Copy Trading - Beginnen met trading zonder te leren traden?

Admirals
17 Min lezen

Door de introductie van online trading zijn de internationale aandelenbeurzen en Forex- en CFD markten toegankelijk voor iedere trader. Waar dan ook ter wereld - op elk tijdstip van de dag. De recente economische ontwikkelingen en politieke spanningen en hun weerslag op spaarrentes en pensioenvoorwaarden maken dat steeds meer mensen hun beleggingsactiviteiten in eigen hand willen nemen.

Velen van ons willen zelf wat meer controle over de groei van ons kapitaal hebben maar worstelen met vraagstukken zoals waarin te beleggen, hoe beleggen en wat het beste moment om te beleggen is. De crypto hype was voor velen de eerste introductie tot online trading. Het is een toegankelijke manier om te investeren of te beleggen. Het besef groeide dat er veel geld verdiend kan worden met beleggen en traden maar dat er ook risico's aan kleven.

Middels copy trading kunt u profiteren van het onderzoek, de expertise en de handel beslissingen van andere, meer ervaren traders. Klikt interessant? Lees hier hoe in enkele simpele stappen met copy trading aan de slag kunt.

Wat is copy trading?

De aanduiding copy trading is redelijk duidelijk, toch is het niet altijd direct evident waar men op doelt als deze term gebruikt wordt. Wat is copy trading precies? De term copy trading wordt te pas en te onpas gebruikt voor elke vorm van trading waarbij de trader de posities (trades opstellingen) van een andere gebruiker volgt dan wel kopieert. Er zijn echter verschillende vormen van copy trading te onderscheiden:

✦ Automated copy trading - u selecteert een strategie die past bij uw trading stijl en risico tolerantie niveau, vervolgens worden alle transacties die de aanbieder instelt, automatisch naar dit voorbeeld op uw trading account uitgevoerd en beheerd

✦ Semi - automated copy trading - u wordt genotificeerd van de trades die op basis van het door u geselecteerde signaal worden geplaatst en kunt zelf selecteren welke u kopieert en of en in hoeverre u de trade management overneemt

✦ Handmatig trades kopiëren van andere (meer ervaren) traders

In dit artikel zullen wij ons voornamelijk richten op de automated vormen van copy trading. Echter, ook deze activiteiten kunnen we in verschillende sub- categorieën onderverdelen. We bespreken de voornaamste vormen, zodat u kunt bepalen wat het beste bij u past.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Hoe werkt copy trading?

De activiteiten waar men in feite aan refereert als men spreekt over copy trading kunnen op basis van enkele specifieke kenmerken in verschillende categorieën worden onderverdeeld. De nuances kunnen subtiel zijn en in de regel worden deze vormen van copy trading onder dezelfde noemer worden geschaard. Echter, het is belangrijk dat u de verschillen tussen de traditionele vormen van copy trading en mirror trading enerzijds en nieuwere varianten zoals social trading anderzijds kent.

Verschillende soorten copy trading en social trading

We onderscheiden de volgende varianten:

1️⃣ Mirror trading

Mirror trading werd geïntroduceerd anno 2000 en is de eerste vorm van copy trading. Mirror copy trading wordt gehost op het trading platform van de broker. Bij mirror trading kan de trader de karakteristieken en resultaten van verschillende op het platform beschikbare strategieën bekijken. Vervolgens selecteert de trader, op basis van onder andere zijn winstdoelen, handels stijl, kapitaal en risico tolerantie niveau een strategie van een andere gebruiker die hij wilt overnemen. Hij spiegelt in feite alle op deze handelsstrategie gebaseerde acties. Deze trades worden automatisch gekopieerd en op zijn eigen account ingesteld.

2️⃣ Copy Trading

bij copy trading wordt uw trading account direct gelinkt aan dat van de trader die u wilt volgen. U stelt de schaalgrootte in, die u wilt aanhouden voor uw copy trading activiteiten en vervolgens worden de trades van de geselecteerde gebruiker automatisch op uw account ingesteld. U heeft bij copy trading aldus de vrijheid om te bepalen hoeveel van uw kapitaal u hiertoe gebruikt. De entry levels, stop loss niveaus en exit niveaus worden in principe tevens (naar rato) gekopieerd maar dit kan worden aangepast. Bovendien heeft de trader heeft de mogelijkheid de copy trading functies uit te schakelen en het beheer zelf over te nemen.

3️⃣ Social Trading

Social trading voegt, zoals de benaming suggereert, een sociaal element toe aan copy trading in haar meest pure vorm. Bij social trading kan u behalve trades of strategieën kopiëren, ook communiceren met andere traders. Deze vorm van copy trading staat ook wel bekend als 'people based portfolio' -investing. U selecteert in dit geval een trader in plaats van een trading strategie. De gebruikers laten zich voornamelijk leiden door het profiel van de trader, zijn stijl en zijn prestaties.

De opzet van Social trading komt grotendeels overeen met dat van een regulier social media netwerk. Deze vorm van copy trading heeft in de afgelopen jaren veel terrein gewonnen.

Voor wie is Copy Trading?

Hoewel we, zoals we in de voorgaande paragraaf hebben geïllustreerd, verschillende vormen van copy trading kunnen onderscheiden, komt het er in wezen op neer dat u de trades (of trading strategies) van een andere belegger kopieert.

Copy trading, mirror trading en social trading zijn vormen van automated trading en aldus vrij nieuw. De eerste vormen van copy trading werden anno 2005 geïntroduceerd. Het concept van bestaat echter al veel langer. Zogenaamde coattail- of copycat investeerders volgen de beleggingsideeën van bekende beleggers en portfolio managers. Het idee is dat zij op deze manier een graantje mee kunnen pikken van de successen van ervaren traders.

In het afgelopen decennium echter, heeft copy trading met de technologische ontwikkelingen, een vogelvlucht genomen. Brokers, trading platform software ontwikkelaars en financiële instellingen introduceerden eigen copy trading signal services en social trading netwerken.

Copy trading voor beginnende traders

Copy trading is met name populair onder beginnende traders die zelf nog niet weten hoe en waarin zij het beste kunnen beleggen of zij die willen profiteren van de kennis en kunde van een succesvolle trader. Het wordt vaak gezien als een manier om te kunnen beginnen met beleggen of trading zonder dat men eerst hoeft te leren traden. Hoewel de toepassing van deze soort services de beginnende trader op weg kan helpen, is het zeker niet zo dat u zelf niet over trading of de markten of trading hoeft te leren.

Admirals biedt vele nuttige hulpmiddelen voor de beginnende trader. Denk aan een demo account en een trading simulator waarmee u de werkzaamheid van nieuwe technieken en copy trading signalen zelf kunt testen, in een risicovrije omgeving. Bovendien bieden wij een scala educatieve waaronder een complete online trading cursus. Klik op de onderstaande banner om u aan te melden voor de GRATIS Zero-to-Hero trading cursus.

Zero to Hero

Leer traden in 20 dagen, van start tot uitvoering

Copy trading voor ervaren traders

Copy trading is aldus zeker niet alleen voor beginnende traders maar voor iedere belegger die denkt zijn voordeel te kunnen doen met de inzichten van andere traders. De misconceptie bestaat dat men copy trading kan inzetten en geen kennis over de markten of trading op hoeft op te doen. Waar het zeker een uitkomst kan zijn voor beginnende of traders die enige ondersteuning behoeven, dient het niet ter vervanging van daadwerkelijk leren traden.

Sterker nog, de traders die de beste resultaten behalen met copy trading, zullen doorgaans vertrouwd zijn met de marktdynamiek, de specifieke kenmerken van het te verhandelen instrument en zullen over geruime kennis over de praktische uitvoer van trading activiteiten beschikken.

U moet immers kunnen beoordelen of de gekozen aanbieder of de trader die u op het social trading netwerk volgt naar behoren functioneert. U kunt hiertoe niet blindelings vertrouwen op copy trading reviews, ervaringen en aanbevelingen van anderen. Niet alleen is het niet altijd duidelijk of zij over de benodigde expertise beschikken; het kan bovendien zo zijn dat zij niet geheel objectief zijn. Bovendien zijn de markten constant in beweging. Als u ervoor kiest een bepaalde strategie te kopiëren die thans goede resultaten toont, kan het zo zijn dat deze minder goed presteert in andere marktcondities.

We zullen verder in dit artikel nader ingaan op de risico's van social trading en copy trading, laten we allereerst bespreken waarom talloze traders wereldwijd gretig gebruik van maken van de mogelijkheden hiertoe.

De voordelen van copy trading

Copy trading is, zoals gezegd, met name bijzonder populair onder beginnende traders. Met behulp van deze constructies kunnen minder ervaren handelaren alvast beginnen met handelen en de vruchten plukken van de handels beslissingen en technieken van ervaren succesvolle traders of strategieën die over de jaren heen zijn ontwikkeld en getest. Copy trading is in deze zin een shortcut. Hoewel de keuze om hiermee starten met persoonlijk is en de redenen voor elke trader anders kunnen zijn, kunnen we drie voorname voordelen identificeren.

✔️ Profiteren van de ervaring van andere traders - of u nu iets voor copy trading kiest en een bepaalde strategie volgt of voor social trading gaat en alle acties van een andere trader kopieert, het doel is hetzelfde. Met copy trading of social trading wilt men profiteren van de prestaties van een andere trader of van de resultaten van zijn strategie. Dit is het meest voordehand liggende voordeel en de reden waarom het grootste gedeelte van de traders hiervoor kiest.

✔️ Simplificeren trading proces - waar velen kiezen voor copy trading omdat zij niet weten waarin zij moeten beleggen, zijn er anderen die deze methodieken gebruiken omdat zij niet voldoende tijd hebben om dit steeds te onderzoeken of om de markten te monitoren. Het is feite is een vorm van automated trading en kan het analyse- en trading proces aldus in belangrijke mate simplificeren.

✔️ In het verlengde van de voorgaande punten kunnen we een andere belangrijke reden identificeren waarom traders voor copy trading kiezen. Sommige traders weten wellicht wel waarin zij kunnen beleggen maar worstelen met de praktische uitvoer; het plaatsen van trades, instellen van stop loss orders, instellen en aanpassen van de positie grootte en het sluiten van de trade. Met behulp van copy trading software kan u uw trading account koppelen aan die van een andere gebruiker waardoor zijn acties automatisch ook op uw account worden ingesteld.

✔️ Een bijkomstig voordeel van copy trading is dat de trader kan zien hoe de gekozen trading strategie (of technieken) worden uitgevoerd. Hoewel copy trading of social trading geen manier is om te leren traden kan de trader wel gevoel krijgen voor 'wat werkt' en 'wat niet werkt'. Bovendien biedt social trading tevens de mogelijkheid om te communiceren met andere traders.

✔️ Trading psychologie - bij toepassing van copy trading systemen worden de belangrijkste handels beslissingen voor u gemaakt. U hoeft niet te bepalen wanneer een trade wordt geopend, gesloten of wordt aangepast. Dit voorkomt dat u emotionele beslissingen neemt. Een reeks winnende of juist verliezende trades zouden uw visie kunnen kleuren. U zou bijvoorbeeld goede handelskansen aan u voorbij kunnen laten gaan omdat u bang bent om (meer) te verliezen. Anderszins zal u wellicht te lichtzinnig een positie plaatsen als u wanhopig bent om uw verliezen te compenseren.

Wanneer men kiest voor copy trading of social trading is men over het algemeen minder bezig met de dagelijkse fluctuaties in de marktprijs of zelfs de resultaten van de individuele trades. De trader hoeft zich immers alleen te richten op de algemene resultaten van zijn trading account. Op basis van de prestaties kan men beoordelen of hij het gegeven systeem wilt blijven kopiëren of toepassen.

Het belangrijkste voordeel van copy trading is dat het 't besluitvormingsproces wegneemt - immers alles wordt voor u besloten. Dit is echter ook de belangrijkste zwakte. U moet erop kunnen vertrouwen dat de geselecteerde strategie naar behoren wordt uitgevoerd en de door de trader gepresenteerde resultaten (redelijk) consistent zijn.

Dit brengt ons bij het vraagstuk: hoe kiest u de beste copy trading- of social trading signalen? We zullen hier in de volgende paragraaf nader op ingaan.

Wat zijn de meest populaire instrumenten voor copy trading?

De persoon of personen die u kiest om te kopiëren, bepalen de financiële instrumenten, marktblootstelling en strategieën die uw specifieke portefeuille(s) zullen volgen. Over het algemeen hebben verschillende copy traders een specialiteit die ze kiezen, bekend als hun marktstrategie.  Afhankelijk van wat u als handelaar en belegger zoekt in termen van blootstelling, moet u bepalen welke copytrader geschikt is voor u.

Belangrijke factoren om te overwegen zijn:

 • Uw risicoblootstelling: Hoeveel risico bent u bereid te nemen?
 • Uw beleggingsdoelen: Bent u op zoek naar passief inkomen als gevolg van copy trading, of bent u op zoek naar groei op lange termijn?
 • Korte termijn of lange termijn: Vergelijkbaar met het bovenstaande, maar een vraag op zich, bent u op zoek naar handelsposities die plaatsvinden over dagen en weken, of wilt u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks uitbreiden? Of langer?
 • Dividenden: Wanneer de bedrijfswinst van uw aandelen een overschot heeft, bent u dan op zoek naar extra inkomsten uit dividenden? Dit is over het algemeen het meest geschikt voor aandelen en ETF's.

Dit zijn de belangrijkste factoren om te overwegen voordat u begint met copy traden - en vragen die u ook in het algemeen moet beantwoorden voordat u uw handels- en beleggingsstrategie definieert.

Hieronder zullen we enkele van de meest aantrekkelijke en populaire financiële instrumenten benadrukken die kunnen worden gebruikt bij copy trading:

Copy trading met Forex

Vreemde valuta, ook bekend als Forex, is een ongelooflijk populaire sector voor zowel handelaren als degenen die de portefeuilles van succesvolle Forex traders willen kopiëren. Handelen in Forex is meestal altijd een kortetermijn handelsplan. Een andere reden waarom dit een populaire sector is om handel te kopiëren, is omdat forex trading veel technische analyse vereist. Veel onervaren traders hebben niet de kennis om dit met succes te doen, vandaar dat Forex copy trading een veel voorkomende optie is voor dit soort marktblootstelling.

Copy trading met aandelen

Zoals u zich kunt voorstellen, zijn er zoveel ongelooflijke bedrijven met aandelen op de live markten, klaar om te worden verhandeld. Of het nu gaat om handelen met echte aandelen of handelen met aandelen CFD's, beide zijn even geldig vanuit een beleggings- en handelsperspectief.

Aangezien dit gebied zeer groot is in potentieel, zijn de handelsstrategieën dat ook; korte of lange termijn komen beide even vaak voor, afhankelijk van de sector, marktomstandigheden en diverse andere factoren. Typisch bij copy trading in aandelen is dat u handelt met een bundel van bedrijven, vaak behorend tot dezelfde sector. Uiteraard zal de strategie variëren.

Copy trading van marktsectoren

Het is opmerkelijk om nogmaals te vermelden dat dit gebied van copy trading vaak wordt gebruikt om blootstelling te krijgen aan sectoren waarmee u misschien niet bekend bent, maar waartoe u toegang wilt krijgen in uw trading en beleggingsactiviteiten. Gezondheidszorg, energie, industrie, financieel, nutsvoorzieningen... Dit zijn enkele van de meest populaire marktsectoren. Gebieden zoals blockchain, technologie, kunstmatige intelligentie ... Dit zijn samensmeltende deelsectoren die aan aandacht en populariteit winnen.

Copy trading met Crypto

De wereld van digitale valuta of cryptocurrencies is de afgelopen jaren een fascinerende sector geweest. Met veel scepsis, zoals alleen maar normaal is met dergelijke ontwrichtende technologie, zijn digitale valuta's echt de "beste vriend" van de ytader geworden vanwege de hoge volatiliteit. Natuurlijk brengt volatiliteit een heel nieuw niveau van geassocieerd risico met zich mee. Dat gezegd zijnde, gezien de opties om zowel crypto CFD's te kopen als verkopen, is er een enorme toestroom van copy trading portfolio's die zich alleen richten op crypto.

Net als bij het handelen in forex, wordt het handelen in crypto-CFD's ook gedaan tegen een basisvaluta zoals USD of EUR. De volatiliteit heeft aanzienlijke winsten mogelijk gemaakt en u zult dit zeker vinden in copy trading profielen. Zowel fundamentele als technische analyse zijn hier belangrijke factoren, en als u niet bekend bent met een van beide, kan het een goede oplossing zijn om een portefeuille te kopiëren die bekend is met de digitale valutasector.

Handel in CFD's op digitale valuta's

Handel in 30+ top digitale valutaparen bij Admirals

Copy trading bij Admirals

Nadat u deze informatie hebt doorgenomen en meer vertrouwd bent geraakt met het wat copy trading precies is en hoe het werkt, laten we u zien hoe u kunt copy traden bij Admirals.

We hebben een concurrerende en brede selectie van copy traders die u kunt volgen en kopiëren via uw live-account. U vindt de optie om toegang te krijgen tot Copy Trading via uw Dashboard, in het menu aan de linkerkant van de kolom zodra u inlogt:

Door op "Ga naar Copy Trading" te klikken, bent u op bijna klaar om toe te treden tot onze gemeenschap van traders en beleggers; volg degenen die aanzienlijke winsten maken, bekijk hun winstgrafieken, winstratio's, gemiddelde ROI en andere relevante details. U kunt een zekere veiligheid garanderen met copy trading, door uw eigen Stop Loss,Take Profit en copy ratio limieten in te stellen.

Zodra u de eerste stappen naar copy trading bij Admirals hebt ingevoerd, zullen we u eerst een reeks vragen stellen om uw risicotolerantie te begrijpen en dus aan te passen aan welke copytraders u wordt blootgesteld. Zie hieronder:

Als u de drie hoofdvragen hebt beantwoord (twee worden hier niet weergegeven), kunt u onmiddellijk het Copy Trading Leaderboard bekijken. U kunt door al onze huidige copytrader-profielen bladeren en zien welke aantrekkelijk is voor zowel uw handels- als beleggingsstijl. Zie hieronder voor een snelle momentopname van onze live copy traders:

Voordat u zich verbindt aan een copy trader, kunt u op hun profiel klikken en door hun gegevens bladeren om hun prestaties te zien. De interface die we bieden is duidelijk, gemakkelijk te gebruiken en functioneel, met alle cruciale informatie weergegeven:

Het is opmerkelijk om op dit punt te vermelden dat wanneer u copy trade bij Admirals en zich abonneert op een specifieke strategie, u drie opties hebt om uit te kiezen:

 • U kunt 'alle nieuwe transacties en open transacties met een betere instapprijs' kopiëren
 • U kunt 'alle nieuwe transacties' kopiëren
 • Of u kunt 'alle nieuwe transacties en open transacties' kopiëren

Bovendien, wanneer u ervoor kiest om een bestaande trader te kopiëren, heeft u ook de volgende opties (waardoor u altijd 100% in controle blijft):

 • U kunt altijd uw eigen Stop Loss en Take Profit instellen
 • Sluit een van de gekopieerde transacties, op elk gewenst moment
 • Annuleer abonnement op een abonnee op elk gewenst moment (alle gekopieerde posities worden gesloten tegen de huidige marktprijs)

Enkele belangrijke punten om u achter te laten met betrekking tot kopieerhandel, is dat Admirals copy trading u in staat stelt om meerdere handelaren te kopiëren, wat meerdere strategieën betekent. Dit diversifieert natuurlijk uw activiteit, wat een zeer belangrijk onderdeel is van zowel handelen als beleggen. Voor elke handelaar die u kiest om te kopiëren, stelt u uw investeringsbedrag in. Elke copy trader-portefeuille heeft een maandelijkse abonnementsprijs die duidelijk wordt gemaakt in hun profiel - als de vergoeding verandert, blijft de uwe als de oorspronkelijke vergoeding, dus er zijn absoluut geen verborgen kosten. Als u klaar bent om uw handel en beleggen naar een hoger niveau te tillen, dan is uw volgende stap om u te registreren voor copy trading.

Elke maand sturen we een e-mail naar onze gebruikers met de best presterende copy traders en coping trading strategieën. Door u bij ons te registreren en deze e-mails te kunnen volgen, krijgt u een goed begrip van hoe copy trading werkt, zonder een directe verplichting.

Zelf aan de slag met Copy trading

Nog voordat u aan de slag kunt met het kopiëren van trades moet u naast de keuze voor uw copy trading software tools nog een andere belangrijke keuze maken. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Om het MetaTrader 4 of MetaTrader 5 copy trading functionaliteiten te kunnen gebruiken dient u allereerst een trading account bij uw broker te openen. Vergelijk transactiekosten, handelsvoorwaarden, de kwaliteit van uitvoering en uiteraard de door de broker ondersteunde trading software.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities.

U kunt de volledige contractvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden. Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - de exacte minimum inleg is afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Een breed scala aan beschikbare instrumenten
 • Toegang tot hefboomwerking tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomwerking tot 1:30 voor Particuliere Klanten. Het maximaal beschikbare hefboomeffect is tevens afhankelijk van het te verhandelen instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handels stijlen
 • Ruim aanbod van automatische trading systemen
 • Biedt toegang tot MetaTrader 4 en MetaTrader 5 trading software

Copy Trading bij Admirals

Handel als de beste met slechts één klik

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Trading Bots & Forex Robot Software gebruiken - Robot Trading
De financiële markten worden de afgelopen jaren gedomineerd door Forex robots. De meeste traders hebben een sterke mening over dit fenomeen. Er is een snel groeiende groep traders die erg enthousiast over robot trading is en dit als vervanging van traditionele, handmatige handel ziet. Er zijn echter...
Forex Signals - Forex & Trading Signal providers en indicators
De meeste traders hebben de tijd noch de discipline om een trading strategie te ontwikkelen en constant de koersontwikkeling van de markt te volgen.Middels Forex signals ofwel trading signals kunt u notificaties ontvangen wanneer de marktcondities aan bepaalde, vooraf ingestelde voorwaarden, voldoen...
Wat is Mirror trading? Leer meer over spiegelhandel.
Online traden is de afgelopen jaren populair geworden, maar niet iedereen die het wil beoefenen heeft voldoende tijd of training. Dankzij technologische vooruitgang zijn er nieuwe opties om deze ongemakken aan te pakken. Hoe? Met nieuwe vormen van geautomatiseerd traden, zoals copy trading, social t...
Alles weergeven