Wat is Quantitative Easing (QE) en wat zijn de gevolgen op de financiële markten

Admirals
28 Min lezen

In de afgelopen jaren hebben we aardig wat krantenkoppen over quantitative easing (QE) ofwel kwantitatieve versoepeling voorbij zien komen. Zo hebben we tijdens de Eurocrisis te maken gehad met het quantitative easing beleid van de ECB en zijn we meest recentelijk, rondom het coronavirus, geconfronteerd met QE programma's van verschillende centrale banken.

Echter, niet veel mensen begrijpen precies wat quantitative easing is en wat toepassing van deze maatregelen inhoudt. Aangezien we steeds meer en steeds directer met quantitative easing te maken krijgen, is het van belang dat u weet wat het is en wat de mogelijke weerslag op economie en de financiële markten is.

Wat is Quantitative easing?

Kwantitatieve geldverruiming programma's worden ingezet om de economie te stimuleren.

Quantitative easing refereert aan maatregelen van centrale banken om prijsstabiliteit te bewerkstelligen

Voordat we dieper ingaan op wat quantitative easing is, zullen we enkele basisconcepten met betrekking tot het functioneren van economieën besproken. Er zijn namelijk enkele factoren die nodig zijn in een economie om te groeien.

 • Een hoge productie capaciteit
 • Technologische verbeteringen
 • Voldoende geld in omloop

Het doel van quantitative easing is de stimulatie van de economie door het voor bedrijven en consumenten makkelijker en aantrekkelijker te maken geld te besteden. De voornaamste quantitative easing maatregelen zijn dan ook het verlagen van rentetarieven en het vergroten van de hoeveelheid geld in circulatie.

QE wordt toegepast in de context van economische vertraging of stagnatie. Het doel is de schulden(last) te verminderen om investeringen en consumptie te stimuleren. Het betreft in de regel monetaire beleidsmaatregelen die toezien op kapitaalinjecties, renteverlagingen en het verstrekken van krediet aan banken.

Indien centrale banken op grote schaal financiële activa kopen, verhoogt dit de reserves (en liquiditeit) van commerciële banken, die op hun beurt weer meer leningen kunnen verstrekken. Dit dient twee doeleinden;

 • QE maatregel zijn erop geënt de geldhoeveelheid te vergoten
 • De toepassing van deze quantitative easing methode houdt in dat commerciële banken gunstigere voorwaarden en tarieven voor consumenten kunnen stellen

Het idee achter het verlagen van rentetarieven is hetzelfde. Als banken tegen lagere tarieven kunnen lenen kunnen zij ook meer uitlenen. Het ultieme doel is het stimuleren van consumptie, wat op haar beurt bedrijven en aldus de werkgelegenheid een boost zou moeten geven. Quantitative easing kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de monetaire beleidsmaatregelen die centrale banken instellen.

Wilt u zelf direct aan de slag met uw trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Quantitative easing & economische recessie

Als de economie stagneert en consumenten- en overheidsuitgaven teruglopen, zal ook de vraag naar goederen en diensten verminderen. Wanneer de vraag daalt zullen de dienstverlening en productie van bedrijven worden teruggeschroefd, wat betekent dat (een deel van) het personeel overbodig is en wordt ontslagen. Een toename in werkloosheid betekent dat mensen minder te besteden hebben, hetgeen een verdere daling in vraag met zich mee zal brengen. Enkele mogelijke gevolgen en peilers van een economische recessie, zijn:

 • Toename in werkloosheid
 • Vermindering van consumptieve bestedingen
 • Minder overheidsbesteding
 • Minder investeringen in de particuliere sector
 • Lagere inkomsten per huishouden
 • Neerwaartse spiraal.

Het gevolg is normaliter dat men vertrouwen in de economie verliest wat investeringen (door zowel bedrijven, overheidsbestedingen en buitenlandse investeerders) verder beperkt. De economie komt in een neerwaartse spiraal terecht. Dit scenario staat bekend als een economische recessie (teruggang). De term quantitative easing wordt gebruikt ter aanduiding van alle monetaire beleidsmaatregelen die ertoe nopen de economie te reguleren.

Centrale banken kunnen met hun rentebeleid de ontwikkeling van een economie sturen. Een van de meest gebruikte en meest effectieve quantitative easing maatregelen is het aanpassen van het rentebeleid. Door het instellen van renteverlagingen kunnen centrale banken de economie in korte tijd een enorme boost geven. Het is echter wel zaak dat deze maatregelen met beleid worden toegepast. Het klinkt namelijk simpel, maar quantitative easing is geen 'quick fix'.

Denk bijvoorbeeld aan renteverlagingen of kapitale injecties. Het is belangrijk dat het monetaire beleid hier verder goed op is afgestemd. Het is namelijk cruciaal dat het vertrouwen in de economie wordt hersteld zodat banken inderdaad geneigd zijn meer geld uit te lenen en consumenten en bedrijven weer vrijelijk zullen besteden. Het is tevens belangrijk dat de (verhoogde) geldcirculatie wordt gehandhaafd zodat de economie daadwerkelijk kan aansterken.

Immers, als consumenten en bedrijven bestedingen verlagen of niet in staat zijn aan de betalingsverplichtingen op hun leningen te voldoen zal dit ook vrij snel haar weerslag op de economie hebben. Denk aan het scenario tijdens de bankencrisis van 2008. Inmiddels meer dan tien jaar geleden ging zakenbank Lehman Brothers ten onder. Het faillissement zond een schokgolf door de financiële markten. De situatie werd verder verergerd doordat consumenten het vertrouwen in het bankwezen volledig verloren leken te hebben. Uit angst voor liquiditeitsproblemen namen mensen hun geld op en liquideerden beleggers hun investeringen.

Paniek reacties kunnen zorgen voor een daling in de aandelenprijs van het bedrijf en de financiële markten in algemene zin onder druk zetten. Om een (verdere) kettingreactie te voorkomen en de situatie om te keren, kunnen beleidsbepalers ervoor kiezen quantitative easing maatregelen in te stellen.

Oorsprong & ontwikkeling Kwantitatieve versoepeling

Quantitative easing is een relatief modern concept dat in de jaren negentig voor het eerst werd geïntroduceerd door een Duitse econoom woonachtig in Japan. Professor Richard Werner maakte duidelijk dat de grootste geldhoeveelheid in de economie niet van de centrale bank komt, maar van de particuliere banken die de 'money multipliers' (rente) toepassen bij het verstrekken van hun leningen.

Hij verdedigde het idee dat centrale banken zich bij het veiligstellen van de economische ontwikkeling niet moeten richten op het opkopen van de staatsschuld maar op de liquiditeit van private banken. We zullen in de volgende paragrafen van dit artikel illustreren hoe dit in de praktijk werkt. Bij quantitative easing grijpt de centrale bank dus op vrij directe manier in. QE ofwel kwantitatieve versoepeling wordt aldus aangemerkt als een vrij agressieve vorm van monetaire beleidsvoering.

Quantitative easing in Japan

In 2001 heeft de Bank of Japan een monetair beleid aangenomen, dat zij Quantitative Easing noemde. Deze beleidsvoering richtte zich, in tegenstelling tot Werners theorie juist op de overname van de staatsschuld. Het model bleek ineffectief nu het er niet in slaagde een einde te maken aan een deflatoire periode van meer dan tien jaar en volgens vele economen mogelijk bovendien tot een tweede, grotere deflatie periode heeft geleid.

Bank of England quantitative easing

In 2009 introduceerde de Bank of England een eigen versie van quantitative easing. De BoE kocht massaal financiële activa van private banken op en introduceerde daarnaast fikse renteverlagingen om het effect te versterken. Echter, ook deze poging had niet het gewenste effect. Hoewel de Britse overheid Werners theorie volgde en via de private banking sector, rechtstreeks geld in de economie pompte, bleef de stimulatie van kredietverstrekking uit.

Het quantitative easing programma gaf de financiële markten en de Britse Pond een tijdelijke impuls maar had geen noemenswaardig effect op de economie van het Verenigd Koninkrijk. Anno 2014 had de Bank of England ongeveer £ 410 biljoen bijgedrukt. Hoewel de Britse economie langzaamaan tekenen van herstel begon te vertonen, daalde de inflatie ver onder het verwachte niveau van 2%. Dit is het tegenovergestelde van wat met de quantitative easing maatregelen beoogd wordt.

Quantitative easing Verenigde Staten - Quantitative easing Fed

Eind 2008 begon de Amerikaanse Federal Reserve met haar welbekende Quantitative Easing-plan, dat tot nu toe verreweg het meest ambitieuze programma voor kwantitatieve versoepeling is geweest. Het idee was simpel. De Fed had ten doel om wereldwijd zoveel mogelijk financiële activa te kopen. Het begon met de vele, goedkope hypotheekleningen die de ontwikkeling van de financiële markten drukte, omdat niemand deze wilde kopen. Het betrof de zogenaamde subprime-hypotheken die in 2008 de wereldwijde financiële crisis veroorzaakten.

Bron: Federal Reserve Bank of St. Louis. De afbeelding toont de historische evolutie van de 'Federal funds rate' -quantitative easing Fed programma

Een ander aspect van dit quantitative easing plan was een kapitaalinjectie van nog eens $ 3,7 biljoen in de Amerikaanse economie. De effecten hiervan waren in de daaropvolgende 5 jaar voelbaar in de gehele wereldeconomie.

Het quantitative easing Fed plan wordt door sommige economen beschouwd als het enige succesvolle voorbeeld van kwantitatieve versoepeling. Critici hebben overigens consistent en consequent commentaar geuit. Het is daarom belangrijk te onthouden dat de overheid met quantitative easing niet alle aspecten van de evolutie van de economie kan beheersen. Echter, het staat buiten kijf dat de QE maatregelen de Amerikaanse economie een boost hebben gegeven.

Lees meer over beleggen tijdens een crisis in ons artikel 'Defensieve aandelen - Wat zijn de beste aandelen om te kopen tijdens een crisis?

Meer recentelijk, in 2018, is er een nieuw quantitative easing Fed beleid geïnitieerd. Het plan zag toe op geleidelijke renteverhogingen gevolgd door renteverlagingen vanaf begin 2019. Het plan werd ingesteld onder hevige politieke druk. President Donald Trump wilde met deze quantitative easing maatregelen de waarde van de Dollar te verlagen temidden het handelsconflict met China.

Quantitative easing Europa - Quantitative easing ECB

In 2015 werd het quantitative easing ECB programma gelanceerd. Het doel hiervan was om de Europese economie een impuls te geven. De eerste fase werd gemarkeerd door een kapitaalinjectie van 1 biljoen Euro. In verhouding tot de omvang van de economie van de regio kan deze investering als redelijk 'bescheiden' worden aangemerkt.

De gedachte achter het quantitative easing plan van de Europese Centrale Bank leek veel op dat van de Amerikaanse Federal Reserve. Het plan omvatte de aankoop van financiële activa, waaronder de overheidsschuld van bepaalde lidstaten van de eurozone, alsmede de activa van de banken en financiële instellingen. Dit QE plan plan stelde, zoals de andere landen die een quantitative easing programma toepasten, een jaarlijkse inflatie van 2% ten doel.

Quantitative easing ECB, FED & andere centrale banken 2020 - Reactie op de Corona virus crisis

De coronavirus pandemie heeft de economische activiteit in grote delen van de wereld volledig lam gelegd. Centrale banken wereldwijd hebben een reactie gecoördineerd die door velen als onvermijdelijk wordt beschouwd. Op Zondag 15 maart 2020 werd een nieuw quantitative easing initiatief aangekondigd. Het plan is het resultaat van een samenwerking tussen de Amerikaanse Federal Reserve en haar tegenhangers in de EU, Zwitserland, Japan, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Deze quantitative easing maatregelen betreffen het grootste stimuleringspakket sinds de financiële crisis va 2008 en hebben tot doel de effecten van de pandemie te minimaliseren.

Het nieuwe quantitative easing ECB, Fed, BoE en BoJ akkoord omvat onder andere de volgende punten:

 • Een drastische verlaging van de rentetarieven. Het streven is de rente terug te brengen tot binnen het bereik van 0-0,25% tot 1-1,25%
 • De bij het quantitative easing akkoord betrokken partijen hebben zich tevens gecommitteerd tot de aankoop van financiële activa ter waarde van 700 miljard dollar. De komende maanden zal de Fed $ 500 miljard aan staatsobligaties en $ 200 miljard aan door hypotheek gedekte activa kopen
 • De Fed en de andere centrale banken zijn overeengekomen de swap lines te verlagen om het verstrekken van de betreffende valuta te vergemakkelijken.

Deze maatregelen hadden echter niet direct het verwachte effect op de financiële markten, die niet reageerden en gestaag verder daalden. Beleggers lijken hun toevlucht te nemen in 'safe haven assets' zoals Amerikaanse staatsobligaties. Op de valutamarkt was volatiliteit de dominante trend. Het vertrouwen van beleggers in de US Dollar lijkt nog altijd laag. De Euro toonde op de eerste dag na de aankondiging van het quantitative easing pakket een lichte opleving ten opzichte van de Amerikaanse munt.

In de onderstaande afbeelding kunt u de ontwikkeling van het EURUSD valutapaar rondom de bekendmaking van de quantitative easing plan aflezen:

Bron: Admirals MetaTrader Supreme Editie - EUR USD - H1 grafiek - Gegevensbereik 13 maart 2020 - 16 maart 2020. Vastgelegd op 16 maart 2020. Let op, in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Zoals we in de grafiek kunnen zien, was er tussen de sluiting van de markt op vrijdag 13 maart en de opening op maandag 16 maart een enorme kloof. De daaropvolgende uren kenmerkten zich door een verhoogde volatiliteit. Na een reactie zoals deze is het verstandig de markt met voorzichtigheid te betreden. Ervaren traders zullen beamen dat het raadzaam is de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en adequate risicomanagement maatregelen toe te passen.

Forex 101

Leer de basisprincipes van trading met industrie-experts

Quantitative easing | Kwantitatieve versoepeling & kritiek

Toepassing van quantitative easing maatregelen is niet zonder kritiek. Sommigen beweren dat de investeringen voor een tijdelijke opleving zorgen maar uiteindelijk tot verdere inflatie zullen leiden. Critici zijn van mening dat het "storten van contant geld" bij particuliere banken niet effectief is, aangezien de instellingen dit aanwenden om te investeren op de financiële markten en niet gebruiken om leningen te verstrekken. Het oogmerk van quantitative easing is immers consumptieve bestedingen en het bedrijfsleven te stimuleren, door het verstrekken van leningen.

Een andere groep economen beargumenteerd dat agressief monetair beleid, zoals quantitative easing, de natuurlijke economische cycli verstoord. De maatregelen verzachten de effecten van een economische recessie, hetgeen ook de economische boom hierna kan minimaliseren.

De Bank for International Settlements (het toezichthoudende orgaan voor centrale banken) observeert het gedrag van centrale- en private banken en vaardigt onpartijdige adviezen uit. Het orgaan heeft een waarschuwing gepubliceerd waarin zij stellen dat de wereld te afhankelijk is geworden van kunstmatige economische stimuli zoals quantitative easing beleidsmaatregelen.

Hoewel de meningen over quantitative easing sterk verdeeld zijn, worden maatregelen zoals deze in het huidige economische klimaat steeds vaker toegepast. Duitsland verklaarde recentelijk dat kwantitatieve versoepeling bepaalde economieën heeft geholpen financiële hervormingen redelijk probleemloos door te voeren.

Gevolgen Quantitative easing op de Forex markt

In principe zijn er twee manieren waarop de markten op het quantitative easing stimuleringsbeleid kunnen reageren:

 • We zien een (explosieve) prijsverandering direct zodra het nieuws over de quantitative easing maatregelen bekend is
 • De markt toont een geleidelijke prijsaanpassing na de implementatie van het quantitative easing beleid

Er zijn aldus twee belangrijke momenten waarop ervaren traders de markten in de gaten zullen houden; direct nadat de quantitative easing maatregelen zijn aangekondigd en vanaf het moment dat deze daadwerkelijk worden toegepast en hun effect op de markten merkbaar is. In beide gevallen echter, zal toepassing van QE/ kwantitatieve versoepeling initieel voor een zwakte in de betreffende valuta zorgen. Immers, het doel van de maatregelen is om meer valuta in de omloop te brengen. Met andere woorden, het aanbod stijgt vrij plotseling terwijl de vraag gelijk is gebleven.

Naar aanleiding van de aankondiging het quantitative easing ECB beleid kelderde EUR USD in de twee daarop volgende dagen maar liefst 500 pips. Echter, na de initiële schrikreactie van de markten, zien we het volgende scenario ontvouwen.

Lees meer over het inspelen op dalende prijs bewegingen in ons artikel over short selling.

Bron: MetaTrader 5. D1 EUR / USD 22 januari 2015. Grafiek verkregen uit technische analyse op september 2019.

Laten we een ander voorbeeld van quantitative easing bekijken. Het Verenigd Koninkrijk kondigde in maart 2009 QE maatregelen aan. De GBP USD daalde in twee weken tijd met ruim 600 punten. Echter, in de daaropvolgende 4 maanden herstelde de koers zich en handelde zij weer binnen binnen het bereik van de rest van het jaar.

Bron: MetaTrader 5. W1 GBP / USD maart 2009. Grafiek verkregen uit analyse in september 2019.

De Verenigde Staten kondigden de eerste ronde van hun quantitative easing beleid in december 2008 aan. In de week hierna steeg de EUR USD met een astronomische 2.000 pips om vervolgens in de volgende week eindelijk terug te keren naar het oorspronkelijke niveau. In de daaropvolgende 6 maanden toonde de koers een gestage stijging totdat zij in een consolidatiefase terecht kwam en voor een gegeven periode binnen een bepaald bereik bewoog.

Bron: MetaTrader 5. D1 EUR / USD december 2008. Grafiek verkregen uit analyse in september 2019.

De Dollar verloor gedurende de ontwikkelingen na het instellen van de quantitative easing maatregelen een deel van haar waarde. In de jaren hierna, tot 2011, herstelde de USD beetje bij beetje.

In 2013 begon Japan met een quantitative easing initiatief. Dientengevolge devalueerde de Japanse Yen ruim 900 pips ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De wisselkoers van het valutapaar herstelde zich echter vrij snel en stabiliseerde voor de komende anderhalf jaar.

Als we de voorbeelden van quantitative easing bekijken zien we dat de eerste reactie vaak een sterke depreciatie is maar dat de markten zich na verloop van tijd herstellen. Tot dusver heeft kwantitatief versoepelen statistisch gezien een deflatoire werking op de Forex markt gehad.

's Werelds beste multi-asset platform


Wanneer is Quantitative easing nodig?

Quantitiave easing wordt toegepast in de context van een stagnerende economie. We beoordelen de gezondheid van een economie aan de hand van verschillende macro economische indicatoren - de exacte maatstaven kunnen afwijken, per land en afhankelijk van de normale economische situatie aldaar. We kunnen de wereldwijde economieën grofweg in twee categorieën onderverdelen:

Ongeacht met welk type economie we te maken hebben, het is zaak dat deze in een redelijk constant tempo groeit. Als de groeisnelheid vertraagd of een economie stopt met groeien, spreken we van een fase van stagnatie of zelfs van een recessie. In wezen kunnen we stellen dat:

"Tenzij de economie gestaag groeit of stijgt, zullen we in een recessie belanden".

Het belangrijkste verschil tussen de ontwikkelde en de ontwikkelende economieën is het groeipercentage. Ontwikkelde economieën, zoals de VS, het VK, Japan en Nederland, beschouwen een jaarlijkse stijging van het BBP met 2% als acceptabele groei.

Ontwikkelende economieën zoals die van de BRIC- landen (Brazilië, Rusland, India, China) daarentegen, worden geacht in goede staat te zijn wanneer zij een jaarlijkse groei tonen die het equivalent van rond de 6-8% van het BBP is. Zoals u hieruit kunt afleiden proberen landen het inflatiepercentage in de regel tussen de 2-5% per jaar te houden.

Quantitative easing maatregelen en Inflatie/ deflatie

Alles onder de 2% wordt als deflatie aangemerkt. Deflatie vormt een belangrijke bedreiging voor een economie omdat het de groei kan belemmeren en potentieel voor een recessie kan zorgen. Immers, als er niet voldoende geld in circulatie is, kunnen consumenten niet voor (de in het land geproduceerde goederen en diensten) betalen. Als de vraag daalt, zullen bedrijven de productie verlagen en doorgaans mensen ontslaan. Deflatie kan aldus verreikende gevolgen hebben voor de werkloosheid en de welvaart in een land.

We kunnen dus wel stellen dat lage inflatie slecht is voor de economie, maar hoe zit het met hoge inflatie. Een inflatiepercentage tussen de 7-10% of hoger wordt aangemerkt als hyperinflatie. Hyperinflatie heeft eveneens een negatieve impact op de economie omdat het mogelijk een andere vorm van economische teruggang in de hand werkt. Als er te snel teveel geld wordt gecreëerd drukt dat de waarde van de valuta. Dit houdt in dat u minder kunt kopen met uw geld.

In de Weimar Republiek werd in 1921 dusdanig veel geld bijgedrukt dat de valuta praktisch waardeloos was. Onze oosterburen gebruikten de bankbiljetten indertijd als brandstof voor hun haard.

Quantitative easing en het introduceren van nieuw geld in de economie

Indien het duidelijk is wat het optimale inflatiepercentage voor een bepaalde economie is, zal de betreffende centrale bank dit percentage aanhouden als doelstelling. Centrale banken kunnen de economie op verschillende manieren stimuleren en op zowel directe- als indirecte wijze kapitaal in de economie 'injecteren'.

De belangrijkste quantitative easing maatregelen zijn als volgt:

Quantitative easing ter bevordering van overheidsbestedingen

De centrale bank kan geld aan de overheid lenen. De overheid introduceert het kapitaal op haar beurt door bijvoorbeeld 'budgettaire uitgaven' zoals bijvoorbeeld het verbeteren of uitbreiden van het wegennet.

Quantitative easing en het verlagen van rentetarieven

De centrale bank kan tevens geld uitlenen aan kleinere, private banken die het op hun beurt beschikbaar stellen voor consumenten en bedrijven. De meeste quantitative easing maatregelen die wij eerder hebben besproken hadden het doel op deze manier geld in de economie te pompen.

Deze optie brengt echter wel enige risico's met zich mee. Sommige private banken zullen namelijk hun eigen financiële belangen prioriteit geven. Critici stellen dat banken het kapitaal op andere wijze zouden kunnen aanwenden. Bovendien, als de commerciële banken van mening zijn dat geld lenen niet in hun belang is en het verstrekken van leningen aan derden niet winstgevend is, zullen zij de leningen van de centrale bank niet aannemen.

De private bank is in dit scenario in feite de tussenpersoon. Zonder deze schakel komt het geld niet bij het publiek terecht. Het is aan de centrale banken om het lenen van geld aantrekkelijker te maken voor deze partijen. Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat centrale banken in tijden van economische stagnatie vaker rentetarieven aanpassen. Het verlagen van rentetarieven maakt het lucratiever voor financiële instellingen om geld te lenen. Het is dan ook een belangrijke quantitative easing maatregel in het arsenaal van centrale banken.

Een lager rentetarief betekent in dit geval dat banken goedkoper geld kunnen lenen. Het idee is dat de bank de lage rente doorberekend aan de consument, zodat ook zij tegen gunstige tarieven kunnen lenen. Meer lenen betekent meer besteedbaar kapitaal en meer uitgaven.

Simpel gezegd, lagere rentetarieven stimuleren lenen wat resulteert in een verhoogde inflatie. Bij een hogere rente zullen banken en consumenten minder lenen, hetgeen voor een lagere inflatie zorgt.

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Quantitative easing & het 'multiplier effect' van private banken

Het is belangrijk om te onthouden dat private banken een belangrijke schakel in de geldvoorziening keten vormen. Indien de centrale bank kapitaal injecteert in de economie, kunnen commerciële banken dit middels leningen, onder het publiek verspreiden. Een belangrijk voordeel van de quantitative easing maatregel waarbij centrale banken samenwerken met commerciële banken is dat laatstgenoemde de reikwijdte van het geld in wezen kunnen vermenigvuldigen.

Banken kunnen meer geld in omloop brengen middels fractioneel bankieren. Dit houdt in dat de bank een lagere bank reserve als onderpand behoeft aan te houden voor het verstrekken van leningen. Laten we dit aan de hand van een voorbeeld illustreren.

Stel, Jan stort EUR 100 op zijn bankrekening. Dankzij het 'fractional reserve banking' systeem kan de bank EUR 90 van Jan's geld uitlenen. De overige 10% moet worden aangehouden als bank reserve ofwel een verplicht onderpand. Als Kees vervolgens geld wilt lenen kan de bank hem EUR 90 bieden. Kees zal dit geld in de regel op zijn rekening storten waardoor de bank client nummer drie 81 EUR (90% van EUR 90) kan lenen.

Jan heeft 100 EUR op zijn rekening, Kees 90 en cliënt drie heeft 81 EUR. De bank heeft in feite 271 EUR in omloop gebracht met 100 EUR in kas en kan zo nog meer uitlenen. Dit is hoe commerciële banken middels het verstrekken van leningen geld vermenigvuldigen en waarom quantitative easing gericht op banken een populaire stimuleringsmaatregel is.

Quantitative Easing - Beperkingen

Uit de voorgaande voorbeelden en scenario's blijkt dat centrale banken middels quantitative easing het aanbod van geld kunnen reguleren. Een belangrijke stipulatie is echter dat zij de vraag naar de valuta slechts indirect kunnen beïnvloeden. De centrale bank kan geld beschikbaar stellen maar het publiek moet dit willen lenen, als we willen dat het geld in omloop komt.

Consumenten en bedrijven moeten voldoende vertrouwen in de economie hebben om de verantwoordelijkheid van een lening op zich te willen nemen. In essentie is het zo dat de overheid de vraag naar geld alleen kan sturen door stabiele en veilige economische omstandigheden te creëren, die groei en ontwikkeling stimuleren. Immers, een afname in de vraag naar een valuta betekent dat er minder geld in circulatie komt, hetgeen vaak leidt tot economische stagnatie of recessie. Wil een quantitative easing beleid effectief zijn, dan is het zaak dat deze factoren in overweging worden genomen.

Onthoud dat economieën constant & consequent moeten groeien. Het alternatief is immers recessie. Om te kunnen groeien dient de productiviteit toe te nemen en moet er sprake van (technologische) ontwikkeling zijn. Bovendien moet de geldcirculatie toenemen zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn om te blijven investeren in de genoemde facetten van de economie. Het is echter een balans, als er teveel geld in omloop is dan wordt de valuta minder waard. Het is aan de centrale banken om de geld hoeveel te reguleren. Quantitative easing maatregelen zijn hiertoe een belangrijk hulpmiddel.

Beleggen rondom de invoering van quantitative easing maatregelen & Broker keuze

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod beschikbare instrumenten, de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen de rendementen van uw trading activiteiten sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden. Zeker in tijden van verhoogde volatiliteit zoals naar aanleiding van de invoering van kwantitatieve versoepeling kan het beleid dat brokers hanteren sterk uiteenlopen.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Quantitative easing & Zelf beleggen

De effecten van quantitative easing op economieën wordt tot op de dag van vandaag geanalyseerd zonder dat er een definitieve en eenduidige conclusie over de werkzaamheid en impact is bereikt. Zoals we in de voorgaande voorbeelden hebben kunnen zien, kunnen de resultaten in specifieke gevallen anders uitvallen. Vaak kunnen zowel de aankondiging als de implementatie van quantitative easing maatregelen sterke reacties in de markt veroorzaken.

De invoering van quantitative easing gaat doorgaans gepaard met grote prijsbewegingen en verhoogde volatiliteit. In de meeste landen of regio's waar een quantitative easing stimuleringsbeleid is toegepast, heeft dit gevolgen op de inflatie gehad. Hoewel dit potentieel interessante handelsmogelijkheden kan presenteren brengt het ook risico's met zich mee. Het is belangrijk om mee te nemen in uw trading plan.

Indien u zelf aan de slag wilt met trading en beleggen tijdens of rondom de invoering van maatregelen betreffende kwantitatieve versoepeling doet u er verstandig aan u te verdiepen in de basics van online trading en de dynamiek van de markten. Test trading tips, strategieën en enige andere technieken altijd eerst zelf uit, om te bepalen hoe dit voor u werkt. Het is raadzaam nieuwe strategieën of hulpmiddelen eerst in een risicovrije omgeving te testen.

Admirals biedt hiertoe een gratis demo account. U kunt hiermee experimenteren met verschillende manieren van beleggen rondom de invoering van quantitative easing maatregelen zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account kunt u de financiële markten risicovrij en in real time navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. Bij demo trading ofwel paper trading handelt u uitsluitend met virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten & experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden 's werelds beste trading software MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform. Met een live trading account kunt u tevens echte trades plaatsen.

Admirals is de perfecte partner als u aan de slag wilt met trading en beleggen. Admirals is een award- winnende, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD makelaar, naast de optie om te beleggen in goud kunt u bij ons handelen in ruim 8.000 financiële instrumenten via de MetaTrader 4 en MetaTrader 5 trading software.

Naast uitstekende handelsvoorwaarden en concurrerende spreads bieden wij superieure trading software, technische hulpmiddelen en uitgebreide financiële educatie. Daarnaast hebben wij een Nederlandstalig team van experts die klaarstaan om u te assisteren en ondersteunen met het openen en managen van uw trading account. Bovendien bieden wij speciale hulpmiddelen zoals volatiliteit instellingen en speciale beschermingsmaatregelen.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admirals beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna "Admirals" genoemd). Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

 1. Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
 2. Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
 3. Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
 4. De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager, en marktanalist hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
 5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admirals de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
 6. Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
 7. Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
TOP ARTIKELEN
Wat zijn de beste aandelen om te kopen in 2024?
Als u geïnteresseerd bent om te weten wat enkele van de beste aandelen zijn in te beleggen in 2024, dan bent u op de juiste plek! Het jaar 2023 kende wilde marktbewegingen die al lang niet meer waren gezien als gevolg van de hoge inflatie en rentetarieven.Met analisten die meer economische en fundam...
Economische trends 2024: Top 5 financiële trends om te volgen
De wereld verandert voortdurend en dat heeft natuurlijk verschillende effecten op het investeringspotentieel.Er zijn de afgelopen 12 maanden nogal wat transformaties geweest, waardoor er een aantal potentiële kansen zijn ontstaan in dit nieuwe financiële landschap.In dit artikel zullen we enkele van...
Wat is een Bear Market? - Komt ere een bear market in 2024?
Hoewel de meeste beleggers zich richten op beleggen in bull markten, kan de impact van een bearmarkt niet langer worden genegeerd. Sterker nog, de bearmarkt van 2022, 2020, 2008 en 2000 leidde op de lange termijn tot enkele zeer interessante kansen.Leer de definitie van een bear market, hoe u kunt a...
Alles weergeven