Какво е корелация и как да я използвате в търговията?

Август 26, 2020 20:55 Europe/Sofia

Вероятно много от Вас са чували, че различните финансови пазари имат връзка по между си (корелация) и че цените на дадени финансови активи често се движат в една и съща посока, докато други имат тенденция да се насочват в противоположни посоки. Но знаете ли как да се възползвате от тези знания и да извлечете печалби от тях на финансовите пазари?

В тази статия ще получите отговори на въпросите:

 • Какво е корелация?
 • Какво е коефициент на корелация?
 • Видове корелация между два актива
 • Защо да използвате корелация във вашата търговия?
 • Форекс корелация, корелация между валути и суровини
 • Как да използвате корелация във Вашата търговия?
 • Стратегии за търговия с Форекс корелация
 • Как да започнете търговия с корелация?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е корелация?

Корелация е статистическа връзка между две случайни променливи, независимо дали тя е умишлено причинена или не. В най-широк смисъл корелация е всяка статистическа асоциация, макар че обикновено се отнася до степента, в която двойка променливи са линейно свързани.

Познати примери за корелация може да са:

 • Връзката между физическия ръст на родителите и височината на техните деца.
 • Съотношението между цената на дадена стока и количеството, което потребителите са готови за закупят

Във финансовата и инвестиционна индустрия корелация е показател, който измерва зависимостта в движението на цените на два финансови актива. Изчислен като коефициент на корелация стойността може да варира между 1 и -1.

Пример за корелация на пазарите може да измерването на на движението на определена американска акция, спрямо широкия щатски индекс S&P 500.

Коефициент на корелация

Коефициент на корелация е статистическа мярка за силата на връзката между относителните движения на две променливи. Стойностите му варират между -1.0 и 1.0.
 • Коефициент на корелация от -1 означава перфектна отрицателна корелация т.е. цените на активите се движат идеално в противоположни посоки.
 • Коефициент на корелация от 1 означава перфектна положителна корелация т.е. цените на активите се движат идеално в една и съща посока.
 • Коефициент на корелация от 0 означава, че няма никаква връзка между движението на цените на активите.

Корелации често се използват за управление на портфейл от финансови активи и деривати. На корелации са базирани и популярни стратегии за търговия и инвестиции като хеджирането.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Видове корелация между два актива

Когато става въпроса за видове корелация между два актива, то те основно са три:

 • Права корелация (положителна корелация)
 • Обратна корелация (отрицателна корелация)
 • Неутрална корелация

Да видим какво представлява всеки от тези видове корелация поотделно.

Права корелация

Два актива имат права корелация (положителна корелация), когато техните цени на финансовите пазари се движат в една и съща посока. Следователно, за да може да говорим за права корелация, то трябва има положителен коефициент на корелация (по-голяма от 0).

Обратна корелация

Обратна корелация (отрицателна корелация) на два финансови актива се наблюдава, когато техните пазарни цени се движат в противоположни посоки. Така, за да имате обратна корелация, то трябва да имате отрицателен коефициент на корелация (по-малък от 0).

Неутрална корелация

Когато цените на два актива на финансовите пазари нямат никаква връзка по между си може да се каже, че двата актива са с неутрална корелация. Това се случва, когато имат коефициент на корелация около 0.

Форекс корелация

Форекс търговията изисква сериозно познание на:

Валутната корелация може да е много полезен анализ и трябва да бъде част от управлението на Вашия капитал и рисл. Разбирането на корелацията на валутните двойки е много важно за всеки успешен трейдър, който иска да печели дългосрочно на финансовите пазари.

Нека да повторим отново, при финансите корелация е числова мярка, която показва връзката между движението на цените на два финансови инструмента. А изчисленият коефициент на корелация варира между 1 и -1.

Важно е да се отбележи, че коефициент на корелация е статистическа мярка, което не означава, че има причинно-следствена връзка между двете променливи. В определен период можем да наблюдаваме корелация на дадени валутни двойки, но това не означава, че непременно има причинно-следствена връзка за тези корелации.

Тествайте търговията с корелация без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка сега като кликнете на банера отдолу:

Защо да използваме корелация в търговията си?

След като разбрахте всъщност какво е корелация е време да изясним и причините поради, които трябва да я включите във Вашата търговска и инвестиционна стратегия. А основните от тях са:

 1. Елиминиране на контрапрдуктивната търговия
 2. Увеличаване на печалбите (загубите)
 3. Диверсификация на риска
 4. Хеджиране на риска
 5. Потвърждаване на пробиви и избягване на фалшиви пробиви

Да разгледаме всяка една от тези причини с повече детайли като дадем различни примери за корелация във Форекс търговията. Тези методи и корелационен анализ могат да бъдат приложени и на останалите финансови пазари по-сходен начин.

Елиминиране на контрапрдуктивната търговия

Използването на корелациите може да ви помогне да останете извън позиции, които ще се отменят взаимно.

Пример:

Ако приемем, че валутните двойки EUR/USD и USD/CHF се движат в обратна посока през голяма част от времето, то отварянето на дълги позиции в двете двойки едновременно е безсмислено, а и може да се скъпо. В тази ситуация, докато едната сделка печели, другата ще губи.

Увеличаване на печалбите (загубите)

Ако използвате валутна корелация във Вашата Форекс търговия, то ще имате възможност да опитат да удвоите печалбите, съответно при лошо стечение на обстоятелствата и загубите.

Пример:

Ако имате дълги позиции в EUR/USD и GBP/USD и двете са със силна права корелация, това означава, че може да направите двойна печалба, но поемате и двоен риск в на практика една и съща сделка.

Диверсификация на риска

Разбирането на съществуващите корелации, също Ви позволява да използвате различни валутни двойки, но все пак поддържате Вашата гледна точка. Вместо да търгувате с една валутна двойка през цялото време, можете да разпределите риска си върху две двойки, които се движат по сходен начин.

Пример:

Изберете две валутни двойки, които имат сравнително силна положителна корелация по между си (коефициент на корелация около 0,7). Да кажем, че това са споменатите по-горе EUR/USD и GBP/USD, а Вие сте бичо настроени относно USD. Можете да разпределите Вашата експозиция в две къси позиции в двете валутни двойки.

Несъвършената валутна корелация между тези две валутни двойки Ви дава възможност да диверсифицирате риска, което може да спомогне на Вашия риск мениджмънт.

ТЪРГУВАЙТЕ СЕГА

Хеджиране на риска

Въпреки че хеджирането в повечето случаи води до по-малки печалби, то също понижава рисковете за Вашата експозиция.

Пример:

Отворили сте дълга позиция в EUR/USD, но тя се насочва срещу Вас. Тогава може да отворите дълга позиция във валутна двойка, която се движи противоположна посока, или къса позиция в двойка с права Форекс корелация. По този начин може да компенсирате поне част от загубите.

Не забравяйте, че може да се облагодетелствате от стойността на 1 пип при различните валутни двойки.

Да кажем, че имате позиция в EUR/USD и USD/CHF, които по принцип имат много силна обратна корелация. Но при EUR/USD стойността на 1 пип при търговия с 1 лот е $10, докато при USD/CHF, при същия размер на сделката, е 10 CHF.

Макар да изглежда незначителна, при по-големи обеми или при повече пипсове разликата можете да стане далеч по-значителна.

Потвърждаване на пробиви и избягване на фалшиви пробиви

И последно, но не на последно място, познаването на корелациите може да помогне да потвърдите Вашата сделка или да излезете от нея преди ситуацията да е станала по-неприятна.

Пример:

Валутната двойка EUR/USD изглежда тества важно ниво на подкрепа. Вие следите ценовото действие и очаквате да продадете при низходящ пробив. Да речем, че EUR/USD има силна права корелация с GBP/USD и отрицателна Форекс корелация с USD/CHF и USD/JPY. Ако знаете това, то можете да проверите дали другите двойки се движат със същите темпове.

Забелязвате, че GBP/USD също се търгува близо до важно ниво на подкрепа или USD/CHF и USD/JPY се търгуват близо до ниво на съпротива. По този начин можете да потвърдите евентуален пробив при EUR/USD.

Но ако видите, че останалите двойки не се движат със същите темпове, то може да очаквате, че дори да стигне до пробив при EUR/USD, то той може да се окаже фалшив.

Търгувайте Форекс 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата с Admiral Markets. Започнете още днес като кликнете на банера по-долу:

Как да използвате корелация в търговията?

Разбирането на връзката между различните активи и умението да направите точен корелационен анализ е от съществено значение за определяне на експозицията на Вашия портфейл. Ако искате да печелите на пазарите дългосрочно, трябва да имате правилно управление на риска и капитала.

Разглеждането на волатилността и връзката между различни финансови инструменти като Форекс и суровини е ключ към успешната търговия.

Защо различните валутни двойки са свързани?

Всъщност отговорът на този въпрос е доста елементарен. Ако търгувате валута А срещу валута В, Вие търгувате съотношение на финансови деривати на тези валути срещу щатския долар. Докато разсъжденията са лесни за разбиране, поведението не винаги е толкова пряко. Някои двойки могат да се движат в тандем, докато други могат да се движат в противоположни посоки.

Първото е разбирането на тези промени е да разгледаме графиката за валутна корелация. Тази графика показва връзките между валутни двойки във времето. Знанието как са се държали определени финансови инструменти в миналото, може да ви даде идеи за търговия и анализ и може да ви помогне да прогнозирате бъдещи пазарни движения.

Например, силните положителни корелации показват активна връзка между стойността на една валутна двойка спрямо друга. Все пак пак трябва да имате предвид, че връзките между различните финансови инструменти се променят и миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Промени на корелации

Очевидно е, че на Форекс пазара и останалите финансови пазари има корелации между различните активи. Ето защо познаването на връзката между тях е от съществено значение.

Междувременно, са малко брокерите, които предлагат инструменти за търговия, които да Ви помогнат да намерите връзката между движението на цените на валутите. Но професионалните трейдъри в големите банки използват софтуер, който предоставя тази информация.

Admiral Markets предлага на своите клиенти да използват напълно безплатно инструмент наречен Корелационна матрица, която е чат от приставката MetaTrader Supreme Edition.

Корелационна матрица

Ако искате да изградите ефективна стратегия за търговия и да защитите Вашия портфейл от финансови активи, или просто да имате глобална картина на Вашето търговско портфолио, е важно да следите променящите се корелации между активите.

Общите икономически фактори са динамични - те могат и се променят ежедневно. Корелациите между валутните двойки и останалите активи могат да варират във времето. В резултат на подобни промени краткосрочната корелация може да е противоположна на дългосрочна корелация между два актива.

Има много причини за промяна на взаимовръзките на финансовите пазари и най-често срещаните са

Разминаване между краткосрочната и дългосрочната корелация между два актива можете да видите на долните две изображения на Корелационната матрица. Става въпрос за GBP/USD и DAX30.

Източник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, Correlation Matrix. В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

На горното изображение на Корелационната матрица на Admiral Markets ясно се вижда, че дългосрочната корелация между GBP/USD и DAX30 е +81, когато става въпрос за дневна графика (D1) и последните 200 периода.

Но сега ще видим какво се получава, когато слезем на по-малка времева рамка:

Източник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, Correlation Matrix. В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

На второто изображение ясно се вижда, че краткосрочната корелация между разглежданите по-горе GBP/USD и DAX30 вече е -10. Следователно от много силна права корелация в дългосрочен план (+81), взаимовръзката между двата актива се промени до слаба обратна корелация в по-малка времева рамка (-10).

В горния пример видяхте, че може да има корелация не само между две валути, но и между валути и различни фондови пазари. Същото може да се случи и между валути и суровини. Вероятно се чудите каква може да е връзката между тези активи?

Някои страни доставят голяма част от приходите си от износа на суровини. В този случай курсът на тяхната национална валута ще зависи от цените на суровините, които представляват най-голям дял от приходите на държавата. Така например:

 • Валутите на страни като Австралия и Канада, които са високо корелирани съответно с цените на металите и петрола.
 • Положителни корелации между местна валута и цени на суровини може да се срещне при развиващите се страни, като Русия или Бразилия например

Когато търгувате с руската рубла, не можете да не наблюдавате цената на петрола, тъй като голяма част от федералния бюджет идва от износа на петрол. Когато искате да търгувате валутните двойки на тези страни, просто не можете да пропуснете корелацията. Ето защо трябва да изберете платформа за търговия, която има инструмент за следене на корелацията между валути и суровини, като MetaTrader 5 Supreme Edition.

Изтеглете изключителната приставка MetaTrader 5 Supreme Edition и използвайте корелационната матрица напълно безплатно още сега! Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Как да използвате корелационна матрица?

Източник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, Correlation Matrix. В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

На горното изображение е показана Корелационна матрица, която показва Форекс корелация между следните валутни двойки:

 • EURUSD - EUR към USD - Евро към американски долар
 • EURCHF - EUR към CHF - Евро към швейцарски франк
 • GBPUSD - GBP към USD - Британски паунд към американски долар
 • GBPJPY - GBP към JPY - Британски паунд към японска йена
 • GBPNZD - GBP към NZD - Британски паунд към новозеландски долар
 • USDCAD - USD към CAD - Американски долар към канадски долар
 • EURCAD - EUR към CAD - Евро към канадски долар
 • USDJPY - USD към JPY - Американски долар към японска йена
 • GBPAUD - GBP към AUD - Американски долар към австралийски долар

На матрицата по-горе различните корелации са раздели на четири групи в съответствие с тяхната сила, независимо дали става въпрос за права или обратна корелация:

 1. Зелен цвят: Малка или никаква корелация
 2. Син цвят: Слаба корелация
 3. Оранжев цвят: Средно силна корелация
 4. Червен цвят: Силна корелация

Това Ви позволява само с едни поглед да разберете колко силни или слаби за връзките между различни валути. Положителните оценки показват силна взаимовръзка, а отрицателните резултати показват слаба такава. Ето какво означават данните:

 • Положително зелено: малка или никаква корелация. Позициите в тези двойки са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
 • Отрицателно зелено: малка или никаква корелация. Позициите в тези двойки са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
 • Положително синьо (до +30) : Слаба корелация. Позициите в тези двойки са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
 • Положително синьо (до +49) : Може да има сходство между позициите в тези валутни двойки. Позициите в същата посока може да имат подобна печалба. Позициите в обратна посока могат да се компенсират взаимно.
 • Отрицателно синьо (до -30) : Слаба корелация. Позициите в тези валутни двойки са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
 • Отрицателно синьо (до -49) : Може да има сходство между позициите в тези двойки. Позициите в една и съща посока могат да се компенсират взаимно. Позициите в обратна посока може да имат подобна печалба.
 • Положителен оранжев (до +75) : Средно силна положителна корелация. Позициите в една и съща посока в тези валутни двойки са склонни да имат подобна печалба. Позициите в обратна посока ще имат тенденция да се отменят взаимно.
 • Отрицателен оранжев: (до -75) : Средно силна обратна корелация. Позициите в същата посока в тези двойки са склонни да се отменят взаимно. Позициите в обратна посока ще имат тенденция да имат подобна печалба.
 • Положителен червен: (от +75 до +100) : Силна положителна корелация. Позициите в една и съща посока в тези валутни двойки е много вероятно да имат подобна печалба. Позициите в обратна посока ще се анулират взаимно.
 • Отрицателно червено: (до -100) : Силна отрицателна корелация. Позициите в една и съща посока в тези валутни двойки е много вероятно да се анулират взаимно. Позициите в обратна посока ще имат подобна печалба.

Пример

На изображението публикувано по-горе ясно се вижда:

 1. Силна права корелация между GBP/USD и GBP/JPY (+90)
 2. Силна права корелация между GBP/NZD и GBP/AUD (+86)
 3. Силна обратна корелация между USD/CAD и EUR/CHF (-75)
 4. Силна обратна корелация между USD/CAD и GBP/USD (-91)
 5. Силна обратна корелация между USD/CAD и GBP/JPY (-89)

Както можете да видите концепцията за корелация е сравнително проста Ви дава представа за силата на отделните валути. В същото време можете да видите какви са връзките между различните валути.

Започнете търговия с корелация на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

Стратегии за търговия с валутна корелация

Трябва да знаете, че няма точно дефинирана стратегия за търговия с валутна корелация. Основната причина затова вече я споменахме и това е, че връзките между валутните двойки се променят и може да са различни в различните времеви рамки. Освен това подходите към данните за корелацията може да са доста различни.

Със сигурност търговските стратегии, базирани на валутна корелация, са се развили с ерата на интернет и нарастването на силата на компютрите, които правят изчисленията.

Преди 35 години например е било много трудно да се направи този вид изчисления. Въпреки това, през последните години стана доста често явление да се търгува на базата на корелация. Една от основаните причина затова е диверсификация на портфейла.

До 20 двойки с корелация между -0.2 и +0.8.

Този метод също е познат като корелационна търговия. По този начин търговецът се опитва да печели на базата на минали данни в множество активи. Идеята на този подход е всяка сделка на загуба да бъде премахната възможно най-бързо. По този начин човек обикновено може да получи малки печалби за кратък период от време.

Важно е да следите корелационната матрица, тъй като валутната корелация може да се различава значително в различните моменти.

Има няколко неща, които трябва да направите, преди да започнете Форекс търговия:

 1. Трябва да подберете набор от активи. Общото правило тук е доста просто - не влизайте в двойки, за които не знаете абсолютно нищо. Изграждането на търговско портфолио може да отнеме време и би било грешка да влезете в няколко актива, без да ги познавате достатъчно добре.
 2. Опитайте се да наблюдавате корелацията между избраните активи в Корелационната матрица или чрез индикатор за търговия с валутна корелация на Вашата търговска платформа.

Дългосрочната търговия с валута е свързана с разходи. На Форекс пазара има спредове, суапове, разходи за финансиране, които могат да понижат Вашите печалби в дългосрочен план. Ето защо, когато имате стратегия за търговия, базирана на корелацията между валутите, може да е по-ценно да насочите към краткосрочна търговия.

Дългосрочната корелация може да се използва като индикатор за търговия и за потвърждаване на инвестиционни решения.

Добър съвет при изграждане на стратегия за търговия базирана на валутна корелация може да е да използвате стоп лос и тейк профит поръчки. По този начин ще може бързо да прибирате печалбите и да ограничавате загубите си.

Как да започнете реална търговия с корелация?

След като вече знаете какво е корелация, коефициент на корелация, защо да използвате корелация в търговия си, как да я използвате и видяхте различни примери за корелация е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете търговия с корелация.

Може да стартирате само в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия
 2. Изтеглете Вашата платформа за търговия
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за инвестиции и търговия, базирани на корелация с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

За да разберете как да купите/продадете валутна двойка (по аналогичен начин и други активи) ще използваме най-търгуваната валутна двойка в света EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете GBP/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от различни регулаторни органи. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Търгувайте на финансовите пазари с регулиран и награждаван брокер като Admiral Markets. Започнете сега като кликнете на банера по-долу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.