11 majandusnäitajat mis mõjutavad Forex turge

Admirals
15 min lugemine

Majandusnäitajatel võib olla oluline mõju Forexi ja CFD-de hindadele. Seetõttu jälgivad paljud kauplejad majanduskalendrit tähelepanelikult, et olla kursis võimalike ees seisvate volatiilsusega turgudel.

Majandusnäitajad - Millised majandusnäitajad on olemas?

Kogu maailmas esitavad mitmesugused valitsusasutused ja valitsusvälised asutused regulaarselt majandusaruandeid. Nende aruannete koostamise meetodid võivad märkimisväärselt erineda. Mõnikord on andmed selged ja neist on lihtne aru saada, näiteks konkreetse majandussegmendi igakuised müügid. Vahel ei ole tegu jälle objektiivsete andmetega, näiteks küsitluste tulemused. Mõned järeldused on jälle tehtud andmete üldistamise põhjal.

Mõned näitajad teavitavad teid majanduse hetkeolukorrast; teised võivad kinnitada, mis majandusega varem toimus; ja kolmandad võivad ennustada, mis on tulekul. Viimased näitajad, mida tuntakse ka juhtivate majandusnäitajate nime all, on kauplejate jaoks kõige tähtsamad, sest need annavad kõige paremaid vihjeid edaspidise majandustegevuse kohta. Näitajad, mis annavad teavet majanduse hetkeolukorra kohta, nimetatakse kokkulangevateks näitajateks. Näitajad, mis kinnitavad majanduses varem toimunud, nimetatakse mahajäänud näitajateks.

Kõigil kolmel näitajal on oma kasutusotstarve ja need võivad mõjutada Forexi turgu erineval viisil.

Algajate kauplejate peamiseks raskuseks on teadmine, millised näitajad on kõige olulisemad - need, mis mõjutavad hindu kõige tõenäolisemalt - ja millised on väiksema mõjuga. Sellised teadmised on kasulikud, kuna ühe päeva jooksul avaldatakse palju majandusnäitajaid ja tegelikult pole reaalselt võimalik neil kõigil silma peal hoida. Oleme teie abistamiseks selles valdkonnas kokku pannud Forexi majandusnäitajaid selgitava nimekirja.

Oma majandusnäitajate nimekirja oleme lisanud need näitajad, mida peetakse kõige olulisemaks. Kõigil neil on potentsiaal avaldada tugevat mõju finantsturgudele. Kuna USA majandus on maailma suurim majandus ja avaldab teatavat mõju finantsturgude toimimisele kogu maailmas, keskendub meie nimekiri USA majandusaruannetele, et pakkuda teile parimaid majandusnäitajaid.

Majandusnäitajad - 11 majandusnäitajat, mis mõjutavad Forex turge

1. Sisemajanduse koguprodukt (SKP)

SKP on majanduse üldise olukorra kõige laiem mõõdupuu. Selle koostamine võtab nii kaua aega, et selle otsene mõju Forexi ja CFD hindadele on sageli märkamatu - ja andmete avaldamise ajaks on suur osa infost juba teada ning seetõttu on ootused sageli üsna täpsed. Samas, kui tegelik tulemus erineb ootustest palju, on sellel siiski potentsiaali turge liigutada.

Vaatamata ajastusele on see siiski väga oluline äritsükli näitaja. Äritsükkel on kaasaegse majanduse võtmekontseptsioon. See koosneb kasvufaasist, mille jooksul paljud majandusvaldkonnad kasvavad samal ajal, ja majanduslanguse etapist, kui majandustegevus väheneb. Kuna majandustegevuse laiem mõõt on SKP, kipuvad majandusteadlased määrama, kus me majandustsüklis oleme, vaadates SKP kasvu ja kahanemise vaheldumist.

Majanduslanguse tehniliseks määratluseks on SKP kahanemine kahes järjestikuses kvartalis. Majanduslangus lõpeb kohe, kui näeme kvartaalset kasvu. Poliitikud, poliitika kujundajad ja majandusanalüütikud keskenduvad kõik sellele näitajale suuresti just seetõttu, et see on nii ulatuslik. Investeerimispangad, kes kasutavad Forexi analüüsides ülalt alla lähenemisviisi, koostavad üldise majandusolukorra prognoosid. SKP on valuutaturu makromajandusliku analüüsi põhiosa.

Professionaalsed kauplejad peaksid olema teadlikud ka sellest, et kuna SKP on mahajäänud näitaja, on selle peamine eesmärk kinnitada seda, mida me juba ootame. Selline ajastus tähendab, et selle näitaja kasulikkus lühiajalise ja keskmiste ajaraamidega kaupleja vahendina on piiratud. USA SKP avalikustatakse ainult kord kvartalis ja see annab teavet paari möödunud kuu kohta.

Seetõttu oleks väga kasulik selline näitaja, mida saaks kasutada nagu SKP-d, kuid mille aruanded esitatakse sagedamini, mis viib meid järgmise näitaja juurde.

2. Tööhõive määr

Allpool toodud üheminutiline EUR / USD graafik illustreerib sellist näitajat, mis pakub pidevalt uusi andmeid. Sinine vertikaalne joon tähistab 1. novembril 2019. aastal avaldatud tööhõive aruande avaldamist. Vaadake, kui järsult liikus hind vaid ühe minutiga. Lisaks pöörake tähelepanu sellele, kui palju suuremaks läks ühe küünla keskmine suurus pärast aruande avaldamist. See tekitas turgudele lisa likviidsust ning läbikaubeldav volüüm tõusis märgatavalt.

Allikas: MetaTrader 5 - EUR / USD ühe minuti graafik - andmete vahemik: 1. november 2019 12:59 PM - 16:19 GMT. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Miks on tööhõivel nii suur mõju turuhindadele?

Üks põhjus on see, et aruanded on ajakohased, sest neid avaldatakse sagedamini. Tööhõive- ja äritsükkel on tihedalt seotud ning varasemate andmete kohaselt on SKP ja tööhõive muutused sarnased olnud. Selline tihe seos tähendab, et tööhõive aruandeid saab näitajatena edukalt kasutada samamoodi nagu SKP-d.

Kriitiline erinevus nende kahe vahel seisneb selles, et tööhõive aruandeid esitatakse iga kuu alguses. SKP aruanded seevastu avaldatakse korra kvartalis ja suure viivitusega.

Teine põhjus on aruande mõju rahapoliitikale. Maksimaalne tööhõive ja stabiilsed hinnad on kaks Fedi (Föderaalreservi) kolmest rahalisest eesmärgist (neid kahte peamist eesmärki nimetatakse sageli Fedi topeltmandaadiks). Eelneva info põhjal järeldub, et tööhõive andmetel võib olla tõsine mõju turuosaliste arusaamadele rahapoliitika tulevase suuna kohta.

3. Töötuse määr

Töötuse määra defineeritakse aktiivselt tööd otsiva tööjõu protsendina. Taastumisperioodidel on tööpuudus mahajäänud näitaja. Me kipume nägema tööpuuduse jätkuvat tõusu ka pärast, kui SKP enam ei lange. Tööpuudus on tihedalt seotud ka tarbijate hoiakutega (selles nimekirjas järjekorras viies majandusnäitaja). Pikaajalised töötuse perioodid kahjustavad tarbijate hoiakuid märkimisväärselt ja mõjutavad seega ka tarbijate kulutusi ja majanduskasvu.

Nii nagu tööhõive määr, on ka töötuse määr CFD-dega kauplejate jaoks üks kasulikumaid näitajaid koos Föderaalsetereservi määraga. See tähendab, et mis tahes tugeval ootuste erinevusel on tõenäoliselt suur mõju Forexi ja aktsiaturgudele. Kui töötuse määr on suur, siis põhjustab see suurima languse aktsiaturul ning vähendab USA dollari väärtust.

Kui soovite võimalikult kiiresti erinevate majandusnäitajate kohta teavet saada, siis on Admiralsi kauplemiskonto selleks suurepärane viis! Saate kaubelda Forexi turul ja CFD-dega rohkem kui 80 valuutaga ning pääsete juurde värskeimatele tehnilistele analüüsidele ja kauplemisteabele. Kaubelge parimal võimalikul viisil, avage kasvõi kohe reaalajas konto, vajutades allolevale ribareklaamile!

Kauple Forexil ja CFD-dega

Kauple üle 40 valuutapaari CFD-dega 24/5

 

4. Föderaalreservide määrad

Föderaalne Avatud Turgude Komitee (FOMC) koguneb USA rahapoliitika kindlaksmääramiseks tavalise ajakava raames kaheksa korda aastas. FOMC kohtumise tulemused võivad Forexi turgu märkimisväärselt mõjutada, kui eeldatava tulemusega võrreldes on mingeid erinevusi. Forexi intressimäärasid mõjutav põhiline element on kahe riigi intressimäärade tase ja ootused nende intressimäärade suhtes.

Kui Föderaalreserv muudab intressimäärasid või lihtsalt arusaamu rahapoliitika tulevasest käigust, muudab see USA dollarit, mis on maailma tähtsaim valuuta. Pärast iga FOMC kohtumist avaldatud aruandes pakub Fed juhiseid rahapoliitika eeldatava tuleviku kohta.

See on üsna hiljutine meede, mille eesmärk on suurema läbipaistvuse tagamine eesmärgiga finantsturgude volatiilsust vähendada. Seetõttu teatatakse ette, et rahapoliitikas toimuvad mingid muudatused. See tähendab, et juhised tuleviku kohta võivad turge liigutada sama palju kui tegelikud muudatused poliitikas. Professionaalne Forexi või CFD-dega kaupleja on FOMC otsustega kursis.

5. Tarbijate usalduse indeks / Michigani ülikooli tarbijate hoiakute indeks

Meie nimekirjas viiendal kohal on kaks aruannet: Conference Boardi koostatud Tarbijate usalduse indeks ja Michigani ülikooli koostatud tarbijate hoiakute indeks. Tarbijauuringuid on palju, kuid need kaks on kõige tuntumad ja neid kasutavad majandusteadlased ning Forexi ja CFD-dega kauplejad kõige rohkem. Need aruanded on olulised, kuna miski ei juhi USA majandust nii nagu tarbijate kulutused. Tarbijate usaldus ütleb meile palju majanduse olukorra kohta.

Mida me võime järeldada, kui inimesed tunnevad end oma töökohal kindlalt ja on oma majanduslike väljavaadete suhtes optimistlikud? Loogiline on eeldada, et nad võivad rohkem välja minna ja kulutada. Selline käitumine juhib majanduskasvu. Kuna tarbijate optimismil või pessimismil on majanduse väljavaadetele nii tugev mõju, peaksid need kaks aruannet sisalduma mis tahes juhtivate majandusnäitajate loendis. Tarbijate usalduse indeks avaldatakse iga kuu lõpus ja Michigani ülikool avaldab oma uuringu tulemused kaks korda kuus.

Tarbijate usalduse indeksi aruannete eellugemine toimub kuu lõpus. Lõpptulemus selgub kahe nädala pärast. Need aruanded mõjutavad kõige rohkem Forexi ja aktsiaturge, kui äritsükkel on pöördepunktile lähedal. Tarbijate tugevad hoiakud viitavad majanduse edasisele tõusule, mis tähendab seda, et ka aktsiaturg tõuseb. Tarbijate nõrgad hoiakud viitavad nii majanduse kui ka aktsiaturu langusele.

Michigani ülikooli uuringu tulemused avaldatakse sagedamini, mis on kasulik. Samas on Conference Boardi uuringutel rohkem vastajaid, mis muudab need statistiliselt usaldusväärsemateks. Mõlema seos äritsükli pööretega on üsna selge, kuid neid mõjutab ka tööturg. Kui tööpuudus püsib kõrgel ka siis, kui muud majanduse osad taastuvad, võib tarbijate hoiak jääda pessimistlikuks, muutes indeksid mahajäänud näitajateks.

6. Tarbijahinnaindeks (THI)

THI ehk CPI mõõdab kaupade ja teenuste hindade muutuseid, võttes aluseks eelmise aasta baashinnad. See annab meile objektiivse ülevaate sellest, kui kiiresti hinnad tõusevad või langevad. Nagu me juba artiklis mainisime, on hindade stabiilsus osa Föderaalreservi topeltmandaadist. Kui inflatsioon on sihttasemele lähedal, peetakse seda normaalseks või isegi soovitavaks. Kui aga inflatsioon on eesmärgi saavutamisest kaugel, võib sellel olla majandusele väga negatiivne mõju.

Fedi majandusteadlased eelistavad keskenduda PCE hinnaindeksile, mis on osa SKP-st. See avaldatakse ainult korra kvartalis, nii et Forexi ja CFD-dega kauplejad järgivad sageli THI-d, kuna see on aktuaalsem inflatsiooni näitaja. THI kasulikkus majanduse juhtiva näitajana on piiratud. Vaatamata majanduskasvu, nõudluse ja hindade loomulikule ja loogilisele seosele on see osutunud kehvaks majandustsükli pöördepunktide ennustajaks.

1970. ja 1980. aastate alguses oli kõrge inflatsioon USA majanduse jaoks tõeline probleem. Seevastu oli ülemaailmse finantskriisi tagajärjel reaalne deflatsiooni oht (püsiv hindade langus). Deflatsioon kahjustab majandust, pannes tarbijaid ostutehingutest loobuma, kuna need on tulevikus odavamad, kui hindade langus jätkub. Kuna tarbijate kulutused moodustavad SKP-st nii suure osa, aeglustab see majanduskasvu ja võib luua nõiaringi.

Kuna inflatsioon mõjutab rahapoliitikat nii otseselt, võib tarbijahinnaindeksi aruandel olla suur mõju võlakirja, Forexi ja aktsiaturgude hindadele. Nagu tavaliselt, avaldavad kõige suuremat mõju kõrvalekalded oodatavatest tulemustest. Näiteks kui THI on oodatust palju kõrgem, muudab see arusaama, et Fed karmistab edaspidigi tõenäoliselt rahapoliitikat. Kui inflatsioon on sihttasemele lähedal, peaks USA dollari väärtus tõusma.

CFD-dega kaupleja võib selliseid andmeid inflatsiooni kohta turge langetavaks pidada, sest karmim rahapoliitika vähendab võetavaid riske. Näiteks koroonaviiruse põhjustatud finantskriisist alates on inflatsioon väga madal olnud, mis on sundinud föderaalreservi pidama kinni väga lõdvast rahapoliitikast. See on üks USA turgude pikema tõusutrendi põhjuseid.

7. Tööstustoodangu indeks

Tööstustoodangu indeks mõõdab USA toodangu taset (toodetud materjali koguse, mitte dollari koguse järgi) baasaasta suhtes kolmes laias valdkonnas: tootmine, kaevandus ning gaasi- ja elektriettevõtted. Aruande koostab Föderaalreserv ja see avaldatakse iga kuu keskel. Osa indeks andmetest on objektiivsed, sest neid saadakse otse kaubandusorganisatsioonidelt või ametlikest uuringutest, kuid see ei pruugi iga kuu nii olla.

Lünkade täitmiseks koostab Föderaalreserv keskmiseid hinnanguid, näiteks töötundide arv tööhõive aruannetes või energia, mida konkreetne tööstus ühel kuul ära kasutas. Indeksi moodustavad sajad komponendid. Föderaalreservi kodulehel on huvilistele pikem üksikasjalik selgitus nende aruannete koostamise kohta.

Näiteks 2019. aasta septembri tööstustoodangu indeks oli eelavaldmisel 109,52. See näitab jooksvat toodangut baasaasta suhtes. Selle kirjutamise ajal kasutas Föderaalreserv baasperioodina 2012. aastat. 2019. aasta septembri tase 109,52 tähendab seega, et tootmistase oli 2012. aasta baasperioodi keskmisest tasemest 9,52% kõrgem. Tootmine moodustab USA majandusest vaid umbes 20%, kuid Forexi ja CFD-dega kauplejad jälgivad seda näitajat tähelepanelikult.

Tööstussektor on oluline, kuna koos ehitussektoriga vastutab see suurema osa äritsüklis täheldatud muutuse üle USA toodangus ning võib pakkuda ülevaate struktuuriliste majandusmuutuste arengust. Tööstustoodangu indeks on protsükliline. See tähendab, et selle liikumiste ja äritsükli muutuste vahel on kokkulepe. Selle indeksi ja majandustegevuse vaheline korrelatsioon on mõnede analüütikute jaoks piisavalt tihe, et kasutada seda aruannet varase viitena SKP tulemuste kohta.

8. Tootmisvõimsuse ärakasutamine

See näitaja mõõdab USA tootmissektori töövõimsuse ärakasutamist. Täisvõimsuse määratlus on jätkusuutliku toodangu kõrgeim tase, mida tehas realistlikus raamistikus suudab saavutada. Teisisõnu võtab see arvesse selliseid asjaolusid nagu tavalised seisakuid. See arvutatakse tööstusliku tootmise indeksi suhtena jagatuna täisvõimsuse indeksiga.

See näitaja annab meile aktuaalse ülevaate tootmisest/majanduslikust tervisest ning suundumustest, mis võivad tootmissektoris kujuneda. Samuti võib see anda vihjeid inflatsiooni kohta. Kui tehaste töö on kiire ja kvaliteetne, siis on see tõenäoline, et tootjad tõstavad hindasid. Kui vabrikute tootmisvõimsus hakkab maksimumini jõudma, siis võivad masinad ületöötamise tõttu suure tõenäosusega seiskuda.

Vähemate masinate kasutamine tähendab seda, et osad töötajad peaks koondama ajal, kui nõudlus on suur ning ettevõtjad ei soovi seda. Sellest tulenevalt saavad tootjad suure nõudlusega tõenäoliselt hakkama töötajate koondamise asemel hindade tõstmisega. See omakorda mõjutab tõenäoliselt tarbijahindu, põhjustades kõrgemat inflatsiooni. Ja vastupidi, kui tootmisvõimsuse tase on madal, tähendab see, et majandus langeb.

Üldreeglina on alla 78% tootmisvõimsuse ärakasutamise tase ajalooliselt osutanud eelseisvale majanduslangusele või see võib tähendada isegi seda, et majandus on juba languses. Föderaalreserv kasutab seda näitajat tootmistrendide, inflatsiooni ja majanduse üldise seisukorra analüüsimiseks. Seega on antud näitaja oluline CFD-dega, eriti võlakirjadega kauplejatele ning see annab eelised ka Forexi ja aktsiatega kauplejatele.

Kui olete huvitatud selliste näitajatega kauplemisest, kuid te pole veel valmis enda rahaga kauplema hakkama? Kas teadsite, et virtuaalse valuutaga on võimalik oma kapitali ohtu seadmata demokontol kaubelda, samas saate kasutada reaalajas turuandmeid ja professionaalsete kauplemisekspertide nõuandeid? Admiralsi riskivaba demo kauplemiskonto abil saavad kauplejad uusi strateegiaid testida ja neid täiustada, ilma et peaksid oma raha kaotamisega riskima. Avage oma TASUTA demo kauplemiskonto juba täna, klõpsates alloleval ribareklaamil!

Kauple riskivabal demokontol

Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas

 

9. Jaemüük

Censuse büroo, mis on USA Kaubandusministeeriumi osakond, avaldab selle aruande iga kuu keskel. Aruandes on jaemüügisektori dollari väärtuse varane hinnang (st seda arvu ei kohandata vastavalt inflatsioonile) ja see kajastab ka protsendilist muutust eelmise kuuga võrreldes.

Tavaliselt reageerivad Forexi ja CFD-dega kauplejad just sellele viimasele arvule. See on tähelepanelikult jälgitav aruanne ja sellel on potentsiaali turuhindade kaudu muret tekitada, eriti kui teatatud näitaja ja Wall Streeti ootuste vahel on suuri erinevusi. Miks sellele aruandele nii palju tähelepanu pööratakse? Põhjus on üksikisikute tarbimiskulutused, mis aitavad palju kaasa majanduskasvule. Samuti tasub seda näitajat võrrelda Isiklike sissetulekute ja väljaminekute aruandega, mille avaldab majandusanalüüsi büroo (BEA). Nendes aruannetes sisaldub PCE, mis on osa SKP-st. Selles aruandes käsitletud andmed on ulatuslikumad kui jaemüügi aruanded. Oluline on see, et jaemüügi andmed tulevad välja paar nädalat varem, pakkudes seeläbi ajakohasemat teavet majanduse sama valdkonna kohta. Kui jaemüük kasvab, on see märk hea tervise juures olevast majandusest ja sellel on tavaliselt aktsiaturgusid tõstev mõju.

Tugevad müüginumbrid võivad põhjustada hindade tõusu, mis tähendab, et tuleb arvestada inflatsiooniga. See kipub positiivselt mõjutama USA dollarit ja negatiivselt võlakirjade hindasid. Jaemüügi vähenemine seevastu langetab aktsiaturge ning vähendab USA dollari väärtust, kuid tõstab võlakirjade turge.

Aruande teatud osad võivad aidata kaasa soovimatule volatiilsusele. Näiteks mootorsõidukite hinnad ei ole kuude lõikes ühtlased. Seetõttu keskenduvad analüütikud sageli jaemüügile, välja arvatud autode müügile, et eemaldada ettearvamatud erinevused ja hõlpsamini tajuda andmete aluseks olevaid suundumusi.

10. Kestvuskaupade tellimused

Kestvuskaupade tellimuste aruanded avaldab Censuse büroo, mis on USA Kaubandusministeeriumi osakond. Aruanne eelmise kuu kohta avaldatakse iga kuu umbes 18. tööpäeval (kuupäev varieerub, sest arvestatakse teiste majandusaruannetega). Kestvuskaupadeks nimetatakse tooteid, mis säilivad vähemalt 3 aastat. Teisisõnu, me räägime üldiselt kallitest kaupadest, mida üldiselt harva ostetakse.

Selline sagedus tähendab, et aruanne on kõikuv ja peate olema väga ettevaatlik selle suhtes, mida ainult üks aruanne näitab. Analüütikud jätavad selle kõikumise leevendamiseks sageli välja transpordi komponendi. Teine meetod on vaadelda suuremat hulka aruandeid koos seeriana, et leida suundumus. Olge tähelepanelik, sest eelmiste kuude aruandeid on sageli parandatud.

Kui nõudlus on tugev ja ettevõtetel on optimistlikud väljavaated, võime oodata kestvuskaupade tellimuste kasvu. Teisest küljest peaksime pessimistlikus majanduslikus olukorras vähem tellimusi ootama. Kui kestvuskaupade tellimusi on palju, siis on turgudel rohkem kauplejaid valmis riskima ning USA dollari väärtus tõuseb ja vastupidi. Kestvuskaupde tellimuste rohkus on selle aruande puhul ka CFD-dega kauplejate jaoks positiivne märk.

11. Esmakordsed töötud

See aruanne mõõdab inimeste arvu, kes esitavad esmakordselt töötuskindlustushüvitise taotluse. Need andmed annavad teavet tööturu tugevuse kohta, eriti siis, kui need avaldatakse lähestikku töötute määra aruandega.

See näitaja on üks suurema mõjuga andmekogum Forex ja CFD hindadele iga nädal avaldavatest aruannetest. Esmakordsete töötute aruanded annavad vihjeid selle kohta, millised on järgmise töötute määra aruande andmed, kuigi nende seos ei ole väga tihe. Lühiajalised muutused tööturul kajastuvad palju tõenäolisemalt iganädalases esmakordsete töötute aruandes kui korra kuus avaldatavas töötute määra aruandes

Majandusnäitajad - kuidas nendega kursis olla

Teadmine, millised majandusnäitajad mõjutavad Forex turge, on üks asi, kuid nendega kaasas käimine on teine asi. Et end korralikult kursis hoida, tuleb teha tulevikuplaane ja saada kvaliteetne uudistevoog. Et saaksime paremini abiks olla, oleme loonud Admirals Forexi kalendri. Kvaliteetse uudistevoo saamiseks vaadake vaid MetaTrader Supreme Edition pluginat, mis on saadaval nii MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 jaoks.


MTSE on eraldiseisev plugin, mis pakub mitmesuguseid kauplemisvahendeid, sealhulgas reaalajas uudistekanalit Admiral Connecti kaudu.Proovige kaubelda majandusväljaannetega koos ja vaadake enne reaalajas kauplemiskonto tegemist, kuidas turud nendele käituvad esialgu kaubeldes demo kauplemiskontol. Nii kasutad sa tegelikke turuhindu, aga sa ei riski päris rahaga, nii et sa võid harjutada, kuni sa oled vilunud ja piisavalt kindel, et seista silmitsi päris turgudel kauplemisega!

MetaTrader Supreme Edition

Lae alla kõige võimsam lisandmoodul oma lemmikule kauplemisplatvormile!

 

Majandusnäitajad - lõppsõna

Loodame, et need majandusnäitajate üksikasjalikud määratlused on teid aidanud. Loomulikult ei ole see loetelu kaugeltki kõikehõlmav, kuid te peaksite leidma, et need, mis siin on, kuuluvad Forex kauplemisel mõjukamate majandusnäitajate hulka. Pidage meeles, et kui oleme kirjeldanud majandustulemuste võimalikku mõju, siis on see "ceteris paribus".

See tähendab, et tegelikud tulemused võivad olla palju nüansirikkamad ning sõltuda palju rohkematest faktoritest kui ainult üks muutuja. Tugevat palgatulu peetakse tavaliselt USA dollari jaoks suurepäraseks tulemuseks, kuid Forexi kauplejad peavad samuti uurima, kuidas inflatsiooniootused võivad mõjutada rahapoliitikat, mida järgivad teised keskpangad ja mida on juba sisse arvestadud Forex turule.

Ava reaalne konto

Kopeeri edukate kauplejate tehinguid

 

Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
​Neli price action kauplemisstrateegiat, mida peaksid teadma
Kas teadsite, et price action'i ehk hinnakäitumisega seotud kauplemisstrateegiad on tänapäeval finantsturgudel üks sagedamini kasutatavaid meetodeid? Ükskõik, kas kauplete lühi- või pikas plaanis, on väärtpaberite hinna analüüsimine üks lihtsamaid, kuid samas ka tõhusamaid viise turul teistest...
Mis on turutrend? 5 trendikat sektorit aastaks 2024
Turutrendide tuvastamine on tehnilise analüüsi läbiviimiseks oluline oskus. Miks? Kuna need võimaldavad meil tuvastada turuliikumise tähendust, teha järeldusi ja langetada nende põhjal otsuseid. Järgenvalt anname ülevaate, mis on turutrendid ja jagame viite trendi finantsmaailmas, m...
Parimad kauplemisstrateegiad
Kas teadsite, et tõhus kaubandusstrateegia aitab teil parandada kauplemistulemusi ja lihtsustab otsuste tegemist? Kuid milline on tõhus kauplemisstrateegia?Käesolev artikkel annab põhjaliku ülevaate kuuest erinevat kauplemisstrateegiast ja paljudest kauplemisstrateegiate näidetest. Samuti leiate hul...
Vaata kõiki