Leer over de top 10 Hedge Fund Strategieën & hoe u deze zelf kunt toepassen

Admirals
22 Min lezen

Hedge funds zijn beleggingsfondsen die het geld van vermogende individuen investeren en beheren. Hedge funds zijn doorgaans exclusief en zullen, in tegenstelling tot reguliere beleggingsfondsen, normaliter een select aantal cliënten toelaten of hanteren een 'instap drempel'.

Zij willen hiermee zorgvuldig beheer waarborgen en streven niet alleen naar maximale winstgevendheid, zij zullen tevens eventuele risico's 'hedgen'. Hedging is een vorm van risico afdekking waarbij de investeerder inzet op de verschillen tussen de prijsontwikkeling van gecorreleerde instrumenten.

Klinkt interessant? In dit artikel bespreken we wat hedge funds doen en zullen we een aantal hedge fund strategies onderzoeken.

Wat is een hedge fund?

Voordat we nader ingaan op hedge fund strategies en technieken, eerst een stukje geschiedenis en informatie over wat hedge funds zijn. De allereerste variant hiervan werd in 1949, bij wijze van experiment, geopend. Het fonds was opgezet door Alfred Winslow Jones via zijn bedrijf AW Jones & Co.

Hij wilde onderzoeken of het effectief zou zijn als hij het kopen en houden van lange termijninvesteringen zou balanceren met short-selling van andere, slecht presterende aandelen. Hij gebruikte de hefboomwerking om het potentiële rendement te verhogen en introduceerde het concept van procentuele beloningen voor de hedge fund managers (degenen die het fonds beheren).

Ondanks het initiële succes duurde tot laat in de jaren negentig totdat hedge funds echt van de grond kwamen. Anno 2019 waren er naar schatting ongeveer 100.000 hedge funds die gezamenlijk een totaal kapitaal van ruim $ 3,25 biljoen onder beheer hebben.

Wat zijn hedge fund strategies?

De letterlijke vertaling van hedging is 'afdekking'. Hedging strategieën hebben tot doel het risico van een bepaalde trade of belegging af te dekken, bijvoorbeeld door te investeren in een andere activa, welke negatief gecorreleerd is.

U zult zich wellicht afvragen wat het verschil tussen een hedge fund en een regulier beleggingsfondsen of mutual fund is. Zowel hedge funds als mutual funds zijn beleggingsfondsen. Een mutual fund is een beursgenoteerd beleggingsfonds en de hedge fund is privaat. Beiden zijn gericht op het genereren van rendement voor beleggers en het minimaliseren van risico blootstelling.

Echter, ze worden op geheel andere wijze beheerd. Hedge fund strategies zijn doorgaans agressiever en meer gericht op winstgevendheid dan op risico management. Over het algemeen kennen hedge funds ook hogere investeringsvereisten. In de volgende paragrafen zullen we nader ingaan op de meest populaire hedge fund strategies en ziet u hier enkele voorbeelden van.

Wilt u zelf handelen met toepassing van hedge fund strategies? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Hedge Fund strategies en Short selling

Als u een trade plaatst en de markt in de door u beoogde positie beweegt, maakt u winst. Echter, beweegt de prijs in tegengestelde richting, dan lijd u verliest. Trading is naar haar aard risicovol. De kans op winst en het risico op verlies zijn onlosmakelijk verbonden. Hedge fund strategies kenmerken zich doordat zij niet alleen geënt zijn op het behalen van winst, zij trachten tegelijkertijd de risico blootstelling zoveel mogelijk af te dekken.

Het uitgangspunt van vele hedge fund strategies is eventuele verliezen te compenseren door de mogelijkheid dat de koers zich in tegengestelde richting zou kunnen ontwikkelen te erkennen en hier voordeel mee te doen. De hedge fund manager overweegt en accepteert de risico's in feite en plaatst een positie in overeenstemming met het 'worst case scenario'.

Toepassing van hedge fund strategies komt er in feite op neer dat u een positie plaatst met het oogmerk om het risico van toekomstige prijsbewegingen op andere posities te compenseren.

Laten we dit aan de hand van een voorbeeld ophelderen. Stel, de aandelenmarkten tonen aanzienlijke dalingen. U houdt een aandelenportefeuille die u niet van de hand wilt doen omdat u de activa voor en redelijke prijs heeft ingekocht en bijvoorbeeld geniet van dividenduitkeringen. U zou in dit geval het risico op (verdere) koersdalingen kunnen afdekken door een positie in een gecorreleerd instrument te houden.

Het risico houdt in dit voorbeeld verband met scherpe koersdalingen op de internationale aandelenbeurzen. U zou dit risico kunnen afdekken door een short positie op de belangrijke beursindex te plaatsen. Een beursindex vertegenwoordigt de samengestelde waarde van een groep aandelen uit een bepaalde sector, land of geografische regio.

Indien de koersen inderdaad dalen, en u verlies zou lijden op uw aandelenportefeuille zou u door deze positie tevens kunnen profiteren van het neerwaartse momentum. Het idee achter hedge fund strategies is dat enige winsten die zij hierbij behalen in theorie de mogelijke verliezen op de aandelenposities zouden moeten compenseren.

Hedge fund strategies & CFDs

Bij toepassing van hedge fund strategies maken traders doorgaans gebruik van financiële producten zoals CFDs. Middels de CFD constructie (Contracts for Difference) kunnen traders namelijk profiteren van zowel de stijgende als de dalende prijs bewegingen. Dit maakt dat het bij uitstek geschikt is om de risico blootstelling op bepaalde investeringen af te dekken.

De handelaar neemt namelijk niet daadwerkelijk bezit van de onderliggende activa. CFD trading bestaat uit het kopen of verkopen van een contract for difference - u handelt u met de broker, niet met de effectenbeurs zelf. Uw winst of verlies bestaat uit het verschil tussen de entry -waarde en de waarde van het actief op het moment dat u de positie sluit.

Het belangrijkste voordeel voor zij die hedge fund strategies toepassen is dat zij met behulp van deze constructie zowel long (kopen) en short kunnen gaan (short selling ofwel verkopen) en kunnen inspelen op zowel op- als neerwaartse marktbewegingen.

Een van de redenen dat deze handelsvorm dusdanig populair is, is de hefboomwerking. De broker biedt handelaren in dit geval de mogelijkheid met een relatief kleine inleg een positie van grotere, onderliggende waarde in te nemen. Dit is aantrekkelijk omdat men tevens kan genieten van de (hogere) met deze positie geassocieerde winsten. Dit biedt uitkomst voor traders die hun handelsaccount sneller willen opbouwen. Let wel, de kans op hogere winsten gaat gepaard met de kans op grotere verliezen.

Goede hedge fund strategies omvatten om die reden altijd een risicomanagement systeem.Een ander voordeel van CFD trading en de geassocieerde mogelijkheid tot short selling is het feit dat de constructie ook kan worden gebruikt om de risico blootstelling op bepaalde investeringen af te dekken. Dit staat bekend als hedging.

Met Admirals UK Ltd kunt u traden of beleggen in CFD's op een grote verscheidenheid aan markten en instrumenten, waaronder Forex paren, aandelen, indices, grondstoffen en cryptocurrencies. Open een demo- of een live trading account en u kunt direct starten met trading. Bovendien bieden wij gratis toegang tot het wereldberoemde MetaTrader 5 handelsplatform. Open een trading account en klik op de onderstaande banner om uw GRATIS MetaTrader 5 download te starten.

's Werelds beste multi-asset platform


De populairste hedge fund strategies

Er zijn ontelbare verschillende hedge fund strategies, die specifiek zijn afgestemd op de te verhandelen instrumenten, de marktcondities en de stijl die de trader of het fonds nastreeft. Echter, al deze strategieën zijn in feite gebaseerd op een combinatie van de volgende technieken.

We kunnen grofweg de volgende hedge fund strategies categorieën onderscheiden.

1. De marktneutrale hedge fund strategies

Het succes van markt-neutrale hedge fund strategies is niet zo zeer te meten aan de hand van de algemene prestaties. Qua insteek lijken deze strategieën op de eerder genoemde long/short aandelen posities. Deze methode is erop geënt de mogelijk impact van een volatiele trend te neutraliseren door long- en shortposities in gecorreleerde instrumenten te balanceren, om zo het risico af te dekken.

Bij markt-neutrale hedge fund strategies maken traders tevens veelal gebruik van de hefboomwerking om de prestaties en het rendement te verhogen.

2. Long- en Short Strategies

Zoals eerder besproken, maken vele hedge fund strategies gebruik van de correlatie tussen verschillende activa en de mogelijkheid om long en/of short te gaan. De meest gebruikte technieken zijn:

I. De long only hedge fund strategies

Dit zijn de investeringstechnieken die het dichtst in de buurt komen van die van traditionele beleggingsfondsen. Hedge fund managers die deze strategie gebruiken, zullen dit over het algemeen baseren op een langere termijn visie. Dit is in deze het element wat de risico afdekking belichaamd.

In vergelijking met andere hedge fund strategies zal deze methode in de regel een lager rendement genereren. Dit gegeven brengt met zich mee dat hedge fund managers die deze techniek hanteren indrukwekkende resultaten moeten produceren om de commissies die zij in rekening brengen te rechtvaardigen. Individuele traders hebben hier uiteraard niet mee van doen en kiezen daarom vaker voor toepassing van deze categorie hedge fund strategies.

II. De short only hedge fund strategies

Bij gebruik van short only hedge fund strategies wil men daarentegen juist inspelen op de verwachte prijsdaling. Bij toepassing van deze methode trachten hedge fund managers bedrijven te identificeren die vroege tekenen van 'nood' vertonen, welke mogelijk nog niet door andere investeerders zijn gespot.

De hedge fund manager zet erop in dat de aandelenprijs van het bedrijf zal kelderen. mochten we te maken krijgen met tegenvallend nieuws of bearish marktomstandigheden. Deze aanpak kan, als alles verloopt zoals de belegger heeft voorzien, bijzonder winstgevend blijken. Echter, het is tevens een van de hedge fund strategies met een hoog risico en is als zodanig niet weggelegd voor de beginnende of behoudende belegger.

Short-only hedge fund strategies zijn bovendien vaak 'event-driven'. Laten we dit aan de hand van een voorbeeld illustreren. De impact van de chaos rondom het coronavirus had haar weerslag op vele verschillende industrieën. Een sector die bijzonder hard werd getroffen, was de luchtvaartindustrie.

De onderstaande afbeelding toont de wekelijkse prijsgrafiek van het aandeel van Deutsche Lufthansa's (LHA):

Bron: Admirals MetaTrader 5, #LHA, Wekelijkse trading chart - Data over de periode van 2 juni 2013 tot 2 juni 2020, verkregen uit analyse op 2 juni 2020 om 13:40 uur BST. Let op: de in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admirals aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

In de grafiek zien we de ontwikkeling van de aandelenkoers van de luchtvaartmaatschappij over een aantal jaren. De koersontwikkeling toont niet alleen de door de coronavirus geleide sell-off, maar ook dat het bedrijf het zelfs al voordat Covid-19 de markten in 2020 in haar greep kreeg, moeilijk had. In feite daalde de aandelenkoers van de luchtvaartmaatschappij al vanaf begin van 2018 toen de zogenaamde budget-luchtvaartmaatschappijen de markt bestormden.

Het zijn dit soort door gebeurtenissen aangestuurde (event-driven) bewegingen waar men bij toepassing van deze categorie hedge fund strategies op inzet.

III. De long / Short hedge fund strategies

Dit is wellicht een van de meest toegepaste hedge fund strategies. Het onderliggende principe is eenvoudig doch effectief. Deze methode werd reeds in 1949 geïntroduceerd en biedt de mogelijkheid om winst te behalen bij zowel op stijgende als dalende marktomstandigheden.

Het komt er op neer dat de trader een long positie inneemt op aandelen of grondstoffen waarvan hij verwacht dat deze goed zullen presteren en in waarde zullen stijgen en een short trade plaatst op activa waarvan de verwachting is dat deze zullen dalen.

Deze hedge funds strategies zien niet alleen toe op het maximaliseren van de kans op succes, maar zijn tevens een effectieve methode om de risico blootstelling af te dekken. Dit raakt de kern van wat hedging is.

Deze hedge fund strategieën kunnen bijvoorbeeld uitstekend worden toegepast in een situatie waarin er een belangrijke nieuws aankondiging of politieke gebeurtenis in het verschiet ligt, maar de uitkomst (en aldus de verwachte impact) nog onzeker is. Het is waarschijnlijk dat de koersen aanzienlijk zullen bewegen, het is echter niet duidelijk in welke richting.

Het idee is dat bij toepassing van deze methode ten minste een van de investeringen winst op zal leveren, waardoor het potentiële verlies op de andere investering wordt afgedekt.

Wist u dat u met een trading account van Admirals kunt beleggen in aandelen en ETF's van 15 van de grootste beurzen ter wereld? Met behulp van een van onze CFD trading accounts kunt u zowel long of short gaan op duizenden instrumenten. Met ons unieke Admirals Invest.MT5 account kunt u echter op traditionele wijze beleggen in aandelen en ETF's (Exchange Traded Funds).

U kunt tevens genieten van voordelen zoals:

 • De mogelijkheid om in ruim 8000 aandelen en ETF's van 15 van de grootste beurzen ter wereld te investeren.
 • Open een account met een minimale storting van slechts € 1 en investeer vanaf slechts € 0,01 per aandeel tegen transactiekosten van slechts € 1 op Amerikaanse aandelen.
 • Ontvang gratis real time market data, zonder vertragingen, zonder extra kosten.
 • Creëer een stroom van passieve inkomsten door de mogelijkheid om dividenduitkeringen te innen.

3. Op kredietstructuur arbitrage gebaseerde hedge fund strategies

Kredietstructuur Arbitrage is een belangrijk onderdeel van de overgrote meerderheid van de hedge fund strategies. Naar het onderliggende principe zoeken hedge fund managers naar mogelijkheden om te profiteren van de waardeverschillen tussen verschillende effecten van dezelfde uitgevende instelling. Bij toepassing van deze methodiek richt men zich op instrumenten uit dezelfde categorie.

Omdat deze hedge fund strategies hoofdzakelijk meer gericht zijn op krediet dan op rentetarieven, zullen zij doorgaans het beste te presteren wanneer de economie snel groeit en de leningen op piekniveau zijn. Om zich in te dekken tegen economische achteruitgang, zullen vele fund managers die gebruik maken van op kredietstructuur gebaseerde arbitrage short gaan op rente-futures en obligaties

4. Converteerbare arbitrage hedge fund strategies

Bij converteerbare arbitrage besluit een hedge fund manager om zowel een deel van de converteerbare schuld van een bedrijf (in de vorm van een obligatie) als een aandeel in het eigen vermogen van het bedrijf (op short-selling basis) te kopen. Het idee is dat deze twee kanten van de investering elkaar in evenwicht houden terwijl de markt fluctueert.

Deze hedge fund strategies gedijen het beste wanneer de markt volatiel is, omdat dit meer handelsmogelijkheden biedt. Let wel, onverwachte gebeurtenissen zouden het veronderstelde evenwicht kunnen verstoren doordat de aandelenprijs dientengevolge stijgt of daalt.

5. Fixed Income Arbitrage Hedge fund strategies

Deze strategie heeft veel gemeen met long- en short only hedge fund strategies omdat het uitgaat van het waardeverschil tussen vastrentende effecten. Dit kunnen zowel staats- als bedrijfsobligaties en default swaps betreffen. Deze worden op de ene markt gekocht en op een andere markt verkocht, waarbij men beoogd winst te maken op het prijsverschil.

Aangezien deze investeringen doorgaans relatief bescheiden winsten opleveren, wordt vaak een relatief hoge hefboomfactor gebruikt. Middels toepassing van leverage trading (ofwel handelen met hefboom) kan men potentiële winsten met de gekozen factor vergroten.

Echter, de keerzijde van de medaille is dat ook eventuele winsten met dezelfde factor worden vergroot. Menig ervaren trader zal dan ook beamen dat hedge fund strategies (en elke andere trading strategie) niet compleet zijn zonder een gedegen risicomanagement systeem.

Lees meer over handelen met hefboom in ons artikel 'Wat is het hefboomeffect in beleggen en hoe werkt leverage trading'.

6. Risico Arbitrage Hedge fund strategies

Risico arbitrage staat ook wel bekend als fusie arbitrage. Deze benaming schept een duidelijker beeld geeft van de aard van deze methodiek. Het betreft de handel in aandelen van twee bedrijven die betrokken zijn bij een geplande overname of fusie.

Het idee achter deze categorie hedge fund strategieën is dat het nieuws over een op handen zijnde fusie de aandelenprijs doorgaans zal doen stijgen terwijl enige onzekerheden omtrent de exacte details van de fusie of overname de biedprijs juist zouden kunnen drukken.

Beleggers positioneren zich om te kunnen profiteren van deze discrepantie. Echter, deze hedge fund strategies zijn redelijk complex en fund managers moeten goed op de hoogte zijn van het economische landschap en de juridische regelgeving, willen zij weloverwogen handelsbeslissingen kunnen nemen.

7. Global Macro Hedge fund strategies

De global macro-benadering is er een die haar grondslag vindt in de bestudering van macro-economische cycli- en trends. Aan de hand van deze data trachten beleggers te achterhalen wat de effecten van bepaalde gebeurtenissen of situaties op de rentetarieven, wisselkoersen en koersen van grondstoffen of aandelen zullen zijn.

Hoewel hedge funds in principe alle financiële assets kunnen verhandelen zullen zij zich in de regel voornamelijk richten op derivaten, futures en valuta's. Van oudsher investeren hedge funds veelal in de valuta- en grondstoffenmarkten. Bij valutahandel is het idee eenvoudig: koop een waardevolle, appreciërende valuta tegen een waarde-verminderende valuta. De verwachte bewegingen worden afgeleid uit macro- economische data zoals bijvoorbeeld het beleid van centrale banken of significante veranderingen in het politieke- of economische landschap.

De onderstaande afbeelding toont de wekelijkse prijsgrafiek van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Braziliaanse real (USD BRL).

Bron: Admirals MetaTrader 5, USDBRL, Wekelijkse grafiek: data over de periode van 30 oktober 2011 tot 2 juni 2020, verkregen uit analyse op 2 juni 2020 om 15:40 uur BST. Let op: de in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admirals aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

In de bovenstaande grafiek kunnen we zien hoe de Braziliaanse real sinds 2011 (behoudens een periode van sterkte tussen 2015 en 2017) daalt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Een controversiële politieke leider en een wankelende economie zorgden voor een enorme waardedaling van de valuta van het land. In wezen schommelt de koers van het valutapaar al sinds 2011 rondom het wekelijkse 200 perioden- exponentiële voortschrijdend gemiddelde (exponential moving average). Dit zijn het soort lange termijn trends waar men naar zoekt bij toepassing van deze hedge fund strategies.

8. 'Event based' hedge fund strategies

Hedge funds zetten deze technieken in wanneer een gebeurtenis een verschuiving in de waarde van een bedrijf veroorzaakt, hetgeen het geassocieerde aandeel een aantrekkelijk investering maakt. Dit kan zowel positieve verschuivingen (een stijgende koers) als negatieve verschuivingen (koersdalingen) betreffen.

9. 'Distressed Investing' hedge fund strategies

Wanneer een bedrijf in diepe financiële problemen verkeert, zorgt dit voor een aantrekkelijk doch riskant investeringspotentieel. Distressed investing bestaat uit het kopen van een belang in de leningen en andere schulden van een bedrijf (in de vorm van obligaties en zelfs aandelen als de prijs aantrekkelijk is).

Het voordeel van deze aanpak is dat alle men de activa in zo een geval tegen een fikse korting kan kopen. Het succes van dit soort hedge fund strategies is echter afhankelijk van het feit of het bedrijf op de lange termijn haar problemen kan overstijgen.

10. Kwantitatieve hedge fund strategies

Kwantitatieve hedge fund strategies zijn gebaseerd op statistische en wiskundige modellen die tot doel hebben patronen in de ontwikkeling van de financiële wereld te identificeren en te voorspellen. Zij gaan uit van de analyse en verwerking van grote hoeveelheden data - welke vervolgens, aan de hand van complexe processen, wordt gemanipuleerd.

In veel gevallen worden op deze hedge fund strategies gebaseerde investeringsbeslissingen automatisch en zonder menselijke tussenkomst genomen. Dit maakt dat deze methodiek doorgaans wordt ingezet voor high-frequency trading stijlen die worden aangestuurd op basis van algoritmen en kunstmatige intelligentie.

Bonus - 'Emerging markets' hedge fund strategies

Investeren in opkomende economieën ligt ten grondslag aan vele populaire hedge fund strategies. Deze markten zijn doorgaans volatieler dan de gevestigde markten en bieden aldus vaak meer handelsmogelijkheden, een hoger winstpotentieel maar ook hogere risico's.

Hedge fund managers gebruiken verschillende investeringsvehikels om te kunnen profiteren van de ontwikkelingen in deze markten. Zo kan men ervoor kiezen te investeren in aandelen van bedrijven in opkomende economieën of ETF's (Exchange Traded Funds) zoals de MSCI Emerging Markets Index.

Wist u dat u met het Admirals Invest.MT5-account kunt beleggen in de MSCI Emerging Markets Index, andere ETF's en verschillende aandelen van bedrijven in opkomende economieën? U kunt tevens beleggen in de aandelen en ETF's van 15 van de grootste beurzen ter wereld. Wilt u meer weten over deze techniek? Lees meer in ons artikel over emerging markets hedge fund strategies.

Zelf hedge Fund Strategies toepassen

Zoals u uit het bovenstaande heeft kunnen afleiden, zijn er een groot aantal hedge fund strategies die fondsbeheerders inzetten in een poging winsten te genereren (of risico's af te dekken) voor hun cliënten.

Sommige van deze technieken worden tevens toegepast door individuele beleggers. Indien u geïnspireerd bent en zelf aan de slag wilt met deze of gerelateerde investeringsmethoden, raden wij u elke specifieke strategie of techniek eerst zelf te testen. Het is namelijk essentieel dat u zich bewust bent van zowel de mogelijke voordelen als de risico's van een bepaalde methodiek.

Het is dan ook raadzaam elke nieuwe techniek of strategie allereerst te testen in een risicovrije omgeving. Admirals biedt u hiertoe gratis demo accounts. Met een demo trading account kunt u de werkzaamheid van uw trading strategie in een risicovrije omgeving testen. U kunt experimenteren met verschillende technieken zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Bij demo- ofwel paper trading handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

Open een live account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde trading platform ter wereld en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd.

Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteiten maar is verrassend gebruiksvriendelijk. Het omvat een scala aan hulpmiddelen en functies die uw trading activiteiten kunnen ondersteunen, waaronder een uitgebreide selectie indicatoren en trade robots, waaronder de trading simulator.

De MetaTrader software is de eerste keuze van zowel beginnende als professionele traders en brokers. Met honderdduizenden gebruikers wereldwijd, heeft u tevens toegang tot de grootste online gemeenschap van traders.

Wij bieden verschillende uitvoeringen van de MetaTrader trading software, kies uit:

Zodra u uw live- of demo trading account heeft geopend en uw gratis Admirals MetaTrader platform heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen met de toepassing van hedge fund strategies.

Indien u meer wilt weten over het MetaTrader 5 download en installatieproces verwijzen wij u naar de handleiding op onze website. Kiest u voor MetaTrader 4, gebruik dan onze MT4 download- en installatie gids.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Hedge fund strategies toepassen bij Admirals

Kies uw broker verstandig. Online trading een hot topic. Behalve betrouwbare aanbieders zijn er ook veel oplichters die proberen hier middels Forex scams een slaatje uit te slaan.

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod beschikbare instrumenten, de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen de rendementen van uw trading activiteiten sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is en award winnende broker, gereguleerd door de vooraanstaande Britse markttoezichthouder de Financial Conduct Authority (FCA). Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland?. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Beste Scalping Strategies: 1 min Forex scalping strategy & 5M scalping strategy
Zelfs als u een complete beginner bent in trading, zult u ongetwijfeld op een gegeven wel de term scalping of scalperen zijn tegengekomen. Dit artikel biedt u alle basisinformatie achter dit concept. U leert de definitie van Forex scalping, hoe het werkt en hoe u het beste systeem kunt selecteren. W...
Wat is de NASDAQ? Beleggen in de Nasdaq 100 Index
De Nasdaq 100 index is één van de belangrijkste indices aan de Amerikaanse beurzen en behoort tot de meest verhandelde instrumenten wereldwijd. De index geeft ons inzicht in de prestatie van de technologiesector; de meest innovatieve, snelst groeiende industrie en één van de voornaamste drijvers van...
Wat is price action trading? - Price action patronen & technieken
Wist u dat price action trading strategieën tot de meest gebruikte analysemethoden voor Forex- en CFD trading behoren. Price action trading is kort gezegd, het bestuderen van de evolutie van de prijs van een activum. Deze analysetechnieken bieden op eenvoudige en inzichtelijke wijze inzicht in de on...
Alles weergeven