Kuidas ennustada Forex turu käitumist?

Admirals
6 min lugemine

Alati muutuvas ärimaailmas peate mõtlema tuleviku peale, kui soovite olla edukas. Kui te räägite Forexil tegutsevate kauplejate või investoritega, toovad nad esile oma oskused ja teadmised Forex turgude prognoosimise kohta. Sellest artiklist saate teada, kuidas ette näha Forex turu käitumist ehk selgitame, kuidas analüüsida Forex turgu.

Enne kui jätkame, peame vastama küsimusele - mis on Forex turg?

See on ülemaailmne detsentraliseeritud valuutaturg. Pealegi on see maailma suurim turg, mis töötleb igapäevaselt triljoni dollari väärtuses tehinguid. Selle peamised osalejad on rahvusvahelised pangad, riskifondid, äriettevõtted, erinevad keskpangad ja muidugi ka Forex maaklerid ja investorid. Täpsemalt saate Forex turu kohta lugeda artiklist: Mida tähendab kauplemine Forex turul.

Tagasi minnes turuliikumiste ennustamise juurde, tunnistame, et kauplejal peab olema põhjalik arusaam valuutavahetuskursside muutumist põhjustavatest teguritest. Forex prognoos ei tähenda ühte ja konkreetset valemit - kõik sõltub teie enda oskustest, kogemusest ja suutlikkusest pühenduda. Forex ennustus eeldab mõistmist järgmistest mõjuteguritest:

  • Majanduskasv
  • Geopoliitiline ja poliitiline stabiilsus
  • Rahapoliitika
  • Import ja eksport
  • Intressimäärad

Kauple riskivabal demokontol

Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas

 

Kui te jälgite hoolikalt kõiki sündmusi, mikro-ja makronäitajaid, on teil palju suurem tõenäosus õigesti ennustada. Samas peaksite mõistma, et see ei ole lihtne. Internetis on olemas mitmeid lehekülgi, mis pakuvad tasuta Forex prognoose, kuid mõistlikum on neid vältida. See artikkel aitab teil rakendada oma teadmisi Forex prognoosi tegemiseks kõige sobivamal viisil.

Kuidas ennustada Forex turu käitumist: trendide äratundmine

Suutlikkus trende tuvastada on üks peamisi Forex kaupleja oskusi, kuna see võib osutuda kasulikuks Forex prognooside tegemisel. Trend näitab ära turu või mingi vara üldist hinna liikumise suunda.

Trendid võivad olla lühiajalised, keskmise pikkusega kui ka pikaajalised. Trendi äratundmine võib osutuda väga kasumlikuks, kuna siis saate trendiga kaasa minna. Üldise kauplemisstrateegia kohaselt tulekski kaubelda trendi.

Kui turu üldine trend liigub üles, siis peaksite olema ettevaatlik ja tähelepanelik võttes neid positsioone, mis võivad tugineda vastupidises suunas liikuvale trendile. Trend võib mõjutada ka intressimäärasid ja erinevaid tootlusi ning mistahes muid turge, mida iseloomustavad hindade või kauplemismahtude muutused.

Õige Forex ennustuse jaoks toome välja kolme tüüpi trende, mida peaksite teadma - tõusutrend, langustrend ja külgtrend. Näiteks, kui trend liigub graafikul ülespoole, siis valitud valuuta väärtus kasvab ja langustrendiga kahaneb. Kui trend liigub graafikul alla, siis väärtus langeb. Külgtrendi puhul valuuta väärtus ei kasva ega kahane, vaid on stabiilne. Sellised teadmised on abiks Forex ennustuse tegemisel.

Kuidas analüüsida Forex turgu

Valuutaturu käitumise ennustamiseks on mitmeid analüüsi viise. Analüüside kategooriaid on palju, kuid teie ülesanne endale sobiva analüüsi leidmisel on lähtuda oma eesmärgist. Arvesse tuleb võtta analüüsi, mis aitab teil ära tunda häid kauplemisvõimalusi.

Tutvustame kahte peamist Forex analüüsi, mis on tugevalt seotud Forex ennustustega. Tuleb ka mainida, et mõlema analüüsi järeleproovimine aitab mõista, milline meetod või kombinatsioon sobib teie isiksusega paremini.

Forex prognoos: fundamentaalse analüüsi roll

Forexi fundamentaalne analüüs keskendub valuutaturu erinevatele teguritele. Tähelepanu tuleb pöörata järgmistele fundamentaalsetele teguritele: sisemajanduse koguprodukt, inflatsioon, majanduskasvu aktiivsus ja tootmine.

Lisaks hõlmab fundamentaalne analüüs erinevate riikide majanduse tugevuse hindamist. See annab meile infot geopoliitiliste ja majandussündmuste mõjust valuutaturgudele.

Näiteks poliitikute või majandusteadlaste kõnedes väljaöeldud numbrid või väljaütlemised võetakse kauplejate poolt vastu majanduslike teadaannetena, mis võivad tõsiselt mõjutada valuutaturgude liikumist. USA majanduse ja poliitikaga seotud teadaannete jälgimine on väga oluline.

Oleme jõudnud peamise küsimuseni - kuidas ennustada Forex turu käitumist? Õnneks on majandusteadlased koostanud standardse majanduskalendri, kus nad igapäevaselt teevad prognoose majandusnäitajate hiljutise ajaloo põhjal. Teatud majandusnäitajad mõjutavad valuutaturu liikumist väga tugevalt ja nendeks on:

Üldiselt on nii, et kui teatud riik tõstab oma intressimäärasid, siis selle tulemusena kasvab ka selle riigi valuuta väärtus, kuna investorid hakkavad oma vara paigutama sinna riiki, lootes teenida suuremat tulu.

Kauple Forexil ja CFD-dega

Kauple üle 40 valuutapaari CFD-dega 24/5

 

Tööhõive märkimisväärne vähenemine on üks nõrgeneva majanduse märkidest, mis lõppkokkuvõttes võib kaasa tuua intressimäärade languse, millel omakorda võib olla halb mõju valuutale.

Sisemajanduse koguprodukt on peamine majandustegevuse tugevuse näitaja. Kõrge SKP numbri ja kõrge intressimäära ootuse vahel on seos, mis on vastava valuuta suhtes positiivne.

Kuidas ette näha Forex turu käitumist eelpoolmainitud punkte arvesse võttes? Esiteks, hoidke alati silm peal majanduskalendril.

Järgmiseks ülesandeks on teada, milline prognoosi näitaja saab kõige enam tähelepanu, kuna lõpuks hakkab see Forex turgu kõige enam mõjutama. Viimaseks, pöörake tähelepanu uudistele, sest turusituatsioon võib muutuda väga kiiresti.

Forex ennustus: tehnilise analüüsi meetod

Tehniline analüüs on meetod, mis proovib hinnamuutusi prognoosida minevikus toimunud turuandmete, eriti hindade, põhjal. Ajalugu võib korduda samades mustrites. Mustreid, mis tekivad hinnamuutuste tulemusena, nimetatakse signaalideks. Tehnilise analüüsi eesmärk ongi vanu signaale vaadeldes avastada turu hetkeolukorda.

Hinnad liiguvad trendides. Tehnilise analüüsi tegijad on arvamusel, et hinnakõikumised ei ole juhuslikud ja neid saab ette ennustada. Kui teatud tüüpi trend on tekkinud, siis jääb see kestma teatud ajaperioodiks.

Forex kauplejad saavad ideaalsed turule sisenemise või väljumise kohad avastada erinevate graafikute analüüsimise või matemaatiliste uuringute teel.

Mõned uuringud aitavad tuvastada trende, samas kui teised aitavad määratleda tekkinud trendi tugevust ja stabiilsust. Tehniline analüüs võib suurendada enesedistsipliini ja vähendada emotsioonide mõju kauplemisplaani elluviimisel.

Kuigi ükski meetod ei ole täiuslik, siis tehniline analüüs pakub teile seda, mida vajate igapäevaseks Forex prognoosiks ja anaüüsiks ning võimaldab teile oma kauplemisplaani objektiivsemalt hinnata.

Forex ennustus: tehniliste indikaatorite tüübid

  • Trend. See toob esile hinnainfo sujuval moel, et oleks lihtne jälgida püsivat kasvu-, languse- või külgtrendi.
  • Trendi tugevus. Seda tüüpi indikaator iseloomustab turu intensiivsust teatud hinnataseme juures, hinnates erinevate turuosaliste võetud positsioone. Tugevusnäitaja peamised tegurid on kauplemismaht või avalik huvi.
  • Volatiilsus, mis viitab päevaste hinnakõikumiste suurusele. Trendi suund ei ole siinjuures oluline. Muutused volatiilsuses on eeldatavalt samad, mis hindade muutused.
  • Tsükli indikaatorid. Nad tuvastavad valuutaturu korduvaid mustreid perioodiliste sündmuste põhjal nagu näiteks valimised või aastaajad. Forexi tsükliindikaator määratleb konkreetse turu mustri kordumise ajastuse. Ei tohi mainimata jätta ka vastupanu- ja toetustasemeid, mis kajastavad hinnatasemeid, millelt tihti hind tõuseb või langeb ja seejärel liigub vastupidisesse suunda.
  • Momentum indikaator. See indikaator defineerib trendi tugevuse või nõrkuse teatud ajaperioodi jooksul. Momentum on kõrgeim trendi alguses ja madalaim siis, kui trend muutub.

Kuidas ette näha Forex turu liikumist - lõppsõna

Forex prognooside tegemine ei ole lihtne trikk, mis tooks kaasa kiire rikastumise. See nõuab turu pidevat analüüsi ja oskusi kasutada ära erinevaid lähenemisviise ja tarkvara. Oleme rääkinud erinevatest Forex ennustusviisidest, üldisest kauplemise konseptsioonist ja eelistest, mida kaupleja saab sobivaima Forex prognoosi näitaja kasutamisel.

Vaatlesime Forexi kõige olulisemaid analüüsiviise ja loodetavasti mõistsite, mida nad kajastavad ning kuidas neid võiks tulevikus enda jaoks ära kasutada. Kuigi tehniline ja fundamentaalne analüüs on väga erinevad, saate siiski kasutada samaaegselt neid mõlemaid. MetaTrader Supreme Edition lisarakendus pakub mitmeid erinevaid indikaatoreid, mida saate katsetada ka demokontoga.

MetaTrader Supreme Edition

Lae alla kõige võimsam lisandmoodul oma lemmikule kauplemisplatvormile!

 

Kuidas analüüsida Forex turgu: tutvuge järgmiste indikaatoritega

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Mis on swap tasu Forexil?
Kauplejate jaoks on valuutakauplemise sõnavarast kõige segadust tekitavam termin ilmselt swap. Swap on Forexi maakleri poolt rakendatud positsiooni üleöö lahtihoidmise tasu, mis võib mõjutada teie kauplemistulemust. Selle arvutamisel tuleb arvesse võtta mitmeid tehingut puudutavaid tegureid...
Stop-loss - kuidas seda õigesti kasutada?
Spekulatiivse tegevuse juures nagu kauplemine, peab kaupleja tegema kõik võimaliku, et kaitsta oma investeeringut. Seepärast tutvustame selles artiklis stop-loss orderit, mis aitab seada maksimaalse kahjumi piiri turgudel investeerides või kaubeldes. Sisukord Mis on stop-loss...
Mis on pip Forexis?
Kui olete Forexist huvitatud ja loete mitmeid analüüse ja kommentaare, olete kindlasti kohanud terminit pip või pipid. Mis on pip Forexis? Pip Forexis ja ülejäänud turgudel on standardühik, et mõõta, kui palju on vara väärtus muutunud. Aga kuidas teada, kui palju täpselt pip Forexi...
Vaata kõiki