Forex Lot Sizes Berekenen - Forex Lot Calculator

Admirals
25 Min lezen

De term lot size is een van de belangrijkste begrippen in trading. Weten wat een Forex lot of CFD lot is, heeft praktisch nut en is noodzakelijk als u wilt starten met beleggen of traden.

De Forex lot size is een aanduiding die verwijst naar de grootte van uw positie ofwel de kapitale investering in de markt.

Het bepalen van de Forex lot size is een basiselement in de ontwikkeling van uw trading strategie en één van de hoekstenen van money management. Om consistente winstgevendheid te bewerkstelligen, is het van belang dat u precies weet hoeveel u investeert en wat u zou kunnen winnen of verliezen.

Introductie tot Lot Sizes

Vele, met name beginnende handelaren, gaan hier in hun enthousiasme te makkelijk aan voorbij. Begrip van Forex lot sizes zal u helpen de reward-to-risk verhouding van een positie te beoordelen en eventuele risico's op adequate wijze te ondervangen.

We zullen ons in dit artikel richten op de betekenis lot sizes en de toepassing van de lot size calculator. Als u zich gaat verdiepen in lot sizes kunnen de verschillende termen al gauw verwarrend zijn. We bespreken in dit artikel de belangrijkste lot sizes en gerelateerde termen. We onderscheiden:

 • Beschikbare lot sizes; we bespreken de verhouding tussen 1 Forex lot, de mini lot size (0,1 Forex lot) en de micro lot Forex (0.01 lot size forex)
 • Verschillende instrumenten en de geassocieerde lot sizes - de monetaire waarde van bepaalde CFD lots vs Forex lots kan per instrument afwijken- we bespreken de verschillen in lot size van verschillende trading instrumenten

Houdt hierbij wel in gedachten dat de voorbeelden in dit artikel hoofdzakelijk ter illustratie en uitleg van het begrip Forex lot size dienen en niet ter promotie van een bepaalde handelsvorm of trading strategie.

Wilt u direct starten met trading? Klik op de onderstaande banner of op de volgende links om een demo- of live trading account te openen

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wat is een lot size in Forex - Forex Lot Size Betekenis

Wat is een lot size in Forex? 1 Forex lot/ CFD lot size is een meeteenheid waarmee de waarde of omvang van een financieel contract wordt aangeduid. Simpel gezegd, de Forex lot size refereert aan het te verhandelen kapitaal - afhankelijk van de lot size die u verhandeld, zal het geïnvesteerde bedrag toe- of afnemen. Hoe groter het aantal Forex lots, des te groter het te beleggen bedrag.

We kunnen de positie grootte nog verder specificeren. Behalve het aantal Forex lots kunnen we namelijk ook verschillende Forex lot sizes onderscheiden. We identificeren drie verschillende Forex lot sizes.

Een lot size in Forex of CFD trading betreft:

 • 1 standard lot Forex ofwel de standaard lot size- afhankelijk van het te verhandelen instrument ook wel aangeduid als 1 CFD lot of 1 lot Forex
 • De mini Forex lot size (Forex 0 1 lot)
 • De Micro trading lot size (Forex 0.01 lot)

Niet alle brokers bieden de optie om dusdanig kleine positie groottes te verhandelen. Wilt u handelen in kleinere lot sizes, zoals Forex 0.01 lot?

Kies dan voor een zogenaamde micro lot Forex broker - een broker die u de mogelijkheid geeft te handelen in mini of micro Forex lot sizes. Bij Admirals kunt u handelen in standaard Forex lot sizes, mini forex lots en zelfs in de micro lot size.

We zullen de verschillende Forex lot sizes verder dit artikel in nader detail bespreken. Voordat we hier dieper op ingaan is het belangrijk te begrijpen dat de monetaire waarde van een gegeven lot size kan verschillen, afhankelijk van de markt of het instrument waarin u trade. Hoeveel u van uw kapitaal u moet aanwenden om 1 lot Forex of CFD te verhandelen wordt dus bepaald op basis van het te verhandelen instrument.

Een positie van 1 Forex lot of meer concreet 1 lot Forex EUR USD kan een andere geldelijke waarde hebben dan een positie vandezelfde lot size in de DAX. Om op praktische wijze de monetaire waarde van uw positie te berekenen, heeft Admirals een Forex lot size calculator ontwikkeld. Met de lot calculator kunt gemakkelijk en snel de waarde van de lot size achterhalen, ongeacht het financiële instrument of de markt die u verhandeld.

Forex Lot Size Berekenen - Forex Lot Size Calculator

Het is zoals gezegd belangrijk dat u weet wat de Forex lot size inhoudt. Echter, in trading is het met name van belang dat u deze kennis praktisch kunt toepassen Een snelle internet zoekopdracht zal het belang van het kunnen berekenen van de Forex lot sizes en de geassocieerde monetaire waarde onderstrepen. Zoektermen zoals how much is 0.01 lot in Forex ofwel wat is 0,01 lot in Forex en 1 lot Forex equals (1 Forex lot is gelijk aan) wijzen op de behoefte om de waarde van Forex lot sizes op gemakkelijke wijze te kunnen berekenen.

Om deze reden biedt Admirals haar cliënten een gratis Forex lot size calculator. Met de lot size calculator kunt u gemakkelijk de kapitale waarde van een positie achterhalen. Dit maakt deze tool onmisbaar voor actieve traders. Zeker voor korte termijn handelsvormen zoals scalping, waarbij de trader snelle handel beslissingen moet nemen is het praktisch ondoenbaar om de Forex lot size of de waarde van een CFD lot steeds handmatig te berekenen.

U kunt de Forex lot size calculator terug vinden op onze website. Navigeer vanaf de hoofdpagina naar de tab 'start trading' en selecteer de lot calculator in het keuzemenu.

De onderstaande afbeelding biedt een weergave van de Forex lot size calculator en de parameters die u moet invoeren. Laten we dit aan de hand van een voorbeeld toelichten:

 • Kies allereerst het instrument dat u wilt verhandelen; in dit geval kiezen we voor (EUR / USD), u zou bijvoorbeeld ook voor DAX 30 kunnen kiezen of enig ander op het MetaTrader 4 / MetaTrader 5 platform beschikbare instrument
 • Vervolgens voert u de Forex lot size in. Let wel, de calculator gaat uit van 1 standard lot Forex/ CFD. Handelt u met de mini lot size, dan voert u CFD/ Forex 0 1 lot in. Voor micro lot sizes neemt u Forex 0.01 Lot per micro lot.
 • Indien van toepassing, voert u het toepasbare hefboomeffect in
 • Selecteer de basisvaluta. Dit is de valuta waarop uw handelsrekening standaard staat ingesteld. Voor traders in de Europese Economische Zone is dit doorgaans de Euro.
 • Klik op "Berekenen" en de Forex lot size calculator zal de monetaire waarde van uw positie weergeven

Zodra de berekening is voltooid verschijnt de waarde van de Forex lot size automatisch op de regel 'Contractgrootte'.

De Forex lot size calculator geeft waarde van de Fore -positie uit dit voorbeeld aan, hetgeen in dit geval neerkomt op 50.000 EUR.

In de onderstaande tabel vindt u de waarde van 1 standard lot Forex uitgedrukt in de betreffende munteenheid.

Valutapaar

lot size

Geïnvesteerd bedrag

EUR / USD

1 standard lot Forex

EUR 100.000

GBP / USD

1 standard lot Forex

GBP 100.000

USD / JPY

1 standard lot Forex

100.000 USD

EUR / CHF

1 standard lot Forex

EUR 100 000

AUD / USD

1 standard lot Forex

AUD 100.000

NZD / USD

1 standard lot Forex

NZD 100.000

EUR / GBP

1 standard lot Forex

100 000 EUR

 • Berekening van lot size = aantal trading lots * Contractwaarde bijv. 2 Forex lots EUR / USD: 2 * 100 000 euro = 200 000 EUR

Zo kunt u aflezen dat 1 Forex lot EUR/ USD een monetaire waarde van 100.000 Euro heeft. Voor 1 Forex lot GBP/ USD geldt een kapitale waarde van GBP 100.000 en voor USD/ JPY is dat 100.000 USD.

Indien de kapitale waarde is uitgedrukt in een andere munteenheid dan de basisvaluta van uw handelsrekening, kunt u de Forex lot size calculator tevens gebruiken om te bepalen hoeveel van uw saldo u zal moeten aanwenden om de betreffende positie te financieren.

Op het MetaTrader 4 handelsplatform is 1 lot in Forex altijd gelijk aan 100.000 eenheden van de basisvaluta. De basisvaluta is de eerst genoemde valuta in een valuta quote. De tweede currency wordt aangeduid als de counter valuta.

Lot Size Forex - De 3 Forex Lot Sizes

1 lot Forex is een term die in de financiële sector wordt gebruikt als referentiewaarde voor de contractgrootte. De Forex lot size heeft betrekking op de omvang van de transactie.

Andere benamingen ter aanduiding van de grootte van uw Forex -positie zijn:

 • Forex 1 standard lot is 100.000 eenheden van de basisvaluta
 • Forex 0 1 lot wordt aangeduid als mini lot en omvat 10.000 eenheden van de basisvaluta
 • Forex 0.01 lot staat bekend als micro lot en bedraagt 1000 eenheden van de basisvaluta

Door gebruik te maken van de mini- en Mico lot sizes kunnen traders kleinere bedragen beleggen.

Lot Size Forex - Forex 1 Standard Lot

De standard lot size Forex is de meest bekende en van oudsher de meest gebruikte referentiewaarde voor de omvang van een contract in de valutamarkt. 1 lot Forex komt overeen met 100.000 eenheden van de basisvaluta. Deze definitie is uniform ongeacht het valutapaar dat wordt verhandeld. Als we een positie op het EUR / USD valutapaar innemen, is de waarde van 1 Forex lot aldus 100.000 EUR.

Door de introductie van online trading heeft valutahandel in de afgelopen jaren in toenemende mate aan populariteit gewonnen. De valutamarkt is gemakkelijk toegankelijk voor individuele traders en steeds meer handelaren en beleggers maken van die mogelijkheid gebruik. Vele beginnende handelaren beschikken over een beperkt startkapitaal en hebben doorgaans niet de middelen om standaard Forex lots te verhandelen.

Dit ligt uiteraard anders voor traders die handelen met hefboomwerking (margin trading). Met toepassing van het hefboomeffect kan de trader met een relatief kleine inleg een positie van een grotere onderliggende waarde innemen. Dit is voor de meeste retail traders de meest toegankelijke manier om de standaard Forex lot size te verhandelen.

Enkele voorbeelden van wat in 1 standaard lot size Forex inhoudt:

 • 1 lot Forex EUR USD = EUR 100 000
 • 1 lot Forex GBP USD - GBP 100.000
 • 1 lot Forex USD JPY = 100.000 USD
 • 1 lot Forex AUD CAD = 100 000 AUD
 • 1 Forex lot EUR JPY = EUR 100 000
 • 1 Forex lot NZD CAD = 100.000 NZD

In tegenstelling tot Forex lot sizes zijn de waarden van CFD lot sizes niet gestandaardiseerd en afhankelijk van de prijs van de onderliggende activa. We nemen het voorbeeld van 1 lot DAX, de monetaire waarde kunt u in de tabel hieronder aflezen:

CFD Lot

prijs DAX30

5000 punten

prijs DAX30

7.500 punten

CFD prijs DAX30

10.000 punten

CFD DAX30 prijs

12 500 punten

1 standard lot size

5000 euro

7500 euro

10.000 euro

12.500 euro

0,1 lot size

500 euro

750 euro

1.000 euro

1.250 euro

Op deze zelfde wijze kunt u de monetaire contract waarde van 1 standaard lot size, de 0,1 lot trading waarde of de 0,01 lot size voor andere activa berekenen - denk aan 1 CFD lot AEX, DJI 30, IBEX 35, 1 CFD lot JP 225, NQ 100 en hoe lot sizes op andere indices zich vertalen naar een monetaire waarde.

Handelt u echter in aandelen? De waarde van één aandeel en is gelijk aan de aandelenkoers. Voor stock trading kunt u aldus geen gebruik maken van kleinere lot sizes zoals de mini- of micro CFD lot trading groottes.

We zullen in de volgende paragrafen van dit artikel nader ingaan op de waarde van de standaard lot size lot bij de handel in andere instrumenten of markten.

De Mini Forex Lot - Forex 0 1 Lot

Voor praktische doeleinden kunt u bij de meeste brokers tegenwoordig handelen in mini Forex lot sizes (Forex 0 1 lot). De Forex 0 1 lot size wordt regelmatig gebruikt door handelaren omdat het een gunstige verhouding tussen investering en rendement biedt. De initiële investering is aanzienlijk minder groot dan voor 1 standaard lot size maar kan toch mooie rendementen opleveren.

De mini lot size ofwel een mini lot Forex omvat slechts 10.000 eenheden van de basis valuta (Forex 0 1 lot) op uw MetaTrader 4 handelsplatform.

Dit houdt in dat een positie van 1 mini lot Forex op het EUR / USD -paar een monetaire waarde van 10.000 EUR heeft

Hieronder kunt u enkele voorbeelden van de mini Forex Lot size terug vinden:

 • 0,1 lot Forex EUR USD = 10.000 euro
 • 0,1 lot Forex GBP USD lot - GBP 10.000
 • 0,1 lot Forex USD JPY = 10 000 USD
 • Forex 0 1 lot AUD CAD = 10 000 AUD
 • 0,1 lot Forex EUR JPY = EUR 10 000
 • Forex 0 1 lot NZD CAD = 10.000 NZD

De Micro Forex Lot/ Forex 0.01 Lot & Micro Lot Forex Brokers

De micro lot size (Forex 0.01 lot) is thans de meest gebruikte meeteenheid onder forex handelaren. Selecteer een micro lot Forex broker, zodat u met een relatief kleine positie grootte kunt beginnen. Met de micro Forex lot size is het mogelijk de positie grootte (en daarmee de risico's die inherent zijn aan trading) zoveel mogelijk te beperken. Door in Forex 0.01 lot te verhandelen kunt u meerdere, kleine posities innemen en uw risico op die manier spreiden. Trading Forex 0.01 lots is een goed startpunt voor beginnende handelaren.

De waarde van de micro lot size komt overeen met 1.000 eenheden van de basisvaluta, of (Forex 0.01 lot) op uw MT4 trading platform.

Enkele voorbeelden van Micro Lots in Forex:

 • 0.01 lot Forex EUR USD = 1000 euro
 • 0.01 lot Forex GBP USD - 1000 GBP
 • Forex 0.01 lot USD JPY = 1000 USD
 • Forex 0.01 lot AUD CAD = 1000 AUD
 • 0.01 lot size Forex EUR JPY = 1000 EUR
 • 0.01 lot size Forex NZD CAD = 1000 NZD

Lot Size Forex Berekenen - Voorbeeld Forex Lot Size Calculator

Om de eerder genoemde Forex lot sizes verder te illustreren zullen we een voorbeeld geven van de berekening van de waarde van 1 standaard lot size. We nemen wederom het meest verhandelde valutapaar, EUR/ USD als voorbeeld. De euro is in dit geval de basis valuta.

Lot size Forex betekenen:

Als u als trader in Forex 1 standard lot EUR/ USD -lot koopt op het 1,1720 prijsniveau, koopt u 100.000 units van de basisvaluta de Euro in, tegen een koers waarde van 1,1720.

 • Dit houdt in dat de waarde van 1 Forex lot, op dat moment neerkomt op 1,1720 X 100 000 = $ 117 200

Indien u als trader in 0,1 lot Forex (mini Forex lot size) koopt, betreft uw positie slechts 10.000 units van de basisvaluta. In het geval van het EUR/ USD valutapaar koopt u aldus 10.000 Euro in, tegen de eerder genoemde beurswaarde van 1,1720.

 • De waarde van 0,1 lot Forex op het prijsniveau van 1,1720 is: 1,1720 X 10 000 = $ 11 720 per 0,1 lot Forex (mini lot size)

Wanneer u als handelaar in Forex 0.01 lot koopt, wordt dit aangeduid als de micro lot size. Het betreft 10% van 1 Forex lot en komt aldus neer op 1000 units van de basisvaluta. Toepast op de eerder genoemde voorbeeld koerswaarde komen we tot de volgende berekening.

 • Forex 0.01 lot EUR USD op het 1,1720 prijsniveau komt neer op een positie waarde van 1,1720 X 1000 = $ 1,172 per Forex 0.01 lot (micro lot size)

Het berekenen van de geldelijke waarde van de verschillende lot sizes klinkt wellicht omslachtig maar u kunt deze waarden op eenvoudige wijze berekenen met de lot size calculator van Admirals.

Lot sizes van indices berekenen

We hebben het tot nu toe hoofdzakelijk gehad over Forex lot sizes. Wilt u echter handelen in andere instrumenten, zoals aandelen, indices of commodities (grondstoffen) en cryptocurrencies, dan gelden er andere regels voor het berekenen van de waarde van de lot sizes ofwel de contractwaarde van uw trading positie. Wat de waarde van 1 standaard lot size is, blijkt afhankelijk van het te verhandelen instrument.

Als u handelt in indices, vertegenwoordigd elk contract, 1 lot size. Enige veranderingen in de koerswaarde van de te verhandelen index worden uitgedrukt in punten. Stel dat u een positie inneemt op de CAC 40 tegen een beurswaarde van 5280, wanneer de prijs stijgt tot het 5295 prijsniveau, spreken we van een toename van 15 punten.

Elke fluctuatie in de prijs van de index veroorzaakt een variatie van 1 indexpunt. De waarde van een indexpunt voor koop/ verkoop van een positie van 1 standaard lot size is in dit geval EUR 1.

Om de waarde van de lot size van een bepaalde index uit te vinden, kunt u terecht op onze website. Met behulp van de lot size calculator kunt u op eenvoudige wijze de waarde van de betreffende lot size achterhalen en de waarde van uw positie berekenen.

In de onderstaande afbeelding ziet u een weergave van de lot size calculator. De ingevoerde waarden hebben betrekking op het voorbeeld van een CAC 40 trading positie van 1 standaard lot size. Voor dit contract komt de waarde van een fluctuatie van 0,1 van het indexpunt, neer op een waardeverandering van 0,10 EUR.

Dus, als de index van 5280 punten naar 5281 punten stijgt, zal uw handelsaccount een winst of verlies van 1 euro tonen

Let wel, het bovenstaande voorbeeld is bijvoorbeeld ook geldig voor de DAX 30 maar niet voor andere indices. Experimenteer zelf met de lot size calculator om te bepalen wat de contractwaarde van 1 standaard lot size AEX of een positie van 1 lot size DJI 30 betreft.

Lot sizes van aandelen berekenen

Wanneer u handelt in aandelen moet u er rekening mee houden dat 1 trading lot size ofwel 1 CFD lot size gelijk is aan 1 aandeel. U koopt in per aandeel. De marktwaarde van één aandeel is gelijk aan de geldende aandelenkoers.

Aandelen zijn niet deelbaar. Het is niet mogelijk een half aandeel of 0.01 aandeel te verhandelen. Voor stock trading kunt u aldus geen gebruik maken van mini- of micro CFD lot sizes.

Lot sizes van commodities berekenen

Voor commodities ofwel grondstoffen zoals goud komt de trading lot size overeen met 1 CFD -contract van 100 gram goud. Enige veranderingen in de quotatie waarde (pip toe- of afname) worden uitgedrukt in variaties in het derde cijfer achter de komma.

Voorbeeld: voor een positie van 1 trading lot size GOUD (dat wilt zeggen; 1 CFD lot van 100 gram goud) komt de waarde van een fluctuatie van 1 pip (een variatie van 0,001) neer op een toe- of afname van 0,08 EUR in de waarde van het contract.

Dus, als goud (GOUD) van $ 1347.60 naar $ 1347.70 stijgt, zal uw positie van 1 lot size een waarde vermindering of vermeerdering van EUR 8 tonen.

Lot sizes van cryptocurrencies berekenen

Voor cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC USD) komt de trading lot size overeen met 1 CFD contract. 1 CFD lot is aldus 1 Bitcoin. Veranderingen in de waarde van het contract worden gemeten in incrementen van 0.01 ( het tweede cijfer achter de komma).

Een dusdanige fluctuatie in de beurswaarde van Bitcoin komt in dit geval neer op een waardeverandering van 0,01 USD. Dat houdt in, dat voor een positie van 1 lot size Bitcoin (BTC USD), ofwel 1 BTC, de waarde van een pip variatie (0,01 punt) 0,01 USD is. Indien de koers van Bitcoin van $ 9886.30 naar $ 9887.30 stijgt, kunt u een winst of verlies van $ 1 bij- of afschrijven.

Zoals we al eerder hebben gezien is de lot size calculator op de Admirals website niet slechts een Forex lot size calculator. U kunt de lot calculator tevens gebruiken om de waarde van uw CFD lot size te berekenen.

Het is van cruciaal belang dat u kiest voor een betrouwbare Forex broker. De broker is de financiële tussenpersoon die u toegang geeft tot de financiële markten. Alvorens u het MetaTrader online trading platform kunt gebruiken dient u een handelsrekening te openen bij een CFD/ Forex broker.

Houdt in gedachte dat, uw handelservaring in verregaande mate wordt bepaald door uw broker keuze. De kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en de kosten kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden.

Welke Forex lot sizes voor u beschikbaar zijn, is tevens afhankelijk van uw broker keuze. Niet iedere broker biedt de flexibiliteit om Forex 0 1 lot te verhandelen of in Forex 0.01 lot sizes te handelen. Bij zogenaamde micro lot Forex brokers zoals Admirals kunt u wel verschillende Forex lot sizes verhandelen. Dit kan met name nuttig zijn voor beginnende handelaren of zij die op een gegeven moment meerdere posities houden.

Forex Lot Sizes Instellen op het MetaTrader Handelsplatform

Het MetaTrader 4 handelsplatform biedt verschillende mogelijkheden om een order te plaatsen. De meest voor de hand liggende methode is met behulp van de 'new order' ticket.

 • Navigeer naar het tabblad Venster aan de bovenzijde van uw MT4 platform
 • Selecteer 'Nieuw venster' in het keuzemenu
 • Selecteer vervolgens het gewenste instrument

Er zijn tevens verschillende 'shortcuts' om deze menu -optie te benaderen:

 • Klik op de 'new order' knop in de bovenste werkbalk, of
 • Gebruik de F9 sneltoets om een Order Ticket te openen

U opent een MT4 order door de gevraagde waarden in te vullen. Een van die waarden betreft het trading volume. Specificeer de gewenste Forex lot size of CFD lot size. Op het MetaTrader platform geldt:

 • 1 lot Forex (1,0) is gelijk aan 100.000 eenheden van de base currency.

De base currency is de eerstgenoemde valuta in een valuta quote. Voor EUR /USD geldt de Euro als de base currency en de US Dollar als couter- of tegen valuta.

 • Een mini lot Forex representeert 10.000 eenheden
 • Een micro lot Forex 1.000 eenheden van de base currency.

Vul de het trading volume in op de Volume -regel en selecteer vervolgens buy dan wel sell.

Indien u een order opent met behulp van de 1-click trading optie kunt u het handelsvolume in het midden van het one click panel invullen.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde, weergave opties en nog veel meer.

's Werelds beste multi-asset platform


Forex Lot Size / Stock Trading Lot Sizes Aanpassen in MetaTrader 

Wanneer u een transactie opent moet u, zoals eerder aangegeven, de trading lot size specificeren. U kunt de waarden van uw positie wijzigen zodra de trade geopend is. Zo kiezen vele traders ervoor hun positie uit te breiden (lot size vergroten ofwel waarde toevoegen) wanneer de markt zich in de door hen beoogde richting ontwikkeld. U zou echter, op vergelijkbare wijze uw positie kunnen verkleinen ofwel (gedeeltelijk) kunnen sluiten door het trading volume naar beneden bij te stellen.

Het MetaTrader handelsplatform heeft een standaard handelsterminal die verschillende functies vervuld. Om het trade terminal te tonen klikt u op de 'Terminal' snelkoppeling in de linkerbovenhoek van het trading platform. Hierop wordt een sectie aan de onderzijde van uw chart toegevoegd. In dit venster vindt u verschillende tabs. De "Trading " of ''Handelen'' tab biedt u een overzicht van alle actieve posities en pending orders.

Navigeer naar het Terminal onder de hoofd grafiek en selecteer de betreffende trade. Klik met uw rechtermuisknop op de regel van de trade en kies 'wijzigen of verwijderen'. Hierop wordt de order ticket opgeroepen, die de waarden van uw originele trade weergeeft. Pas de forex lot size aan in het Volume -veld en klik op OK.

U kunt met de forex lot size calculator van Admirals aan de hand van een bepaalde, gewenste risico blootstelling op eenvoudige wijze berekenen een passende lot size is. De trading lot size wordt automatisch berekend op basis van de ingevoerde waarden en direct uitgedrukt in de voor het betreffende instrument toepasbare lot sizes.

Forex Lot Sizes - Broker Kiezen die verschillende lot sizes beschikbaar stelt

Let bij het kiezen van uw Forex Broker ook op de kwaliteit van orderuitvoering en eventuele beschermingsmaatregelen. Naast het verstrekken van marktprijzen dient uw Forex Broker tevens duidelijkheid over de geldende kosten te verschaffen.

Admirals biedt volledige transparantie met betrekking tot voornoemde kosten. Dit is met name van belang wanneer een trader gebruik wilt maken van de flexibiliteit die de Forex markt biedt wat betreft handelstijden. Buiten de meest actieve handelsuren wijken de spread kosten van de meeste brokers af van de gebruikelijke tarieven. Het is aldus van cruciaal belang dat u ten alle tijden duidelijkheid heeft over de geldende kosten en voorwaarden zodat u een weloverwogen valutahandel beslissing kunt nemen.

Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerst de handelsvoorwaarden en kosten; let daarbij vooral op de volgende punten:

 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel handelen
 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - de minimale inleg is afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Een breed scala aan beschikbare instrumenten
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod aan verhandelbare instrumenten
 • Gratis Real Time market data
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle trading stijlen
 • Gratis trainingen en educatieve materialen, zoals: video's, artikelen en complete cursussen waaronder: 'Forex 101' of 'Zero to Hero'
 • Nederlandstalige Klantenservice

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 technical analysis software en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf aan de slag met Forex Lot sizing & trading

Open een gratis Admirals demo account waarmee u risicovrij kunt oefenen. U kunt leren beleggen of leren traden met virtuele middelen. U heeft daarmee alle voordelen van live trading en kan de toepassing van verschillende CFD- en Forex lot sizes en de impact hiervan zelf ervaren. Wij raden u aan altijd eerst te experimenteren in een risicovrije omgeving. Admirals biedt een gratis demo account, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen en kunt experimenteren met het trading.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met verschillende lot sizes en de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 5 trading platform testen.

Open een live trading account om deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte trading ervaring op te doen en daadwerkelijk trades te kunnen plaatsen.

Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Wat zijn ECN brokers & waarom kiezen voor ECN accounts?
Forex- en CFD trading is enorm populair onder traders en beleggers wereldwijd. Hoe men hier invulling aan geeft, verschilt van trader tot trader. Er zijn verschillende soorten traders; hetzelfde geldt voor brokers. In dit artikel richten wij ons op ECN brokers, ook wel bekend als de No Dealing Desk...
Open een Islamitische Forex rekening - Halal Beleggen
Hoewel trading in de Islam vaak als haram wordt beschouwd, is het nog steeds mogelijk om handel te drijven. De sleutel is om een islamitisch Forex-account te vinden, dat swapvrije handel biedt voor traders van het islamitische geloof.Dit artikel zal zich richten op de principes van islamitische fina...
Alles weergeven