Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате

Admirals

Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разберете повече за тези поръчки? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво са чакащи поръчки?

Чакаща поръчка (англ. pending order) е поръчка за покупка или продажба на финансов актив на предварително определена цена, която все още не е налична. Цената посочена в чакащите поръчки може да бъде по-висока или по-ниска от настоящата пазарна цена.

Ще дадем един пример:

Искате да купите даден финансов актив, но искате да го направите на цена, която е по-ниска от пазарната в момента. За да осъществите своите намерения просто може да поставете чакаща поръчка Buy Limit на желаната от Вас цена и когато тя бъде достигната Вие ще имате отворена сделка във избрания финансов актив.

На практика с употребата на чакащи поръчки Вие инструктирате Вашия инвестиционен посредник да купи или продаден определен от Вас финансов актив на желана от Вас цена. Тези чакащи поръчки могат да бъдат различни видове и в следващата част на статията ще разгледаме точно това.

Видове чакащи поръчки

В търговията на финансовите пазари има редица различни видове чакащи поръчки, които са подходящи за употреба в различни ситуации. Видът чакаща поръчка може да зависи от:

 1. Дали искате да купите или продадете финансов актив - Покупка (Buy) или Продажба (Sell).
 2. Дали цената, на която искате да го направите е под или над настоящата пазарна цена - Лимит (Limit) или Стоп (Stop) поръчка.

Така може да отличим 4-те основни вида чакащи поръчки като: 

 • Buy Stop
 • Buy Limit
 • Sell Stop
 • Sell Limit

В следващите редове ще разгледаме всеки един от тези видове чакащи поръчки с повече детайли.

Buy Stop поръчка

Поръчката Buy Stop Ви позволява да купите даден финансов актив на цена, която е по-висока от текущата. 

Употребата на подобна поръчка може да предизвика учудване в някои начинаещи трейдъри и инвеститори, тъй като вероятно ще се запитат какъв е смисълът да се купува по-скъпо? Но тези, които имат известни познания по технически анализ лесно ще си отговорят на този въпрос.

Когато на пазара се развие графична фигура или друг ценови модел, Вие може да искате да купите едва след като цената пробие определено ниво на съпротива. Именно в такава ситуация на помощ Ви се притичва поръчката Buy Stop.

Пример за поставяне на Buy Stop поръчка можете да видите на следващата графика на EUR/USD (зелената пунктирана линия):

Източник: Admirlas (преди това Admirals) MetaTrader 5, EUR/USD, дневна графика с диапазон на данните 15 март 2021 - 6 април 2021 година. Изготвена на 6 април 2021 в 12:35 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Buy Limit поръчка

Поръчката Buy Limit Ви предоставя възможност да купите даден финансов актив на предварително определена цена, която е по-ниска от текущата.

Ако цената на желания от Вас финансов актив падне до желаната от Вас цена, на която сте поставили поръчка Buy Limit, то автоматично ще го купите и ще имате отворена дълга позиция.

На следващата графика ще откриете как изглежда нагледно Buy Limit (зелената пунктирана линия):

Източник: Admirlas (преди това Admirals) MetaTrader 5, EUR/USD, дневна графика с диапазон на данните 15 март 2021 - 6 април 2021 година. Изготвена на 6 април 2021 в 12:45 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Sell Stop поръчка

Sell stop поръчката Ви дава възможност да продадете даден финансов актив (къса позиция) на по-ниска цена от настоящата на пазара. По този начин ако цената продължи да пада

Тази поръчка може да породи същото учудване в начинаещите трейдъри като Buy Stop, но доводите в нейна полза са същите. Може да искате да продадете само ако цената успее да пробие някое ниво на подкрепа.

Долната графика на S&P 500 показва нагледно какво представлява поръчката Sell stop (зелената пунктирана линия):

Източник: Admirlas (преди това Admirals) MetaTrader 5, SP500, дневна графика с диапазон на данните 15 март 2021 - 6 април 2021 година. Изготвена на 6 април 2021 в 20:45 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Sell Limit поръчка

Поръчката Sell Limit Ви позволява да продадате определен финансов актив на предварително определена цена, която е по-висока от текущата на пазара.

Ако цената на желания от Вас финансов актив се повиши до желаната от Вас цена, на която сте поставили поръчка Sell Limit, то автоматично ще го продадете и ще имате отворена къса позиция.

На следващата графика ще откриете как изглежда нагледно Sell Limit (зелената пунктирана линия):

Източник: Admirlas (преди това Admirals) MetaTrader 5, SP500, дневна графика с диапазон на данните 15 март 2021 - 6 април 2021 година. Изготвена на 6 април 2021 в 20:58 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Следователно е при Buy Limit и Sell Limit поръчките потенциално ще влезете в сделка на цена, която е по-добра от текущата. В същото време при Buy Stop и Sell Stop поръчките потенциално ще влезете в сделка след събитие като пробив на определено ниво, което да Ви даде допълнително увереност, че цената може да продължи да се движи във Вашата посока.

Тук е момента да отбележим, че:

 • Стоп поръчките (Buy Stop и Sell Stop) стават пазарни, когато цената ги достигне и ще бъдат изпълнени по най-добрата налична цена.
 • Лимит поръчките (Buy Limit и Sell Limit) трябва да бъдат изпълнени на указаната цена или по-добра от нея.

Тествайте търговията с различните видове чакащи поръчки без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admirals). Вземете Вашата демо сметка сега като кликнете на банера по-долу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

Защо да използвате чакащи поръчки?

Чакащите поръчки могат да предложат редица предимства на трейдърите и инвеститорите, спрямо пазарните поръчки. Но преди да разберете какви са те, нека да разгледаме накратко какви са най-съществените разлики между тези два вида поръчки.

 • Цена. При пазарна поръчка трябва задължително да купите / продадете на текущата цена, докато при чакащите поръчки може да изберете цената, на която искате да сключите сделка.
 • Време. Пазарната поръчка се изпълнява веднага и обикновено след части от секундата вече ще имате позиция. Чакащата поръчка ще бъде изпълнена само при определени условия без да е известно кога ще се случи това.

След като разбрахте някои ключови разлики между пазарна и чакаща поръчка нека да видим и какви може да са причините да се насочите към употреба на чакащи поръчки във Вашата търговия.

Ето и основните от тях:

 1. Могат да Ви осигурят желана от Вас цена, независимо дали става въпрос за покупка или продажба.
 2. Могат да Ви спестят време, прекарано в следене на графиката на желания от Вас финансов инструмент.
 3. Може да използвате чакащи поръчки за хеджиране.
 4. Може да ги използвате за излизане от позиция.

Разбира се, най-важното предимство на чакащите поръчки е осигуряването на по-добра цена от наличната на пазара или повече увереност и след като вече познавате различните видове чакащи поръчки можете да прецените коя ще е най-подходяща за всяка сделка.

Някои трейдъри нямат достатъчно свободно време, което да прекарат в следене на графиките на финансовите инструменти. Други пък се изморяват след много часове прекарани пред платформата за търговия. Именно чакащите поръчки са тези, които могат да помогнат за решаването на тези два проблема.

Хеджирането на експозиция и затварянето на отворени сделки чрез чакащи поръчки вече са по-специфични предимства, които също могат да се използват при определени стратегии за търговия.

Все пак употребата на чакащи поръчки крие и своите рискове:

 1. Цената, на която сте поставили чакаща поръчка да не бъде достигната и Вие да пропуснете възможността да влезете в сделка.
 2. Поръчката да бъде изпълнена, когато вече не е необходима ако е забравена от трейдъра.
 3. Цената, на която е изпълнена Вашата поръчка да се различава от тази, на която сте я поставили в периоди на екстремна волатилност на пазара. Този ефект се нарича слипидж.

За последните два риска Admirals предлага решения.

Може да поставите времеви диапазон, в който желаете поръчката да е активна, след това като той изтече тя се деактивира. А относно периодите на екстремна волатилност Admirals предлага настройки за защита от волатилност, които може да активирате от Вашия Dashboard.

Започнете търговия с чакащи поръчки на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 още сега напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


Как да поставите чакащи поръчки в MetaTrader 5?

След като вече сте изтеглили платформата MetaTrader 5, нека да видим как можете да поставите своите чакащи поръчки на следения от Вас финансов инструмент. Може да се каже, че това далеч не е сложно. Просто следвайте стъпките описани по-долу.

За примера ще поставим чакаща поръчка Buy Limit на валутната двойка EUR/USD.

Първата стъпка е да отидете на графиката на валутната двойка EUR/USD и да кликнете на бутона "Нова поръчка" в горната част на Вашата MetaTrader 5:

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, часова графика с диапазон на данните 15 март 2021 - 7 април 2021 година. Изготвена на 7 април 2021 в 11:05 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

След като кликнете на споменатия бутон пред Вас ще се отвори прозорец Нова Поръчка, в който ще трябва да въведете параметрите на Вашата поръчка.

За да поставите Вашата чакаща поръчка от падащото меню "Вид" ще трябва да изберете "Чакаща поръчка", както е показано на следващото изображение:

Източник: Admirals MetaTrader 5, Нова Поръчка

 

След като вече сте избрали да отворите чакаща поръчка ще трябва да изберете нейния вид и други параметри като обем на сделката, цена, стоп лос, тейк профит и дата на изтичане. Обемът и цената са задължителни, останалите параметри са по желание.

Източник: Admirals MetaTrader 5, Чакаща Поръчка

 

Друга възможност да поставите Вашата чакаща поръчка е чрез функцията Mini Terminal на приставката MetaTrader 5 Supreme Edition, която улеснява отварянето и управлението на позиции:

Източник: Admirals MetaTrade 5 Supreme Edition

 

Възползвайте се от най-модерните инструменти и подобрете Вашия търговски опит с над 60 допълнителни функции към стандартния пакет на MetaTrader 5 с изключителната приставка MetaTrader 5 Supreme Edition от Admirals.

Изтеглете MetaTrader 5 Supreme Edition още сега, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

Как да започнете търговия с чакащи поръчки?

След като вече знаете какво са чакащи поръчки, кои са различните видове чакащи поръчки, защо да ги използвате и как да поставяте чакащи поръчки в MetaTrader 5, може би е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да направите първите си сделки с чакащи поръчки.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари.
 2. Изтеглете платформа MetaTrader 5
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с чакащи поръчки с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете валутна двойка с най-търгуванатa валутна двойка в света - EURUSD.

Как да купите EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Топ 10 съвета за управление на риска на финансовите пазари
Почти всеки, който се сблъсквал с финансовите пазари отблизо вероятно е срещал предупреждения от сорта "търговията включва риск", "поемате висок риск от загуба на парите си" и тн. Още тук в съзнанието Ви трябва да изникне концепцията за управление на риска, която може да запази даден трейдър на паза...
Трейдинг дневник: Защо Ви е необходим и как да го създадете?
Много трейдъри и инвеститори не са чували за трейдинг дневник, а други, които са чували тотално неглижират идеята да водят записки на своята търговия на финансовите пазари. Въпреки това търговския дневник може да има ключово значение за Вашата успешна кариера на пазарите. Искате да научите повече за...
Виж Всички