De Ichimoku Indicator - De Beste Ichimoku Trading Strategies

Admirals
32 Min lezen

De populariteit van online trading en technische analyse heeft de ontwikkeling van technische indicatoren in een stroomversnelling gebracht. Er zijn talloze indicators en technische hulpmiddelen beschikbaar. De meer ervaren trader zal ongetwijfeld gehoord hebben van de ichimoku indicator, de ichimoku cloud of ichimoku kinko hyo.

Introductie tot de Ichimoku Indicator

Als dit niet het geval is, of als u simpelweg wilt weten hoe u ichimoku signals kunt gebruiken, dan bent u hier aan het juiste adres. We behandelen in dit artikel de volgende punten:

 • Wat is de ichimoku indicator en wat is haar functionaliteit - ichimoku uitleg
 • Ichimoku kinko hyo/ ichimoku cloud uitleg
 • Hoe gebruikt u ichimoku signals
 • Ichimoku indicator MT4 downloaden
 • Ichimoku trading strategies - we bespreken hoe u een eigen ichimoku strategy/ ichimoku handelsstrategie kunt ontwikkelen

De Ichimoku cloud/ ichimoku kinko hyo of simpelweg de ichimoku indicator is al decennialang favoriet onder technische traders en analisten. We bespreken de belangrijkste kenmerken van deze indicator om u een idee te geven hoe u zelf uw handelsactiviteit kunt verrijken met de ichimoku cloud of hoe u meer kunt halen uit het gebruik van deze indicator, indien u de ichimoku indicator reeds gebruikt.

We geven bovendien nuttige tips om ichimoku trading strategies te ontwikkelen of uw bestaande ichimoku strategy te optimaliseren

Online trading is niet meer weg te denken uit beleggen en investering. De aantrekking van de financiële markten vertaalt zich naar ongekende handelsvolumes, extreem liquide markten en snelle prijsontwikkeling. Om deze immers veranderende markten te navigeren maken traders gebruik van technische analyse. Technische analyse omvat de bestudering van chart- en prijs patronen. Technische traders geloven dat de koersontwikkeling niet willekeurig is. Aan de hand van identificatie van patronen in de prijs van een bewuste markt of instrument trachten zij toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen. Traders maken hiertoe gebruik van indicatoren zoals de ichimoku cloud/ ichimoku kinko hyo.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Ichimoku Uitleg - Geschiedenis van de Ichimoku Indicator

The Ichimoku indicator is in de dertiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door de Japanse journalist Goichi Hosada. Hosada heeft vervolgens ruim 30 jaar lang gespendeerd om de ichimoku indicator te perfectioneren. De Ichimoku indicator MT4 die wij vandaag de dag gebruiken is de versie die in 1960 geïntroduceerd werd bij het grote publiek.

Betekenis Ichimoku Kinko Hyo

De termen ichimoku cloud en ichimoku kinko hyo worden vaak door elkaar gebruikt. Ichimoku kinko hyo is de originele Japanse benaming voor hetgeen waar tegenwoordig vaak aan wordt gerefereerd als ichimoku cloud.

Ichimoku cloud uitleg:

 • Ichimoku betekent letterlijk vertaald "op het eerste gezicht"
 • Kinko betekent "balans"
 • Hyo refereert aan de de curve - ofwel de grafiek

Het Ichimoku kinko hyo system helpt de trader de perioden waarin er sprake is van een markt equilibrium te identificeren. Traders ontlenen belangrijke informatie aan de visuele weergave van de Ichimoku charts. Met één blik op de grafiek kan men de trend, het momentum en eventuele Ichimoku signals voor koop of verkoop identificeren.

Wanneer u voor het eerst een ichimoku cloud/ ichimoku kinko hyo chart bekijkt, kan het wellicht verwarrend zijn. Echter, traders die de indicator gebruiken zullen beamen dat gebruik van ichimoku cloud juist erg eenvoudig is. Eén indicator geeft inzicht in de:

 • Het vaststellen van de Forex trend
 • Het momentum van de trend bepalen
 • Trend reversals (ommekeer) herkennen
 • Het identificeren van belangrijke (en minder prominente) steun- en weerstandsniveaus
 • Het genereren van Ichimoku signals
 • Breakout Ichimoku signals vinden

Ichimoku Kinko Hyo - Ichimoku Uitleg

Het wordt beargumenteerd dat Ichimoku Kinko Hyo niet slechts een indicator is. Met haar uiteenlopende toepassingen en op basis van de verschillende ichimoku signals gebruiken sommige traders de Ichimoku Kinko Hyo als trading systeem. Het kan worden geclassificeerd als trend following (momentum) candlestick trading systeem. Traders gebruiken bijvoorbeeld de M1, M5 of M15 trading charts voor toepassing van de ichimoku indicator.

Het unieke aan de Ichimoku kinko hyo is namelijk dat zij niet alleen het momentum meet, maar tevens niveaus van steun en weerstand kan identificeren. Dit zijn doorgaans geprefereerde punten voor entry en exit. U kunt als zodanig ook beoordelen of de markt in of uit evenwicht is. Evenwicht is duidt in dit geval op de balans tussen vraag en aanbod, d.w.z. de twee primaire krachten die de markt bewegen.

Deze unieke combinatie maakt dat de Ichimoku indicator en toepassing van ichimoku trading strategies de tand des tijds hebben doorstaan en nog altijd een zeer geliefd hulpmiddel is.

Praktische Ichimoku Uitleg - Opbouw Ichimoku Cloud Uitleg

In tegenstelling tot vele andere populaire indicatoren zoals de MACD en de Bollinger Bands maakt de ichimoku cloud geen gebruik van een centrale moving average. Het is een trend tracking (trend volgend) hulpmiddel welke is afgeleid van de Donchian indicator. Laten we bekijken hoe de Ichimoku cloud waarden worden berekend:

 • De Ichimoku Cloud bestaat uit 5 waarden op basis waarvan 5 lijnen worden geplot
 • Twee van deze lijnen vormen de Ichimoku kinko hyo. De Ichimoku cloud ontleent haar naam aan de visuele weergave, het verschil tussen deze twee lijnen is ingekleurd hetgeen de verschijningsvorm van een 'cloud' heeft.
 • De lijnen worden als volgt berekend:
  - een lijn die de gemiddelde waarden van 9 perioden weergeeft

- een 26 perioden gemiddelde

- een lijn die het gemiddelde van deze twee lijnen weergeeft

- een 52 perioden gemiddelde

- een 'lagging' van de slotkoersen afgeleide lijn

 • De Ichimoku cloud vormt een belangrijke referentiewaarde in de indicator. Indien prijs zich onder de cloud bevindt, spreken we van een bearish trend. Beweegt prijs boven de cloud, dan hebben we te maken met een uptrend. Op basis hiervan worden Ichimoku signals gegenereerd.
 • Deze ichimoku signals hebben een sterkere indicatieve waarde als de ingegeven bias wordt bevestigd door de richting van prijsontwikkeling. Dit is het geval indien het bovenste deel van de Ichimoku cloud opwaarts beweegt in een uptrend of de onderste lijn van de ichimoku cloud daalt in een downtrend.

Ichimoku Uitleg: Standaard waarden Ichimoku Indicator MT4

 • Ichimoku tenken sen: 9
 • Ichimoku Kijun-sen: 26
 • Senkou Ichimoku cloud Span A: 26
 • Senkou Ichimoku cloud Span B: 52

Ichimoku Indicator - 5 Lijnen Ichimoku uitleg

De complexe opbouw van de ichimoku cloud, de verschillende waarden en benamingen kunnen in de eerste instantie overdonderend zijn en zullen sommige traders afschrikken. Echter, het tegendeel blijkt waar voor de toepassing van dit hulpmiddel. Menig trader zal beamen dat gebruik van de Ichimoku indicator juist erg simpel en intuïtief is. Om u op weg te helpen hebben hebben wij een overzicht samengesteld die de 5 belangrijkste elementen van deze indicator nader toelicht.

Bron: EUR / USD CFD, Chart M1, Ichimoku indicator kinko hyo MT4/ MT5 Admirals, 07 Maart 2018 - Ichimoku signals/ ichimoku handelsstrategie

 • De ichimoku tenkan sen mediaan

De Ichimoku Tenkan Sen lijn wordt ook wel aangeduid als de conversie lijn.

Forex ichimoku tenkan sen berekenen = (Waarde highest high en lowest low over de laatste 9 perioden) / 2

De default settings van de ichimoku tenkan sen is 9 perioden, hetgeen op de dagelijkse grafiek ongeveer 2 weken vertegenwoordigd.

Ichimoku uitleg: Interpretatie ichimoku tenkan sen:

 • Wanneer de ichimoku tenkan sen lijn opwaarts beweegt betekent dit dat het hoogste en laagste punt over de afgelopen 9 perioden opwaarts zijn gestegen. Dit wordt gezien als een bullish ichimoku signal
 • Indien de ichimoku tenkan sen lijn daalt, kunnen we hieruit afleiden dat het hoogte- en dieptepunt van de afgelopen 9 perioden eveneens zijn gedaald.
 • Wanneer de markt geen sterke op- of neerwaartse beweging toont zal de ichimoku tenkan sen lijn vlak (horizontaal) ontwikkelen. Dit duidt op een range based, zijwaarts bewegende markt.

De rol van de ichimoku tenkan sen lijn in het Ichimoku kinki hyo systeem:

De ichimoku tenkan sen lijn geeft inzicht in de trend. Nu deze mediaan prijs het meest nauwgezet volgt, geeft zij het beste inzicht in de volatiliteit van de markt

De Forex Ichimoku Kijun Sen lijn

De Forex Ichimoku Kijun Sen lijn wordt ook wel de 'base line' of bevestiging-lijn genoemd.

 • Forex ichimoku Kijun sen berekenen = (Het hoogte- en dieptepunt van de periode) / 2
 • De Ichimoku Kijun sen lijn omvat normaliter 26 perioden en is aldus gebaseerd op het hoogste en laagste punt van deze periode. Indien toegepast op de dagelijkse timeframe betreft dit ongeveer een maand.
 • De lijn wordt doorgaans weergegeven in de blauwe kleur

Ichimoku uitleg: Interpretatie Ichimoku Kijun Sen:

 • Wanneer de Ichimoku Kijun Sen opwaarts ontwikkeld weten we dat het hoogste en laagste punt van de afgelopen 26 perioden zijn gestegen.
 • Toont de Ichimoku Kijun Sen een dalende beweging? De extremen van de afgelopen 26 perioden tonen een neerwaartse ontwikkeling.
 • Indien er geen sterke op- noch neerwaartse trend beweging is en de markt zijwaarts beweegt is de Ichimoku Kijun Sen horizontaal. Traders gebruiken deze lijn in het Ichimoku kinko hyo systeem om hen inzicht te krijgen in de toekomstige prijsvolatiliteit.

De rol van Ichimoku Kijun Sen in het Ichimoku Kinko Hyo systeem:

 • Fungeert als steun- of weerstand
 • Helpt korte termijn correctieve pauzes identificeren
 • Kan worden gebruikt als referentiewaarde voor plaatsing van een (trailing) Stop Loss

De Ichimoku Chikou lijn

 • De Ichimoku Chikou lijn vertegenwoordigd de slotkoersen, van x aantal perioden terug, geprojecteerd onder de meest recente bar.
 • Ichimoku Chikou lijn berekenen = doorgaans houdt men 26 perioden aan, hetgeen inhoudt dat deze Ichimoku lijn de prijs van 26 perioden geleden, afzet tegen de huidige prijs.

Ichimoku uitleg: Interpretatie Ichimoku chikou lijn:

 • Deze vergelijking kan wijzen op een nieuwe trend en geeft inzicht in het momentum hiervan. Deze lijn wordt vaak in het groen aangegeven.
 • Zij kan tevens fungeren als steun- of weerstand en wordt gebruikt om Ichimoku signals te genereren, waar we later in dit artikel nader op in gaan.
 • Deze lijn vertegenwoordigd de enige waarde in het Ichimoku Kinko Hyo systeem welke niet is afgeleid van het Donchian Kanaal. De Ichimoku Chikou lijn

Ichimoku Cloud Uitleg - De Ichimoku Cloud Kumo

Kumo refereert naar het centrale gedeelte van de Ichimoku indicator, de ichimoku cloud zelf. De kumo wordt 26 perioden vooruit (in de toekomst) geprojecteerd. De waarden worden verkregen uit Senkou span A ook wel SSA genoemd en Senkou span B vaak aangeduid als SSB.

De belangrijkste kenmerken van de Ichimoku Kinko hyo zijn aldus:

 • De ichimoku Tenkan sen and Kijun tonen wat er thans op de markt gebeurd
 • De SSB en SSA Ichimoku cloud lijnen vertegenwoordigen de toekomstige prijsontwikkeling van de betreffende markt of het instrument. De gekleurde zone tussen de twee lijnen (de ichimoku cloud) noemt men de Kumo
 • De Forex ichimoku Chikou lijn representeert historische prijsontwikkeling

Laten we SSA en SSB lijnen van het Ichimoku Kinko Hyo indicator nader bekijken:

Ichimoku cloud uitleg: SSA formule

 • Senkou span A = (Ichimoku Tenkan sen + Ichimoku Kijun) / 2 . De verkregen waarde wordt 26 perioden vooruit (naar rechts) geprojecteerd).
 • De SSA vertegenwoordigd het midpunt tussen de Ichimoku Tenkan sen en de Kijun lijn.
 • De SSA vormt een van de grenzen van de Ichimoku cloud. Het wordt gezien als de leidende waarde, de zogeheten 'snellere' Ichimoku cloud lijn.

Ichimoku cloud uitleg: SSB formule

 • Senkou span B = (Hoogste piek en diepste dal van de afgelopen 52 perioden) / 2. De verkregen waarde wordt 26 perioden vooruit (naar rechts) geprojecteerd).
 • De SSB geeft het middelpunt tussen de twee extreme waarden aan. De standaard instelling van deze ichimoku lijn is 52, hetgeen een periode net onder 3 maanden vertegenwoordigd, wanneer toegepast op de dagelijkse grafiek.
 • De SSB vormt de andere buitengrens van de Ichimoku cloud, het helpt belangrijke structuurniveaus identificeren.
 • De SSB wordt ook wel aangeduid als de langzamere Ichimoku cloud lijn.

Laten we nu bekijken welke Ichimoku signals we uit (de kruising van) deze lijnen kunnen afleiden

Ichimoku Signals Reversal

We kunnen de Ichimoku cloud op verschillende manieren gebruiken. We bespreken de twee voornaamste Ichimoku signals, afgeleid uit de cloud:

 • Ichimoku signals grenzen Ichimoku cloud

Een breakout van de bovenste grens van de Ichimoku cloud in opwaartse richting wordt opgevat als een teken dat de bearish trend aan momentum verliest. Traders anticiperen bij deze Ichimoku signals het einde van de neerwaartse trend en een mogelijk begin van een opwaartse beweging. Deze reversal ichimoku signals duiden aldus op een reversal.

Een breakout van de onderste grens van de Ichimoku cloud, in neerwaartse richting, wijst op een mogelijk einde van de geldende bullish trend. Ook dit zijn Ichimoku signals die duiden op reversal; in dit geval verwachten wij het naderende eind evan de bullish trend, gevolgd door een bearish trend beweging.

Ichimoku signals Trend bepalen obv Ichimoku cloud lijnen

Om een Ichimoku signals op juiste wijze te interpreteren, dienen wij allereerst de geldende trend vast te stellen. Aan de hand van de uitlijning van de SSA & SSB Ichimoku cloud lijnen trachten traders het marktsentiment (de algehele trend) vast te stellen.

We onderscheiden de volgende Ichimoku signals:

Wanneer de SSB hoger ligt dan de SSA, gaan we uit van een bearish trend

Ligt de SSA echter boven de SSB lijn? We gaan uit van een bullish trend

Ichimoku cloud - Marktsentiment en Volatiliteit

We kunnen tevens conclusies verbinden aan hoe prijzen zich bewegen ten opzichte van de ichimoku cloud.

We onderscheiden de volgende Ichimoku signals:

 • Indien prijs binnen de parameters van de Ichimoku cloud oscilleert, gaan wij uit van besluiteloosheid. Kopers noch verkopers hebben de overhand en prijs beweegt zijwaarts. De markt bevindt zich in een correctieve pauze of consolidatie.
 • Bewegen prijzen buiten de ichimoku cloud? Indien prijs boven de Ichimoku cloud trade, gaan wij uit van een sterk bullish momentum.
 • Bewegen prijzen lager dan de Ichimoku cloud; dan hebben we te maken met een bearish trend.

We kunnen tevens indicatieve waarde toekennen aan de kruising van de lijnen:

Wanneer de SSA lijn ( de groene Ichimoku cloud lijn; die wordt gezien als de leidende, snellere lijn) de SSB lijn (rode ichimoku cloud lijn) in opwaartse richting doorkruist is dit een bullish. In dit scenario produceert de Ichimoku indicator MT4 een groene cloud hetgeen bovengenoemde bearish Ichimoku signals kracht bij zet.

Een kruising van de SSB en de SSA in neerwaartse richting, waarbij de SSA onder de SSB valt, is een teken van bearishness, hetgeen gevisualiseerd wordt door een rode cloud. Het bevestigd de Ichimoku signals die we uit prijsbeweging onder de cloud afleiden.

Ook uit het bereik (de verticale reikwijdte) van de ichimoku cloud indicator kan de trader conclusies trekken:

 • Een nauwe ichimoku cloud, waarbij de lijnen van de Ichimoku indicator dicht bij elkaar liggen geeft aan dat er weinig volatiliteit in de markt is.
 • Een brede of grote Ichimoku cloud daarentegen, waar de lijnen van de ichimoku indicator ver uit elkaar liggen, duidt op hoge volatiliteit.

Forex Ichimoku Indicator MT4/ Ichimoku kinko hyo indicator mt4 downloaden

Wilt u zelf de voordelen van gebruik van de Ichimoku cloud ervaren? Indien u het MetaTrader handelsplatform gebruikt, kunt u vrijwel direct, op zeer eenvoudige wijze starten. De Ichimoku kinko hyo indicator is namelijk standaard onderdeel van de ruime selectie MetaTrader 4/ MetaTrader 5 indicatoren.

MetaTrader is de absolute marktleider als het gaat om trading software. MetaTrader 4 is al ruim een decennium lang het meest gebruikte handelsplatform onder zowel beginnende als ervaren traders. Het trading platform heeft honderdduizenden gebruikers en wordt al meer dan tien jaar dagelijks gebruikt, getest en verbeterd en staat bekend als het meest betrouwbare, veilige en geavanceerde handelsplatform.

De software omvat bovendien standaard een breed scala aan indicatoren en de mogelijkheid om talloze extra of aangepaste indicatoren en andere technische hulpmiddelen toe te voegen, zo ook de ichimoku indicator MT4. De Ichimoku cloud leent zich bij uitstek voor combinatie met andere indicatoren en technieken. Het is raadzaam trading beslissingen te bevestigen door toepassing van verschillende technische hulpmiddelen en technieken. Dit helpt u handelskansen te filteren en te kiezen voor de trades met de hoogste waarschijnlijkheid.

De populariteit van de Ichimoku kinko hyo indicator MT4 maakt dat er veel informatie beschikbaar is over praktische toepassing van de indicator. Daarnaast zijn er tal van ichimoku trading strategies die zijn ontwikkeld en gebruikt door traders van verscheidene niveaus, in verschillende trading stijlen en in diverse marktomstandigheden.

Forex Ichimoku indicator MT4 Toevoegen/ ichimoku kinko hyo MT4

MetaTrader 4 wordt standaard geleverd met een groot aantal kern-indicatoren, waaronder de Ichimoku kinko hyo indicator MT4 of kortweg de Ichimoku indicator MT4. U kan deze kernindicator bekijken in de map Indicators in het Navigator venster.

Indien u de Forex ichimoku indicator wilt toevoegen, volgt u de onderstaande stappen:

 • Navigeer naar de bovenste werkbalk van uw MetaTrader handelsplatform
 • Open het Navigator keuzemenu door hierop te klikken of gebruik de CTRL+N snelkoppeling
 • Kies de Indicatoren folder
 • Kies vervolgens voor de gewenste indicator
 • Selecteer de Forex Ichimoku indicator door hierop te dubbelklikken

Hierop wordt een dialoogvenster geopend waarin u de parameters van de Ichimoku indicator MT4 kan instellen. De door u gekozen strategie zal bepalen of u de standaard Forex ichimoku waarden aanhoudt, of aangepaste parameters instelt.

Ichimoku Cloud / Ichimoku Indicator Gebruiken - Ichimoku Signals Entry/ Exit

De Forex ichimoku indicator of simpelweg de ichimoku indicator MT4 leent zich bij uitstek voor toepassing op de Forex markt en andere CFD instrumenten. We hebben de belangrijkste kenmerken van deze tool besproken en toegelicht hoe u de belangrijkste ichimoku signalen betreffende trend en momentum kunt herkennen.

Echter, de Forex Ichimoku indicator kan ook gebruikt worden om specifieke entry en exit ichimoku signals te genereren. indien u zelf aan de slag wilt met de ichimoku indicator is het van belang dat u deze herkent en weet te interpreteren. Er zijn verschillende Ichimoku signals die u hiertoe kunt gebruiken.

De belangrijkste Ichimoku Kinko Hyo signalen voor entry zijn:

 • Kruising van de Ichimoku Tenkan en de Kijun lijn

Deze kruising wordt echter gezien als een van de minder sterke Ichimoku signals. Dit is waarom het van cruciaal belang is dat u deze in de juiste content interpreteert. De indicatieve waarde is afhankelijk van waar de kruising, ten opzichte van de Ichimoku cloud, voorkomt.

We kunnen deze ichimoku signalen als volgt classificeren:

 • Bullish cross-overs (kruising in opwaartse richting) boven de cloud worden gezien als sterke ichimoku signals
 • Bullish cross overs (kruising in opwaartse richting) onder de Ichimoku cloud zijn zwakke ichimoku signals
 • Een bullish cross-over (kruising in opwaartse richting) binnen de Ichimoku cloud is een neutraal signaal
 • Bearish cross-overs (kruising in neerwaartse richting) onder de Ichimoku cloud zijn sterke ichimoku signals
 • Een bearish cross- over (kruising in neerwaartse richting) boven de Ichimoku cloud is een zwak signaal
 • Bearish cross-overs (kruising in neerwaartse richting) in de Ichimoku cloud zijn neutrale ichimoku signals

In trading richten wij ons op de ichimoku signals met de grootste waarschijnlijkheid, het is aldus voldoende om u uitsluitend te focussen op de scenario's waarin:

 • Er sprake is van een bullish cross-over boven de Ichimoku cloud
 • We te maken hebben met een bearish cross-over onder de Ichimoku cloud

Deze Ichimoku handelsstrategie is wellicht de meest gebruikte techniek en is ontwikkeld door Goichi Hosada zelf. Een groot voordeel van deze Ichimoku trading strategies is dat deze volledig te automatiseren zijn. Laten we de voorwaarden voor het plaatsen van een trade op basis van deze ichimoku signals definiëren:

Ichimoku signals voor entry, indien:

 • Een bullish cross over in combinatie met een bullish close in de eerste 5 candlesticks boven de ichimoku cloud, vormt een buy signal
 • Een bearish cross over in combinatie met een bullish close in de eerste 5 candlesticks onder de ichimoku cloud, vormt een sell signal

Cross overs van de bovengenoemde lijnen kunnen tevens Ichimoku signals voor exit inhouden, wanneer:

 • Er sprake is van een 'reverse cross over' ofwel een kruising van Ichimoku Tenkan sen en Kijun in tegengestelde richting
 • Wanneer we een Stop Follower op basis van de SSB van de Ichimoku cloud gebruiken.

Ichimoku Handelsstrategie - Ichimoku signals Chikou filter

Indien u de Ichimoku kinko hyo indicator MT4 toepast kunt u indicatieve waarde ontlenen aan de verhouding tussen de ichimoku Chikou lijn ten opzichte van de huidige prijs.

Hoewel het niet direct een handelssignaal afgeeft, kan u op basis van het onderstaande menig valide ichimoku handelsstrategie opstellen:

 • Bevindt de Chikou lijn zich boven de huidige prijs, dan moet u bedacht zijn op Ichimoku signals voor koop
 • Indien de Chikou lijn zich onder de prijs bevindt, kunt u uitkijken naar Ichimoku signals voor Sell posities.

Het bovenstaande kan worden gebruikt bij wijze van additionele filter en kan een verrijking zijn van uw ichimoku trading strategies. De chikou lijn kan ook worden gebruikt om niveaus van ondersteuning of weerstand te identificeren. Deze worden bepaald op basis van de recente pieken en dalen van de chikou Ichimoku lijn.

Ichimoku signals obv Ichimoku Cloud

Laten we bekijken hoe we de Ichimoku cloud gebruiken om signals voor het plaatsen van koop- dan wel verkoop posities te genereren. De ichimoku cloud biedt hiertoe 9 signalen:

Zo gebruikt u de ichimoku signals:

Allereerst bepalen we op basis van de de ichimoku cloud wat het geldende marktsentiment is. De markt context fungeert als filter:

 • Beweegt prijs boven de Ichimoku cloud? We zoeken naar koop mogelijkheden
 • Indien de prijs zich onder de ichimoku cloud bevindt, scannen we op verkoop mogelijkheden

We interpreteren de volgende Ichimoku signals tegen de achtergrond van de bullish of bearish trend, we onderscheiden:

 • Forex trend reversals bij een cross over van de Senkou Span A en span B van de ichimoku cloud. Door de ontwikkeling van de Kumo cross over te volgen, kunt u zo lang mogelijk profiteren van de ontwikkelende Forex trend.
 • Zones van besluiteloosheid in de markt worden gekenmerkt (een consoliderende markt) door prijzen die zich binnen de ichimoku cloud bewegen. Er is geen duidelijke trend, kopers noch verkopers hebben de overhand. Op basis van de ichimoku trading strategies is het beter aldus geen posities te plaatsen.
 • Een doorbraak van een van de grenzen van de ichimoku cloud rechtvaardigt doorgaans het plaatsen van een positie in de richting van deze breakout. We plaatsen onze order op het niveau van de candlestick die de ichimoku signals heeft getriggerd.
 • De grenzen (top of bottom) van de ichimoku cloud suggereren mogelijke niveaus voor plaatsing van een Stop Loss.
 • De richting van de trade (buy of sell) wordt ingegeven door de market trend, welke wordt gevisualiseerd door de kleur van de Ichimoku cloud (rood of groen).
 • We kunnen het marktsentiment eveneens afleiden uit de Ichimoku cloud. De aanwezige volatiliteit wordt gereflecteerd in de breedte van de Kumo cloud.
 • Naast ichimoku signals toont de kumo ook belangrijke niveaus van ondersteuning en weerstand.
 • Oplettendheid is geboden in de zone gemarkeerd door de horizontale beweging van de SSB Forex ichimoku lijn.

Scalping Ichimoku strategy - Toepassing Ichimoku Kinko Hyo voor Scalp Trading

Een van de meest populaire Ichimoku trading strategies is de M1 Scalp Ichimoku strategy.

Deze Ichimoku strategy stoelt op de analyse van verschillende tijdframes, zoals:

 • We bekijken de Ichimoku 15 minuten (M15) grafiek, om de middellange termijn trend te bepalen en belangrijke structuur niveaus (weerstand en steun) te identificeren.
 • We gebruiken de 5 minuten chart om de korte termijn trend te bepalen.
 • We zoeken op basis van de M1 Scalp Ichimoku strategy naar niveaus voor entry op de M1 chart.

De hogere tijdframes worden aldus gebruikt om de bredere trend te bepalen. Dit geeft ons de nodige context voor toepassing van de M1 Scalp Ichimoku trading strategies. De niveaus van steun en weerstand geïdentificeerd op het hogere tijdsbestek hebben sterkere indicatieve waarde. Daarom is analyse van de M15 en M5 trading chart van essentieel belang bij toepassing van de M1 Scalp Ichimoku strategy. We gebruiken de M1 chart om op basis van de ichimoku signals onze posities te plaatsen.

Ichimoku Kinko Hyo MT4/Ichimoku Indicator MT4 Zelf Testen

Bron: EUR / USD CFD, Chart M1, Ichimoku indicator kinko hyo MT4/ MT5 Admirals,- Ichimoku signals/ ichimoku handelsstrategie testen

Voordat u van start gaat met uw Forex ichimoku indicator zult u de hier genoemde, en elke andere ichimoku trading strategies altijd eerst zelf te testen. Het is raadzaam deze in een risicovrije omgeving te testen alvorens u deze in een live setting toepast. We hebben hiertoe verschillende opties:

 • Backtesting
 • Demo trading account

Backtesting is een vorm van historische simulatie. We kennen allemaal het gevleugelde gezegde 'in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties'. Op basis hiervan zou men kunnen denken dat backtesting geen meerwaarde heeft. Echter, niets is minder waar. Onthoudt, technische analyse is volledig gebaseerd op het identificeren en herkennen van (historische) prijs en chart patronen. We projecteren deze patronen vervolgens op de huidige marktsituatie om het toekomstige scenario (met de meeste waarschijnlijkheid) te voorspellen (Forex forecast). Op dezelfde wijze kan backtesting ons helpen om in te schatten wat, op basis van het marktgedrag in het verleden, het meest aannemelijke toekomstige scenario is. Bovendien kunnen wij hiermee tevens bepalen hoe een gegeven tool of bijvoorbeeld een bewuste ichimoku strategy onder bepaalde marktomstandigheden werkt.

MetaTrader 4 Supreme Edition biedt hiertoe een specifieke simulatie functie. Download MT4SE en experimenteer met verschillende Ichimoku handelsstrategieën.

Daarnaast biedt Admirals een ander gratis hulpmiddel. Met een demo account kunt u, als beginnende trader, risicovrij en in realtime de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. Experimenteer en oefen met de ichimoku indicator MT4 en de vele andere nuttige tools en functies van het MetaTrader 4 handelsplatform. Ook als ervaren trader kunt u uw voordeel doen met het demo account. U kunt uw (nieuwe) ichimoku strategy aan realtime marktomstandigheden onderwerpen. Ervaar hoe uw ichimoku trading strategies presteren en wat het beste werkt voor u.

Toepassing Ichimoku Kinko Hyo en Ichimoku trading strategies - Backtesting

Met zowel backtesting als demo trading kunt u zien hoe uw tools en strategie presteren. Het doel is natuurlijk om uw proces zoveel mogelijk te 'fine-tunen'. De meeste indicatoren, zo ook de Forex ichimoku indicator, gebruiken parameters. Deze variabelen beïnvloeden de werkzaamheid en de afgegeven signalen.

Backtesting is een goede manier om de optimale parameters voor een bepaalde indicator te vinden. Door bijvoorbeeld de Ichimoku indicator MT4 in verschillende perioden toe te passen kunt u zien hoe de zij presteert en verschillende marktomstandigheden en hoe deze prestaties verbeterd kunnen worden. Het doel is tot de meest optimale instellingen te komen. Wees echter bedacht op overfitting. Dit is een fenomeen waarbij de parameters zodanig geoptimaliseerd worden voor de test-perioden dat zij niet langer effectief zijn voor het voorspellen van toekomstige marktomstandigheden.

Let wel, hoewel technische analyse uitgaat van herhaalde patronen moet men onthouden dat het geen exacte studie is. Wanneer parameters over-fitted zijn op de specifieke testgegevens kan het zo zijn dat er niet voldoende speelruimte is voor handel in echte, realtime markt omstandigheden. Indien u de parameters van uw Forex ichimoku indicator wilt aanpassen op de resultaten van uw backtest dient u de balans tussen optimalisatie en praktische toepasbaarheid te bewaken.

Hoe breder uw voorbeeld gegevens voor backtesting zijn, hoe beter. De kans dat uw optimalisatie geldig is wordt hiermee vergroot. Echter, zelfs wanneer u uw Ichimoku kinko hyo MT4 op basis van experimentatie en oefening prefect heeft afgesteld moet u onthouden dat dit u geen garanties biedt. Backtesting biedt een perfecte kijk op het verleden, maar slechts een onvolmaakte inschatting van de toekomst.

Wanneer we een indicator selecteren, kiezen we deze op basis van prestaties uit het verleden. Dit geeft ons goed inzicht in de werkzaamheid van de ichimoku kinko hyo, maar de toekomst zal omstandigheden uit het verleden nooit volledig weerspiegelen. De markt omstandigheden kunnen veranderen en unieke factoren kunnen een significante impact hebben. De prestaties kunnen verrassend veel variëren. Wij raden daarom aan de Ichimoku indicator en elke ichimoku strategy altijd zelf eerst te testen.

Met behulp van een demo account kunt de prestaties van de Ichimoku indicator risicovrij testen onder real time omstandigheden.

Toepassing Ichimoku Kinko Hyo en Ichimoku trading strategies Kiezen

De markten zijn constant in beweging - zelfs indien u een winstgevende formule heeft gedefinieerd is het van belang dat u de prestaties blijft testen. Waar een bepaalde Ichimoku strategy bijzonder goed werkt in een specifieke conditie, hoeft dit niet het geval te zijn bij andere markt omstandigheden. De Ichimoku Kinko Hyo leent zich voor toepassing in verschillende handelsvormen en kan worden gebruikt in verschillende trading strategies.

Bovendien moet u bij goed presterende Ichimoku trading strategies rekening houden met de het effect van de hypothese van adaptieve markten. Als een bepaalde Ichimoku strategy goede resultaten oplevert, is de kans groot dat de strategie aan populariteit zal winnen. Indien een systeem middels testen en het delen van resultaten als winstgevend te boek staat is de kans groot dat meerdere traders deze Ichimoku strategy zullen gebruiken.

Als een indicator in het verleden heel goed heeft gepresteerd, is de kans groot dat andere markt participanten het hebben opgemerkt. Als gevolg hiervan zullen meer mensen de strategie gaan gebruiken.

Dit staat bekend als de hypothese van adaptieve markten. Deze theorie werd geïntroduceerd door Andrew Lo, een professor aan de Sloan School of Management, een divisie van het MIT. Lo suggereert dat arbitrage-handelingen langzaam herhaalde patronen zullen uithollen als ze worden herkend. Dit betekent dat uw (Ichimoku) trading systeem constant in ontwikkeling is.

Bovendien is het niet zo dat u klakkeloos theorieën kan overnemen. De Ichimoku indicator kan op verschillende wijzen worden toegepast. Wat de beste manier is, blijkt echter afhankelijk van het trader profiel, de tijd die hij beschikbaar heeft en zijn winstdoelen. Volgt u een korte termijn handelsstrategie, dan kan u wellicht het beste gebruik maken van een Ichimoku strategy met een indicator. Bij langere termijn trading zoals bijvoorbeeld swing trading zou u de Ichimoku bijvoorbeeld met verschillende technieken en indicatoren kunnen combineren.

Beoordelen Ichimoku Indicator & Ichimoku Trading Strategies

We hebben al eerder besproken hoe u het slagingspercentage van uw Ichimoku strategy kunt testen. Op basis van back testing of gebruik van een demo account kunt u de prestatie van uw Ichimoku trading strategies beoordelen. Echter, het afzonderlijk beoordelen van de winstgevendheid van bepaalde indicator of techniek blijkt wat ingewikkelder.

Onthoud dat een enkele indicator op zich geen trading systeem vormt. Een indicator met een goed succespercentage kan een goed startpunt voor een handelsstrategie zijn. De ichimoku indicator vormt volgens sommigen een uitzondering, het wordt immers aangemerkt als compleet handelssysteem. Echter, in de huidige complexe en rap evoluerende markten gebruikt een enkele techniek of indicator doorgaans niet als stand-alone strategie.

Traders gebruiken de indicator in de eerste instantie om hen, middels zogeheten ichimoku signals, te vertellen wanneer de marktomstandigheden aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit kan worden gebruikt als een component bij het bouwen van een Ichimoku strategy - welke acties neemt u op basis van dit signaal. U zult zelf nadere regels omtrent order uitvoer, beheer en risicomanagement moeten instellen.

De meeste Ichimoku trading strategies en systemen gebruiken een combinatie van indicatoren, filters en technieken om de voorwaarden voor market entry- en exit en trade management te bepalen. Om alle facetten van een succesvol trading systeem te vatten kan men niet slechts vertrouwen op een enkele techniek of hulpmiddel. Bovendien verhoogt de combinatie van verschillende indicatoren doorgaans de accuraatheid van de handelssignalen, in dit geval de Ichimoku signals.

We hebben al eerder aangehaald dat het belangrijk is elke ichimoku trading strategy en indicator altijd eerst zelf te testen. Daarbij komt dat het op de lange termijn cruciaal blijkt dat u de rationale van elk aspect van uw trading systeem begrijpt.

Een indicator kan bepaalde belangrijke componenten van uw ichimoku trading strategies en handelssysteem automatiseren en zelfs vereenvoudigen. Er zijn echter enkele kernelementen waarvoor u niet op één indicator kunt vertrouwen:

 1. Uw indicator kan u niet vertellen hoeveel u per trade dient te riskeren en hoe vaak u moet handelen
 2. Indicators bieden geen inzicht in hoeveel verlies acceptabel is
 3. Een indicator geeft u geen informatie over het maximaal aantal trades dat u op een gegeven moment open kunt hebben

Een indicator attendeert u op handelskansen, op basis van een bepaald patroon of een bepaalde markt conditie. Een goede ichimoku strategy, of meer algemeen, een goed trading systeem is niet compleet zonder regels omtrent trade- en risicomanagement. Uw risico tolerantie niveau, beschikbare kapitaal en algehele risico blootstelling bepaalt in belangrijke mate uw succes als trader.

We zullen nu bekijken hoe u op basis van uw trader profiel de acceptable reward-to-risk voor toepassing van uw ichimoku trading strategies bepaalt.

Ichimoku trading strategies & Reward to Risk

Hoewel uw persoonlijke voorkeuren leidend zijn bij de selectie van uw trading stijl en hulpmiddelen, moet u de prestatie vooral beoordelen op winstgevendheid. Sla hierbij acht op het slagingspercentage en de winstmarge; als u zich beperkt tot posities met een gunstige reward -to-risk ratio en hogere winsten per trade nastreeft behoeft het succespercentage minder hoog te zijn.

Een winstgevender systeem met een groot maximaal rendement kan in de praktijk vooral geschikt zijn voor een zelfverzekerde en ervaren trader die beter in staat is om een grote daling van het handelskapitaal te tolereren.

Een risicobewuste beginner, aan de andere kant, zal waarschijnlijk een minder hoog risicotolerantie niveau hebben. Voor een dergelijke trader kan het verstandiger zijn om zijn trading system aan te passen om het risico te verkleinen. Het voordeel van het verminderen van potentiële drawdown zal echter vaak ten kosten gaan van het winstpotentieel.

Hoe werkt Ichimoku Indicator? - De belangrijkste Punten van de Ichimoku uitleg

Wilt u zelf aan de slag met de ichimoku indicator. Dan zijn dit de meest praktische key- take aways. De Ichimoku indicator bestaat uit vijf lijnen, geplot op één grafiek, wat aldus inhoudt dat de ichimoku strategy alleen werkt bij toepassing op een trading chart.

 1. Ichimoku tenkan sen wordt berekend door de som van de hoogste piek en het laagste dieptepunt; te delen door twee. Vervolgens wordt de Ichimoku tenkan sen geplot als voortschrijdend gemiddelde over de laatste negen perioden.
 2. De Ichimoku Kinjun sen wordt op dezelfde wijze berekend als de Ichimoku Tenkan sen. We gaan echter uit van het gemiddelde over de afgelopen 26 perioden.
 3. De Senkou Ichimoku cloud Span A wordt berekend als de som van de Ichimoku Tenkan sen plus de Kinjun sen, uitgezet als Moving average, welke 26 perioden voorruit wordt geprojecteerd.
 4. De waarde van de Senkou Ichimoku cloud Span B wordt verkregen door de waarden van de ichimoku Tenkan sen en de Kinjun Sen over de afgelopen 52 perioden op te tellen en door 2 te delen. Deze ichimoku cloud B lijn wordt 26 perioden voorruit geprojecteerd.
 5. De lagging span van de Ichimoku indicator, de Chikou lijn geeft de slotkoersen weer. Deze lijn wordt 26 perioden terug geprojecteerd.

Ichimoku cross-over: We gebruiken de eerste twee lijnen om Ichimoku signals te genereren - vergelijkbaar met de Moving Average Crossover:

 • Een cross-over van Ichimoku tenkan sen boven de Kinjun lijn duidt op een bearish sentiment. Dergelijke cross-overs worden beschouwd als Ichimoku signals voor het plaatsen van een short positie
 • De cross-over van de Ichimoku tenkan sen onder de Kinjun lijn wijst op een bullish sentiment. Dergelijke cross-overs worden beschouwd als Ichimoku signals voor het plaatsen van een long positie

Ichimoku cloud (ichimoku kumo)

De ichimoku kumo vertegenwoordigd belangrijke niveaus van steun en weerstand. Traders gebruiken overtuigende break-outs van één van beiden grenzen van de ichimoku cloud als signaal voor market entry.

U gebruikt de Ichimoku chikou lijn om het marktsentiment te peilen, dit fungeert als additionele filter. Als prijs zich boven de Ichimoku chikou lijn bevindt, is dit een bullish teken. Traders gaan uit van verdere prijsstijging. Als prijs onder de ichimoku lijn trade, suggereert dit een bearish sentiment en anticipeert men op verdere daling.

Deze ichimoku signals fungeren als nadere filter. Traders plaatsen hun orders indien en wanneer de richting van het cross-over signaal in overeenstemming is met de ichimoku signals met betrekking tot het sentiment.

Zelf aan de slag met trading met de Ichimoku Indicator

Zoals u wellicht heeft kunnen concluderen, kan toepassing van de ichimoku indicator worden aangemerkt als complete ichimoku strategy; nu de indicator meerdere functies vervult.

We hebben hiermee de belangrijkste toepassingen en indicaties van de Ichimoku indicator besproken. Mocht u het gevoel hebben dat de ichimoku signals een aanvulling op uw trading strategy zouden kunnen zijn, valt het aan te raden de indicator te testen. Zo kunt u zelf ervaren of de de indicator past binnen uw handels stijl en daadwerkelijk de beoogde resultaten oplevert. De ichimoku indicator leent zich voor toepassing op verschillende markten en instrumenten en is volgens vele handelaren erg fijn en makkelijk in gebruik.

Admirals biedt zowel gratis demo als live trading accounts. Met een demo account kunt u in real time oefenen en experimenteren en de effectiviteit van de indicator in een risicovrije omgeving testen. Op een demo account oefent u uitsluitend met virtuele middelen. Blijken uw Ichimoku trading strategies winstgevend en wilt u de vruchten hiervan plukken? Met een live trading account kunt u daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer opent u een live trading account. Start vandaag nog met trading!

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse
Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer! Inhoudsopgave Introd...
Alles weergeven