Hedging – kuidas kaubeldes riske maandada?

Eva Blanco Garzón
19 min lugemine

Hedging tähendab eesti keeles kauplemisriskide maandamist. See tähendab, et kaupleja avab samaaegselt sarnase riskiga pika ja lühikese positsiooni kas sama vara suhtes või kasutades kahte erinevat vara, mille hindade vahel peaks olema tugev korrelatsioonisuhe.

Näiteks lennufirma ärikulusid mõjutab kütusehinna kõikumine. Ettevõte võib seetõttu otsustada osta hinnatõusu riski vältimiseks kütuse futuure. Nii saab ta keskenduda oma põhitegevusele ehk reisijate transpordile. Tema kütuse hinnatõusurisk on nüüd kaetud ehk maandatud.

Mis on hedging?

Riski maandava positsiooni ehk hedge'i klassikaline määratlus on järgmine: kaupleja poolt turul avatud positsioon, mille eesmärgiks on vähendada hindade liikumise negatiivset mõju.

Nagu öeldud, avab kaupleja börsil riske maandades positsioone, mille tulemusel tema riskid vähenevad või kaovad. See on vastupidine spekuleerija tegevusele, kes võtab kasumi lootuses hinnariske.

turul võib riske maandada erinevate meetoditega. Võite oma riskid katta:

 • osaliselt, riski piiramiseks;
 • täielikult, et täielikult hindade tulevase liikumisega seotud riskid elimineerida.

Kuid kas on olemas vahendit, mis võimaldaks igas olukorras kasumisse jääda?

Kas valuutaturul on riskide maandamisel põhinevaid strateegiaid, kus positsioone avatakse kasumi teenimiseks, vähendades aga samal ajal igal juhul ka riske?

Kuigi kõiki riske pole kunagi võimalik täielikult välistada, on vastus „jah". Valuutaturu jaoks on olemas teatud riskide maandamisel põhinevaid strateegiaid, mis siiski erineval määral seda püüavad teha.

Iga riskide maandamisel põhineva kauplemisstrateegia või –tehnika peamine sõjakavalus on tagada, et riski maandavad positsioonid ei kahjustaks kuidagi teie kauplemise kasumipotentsiaali.

Riskide maandamise mõtteks on kompenseerida osaliselt või täielikult teatava vara, näiteks valuutapaari hinna ebasoovitavast liikumisest tulenev risk.

Riskide maandamine valuutaturul - baasprotseduur:

 • ostan euro-dollarit (EURUSD);
 • müün dollar – Šveitsi franki (USDCHF).

Kahe vara hindade vahel on tugev negatiivne korrelatsioonsee tähendab, et kui euro-dollar tõuseb, siis dollar-frank langeb samal viisil ja mahus.

Seega – kui üks vara kaotab väärtust, võidab kaupleja kaotatud summa tagasi tänu teise vara positsiooni samamahulisele liikumisele.

Demokontol saate riskivabalt erinevaid riskide maandamise strateegiaid järele proovida. Avage see täiesti tasuta!

Kauple riskivabal demokontol

Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas

Hedging strateegiad

On mitmeid hedging strateegiaid, millest mõnda tutvustame ka järgnevalt.

Aktsiatega hedging strateegiad 

Eeldame, et:

 • elate Ühendkuningriigis, olete investeerinud Nintendo aktsiatesse ning teil on väljavõtmata kasum, st teil on pärast Pokemon Go edu jätkuvalt avatud ostupositsioon;
 • teie realiseerimata kasum on 1 000 000 JPY.

Kui soovite riske vähendada, võite oma aktsiad maha müüa ja seejärel jeenid naeltesse konverteerida.

Kui naela ja jeeni kurss (GBPJPY) on 137,38, siis on teie kasum (tehingukulusid arvestamata) 1 000 000 / 137,38 = £ 7279.

Kui soovite seda tüüpi operatsioone harjutada, soovitame alustada Admiralsi demokonto ja MT5 Supreme Edition lisamooduliga.

Aga jätkame meie näitega

Mis saab siis, kui soovite kasumi suurendamise lootuses positsiooni avatud hoida?

Sellisel juhul jätate Nintendo ostupositsiooni avatuks, kuid avate ka naela-jeeni valuutapaari (GBPJPY) positsiooni.

Mida see tähendab?

Juhul, kui jeeni kurss naela suhtes langeb, väheneb teie kasum. Kui jeen tugevneb, võite selle arvel teenida täiendavat kasumit.

Kui te aga soovite, et teie riskid piirduks aktsiaturuga ning ei ulatuks valuutaturule, võite osta GBPJPY valuutapaari.

Sellisel viisil kaitsete ennast valuutaga seotud riskide eest.

Kui suur peaks olema teie positsioon jeenides, et see teie riskid kataks?

Vastus sellele küsimusele sõltub sellest, kas soovite kursiriski katta täielikult või osaliselt.

Kui soovite katta kogu riski, peaksite jeeni ostupositsiooni avama 7279 naela ulatuses.

Tuleb meeles pidada, et ühe GBPJPY lepingu maht on 100 000 naela. Seega peaksite ostma 7 279/100 000 = 0,07279 lepingut.

Kui jeen nüüd naela suhtes nõrgeneb, võidate oma GBPJPY tehingult kursi kasvu ulatuses.

Summa, millega kursiriski katate, peaks kompenseerima jeeni võimaliku nõrgenemise mõju teie Nintendo aktsiaga seotud tehingule.

Tegelikult muudab selle operatsiooni keerukaks kursiriski muutumine koos aktsia väärtuse muutumisega.

Seetõttu peaksite aktsia väärtuse muutumisel ümber hindama ka riski maandava tehingu mahu.

Neutraalne positsioon turul riskide maandamiseks

Riskifondid (hedge funds) kasutavad võimalust panustada korraga nii tõusule kui langusele, et teenida kasumit minimaalse riskiga.

Strateegia keskmes on hindade ebasümmeetrilisus.

 Üldiselt on sellisel strateegial kaks eesmärki:

 • vältida mitme korrelatsioonis vara kauplemise abil tururiski;
 • kasutada kasumi teenimise eesmärgil ära ebasümmeetrilisi hindu.

Strateegia aluseks on hüpotees, et hind taastub tavaliselt keskmisel tasemel, pakkudes vahepeal kasumivõimalusi. Teisisõnu on selle strateegia näol tegu ühe statistilise arbitraaži vormiga.

Tehingud planeeritakse viisil, mis tagab, et portfelli suhe tururiskiga oleks võimalikult neutraalne ehk et hindade kõikumise mõju lõpptulemusele oleks vähene.

Teisisõnu võib öelda, et selline portfell kaitseb teid turu volatiilsuse eest. Seda tüüpi strateegiate üks peamisi eeliseid on nende loomupärane tasakaalustatus.

Teoorias peaks nii koostatud portfell kaitsma teid enamiku tururiskide eest. Praktikas on pidev turuneutraalse profiili säilitamine siiski väga keeruline.

Hea uudis on, et MetaTrader 5 Supreme Edition lisamooduli indikaatorite hulgas on lisaks paljudele muudele täppistööriistadele ka korrelatsioonimaatriks. See muudab valuutapaaride vaheliste suhete tuvastamise lihtsamaks.

MetaTrader Supreme Edition

Lae alla kõige võimsam lisandmoodul oma lemmikule kauplemisplatvormile!

Optsioonide kasutamine

Veel üks viis riskide maandamiseks on kasutada spetsiaalselt selleks loodud tuletisinstrumente.

Üks näide sellisest tuletisinstrumendist ja ühtlasi suurepärane töövahend on optsioon. Optsioon on tuletisinstrument, mis toimib sarnaselt kindlustuspoliisile. Valuutaturul riskide maandamiseks võib optsioone kasutada mitmel eri viisil.

Optsioonide teema on keerukas, kuid hetkel huvitab meid ainult nende toimimispõhimõte.

Siiski tuleb enne, kui arutleda, kuidas neid riskide maandamise strateegias kasutada, tutvuda põhimõistetega.

Mis on siis optsioon? Valuutaoptsioon on õigus (kuid mitte kohustus) osta või müüa valuutapaari kokkulepitud kuupäeval tulevikus fikseeritud hinnaga. Ostuõigust nimetatakse ostuoptsiooniks (call) ning müügiõigust müügioptsiooniks (put). Määratud ostu- või müügihinda nimetatakse kasutamishinnaks (strike). Määratud kuupäeva nimetatakse aegumistähtajaks.

Niisiis näiteks call 1,2900 GBP/USD on õigus osta Suurbritannia naela hinnaga 1,2900 USD. Optsiooni hind ehk optsioonipreemia sõltub nõudlusest ja pakkumisest nagu kõigi turul kaubeldavate varade puhul.

Siiski tuleb arvestada, et optsiooni väärtus koosneb kahest komponendist:

 • optsiooni sisemine väärtus;
 • optsiooni hind konkreetsel ajahetkel.

Optsiooni sisemine väärtus on optsiooni turul realiseerimisest saadav kasum. Ostuoptsioonil on sisemine väärtus vaid juhul, kui kasutamishind on madalam kui alusvara turuhind. Müügioptsiooni puhul on vastupidi.

Müügioptsioonil on sisemine väärtus vaid juhul, kui kasutamishind on alusvara tegelikust hinnast kõrgem. Optsiooni, mille sisemine väärtus on nullist kõrgem, nimetatakse rahas optsiooniks (in the money). Kui optsioonil sisemine väärtus puudub, nimetatakse optsiooni rahast väljas optsiooniks (out of the money). Optsiooni hind on sageli sisemisest väärtusest kõrgem.

Miks?

Optsioon pakub ostjale teatavat kaitset. Seetõttu on kauplejad valmis maksma ka optsiooni kehtivusaja eest. Muude võrdsete tingimuste juures on optsiooni ajaväärtus seda kõrgem, mida rohkem on selle aegumistähtajani aega jäänud.

Võtame taaskord näiteks 1,2900 GBP/USD ostuoptsiooni. Alusvara turgu kirjeldab GBP/USD hetkekurss. Kui alusvara kaubeldakse hetketurul hinnaga 1,2730, on teie optsioon rahast väljas. Selle sisemine väärtus on 0. Kui aga GBP / USD hetkekurss on 1,3050, on teie optsiooni sisemine väärtus 150 pipsi. Selle põhjus on järgmine: optsiooni realiseerides saate osta GBP/USD kasutamishinnaga 1,2900, mis annab võimaluse teenida hinnaga 1,3050 müües 150 pipsi kasumit.

Nüüd, kui oleme baasmõisted üle vaadanud, vaatame lähemalt, kuidas kasutada optsioone riskide maandamise strateegia raames valuutaturul kahjumi vältimiseks.

Optsioonide kasulik omadus on, et nende väärtus ei muutu alusvara hinna kasvu ja kahanemise korral sümmeetriliselt.

Ostuoptsiooni väärtus kasvab alusvara hinna kasvu korral piiramatult. Alusvara hinnalanguse korral ei lange aga ostuoptsiooni preemia kunagi alla nulli. See tähendab, et ostuoptsiooni omandades saate piiramatu kasvupotentsiaali koos väga selgelt piiratud kahjumivõimalusega. See aga avab valuutaturul riskide maandamise strateegia rakendamiseks mitmeid võimalusi.

Võtame lihtsa näite: optsiooni omandamine kaitseks hinnakõikumiste vastu.

Eeldame, et teil on pikk AUD/USD positsioon. Teie kauplemistegevuse eesmärgiks on teenida kasumit Austraalia dollari hinna kasvult USD suhtes. Näiteks pika swapi (hinnakasvule panustava vahetustehingu) väärtuse +0.17 pipsi tähendab, et teenite kasumit iga päeva eest, kui positsiooni hoiate.

Positsiooni hoidmine aga tähendab ühtlasi hinnakõikumistest tulenevat riski. Kuni valuutapaari hind püsib stabiilne või, mis veelgi parem, kasvab, läheb teil hästi. Kuid kui hinna netoliikumine langeb alla 0,17 protsendipunkti päevas, langete kahjumisse.

Tõeliselt murettekitav on aga suure hinnalanguse võimalus, mis võib olulise osa swapi väärtuse kasvust ära süüa. Kuidas sellist hinnariski vähendada?

Üks lihtsamaid viise selleks on osta AUD/USD rahast väljas müügioptsioon. Kuna optsioon on rahast väljas, piirdub ostupreemia optsiooni ajaväärtusega. Mida kaugemale valuutapaari hind optsiooni kasutamishinnast liigub, seda väiksemat ostupreemiat maksate.

Kauple Forexil ja CFD-dega

Kauple üle 40 valuutapaari CFD-dega 24/5

 

Müügioptsiooniga seotud risk on piiratud kindlasummalise kuluga – müügioptsiooni eest makstud preemiaga. Kui aga olete selle kulutuse teinud, olete järskude hinnamuutuste eest kaitstud.

Vaatame nüüd konkreetsemat näidet arvudes. Oletame, et ostsite AUD/USD loti 9. septembril hinnaga 0,7600. Ostmisel lähtusite carry trade strateegiast ja soovite teenida swapi kasvult. Siiski soovite ka ennast kaitsta võimaliku järsu langustrendi eest. Otsustate, et parim viis selleks on osta rahast väljas optsioon.

Ostate müügioptsiooni kasutamishinnaga 0,7500, mille aegumistähtaeg on üks kuu ning ostuhind 0,0061. Tähtaja saabudes on müügioptsioonil hinnaga 0,7500 sisemine väärtus juhul, kui alusvara hind on kukkunud kasutamishinnast allapoole. Müügioptsiooni ostes olete piiranud oma hinnatõusule panustava kauplemise maksimaalse kahjumi 100 pipsiga. Selle põhjuseks on tõsiasi, et kui alusvara hind langeb alla teie optsiooni kasutamishinna, hakkab optsiooni sisemine väärtus kasvama.

Kogu potentsiaalne kulu: 100 pipsi teie kasvule panustava positsiooni ja optsiooni kasutamishinna vahel pluss optsiooni ostuhind. Teisisõnu kokku 161 pipsi ehk riskide maandamise operatsiooni maksumus.

Käesolev arvutus näitab strateegia tootlust optsiooni aegumishetkel – põhimõtteliselt võite optsiooni ostuhinda käsitleda kindlustuspreemiana.

Sarnase analoogia alusel võiks teie pika positsiooni sisenemishinna ja optsiooni kasutamishinna vahet nimetada kindlustuslepingu omavastutuseks.

Kuid kas teate, mis on kõige parem? Teie kasumivõimalus ei ole piiratud.

Seni, kuni AUD/USD kasvab, teenite täies mahus kasumit.

Sama näitega jätkates, eeldame, et AUD/USD langeb optsiooni tähtajaks tasemele 0,7325. Teie positsiooni väärtus on langenud 275 pipsi võrra. Kuid teie tagatis – AUD/USD müügi õigus tasemel 0,7500 on nüüd väärt 175 pipsi. Seega piirdub teie kahju nüüd ainult 100 pipsiga.

Kui lisame sellele optsioonipreemia 61 pipsi, näeme, et teie kogukahjum on 161 pipsi nagu ka eelnenud näites. Sõltumata sellest, kui palju muutub AUD ja USD kursside suhe, teie kahjum ei ületa kunagi seda piiri.

Kujutame nüüd ette, et AUD/USD kasvab optsiooni tähtajaks tasemeni 7750. Teenite oma pika positsiooniga 150 pipsi, kuid optsioon läks teile maksma 61 pipsi. Kogukasumiks jääb nende kahe summa vahe ehk 89 pipsi.

Hedging valuutaturul

Nüüd kaalume kaupleja olukorda, kes tegutseb ainult valuutaturul.

Kuidas toimub riskide maandamine Forex turul ehk valuutaturul?

Riskide maandamine kauplemisel tähendab enda kaitsmist soovimatute hinnaliikumiste vastu. Ilmselt on kõige lihtsam riski maandamise vahend oma positsioonide vähendamine või sulgemine. Kuid võib olla hetki, mil pikkade positsioonide vähendamine saab olla vaid ajutine või osaline.

Sõltuvalt asjaoludest võib riski tehniline maandamine olla mõistlikum kui lihtne positsiooni sulgemine.

Vaatame veel ühte näidet – eeldame, et teil on Brexiti-hääletuse eel mitu avatud valuutapositsiooni.

Teie positsioonid on järgmised:

 • lühike: üks lot EURGBP;
 • lühike: kaks loti USDCHF;
 • pikk: üks lot GBPCHF.

Te olete pikaajaliselt oma positsioonidega rahul, kuid muretsete Brexiti-hääletuse eel naela kursi võimaliku volatiilsuse pärast.

Selle asemel, et oma kahest naela (GBP) positsioonist loobuda, otsustate riski maandada.

Selleks avate veel ühe täiendava positsiooni – lühike GBPUSD.

See vähendab teie naelaga seotud riske, sest:

·müüte naela ja ostate dollarit olukorras, kus teie olemasolevates positsioonides on olemas nael ja müüte dollarit. Naelaga seotud riski täielikuks katmiseks võite veel müüa kaks loti GBPUSD, mis lisaks elimineerib ka dollariga seotud riskipositsiooni.

Alternatiivina võite lähtuvalt isiklikust riskitaluvusest maandada riski ka väiksema summa ulatuses. Allolev graafik kirjeldab naela kursi (GBPUSD) suurt kukkumist pärast Brexiti hääletust.

Allikas: GBPUSD päevagraafik. MT5 Admirals. Pange tähele, et varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi ega ole ka tulevase tootluse usaldusväärne näitaja.

Valuutariskide maandamine ehk hedging Forex

Lühike GBPUSD koos riskide maandamisega oleks teid sellel hetkel päästnud suurest kahjumist.

Kaubelda võib loomulikult ka mõne muu valuutapaariga. Oluline on igal juhul müüa naela, kuna püüate vältida just selle valuutaga seotud volatiilsust.

Näites kasutatakse naela ja dollari valuutapaari (GBPUSD), kuna see sobitub hästi teie olemasoleva pika dollaripositsiooniga. Pange tähele, et võetud sammudel oli täiendav mõju teie dollariga seotud riskipositsioonile.

Valuutariskide maandamine kaudsemal viisil on teha tehinguid korrelatsioonis liikuvate valuutapaaridega. MT5 Supreme Editionis sisalduv korrelatsioonimaatriks annab võimaluse erinevate valuutapaaride vahelisi korrelatsioone hinnata.

Allikas: Korrelatsioonimaatriks. MetaTrader Supreme Edition Admirals.

Kui leiate kaks valuutapaari, mille vahel on tugev korrelatsioon, on võimalik nende baasil luua positsioon, mis on turu suhtes üldjoontes neutraalne.

Eeldame näiteks, et teil on pikk GBPUSD positsioon.

 • Näete, et USA dollari – Kanada dollari valuutapaaril (USDCAD) on tugev negatiivne korrelatsioon naela – dollari paariga (GBPUSD, nagu nähtub ka joonisel olevast maatriksist).
 • USDCAD ost peaks korrelatsiooni kaudu teoreetiliselt katma osa teie riskipositsioonist.
 • Kuid kuna korrelatsioon ei ole ideaalne, ei taga kahe võrdväärse positsiooni abil riski maandamine täielikku kaitset.

Korreleeruvate positsioonide kombinatsioon riskide maandamiseks on strateegia, mille kasutamise tõttu said valuutaturul spekuleerivad fondid nime hedge funds.

Kui püüate luua turuneutraalset strateegiat, võite oma ideid riskivabalt katsetada Admirals MT5 demokontol.

Hedging korrelatsiooni kaudu

On mitmeid nende kahe varaklassi vahelisi korrelatsioone kasutavaid strateegiaid, mille eesmärgiks on katta riskid mõlemal turul ning kasutada hindade liikumist ära tulemuslikumalt kui puhas trendile spekuleerimine.

USA dollari ja kulla hinna suhteliselt tugev negatiivne korrelatsioon on üldteada ning dollarit hõlmavate valuutapaaride riskipositsioone maandatakse sageli just selle metalli abil.

Seega kaasneb USA dollari kursi tõusuga üldjuhul kulla hinna langus ja vastupidi.

Siin ongi tegemist tooraine- ja valuutaturu riskide maandamisega.

Juhul, kui ostetav aktsia on otseselt seotud mõne toorainega, on võimalik riske maandada ka tooraine- ja aktsiaturu korrelatsiooni baasil.

MetaTrader Supreme Edition

Lae alla kõige võimsam lisandmoodul oma lemmikule kauplemisplatvormile!

 

Hedging strateegiad ettevõtetele

Hedging on tavapärane ettevõtte äritegevuses regulaarselt ette tulev finantstehing.

Ettevõtetel on sageli soovimatuid hinnariske valuuta- või tooraineturul.

Seetõttu soovivad nad vastavaid riske finantstehingute ja tooraineturgude riskide maandamise abil vähendada. Tegelikult loodigi finantsturud ajalooliselt peamiselt seda tüüpi tehinguteks.

Käsitleme näitena lennufirmat, keda võib mõjutada lennukikütuse hind, mis liigub korrelatsioonis toornafta hinnaga.

Hargmaine lennufirma, mille peakorter asub USAs, teenib tulu paljudes erinevates valuutades, kuid deklareerib tulu ning maksab dividende USA dollarites.

Ettevõte maandab oma riske mitmel erineval finantsturul, et neid soovimatuid riskipositsioone vähendada.

Näiteks võib lennufirma otsustada oma riskide vähendamiseks osta toornafta futuure. See võib kaitsta ettevõtet nafta hinnatõusust tuleneva kulude kasvu eest.

Kuid võimalusi on veelgi. Rahvusvaheliselt määratakse toornafta hind USA dollarites.

Futuuri aegumistähtaja saabumisel võtab ettevõte vastu füüsilise naftatarne ja teeb makse USA dollarites. Kui tegu oleks ettevõttega, mis ei ole pärit USAst, kaasneks sellega valuuta kursirisk.

Sellisel juhul on tõenäoline, et ettevõte soovib maandada ka välisvaluuta kursiga seotud riskid.

Selleks müüb ettevõte oma riigi valuutat ja ostab USA dollareid, maandades nii USA dollari ja toornafta hinnaga seotud riskid.

Kuid valuutariskide maandamine ei ole ainult ettevõtete pärusmaa.

Expert Advisor rakendused riskide maandamiseks

Internetist võib leida palju erinevaid expert advisoreid riskide maandamiseks.

NB!

Sellise internetist leitud ja eraisiku poolt arendatud abivahendi kasutamisel peab olema äärmiselt ettevaatlik. Soovitav oleks testida iga Expert Advisor rakenduse toimimist demokontol, näiteks Admiralsi pakutaval, ja samal turul, kus kavatsete kauplema asuda. Selline test on iseenesest reaalsusele lähedal, kuid peate tegema veel sammu kaugemale ja testima rakenduse reaktsioone võimalikult keerukates tingimustes, et vältida päriskontol kaubeldes negatiivseid üllatusi.

Hedging vs spekuleerimine

Kõige konservatiivsematele meie seast annab riskide maandamine valuutaturul võimaluse kaitsta ja kindlustada oma kapitali.

Loomulikult võib see mõnikord tähendada väiksemat kasumit, kuid sellise strateegia korral on ka kindlustunne suurem.

Kuidas asjad tegelikult on?

Spekuleerimine on suurema kasumipotentsiaaliga, kuid ebaõnnestumisi on sagedamini, põhjuseks:

 • kasumi ja kõrgendatud riski suhe;
 • keskmine õnnestumiste tase.

Valuutariskide maandamine on konservatiivsem viis tegutseda, kuid annab sagedamini võimaluse sulgeda positsioonid kasumlikult, tuues kaasa:

 • kasumi ülekaalu keskmise kahjumitaseme juures;
 • keskmiselt kõrgema kasumlike tehingute määra.

Nagu ilmselt praeguseks mõistate, sõltub otsus, kas riske maandada või mitte, teie isikuomadustest ja suhtumisest riskidesse.

Mõned kauplejad eelistavad konservatiivset lähenemist ja maandavad riske, et tunda ennast kindlamalt ning saavutada riski üle suuremat kontrolli, samas kui teised eelistavad valuutaturul spekuleerida, sest võidu korral on tulu suurem, kuigi võite tuleb ette harvemini kui konservatiivsel kauplejal.

Hedging: milliseid abivahendeid kasutada?

Nagu juba mainitud, tuleb olla ettevaatlik internetist leitud töövahenditega, eriti juhul, kui pole teada nende autor ega töökindlus.

Kindlam on kasutada tööriistu valdkonna tunnustatud tegijatelt, kelle rakendused on testitud ja paljude igapäevaste kauplejate juures kasutusel.

Admirals pakub tasuta erinevaid abi- ja kauplemisvahendeid riskide maandamiseks valuutaturul, sh MT5 Supreme Editioni indikaatorid ja Expert Advisor tööriistad.

Analüüsivahend:

 • Korrelatsioonimaatriks

See MetaTraderi tasuta ekspertanalüüsi tööriist aitab võrrelda paljude erinevate alusvarade, sh valuutapaaride, indeksite ja isegi toorainete hindade liikumisi. Koondaknas saate leida erinevate varade hinnaliikumiste korrelatsioone ning nende baasil hinnata konkreetse ajahetke võimalusi riskide maandamiseks.

Allikas: korrelatsioonimaatriks, MetaTrader Supreme Edition Admirals.

 

Kauplemisvahend

 • Correlation Trader

See MT5 tasuta ekspertanalüüsi töövahend võimaldab kuvada kaks minigraafikut koos vastava korrelatsiooniprotsendiga. Tööriista vahendusel on võimalik anda ka MT5 Supreme Editioni tehingukorraldusi.

Allikas: Correlation Trader, MT5 Admirals.
 • Miniterminal

See MT5 tasuta ekspertanalüüsi tööriist teeb lihtsaks positsioonide sissevõtmise eeldefineeritud riskiparameetreid järgides. Saate ka kiiresti ja tõhusalt oma positsioone hallata ning valuuta-, aktsia- ja tooraineturu riskide maandamise operatsioone sooritada.

Allikas: Miniterminal, MT5 Admirals.

Hedging: eelised ja puudused

Puudused:

 • kõik maaklerid ei paku riskide maandamise võimalusi;
 • aktsiaturu riskide maandamisel vähenevad riskid, kuid kaasnevad kulud. Lisaks otsestele tehingukuludele võib riskide maandamine vähendada ka tehingute kasumlikkust;
 • valuutaturul vähendavad riskide maandamise tehnikad teie kahjumeid turu negatiivse arengu korral. Kui aga turg liigub teile soodsas suunas, teenite vähem, kui oleksite teeninud riskide maandamise tehnikaid kasutamata.

Eelised:

 • valuutaturu riskide maandamine vähendab märkimisväärselt teie koguriski finantsturgudel;
 • võite endale lubada positsioone, mida ilma maanduseta sisse võtta ei tohiks;
 • võite reageerida algavale trendile kiiresti, ootamata turult kinnitavaid signaale;
 • riskide maandamise strateegia annab võimaluse oma valuutaportfelli rahulikult hallata, realiseerides parimaid võimalikke tehinguid liigse kahjumihirmuta;
 • Admiralsi platvormid võimaldavad valuutaturu riskide maandamist.

Silmas tuleks pidada, et riskide katmine ei ole imerohi, mis tagab kasumi sõltumata turul toimuvast. See on hinna tulevasest võimalikust kõikumisest tuleneva potentsiaalse kahjumi piiramise vahend. Mõnikord on parim võimalik meede lihtsalt avatud positsiooni vähendamine või sulgemine. Mõnel teisel juhul on trendi järgimiseks kõige praktilisem riskid osaliselt või täielikult maandada.

Lähtuge valikuid tehes oma riskitaluvusest.

Sõltumata sellest, milline on teie kauplemisstiil, pakub Admirals riskide maandamise harjutamiseks tasuta piiranguteta demokontot, kus on võimalik turvaliselt virtuaalse kapitali abil kaubelda ja hinnata, kuidas riskide maandamise tehnikad teile sobivad.

Riskivaba demokonto

Ava tasuta demokonto ja harjuta kauplemist

 

Lugege lisaks kauplemise kohta:

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda CFD-de (sealhulgas võlakirjade CFD-dega), aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

 

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
​Neli price action kauplemisstrateegiat, mida peaksid teadma
Kas teadsite, et price action'i ehk hinnakäitumisega seotud kauplemisstrateegiad on tänapäeval finantsturgudel üks sagedamini kasutatavaid meetodeid? Ükskõik, kas kauplete lühi- või pikas plaanis, on väärtpaberite hinna analüüsimine üks lihtsamaid, kuid samas ka tõhusamaid viise turul teistest...
Mis on turutrend? 5 trendikat sektorit aastaks 2024
Turutrendide tuvastamine on tehnilise analüüsi läbiviimiseks oluline oskus. Miks? Kuna need võimaldavad meil tuvastada turuliikumise tähendust, teha järeldusi ja langetada nende põhjal otsuseid. Järgenvalt anname ülevaate, mis on turutrendid ja jagame viite trendi finantsmaailmas, m...
Parimad kauplemisstrateegiad
Kas teadsite, et tõhus kaubandusstrateegia aitab teil parandada kauplemistulemusi ja lihtsustab otsuste tegemist? Kuid milline on tõhus kauplemisstrateegia?Käesolev artikkel annab põhjaliku ülevaate kuuest erinevat kauplemisstrateegiast ja paljudest kauplemisstrateegiate näidetest. Samuti leiate hul...
Vaata kõiki