Stop-loss korraldus - Kuidas seda õigesti kasutada?

Admirals
13 min lugemine

Spekulatiivse tegevuse juures nagu kauplemine, peab kaupleja tegema kõik võimaliku, et kaitsta oma investeeringut. Seepärast tutvustame selles artiklis stop-loss korraldust, et oleksite teadlik stop-loss orderi ehk kahjumi peatamise korralduse olulisusest Forex kauplemisel.

Selles artiklis käsitleme:

 • Mis on stop-loss
 • Stop-loss korralduste erinevad tüübid
 • Kuidas kasutada stop-loss korraldust MetaTrader 4 ja 5 platvormidel
 • Räägime keerukamatest stop-loss seadistustest

Mis on stop-loss korraldus?

Stop loss on automaatne tehingukorraldus kauplemisel, mida kasutavad kauplejad oma kahjumite peatamiseks. Stop-loss korraldus võtab arvesse maksimaalset kahjumit, mida kaupleja on nõus ühe tehingu puhul kandma.

Mis on stop loss tehingukorraldus?

Stop-loss korralduse väljend tuleb inglise keelest ja tähendab tõlkes "kahjumi peatamine". Stop-loss order tähendab eesti keelde otse tõlgituna - kahjumi peatamise korraldus.

See on korraldus, mida kasutatakse online kauplemisel kahjumi peatamiseks. Kauplejana peate seega teadma, mis on teie maksimaalne kahjum, mida te võite ühe tehingu puhul endale lubada.

Stop-loss on tehingukorraldus, millega informeerite maaklerit, millisel tasemel limiteerida konkreetse positsiooni või tehingu võimalik kahjum.

Stop-loss korraldus - Kuhu paigutada stop-loss tase?

On olemas mitmeid viise, kuidas tehingust õigel moel väljuda. Esimeseks võimaluseks on lasta turul jõuda tehingusse sisenemisel määratletud stop-loss hinnatasemeni.

Teiseks võimaluseks on tehingust väljumine manuaalselt, kuna hinnaliikumine on andnud teile signaali positsiooni sulgemiseks. Valuutakauplemisel on oluline teada, kuidas arvutada stop-loss ja take-profit tasemeid, kuid tahaksime siinkohal märkida, et tehingust väljumine võib sageli lõpuks toimuda emotsioonide mõjul, mitte kauplemisplaani järgi.

Ava reaalne konto

Kopeeri edukate kauplejate tehinguid

 

Näiteks võite tehingu sulgeda manuaalselt ainuüksi seetõttu, et teie arvates jõuab turg peagi eelnevalt seatud stop-loss hinnatasemeni. Sellisel juhul ei anna tegelik hindade liikumine põhjust manuaalsel teel tehingust väljumiseks, vaid te tegutsete emotsioonide mõju all, kuna turg liigub teie positsioonile vastu.

Stop-loss tehingukorralduse peamine eesmärk on aidata kauplejal hoida tehingut nii kaua, kuni algne tehingu võtmise idee ning oodatav tehingu suund ei ole enam kehtivad.

Professionaalse valuutakaupleja jaoks peitub Forex stop-loss korralduse sisestamise mõte selles, et see tuleks sisestada sellisele tasemele, mis tagaks tehingu liikumisulatuse kauplejale soodsas suunas.

Seega, kui püüate määratleda parimat taset, kuhu sisestada stop-loss korraldus, peaksite mõtlema lähimale loogilisele tasemele, milleni turg peaks jõudma tõestamaks, et teie kauplemissignaal ei ole osutunud tõeseks.

Seetõttu soovivad stop-lossi kasutavad kauplejad anda turule ruumi liikumiseks, kuid samal ajal hoida stop-loss tase piisavalt lähedal, et tehingust väljuda kohe, kui turg liigub nende vastu. See on üks võtmetähtsusega reeglitest, kuidas kasutada stop-loss tehingukorraldust.

Paljud kauplejad piiravad enda võimalusi sellega, et paigutavad stop-loss korralduse võrreldes tehingusse sisenemise tasemega liiga lähedale. Seda eelkõige lähtudes soovist kaubelda suuremate panustega.

Komistuskiviks siinjuures on aga see, et selliselt toimetades kaotate oma kauplemiseelise, kuna tegelikult peaksite järgima kauplemissignaale ning turuolukorda, mitte aga lähtuma rahasummast, mida soovite teenida.

Teie eesmärgiks peaks olema määratleda stop-loss tase enne, kui olete otsustanud positsiooni suuruse. Samuti peaks Forex stop-loss korralduse asukoht põhinema loogikal, ärge laske ahnusel suunata teid kahjumite teele.

Stop-loss korraldus - Kuidas valida stop-loss korralduse tüüpi

Enne, kui sellele küsimusele vastust otsime, vaatame, milliseid erinevaid stop-loss orderite tüüpe on olemas.

Olenevalt sellest, kas maakler garanteerib tehingute täideviimise taseme või mitte, eristame kahte tüüpi stop-loss korraldusi:

 • Garanteeritud
 • Mitte garanteeritud

Garanteeritud stop-loss orderi puhul garanteerib maakler orderi täideviimise taseme.

Seda tüüpi orderid on üldiselt tasuvad, kuna näiteks juhul, kui esimene turul kättesaadav hind ületab teie stop-loss taseme, maksab maakler teile määratud stop-loss taseme ja tehingu täideviimise hinna vahe kinni.

See toimib sarnaselt kindlustusele - maakler kohustab teid maksma garanteeritud stop-lossi ja kannab kulud, kui turu hind erineb stop-loss tasemest.

Olenevalt sellest, kuidas tehing täide viiakse, eristatakse Forex stop-loss korraldusi järgmiselt:

 • Klassikaline stop-loss
 • Liikuv stop ehk trailing stop

Nende kahe stop lossi tüübi erinevust vaatleme täpsemalt selles artiklis hiljem.

Maakler võib kehtestada ka minimaalse distantsi aktsia hinna ja stop-loss taseme vahel. Sel juhul saab eristada järgmisi stop-loss orderite tüüpe:

 • Minimaalse distantsiga
 • Ilma minimaalse distantsita

Kui te soovite tegeleda skalpimisega või kaubelda majanduskalendri järgi, peaksite valima maakleri ilma minimaalse distantsita. See võimaldab teil kiiresti tehingusse sisenenda ja soovi korral sealt väljuda peale turu mõne pipsilist liikumist.

Kauple Forexil ja CFD-dega

Kauple üle 40 valuutapaari CFD-dega 24/5

 

Admirals on üks neist maakleritest, kes pakub stop-lossi ilma minimaalse distantsita.

MetaTrader 4, MetaTrader 5 ja WebTraderis saate nii arvutis kui mobiilseadmetel seadistada nii klassikalist stop-loss korraldust kui ka liikuvat stop-loss korraldust.

Kui te ei soovi, et stop korraldusi viidaks täide turu sulgemise ja avamise vahel (gaps), siis aktiveerige volatiilsuskaitse seadistused oma Kaupleja Kabinetis.

Stop-loss korraldus - Kuidas kasutada stop-loss korraldust

On selge, et iga kaupleja soovib teenida tulu. Selleks tuleb mõista, et kauplemine ja aktsiaturgudel investeerimine on riskantne tegevus, mida tuleb juhtida õigete riskijuhtimise võtetega ja targalt seadistatud korraldustega.

Kui te otsite lihtsat valemit stop-loss korralduse seadistamise mõistmiseks, siis küsige endalt järgmisi küsimusi:

 • Kui suur on maksimaalne kahjum, mida ma selle positsiooniga olen valmis vastu võtma?
 • Mis on selle kauplemisinstrumendi tavapärane volatiilsus?
 • Millist tüüpi stop-loss sobib minu kauplemisstrateegiaga paremini: klassikaline ehk fikseeritud stopp või liikuv ehk trailing stop?
 • Milline on minu kauplemisstrateegia?
 • Kui palju on mul kauplemiseks ettenähtud vabu rahalisi vahendeid, mis ei ole vajalikud minu igapäevaste elamiskulude katmiseks?

Need küsimused võivad tunduda lihtsad, kuid tihti ei arvesta alustavad kauplejad nende küsimustega ja kauplevad nii, nagu tegu oleks kasiino hasartmängudega. Tihti lõpeb selline käitumine kaotustega!

Online kauplemine sarnaneb klassikalisele aktsiaturgudel kauplemisele:

 • Me investeerime teatud summa ja loodame sellelt teenida kasumit.

CFD kauplemine võimaldab kasutada finantsvõimendust ja see võib põhjustada probleeme, kui te täielikult ei mõista võimenduse olemust ega kasuta stop-lossi oma potentsiaalsete kaotuste juhtimiseks.

Mõned kauplejad seadistavad stop-loss korraldused vastavalt oma kapitalile (teatud protsent vabadest vahenditest), teised teevad seda tehniliste indikaatorite abiga (näiteks ATR indikaator).

Stop-loss korralduse kasutamisel tuleks arvesse võtta järgmisi olulisi tegureid:

 • Investeeringute ajaline periood (skalpimine, päevakauplemine või pikaajaline investeering)
 • Turg, millel tegutsete (valuutad, indeksid, aktsiad, toorained)
 • Kauplemisinstrumendi volatiilsus

Stop-loss korraldus - Forex stop-loss korralduse seadistamine

Kaupleja võib stop-lossi seadistada:

 • Fikseeritud pipside või punktide järgi
 • Indikaatori järgi, näiteks libisev keskmine
 • Ajaperioodi järgi
 • Vastavalt viimasele tipule või langusele
 • Valikuliselt

Olenemata sellest, mille järgi te otsustate stop-lossi seadistada, on kõige olulisem see, et teie kauplemisstrateegia oleks pikas perspektiivis kasumlik.

Te võite katsetada stop-loss korralduste seadistamist tasuta Admiralsi demokontol.

Kauple riskivabal demokontol

Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas

 

Stop-loss korraldus - Kuidas kasutada stop-lossi skalpimisel

Stop-loss korralduste kasutamine sõltub teie kauplemisstrateegiast.

Kui te tegelete peamiselt skalpimisega, siis oleks mõistlik seada stop-loss tase üsna sisenemispunkti lähedale, et turu järsu liikumise korral kohe tehingust väljuda. Näiteks oluliste uudiste põhjal skalpijad riskivad sisenemispunkti lähedale seatud stop-loss tasemega üsna vähe, spekuleerides mõne minuti jooksul peale uudise avaldamist.

Peaksite ka teadma, et mõned kauplejad seavad suure tulu teenimise eesmärgil stop-loss taseme sisenemispunktist liiga kaugele, aga sellise lähenemise halb külg on see, et tekib negatiivne riski ja tulususe suhe - kaupleja võib võita näiteks 50 eurot, kuid teine kord kaotab 100 eurot.

Stop-loss korralduse kasutamine swing kauplemisel

Kui te olete konservatiivsem kaupleja, võite positsiooni avamisel seadistada stop-loss taseme kaugemale selleks, et hoolimata ootamatutest turukõikumistest tehingus püsida, kuid sel juhul peab turu pikaajalisem trend teile meelepärane olema.

Te peaksite eelnevalt teadma, kui suurt kahjumit te saate endale lubada.

Kui te teate, et teil ei ole võimalik pikemat aega oma kauplemiskontole ligi pääseda (olete näiteks puhkusel ja teil puudub ligipääs internetile), siis oleks samuti mõistlik oma avatud positsioonidele stop-loss korraldused seadistada.

Sel juhul ei tohiks swing kauplemise stop-loss tasemed olla seadistatud turu hetkehinnale liiga lähedale.

Stop-loss taseme määramine MetaTraderi platvormidel

MetaTraderi platvormid pakuvad erinevaid viise stop-loss taseme määramiseks.

Stop-lossi saate seadistada:

 • Enne tehingu avamist. Sisestage soovitud stop-loss tase uue positsiooni avamise aknas
 • Peale tehingu avamist. Lihtsalt liigutage sisenemispunkti joon graafikul alla, kui avasite pika positsiooni ning üles, kui avasite lühikese positsiooni.

MetaTrader 4 ja 5 platvormidele on võimalik lisada Admiralsi MetaTrader Supreme Edition lisarakendus, mis pakub stop-loss korralduste määramiseks veelgi erinevaid viise.

MetaTrader Supreme Edition

Lae alla kõige võimsam lisandmoodul oma lemmikule kauplemisplatvormile!

 

Lisarakendus annab ligipääsu mitmetele ekspertnõustajatele (Expert Advisors - EA), sealhulgas Mini Terminalile. See pakub võimalust seadistada stop-loss korraldusi enne tehingu avamist mitmel moel:

 • Teie poolt seadistatud pipside või punktide järgi koos fikseeritud riskiga Eurodes või protsentuaalselt teenitud tulu pealt.
 • Avada ostu- või müügitehing otse graafikult ning seadistada vertikaalsete värviliste joonte abil stop-loss order (samuti saab seadistada take-profit taset ehk kasumivõtmise taset)

Stop-loss order ehk kahjumi peatamise korraldus ei ole vaid kaotuste ennetamiseks - neid saab kasutada ka kasumi kaitsmiseks. Järgnevalt vaatame täpsemalt, mis on liikuv stop-loss ehk trailing stop.

Stop-loss korraldus - Liikuv stop-loss ehk trailing stop

Liikuv stopp jälgib instrumendi turuhinda reaalajas ja liigub sellega kaasa.

Selleks, et see korraldus toimiks, on vajalik, et kauplemisplatvorm oleks teie seadmes avatud.

Kuidas trailing stop toimib?

Trailing stop käib kaasa instrumenti hinnaga reaalajas ja seiskub, kui turg pöördub teie tehingule vastupidisesse suunda:

 • Pika positsiooni puhul liigub trailing stop üles koos instrumendi hinnaga ja seiskub, kui hind langeb. Kui hind jõuab teie poolt määratud maksimaalse tasemeni, suletakse positsioon automaatselt.
 • Lühikese positsiooni puhul liigub trailing stop alla ja seiskub, kui hind pöördub üles.

Kui teil tekkis küsimus, kas Mini Terminal võimaldab seadistada nii tavalist kui trailing stop-lossi, siis vastus on jah. Mini Terminalis saab seadistada samaaegselt mõlemat tüüpi stop-loss korraldust.

Sama tehingu orderile saame seadistada fikseeritud stop-loss taseme kui ka liikuva stopi. Tehingu sulgeb esimesena aktiveerunud stop-loss korraldus.

Sellise lähenemisega pakub tavaline stop-loss kaitset ning trailing stop annab eelise. Seetõttu on Admiralsi MetaTrader Supreme Edition lisarakenduse kasutamine mõistlik.

Stop-loss - Forex stop-loss korralduse eelised

Stop-loss korralduse kasutamine võimaldab:

 • Piirata kahjumeid
 • Ehitada üles rahajuhtimise kava
 • Lihtsustada kauplemist (lihtne kasutada ja seadistada)
 • Lasta kauplemisplaanil iseseisvalt toimida (te ei pea oma avatud positsioone pidevalt jälgima)
 • Vältida kauplemisel tekkivaid emotsioone

Admiralsiga on stop-loss korralduste kasutamine tasuta!

Stop-loss korraldus - puudused

Mis on peamine murekoht Forex stop-loss seadistamisega?

Peamised komistuskivid stop-lossi kasutamisega on järgmised:

 • Liiga tihe väikeste kaotustega positsioonide sulgemine tänu finantsturgudel esinevale tavapärasele volatiilsusele
 • Enamik online maaklereid ei garanteeri stop-loss korralduse toimimist gapi ajal (erinevalt Admiralsist)
 • Mõned maaklerid võivad stop-loss korralduste eest tasu küsida

Siin on mõned mõtted, millele võiksite tähelepanu pöörata.

 1. Stop-loss määrab ära teie strateegia edu. Kui stop-loss rakendub, tähendab see tehingu ebaõnnestumist ehk kahjumit.
 2. Stop-loss näitb ka teie tulu/kulu suhet. Kui teie stop tase on määratud liiga lähedale, siis on hinnal liiga vähe liikumisruumi, et tekiks positiivne suhe 1:1 või enam.

Stop-loss korraldus päevakauplejate jaoks

Kui te tegelete päevakauplemisega ja arvate, et stop-loss korralduste kasutamine on mõistlik, siis on teil kindlasti õigus.

Stop-lossi taseme määramine aitab teil riske juhtida, kuid olge ettevaatlik, et teie positsioonid liiga tihti stop-loss korralduste abil ei sulguks.

Stop-loss on tööriist, mis kuulub rahajuhtimise strateegia rakendamise juurde.

Stop-lossi ei tohiks seadistada liiga lähedale ega liiga kaugele, vaid sedasi, et üks positsioon annaks enam kui 50%-lise riski/tulu suhte.

Kui te suudate seda saavutada, olete õigel teel!

Päevakauplemise puhul peate stop-loss taseme määramisel arvestama:

 • Kaubeldava finantsinstrumendiga
 • Finantsinstrumendi volatiilsusega
 • Teie kontol oleva raha hulgaga
 • Teie avatud positsiooni suurusega
 • Maksimaalse kahjumiga, mida peate aktsepteeritavaks oma avatud positsioonis
 • Kui suurt kauplemiskonto kahjumit te aktsepteerite

Stop-lossi kasutamise strateegia näited

 • Pin-baari kauplemisstrateegia (pin bar trading strategy)

Kõige loogilisem asukoht stop-loss korraldusele pin baar kauplemismustri korral on üksnes pin baar tüüpi küünla saba kõrgeima või madalaima taseme juures.

 • sisemise küünla kauplemisstrateegia (inside bar trading strategy)

Selle korral on kõige loogilisem stop-lossi asukoht sisemise küünla mustrile eelneva küünla (mother bar) kõrgeima või madalaima taseme juures. Küünalde kauplemie kohta lugege täpsemalt siit artiklist.

 • trendivastase liikumise korral kasutatava stop-loss korralduse strateegia

Trendivastase kauplemismustri (counter-trend) korral on eesmärgiks stop-loss korraldus paigutada vastavalt kõrgeima või madalaima taseme juurde, milleni jõudmine viitab võimalikule trendi muutumisele.

 • kauplemisvahemikku piiritleva hinnataseme kasutamine

Paljud kauplejad näevad sageli mingi kindla hinnavahemiku servas moodustumas suure õnnestumistõenäosusega hinnamustrit.

Sellistel juhtudel soovivad kauplejad sisestada stop-loss korraldust kauplemisvahemiku ülemise ääre kohale, või siis kaubeldava vahemiku kõrgeima või madalaima taseme juurde. Võtke seda stop-loss ja take-profit korralduste õppimisel arvesse.

Algajast meistriks

Õpi 20 päevaga kauplema - alates seadistustest kuni tehingute täitmiseni

 

Näiteks kui kasutaksite pin baari kauplemisstrateegiat kauplemisvahemiku ülemises ääres, mis on täpselt kauplemisvahemiku vastupanutaseme all, tuleks stop-loss paigutada pisut kõrgemale ehk kauplemisvahemiku vastupanutasemest ülespoole, selle asemel, et kasutada stop-loss-i täpselt pin baari kõrgeima taseme juures.

 • Stop-lossi kasutamine trendis liikuva turu korral

Kui trendis liikuva turu korral toimub tagasitõmbumine (retracement) trendi piires oleva tasemeni, on meil üldjuhul kaks võimalust.

Esimene võimalus on asetada stop-loss korraldus täpselt mustri madalaima või kõrgeima taseme juurde (olenevalt sellest, kas tegemist on tõusva või langeva trendiga).

Teise võimalusena võime panna stop-loss korralduse lihtsalt tagasitõmbumise teel jõutud taseme alla.

 • Stop-lossi kasutamine kauplemisvahemikust väljuva kauplemismustri korral

See laiendab teie teadmisi stop-loss ja take-profit tehingukorralduste kasutamisest valuutakauplemisel. Trendis liikuva turu korral näeme sageli turgu peatumas ning konsolideerumas külgsuunaliselt, millele järgneb trendi tugev liikumine.

Sellised konsolideerumise perioodid eelnevad sageli ulatuslikele trendi kehtivas suunas väljamurdmistele ning sellistele mustritele õige panustamine võib olla väga tulus.

Stop-loss korraldus - stop-loss korraldused ja gapid

Kas teate, mis on gap?

Gap on suur instrumendi sulgemishinna ja avamishinna vahe. Valuutade puhul võib gap tekkida nädalavahetustel.

Turg sulgub reede õhtul ühe kursiga ning avaneb pühapäeva öösel teise kursiga. See ongi valuutaturu hinnavahe ehk gap.

Aktsiaindeksite puhul võib gap tekkida iga päev. Sulgemishind päeva lõpus ei ole sama, mis avamishind järgmise päeva hommikul.

Kuidas on gap seotud stop-lossiga?

Seos on suurem, kui võite arvata. Stop-loss korraldus rakendub ja süsteem sulgeb tehingu peale gapi uue hinnatasemeni jõudmist automaatselt.

Admiralsis on teil võimalik ootelolevate orderite stop-loss korralduste rakendumist vältida volatiilsuskaitse seadistuste abil.

Enamik Forex maaklereid rakendavad stop korraldusi peale gapi turul esimese saadavaloleva hinnaga.

Sellisel juhul räägime ilma garantiita stop-loss orderist. Väga haruldane on leida maakler, kes garanteerib stop-loss korraldused gapi ajal ja selline teenus on tasuline.

Kauplejana peate endalt küsima: kas garanteeritud stop korralduste kasutamisega seotud kulud tasuvad end ära?

Stop-loss korralduste mittekasutamisega seotud riskid

Stop-loss korraldus on riskijuhtimise tööriist, mille kasutamine on iga kaupleja oma vaba valik.

Stop-lossi mittekasutamine võib kõne alla tulla juhul, kui kauplejal on võimalik oma avatud tehinguid aeg-ajalt jälgida. Siiski on võimalus, et hinna järsul pöördumisel ei jõua kaupleja õigeaegselt reageerida. Stop-lossi mittekasutamist võivad kasutada kauplejad, kes ei kasuta või kasutavad väikest finantsvõimendust.

Kauplemisstrateegia ilma stop-loss tehingukorraldust kasutamata on strateegia, kui kaupleja ei kasuta tavalist kahjumi peatamise korraldust ega liikuvat stop korraldust (trailing stop). Stop-loss korraldust ei kasutata tavaliselt lühiajalistes kauplemisstrateegiates.

Kauple Forexil ja CFD-dega

Kauple üle 40 valuutapaari CFD-dega 24/5

 

Lugege lisaks kauplemise kohta:

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Safe Haven - turvalised varad finantsturgudel
Turvalised varad on finantsinstrumendid, mille väärtus suureneb majanduslanguse ja riskide vältimise perioodidel. Turvalised varad paistavad kriiside ajal silma sellega, et need ei ole majanduse arenguga tihedalt seotud, mis tähendab, et neid saab ümber hinnata isegi siis, kui turg kukub kokku.Tänap...
​Kuidas tunda ära Forex pettused
Kas teadsite, et Forex turg on suurim finantsturg maailmas, kus iga päev kaubeldakse enam kui 5 triljoni dollariga? See mitte ainult ei võimalda keskpankadel ja korporatsioonidel omavahel kaubelda, vaid annab ka spekulantidele võimaluse turge ära kasutada. Forex turul kauplemine toimub 24 tundi ööpä...
WTI Crude Oil - juhend naftaga kauplemiseks
Kas olete märganud, et toornafta hinnaliikumised on sageli vägagi volatiilsed? Ulatusliku hindade kõikumise tõttu on toornaftaga kauplemine paljude jaoks ahvatlev.Käesolevas artiklis vaatame, kuidas ja mis põhjustel nafta hinnad liiguvad, millised faktorid mõjutavad nafta hinda, kuidas toimub toorna...
Vaata kõiki