaseerd op de waarde van de onderliggende activa. Wanneer u zich toelegt op CFD trading moet u begrijpen dat u in feite een contract met de broker aangaat en niet daadwerkelijk de activa zelf verwerft. Waar dit in uw dagelijkse handelsactiviteiten wellicht een puur juridisch of fiscaal onderscheid lijkt, is het een van de fundamentele kenmerken die deze constructie uniek maakt.

Bovendien heeft het zeker implicaties voor de werkzaamheid en aldus voor de mogelijkheden die deze handelswijze biedt. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid te handelen met toepassing van de hefboomwerking en het feit dat u zowel long- als short selling orders (verkoop) kunt plaatsen. Dit stelt de trader in staat in te spelen op dalende en op stijgingen bewegingen in de marktprijs.

De prijsstelling van een Contract for Difference is niet willekeurig. Het weerspiegelt de waarde van de prijs van het onderliggende instrument. Bij het handelen in CFD's op aandelen bijvoorbeeld, bestaan de onderliggende activa uit de aandelen van een bepaald bedrijf. Wanneer de waarde van het betreffende aandeel veranderd zal de trader, afhankelijk van de door hem ingenomen positie, winst maken ofwel verlies lijden.

Een van de redenen waarom deze vorm van trading dermate populair is, ligt in het gegeven dat Contracts for Difference op een breed scala aan instrumenten kunnen worden toegepast. U kunt handelen in financiële producten zoals indices, grondstoffen, obligaties, cryptocurrencies, futures en aandelen zonder dat u hier bezit van hoeft te nemen.

Deze vorm van trading kent gelijkenissen met futures trading maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen. in de volgende paragrafen vergelijken we de CFD handel met futures trading.

Verschillen tussen CFD futures trading en futures trading

Futures Trading

CFD Trading

Vaste vervaldatum (maandelijks, driemaandelijks)

Over het algemeen geen vaste verval data

Handel via een beurs ofwel Futures markets (CBOT, CME, NYMEX)

Handel via een tussenpersoon (uw broker)

U neemt geen bezit van het product

U neemt geen bezit van het product

Zowel long- als short trading (verkoop) mogelijk

Zowel long- als short trading (verkoop) mogelijk

Leverage trading - handelen met hefboom

Leverage trading - handelen met hefboom

Minder beschikbare instrumenten dan CFD's

Meer dan 3.000 verhandelbare instrumenten

CFD- vs Futures trading- de voor- en nadelen

De overweging CFD- vs futures trading is voor een belangrijk deel persoonlijk. Wat het beste voor u is, blijkt grotendeels afhankelijk van uw trading stijl, beleggingshorizon en het instrument dat u wenst te verhandelen. Er zijn echter enkele voor- en nadelen te benoemen, die u enige houvast kunnen bieden in uw besluitvorming.

Voordelen van het futures trading vs CFD trading

✔️ Volledige prijstransparantie: futures trading transacties worden gefaciliteerd op openbare beurzen zoals de Chicago Mercantile Exchange. Het hoge handelsvolume dat futures trading kenmerkt, wordt ingegeven door institutionele beleggers en commerciële bedrijven die doorgaans in grote hoeveelheden in- en verkopen. Het voordeel hiervan is dat de prijsstelling die van de onderliggende instrumenten nauw weerspiegeld.

Bij Futures trading met behulp van CFD wordt de prijs eveneens berekend op basis van die van het onderliggende activum en vervolgens aangepast met inachtneming van de kosten van de broker. Deze kosten zullen op liquide markten (markten en instrumenten die veel verhandeld worden) doorgaans minimaal zijn maar kunnen hoger zijn op meer exotische instrumenten.

✔️ Kosteneffectief voor beleggers die grote hoeveelheden verhandelen: de kosten voor futures trading voor de meest verhandelde instrumenten zijn doorgaans betrekkelijk laag. Dit maakt het ideaal voor traders en beleggers die grote hoeveelheden verhandelen. Zoals reeds eerder opgemerkt heeft men bij futures trading rekening te houden met de standaard contractgroottes.

In de volgende paragrafen zullen we hier nader op ingaan en bespreken waarom futures trading, in vergelijking met CFD handel, veel meer startkapitaal vereist.

Nadelen van het futures trading vs CFD trading

Bij futures trading bent u gebonden aan zeer grote contractgroottes: bij futures trading gaat u een contract aan om een bepaalde hoeveelheid van een product of een grondstof te kopen. Deze hoeveelheden zijn gestandaardiseerd. Goud futures bijvoorbeeld, worden verhandeld in standaard contract eenheden van 100 ounces, waarbij elke mutatie van één punt het equivalent van $ 100 is.

Dit betekent dat als u slechts één goud future houdt (de kleinste hoeveelheid die u op de futures market kunt kopen) een prijsverandering van tien punten (10 USD) betekent dat u 1.000 USD verliest. Goud is volatiel en kan per dag meer dan 10 USD bewegen, hetgeen een buitensporig groot risico voor de trader kan inhouden. Futures trading vereist een aanzienlijk startkapitaal en het is niet mogelijk om met kleine(re) bedragen te beleggen. Met CFD trading heeft u meer flexibiliteit, u kunt zelf uw contract grootte bepalen aan de hand van uw beschikbare kapitaal en risicobereidheid.

Vaste vervaldatum: elk futures trading contract kent een vaste einddatum. Dit houdt in dat de waarde van het contract afneemt naarmate de vervaldatum nadert. Dit is een factor waar u naast de reguliere prijsverandering rekening mee moet houden. Het betekent dat u een trade niet kan aanhouden na een bepaalde datum, al beweegt de positie in uw voordeel. Contracts for Difference daarentegen hebben geen vervaldatum. Dit biedt bijzonder veel flexibiliteit. Traders kunnen posities openen en sluiten wanneer hen dat het meest gunstig lijkt.

Minder beschikbare markten: Hoewel er een goed aanbod van markten en instrumenten beschikbaar is voor futures trading, valt dit in het niet in vergelijking met de selectie beschikbare markten voor CFD handel.

Beschikbare markten voor CFD- en Futures Trading

Zoals eerder besproken waren de eerste voor futures trading beschikbare markten de agrarische producten en olie futures. Tegenwoordig kunnen beleggers echter kiezen uit currency futures, aandelen-, indices- en bitcoin futures of beginnen met optie futures trading. Dit doet wellicht aan als een vrij breed aanbod maar valt en het niet bij de voor CFD trading beschikbare markten. Met de CFD constructie kunt u alle voor futures trading beschikbare markten verhandelen (futures CFD's) plus vele duizenden andere instrumenten.

Er zijn vele activa die simpelweg niet met behulp van futures trading te traden zijn. Zo bieden de futures markets uitsluitend de belangrijkste valuta's, terwijl u met CFDs uit een grote verscheidenheid aan wereldwijde valuta's kunt kiezen. Bij Admiral Markets kunt u handelen in vele duizenden CFD instrumenten tegen bijzonder gunstige voorwaarden en kosten.

Aan de slag met futures trading

Hiermee hebben we de belangrijkste kenmerken van futures trading besproken. Als u zelf aan de slag wilt met futures trading zijn er uiteraard andere aspecten waar u zich in moet verdiepen - denk aan de vervaldata, risicobeheer en de specifiek toepasselijke contractvoorwaarden. Voordat u start met futures trading of elke andere vorm van trading of beleggen zijn er enkele belangrijke factoren die u in overweging moet nemen zoals een trading plan en strategie.

Futures trading plan

 • Trading schema en handelsvorm: Er zijn verschillende manieren om futures trading te benaderen. U kunt kiezen uit uiteenlopende trading stijlen - van scalping en day trading tot swing trading. Overweeg welke handelsvorm het beste past bij uw handel schema (de tijd en tijdstippen die u beschikbaar heeft om te traden), persoonlijke voorkeuren en ervaringsniveau.
 • Selecteer de te verhandelen instrumenten: Wilt u handelen in olie futures of heeft u een voorkeur voor futures trading op grondstoffen? Houdt in gedachte dat voor ieder futures contract specifieke contract groottes en minimumbedragen gelden. Het kan voor individuele traders (met kleinere handelsaccounts dan institutionele instellingen en bedrijven) lastig zijn futures markets te vinden die zij kunnen verhandelen.
 • Welke strategie zal ik gebruiken? Uw futures trading strategie helpt u bij het definiëren van de parameters voor het invoeren en sluiten van transacties. Men gebruikt indicatoren, price action patronen en andere specifieke analyse technieken om handelsbeslissingen te nemen. Trading zonder strategie is gokken. Het is belangrijk dat u uw strategie consistent en gedisciplineerd toepast, zo kunt u beoordelen wat werkt en wat niet.

Futures trading strategie

Bij het verhandelen van futures trading CFD's zal u moeten besluiten of u een bepaald instrument wilt kopen, verkopen of ervoor kiest tijdelijk aan de zijlijn te blijven. Handelaren gebruiken hiertoe een trading strategie. Een effectieve trading strategie biedt duidelijke criteria en voorwaarden waarop de trader zijn handelsbeslissingen kan baseren Het is in feite optelsom van condities en voorwaarden waar u de beslissing om een order te plaatsen of geen order te plaatsen op baseert (uw analyse) en regels omtrent het beheer van uw trades.

Traders gebruiken analyse om tot een beursvoorspelling te komen en te beoordelen of de geldende set-up aan de in hun strategie gestelde criteria voldoet. Er zijn vele verschillende manieren om deze analyse uit te voeren. De verschillende technieken en hulpmiddelen kunnen grofweg in twee categorieën worden onderverdeeld:

 • Fundamentele analyse- betreft de bestudering van bedrijfsspecifieke gegevens en algemene economische data. Traders proberen aan de hand van deze data vast te stellen of het waarschijnlijk is dat het bedrijf in de toekomst meer waard zal zijn en meer winst zal maken - hetgeen zich naar verwachting vertaalt in een stijgende aandelenprijs.
 • Technische analyse - Technische analyse gebruikt historische prijsinformatie om toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen. Traders die deze school van analyse aangehangen, richten zich uitsluitend op het analyseren prijs- en grafiek patronen, met de gedachte dat deze patronen zich herhalen. Het idee is dat alle kenbare informatie reeds in de prijs verdisconteerd is.

Hoewel sommige handelaren ervoor kiezen zich te specialiseren in één van beide typen analyse, zullen vele traders een zekere combinatie van fundamentele- en technische analyse technieken toepassen om beter inzicht in de context van de marktbeweging te krijgen en te bepalen of zij een instrument willen kopen of verkopen. Een trading strategie biedt criteria en voorwaarden voor het plaatsen van een trade.

Zelf starten met Futures trading

Naast het vinden van de juiste stijl, instrument en trading strategie zijn er ook enkele praktische punten die u moet overwegen - denk aan uw broker keuze en de software die u gebruikt om uw futures trading activiteiten uit te voeren. Er zijn enkele handelsplatformen die specifiek op futures trading zijn toegespitst.

Het is echter raadzaam te kiezen voor een trading platform dat zich leent voor handel in verschillende producten zoals Forex trading, CFD's op aandelen, indices, grondstoffen, aandelen en cryptocurrencies. Zo kunt u experimenteren met verschillende instrumenten. Bovendien wordt diversificatie van de beleggingsportefeuille als een belangrijke risicomanagement techniek aangemerkt.

Futures trading - Trading platform

MetaTrader is de meest gebruikte en gevierde trading platform en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteit maar is verrassend gebruiksvriendelijk. Het platform biedt alle bovendien een scala aan hulpmiddelen en functionaliteiten die uw CFD- of futures trading activiteiten kunnen ondersteunen en een uitgebreid scala aan indicatoren en trade bots.

Het is bovendien een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en instrumenten kunt verhandelen. U kunt de software gebruiken voor zowel futures trading als voor CFD trading op een grote selectie instrumenten en markten.

Admiral Markets biedt traders zowel toegang tot het MetaTrader 4 als het MetaTrader 5 handelsplatform en stelt bovendien verschillende versies van de software beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor verschillende besturingssystemen en apparaten. Probeer MetaTrader 5 Mac, MetaTrader 5 Windows of de Android os iOS trading apps.

De MetaTrader software is de eerste keuze van zowel beginnende als professionele traders en brokers. Met honderdduizenden gebruikers wereldwijd, heeft u dan ook toegang tot de grootste online gemeenschap van traders.

Wij bieden verschillende uitvoeringen van de MetaTrader trading software, kies uit:

 • MetaTrader 4
 • MetaTrader 5
 • MetaTrader WebTrader - technische analyse & trading mogelijkheden zonder dat u eerst een programma hoeft te downloaden en installeren
 • MetaTrader Supreme Edition - een aangepaste plug in voor MetaTrader 4 en MetaTrader 5, exclusief beschikbaar voor cliënten van Admiral Markets.

Zodra u uw live- of demo trading account heeft geopend en uw gratis Admiral Markets MetaTrader platform heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen met beleggen op de Japanse beurzen. Indien u meer wilt weten over het MetaTrader 5 download en installatieproces verwijzen wij u naar de handleiding op onze website. Kiest u voor MetaTrader 4, gebruik dan onze MT4 download- en installatie gids.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is exclusief beschikbaar voor cliënten van Admiral Markets en kan worden toegepast op zowel MT4 als MT5. Het pakket omvat ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer. Klik op de onderstaande banner om uw GRATIS download.

 

Futures trading en uw broker keuze

Bij Admiral Markets kunt u handelen in Futures CFD's. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De beschikbare instrumenten, de contractvoorwaarden en geldende transactiekosten kunnen per broker namelijk sterk verschillen. Overweeg als u wilt beginnen met beleggen ook de kwaliteit van de service, betrouwbaarheid en het beschikbare handelsplatform.

Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1,- afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2020. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf starten met Futures trading

We hebben u met dit artikel enig inzicht willen bieden in de kenmerken van futures trading. Futures trading kan erg interessant zijn maar is over het algemeen minder toegankelijk voor individuele traders die niet dusdanig grote handelsvolumes verhandelen als instituties en bedrijven. Vele individuele 'retail' traders kiezen er dan ook voor futures contracten te verhandelen met behulp van de CFD constructie.

Middels de Contract for Difference constructie kunt u handelen in scala aan financiële instrumenten waaronder futures. CFD futures trading kent enkele belangrijke voordelen zoals de flexibiliteit om uw positiegrootte te kiezen en CFD's kennen geen vaste vervaldatum. Bovendien kunt zowel long als short gaan en kunt u gebruik maken van de hefboomwerking.

Bij Admiral Markets bieden wij toegang tot gratis demo en live trading accounts en een breed scala aan futures trading CFD's. Wij raden u aan altijd eerst te experimenteren in een risicovrije omgeving. Admiral Markets biedt een gratis demo account, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen en kunt experimenteren met CFD futures trading.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de karakteristieken van futures CFD's, de dynamiek van de futures markets, het selecteren van instrumenten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 5 trading platform. Open een live trading account om deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte trading ervaring op te doen.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is exclusief beschikbaar voor cliënten van Admiral Markets en kan worden toegepast op zowel MT4 als MT5. Het pakket omvat ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

Links naar Gerelateerde Trading Artikelen

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Top 10 meest verhandelde grondstoffen ter wereld
De grondstoffenmarkt of commodity market is populair bij veel traders, deels vanwege de hoge mate van volatiliteit die aanwezig kan zijn, waardoor traders kunnen profiteren van zowel stijgende als dalende prijzen. Bovendien bieden grondstoffen (commodities) traders en beleggers de mogelijkheid om hu...
Wat zijn derivaten? - Hoe beleggen in derivaten?
De meeste mensen hebben waarschijnlijk wel eens gehoord van aandelen, obligaties of andere traditionele financiële instrumenten zoals grondstoffen of Forex paren. Als we het echter hebben over financiële derivaten, is het heel goed mogelijk dat de meesten niet weten wat dit begrip exact inhoudt.In d...
Beleggen in edelmetalen in 2022
Heeft u interesse in het investeren in edelmetalen of beleggen in goud? Dan ben je hier aan het juiste adres. Al millennia lang worden edelmetalen erkend als een ruilmiddel, reserve-instrument of waardeopslag. Dit geldt vooral voor metalen zoals goud en zilver. Vanwege hun zeldzaamheid zijn edelmeta...
Alles weergeven