Hoe marge berekenen?

Admirals
22 Min lezen

Bij Admirals maken wij het mogelijk om te handelen met marge. Een synoniem voor marge is ''speling.'' De definitie van marge in deze context is de hoeveelheid Forex equity die beschikbaar is om posities te openen. Met andere woorden, het geeft de speelruimte of speling die de trader heeft aan. De beschikbare Forex- of CFD marge is aldus afhankelijk is van de toegepaste hefboom en hoeveelheid beschikbare middelen (equity). Lees hier meer:

Marge Betekenis & Margin Trading Uitleg

We hebben het concept margin trading ook wel handelen met marge al eerder aangehaald en u een beknopte margin trading uitleg gegeven. Wilt u echter aan de slag met trading met marge dan heeft u meer nodig dan slechts een theoretisch antwoord op de vraagstelling wat is margin trading. In de volgende paragrafen geven we een praktisch toepasbare margin trading uitleg en bieden wij een stap-voor-stap handleiding voor margin trading op het MetaTrader handelsplatform.

Wat is margin trading? De meest simpele marge betekenis/margin trading uitleg is het handelen in financiële activa met geleende middelen. Hier wordt ook wel naar verwezen als hefboom trading, Forex margin trading en toepassing van het hefboomeffect in trading. Het principe is simpel. U gebruikt (een deel van) uw Forex startkapitaal/ trading account saldo om een positie in te nemen, van grotere onderliggende waarde dan dat deze inleg toelaat. Het overige deel van de positie wordt gefinancierd door de broker. De broker is de financiële tussenpersoon die u toegang tot de markten verschaft.

De verhouding tussen eigen geld en geleende middelen is afhankelijk van de gekozen hefboomfactor. Wanneer u kiest voor margin trading met een factor van 1:20 houdt dat in dat voor elke Euro die u inlegt, de broker 19 Euro bijlegt. Het is in feite een lening die de broker haar cliënten aanbiedt zodat zij posities van een grotere onderliggende waarde kunnen innemen en (mogelijk) kunnen profiteren van de hiermee geassocieerde winsten. Dit is zeker voor beginnende traders of traders met een kleiner Forex startbedrag zeer aantrekkelijk.

Let wel, de mogelijk grotere winsten zijn onlosmakelijk verbonden met de kans op grotere verliezen. Deze verliezen zouden in bepaalde gevallen uw Forex startkapitaal kunnen benaderen of zelfs kunnen overstijgen. Wees daarom extra voorzichtig als u aan de slag gaat met margin trading. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de risico's en de kosten die uw broker voor het beschikbaar stellen van margin trading in rekening brengt.

Zorg dat u goed op de hoogte bent van de handelsvoorwaarden en transactiekosten die uw broker aanhoudt, deze kunnen per broker sterk verschillen. Sla ook acht op de betrouwbaarheid, de kwaliteit van de service en eventuele beschermingsmaatregelen die uw broker biedt.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Trading Marge op MetaTrader

Of u gebruik kunt maken van trading met marge of kort gezegd margin trading, is afhankelijk van uw broker. Bij Admirals maken wij het mogelijk om te handelen met marge. Een synoniem voor marge is ''speling.'' De definitie van trading marge in deze context is de hoeveelheid aan kapitaal ofwel de Forex balance die beschikbaar is om posities te openen.

Met andere woorden, het geeft de speelruimte of speling die de trader heeft aan. De beschikbare Forex- & CFD marge is afhankelijk van de toegepaste hefboomwerking en hoeveelheid beschikbare middelen (Forex equity).

Wanneer u een positie op uw MetaTrader 4 handelsplatform plaatst, kunt u het MT4 marge niveau in real time te bekijken. Deze optie stelt u in staat uw individuele trades en uw account beter te beheren, nu het u een idee geeft van:

 • De Forex balance//saldo van het account;
 • De beschikbare middelen (Forex equity);
 • De vereiste trading marge;
 • De beschikbare of vrije trading marge;
 • Het Forex- & CFD marge niveau.

Initiële Trading Marge - Marge berekenen

De initiële marge is het minimale Forex startbedrag wat initieel op de rekening dient te staan om een bepaalde positie te kunnen innemen. Het berekenen van de initiële Forex margin kunnen we uitleggen aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Initiële trading marge berekenen - een voorbeeld :

 • Hefboom / trading margin: 1:500
 • Contract grootte 100.000 Euro (onderliggende waarde) = 1 Lot EUR/USD
 • Trading marge van 0,2% = 0,2% x 100.000 = 200 Euro. Alternatief: 100.000 / 500 (hefboom factor) = 200.

De trader moet in dit voorbeeld 200 Euro op de rekening beschikbaar hebben om een positie te kunnen openen van 1 Lot EUR/USD, bij toepassing een trading marge van 1:500.

Forex Margin level berekenen - Vrije Marge berekenen

De vrije trading marge of beschikbare Forex margin is het gedeelte van uw kapitaal dat niet reeds is aangewend voor openstaande posities. Dit is het bedrag dat u nog kan gebruiken om nieuwe posities in te nemen. Vrije trading marge berekenen of beschikbare marge berekenen kan op zeer eenvoudige wijze.

Vrije marge berekenen - een voorbeeld:

 • Hefboom: 1:500
 • Contract grootte 100.000 Euro (onderliggende waarde) = 1 Lots EUR.USD
 • Trading marge van 0,2% = 0,2% x 100.000 = 200 Euro. Of ter alternatief: 100.000 / 500 = 200.

De vrije trading marge wordt berekend door de totale gebruikte Forex margin (voor deze en alle andere open posities) van 200 Euro af te trekken van de Forex equity. In ons voorbeeld is de vrije Forex- / CFD marge 1.290,67, zoals u kunt aflezen uit de onderstaande illustratie:

Alle benodigde informatie om al onze Forex margin en margin trading gerelateerde waarden te berekenen staan in de rood-gearceerde rechterkolom in de bovenstaande illustratie van het MetaTrader 4 terminal. Hoe berekent u de vrije trading marge en de aan margin trading gerelateerde parameters?

We zullen alle margin trading parameters individueel toelichten en berekenen.Terugkomend op ons voorbeeld scenario, voordat we de fictieve positie van 1 Lot EUR/USD openden, was de Forex balance op de handelsrekening gelijk aan 1.500 Euro. Indien er geen open posities zijn, is de balans gelijk aan de Forex equity en aan de vrije trading margin. Zolang er geen actieve posities zijn, zal er geen Forex margin/CFD marge noch Margin level in het handelsplatform worden weergegeven.

Verder geldt het volgende voor de gegevens die u in de Terminal ziet staan:

 • Forex balance = In het geval dat er er geen actieve posities zijn, geldt: Forex Equity = Vrije marge.
 • Forex Equity = Balance +/- het huidige resultaat van de openstaande positie. Dit gegeven valt rechts in het scherm af te lezen en is in ons voorbeeld gelijk aan -9,33.
 • Forex margin = De onderliggende waarde van de totale posities gedeeld door de voor margin trading gebruikte hefboomfactor.
 • In dit voorbeeld openen we een positie van 1 Lot die een onderliggende waarde heeft van 100.000 Euro. Door 100.000 Euro te delen door de toegepaste hefboom, van factor 500 vinden we de waarde van de trading marge (1:500) = 200 Euro.
 • Vrije trading marge = Forex Equity - trading margin (1.490,67 - 200 = 1.290,67)
 • Margin Level = Forex Equity / Marge ( niet afgeronde trading marge) x 100% (1.490,67 / 200) x 100% = 745,34%

Om het plaatje compleet te maken, zullen we nu stapsgewijs toelichten hoe wij aan de Forex equity waarde van -9,33 komen. Bij de positie grootte van 1 Lot EUR/USD, vertegenwoordigt elke PIP een waarde van $10. We gaan er vanuit dat op het moment van opening van de positie de Forex spread 1.1 PIP was. De spread kosten voor het openen van de positie waren 1.1 x $ 10 = $11. De koers EUR/USD koers op dat moment bedroeg 1,17926. Door $11 te delen door 1,17926 krijgen wij de waarde 9,33 Euro.

De vrije trading marge is het bedrag dat niet is aangewend voor openstaande posities. Dit bedrag kan eventueel worden gebruikt om nieuwe posities in te nemen. De vrije Forex margin/CFD margin is het verschil tussen de Forex equity en de gebruikte trading marge. Wanneer de open positie(s) winst maken, zal de vrije trading marge ruimte toenemen, de Forex equity stijgt immers. Wanneer de open positie(s) verlieslatend blijken, zal de Forex margin/ CFD margin ruimte afnemen. Immers, de Forex equity daalt.

De situatie kan zich voordoen dat u een aantal open posities houdt en tegelijkertijd een aantal pending orders heeft. Wanneer de markt vervolgens één van de pending orders triggert en wilt uitvoeren kan dit uitsluitend plaatsvinden als er genoeg vrije trading marge op de rekening beschikbaar is. Is dit niet het geval, dan zal pending order zal niet worden geactiveerd en automatisch worden geannuleerd door het handelsplatform van de broker.

Dit wekt wellicht de schijn dat de broker de order niet heeft uitgevoerd. Echter dit is meestal niet het geval, het feit dat de trader niet de benodigde margin level beschikbaar heeft op zijn handelsrekening is hier debet aan.

Wanneer u voornemens bent nieuwe posities te openen maar wordt belet omdat de vrije trading marge te laag is en dit niet toelaat u dit zelf op zeer eenvoudige wijze oplossen:

 • U zou openstaande posities (gedeeltelijk) kunnen sluiten. De totale gebruikte trading marge, van alle openstaande posities, zal hierdoor kleiner worden.
 • De andere optie die de trader heeft om te voorkomen dat hij zijn margin level overschrijdt is om zijn Forex equity uit te breiden ofwel zijn handelsbalans aan te vullen. De trader kan zijn Forex startkapitaal ten alle tijden aanvullen door een bedrag bij te storten.

Stel dat we in ons bovenstaande voorbeeld een bedrag van 500 Euro bij zouden storten. Zowel de balans, de Forex equity, als de vrije trading marge zouden dan met 500 Euro stijgen. De Forex margin/CFD margin blijft gelijk maar de margin level zou toenemen met 250%, want (500/200) x 100% = 250%.

CFD Marge & Margin Call

Als de markt een ommekeer inzet en zich tegen de trader keert kan er sprake is van een opbouwend verlies zijn. Wanneer het verlies toeneemt, wordt er meer margin ruimte gebruikt. Als deze beweging zich blijft voortzetten, kan het zo zijn dat de Forex equity daalt tot een niveau waar het bijna onmogelijk is om alle openstaande posities aan te houden. Wanneer de balans dit punt bereikt zal het handelsplatform automatisch een of enkele posities sluiten om de Forex balance in evenwicht te brengen en de trading marge die de broker heeft gefinancierd te beschermen.

Ter herinnering, bij margin trading maakt u gebruik van een lening van uw broker. Uw inleg (een deel van uw Forex equity) wordt hierbij gebruikt als onderpand. De broker zal hiervoor kosten in rekening brengen en bepaalde voorwaarden hanteren. Zo zal iedere broker een bepaald percentage aanhouden dat geldt als drempelwaarde ofwel margin level, indien het bovenstaande scenario optreed. Dit percentage weerspiegelt het minimumkapitaal dat de trader op de handelsrekening beschikbaar moet hebben wilt hij zijn (gefinancierde) margin trading posities blijven ondersteunen.

Als een broker het margin level instelt op 30%, houdt dit in dat wanneer de margin level het 30% punt benadert (dat is wanneer de Forex equity 30% van de marge is), de broker de verlieslatende posities automatisch zal sluiten. Doorgaans zullen daarbij de margin trading posities met de grootste floating loss (het niet reeds gerealiseerde verlies) als eerste aan bod komen.

De trader kan dit voorkomen door adequaat Forex equity management. Zorg ervoor dat een of enkele posities uw Forex balance niet dusdanig onder druk zetten dat u te maken krijgt met een margin call. U kunt zelf een vinger aan de pols houden of een stop loss order instellen om te voorkomen dat het verlies boven een bepaald niveau komt. Daarnaast kunt u er als trader kapitaal toevoegen om er voor zorgen dat uw Forex equity ruim genoeg is om uw trading strategy naar behoren te kunnen volgen.

Het is daarom belangrijk dat u goed inzicht heeft in de mogelijke effecten van handelen met marge - zowel positief als negatief. Een risicomanagement systeem met Forex equity management & trade management maatregelen kan u naast een trading strategie en een behandelschema helpen bij het plannen van uw handelsactiviteiten.

Aandelen en ETF CFD's

Handel in CFD's op aandelen en ETF's bij Admirals

Margin Trading Uitleg - Trading met Marge & Risicomanagement

De gouden regel van trading succes luidt: 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Toepassing van een Forex margin/CFD margin ziet toe op het eerste aspect. Door toepassing van een trading marge kunt u uw winstpotentieel exponentieel vergroten. Echter, de keerzijde van de medaille is zowel uw winstpotentieel als uw risico met dezelfde factor vergroot worden.

Risicomanagement ziet toe op het tweede gedeelte van de equatie - het beperken van verliezen. Zeker bij handelen met marge is dit een essentieel element van elke goedwerkend trading systeem. Ervaren traders zullen beamen dat risicomanagement een cruciale rol speelt in het behalen van consistente successen.

U kunt uw margin trading systeem aanvullen door de volgende risicomanagement technieken te incorporeren:

 • Technieken uw verliezen te beperken - zoals toepassing van een stop loss
 • Uw mogelijke verliezen te beperken door het percentage van uw Forex equity dat u per trade riskeert te beperken.
 • Uw margin trading winsten veilig te stellen - bijvoorbeeld door toepassing van een take profit order
 • Uw risico te spreiden - door portfolio diversificatie; een belangrijk voordeel van margin trading is dat u niet alleen grotere maar ook meer posities in kunt nemen. Zorg dat u bij het selecteren van uw posities rekening houdt met de totale risicoblootstelling van uw handels portfolio
 • Uw risico af te dekken - u kunt margin trading aanvullen met bijvoorbeeld hedging technieken

U kunt een of enkele risicomanagement maatregelen toepassen of verschillende technieken combineren. Professionele traders benoemen risicomanagement als een van de onderscheidende factoren in hun trading succes. Zeker wanneer u zich toelegt op handelen met marge is het een onmisbaar element in uw trading systeem.

Wat is Marge/ Marge Berekenen: Trading Marge berekenen CFD

Hoewel we de termen Forex margin en CFD margin inwisselbaar gebruiken, betreffen alle eerder aangehaalde voorbeelden Forex margin levels. We hebben uitgebreide voorbeelden gegeven van hoe u de Forex margin en aan margin level gerelateerde waarden kunt berekenen voor een valutahandel transactie. Voor een CFD positie kan dit, afhankelijk van het type CFD, net even anders liggen. We zullen de twee belangrijkste typen CFD's bespreken en voorbeelden geven van hoe u hiervoor de CFD margin waarden kunt berekenen.

Handelen met Marge - Trading Marge berekenen Index CFD - CFD Margin GER 40

We nemen als voorbeeld een positie van 1 CFD contract op de GER 40. In de contractvoorwaarden van de GERMANY 40 kunnen we zien we dat de minimale en maximale trading marge is. In dit voorbeeld echter, gaan wij uit van een fictieve CFD margin van 0,2%. Dat komt overeen met een fictieve maximale hefboom van (1 / 0,2) x 100% = 1:500. Dit zou inhouden dat voor dit instrument margin trading mogelijk zou met toepassing van een factor tot 1:500. In dit voorbeeld gaan wij inderdaad uit van de maximale CFD margin van 1:500.

Om op basis hiervan de CFD margin voor 1 CFD contract te berekenen, gebruiken we de trading koers van de GER 40, die u in de onderstaande weergave van het MetaTrader 4 Terminal kunt aflezen. We delen deze waarde door 500.

In dit voorbeeld zult u zien dat de CFD margin EUR 25,34 bedraagt. We vinden de waarde voor de CFD margin door de koers van de GER 40, waarop de positie geopend is ( de entry level) te delen door de in margin trading toegepaste hefboom. We kunnen de trading marge berekenen door:

 • 12.669,18 / 500 = 25,34 (25,33836) of 0,2% x 12.669,18 = 25,34.

Naar het voorbeeld van de Forex margin voor de EUR/USD positie kunt u voor deze positie op dezelfde manier de vrije trading marge berekenen en ook de margin level berekenen.

Wilt u weten wat de geldende spreadkosten zijn? Bij een positiegrootte van 1 GER 40 contract, vertegenwoordigt elk heel punt dat de koers verandert een waarde van EUR 1, de DAX is immers in EUR genoteerd. Stel, we hebben te maken met een stijging van de koerswaarde van 12.669,18 naar 12.670,18. De DAX kent tijdens de belangrijkste beurs handelstijden een vaste spread van 0,8 PIP. De spread voor het openen van de positie bedroeg 0,8 x 1 Euro = 0,80 Euro.

Handelen met Marge - Trading Marge berekenen van een Commodity CFD - CFD Margin Goud

We nemen als voorbeeld een positie van 1 CFD contract in Goud. In de contractvoorwaarden van Goud kunt u de geldende margin levels na zoeken. We gaan in dit voorbeeld wederom uit van een CFD margin 0,2% is. Dat zou overeenkomen met een maximale hefboom van (1 / 0,2) x 100% = 1:500; wat we in dit margin trading voorbeeld toepassen.

Trading marge berekenen 1 CFD contract goud : deel de koers van goud op het moment van entry door de toegepaste margin trading factor, in dit voorbeeld 1:500.

De bovenstaande afbeelding biedt een weergave van de goudkoers op het MetaTrader 4 handelsplatform. Met de waarden in dit voorbeeld komt de CFD margin neer op EUR 219,64. We vinden deze margin level van €219,64 door de koers van goud, ten tijde van het openen van de positie te delen door de toegepaste hefboom, hetgeen de volgende calculus oplevert:

 • (1.289,560 / 500) x 100 = 257,912 of (0,2% x 1.289,560) x 100 = 257,912.

Het is van belang te onthouden dat bij goud en andere grondstoffen of energie- CFDs de eenheden anders worden gemeten dan bij valutaparen.

Voor goud bijvoorbeeld bestaat 1 contract uit 100 eenheden Troy Ounce. Dit is de reden dat we het totaal vermenigvuldigen met 100. De waarde van goud is genoteerd in USD, het bedrag van 257,12 is dus een US Dollar bedrag. Op het moment van plaatsing van de order was de EUR/USD koers ongeveer 1,17425. We delen 257,912 door 1,17425 en komen uit op een trading marge van ongeveer EUR 219,64.

We zullen tevens toelichten hoe we aan de waarde van -19,59 die aan de rechterkant is weergegeven, zijn gekomen. Bij een positiegrootte van 1 contract Goud, vertegenwoordigt elk heel punt koersverandering, bijvoorbeeld van 1.289,560 naar 1.290,560, een waarde van 100. Nu goud in USD is genoteerd gaat het om 100 US Dollar. Elk heel punt dat de goud koers verandert staat gelijk aan 100 pips. We kunnen hieruit afleiden dat 1 PIP een waarde van 1 Dollar heeft.

Op het moment van het openen van de positie was de spread 23 PIPs, hetgeen niet direct terug te zien is op de afbeelding. We kunnen dit nagaan door het verschil te berekenen tussen de prijs waarvoor wij de order hebben geopend; de ask prijs van 1.289.560 en de bid prijs op hetzelfde moment die 1.289.330 bedroeg. Het verschil komt neer op 23 PIPs. Wanneer u dit vergelijkt met de koers welke in hele punten is uitgedrukt, zult u opmerken dat de verschuiving gelijk is aan 0,23 punt. De spread voor het openen van de positie bedroeg aldus 0,23 x 100 Dollar = 23 Dollar.

Als Nederlandse trader is het waarschijnlijk dat de valutawaarde op uw trading account standaard in Euro's wordt uitgedrukt. Dit is de valuta waarin u uw Forex startbedrag en enige volgende stortingen voldoet. U kunt de Euro waarde van deze positie in dit geval op uw handelsplatform terug zien of gemakkelijk bereken. Op het moment van openen van de positie was de EUR/USD koers ongeveer 1,17425. We delen 23 Dollar door 1,17425 komen uit op spreadkosten van ongeveer 19,59 Euro.

Indien u de achterliggende berekeningen en rationale begrijpt kunt u de trading marge en margin levels voor alle type CFD instrumenten berekenen. Zoals wij hebben geïllustreerd kan het per instrument verschillen hoe bepaalde margin trading parameters worden berekend.

We hebben beide keren een voorbeeld gebruikt waarbij de minimale CFD margin 0,2% bedroeg en we gebruik konden maken van een maximale hefboom van 1:500. Uit recente Europese richtlijnen volgt dat de maximale hefboom stellingen voor retail traders in sterke mate zijn gelimiteerd. Check voordat u een positie opent, welke margin levels en hefboomwerking voor u beschikbaar zijn.

Trading Met Marge - De Marge Calculator om de Trading Marge van MetaTrader 4 te meten

De Admirals biedt haar cliënten verschillende trading tools waaronder de Forex calculator. U kunt dit hulpmiddel op onze website terugvinden. Met de Trading calculator kunt u gemakkelijk achterhalen wat de vereiste trading marge is. Het margin level wordt berekend op basis van de positie die u wilt innemen op de Forex markt, aandelenmarkt, indices, grondstoffen CFD's of cryptocurrencies!

Marge Berekenen Met de Trading Marge Calculator

 1. Ga naar https://admiralmarkets.com/nl
 2. Klik op de "Start Trading" tab bovenaan op de webpagina.
 3. Kies vervolgens "Forex & CFD Calculator."

Hierop opent de trading calculator pagina waarmee u de Forex margin/CFD margin kunt berekenen. De Marge Calculator geeft toegang tot de verscheidene parameters welke gerelateerd zijn aan de margin trading positie die u wilt innemen, zoals:

 • Het betreffende instrument
  • Voorbeeld: de EURUSD
 • De grootte van de positie/het aantal lots
  • Voorbeeld: 1
 • De toepasbare hefboom (leverage)
  • Voorbeeld: 1:500
 • De valuta van het handelsaccount
  • Voorbeeld: EUR

Daarnaast kunt u verder enkele optionele positie details invoeren, waaronder:

 • De openingsprijs
  • Voorbeeld: 1.25000
 • De slotprijs
  • Voorbeeld: 1.25150
 • Richting van de positie (kopen dan wel verkopen)
  • Voorbeeld: Buy

Zodra de data compleet is ingevoerd, klikt u simpelweg op de 'Resultaat' button, waarop de resultaten op uw scherm verschijnen. De volgende details worden onder in uw scherm weergegeven.

 • De marktwaarde is 100.000 EUR
 • De tick grootte is in dit geval 0,00001
 • De PIP waarde is €8,06
 • Financieringskosten, short-posities (Swap Short) is hier 2,62 EUR
 • Financieringskosten, long-posities, (Swap Long) is hier - 6,83 EUR
 • De benodigde trading marge, tegen de huidige prijs bedraagt de Forex margin 200 EUR
 • De commissie is gesteld op 0 EUR
 • Het resultaat is 120,89 EUR

Met deze CFD Margin/Forex Margin calculator tool kunt u het marge vereiste zien en evalueren voordat u de order daadwerkelijk plaatst.

Margin Levels & Trading Marge - houdt rekening met de Margin Call

De margin call of stop out level behelst de totale of gedeeltelijke sluiting van de openstaande posities wanneer de margin level onder de, door de broker vastgestelde, ondergrens valt. De drempel van de margin call wordt bepaald door de broker en kan variëren van 30% tot 100%. Het margin level percentage kan per markt of per instrument variëren. Traders die handelen met marges dienen het voorkomen van een margin call in hun risicomanagement strategie mee te nemen.

Trading met Marge - Zelf aan de Slag met Forex Margin/ CFD Margin

Trading met marge is ongekend populair. Het stelt retail traders in staat de reikwijdte van hun Forex startkapitaal of Forex balance te vergroten. Door toepassing van de Forex margin/CFD margin kunt u een grotere positie grootte (of meer posities) innemen dan dat uw Forex equity normaal gesproken zou toelaten. Het voordeel hiervan is dat u kunt profiteren van de hieraan gerelateerde winsten. Het idee is dat de trader door handelen met marge sneller zijn Forex equity kan opbouwen.

Let wel, de kans op hogere winsten is onlosmakelijk verbonden met hogere risico's (kans op verlies). Het is daarom erg belangrijk dat we begrijpen wat is margin trading precies inhoud. Vele, met name beginnende traders raken verblind door het potentieel van grotere winsten en gaan te gemakkelijk voorbij aan de risico's. Dit is de reden waarom wij handelen met marge altijd in verband brengen met risicomanagement. De gouden regel van trading is 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Trading met marge ziet toe op het eerste deel. Risicomanagement helpt de trader de risico's (van Forex margin trading) te beperken of te ondervangen.

Het moge evident zijn dat trading marge/ Forex margin en Forex equity kernbegrippen van trading zijn. Wij hopen dat dit artikel u in staat stelt een duidelijk antwoord op de vraag wat is margin trading te geven en u een helder begrip heeft van hoe margin trading werkt. Inachtneming van de trading margin en alle aan Forex margin/ CFD margin gerelateerde waarden is een essentieel aspect van risicomanagement en helpt u een zogenaamde stop-out of margin call te voorkomen.

Het wordt traders aangeraden allereerst op een demo account met de werking van margin trading en de invloed dat het hefboomeffect te oefenen. Admirals biedt gratis, risicovrije MT4 demo trading rekeningen aan. Het demo account geeft u toegang tot de live omstandigheden van de Forex & aandelen-, indices-, grondstoffen en cryptocurrencies- CFD markt.

Op het demo trading account handelt u met een virtuele balans. U heeft de mogelijkheid u te kunnen oriënteren, zich vertrouwd te maken met margin trading en het concept trading marge, toepassing van MT4 margin levels, margin vereisten en de beschikbare marge. Dit vormt het perfecte voorzetje tot de overstap naar de live MT4 forex trading account. Wanneer u in de nabije toekomst zover bent, heeft u de ervaring deze beter te kunnen beheren.

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Wat zijn ECN brokers & waarom kiezen voor ECN accounts?
Forex- en CFD trading is enorm populair onder traders en beleggers wereldwijd. Hoe men hier invulling aan geeft, verschilt van trader tot trader. Er zijn verschillende soorten traders; hetzelfde geldt voor brokers. In dit artikel richten wij ons op ECN brokers, ook wel bekend als de No Dealing Desk...
Open een Islamitische Forex rekening - Halal Beleggen
Hoewel trading in de Islam vaak als haram wordt beschouwd, is het nog steeds mogelijk om handel te drijven. De sleutel is om een islamitisch Forex-account te vinden, dat swapvrije handel biedt voor traders van het islamitische geloof.Dit artikel zal zich richten op de principes van islamitische fina...
Alles weergeven