Fibonacci Forex - põhjalik juhend kauplemiseks

Admirals
16 min lugemine

Selles ulatuslikus juhendis uuritakse põhjalikult Fibonacci kauplemisstrateegiat ja Fibonacci (Fib) tagasipõrkeid, tehakse kindlaks, miks need on kauplemisel olulised ja miks nad on olulised Fibonacci kauplemisstrateegia loomisel. Lisaks käsitletakse strateegiaid, mida saab kasutada Fibonacci Retracementitega ning seda, kuidas neid kasutada.

Mis on Fibonacci? - Forex Fibonacci numbrite suhtarv

Fibonacci numbriseerias, pärast 0 ja 1, on iga number kahe eelneva numbri summa ja näeb välja järgmiselt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Nagu näete, võib see jada ulatuda lõpmatuseni. Iga arv on umbes 1,618 korda suurem kui eelmine arv.

Kuldne Forex Fibonacci Suhtarv Forexis

Numbrit 1.618 nimetatakse "Phiks", mida tuntakse kui kuldset suhtarvu. 1,618 täpne pöördväärtus on 0,618.

Forex Fibonacci - mis on Fibonacci Retracementitega kauplemine?

Fibonacci Retracemente kasutatakseˇˇ See termin on seotud toetuse ja vastupanuga (st. kui hind ei tõuse enam või kui hind langeb). Seega võib eespool kirjeldatu põhjal järeldada, et Fibonacci Retracement on finantsväärtuste hinnamuutuste võimalik tagasipõrkumiste põhjus.

Retracementideks kasutatakse horisontaalseid jooni, mis näitavad toetus- või vastupanualasid Fibonacci põhinäitajate tasemetel, enne kui hind tagasi oma põhisuunas liigub. Need tasemed tekitatakse, tõmmates Fibonacci tööriista abil joone kahe äärmusliku hinnapunkti vahel ja jagades selle kauguse võtmetähtsusega Fibonacci suhtarvudega, mis on järgmised: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% ja 100%.

Kuna Fibonacci Retracement tööriist on osutunud Forexis kasulikuks. Täiustamaks teie kauplemist, saab neid kasutada Fibonacci Forexi kauplemisstrateegia loomiseks.
Artikli eesmärk on selgitada selle strateegia eeliseid ja uurida põhilisi samme Fibonacci strateegia loomisel koos mõnede näidetega.

Finantsturgudel rakendatavad Forex Fibonacci tasemed

Kauplemisel Fibonacci meetodi raames kohaldatavad Forex i tasemed ei põhine tegelikult jadas esitatud arvudel. Need saadakse numbritega seotud matemaatilistest seostest jadas. Kuldse Fibonacci suhtarvu (mis on 61,8%) peamine alus on see, et Fibonacci number jagatakse sellele järgneva arvuga. Näiteks 89/144= 0,6180.

Lisaks saadakse suhtarv 38,2, kui teatav arv Fibonacci seerias jagatakse parempoolse arvuga (nt 89/233 = 0,3819). Suhtarv 23,6 saadakse, jagades arvu Fibonacci numbriga kolm kohta paremale, näiteks: 89/377 = 0,2360. Fibonacci tasemeid saab määrata, ühendades kõige kõrgema ning madalaima punkti graafikul. Fibonacci võrgustik luuakse graafikul horisontaalselt kasutades peamisi numbreid 23,6%, 38,2% ja 61,8%. Neid horisontaaljooni kasutatakse võimalike hindade pöördumiskohtade määramiseks.

50% Forex Fibonacci Retracement tase

50% Retracement tase sisaldub tavaliselt Fibonacci võrgustikus, mida saab joonistada kaardistamistarkvara abil. Kuna 50%-line sissetõmbetase ei põhine konkreetsel Fibonacci numbril, peetakse seda üldiseks märkimisväärseks hinna pöördumistasemeks, mida on tunnustatud ka Dow teoorias ja ka W.D. Ganni töös.

Sissejuhatus peamistesse Forex Fibonacci Retracementite strateegiatesse

Fibonacci Retracementitega kauplemiseks on mitmeid strateegiaid, kuigi mõned neist on kauplemiseks sobivamad kui teised.

Need strateegiad on järgmised:

 • Fibonacci numbriseeriad
 • Fibonacci kuldne suhtarv
 • Finantsturgudel kohaldatavad Fibonacci tasemed
 • 50% Retracement tase
 • Fibonacci tagasivõtmise tasemed kui kauplemisstrateegia oluline osa
 • Fibonacci laienduste kasutamine

Forex Fibonacci Retracementi roll kauplemisstrateegia loomisel

Forex kauplejad kasutavad Fibonacci Retracemente, et teha kindlaks, kus turg potentsiaalselt pöörduda võiks ning vastavalt sellele võtavad kasumit või rakendavad oma stop-loss tasemeid. Retracement tasemed näitavad vastupanu ja toetuse peamisi tasemeid. Fibonacci tase arvutatakse tavaliselt pärast seda, kui turg on kas üles- või allapoole liikunud ning tundub, et see on jäänud kindlale hinnatasemele püsima.

Kauplejad määravad ära Fibonacci Retracement 38,2%, 50% ja 61,8% tasemed. Selleks joonistavad nad horisontaalse joone läbi hinna kõrgeima ja madalima punkti, et juhtida tähelepanu tasemetele, kuhu turg võib tagasi pöörduda, enne kui taastub üldine hinna suund, mille kujundas esialgne järsk hinna ühes suunas liikumine. Fibonacci Retracemente peetakse märkimisväärseks, kui turg on lähenenud tugevale toetus- või vastupanutasemele või on just selle ületanud.

50% Fibonacci tase ei ole küll tehniliselt osa Fibonacci numbriseeriast, kuid see on lisatud tänu laialdasele kogemusele Forex turgudel kauplemisel, kus on olnud näha, et turg on enne jätkamist tagasi tõmbunud umbes poole võrra ja siis oma esialgset suunda jätkanud. Nüüd uurime mõningaid näiteid selle kohta, milliseid Forexi strateegiaid kasutavad kauplejad sageli Fibonacci tasemete kasutamisel:

 • Ostmine 38,2% taseme juures, stop-loss on veidi alla 50% taseme.
 • Ostmine 50% juures, kusjuures stop-loss on veidi madalam kui 61,8%.

Avades müügipositsioon suure üles liikumise tipus, kasutavad kauplejad sageli Fibonacci tasemeid, et määrata kindlaks kasumi saamise eesmärgid. Seda tehnikat kasutatakse juhul, kui turg naaseb ühe Fibonacci taseme lähedale ja pärast seda taastub tema varasem liikumine. See toimib tänu kõrgematele Fibonacci tasemetele 161,8% ja 261,8%, mis viitavad võimalikule tulevasele toetus- ja vastupanutasemele. See toimib siiski ainult turu puhul, mis liigub üle kõrg- või madalpunktist, mis saavutati enne tagasi põrkumist.

Miks on hea mõte kasutada strateegia loomisel Forex Fibonacci Retracemente?

Paljud kauplejad usuvad, et Fibonacci Retracement on hea väikeste korrelatsioonide kindlaks tegemise ning toetus- ja vastupanu kindlaks määramise viis. Tehniliselt on Retracementid suhtarvud, mis põhinevad Fibonacci seeria matemaatilistel mõistetel. Seda järjestust kasutatakse normaalsete turulainete korrelatsioonide ulatuse ära arvamiseks. Fibonacci tasemetes on palju levinud tehnilisi näitajaid, sealhulgas küünlamustrid, maht, trendijooned ja libisevad keskmised.

Forex turul kauplejad teavad, et kõige levinumad Retracement tasemed on 38,2% ja 61,8%. Tegelikult võib pärast tugevat karude või pullide liikumist kasutada Fibonacci Retracementi tööriistana, et ennustada korrelatsioonide ulatust, tagasilööke ja jätkumustreid. Kui Fibonacci Retracement on osutunud tõhusaks tööriistaks toetus- või vastupanutaseme kindlaks määramisel, võivad kauplejad nendel tasemetel kohaldada ka murdumisstrateegijaid, kuna nad võivad saada selle abil kindlaks määrata potentsiaalsed turule sisenemis- ja väljumispositsioonid.

Näiteks, kui hind tõuseb 60 dollarilt 85 dollarile ja siis tõuseb 72,50 dollarini, enne kui ta jälle tõusma hakkab, on Fibonaccit Retracement tase 50%. See hinnapunkt moodustab nüüdsest uue toetustaseme ja 50% tase osutub valuutapaari tulevaste hinnamuutuste oluliseks vastupanu- ja toetuspunktiks. Fibonacci kauplemise ja Forex Fibonacci strateegia aluspõhimõtted ei kehti tingimata universaalselt, mistõttu nende suhtes kohaldatakse erinevatel kauplemisinstrumentidel erinevaid võtteid.

Pidage meeles, et te ei tohiks teha tehinguid ainult seetõttu, et hind on jõudnud ühele Retracement tasemetest. Kinnitus on vajalik, et tagada, et hind ei lange jätkuvalt ja et esialgne suund on tõenäoliselt jätkumas. Vastasel juhul võite te kaubelda valel pool turgu.Tasuta kauplemis vebinarid koos Admiralsiga.

Kas teadsite, et võite TASUTA registreeruda Admiralsi tavapärastele kauplemisteemislitele veebikoolitustele? Õppige otse elukutseliste kauplejate käest ja saage teada, kuidas saavutada edu kaubeldes reaalse kontoga. Teave parimate indikaatorite, kõige populaarsemate strateegiate, värskeimate uudiste, suundumuste ja arengute kohta turgudel ja palju muudki! TASUTA registreerimiseks klõpsake järgmist linki!

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Kuidas Forex Fibonacci Retracementid võivad aidata kauplemisstrateegia loomisel.

Nagu me oleme eespool täpsustanud, kasutavad kauplejad Fibonacci Retracemente, et teha kindlaks, kuhu ja millistelt tasemetelt turule siseneda võiks. Lisaks võivad kauplejad kindlaks määrata kasumi saamise ja kahjumi peatamise kohad. Fibonacci tasemeid kasutatakse tavaliselt toetus- ja vastupanutaseme kindlaks määramiseks. Iga Fibonacci Retrracementitega kauplemise strateegia puhul arvutatakse Fibonacci tasemed kõige sagedamini pärast seda, kui turg on teinud suure sammu üles või alla, ning hind näib olevat kindla hinnataseme juurde pidama jäänud.

Nagu te teate, arvavad Forex kauplejad Fibonacci peamisteks tasemeteks 38,2%, 50% ja 61,8%. Need saadakse horisontaalsete joonte tõmbamisega graafikule viimaste hinnatasemete juures. Sellega määratakse kindlaks kohad, kuhu turg saab liikuda, enne kui taastub üldine suund, mis oli tingitud esialgsest impulsiivsest ühesuunalisest liikumisest. Kuid see ei ole veel kõik - Fibonacci tasemeid peetakse äärmiselt oluliseks ka juhtudel, kus turg on lähenenud olulisele hinnatoele või vastupanupunktile.

Tehniliselt ei ole 50% tase tegelikult osa Fibonacci numbriseeriast, kuid see on hõlmatud turu üldise kogemuse tõttu, mis enne selle esialgse suuna jätkamist taastab tavaliselt umbes poole oma liikumisest. On olemas strateegiad, mida valuutakauplejad kasutavad Fibonacciga kauplemisel.

Üks neist on ostmine 38,2% lähedal, kasutades stop-lossi, mis jääb veidi alla 50% taseme. Järgmine Fibonacci kauplemisstrateegia seisneb ostutehingusse sisenemises ligikaudu 50% tasemel, kusjuures stop-loss korraldus asetatakse veidi madalamale kui 61,8%.

Fibonacci tasemeid saate kasutada ka siis, kui sisenete turule pärast suurt tõusu, avades tipu lähedal müügipositsiooni. Kasumi sihtmärkidena võite kasutada Fibonacci Retracement tasemeid. Kui turg naaseb ühe Fibonacci taseme lähedale ja jätkab oma varasemat liikumist, võivad kauplejad kasutada kõrgemaid Fibonacci tasemeid 161,8% ja 261,8%, et määrata kindlaks tulevased võimalikud toetus- ja vastupanutasemed, kuid seda ainult siis, kui turg on ületamas nüüdseks juba saavutatud kõrget või madalat taset.

Forex Fibonacci Retracementite kasutamine

Fibonacci Retracementi kasutamisel võib küsida, kuidas siiski kasutada Fibonacci Retracemente turu liikumiste ennustamiseks. Neid saab kasutada võimalike toetus- või vastupanutasemete prognoosimiseks, kus kauplejad võivad turule tulla, et saada osa pikemaajalisest trendist. Fibonacci Retracementiga kauplemise strateegia annab eelise, andes kauplejatele Fibonacci-põhised kasumieesmärgid.

Peale selle hõlmavad Fibonacci Retracemendid 100% ületavat taset. Kauplejad saavad seda ära kasutada, et planeerida oma tehingutest väljumisi. Nagu me oleme eelnevalt maininud, hõlmavad peamised Fibonacci Retracemendid järgmisi tasemeid: 161,8%, 261,8% ja 423,6%.

Forex Fibonacci Fan'i kasutamine

Fibonacci või Fibonacci Fan koosneb kolmest joonest, mis on määratud Fibonacci kesksete tagasiminevate numbrite all. Need on:

 • 38,2%
 • 50,0%
 • 61,8%

Fibonacci Fani peamine toetustase on väga sageli 61,8%. Kohaldades järgmist reeglit, oleks meil hea võimalus sisenemiseks, mis põhineb ainult kauplemisel Fibonacci Faniga.


Fibonacci Fan on MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 vaikenäitaja ning selle saab otse diagrammi lisada.

Kui hind jõuab 38,2% tasemele, läheb see suure tõenäosusega üldiselt kuni 61,8%.

Neil juhtudel saame teha tehingu punktis 38.2 eesmärgiga, et see jõuab 61.8. See reegel toimib kõige paremini trendivas turukeskkonnas, kuid seda saab kasutada ka trendile vastupidises suunas.

Allikas: EURUSD, tunnigraafikul, MT5 Admirals. Andmevahemik: 10. juulist 2019 kuni 1. augustini 2019. Koostatud 23. mai 2021. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Mis on kõige levinum Forex Fibonacci strateegia?

Kui turg on liikunud märkimisväärsele kaugusele, eriti kui turg tundub olevat suuremal toetus- või vastupanutasemel, joonistavad tehnilised kauplejad Fibonacci Retracement jooned sageli graafikule, et määrata kindlaks võimalikud turu taastumise tasemed.

Kui hind turul on tõusnud, käsitletakse neid graafikul esitatud horisontaalseid jooni võimaliku toetus- ja hinnatasemetena, mille puhul tagasipõrkumine võib lõppeda. Lisaks kasutatakse neid tasemeid seal, kus turg võib taas kasvama hakata. Vastupidises olukorras tuleks Fibonacci Retracemente kasutada turuolukorras, kus hind on langenud, vastupanutaseme määramiseks.

Peamised Fibonacci Retracement tasemed on 38,2%, 50% ja 61,8%. Kuigi 50% tase ei ole tõeline Fibonacci number, on see siiski sageli Fibonacci jadas, sest arvatakse, et turg taastab sageli peaaegu poole oma esialgsest liikumisest, enne üldise suuna jätkamist. Nüüd sooviksime teile pakkuda täiendavaid strateegiaid, kasutades Fibonacci Retracemente, mis võivad teile kasulikuks osutuda.

Esimene Fibonacci kauplemissüsteem, mida me vaatame, on see, kui kaupleja otsib sisenemispunkti konkreetsele turule, mis on teinud olulise sammu üles. Nad võivad anda limit korraldusi, püüdes osta ligi 38,2% või 50% Retracement taseme juures , kusjuures vastav stop-loss on paigutatud allapoole järgmist Fibonacci taset. Näiteks sooviga osta ligi 50% juures,stop lossiga alla 61,8% taseme.

Teine strateegia on see, et kui Forexi kaupleja on pärast märkimisväärset turu hinnamuutust siseneb vastupidisele positsioonile. Sellisel juhutl võib ta kasutada Retracemente kasumi eesmärgina. Viimast Fibonacci strateegiat, mis on 61,8% taseme oluline ületamine, peetakse sageli märgiks turu suuna muutusest.Sellisel juhul võivad valuutakauplejad siseneda lühikestesse positsioonidesse, oodates liikumist märkimisväärselt alla poole.

Kauple Forexil ja CFD-dega

Kauple üle 40 valuutapaari CFD-dega 24/5

 

Fibonacci kauplemine - Fibonacci Expansion indikaator

Fibonacci Expansion on MetaTraderi vaikimisi kasutatav indikaator, mis on samuti oluline hinna meetmete eesmärkide saavutamiseks.

Nüüd esitame me Fibonacci Expansioni olulised tasemed, mida saab kasutada teie kauplemisstrateegiate täiendamiseks. Kohandatud tasemete lisamiseks Fibonacci laiendamise tööriistale peate esmalt valima MetaTrader 5 rippmenüüst tööriista.

Selle saate toimides järgevalt: valige ülalt menüüst Insert -> Fibonacci -> Fibonacci Expansion.


Kui oled graafikule lisanud Fibonacci Expansioni, saad muuta selle parameetreid ja lisada indikaatorile järgmised tasemed:

 • FE 61.8
 • FE 100.0
 • FE 138.2
 • FE 150
 • FE 161.8
 • FE 200

Kui on lisatud mitu Fibonacci Expansioni taset, oleme rõhutanud mõningaid tasemeid punase värvusega, näiteks toetuse ja vastupanutasemeid.

Allikas: EURUSD, päevagraafikul, MT5 Admirals. Andmevahemik: 24. detsembrist 2018 kuni 5. augustini 2019. Tehtud 23. mai 2021. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.


Järgmiste tasemete omadused on hinna analüüsis olulised:

 • Fibonacci 61.8 Expansion

See on tööriista esimene oluline tase. Üldiselt ei ole see tugev toetus või takistus tase, kui hind läheneb talle otse, vaid pigem siis, kui toetus- või takistustase 61.8 on juba katkenud (fookus tagurpidiselt). Siis muutub see tugevaks toetus-ja vastupanutasemeks.

 • Fibonacci 100.0 Expansion

  Seda peetakse nõrgaks toetuse ja vastupanutasemeks.
 • Fibonacci Expansion 138.2

See tase on väga sarnaste omadustega FE 61.8-ga.

 • Fibonacci Expansion 150

Väga tugev toetus- ja vastupanutase, mis on üldiselt tugev nendele paaridele, kus USD on baasvaluuta (näiteks USD/CHF, JPY/JPY, USD/CAD, USD/SGD jne).

Samuti on see väga suur EURil põhinevate paaride puhul (näiteks EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY jne).

 • Fibonacci Expansion 161.8

Väga tugev S/R-tase, mis võib tähistada korrektsiooni lõppu.

 • Fibonacci 200 Expansion

Võimalik, et kõige tugevam S/R tase, mis tähistab korrektsiooni lõppu, hinnamuutust ja suundumuse muutust.

Fibonacci Retracement koos EMA kanaliga - kauplemisstrateegia

Räägime teile lahti ühe väga lihtsa strateegia. Kasutage järgmisi indikaatoreid:

 • EMA (eksponentsiaalne libisev keskmine) 15 perioodist, mis kehtib lähedalt (close). Must
 • EMA 50 mis on kohaldatud ülempiiri kohta (high). Sinine
 • EMA 50 mis on kohaldatud madala kohta (low). Punane
 • Admiral Pivot Point indikaator päevagraafikul
 • Ajagraafik: tunnigraafik

Allikas: EURUSD, päevagraafikul, MT5 Admirals. Andmevahemik: 17. juulist 2019 kuni 5. augustini 2019. Koostatud 23. mai 2021. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Sisenemiskoht pika positsiooni puhul

 • Kontrollige, kas eksponentsiaalsete keskmiste põhjal moodustatud kanali kalle kaldub üles.
 • Hind peab kauplema kanalist kõrgemal
 • Oodake hinna tagasitõmbamist
 • Tõmmake Fibanocci Retracement tase viimase järsu liikumise suunas tagasi alt üles suunas
 • Hind peab puudutama või lähenema Fibonacci punktidele 23.6, 38.2 ja 50.0
 • Avage ostupositsioon erinevates kogustes (jagage kogu riski suurus kolmeks eraldi tehingute grupiks).

Sisenemiskoht lühikesse positsiooni

 • Kontrollige, kas kanali tõus kaldub alla
 • Hind peab kauplema kanalist kõrgemal
 • Oodake hinna tagasitõmbamist
 • Tõmmake Fibanocci Retracement tase viimase järsu liikumise suunas seekord ülesvalt alla suunas
 • Hind peab puudutama või lähenema Fibonacci punktidele 23.6, 38.2 ja 50.0
 • Avage müügipositsioon erinevates kogustes (jagage kogu riski suurus kolmeks eraldi tehingute grupiks).

Eesmärgid seatakse Admiral Pivotsi indikaatoris, samas kui stop-loss tasemed jäävad alla viimase madaliku (pikkade positsioonide puhul) ja üle eelmise tipu (lühikeste positsioonide puhul).

Ütleme, et me tahame siseneda 0,3 lotiga. Õigeks sisse skaleerimiseks tuleb 0,30 lotti jagada 3-ga. Kui hind puudutab punkti 23.6, lisatakse esimene 0.10 lotti, seejärel lisatakse 0.10 lotti punkti 38.2 juures ning viimaks lisatakse 0,10 lotti viise 50.0 Fibonacci taseme juures, kui hind jõuab tagasi Fibonacci kolmanda tasemeni.

Kui hind ei lange tagasi 38,2 ja 50,0 peale, siis jääb teil tõenäoliselt sisse ainult üks kolmandik olemasolevast tehingust (23.6). Kasumid võivad märkimisväärselt kasvada ja kaotused võivad olla väiksemad, kui kasutatakse tehingusse sisse skaleerimise tehnikat.

Fibonacci kauplemine - Fibonacci Retracementite kasutamine

Fibonacci Retracemente kasutatakse peamiselt trendiga kauplemise strateegia osana. Sel juhul võivad kauplejad kasutada Fibonacci tasemeid, et püüda avada madala riskiga positsioone vastupidises suunas üelüldisele trendile.


Teisisõnu ootavad need kauplejad, et hinnad tõuseksid tagasi Fibonacci tasemele, et nad saaksid jätkata oma peamise suundumusega. Tasub seejuures märkida, et sedalaadi tagasipõrgete tõenäosus on märkimisväärselt suurem, kui muud tehnilised näitajad kinnitavad hinna liikumist teid huvitavas suunas.

Fibonacci tasemete puhul ja nendega kohaldatakse järgmisi tehnilisi elemente:

 • Volüümi põhine kauplemine ja tehniline indikatsioon volüümi indikaatorilt, et oleme suundumas kaupleja poolt valitud suunda.
 • Trendi jooned, mis annavad märku, näiteks, et hind võib just sealt tagasi põrgata.
 • Erinevad võnkuvad indikaatorid nagu Bollinger Bandid, Ketleri kanalid ja teised, mille kohta saate lugeda rohkem meie kodulehel tehniliste indikaatorite sektsioonis.
 • Libisevad keskmised
 • Küünlamustrid, mis on samuti väga tähtsad ning võivad anda teiste indikaatoritega kokku mängides võimaluse väga suure tõenäosuse hinnamuutusteks mingist teatud kohast.

Mida rohkem indikaatoreid annab märku võimalikust hinna pöördumisest vastupanutasemelt, seda suurem on tõenäosus, et see ka juhtub.

Fibonacci Retracement tasemed põhinevad mitmesugustel finantsinstrumentidel, nagu valuutad, aktsiad ja toormed ning neid kasutatakse eri aegadel.

Nagu mis tahes muu tehniline näitaja, varieerub ka selle prognoositav väärtus ajaperioodi järgi:

Mida kõrgem on ajaperiood, millel me kaupleme, seda tugevam on Fibonacci Retracement tase.
See tähendab, et 38,2% tase nädala graafikul on palju tugevam kui sama tase 5 minuti graafikul.

Forex Fibonacci Retracement tasemed kui kauplemisstrateegia oluline osa

Fibonacci Retracemente kasutatakse peamiselt konkreetse trendi jälgimise osana. Selliste stsenaariumide puhul leiavad Forex kauplejad trendi ajal aset leidnud tagasilööke ning püüavad teha madala riskitasemega tehinguid esialgse suundumuse suunas, kasutades selleks Fibonacci tasemeid. Teiste sõnadega eeldavad seda strateegiat kohaldavad kauplejad, et hind on suure tõenäosusega Fibonacci tasemelt tagasi põrkamas esialgse hinna suunas. Hinna pöördumise võimaluse tõenäosus suureneb juhul, kui tehnilised signaalid annavad ühiseid nimetajaid ajal, mil hind jõuab Fibonacci tasemeni.

Nagu eespool mainitud, annavad teised tehnilised indikaatorid nagu trendijooned, mahuindikaator, libisevad keskmised ja küünlamustrid aimu suurenenud hinna pöördumise tõenäosusest. Suurem hulk kasutatud indikaatorite ühisnäitajaid on seotud potentsiaalsemalt jõulisema pöördumispunktiga. Forex Fibonacci Retracement põhineb eri liiki finantsinstrumentidel, mis hõlmavad välisvaluutat, aktsiaid ja toormeid, ning seda kasutatakse mitmetes erinevates ajalistes raamistikes.

Nagu teistegi tehniliste näitajate puhul, on prognoositav väärtus siiski proportsionaalne kohaldatava ajagraafikuga, kusjuures suuremat kaalu omistatakse pikematele ajagraafikutele. See viib meid punktini, kus 38%-line nädalase graafiku Retracement on palju olulisem tehniline tase, kui 38%-line tase 5 minuti graafikul.

Forex Fibonacci strateegiate kokkuvõte

Fibonacci Retracementite kasutamine turul kauplemiseks on hea viis oma kasumi suurendamiseks. Fibonacci tasemed tähistavad sageli pöördepunkte, kust hind suure tõenäosusega põrkub. Sellegi poolest võib nende abil olla raske kaubelda ning kauplejad eelistavad sageli kasutada Retracement tasemeid abivahenditena laiahaardelisemates Forex strateegiates, mis keskenduvad madala riskiga ja suure potentsiaaliga tehingute leidmisele. Fibonacci Retracement strateegiad on üsna populaarsed ja kindlasti saate seda ühendada endale sobiva kauplemisstiiliga. Selle artikli tulemusena peaksite teadma,kuidas kasutada Fibonacci Retracemente Forexi turul kauplemiseks.

Ei ole saladus, et Fibonacci Retracementid võivad olla väga väärtuslikud edukal Forex kauplemisel. Äärmiselt oluline on teada, kuidas neid seada, joonistada ja kohaldada. Lisaks tehnilise analüüsi teadmiste rikastamisele pärast selle artikli lugemist, on Fibonacci Retracmentidest tõenäoliselt palju kasu, kui otsustate luua oma enda Fibonacci kauplemisstrateegia.

Fibonacci Retracementidega on oluliselt raskem kaubelda kui paistab. Lisaks kasutatakse tasemeid kõige paremini teiste strateegiatega, justkui abivahendina, mille puhul püütakse leida kooskõla mitmete teiste indikaatoriga, et määrata kindlaks võimalikud hinna pöördepunktid, pakkudes teile madala riski ja suure potentsiaaliga tehinguid. Pidage meeles riskijuhtimise rakendamist oma kauplemisstrateegias, et vähendada kauplemisega seotud riske.

Kauplemine Demokontoga

Kauplejal on samuti võimalus kaubelda riskivabalt demokontoga. See tähendab, et kauplejad saavad vältida omakapitali ohtu seadmist ja valida, millal nad soovivad reaalajas turule liikuda. Näiteks Admiralsi demokonto võimaldab kauplejatel pääseda ligi uusimatele reaalajas saadavatele turuandmetele, võimalusele kaubelda virtuaalse valuutaga ning värskeimatele turuanalüüsidele.

TASUTA demokonto avamiseks klõpsake allpool olevat linki!

Kauple riskivabal demokontol

Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas

 


See materjal ei sisalda ega tohiks sisaldada investeerimisnõuandeid, investeerimissoovitusi või pakkumist mis tahes finantsinstrumentidega tehtavate tehingute jaoks. Pange tähele, et selline kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse või tulevase tootluse kohta, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist peate riskidest arusaamiseks küsima nõu sõltumatutelt finantsekspertidelt.

Lugege lisaks kauplemisstrateegiatega seotud artikleid

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
​Neli price action kauplemisstrateegiat, mida peaksid teadma
Kas teadsite, et price action'i ehk hinnakäitumisega seotud kauplemisstrateegiad on tänapäeval finantsturgudel üks sagedamini kasutatavaid meetodeid? Ükskõik, kas kauplete lühi- või pikas plaanis, on väärtpaberite hinna analüüsimine üks lihtsamaid, kuid samas ka tõhusamaid viise turul teistest...
Mis on turutrend? 5 trendikat sektorit aastaks 2024
Turutrendide tuvastamine on tehnilise analüüsi läbiviimiseks oluline oskus. Miks? Kuna need võimaldavad meil tuvastada turuliikumise tähendust, teha järeldusi ja langetada nende põhjal otsuseid. Järgenvalt anname ülevaate, mis on turutrendid ja jagame viite trendi finantsmaailmas, m...
Parimad kauplemisstrateegiad
Kas teadsite, et tõhus kaubandusstrateegia aitab teil parandada kauplemistulemusi ja lihtsustab otsuste tegemist? Kuid milline on tõhus kauplemisstrateegia?Käesolev artikkel annab põhjaliku ülevaate kuuest erinevat kauplemisstrateegiast ja paljudest kauplemisstrateegiate näidetest. Samuti leiate hul...
Vaata kõiki