Admiral Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets Pty Ltd

Gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
DOORGAAN

Admiral Markets AS

Gereguleerd door de Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets Cyprus Ltd

Gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Regulering fca

Wat is Marge of Margin en Hoe groot is deze in MetaTrader 4?

Leestijd: 16 minuten

margin trading

Bij Admiral Markets maken wij het mogelijk om te handelen met marge. Een synoniem voor marge is ''speling.'' De definite van marge in deze context is de hoeveelheid aan kapitaal dat beschikbaar is om posities te openen.

Met andere woorden, het geeft de speelruimte of speling die de trader heeft aan. De beschikbare Forex marge is afhankelijk is van de toegepaste hefboom en hoeveelheid beschikbare middelen (equity).

Wanneer u een positie op uw MetaTrader 4 handelsplatform plaatst, is het mogelijk het MT4 marge niveau 'realtime' te bekijken. Deze optie stelt u in staat uw MT4 account beter te beheren, nu het u een idee geeft van:

 • De balans/saldo van het account;
 • De beschikbare middelen (equity);
 • De vereiste marge;
 • De beschikbare of vrije marge;
 • Het marge niveau.

Initiële Marge - Marge berekenen

De initiële marge is het minimale bedrag wat initieel op de rekening dient te staan om een bepaalde positie te kunnen innemen. Het berekenen van de initiële marge kunnen we uitleggen aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Initiële marge berekenen - een voorbeeld :

 • Hefboom / leverage: 1:500
 • Contractgrootte 100.000 Euro (onderliggende waarde) = 1 Lot EUR/USD
 • Marge van 0,2% = 0,2% x 100.000 = 200 Euro. Alternatief: 100.000 / 500 (hefboomfactor) = 200.

De trader moet in dit voorbeeld 200 Euro op de rekening beschikbaar hebben om een positie te kunnen openen van 1 Lot EUR/USD, met een hefboominstelling van 1:500.

MetaTrader platform

Forex Margin level berekenen - Vrije Marge berekenen

De vrije marge of beschikbare marge is het bedrag van uw kapitaal dat niet is aangewend als trading marge voor huidige posities. Dit is de marge die u nog kan gebruiken om nieuwe posities in te nemen. Vrije marge berekenen of beschikbare marge berekenen kunnen we als volt toelichten, met onderstaand voorbeeld.

Vrije marge berekenen - een voorbeeld :

 • Hefboom: 1:500
 • Contractgrootte 100.000 Euro (onderliggende waarde) = 1 Lots EUR.USD
 • Marge van 0,2% = 0,2% x 100.000 = 200 Euro. Of ter alternatief: 100.000 / 500 = 200.

De vrije marge wordt berekend door de 'gebruikte marge' van 200 Euro af te trekken van de equity.In ons voorbeeld is de vrije marge 1.290,67, zoals u kunt aflezen uit de onderstaande illustratie:

Voorbeeld marge berekening

Alle benodigde informatie om al onze margin en 'marge handelen' gerelateerde waarden te berekenen staan in de rood-gearceerde rechterkolom in de MetaTrader 4 terminal illustratie.

Hoe berekent u marge en aan marge gerelateerde parameters? Laten we alle parameters individueel toelichten en berekenen. Terugkomend op ons voorbeeld scenario, voordat we de fictieve positie van 1 Lot EUR/USD openden, was de balans op de handelsrekening gelijk aan 1.500 Euro. Indien er geen open posities zijn, is de balans gelijk aan de equity en aan de vrije marge. Er zal in het platform dan geen trading marge noch Margin level worden weergegeven zolang er geen posities open staat.

Verder geldt het volgende voor de gegevens die je in de Terminal ziet staan:

 • Balans = Equity = Vrije marge. Dit geldt in het geval er geen posities open zijn.
 • Equity = Balans +/- het huidige resultaat van de openstaande positie. Dit gegeven valt rechts in het scherm af te lezen en is in ons voorbeeld gelijk aan -9,33.
 • Marge = De onderliggende waarde van de totale positie gedeeld door de gebruikte hefboomfactor.
 • In dit voorbeeld openen we een positie van 1 Lot die een onderliggende waarde heeft van 100.000 Euro. 100.000 Euro gedeeld door de toegepaste hefboom, van factor 500 (1:500) = 200 Euro.
 • Vrije marge = Equity - trading marge (1.490,67 - 200 = 1.290,67)
 • Margin Level = Equity / Marge (onafgeronde marge) x 100% (1.490,67 / 200) x 100% = 745,34%

trading margin forex margin

Om het plaatje compleet te maken, zullen we stapsgewijs toelichten hoe wij aan de Equity waarde van -9,33 komen. Bij de positie grootte van 1 Lot EUR/USD, vertegenwoordigt elke PIP een waarde van $10 . We gaan er vanuit dat op het moment van opening van de positie de spread 1.1 PIP was. De spread-kosten voor het openen van de positie waren 1.1 x $ 10 = $11 De koers EUR/USD koers op dat moment bedroeg 1,17926. Door $11 te delen door 1,17926 krijgen wij de waarde 9,33 Euro.

De vrije Forex marge is het bedrag dat niet is aangewend voor openstaande posities. Dit bedrag kan eventueel worden gebruikt om nieuwe posities in te nemen. De vrije marge is het verschil tussen equity en de marge. Wanneer de open positie(s) winst maken, zal de vrije marge ruimte toenemen, de equity stijgt immers. Wanneer de open positie(s) verliesmakend blijken, zal de vrije marge ruimte afnemen. Immers, de equity daalt.

De situatie kan zich voordoen dat u een aantal open posities hebt en tegelijkertijd een aantal pending orders heeft. Wanneer de markt vervolgens één van de pending orders triggert en wilt uitvoeren. Dit kan uitsluitend plaatsvinden als er genoeg vrije marge op de rekening beschikbaar is. Is dit niet het geval, dan zal pending order zal niet worden getriggered en automatisch worden geannuleerd door het handelsplatform van de broker.

Dit wekt wellicht de schijn dat de broker de order niet heeft uitgevoerd. Echter dit is meestal niet het geval, het feit dat de trader niet genoeg vrije marge beschikbaar heeft op zijn handelsrekening is hier debet aan.


Wanneer u voornemens bent nieuwe posities te openen maar wordt belet nu de vrije marge te laag is en dit niet toelaat kan de trader dit gemakkelijk zelf oplossen. Hij of zij zou openstaande posities (gedeeltelijk) kunnen sluiten. De de totale gebruikte trading marge, van alle openstaande posities, zal hierdoor kleiner worden.

Een andere optie is extra geld op uw handelsaccount bij te storten. Stel dat we in ons bovenstaande voorbeeld 500 Euro zouden storten. Zowel de balans, de equity, als de vrije marge zouden dan met 500 Euro stijgen. De Forex marge blijft gelijk maar de margin level zou toenemen met 250%, want (500/200) x 100% = 250%.

Trading Marge berekenen CFD

Hier voor hebben we een uitgebreid voorbeeld gezien hoe u de Forex marge en margin level gerelateerde waarden kunt berekenen voor een Forex positie. Voor een CFD positie, afhankelijk van het type CFD, ligt dit net even anders. We zullen de twee belangrijkste typen CFD's bespreken.

Trading Marge berekenen index CFD - Trading Marge DAX 30

We nemen als voorbeeld een positie van 1 CFD contract op de DAX 30. In de contractvoorwaarden van de DAX 30 kunnen we zien we dat de minimale en maximale trading marge is. In dit voorbeeld echter, gaan wij uit van een fictieve marge van 0,2%. Dat komt overeen met een fictieve maximale hefboom van (1 / 0,2) x 100% = 1:500. Dit zou inhouden dat het voor dit instrument mogelijk zou zijn een positie te openen met de 1:500 hefboom, waar we in dit voorbeeld van uit gaan.

Om op basis hiervan de marge te berekenen voor 1 CFD contract gebruiken we de onderstaande koers van de DAX 30 in MetaTrader en delen deze door 500.

Marge berekenen index CFD

In dit voorbeeld zien we dat de marge EUR 25,34 is. Deze marge vinden we door de koers van de DAX 30 waarop de positie geopend is te delen door de toegepaste hefboom: 12.669,18 / 500 = 25,34 (25,33836) of 0,2% x 12.669,18 = 25,34. Naar voorbeeld van de Forex marge voor de EUR/USD positie kunt u voor deze positie de vrije marge en de margin level zelf berekenen.

We zullen wel toelichten waar de -0,80 waarde op gebaseerd is. Bij een positiegrootte van 1 DAX 30 contract, vertegenwoordigt elk heel punt dat de koers verandert een waarde van EUR 1 Euro, de DAX is immers in EUR genoteerd. Een illustratie van een dusdanige verandering is bijvoorbeeld van 12.669,18 naar 12.670,18. De DAX kent tijdens hoofd handelsuren een vaste spread van 0,8 PIP. De spread voor het openen van de positie bedroeg 0,8 x 1 Euro = 0,80 Euro.

Handel DAX 30 margin level

Trading Marge berekenen van een Commodity CFD - Marge Goud

We nemen als voorbeeld een positie van 1 CFD contract Goud. In de contractvoorwaarden van Goud kunt u de beschikbare marge niveaus nazoeken. We gaan in dit voorbeeld uit van een marge 0,2% is. Dat zou overeenkomen met een maximale hefboom van (1 / 0,2) x 100% = 1:500, waar we in dit voorbeeld van uit gaan.

Om de marge te berekenen voor 1 CFD contract nemen we de koers op het moment van Goud in MetaTrader en delen deze door 500.

Marge berekenen Goud CFD

In dit voorbeeld komt de marge neer op EUR 219,64. We vinden deze marge van €219,64 door de koers van goud, ten tijde van het openen van de positie te delen door de toegepaste hefboom die: (1.289,560 / 500) x 100 = 257,912 of (0,2% x 1.289,560) x 100 = 257,912. Het is van belang te onthouden dat bij goud en andere grondstoffen- of energie- CFDs de eenheden anders worden gemeten.

Voor goud bijvoorbeeld bestaat 1 contract uit 100 eenheden Troy Ounce. Dit is de reden dat we het totaal vermenigvuldigen met 100. De waarde van goud is genoteerd in USD, het bedrag van 257,12 is dus een US Dollar bedrag. Op het moment van het openen van de positie was de EUR/USD koers ongeveer 1,17425. We 257,912 door 1,17425 en komen uit op een marge van ongeveer EUR 219,64.

We zullen tevens toelichten hoe we aan de waarde van -19,59 welke aan de rechterkant is weergegeven zijn gekomen. Bij een positiegrootte van 1 contract Goud, vertegenwoordigt elk heel punt koersverandering, bijvoorbeeld van 1.289,560 naar 1.290,560, een waarde van 100. Nu goud in USD is genoteerd gaat het om 100 US Dollar. Elk heel punt dat de goud koers verandert staat gelijk aan 100 pips. We kunnen hieruit afleiden dat 1 PIP een waarde van 1 Dollar heeft.

Op het moment van het openen van de positie was de spread 23 PIPs, hetgeen niet direct terug te zien is op de afbeelding. We kunnen dit nagaan door het verschil te berekenen tussen de prijs waarvoor wij de order hebben geopend, de ask prijs van 1.289.560 en de bid prijs op hetzelfde moment van 1.289.330. Dit komt neer op een verschil van 23 PIPs. Wanneer men dit vergelijkt met de koers welke in hele punten is uitgedrukt en verandert is het eigenlijk 0,23. De spread voor het openen van de positie bedroeg 0,23 x 100 Dollar = 23 Dollar.

We zouden ook kunnen beredeneren dat 1 PIP in Goud, van bijvoorbeeld van 1.289,560 naar 1.289,570, een waarde heeft van 1 Dollar. 23 x 1 Dollar = 23 Dollar. Op het moment van openen van de positie was de EUR/USD koers ongeveer 1,17425. We delen 23 Dollar door 1,17425 komen uit op spreadkosten van ongeveer 19,59 Euro.

Indien u de achterliggende berekeningen en gedachte begrijpt kunt u de trading marge en margin levels voor alle type CFD instrumenten berekenen. Zoals wij hebben geïllustreerd kan het per instrument verschillen hoe bepaalde parameters worden berekend.

We hebben beide keren een CFD voorbeeld gebruikt waarbij de minimale marge 0,2% en we gebruik konden maken van een maximale hefboom van 1:500. Uit recente Europese richtlijnen volgt de maximale hefboom stellingen voor retail traders in sterke mate zijn gelimiteerd. Check voordat u een positie opent, welke margin levels en hefboomwerking voor u beschikbaar is.

margin in forex trading

De Marge Calculator om de Trading Marge van MetaTrader 4 te meten

De Admiral Markets website heeft een Forex calculator waarmee u gemakkelijk kunt achterhalen wat de vereiste marge is. Het margin level wordt berekend op basis van de positie die u wilt innemen op de Forex markt, aandelenmarkt, indices, grondstoffen CFD's of cryptocurrencies!

forex margin trading - marge

Stappen om toegang te krijgen tot de Marge Calculator

 1. Ga naar https://admiralmarkets.com/nl/
 2. Klik op de "Start Trading" tab bovenaan op de webpagina.
 3. Kies vervolgens "Forex & CFD Calculator."
Hierop opent de Margin calculator pagina. De Marge Calculator geeft toegang tot de verscheidene parameters welke gerelateerd zijn aan de MetaTrader 4 margin trading positie die u wilt innemen, zoals:
 • Het betreffende instrument
 • De grootte van de positie/het aantal lots
  • Voorbeeld: 1
 • De toepasbare hefboom (leverage)
  • Voorbeeld: 1:500
 • De valuta van het handelsaccount
  • Voorbeeld: EUR

Daarnaast kunt u verder enkele optionele positie details invoeren, waaronder:

 • De openingsprijs
  • Voorbeeld: 1.25000
 • De sluitprijs
  • Voorbeeld: 1.25150
 • Richting van de positie (kopen dan wel verkopen)
  • Voorbeeld: Buy

Zodra de data compleet is ingevoerd, klikt u simpelweg op de 'Resultaat' button, waarop de resultaten op uw scherm verschijnen. De volgende details worden onder in uw scherm weergegeven.

 • De marktwaarde is 100.000 EUR
 • De tick grootte is in dit geval 0,00001
 • De PIP waarde is €8,06
 • Financieringskosten, short-posities (Swap Short) is hier 2,62 EUR
 • Financieringskosten, long-posities, (Swap Long) is hier - 6,83 EUR
 • De benodigde marge, tegen de huidige prijs is 200 EUR
 • De commissie is gesteld op 0 EUR
 • Het resultaat is 120,89 EUR

Met deze Margin calculator tool kunt u het marge vereiste zien en evalueren voordat u de order daadwerkelijk plaatst.

wat is margin trading

Margin Levels & Trading Marge - houdt rekening met de Margin Call

De margin call of stop out level behelst de totale of gedeeltelijk sluiting van openstaande posities wanneer het marge niveau onder de, door de broker vastgestelde, ondergrens valt. Deze drempel van de margin call wordt bepaald door de broker en kan variëren van 30% tot 100%. Het margin level percentage kan per markt of instrument variëren. Traders die handelen met marge dienen het voorkomen van het inroepen van een margin call in hun risicomanagement strategie mee te nemen.

Forex trading marge - Conclusie

Het moge evident zijn dat marge of margin kern-begrippen van trading zijn. Wij hopen dat dit artikel u in staat stelt een duidelijk antwoord op de vraag 'wat is margin trading' te geven als ook een helder begrip van hoe margin trading werkt. Inachtneming van de trading margin en alle aan marge gerelateerde waarden is een essentieel onderdeel van risico-management en helpt u een zogenaamde stop-out of margin call te voorkomen.

Het wordt traders aangeraden allereerst op een demo-account te oefenen met de werking van marge en de invloed dat het hefboomeffect. Admiral Markets biedt gratis, risicovrije MT4 demorekeningen aan. De demo-account geeft u toegang tot de live omstandigheden van de Forex & aandelen-, indices-, grondstoffe-n en cryptocurrencies- CFD markt.

Op de demorekening handelt u met een virtuele balans. U heft de mogelijkheid u te kunnen oriënteren, zich vertrouwd te maken met het concept van trading marge, MT4 margin levels, marge-vereisten en de beschikbare marge. Dit vormt het perfecte voorzettje tot de overstap naar de live MT4 forex trading account. Wanneer u in de nabije toekomst zover bent, heeft u de ervaring deze beter te kunnen beheren.

Wilt u meer te weten komen over beleggen als beginner? Neem dan onze online zelf beleggen voor beginners gids door waarin we u trachten wegwijs te maken in de wereld van beleggen en trading, zodat u weet wat je te wachten staat wanneer u start!

Demorekening openen

Gerelateerde MetaTrader 4 artikelen:

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 85% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.