Хеджиране: Какво представлява и как да гo използвате?

Борис Петров

Въпреки че терминът хеджиране може да Ви звучи като нещо странно, когато става въпрос за финансови пазари хеджирането е една сравнително елементарна концепция за ограничаване на риска на Вашите инвестиции. В същото време употребата на стратегии за хеджиране не винаги е много елементарно. Искате да научите повече? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е хеджиране?

В началото да видим какво е финансовото значение на хеджиране:

Хеджиране (англ. hedging, хеджинг) е вид инвестиция, която има за цел да управлява и намалява рисковете от спад в цената на Вашите активи. Може да мислите за хеджирането като за форма на застраховка. Когато хората използват стратегии за хеджиране на риска, те се опитват да застраховат своите активи срещу негативни ефекти.

Техники за хеджиране, с цел намаляване на риска, се използват ежедневно от:

Все пак, трябва да имате предвид, че намаляването на риска може да означава намаляване и на потенциалната печалба на инвестициите.

Хеджирането (хеджинг) е обратното на спекулацията и участниците, които хеджират своята експозиция обикновено са по-консервативни от спекулантите. Хеджърите се опитват да защитят капитала и експозицията си в даден актив, докато спекулантите просто се опитват да извлекат печалби от промените в цената.

Ето един пример за хеджиране от реалния живот, за да станe по ясно:

Ако сте собственик на жилище и отидете да сключите договор за застраховка на дома си, Вие се хеджирате срещу пожар, наводнение, земетресение, обир и други непредвидени негативни обстоятелства, които могат да имат отрицателен ефект върху Вашето имущество.

По този начин едва ли ще попречите на негативните събития да се случват, но ефектът от тях върху Вашите финанси ще бъдат ограничени.

Хеджиране на инвестиции

На финансовите пазари обаче хеджирането не е толкова просто, колкото плащането на такса на застрахователната компания всяка година.

Хеджиране на риска на инвестиции означава целенасочено използване на финансови инструменти или пазарни стратегии за компенсиране на риска от неблагоприятно движение на цените. Казано по друг начин, инвеститорите хеджират една инвестиция, като отварят сделка или повече сделки в друга.

В някои случаи може да се отваря дори обратна позиция в същия инструмент чрез къса продажба. Но тази тема ще обсъдим малко по-натам в статията.

Технически, за да хеджирате бихте търгували активи, чийто цени се движат в противоположни посоки (обратна корелация). Разбира се, нищо на този свят не е безплатно, така че все пак трябва да платите за този вид застраховка под една или друга форма.

Пример за хеджиране:

Например ако сте купили акции на Тесла (имате дълга позиция), може да отворите къса позиция в деривати за хеджиране (договор за разлика, опция), за да предпазите своята експозиция от големи спадове в цената на акциите. Все пак затова ще Ви трябва допълнително капитал, следователно хеджирането няма да Ви излезе безплатно.

Тествайте хеджиране на инвестиции и още много различни стратегии за търговия без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата демо сметка още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Предимства и недостатъци на хеджирането

Основните предимства и недостатъци на хеджирането са изброени в таблицата:

Предимства Недостатъци
Намалява риска  Не всички брокери предлагат възможности за хеджиране
Можете да влезете в сделки, в които в друг случай не бихте влезли Изисква допълнителни инвестиции
По-ниско ниво на стрес при управление на портфейла Може да намали потенциалните печалби

Какви са различните видове хеджиране?

Основните видове хеджиране на риска, според размера на хеджа, който ще направите са:

 • Частично хеджиране на риска - хеджиране на част от риска, но не целия. Това може да смекчи, но не и да премахне негативните ефекти от обратно движение на цената.
 • Пълно хеджиране на риска - хеджиране на целия риск.

Има различни видове хеджиране на риска на Вашите инвестиции и според различните финансови деривативи, които ще използвате:

 1. Договори за разлика (ДЗР) - чрез договори за разлика можете да хеджирате Вашата експозиция в различни видове активи като отворите къса позиция в същите финансови активи или активи, които имат права корелация с Вашия.
 2. Фючърси - пример за хеджиране с фючърси може да дадем с авиокомпаниите и петрола (голяма част от разходите на авиокомпаниите). За да могат да смекчат риска от бързо повишаване на цените на горивата, тези компании могат да изберат да купуват финансови инструменти като петролни фючърси.
 3. Опции - Кол опция позволява на притежателят и да купи базовия актив на предварително фиксирана цена за определен период от време, докато пут опция позволява на притежателят и да продаде базовия актив на предварително фиксирана цена за определен период от време. Така, ако имате дълги позиции да определени акции например, за да направите хеджиране с опции трябва да купите пут опция или да продадете кол опция.
 4. Обърнати борсово търгувани фондове (ETF-и) - ако притежавате кошница акции, които са част от американския широк индекс S&P 500 и се притеснявате, че може би наближава спад на пазара може просто да купите обърнат борсово търгуван фонд, който огледално следи представянето на S&P 500 като например ProShares Short S&P 500 ETF.

Във всеки случаи трейдъра и инвеститора ще трябва да избере точния инструмент, с който да хеджира по-най-добрия начин своята експозиция.

Добре е да запомните, че употребата на стратегии за хеджиране ще понижи риска, но няма да го премахне напълно. Различните стратегии за хеджиране може да покриват риска на различна част от пазарната експозиция. Но затова ще поговорим малко по-късно.

Търгувайте ДЗР, ДЗР на фючърси и обърнати ETF-и с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега напълно безплатно чрез банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Какви инструменти за хеджиране може да използвате?

Изключително значение за успешното хеджиране на инвестиции е правилния подбор на инструменти за хеджиране.

Най-добрият начин да подберете нужните Ви инструменти за хеджиране на риска е да се свържете с признати професионалисти във Вашата област. Те вероятно ще са разработили или поне ще познават инструменти, които са тествани и се използват ежедневно от множество трейдъри и инвеститори.

Все пак преди това е добра идея да се запознаете с понятието корелация и коефициент на корелация, което можете да направите в статията:

Ето и някои инструменти за хеджиране, които може да Ви бъдат от полза при хеджирането на риска на Вашите инвестиции.

Корелационна матрица

Този безплатен експертен съветник за платформите MetaTrader Ви позволява да намерите корелацията между различните класове активи, включително валутни двойки, индекси и суровини. Само в един прозорец можете да видите връзките в цените на няколко актива и да прецените какви са потенциалните възможности за хеджиране на риска в този определен момент.

На следващото изображение можете да видите как изглежда Корелационната матрица, част от MetaTrader Supreme Edition:

Източник: Admirals MetaTrader 5 Supreme Eidtion, 17 февруари 2021 

 

Корелационен трейдър

Този безплатен експертен съветник Ви позволява да видите две мини-графики за търговия, като същевременно Ви дава съответния процент на корелация. Можете дори да отворите поръчките си чрез този инструмент, който също е част от Admirals MT5 Supreme Edition.

Мини терминал

Този безплатен експертен съветник Ви позволява да отворите позиция много лесно и с предварително зададени параметри на риска.

Можете дори да управлявате Вашите търговски позиции бързо и ефективно, и да използвате Mini Terminal за извършване на операции по хеджиране на риска на Форекс пазара, на фондовите пазари и на пазарите на суровини.

Всички тези инструменти са част от изключителната приставка за платформите MetaTrader - MetaTrader Supreme Edition. Тя включва над 60 допълнителни функции към стандартния пакет на MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Изтеглете напълно безплатно изключителната приставка на Admiral Marekts MetaTrader Supreme Edition и започнете да използвате Корелационна матрица, Корелационен трейдър, Мини Термнинал и още на 60 допълнителни инструменти във Вашата търговия!

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Стратегии за хеджиране на риска

Хедж фонд мениджърите и индивидуалните инвеститори и трейдъри по света прилагат множество различни стратегии за хеджиране, които завися от техните финансови цели и възможности, толерантност към риск, както и от експозициите, които имат на финансовите пазари.

В тази част на статията ще разгледаме някои основни примери на стратегии за хеджиране, които ще Ви дадат представа как да подходите към управлението на риска в определени ситуации. Да видим!

Хеджиране на валутен риск

Валутен риск се появява винаги при инвестиции в чуждестранни активи и се предизвиква от промените в обменния курс на местата валута на инвеститора срещу валутата на чуждестранните активи. 

Все пак този риск може да бъде значително смекчен чрез техники за хеджиране.

Важно е да запомните, че част от инвестициите, особено тези на фондовите пазари, са свързани с валутен риск, тъй като заедно с активите придобивате експозиция и в местната валута.

Ето как работи валутния риск:

 • При поевтиняване на валутата, в която имате експозиция, спрямо местната, то рисковете за Вашата инвестиция се увеличават. Може да се стигне до там, че дори Вашите инвестиции на чуждестранните пазари да са печеливши, един по-сериозен спад на чуждестранната валута спрямо местната да изтрие всичко спечелено, дори и по-лошо.
 • При поскъпване на валутата, в която имате експозиция, спрямо местната рисковете за Вашата инвестиция намаляват и дори печалбите могат да се увеличат - към потенциалните печалби от инвестициите добавяте и печалбите от обменния курс. По този начин може да компенсират и част от загубите на Вашите инвестиции.

Именно затова, когато придобивате експозиция в американски акции например, може да е добре да изберете стратегия за хеджиране на валутен риск произтичащ от валутния курс долар/ лев (USD/BGN). Форекс пазарът може да е една добра възможност за хеджиране на валутен риск.

Можете да се решите на хеджиране на валутен риск и ако

 • Притежавате различни активи като акции, облигации, инвестиционни фондове, недвижим имот и други в чужбина
 • Притежавате бизнес зад граница
 • Имате кредит в чуждестранна валута
 • Получавате/ плащате редовно в чуждестранна валута

Макар инвестиция в различни географски региони да носи известна диверсификация, то тя идва на цената на увеличаване на валутния риск. Затова, може да е подходящо, когато инвестирате в чуждестранни активи освен да търсите най-добрата инвестиция, да търсите и силна валута.

Пример за хеджиране на валутен риск:

Живеете в България, но искате да инвестирате в американски акции на компании.

 1. Приготвили сте сумата от 10000 лв и за целия капитал купувате акции на компании от САЩ. Тъй като американските акции се търгуват в долари, то Вашите средства ще се обменят в долари при покупката. Да кажем, че в този момент курсът USD/BGN е 1,70, следователно Вашите 10 000 лв ще се превърнат приблизително $5882.
 2. Да предположим, че през следващата година Вие получавате доходност от Вашата инвестиция от 10%, но EUR/USD (EUR е фиксиран курс спрямо BGN) поскъпва с 15% (USD/BGN спада с 15%). Следователно макар и Вашата инвестиция да е била печеливша, то при капитализирането и превалутирането може да се окаже, че финалния резултат ще е загуба от около 5%.

За да избегнете подобна загуба, то може да отворите дълга позиция във валутната двойка EUR/USD и по този начин ще печелите от валутната си позиция ако USD поевтинява. Размерът на тази позиция ще зависи от това дали искате да хеджирате целия си валутен риск или само част от него. Трябва да вземете предвид и разходите по транзакциите.

Хеджиране на Форекс пазара

Сега помислете за някои, който оперира само на Форекс пазара. Да видим как работи хеджирането на валутния пазар.

В зависимост от обстоятелствата, хеджирането на Форекс може да бъде по-практично от директното затваряне на позиции. Да кажем, че сте имали 3 позиции на Форекс пазара преди Брекзит вота. Вашите позиции са следните:

 • Поръчка за продажба на 1 лот в евро/паунд - EUR/GBP
 • Поръчка за продажба на 2 лота в долар/швейцарски франк - USD/CHF
 • Поръчка за покупка на 1 лот в швейцарския франк/паунд - GBP/CHF

Като цяло сте доволни от тези дългосрочни позиции, но сте загрижени, че волатилността на британския паунд (GBP) нараства с приближаването на вота за Брекзит.

Вместо да се отървете от двете си позиции в британски паунд (GBP), решавате да следвате стратегия за хеджиране. Но как да го направите?

Може да откриете допълнителна позиция за продажба на валутната двойка долар/британски паунд (GBP/USD). Подобно действие ще намали Вашата експозиция в британски паунд, защото ще имате:

 • Продажба на британски паунд
 • Покупка на щатски долари
 • Съществуващи дълги позиции в паунд и къси позиции в щатски долар.

Бихте могли да продадете два лота GBP/USD, за да покриете изцяло експозицията си в британски паунд, което също би имало допълнително въздействие с елиминирането на експозицията Ви към долара. Като алтернатива можете да хеджирате по-малко количество, в зависимост от Вашата собствена толерантност към риск.

Графиката по-долу показва спада на британския паунд след гласуването на Брекзит референдума. Следователно една отворена къса позиция в GBP/USD може да Ви спести сериозна загуба.

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, дневна графика с диапазон на данните 24 ноември 2013 - 15 юни 2021 г. Изготвена на 15 юни 2021 в 06:25 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Хеджиране на бизнес

Компаниите често имат нежелани експозиции в чуждестранни валути и цени на суровините. В резултат на това те се стремят да намалят или да премахнат рисковете, свързани с тези експозиции, чрез извършване на финансови транзакции. Така се стига до хеджиране.

В действителност финансовите пазари, до голяма степен са създадени точно за този вид транзакции.

Пример за хеджиране на бизнес:

Притежавате българска компания, която оперира в САЩ и на други международни пазари и имате сериозни плащания в USD. Следователно едно евентуално поскъпване на USD може да увеличи вашите разходи в лева.

Така може да решите да купите валутната двойка USD/BGN и по този начин ще печелите докато USD поскъпва спрямо BGN, докато поскъпването на USD повишава Вашите разходи за плащания.

Как да започнете хеджиране на инвестиции?

След като вече знаете какво е хеджиране, различните видове хеджиране, защо имате нужда от хеджиране и как да го направите, може би е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете хеджиране на инвестиции.

Можете да започнете хеджиране на финансовите пазари само в три прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с хеджиране.
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари.
 3. Отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация как да отворите реална сметка за хеджиране и спекулиране с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

За да дадем пример за хеджиране на платформата MetaTrader 5 ще използваме ДЗР на вече споменатият индекс S&P 500.

Как да купите ДЗР на S&P 500?

Нека да дадем един пример как да купите финансов инструмент като използваме ДЗР на широкия американски индекс S&P 500, който много често е използван като бенчмарк от инвеститорите.

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) ДЗР на S&P 500, Вие очаквате индексът да поскъпне, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) ДЗР на S&P 500, Вие очаквате индексът да поевтиняване, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Гап на пазара: Какво представлява и как да го търгувате?
Ако погледнете графиката на даден финансов инструмент, особено ако е от фондовите пазари, то почти веднага ще забележите поне една празнина - гап. Именно тези гапове са много интересни за едни трейдъри и много избягвани от други. Все пак всеки, който търгува на финансовите пазари трябва да знае какв...
Как да изградите собствен план за търговия?
В бизнеса има стар израз, че ако не успеете да планирате, планирате да се провалите. Както при всичко друго в живота, създаването на план е от критично значение за успеха Ви и на финансовите пазари. Следването на вече установен план за търговия може да бъде много добро начало на Вашата кариера като...
Какво е борсова спекулация и как да спекулирате на пазарите?
Едва ли има финансов пазар, на който да няма спекулации и спекулантите да не играят съществена роля. При някой по-малки пазари дори спекулативните сделки са основната част от търговията. Въпреки това, голяма част от хората, дори са чували думата спекулация, едва ли са много тези, които знаят точното...
Виж Всички