Хеджиране: Какво представлява и как да гo използвате [2021]?

Август 14, 2020 13:05 Europe/Sofia

Въпреки че терминът хеджиране може да Ви звучи като нещо странно, когато става въпрос за финансови пазари хеджирането е една сравнително елементарна концепция за ограничаване на риска на Вашите инвестиции. В същото време изпълнението на стратегии за хеджиране не винаги е толкова елементарно. Искате да научите повече? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е хеджиране?

Хеджиране (англ. hedging, хеджинг) е вид инвестиция, която има за цел да управлява и намалява рисковете от спад в цената на Вашите активи. Може да мислите за хеджирането като за форма на застраховка. Когато хората използват стратегии за хеджиране на риска, те се опитват да застраховат своите активи срещу негативни ефекти.

Да дадем един пример за хеджиране от реалния живот, за да стаен по ясно:

Ако сте собственик на жилище и отидете да сключите договор за застраховка на дома си, Вие се хеджирате срещу пожар, наводнение, земетресение, обир и други непредвидени негативни обстоятелства, които могат да имат отрицателен ефект върху Вашето имущество.

По този начин едва ли ще попречите на негативните събития да се случват, но ефектът от тях върху Вашите финанси ще бъдат ограничени.

Техники за хеджиране се използват ежедневно от:

 • Портфолио мениджъри, хедж фонд мениджъри
 • Корпорации
 • Индивидуални инвеститори и трейдъри

Въпреки това, трябва да имате предвид, че намаляването на риска може да означава намаляване и на потенциалната печалба на инвестициите.

Хеджиране на инвестиции

Хедж фонд мениджърите, индивидуалните инвеститори и трейдъри, и корпорациите използват стратегии за хеджиране, за да намалят излагането си на различни рискове. На финансовите пазари обаче хеджирането не е толкова просто, колкото плащането на такса на застрахователната компания всяка година.

Хеджиране на риска на инвестиции означава целенасочено използване на финансови инструменти или пазарни стратегии за компенсиране на риска от неблагоприятно движение на цените. Казано по друг начин, инвеститорите хеджират една инвестиция, като отварят сделка или повече сделки в друга.

В някои случаи може да се отваря дори обратна позиция в същия инструмент чрез къса продажба. Но тази тема ще обсъдим малко по-натам в статията.

Технически, за да хеджирате бихте търгували активи, чийто цени се движат в противоположни посоки (обратна корелация). Разбира се, нищо на този свят не е безплатно, така че все пак трябва да платите за този вид застраховка под една или друга форма.

Пример за хеджиране 1:

Например ако сте купили акции на Тесла, може да отворите къса позиция в дериват (договор за разлика, опция), за да предпазите своята експозиция от големи спадове в цената на акциите. Все пак затова ще Ви трябва допълнително капитал, следователно хеджирането няма да Ви излезе безплатно.

Пример за хеджиране 2:

Да разгледаме рискът от резки промени в цените на петрола, на който са изложени авиокомпаниите и други транспортни компании. Все пак именно от цените на петрола зависят голяма част от разходите на тези фирми.

За да могат да смекчат риска от бързо повишаване на цените на горивата, тези компании могат да изберат да купуват финансови инструменти като петролни фючърси. По този начин компанията ще може да се съсредоточи върху основната си дейност, а именно превоз на пътници и товари.

Търгувайте ДЗР на суровини като петрол, злато, сребро, мед и още при конкурентни условия с Admirals (преди това Admiral Markets). Кликнете на банера отдолу и започнете още днес"

Хеджиране и спекулиране

Хеджирането (хеджинг) е обратното на спекулацията.

Спекулант е този пазарен участник, който рискува като отваря позиция в даден финансов актив и се надява, че ще реализира печалба ако цената на актива се задвижи в неговата посока. Разбира се той би реализирал загуба ако цената тръгне срещу позицията на спекуланта.

Определено хеджърите са по-консервативни от спекулантите.

Хеджърите се опитват да защитят капитала и експозицията си в даден актив, докато спекулантите просто се опитват да извлекат печалби от промените в цената.

По-долу можете да видите някои от основните особености на двата вида стратегии за търговия и инвестиции:

Хеджиране:

 • По-нисък риск
 • По-висока успеваемост
 • По-ниско съотношение риск/печалба

Спекулиране:

 • По-висок риск
 • По-ниска успеваемост
 • По-високо отношение риск/печалба

Вероятно започва да Ви става ясно, че въпросът дали да използвате или не стратегии за хеджиране на риска зависи изцяло от Вашите:

 1. Финансови цели
 2. Финансови възможности
 3. Толерантност към риск

Някои са консервативни и предпочитат да използват стратегии за хеджиране на риска, за да се успокоят и да контролират по-добре рисковете. Докато други предпочитат да спекулират на финансовите пазари, така че когато имат печеливши позиции, печелят повече, дори това да се случва по-рядко от по-консервативния трейдър или инвеститор.

Тествайте различни стратегии за хеджиране и спекулиране без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Хеджиране - предимства и недостатъци

Предимства

Недостатъци

 • Хеджирането по същество намалява излагането на риск на финансовите пазари.
 • Можете да отворите позиции, които не бихте могли да отворите по друг начин.
 • Можете влезете в началото на нова тенденция много преди да видите сигналите за потвърждение.
 • По-спокойно управление на портфейла, с по-ниско нива на стрес
 • Хеджиращите операции не са магически трик, който Ви гарантира печалби, а начин да ограничите потенциалните щети от неблагоприятно колебание на цените в бъдеще. .
 • Admirals позволява употребата на стратегии за хеджиране
 • Не всички брокери предлагат възможности за хеджиране.
 • Стратегията за хеджиране е начин за избягване на рискове, но това струва пари. Разбира се, има и транзакционни разходи, но покритието също може да компрометира приходите Ви.
 • Хеджирането намалява, както потенциалните загуби, така и потенциалните печалби

Видове хеджиране

Основните видове хеджиране на риска, според размера на хеджа, който ще направите са:

 • Частично хеджиране на риска - хеджиране на част от риска, но не целия. Това може да смекчи, но не и да премахне негативните ефекти от обратно движение на цената.
 • Пълно хеджиране на риска - хеджиране на целия риск.

Има различни видове хеджиране на риска на Вашите инвестиции и според различните финансови деривативи, които ще използвате:

 1. Договори за разлика (ДЗР)
 2. Фючърси
 3. Опции
 4. Обърнати борсово търгувани фондове (ETF-и).

Във всеки случаи трейдъра и инвеститора ще трябва да избере точния инструмент, с който да хеджира по-най-добрия начин своята експозиция.

Добре е да запомните, че употребата на стратегии за хеджиране ще понижи риска, но няма да го премахне напълно. Различните стратегии за хеджиране може да покриват риска на различна част от пазарната експозиция. Но затова ще поговорим малко по-късно.

Малко по-нагоре в статията вече споменахме, че за хеджиране може да бъдат използвани някои финансови деривати. Да дадем малко повече подробности.

Хеджиране с договори за разлика

ДЗР или CFD (англ. Contract for Difference) e договор за разлика, който се сключва между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са в брой, вместо реална доставка на търгувания актив. Това на практика, е далеч по-лесно, в сравнение с класическата доставка.

Ето и част от предимствата на търговията с ДЗР:

 • Чрез ДЗР можете да търгувате и дълги и къси позиции. По този начин може да печелите и при ръст и при спад в цената, стига да отворите правилната позиция.
 • ДЗР позволява употреба на ливъридж в търговия с метали. С ливъридж може да управлявате повече средства от тези, с които разполагате във Вашата инвестиционна сметка.

Разбира се ДЗР крие и някои рискове като например, че при употреба на ливъридж освен да увеличите печалбите си, това важи в пълна степен и за загубите.

Чрез договори за разлика можете да хеджирате Вашата експозиция в различни видове активи като отворите къса позиция в същите финансови активи или активи, които имат права корелация с Вашия.

Хеджиране с фючърси

Фючърс (англ. futures) е споразумение за покупка или продажба на даден актив (суровина, валута, борсов индекс, ценни книжа) на предварително определена цена на определена бъдеща дата. Всички фючърсни контракти са стандартизирани по отношение на количество и качество, за да се улесни търговията на фючърсна борса.

Купувачът на фючърсен договор поема задължението да купи и получи основния актив, когато срокът на тази фючърсна сделка изтече. В същото време продавачът на фючърсен контракт се задължава да предостави базовия актив към датата на изтичане на договора.

Един много подходящ пример за хеджиране с фючърси е този, който дадохме по-горе свързан с авиокомпанията и цените на петрола.

Хеджиране с опции

Опциите са финансови инструменти, чиято цена е производни на стойността на базовия актив като акция, облигация, суровина и тн. Договор за опции предлага на купувача правото да закупи или продаде основния актив в зависимост от вида на договора, който притежава. Но не го задължава да го направи.
 • Кол опция позволява на притежателят и да купи базовия актив на предварително фиксирана цена за определен период от време
 • Пут опция позволява на притежателят и да продаде базовия актив на предварително фиксирана цена за определен период от време

Така, ако имате дълги позиции да определени акции например, за да направите хеджиране с опции трябва да купите пут опция или да продадете кол опция.

Хеджиране с обърнати ETF-и

Обърнат ETF е борсово търгуван фонд, създаден, за да печели от спад в стойността на базовия актив (акция, индекс, суровина и тн). Това най-често се случва чрез използване на различни деривати.

Инвестирането в обърнати ETF-и е подобно на задържането на къси позиции в различни активи с надеждата цената им да падне и да ги изкупите обратно на по-ниска цена. По този начин чрез покупката на обърнат ETF Вие можете да хеджирате Вашата експозиция в множество различни активи.

Например, ако притежавате кошница акции, които са част от американския широк индекс S&P 500 и се притеснявате, че може би наближава спад на пазара може просто да купите обърнат борсово търгуван фонд, който огледално следи представянето на S&P 500 като например ProShares Short S&P 500 ETF.

Търгувайте ДЗР, ДЗР на фючърси и обърнати ETF-и с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега напълно безплатно чрез банера отдолу:

Инструменти за хеджиране

Изключително значение за успешното хеджиране на инвестиции е правилния подбор на инструменти за хеджиране.

Най-добрият начин да подберете нужните Ви инструменти за хеджиране на риска е да се свържете с признати професионалисти във Вашата област. Те вероятно ще са разработили или поне ще познават инструменти, които са тествани и се използват ежедневно от множество трейдъри и инвеститори.

Все пак преди това е добра идея да се запознаете с понятието корелация и коефициент на корелация, което можете да направите в статията:

Ето и някои инструменти за хеджиране, които може да Ви бъдат от полза при хеджирането на риска на Вашите инвестиции.

Корелационна матрица

Този безплатен експертен съветник за платформите MetaTrader Ви позволява да намерите корелацията между различните класове активи, включително валутни двойки, индекси и суровини. Само в един прозорец можете да видите връзките в цените на няколко актива и да прецените какви са потенциалните възможности за хеджиране на риска в този определен момент.

На следващото изображение можете да видите как изглежда Корелационната матрица:

Източник: Admirals MetaTrader 5 Supreme Eidtion, 14 юни 2021 

 

Корелационен трейдър

Този безплатен експертен съветник Ви позволява да видите две мини-графики за търговия, като същевременно Ви дава съответния процент на корелация. Можете дори да отворите поръчките си чрез този инструмент, който е част от Admiral Markets MT5 Supreme Edition.

Мини терминал

Този безплатен експертен съветник от MetaTrader Supreme Edition Ви позволява да отворите позиция много лесно и с предварително зададени параметри на риска.

Можете дори да управлявате Вашите търговски позиции бързо и ефективно, и да използвате Mini Terminal за извършване на операции по хеджиране на риска на Форекс пазара, на фондовите пазари и на пазарите на суровини.

Всички тези инструменти са част от изключителната приставка за платформите MetaTrader - MetaTrader Supreme Edition. Тя включва над 60 допълнителни функции към стандартния пакет на MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Изтеглете напълно безплатно изключителната приставка на Admiral Marekts MetaTrader Supreme Edition и започнете да използвате Корелационна матрица, Корелационен трейдър, Мини Термнинал и още на 60 допълнителни инструменти във Вашата търговия!

Стратегии за хеджиране на риска

Хедж фонд мениджърите и индивидуалните инвеститори и трейдъри по света прилагат множество различни стратегии за хеджиране, които завися от техните финансови цели и възможности, толерантност към риск, както и от експозициите, които имат на финансовите пазари.

В тази част на статията ще разгледаме някои основни примери на стратегии за хеджиране, които ще Ви дадат представа как да подходите към управлението на риска в определени ситуации. Да видим!

Хеджиране на валутен риск

Валутен риск се появява винаги при инвестиции в чуждестранни активи и се предизвиква от промените в обменния курс на местата валута на инвеститора срещу валутата на чуждестранните активи. 

Все пак този риск може да бъде значително смекчен чрез техники за хеджиране.

Важно е да запомните, че част от инвестициите, особено тези на фондовите пазари, са свързани с валутен риск, тъй като заедно с активите придобивате експозиция и в местната валута.

Ето как работи валутния риск:

 • При поевтиняване на валутата, в която имате експозиция, спрямо местната, то рисковете за Вашата инвестиция се увеличават. Може да се стигне до там, че дори Вашите инвестиции на чуждестранните пазари да са печеливши, но един по-сериозен спад на чуждестранната валута да изтрие всичко спечелено, дори и по-лошо
 • При поскъпване на валутата, в която имате експозиция, спрямо местната рисковете за Вашата инвестиция намаляват и дори печалбите могат да се увеличат - към потенциалните печалби от инвестициите добавяте и печалбите от обменния курс. По този начин може да компенсират и част от загубите на Вашите инвестиции.

Именно затова, когато придобивате експозиция в американски акции например, може да е добре да изберете стратегия за хеджиране на валутен риск произтичащ от валутния курс долар/ лев (USD/BGN).

Форекс пазарът може да е една добра възможност за хеджиране на валутен риск.

Можете да се решите на хеджиране на валутен риск и ако

 • Притежавате недвижим имот в чужбина
 • Притежавате бизнес зад граница
 • Имате кредит в чуждестранна валута
 • Получавате/ плащате редовно в чуждестранна валута

Неблагоприятни движения в курса на една валута често могат да ликвидират възвръщаемостта на портфейл от финансови активи със сериозна международна експозиция или да намалят доходността на проспериращо международно бизнес начинание.

Макар инвестиция в различни географски региони да носи известна диверсификация, то тя идва на цената на увеличаване на валутния риск.  Затова, може да е подходящо, когато инвестирате в чуждестранни активи освен да търсите най-добрата инвестиция, да търсите и силна валута.

Пример за хеджиране на валутен риск:

Живеете в България, но искате да инвестирате в американски акции на компании. Приготвили сте сумата от 10000 лв и за целия капитал купувате акции на компании от САЩ.

Тъй като американските акции се търгуват в долари, то Вашите средства ще се обменят в долари при покупката. Да кажем, че в този момент курсът USD/BGN (тук трябва да отбележим, че курсът на лева е фиксиран спрямо еврото) е 1,60, следователно Вашите 10 000 лв ще се превърнат приблизително $6250.

Да предположим, че през следващата година Вие получавате доходност от Вашата инвестиция от 10%, но EUR/USD поскъпва с 15% (USD/BGN спада с 15%). Следователно макар и Вашата инвестиция да е била печеливша ( достигнали сте 11 000 лв), то при капитализирането и превалутирането може да се окаже, че финалния резултат ще е загуба от около 5%.

За да избегнете подобна загуба, то може да отворите дълга позиция във валутната двойка EUR/USD и по този начин ще печелите от валутната си позиция ако USD поевтинява. Размерът на тази позиция ще зависи от това дали искате да хеджирате целия си валутен риск или само част от него. Трябва да вземете предвид и разходите по транзакциите.

На следващото изображение ще откриете графика на цената на най-търгуваната валутна двойка в света EUR/USD:

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, дневна графика с диапазон на данните 16 декември 2019 - 14 юни 2021 г. Изготвена на 14 юни 2021 в 15:50 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Хеджиране на Форекс пазара

Сега помислете за някои, който оперира само на Форекс пазара. Да видим как работи хеджирането на валутния пазар.

Стратегиите за хеджиране на риска на валутния пазар имат за цел да намалят рисковете от нежелани промени в курсовете на валутите. Очевидно най-лесният начин за понижаване на риска е да се намалят или затворят позициите. Въпреки това може да има моменти, когато искате само временно или частично да намали експозицията си.

В зависимост от обстоятелствата, хеджирането на Форекс може да бъде по-практично от директното затваряне на позиции.

Да кажем, че сте имали 3 позиции на Форекс пазара преди Брекзит вота. Вашите позиции са следните:

 • Поръчка за продажба на 1 лот в евро/паунд - EUR/GBP
 • Поръчка за продажба на 2 лота в долар/швейцарски франк - USD/CHF
 • Поръчка за покупка на 1 лот в швейцарския франк/паунд - GBP/CHF

Като цяло сте доволни от тези дългосрочни позиции, но сте загрижени, че волатилността на британския паунд (GBP) нараства с приближаването на вота за Брекзит.

Вместо да се отървете от двете си позиции в британски паунд (GBP), решавате да следвате стратегия за хеджиране. Но как да го направите?

Може да откриете допълнителна позиция за продажба на валутната двойка долар/британски паунд (GBP/USD). Подобно действие ще намали Вашата експозиция в британски паунд, защото ще имате:

 • Продажба на британски паунд
 • Покупка на щатски долари
 • Съществуващи дълги позиции в паунд и къси позиции в щатски долар.

Бихте могли да продадете два лота GBP/USD, за да покриете изцяло експозицията си в британски паунд, което също би имало допълнително въздействие с елиминирането на експозицията Ви към долара.

Като алтернатива можете да хеджирате по-малко количество, в зависимост от Вашата собствена толерантност към риск.

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, дневна графика с диапазон на данните 24 ноември 2013 - 15 юни 2021 г. Изготвена на 15 юни 2021 в 06:25 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Графиката по-горе показва спада на британския паунд след гласуването на Брекзит референдума. Следователно една отворена къса позиция в GBP/USD може да Ви спести сериозна загуба.

Хеджиране на бизнес

От гледна точка на бизнеса, хеджирането е много често срещан вид финансова транзакция, която компаниите редовно извършват като част от своята бизнес дейност.

Фирмите често имат нежелани експозиции в чуждестранни валути и цени на суровините. В резултат на това те се стремят да намалят или да премахнат рисковете, свързани с тези експозиции, чрез извършване на финансови транзакции. Така се стига до хеджиране.

В действителност финансовите пазари, до голяма степен са създадени точно за този вид транзакции.

Пример за хеджиране на бизнес:

Вземете примера на авиокомпания, която може да е изложена на рисковете от резки промени в цените на петрола. Да кажем, че това е американска авиокомпания, която печели доходи в много различни валути, но декларира своите печалби и изплаща дивиденти в щатски долари.

След това дружеството се хеджира на няколко финансови пазара, за да компенсира търговските рискове, свързани с тези неблагоприятни експозиции.

 • Авиокомпанията може да избере да купува петролни фючърси. Това може да защити компанията от риска от увеличение на разходите свързани с повишаването на цените на петрола.

Но това не е всичко. На международните финансови пазари цените на суровия петрол се котират в щатски долари. Когато фючърсните договори изтичат, компанията физически получава петрола и плаща за него в щатски долари.

Ако говорим за компания извън САЩ, то тя и имала големи плащания в чуждестранна валута, следователно и риск свързан с обменния курс. В резултат на това е много вероятно компанията да реши също да хеджира валутен риск.

 • Компанията започва да продава националната си валута за закупуване на щатски долари и по този начин покрива експозицията си към долара и суровия петрол.

Започнете да хеджирате рисковете си на финансовите пазари с регулиран и награждаван брокер като Admirals. Започнете още днес като кликнете на банера по-долу

Как да започнете хеджиране на инвестиции?

След като вече знаете какво е хеджиране, различните видове хеджиране, защо имате нужда от хеджиране и как да го направите, може би е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете хеджиране на инвестиции.

Можете да започнете хеджиране на финансовите пазари само в три прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с хеджиране.
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари.
 3. Отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация как да отворите реална сметка за хеджиране и спекулиране с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

За да дадем пример за хеджиране на платформата MetaTrader 5 ще използваме ДЗР на вече споменатият индекс S&P 500.

Как да купите ДЗР на S&P 500?

Нека да дадем един пример как да купите финансов инструмент като използваме ДЗР на широкия американски индекс S&P 500, който много често е използван като бенчмарк от инвеститорите.

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) ДЗР на S&P 500, Вие очаквате индексът да поскъпне, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) ДЗР на S&P 500, Вие очаквате индексът да поевтиняване, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.