Admiral Markets Cyprus Ltd Negatieve Balans Beschermingsbeleid voor Professionele Cliënten

Geldig vanaf 04.02.2021

Dit beleid biedt het kader en de omstandigheden waaronder Admiral Markets Cyprus Ltd (`Bedrijf`) compensatie kan bieden aan professionele klanten die een negatief saldo hebben gehad op hun rekeningen. Hierbij wordt verduidelijkt dat dit beleid niet van toepassing is op particuliere klanten.

De bescherming voor professionele klanten is van toepassing wanneer:

 1. Klanten zijn personen of entiteiten die zijn geclassificeerd als professionele klanten van Admiral Markets Cyprus Ltd. Het is niet van toepassing op een klant die onder toezicht staat van een toezichthouder voor financiële diensten of op een fonds dat wordt beheerd door een dergelijke onderneming of op een juridische entiteit die als een professionele klant is geclassificeerd als een grote onderneming.
 2. Accounts zijn CFD-handelsrekeningen, d.w.z. alle andere accounttypen dan die welke specifiek zijn bedoeld voor op de beurs verhandelde producten.

Bij het verhandelen van financiële producten op marge is het mogelijk om een tekort op de rekening te bereiken, d.w.z. een situatie waarin het saldo van de rekening negatief is.

Afhankelijk van de hierboven beschreven beperkingen zal de term “professionele klant” overal worden aangeduid als “Klant”.

Wanneer een klant een negatief saldo heeft opgelopen en een vergoeding aanvraagt, moet de klant de klantenservice van het bedrijf per e-mail op de hoogte brengen, uiterlijk 2 werkdagen na het ontstaan van het negatieve saldo. Het bedrijf zal het onderzoek evalueren en naar eigen goeddunken de betreffende rekeningen crediteren om de negatieve saldi geheel of gedeeltelijk te compenseren. Als de klant meer dan één account heeft, worden de saldi verrekent.

Het te crediteren bedrag wordt bepaald door alle positieve saldi te verrekenen met negatieve saldi die meer dan 2 werkdagen vóór de ontvangst van het onderzoek zijn gemaakt. Naar eigen goeddunken crediteert het bedrijf de klantaccounts om de gesaldeerde negatieve saldi te compenseren tot de maximale waarde van EUR 50.000 of equivalent in andere valuta.

De bepalingen van dit beleid zijn niet van toepassing wanneer:

 1. er binnen de jurisdictie van de klant bestaande wettelijke bindende vereisten bestaan voor het bedrijf om de klant een negatieve bescherming van het eigen vermogen te bieden. In dergelijke gevallen zijn de acties van het bedrijf gebaseerd op lokale voorschriften en niet op dit beleid;
 2. het negatieve saldo is opgetreden in abnormale marktomstandigheden of uitzonderlijke marktbewegingen/volatiliteit;
 3. het Bedrijf bepaalt naar eigen goeddunken dat het negatieve saldo geen verband houdt met de handelsactiviteit van de Klant (bijvoorbeeld wanneer het negatieve saldo betrekking heeft op eventuele vergoedingen of kosten van het Bedrijf);
 4. de Klant handelt via een kredietregeling of bonusregeling die door het Bedrijf wordt verstrekt;
 5. het negatieve saldo is verbonden met of een gevolg is van, of direct of indirect, de schending door de Klant van enige bepaling van de bedrijfsvoorwaarden van het Bedrijf of van de schending van de marktregels of -praktijken, inclusief maar niet beperkt tot de wetten van het land van herkomst van de Klant, het land van verblijf van de Klant of een ander land binnen de EER;
 6. het Bedrijf van mening is dat de Klant misbruik heeft gemaakt van de bescherming die wordt geboden op grond van dit beleid ten nadele van het Bedrijf, dat zonder beperking, een situatie omvat waarin een Klant te kwader trouw heeft gehandeld door een strategie te volgen waarbij de Klant van deze bescherming zou profiteren terwijl zichzelf of in samenwerking met een andere Klant, andere functies bij ons die de Klant ten goede komen in het geval dat de bescherming wordt of kan worden geactiveerd;
 7. het Bedrijf heeft de Klant eerder meegedeeld dat hij van dit beleid is uitgesloten;
 8. er is een gebeurtenis die zich voordoet zoals hieronder beschreven: het handelen, nalaten of nalatigheid van een multilaterale handelsfaciliteit, georganiseerde handelsfaciliteit, gereglementeerde markt, liquiditeitsverschaffer of intermediaire broker;
 9. het negatieve saldo is gekoppeld aan een geval van overmacht - een daad van God, oorlog, terrorisme, kwaadaardige schade, burgerlijke onrust, industriële handelingen, een uitzonderlijke marktgebeurtenis of wetten en voorschriften van overheids- of supranationale instanties of autoriteiten die deel uitmaken van het Bedrijf mening verhindert een geordende markt met betrekking tot de orders van de Klant.