Фючърси: Какво представляват и как да търгувате с тях?

Борис Петров
14 Мин четене

Може би за някои думата фючърс звучи непознато, за други пък вече имат известни познания за различните фючърсни договори, а трети вероятно имат дори опит с фючърсни сделки? Независимо кой от трите типа сте, ако искате да разберете повече за финансовите деривати наречени фючърси, то сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е фючърс?

Фючърс (англ. futures) или фючърсен договор е споразумение за покупка или продажба на даден базов актив (суровина, валута, борсов индекс или други ценни книжа) на предварително определена цена на дадена бъдеща дата. Всички фючърсни контракти са стандартизирани по отношение на количество и качество.

Фючърсите са финансови деривати и се търгуват на публични борси. Именно, за да се улесни тази търговия контрактите са стандартизирани по количество и качество.

Ето задълженията по един фючърсен контракт:

 • Купувачът на фючърсен договор поема задължението да купи и получи базовия актив, когато срокът на тази фючърсна сделка изтече.
 • Продавачът на фючърсен контракт се задължава да предостави базовия актив към датата на изтичане на договора.

Фючърсните договори предоставят на компаниите определено ниво на сигурност относно цената на дадена актив в бъдеще. По този начин се позволява много по-добро планиране.

На днешните фючърсни пазари има два вида позиции, за които е добре да дадем малко повече информация:

 • Дълги позиции. Ако заемате дълга позиция, то Вие купувате фючърс и ще бъдете задължени да закупите конкретен актив на фиксирана бъдеща цена и бъдеща дата, при физическа доставка. При плащане в брой ще спечелите разликата в цената ако базовият актив поскъпне, или ще загубите ако базовият актив поевтинее. (Повече за физическата доставка и плащането в брой по фючърси ще откриете малко по-надолу).
 • Къси позиции. Ако заемете къса позиция Вие се задължавате да продадете базовия актив на фиксирана цена на бъдеща дата, при физическа доставка. При плащане в брой ще спечелите разликата в цената ако базовия актив поевтинее или ще загубите ако базовият актив поскъпне.

Първоначалната цел на тези фючърси е да се хеджира риска от промяна в цената на базовия актив, за да се избегнат загуби от бъдещи неблагоприятни цени. В последствие става ясно, че те предоставят лесен начин за спекулация с цената на даден базов актив - суровина, валута, ценна книга или друг финансов инструмент, така се стига до втория вид участници на днешните фючърсни пазари - спекулантите.

Тествайте стратегии за хеджиране и спекулиране на финансовите пазари без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admirals). Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Фючърсни контракти - история

На практика фючърсните пазари произхождат от суровините. Те са били изградени от фермерите, миньорите и производителите на петрол, които искат да управляват риска от това, че не знаят цената, която ще получат за своя продукт в бъдеще. 

Ето и няколко интересни факта:

 1. Най-ранната призната борса за търговия с фючърси е борсата за ориз Dojima, създадена през 1730 година в Япония с цел търговия с фючърси na ориз.
 2. Първите фючърсни пазари на запад се появяват в Англия през 16 век, но първата официална борса за търговия със суровини в Англия се появява едва през 1877 г.
 3. Първата официална борса за търговия със суровини в САЩ е Чикагският търговски борд (CBOT), сформиран през 1848 година.
 4. Базовият актив на първите търгувани фючърсни контракти в САЩ е царевица, последвани от пшеница и соя. Тези три земеделски суровини все още представляват основна част от търговията с фючърси.

Доставка на фючърсни контракти

Вече споменахме, че основните играчи на повечето фючърсни пазари могат да бъдат разделени на хеджъри и спекуланти. Именно поради различните цели на тези два вида пазарни участници при фючърсите има и два вида доставка:

 1. Физическа доставка - при нея се изисква реална доставка на базовия актив (петрол, злато, царевица и тн). Този вид доставка се използва от хеджърите.
 2. Плащане в брой (cash settlement) - вместо доставяне на базовия актив при изтичане или затваряне на позицията се предприема парично плащане на разликата в цената. Този вид доставка се използва най-често от спекулантите.

Разбира се, когато става въпрос за индивидуални трейдъри и инвеститори доставката, която обикновено се използва по фючърсните контракти е плащане в брой, което се състои в разликата на цената на покупка и цената на затваряне или изтичане на контракта.

Вече знаете, че за разлика от други финансови инструменти като акциите например, фючърсните договори изтичат. Веднага, когато тази дата дойде се появява т.нар ролоувър. Това не е нищо повече от ротация на договора към такъв с по-дълъг срок.

Пример за фючърс

Ето и условията:

 1. Производител на петрол планира да добие 1000 барела петрол тип WTI през следващата година. Той ще е подготвен за доставката след 12 месеца.
 2. Да кажем, че сегашната цена на петрола е $100 за барел.
 3. Производителят би искал да произведе петрола и след това да го продаде по текущите пазарни цени, но след 1 година.

При търговия с петролни фючърси на Нюйоркската стокова борса трябва да знаете, че един договор ще се състои от 1000 барела петрол тип WTI (West Texas Intermediate). Ако производителят смята, че:

 • Цената ще е по-висока след една година, то тогава може да не търси цена още сега.
 • $90 ще е по-добра цена от тогавашната може да се опита да си гарантира продажна цена като се насочи към петролни фючърси.

Да приемем, че едногодишните петролни фючърси са на цена от $105 за барел. Сключвайки фючърсен договор производителят се задължава достави 1000 барела петрол и ще получи цена от $105 за барел. Докато купувачът се задължава да заплати това количество петрол.

Възможността някоя от двете страни да не изпълни задълженията си на практика не съществува, тъй като клириногва къща към стоковата борса гарантира, че двете страни могат да изпълнят задълженията си по фючърсния контракт.

Отдолу виждате графика на петролните фючърси на WTI.

Видове фючърсни договори

Различните видове фючърсни договори могат да се определят според базовия им актив като:

 • Фючърси на суровини (петролни фючърси, златни фючърси, фючърси на царевица и тн)
 • Фючърси на ценни книжа (фючърси на индекси, фючърси на облигации, фючърси на акции)
 • Валутни фючърси (фючърси на валути като щатски долар, фючърси на евро и тн)

Обикновено фючърсните контракти се предлагат за търговия под имена, които включват петцифрени кодове. Първите два символа идентифицират продукта, третия идентифицира месеца и последните два - годината. Например, CLV21, където CL означава суров петрол (crude oil), V - октомври и 21 означава 2021 година.

Прилики и разлики между фючърси и други деривати

След като разбрахте, че фючърсните контракти са вид финансов дериват нека да направим няколко кратки сравнения между тях и други популярни деривати като договори за разлика, форуърди и опции.

Фючърси и договори за разлика

Фючърси Договори за разлика
Борсово търгувани Извънборосово търгувани
Дата на изтичане Няма определена дата на изтичанe
Дълги и къси позиции Дълги и къси позиции
Достъп до по-малко пазари Достъп до повече пазари
Маржин търговия Маржин търговия
Възможност за реално притежание (при физическа доставка) Няма нужда от физическо притежание

Тези два деривата могат да се комбинират и да се получи договор за разлика на фючърси, с които трейдърите и инвеститорите могат да се възползват от повечето предимства (и недостаъците) и на двата вида деривативи.

Фючърси и форуърди

Фючърси Форуърди
Борсово търгувани Извънборсово търгувани
Стандартизирани Персонализирани
Урежда се всеки ден Урежда се само в края на договора
Лесни за употреба от спекуланти Трудни за употреба от спекуланти
Дата на изтичане Дата на изтичане

Фючърси и опции

Фючърси Опции
Борсово търгувани Извънборосово търгувани
Контрактът задължително влиза в сила Няма задължение да бъде упражнен
Няма премия Предварително плащане на премия
Изискват по-висока инвестиция Възможна по-ниска първоначална инвестиция

Научете повече за търговията с различни финансови деривати от нашите безплатни уебинари на живо. Регистрирайте се сега за желаните от Вас уебинари и запазете своето място като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Защо да започнете търговия и инвестиции във фючърси?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за търговия и инвестиции във фючърси става все по-актуална на фона на:

И така, да видим какви са причините, които могат да Ви подтикнат към търговия и инвестиции във фючърси:

 1. Експозиция в суровини, ценни книжа или валути.
 2. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели.
 3. Диверсификация на портфейла от активи.
 4. Висока ликвидност на инвестицията.
 5. Възможности за управление на повече капитал от този, с който разполагате в инвестиционната си сметка чрез употреба на ливъридж

Виждате, че фючърсите могат да предложат редица причини да започнете търговия с тях, но не забравяйте, че всяка инвестиция крие и своите рискове. Основните рискове при търговия с фючърси включват:

 • Висока волатилност в цената на базовия актив.
 • Прекомерна употреба на ливъридж.
 • Промяна в политиката на регулиране на фючърсните контракти.

След като знаете основните причини да започнете търговия и инвестиции във фючърси, както и присъщите рискове, нека да разгледаме различните видове стратегии и техники, които можете да приложите. Но преди това трябва да се сдобиете с платформа за търговия с фючърси и други финансови инструменти.

Започнете търговия с ДЗР на фючърси и общо над 8000 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Вземете Вашата MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

Най-добрата платформа за множество активи


 

Стратегии за търговия с фючърси

Има множество видове техники и стратегии за търговия с ф'чърси, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с фючърси, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове стратегии:

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, фючърсите може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си.

Как да започнете търговия с ДЗР на фючърси?

След като вече знаете какво е фючърс, какви са различните видове фючърсни договори, защо да инвестирате в този вид финансови деривати, какви са рисковете и какви стратегии за търговия с фючърси можете да използвате е време да се насочите към по-интересната практическа част - да направите първите си фючърсни сделки.

 1. Отворете сметка за ДЗР търговия с фючърси.
 2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
 3. Отворете прозорец нова поръчка и направете първата си сделка.

Повече подробности затова как може да отворите реална сметка можете да намерите във краткото видео отдолу:

За да дадем един пример за сделка на фючърсни пазари ще използваме ДЗР на фючърси петрол WTI (_CrudeOilUS_).

Как да купите ДЗР на фючърси петрол WTI?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на фючърси петрол WTI (_CrudeOilUS_)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в ДЗР на фючърси петрол WTI, Вие очаквате той да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на фючърси петрол WTI?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на фючърси петрол WTI (_CrudeOilUS_)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в ДЗР на фючърси петрол WTI, Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals получавате възможност да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Euro stoxx 50: Как да инвестирате в индекса на европейските сини чипове
Икономиката на Европейския съюз е третата най-голяма в света и има трима представили в топ 10 на най-големите икономики. ЕС е дом на едни от най-големите фондови борси в света, както и на някои много големи компании. 50 от тях са събрани в един от най-популярните индекси в света Euro Stoxx 50! Искат...
Инвестиции в сребро: Всичко, което трябва да знаете
Макар често да играе ролята на "втора цигулка" на златото и да е наричано "златото на бедните", среброто може да предложи прекрасна възможност за търговия и инвестиции, напълно достъпна и за начинаещите инвеститори. Искате да разберете повече за инвестициите в сребро? Тогава сте на правилното място!...
Виж Всички