Copy Trading - Beginnen met trading zonder te leren traden?

Juni 28, 2020 16:00 UTC

Door de introductie van online trading zijn de internationale aandelenbeurzen en Forex- en CFD markten toegankelijk voor iedere trader. Waar dan ook ter wereld - op elk tijdstip van de dag. De recente economische ontwikkelingen en politieke spanningen en hun weerslag op spaarrentes en pensioenvoorwaarden maken dat steeds meer mensen hun beleggingsactiviteiten in eigen hand willen nemen.

Velen van ons willen zelf wat meer controle over de groei van ons kapitaal hebben maar worstelen met vraagstukken zoals waarin te beleggen, hoe beleggen en wat het beste moment om te beleggen is. De crypto hype was voor velen de eerste introductie tot online trading. Het is een toegankelijke manier om te investeren of te beleggen. Het besef groeide dat er veel geld verdiend kan worden met beleggen en traden maar dat er ook risico's aan kleven.

Beleggers zoals Warren Buffett en George Soros zijn hedendaagse helden maar er zijn ook talloze voorbeelden van traders die geld verliezen. Sommige van ons hebben reeds enige ervaring met trading en zijn wellicht al met deze realiteit geconfronteerd. Leren beleggen is een proces en lang niet iedere investeerder heeft hier de tijd en middelen voor of interesse in. In plaats hiervan zoeken zij naar een manier om de trades van succesvolle traders te kopiëren.

Middels copy trading kunt u profiteren van het onderzoek, de expertise en de handel beslissingen van andere, meer ervaren traders. Klikt interessant? Lees hier hoe in enkele simpele stappen met copy trading aan de slag kunt.

Technologische ontwikkelingen maken dat copy trading steeds vaker, op grotere schaal, wordt toegepast. Vormen van social trading, waaronder ook deze variant, hebben in de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen. Copy trading software tools en social trading apps schieten als paddenstoelen uit de grond. Vraagt u zich af of het ook iets voor u is?

Voordat u aan de slag gaat met copy trading moet u weten:

 • Wat is copy trading
 • Voor wie is copy trading
 • Voor- en nadelen van copy trading
 • Copy trading vs. social trading
 • Copy trading Nederland
 • Wat u nodig heeft om te starten met copy trading - broker, trading account en trading software


Direct aan de slag met copy trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

▷ Wat is copy trading

De aanduiding copy trading is redelijk duidelijk, toch is het niet altijd direct evident waar men op doelt als deze term gebruikt wordt. Wat is copy trading precies? De term copy trading wordt te pas en te onpas gebruikt voor elke vorm van trading waarbij de trader de posities (trades opstellingen) van een andere gebruiker volgt dan wel kopieert. Er zijn echter verschillende vormen van copy trading te onderscheiden:

✦ Automated copy trading - u selecteert een strategie die past bij uw trading stijl en risico tolerantie niveau, vervolgens worden alle transacties die de aanbieder instelt, automatisch naar dit voorbeeld op uw trading account uitgevoerd en beheerd

✦ Semi - automated copy trading - u wordt genotificeerd van de trades die op basis van het door u geselecteerde signaal worden geplaatst en kunt zelf selecteren welke u kopieert en of en in hoeverre u de trade management overneemt

✦ Handmatig trades kopiëren van andere (meer ervaren) traders

In dit artikel zullen wij ons voornamelijk richten op de automated vormen van copy trading. Echter, ook deze activiteiten kunnen we in verschillende sub- categorieën onderverdelen. We bespreken de voornaamste vormen, zodat u kunt bepalen wat het beste bij u past.

 

▷ Hoe werkt Copy Trading

De activiteiten waar men in feite aan refereert als men spreekt over copy trading kunnen op basis van enkele specifieke kenmerken in verschillende categorieën worden onderverdeeld. De nuances kunnen subtiel zijn en in de regel worden deze vormen van copy trading onder dezelfde noemer worden geschaard. Echter, het is belangrijk dat u de verschillen tussen de traditionele vormen van copy trading en mirror trading enerzijds en nieuwere varianten zoals social trading anderzijds kent.

Verschillende soorten copy trading en social trading

We onderscheiden de volgende varianten:

1️⃣ Mirror trading

Mirror trading werd geïntroduceerd anno 2000 en is de eerste vorm van copy trading. Mirror copy trading wordt gehost op het trading platform van de broker. Bij mirror trading kan de trader de karakteristieken en resultaten van verschillende op het platform beschikbare strategieën bekijken. Vervolgens selecteert de trader, op basis van onder andere zijn winstdoelen, handels stijl, kapitaal en risico tolerantie niveau een strategie van een andere gebruiker die hij wilt overnemen. Hij spiegelt in feite alle op deze handelsstrategie gebaseerde acties. Deze trades worden automatisch gekopieerd en op zijn eigen account ingesteld.

2️⃣ Copy Trading

bij copy trading wordt uw trading account direct gelinkt aan dat van de trader die u wilt volgen. U stelt de schaalgrootte in, die u wilt aanhouden voor uw copy trading activiteiten en vervolgens worden de trades van de geselecteerde gebruiker automatisch op uw account ingesteld. U heeft bij copy trading aldus de vrijheid om te bepalen hoeveel van uw kapitaal u hiertoe gebruikt. De entry levels, stop loss niveaus en exit niveaus worden in principe tevens (naar rato) gekopieerd maar dit kan worden aangepast. Bovendien heeft de trader heeft de mogelijkheid de copy trading functies uit te schakelen en het beheer zelf over te nemen.

3️⃣ Social Trading

Social trading voegt, zoals de benaming suggereert, een sociaal element toe aan copy trading in haar meest pure vorm. Bij social trading kan u behalve trades of strategieën kopiëren, ook communiceren met andere traders. Deze vorm van copy trading staat ook wel bekend als 'people based portfolio' -investing. U selecteert in dit geval een trader in plaats van een trading strategie. De gebruikers laten zich voornamelijk leiden door het profiel van de trader, zijn stijl en zijn prestaties.

De opzet van Social trading komt grotendeels overeen met dat van een regulier social media netwerk. Deze vorm van copy trading heeft in de afgelopen jaren veel terrein gewonnen.

▷ Voor wie is Copy Trading

Hoewel we, zoals we in de voorgaande paragraaf hebben geïllustreerd, verschillende vormen van copy trading kunnen onderscheiden, komt het er in wezen op neer dat u de trades (of trading strategies) van een andere belegger kopieert.

Copy trading, mirror trading en social trading zijn vormen van automated trading en aldus vrij nieuw. De eerste vormen van copy trading werden anno 2005 geïntroduceerd. Het concept van bestaat echter al veel langer. Zogenaamde coattail- of copycat investeerders volgen de beleggingsideeën van bekende beleggers en portfolio managers. Het idee is dat zij op deze manier een graantje mee kunnen pikken van de successen van ervaren traders.

In het afgelopen decennium echter, heeft copy trading met de technologische ontwikkelingen, een vogelvlucht genomen. Brokers, trading platform software ontwikkelaars en financiële instellingen introduceerden eigen copy trading signal services en social trading netwerken.

Copy trading voor beginnende traders

Copy trading is met name populair onder beginnende traders die zelf nog niet weten hoe en waarin zij het beste kunnen beleggen of zij die willen profiteren van de kennis en kunde van een succesvolle trader. Het wordt vaak gezien als een manier om te kunnen beginnen met beleggen of trading zonder dat men eerst hoeft te leren traden. Hoewel de toepassing van deze soort services de beginnende trader op weg kan helpen, is het zeker niet zo dat u zelf niet over trading of de markten of trading hoeft te leren.

Admiral Markets biedt vele nuttige hulpmiddelen voor de beginnende trader. Denk aan een demo account en een trading simulator waarmee u de werkzaamheid van nieuwe technieken en copy trading signalen zelf kunt testen, in een risicovrije omgeving. Bovendien bieden wij een scala educatieve waaronder een complete online trading cursus. Klik op de onderstaande banner om u aan te melden voor de GRATIS Zero-to-Hero trading cursus.

Copy trading voor ervaren traders

Copy trading is aldus zeker niet alleen voor beginnende traders maar voor iedere belegger die denkt zijn voordeel te kunnen doen met de inzichten van andere traders. De misconceptie bestaat dat men copy trading kan inzetten en geen kennis over de markten of trading op hoeft op te doen. Waar het zeker een uitkomst kan zijn voor beginnende of traders die enige ondersteuning behoeven, dient het niet ter vervanging van daadwerkelijk leren traden.

Sterker nog, de traders die de beste resultaten behalen met copy trading, zullen doorgaans vertrouwd zijn met de marktdynamiek, de specifieke kenmerken van het te verhandelen instrument en zullen over geruime kennis over de praktische uitvoer van trading activiteiten beschikken.

U moet immers kunnen beoordelen of de gekozen aanbieder of de trader die u op het social trading netwerk volgt naar behoren functioneert. U kunt hiertoe niet blindelings vertrouwen op copy trading reviews, ervaringen en aanbevelingen van anderen. Niet alleen is het niet altijd duidelijk of zij over de benodigde expertise beschikken; het kan bovendien zo zijn dat zij niet geheel objectief zijn. Bovendien zijn de markten constant in beweging. Als u ervoor kiest een bepaalde strategie te kopiëren die thans goede resultaten toont, kan het zo zijn dat deze minder goed presteert in andere marktcondities.

We zullen verder in dit artikel nader ingaan op de risico's van social trading en copy trading, laten we allereerst bespreken waarom talloze traders wereldwijd gretig gebruik van maken van de mogelijkheden hiertoe.

▷ Waarom copy trading zo populair is - de voordelen van copy trading

Copy trading is, zoals gezegd, met name bijzonder populair onder beginnende traders. Met behulp van deze constructies kunnen minder ervaren handelaren alvast beginnen met handelen en de vruchten plukken van de handels beslissingen en technieken van ervaren succesvolle traders of strategieën die over de jaren heen zijn ontwikkeld en getest. Copy trading is in deze zin een shortcut. Hoewel de keuze om hiermee starten met persoonlijk is en de redenen voor elke trader anders kunnen zijn, kunnen we drie voorname voordelen identificeren.

✔️ Profiteren van de ervaring van andere traders - of u nu iets voor copy trading kiest en een bepaalde strategie volgt of voor social trading gaat en alle acties van een andere trader kopieert, het doel is hetzelfde. Met copy trading of social trading wilt men profiteren van de prestaties van een andere trader of van de resultaten van zijn strategie. Dit is het meest voordehand liggende voordeel en de reden waarom het grootste gedeelte van de traders hiervoor kiest.

✔️ Simplificeren trading proces - waar velen kiezen voor copy trading omdat zij niet weten waarin zij moeten beleggen, zijn er anderen die deze methodieken gebruiken omdat zij niet voldoende tijd hebben om dit steeds te onderzoeken of om de markten te monitoren. Het is feite is een vorm van automated trading en kan het analyse- en trading proces aldus in belangrijke mate simplificeren.

✔️ In het verlengde van de voorgaande punten kunnen we een andere belangrijke reden identificeren waarom traders voor copy trading kiezen. Sommige traders weten wellicht wel waarin zij kunnen beleggen maar worstelen met de praktische uitvoer; het plaatsen van trades, instellen van stop loss orders, instellen en aanpassen van de positie grootte en het sluiten van de trade. Met behulp van copy trading software kan u uw trading account koppelen aan die van een andere gebruiker waardoor zijn acties automatisch ook op uw account worden ingesteld.

✔️ Een bijkomstig voordeel van copy trading is dat de trader kan zien hoe de gekozen trading strategie (of technieken) worden uitgevoerd. Hoewel copy trading of social trading geen manier is om te leren traden kan de trader wel gevoel krijgen voor 'wat werkt' en 'wat niet werkt'. Bovendien biedt social trading tevens de mogelijkheid om te communiceren met andere traders.

✔️ Trading psychologie - bij toepassing van copy trading systemen worden de belangrijkste handels beslissingen voor u gemaakt. U hoeft niet te bepalen wanneer een trade wordt geopend, gesloten of wordt aangepast. Dit voorkomt dat u emotionele beslissingen neemt. Een reeks winnende of juist verliezende trades zouden uw visie kunnen kleuren. U zou bijvoorbeeld goede handelskansen aan u voorbij kunnen laten gaan omdat u bang bent om (meer) te verliezen. Anderszins zal u wellicht te lichtzinnig een positie plaatsen als u wanhopig bent om uw verliezen te compenseren.

Wanneer men kiest voor copy trading of social trading is men over het algemeen minder bezig met de dagelijkse fluctuaties in de marktprijs of zelfs de resultaten van de individuele trades. De trader hoeft zich immers alleen te richten op de algemene resultaten van zijn trading account. Op basis van de prestaties kan men beoordelen of hij het gegeven systeem wilt blijven kopiëren of toepassen.

Het belangrijkste voordeel van copy trading is dat het 't besluitvormingsproces wegneemt - immers alles wordt voor u besloten. Dit is echter ook de belangrijkste zwakte. U moet erop kunnen vertrouwen dat de geselecteerde strategie naar behoren wordt uitgevoerd en de door de trader gepresenteerde resultaten (redelijk) consistent zijn.

Dit brengt ons bij het vraagstuk: hoe kiest u de beste copy trading- of social trading signalen? We zullen hier in de volgende paragraaf nader op ingaan.

▷ Is copy trading veilig - Copy trading ervaringen en scams

De populariteit van copy trading en social trading heeft de ontwikkeling hiervan in een stroomversnelling gebracht. Social trading netwerken en copy trading software tools schieten als paddenstoelen uit de grond. De hype zorgt helaas ook voor een toename van het aantal slecht functionerende copy trading software programma's en ronduit frauduleuze praktijken of social trading scams.

Bij toepassing van copy trading software of een social trading connectie koppelt u uw trading prestaties aan die van een andere gebruiker. Onderzoek of de gekozen strategie goede resultaten oplevert. Bovendien dient u zich ervan te verzekeren dat u met een betrouwbare partner werkt en het gekozen systeem naar behoren werkt.

Een veelvoorkomende misconceptie is dat handelen met behulp van copy trading- of social trading systemen per definitie beter of winstgevender is dan zelf beleggen. Sommige handelaren zien toepassing van deze systemen als een wondermiddel en denken het te kunnen gebruiken ter vervanging van hun eigen beoordelingsvermogen en onderzoek. Dit maakt hen een makkelijke prooi voor fraudeurs.

Investeringszwendel praktijken richten zich bovendien doorgaans op onervaren, ongeïnformeerde traders. Zorg dat u voordat u begint met trading, u goed op de hoogte bent van de dynamiek van de markten en de karakteristieken van (copy) trading. Een praktische tip om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van trading scams is te handelen met een betrouwbare aanbieder.

Een eenvoudige manier om het kaf van het koren te scheiden en trading scams te ontmaskeren is door de status van de aanbieder te verifiëren bij een gerenommeerde marktautoriteit. Betrouwbare brokers zij gereguleerd. Let wel, er bestaan belangrijke verschillen tussen licenties van verschillende toezichthouders. Filter op betrouwbare handelspartners door u te houden bij partijen die gereguleerd zijn door gerenommeerde marktautoriteiten zoals de Britse FCA ( Financial Conduct Authority) of de AFM AFM (Autoriteit Financiële Markten).

START TRADING

 

▷ De beste aanbieder voor copy trading Nederland selecteren

Copy trading wordt doorgaans gepresenteerd als de oplossing voor de belegger die wilt beginnen met online trading maar niet wilt leren traden of wilt voorkomen dat hij geld verliest door beginnersfouten. Waar het zeker uitkomst kan bieden voor traders die niet weten waarin zij moeten beleggen of nog worstelen met het het analyseproces of hun trading strategie, kan men niet blindelings vertrouwen op copy trading signals.

➢ Sommige handelaren zien toepassing van copy trading systemen als een wondermiddel en denken het te kunnen gebruiken ter vervanging van hun eigen beoordelingsvermogen en onderzoek. Onthoud echter dat deze trading systemen niet onfeilbaar zijn. Check copy trading reviews en copy trading ervaringen van anderen, maar vertrouw vooral op uw eigen oordeel.

➢ Test copy trading signals altijd eerst zelf in een risicovrije omgeving. Met een Admiral Markets demo account heeft u toegang tot het MetaTrader platform en de MT4 trading signal service. Deze trading services zijn gebaseerd op automated trading software systemen.

Wees daarom bedacht op software errors, falen en op misrepresentatie in de vorm van overdreven beloften en marketing praatjes. Bovendien moet men in gedachten houden dat trading naar haar aard risicovol is. Handelen op basis van de genoemde trading signals neemt dit risico niet weg.

Het doel van het gebruik van copy trading services is handelsactiviteiten te versimpelen. Als u uw beleggingsresultaten deels afhankelijk stelt van zulke services, dient u zich ervan te verzekeren dat het hulpmiddel naar behoren werkt en dat het bij uw manier van handelen past. Het is dan ook van belang dat u enige basiskennis heeft over het te verhandelen instrument, de markt conditie en begrijpt op basis van welke criteria uw copy trading signal provider handelsmogelijkheden selecteert.

➢ Check bovendien hoe het bewuste copy trading systeem historisch heeft gepresteerd en onder welke marktomstandigheden zij de beste resultaten opleveren. Doorgaans zal de ontwikkelaar zelf data aanleveren en kunt u op trading forums vak copy trading reviews van andere gebruikers vinden. We kennen allen het gevleugelde gezegde 'in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst'. Wees voorzichtig met claims over geprojecteerde winstverwachtingen en ga na waar deze op gebaseerd zijn.

Onthoud dat copy trading signal providers hun product zo aantrekkelijk mogelijk neerzetten om meer gebruikers aan te trekken. Dit gaat zelfs zo ver dat bepaalde aanbieders gefabriceerde copy trading reviews en copy trading ervaringen verspreiden. Historische informatie is in dit geval het meest objectief en biedt ons inzicht in de conditie waaronder het betreffende systeem het beter of juist minder goed doet.

Als u weet wat u van het geselecteerde systeem kan verwachten, is het tevens makkelijker om de prestatie van uw copy trading systeem te meten, beoordelen en in te grijpen waar nodig. Een belangrijk voordeel van handelen met behulp van copy trading systemen is dat het minder intensief is. De trader hoeft de markt zelf niet constant te monitoren en constant handels beslissingen te nemen. Echter, copy trading wordt vaak neergezet als compleet passief systeem dat geen menselijke tussenkomst behoeft. Hoewel dit tot op zekere hoogte waar is, blijft het belangrijk dat u (initieel) onderzoek doet, de meest betrouwbare provider selecteert en een vinger aan de pols houd.

Hoewel de innovatie en optimalisatie van copy trading- en social trading systemen zich in rap tempo ontwikkelen, worden de beste resultaten nog altijd verkregen wanneer deze vorm van trading wordt gecombineerd met traditionele, handmatig handel. Check periodiek of de signal service naar behoren werkt en of u tevreden bent met de resultaten.

Op het internet krioelt het van de signal providers en copy trading software die ver onder de maat is of zelfs regelrechte scams zijn. Copy trading is een hot topic, en iedereen wilt hier een slaatje uit slaan. Vertrouw niet blindelings op marketing, aanprijzingen of op copy trading reviews. Test de software altijd eerst zelf. Vele automated trading software ontwikkelaars bieden gratis demo versies of een trail periodes waarin u de software gratis en vrijblijvend kunt testen. Admiral Markets biedt gratis demo trading accounts waarmee de superieure MetaTrader software en de copy trading signal functie risicovrij kunt testen.

▷ Copy trading Nederland - copy trading met Admiral Markets

Nog voordat u aan de slag kunt met het kopiëren van trades moet u naast de keuze voor uw copy trading software tools nog een andere belangrijke keuze maken. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Om het MetaTrader 4 of MetaTrader 5 copy trading functionaliteiten te kunnen gebruiken dient u allereerst een trading account bij uw broker te openen. Vergelijk transactiekosten, handelsvoorwaarden, de kwaliteit van uitvoering en uiteraard de door de broker ondersteunde trading software.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities.

U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden. Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - de exacte minimum inleg is afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Een breed scala aan beschikbare instrumenten
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. Het maximaal beschikbare hefboomeffect is tevens afhankelijk van het te verhandelen instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handels stijlen
 • Ruim aanbod van automatische trading systemen
 • Biedt toegang tot MetaTrader 4 en MetaTrader 5 trading software

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2020. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 platformen en de geïntegreerde copy trading tools. Bovendien kunt u onze service zelf ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

▷ Copy Trading Software Selecteren - MT5 & MT4 copy trading signals service

Om aan de slag te kunnen met social trading of copy trading dient u over de juiste software en tools te beschikken.

Het MetaTrader trading platform is het meest gebruikte en gevierde handelsplatform, onder zowel Forex- en CFD brokers als handelaren. De software onderscheidt zich door betrouwbaarheid en stabiliteit. Het is een geavanceerd doch gebruiksvriendelijk platform voor online Forex- en CFD trading. Het wordt gebruikt door traders en brokers wereldwijd en wordt algemeen aangemerkt als de beste keuze voor zowel beginnende als professionele traders. De MetaTrader 4 en MetaTrader 5 trading platformen omvatten standaard een grote selectie indicatoren, oscillatoren en Expert Advisors en andere technische hulpmiddelen, waaronder de MT4 signal service voor copy trading.

De copy trading functie is een kernfunctie van het MetaTrader trading platform. Dit betekent dat u hier direct toegang tot heeft zodra u het MT4 of MT5 handelsplatform installeert.

Bij Admiral Markets kan u direct aan de slag met social trading op zowel MetaTrader 4 als MetaTrader 5. Wij bieden geoptimaliseerde versies van beide handelsplatformen voor alle besturingssystemen; MetaTrader 4 Mac , MT5 Mac, MetaTrader Windows, MetaTrader WebTrader en de beste trading apps voor Android en iPhone MetaTrader.

We nu bekijken hoe u de MetaTrader software in enkele enkele stappen download en gebruiksklaar maakt voor copy trading.

MT5 & MT4 copy trading signalen gebruiken

Vanaf medio 2013 is het mogelijk automatisch transacties te kopiëren van andere gebruikers op het MetaTrader trading platform.

Hoe Copy Trading Signals Toevoegen

Om gebruik te kunnen maken van MT5 & MT4 copy trading signals dient u zich op het platform aan te melden voor de signalen van de betreffende aanbieder. Volg de onderstaande stappen om u op eenvoudige wijze aan te melden:

 1. Open een handelsrekening via de Admiral Markets website
 2. Download het MetaTrader platform
 3. Navigeer naar de "Signals" tab in de "Toolbox" sectie in het onderste gedeelte van het MetaTrader platform
 4. Registreer u hier voor een MQL5 account
 5. Selecteer een MT5- of MT4 copy trading signal aanbieder
 6. Volg eventuele verdere stappen om uw aanmelding te af te ronden. Indien u kiest voor een betaalde signal service, volgt u de instructies om uw betaling te voltooien

Uiteraard hoeft u dit proces slechts eenmalig uit te voeren. Indien u reeds over een trading account, de software en uw MQL5 beschikt kunt u zich binnen een fractie van een seconde aanmelden voor nieuwe copy trading signal services. Zodra u uw keuze heeft gemaakt klikt u simpelweg op de groene 'Gratis aanmelden' knop om de service toe te passen. Kiest u echter voor een betaalde copy trading signals, dan zal u allereerst uw betaling moeten voltooiden.

Zodra u zich succesvol heeft aangemeld voor een copy trading signal service kunt u de instellingen naar uw persoonlijke voorkeuren aan te passen. In de onderstaande afbeelding ziet u een weergave van het venster waarin u de belangrijkste parameters van signalen kunt aanpassen.

Bron : Admiral Markets MetaTrader 5, data verkregen uit analyse op 10 December 2019, screenshot van de MetaTrader 'Signals tab' en 'Opties' venster, bij aanmelding voor een nieuwe signaal provider.

Het instellingen menu toont de volgende opties:

In dit venster vindt u de volgende elementen:

 • De naam van de signaal aanbieder
 • De algemene voorwaarden voor gebruik van de Copy trading signal service
 • De optie om de copy trading signalen in real time toe te passen
 • De mogelijkheid om Stop Loss en Take Profit levels te kopieren
 • De optie om signalen en parameters direct te synchroniseren (en automatisch toe te passen)
 • U kunt het percentage van uw handelskapitaal, dat u beschikbaar stelt voor toepassing van dit copy trading signaal, instellen
 • Het maximale verlies (bedrag in EUR) dat u bereid bent te tolereren (alvorens het signaal wordt gedeactiveerd)
 • De maximale slippage (in pips)

Zodra u de MT5/ MT4 copy trading signal heeft geactiveerd en gewenste instellingen heeft opgeslagen worden de door de provider gegenereerde transacties direct op uw account toegepast.

Effectiviteit van MT5 & MT4 signalen Beoordelen

Het is belangrijk dat u de werkzaamheid en het succespercentage van een aanbieder onderzoekt alvorens u zich voor de service aanmeldt. Hiertoe heeft u bijvoorbeeld de optie om de signalen direct op uw MetaTrader charts toe te passen. Zo kunt u de toepassing en effectiviteit in real time bekijken.

Indien u kiest voor een gratis signalen, heeft u tevens de mogelijkheid de kwaliteit van deze service risicovrij te testen op uw demo account.

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, showing the Signals tab and Visualise on Chart feature.

Via de "Signals" tab van het "Toolbox" menu op het MetaTrader 4 en MetaTrader 5 platform kunt u de werkzaamheid en de prestaties van de copy trading signal services op vier verschillende punten beoordelen:

 1. De historische resultaten: deze input biedt inzicht in de prestatie van de copy trading signal service op de lange termijn. Als u overweegt een bepaalde trading signals te volgen, is het van belang dat u weet hoe deze over langere periode (in verschillende marktcondities) heeft gepresteerd.
 2. Deze data biedt inzicht in de aan de hand van deze copy trading signals behaalde winsten en verliezen.
 3. U kunt de entry- en exit niveaus van de aan de hand van deze copy trading signals geplaatste transacties terug zien. Op basis hiervan kunt u de effectiviteit en betrouwbaarheid van het copy trading signal beoordelen.

▷ MT5 & MT4 copy trading signals toepassen in Forex, stock- & crypto trading

Als u de copy trading signal database in MQL4 of MQL5 bekijkt, zal het u opvallen dat er vele verschillende aanbieders en opties zijn. Zo zijn er copy trading signal aanbieders die zich voornamelijk richten op lange termijn strategieën of juist beter geschikt zijn voor korte termijn vormen van handel zoals scalping en day trading. Selecteer uw copy trading signals op basis van uw handelsstijl en voorkeuren. Zo zijn er copy trading strategieën die gebruik maken bepaalde indicators of technieken waar u wellicht bijzondere affiniteit of ervaring mee heeft. De keuzemogelijkheden zijn oneindig. Een belangrijke factor bij uw selectie is het instrument of de markt die u wenst te verhandelen. Zo kunt u kiezen uit specifieke copy trading signals voor:

♦️ Forex - Veruit de grootste groep copy trading providers is gericht op Forex instrumenten. Aangezien deze markt het de meest liquide markt is, is dit niet verwonderlijk. Ook binnen deze categorie is er onderscheid. Bepaalde aanbieders richten zich in het bijzonder op 'major valuta paren' of zelfs op een bepaald Forex paar.

♦️ Stocks - Er zijn specifieke copy trading signal services die zich richten op aandelen indices, individuele aandelen, ETFs of een type aandelen (bijvoorbeeld blue chip stocks).

♦️ Commodities - Wilt u handelen in goud of olie - maak uw keuze uit copy trading signals die deze assets traden

♦️ Cryptocurrencies - sinds de crypto hype enkele jaren geleden is de vraag naar copy trading signals voor cryptocurrencies sterk toegenomen, zeker nu deze activa met name zeer populair was onder beginnende traders. Enkele jaren verder hebben de copy trading signal providers die zich op cryptocurrencies toespitsen een track record kunnen opbouwen. Zo kunt u de historische resultaten bekijken om de beste keuze te maken.

Er zijn uiteraard ook signal providers die verschillende activa-klassen combineren. Echter, als u reeds enige ervaring met trading heeft, zult u beseffen dat bepaalde activa specifieke kenmerken hebben op basis waarvan een bepaalde techniek meer of minder gepast is. De belangrijkste Forex paren bijvoorbeeld, tonen doorgaans veel meer prijsbeweging dan minder verhandelde paren of aandelen van kleine(re) bedrijven. Dit vereist vanzelfsprekend een andere aanpak, strategie en trade management. Kies voor copy trading signals die rekening houden met de karakteristieken van het te verhandelen instrument.

▷ Zelf aan de slag met Copy Trading

Het doel van dit artikel is om u inzicht te geven in de kenmerken, voor- en nadelen van copy trading. Of de toepassing van copy trading signals een geschikte keuze is voor u, blijkt afhankelijk van uw trader profiel en uw behoeften. Wij hopen dat u hiermee voldoende informatie heeft om een weloverwogen keuze te maken. Echter, u kunt dit het beste beoordelen door zelf te experimenteren met copy trading.

Wellicht het meest sprekende voordeel van copy trading, is dat het de trader meer vrijheid geeft. U hoeft niet van dag tot dauw achter uw computer te zitten. Bovendien is het zo dat u bij toepassing van copy trading system niet gehinderd wordt door uw eigen emotionele en roekeloze keuzes, hetgeen uw trading resultaten ten goede kan komen. Sommige beginnende traders zien copy trading als manier om te leren over trading - zij raken vertrouwd met de marktdynamiek en zien voorbeelden van uitvoer van een bepaalde trading strategie.

Echter, de belangrijkste misconceptie over copy trading is dat de trader zelf niets over trading of de markten hoeft te weten. Er zullen uiteraard onervaren traders zijn die de juiste trading signalen selecteren en hier goede resultaten mee behalen. Er zijn echter ook voorbeelden van enthousiaste beginnelingen die al hun vertrouwen stellen in copy trading signals die niet naar behoren functioneren of regelrechte scams blijken.

U kunt niet blindelings vertrouwen op de berichtgeving van copy trading providers. Hoewel copy trading een uitkomst is voor beginnende beleggers doet men er verstandig enige kennis over de markt en trading op te doen. Zo kunt u beoordelen of uw signals naar behoren werken. Traders die copy trading succesvol gebruiken, stellen dat een combinatie van toepassing van copy trading signals en handmatige handel tot de beste resultaten leiden. Dit betekent niet dat u elk aspect van uw copy trading systeem op een dagelijkse basis hoeft te volgen, maar dat u de prestatie periodiek meet en ingrijpt wanneer dit nodig lijkt. Bijvoorbeeld wanneer de markt conditie sterk veranderd en de gekozen trading signals minder effectief blijken.

Is copy trading betrouwbaar? Admiral Markets biedt een gratis demo account waarmee u risicovrij kunt experimenteren en oefenen met alle functies van het MetaTrader handelsplatform, waaronder de MT4 copy trading signal service. Download uw MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform, open een trading account en test de verschillende copy trading systemen zelf!

Om zelf aan de slag te kunnen met copy trading of social trading heeft u naast een goede broker en betrouwbare trading software ook een trading account nodig. Admiral Markets UK LTD biedt zowel gratis demo- en live accounts.

Met een MetaTrader 4 of MT5 demo account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. De MetaTrader rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform en de copy trading tools.

Test alle copy trading systemen altijd eerst in deze risicovrije omgeving voordat u ze toepast op uw live trading account. Wanneer u copy trading tool test op uw demo account kunt u zien hoe deze automatisch traden software presteert in verschillende marktomstandigheden.

Met een live trading account kunt u tevens daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer, uw trading orders op de markt plaatsen.

Links naar Gerelateerde trading artikelen

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch dient dit materiaal als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties, gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen. Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch dient dit materiaal als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties, gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.