Нива на подкрепа и съпротива: Какво представляват и как да ги търгувате?

Борис Петров

Всеки, който е обърнал внимание на поне един анализ на финансов инструмент няма начин да не е срещал термина нива на подкрепа и съпротива. Тези линии могат да имат ключова роля за развитието на цената даден инструмент и трябва да присъстват в арсенала на всеки трейдър и инвеститор. И Вие искате да разберете повече за нивата на подкрепа и съпротива? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво са нива на подкрепа и съпротива?

В началото ще дадем дефиниция за нивата на подкрепа и съпротива:

Нива на подкрепа и съпротива или линии на подкрепа и съпротива са ценови нива, които след като бъдат достигнати от цената, тя отскача в обратна посока.
 • Подкрепа - ниво, което спира понижението на цената и тя отскача във възходяща посока
 • Съпротива - ниво, което спира повишението на цената и тя отскача в низходяща посока

Когато видите, че цената достига до определени нива, след което отскача, то почти винаги става въпрос за линии на подкрепа или съпротива. Отскокът на цената около тези нива се дължи на появата на много или големи по размер купувачи или продавачи. Именно техните поръчки карат цената да рикошира в посока обратна на последното движение.

Колкото повече пъти във времето цената е имала подобно поведение около едно от тези нива, толкова по-лесно ще може да се предвиди движението и в бъдеще. Все пак прекалено много на брой рикошета в една линия на подкрепа или съпротива в даден момент могат да доведат до нейното отслабване.

Очевидно трейдърите и инвеститорите трябва да маркират най-важните нива на съпротива и подкрепа на своята графика иначе графиката няма да им дава достатъчно информация. Все пак, не трябва да се маркират прекалено много нива, защото тогава графиката на финансовия инструмент ще стане трудна за разчитане и неизползваема.

На следващата графика на най-търгуваната валутна двойка в света EUR/USD ще откриете примери за нива на подкрепа (червено) и съпротива (зелено):

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, часова графика с диапазон на данните 2 март 2021 - 24 март 2021 година. Изготвена на 24 март 2021 в 10:37 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Научете повече за нивата на подкрепа и съпротива и още много техники от техническия анализ от нашите безплатни уебинари на живо Кликнете на банера отдолу и запазете Вашето място още сега:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Видове нива на подкрепа и съпротива

Съществуват 3 вида нива на подкрепа и съпротива. Тези различни видове са еднакво полезни въпреки, че някои пазарни участници развиват лични предпочитания към някои от тях.

Основните видове нива на съпротива и подкрепа са:

 • Фиксирани
 • Динамични
 • Полудинамични

Сега ще разгледаме всеки един от тези видове линии на подкрепа и съпротива с малко повече подробности.

Фиксирани нива на подкрепа и съпротива

Фиксираните нива на подкрепа и съпротива са зони от определени ценови нива, които остават непроменени във времето. Те са валидни докато цената не ги пробие. За да успеете да идентифицирате тези фиксирани нива трябва да обърнете внимание на:

 • Психологически нива на цените. Това са нивата, които завършват с няколко нули. Например при EUR/USD подобни нива може да са 1.1500, 1.1600 1.2000 и тн, при индекса S&P 500 може да са 3000, 4000, 5000 и тн, докато при цена на дадена акция може да са 10, 100, 1000.
 • Годишни максимуми и минимуми. Това са най-високите и най-ниските стойности, които е достигнала цената през настоящата година или за последните 12 месеца.
 • Локални максимуми и минимуми. Това са максимуми и минимуми на краткосрочни и средносрочни времеви рамки като часова (H1). четиричасова (H4) и в някои случаи на дневна (D1).

Всички тези нива остават непроменени независимо как се движи цената. Все пак трябва да имате предвид, че тук става въпрос по-скоро за зони около тези нива, а не за абсолютно точни стойности.

На следващата графика на EUR/USD може да открием примери за различните фиксирани нива на подкрепа и съпротива:

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, часова графика с диапазон на данните 2 март 2021 - 24 март 2021 година. Изготвена на 24 март 2021 в 11:19 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Динамични нива на подкрепа и съпротива

Динамичните нива са зони на подкрепа и съпротива, които се променят. Не се притеснявайте, че не можете да идентифицирате тези нива на ценовите графики, тъй като за това ще използвате различни видове инструменти като например технически индикатори за подкрепа и съпротива.

Ролята на динамични нива на подкрепа и съпротива може да играят:

На следващата графика ще откриете тези динамични нива подкрепа и съпротива като 100-периодната пълзяща средна е отбелязана с бяла линия, а Ленти на Болинджър с лилави линии:

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, часова графика с диапазон на данните 2 март 2021 - 24 март 2021 година. Изготвена на 24 март 2021 в 11:49 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Полудинамични нива на подкрепа и съпротива

Докато динамичните нива на подкрепа и съпротива се променят и актуализират, а фиксираните остават непроменени, полудинамичните нива са променят с постоянна скорост. 

Един от най-добрите примери за полудинамично ниво на подкрепа и съпротива са тренд линиите. Други примери са нивата на Фибоначи и Пивот точките.

На долната графика са показани по-дългосрочната низходяща тренд линия (в червено) и по-краткосрочна възходяща тренд линия (в зелено), която вече е пробита от цената. Пивот точките са отбелязани с букви:

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, часова графика с диапазон на данните 2 март 2021 - 24 март 2021 година. Изготвена на 24 март 2021 в 12:25 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Как да чертаете нива на подкрепа и съпротива?

Може би се чудите как може да начертаете линии на подкрепа и съпротива? Това е много просто. В платформата за търговия MetaTrader 5 влезте в меню Добави>Обекти>Линии и изберете линията, която искате да начертаят.

Същото може да направите и чрез преките пътища, поставено в горната част на платформата под менюто (оградени в червено).

Източник: Admirals MetaTrader 5

 

След като сте избрали типа линия, която искате да използвате ще трябва да я начертаете на графиката. Ето и няколко насоки:

 1. Изберете предходни максимуми и минимуми и създайте хоризонтални линии на подкрепа и съпротива
 2. Идентифицирайте бичи или мечи трендове и свържете максимумите и минимумите в рамките на тези трендове. Така ще получите тренд линия
 3. Открийте психологическите нива и ги маркирайте с хоризонтална линия
 4. При положение, че използвате индикатори за нива на подкрепа и съпротива, то те ще Ви покажат също някои от тези нива автоматично.

Започнете търговия с над 38 технически индикатора на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


Как да определите най-важните нива на подкрепа и съпротива?

Финансовите пазари имат свои ритъм. По-добре е да идентифицирате основното движение на цената на даден финансов инструмент и след това да търгувате, вместо да търгувате по интуиция. Нивата на подкрепа и съпротива могат да Ви бъдат от полза да усетите ритъма на пазара, но за тази цел трябва да откриете най-важните от тях.

Но как може да направите това? Ето две ключови насоки:

 1. Маркирайте различните видове нива на подкрепа и съпротива на Вашата графика и ще видите, че някои от тях съвпадат. Разбира се това може да не е напълно точно, но няколко различни вида нива на подкрепа може да са близко едно до друго. Именно така може да идентифицирате някои от най-важните зони на подкрепа и съпротива.
 2. Времевата рамка, на която са открити нивата е значение. Колкото по-дългосрочната е една времева рамка, толкова по-силни са нивата на подкрепа и съпротива. Обратното също е вярно.

Да дадем един пример от на графиката на EUR/USD, която вече разглеждахме по-горе в статията.

С лилав кръг е отбелязана зоната, в която съвпадат 4 различни нива на подкрепа и съпротива. Това са 200-периодната пълзяща средна (червено), низходяща тренд линия (светло синьо) и 50% Фибоначи корекция (жълто). Съвсем близо до тези нива е и кръглото психологическо ниво от 1.19.

По този начин можем да заключим, че зоната около 1,19 може да е важно ниво на съпротива на часовата графика на EUR/USD:

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, часова графика с диапазон на данните 3 март 2021 - 25 март 2021 година. Изготвена на 25 март 2021 в 08:10 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Индикатори за подкрепа и съпротива

Всеки трейдър има своите лични предпочитания за индикатори за подкрепа и съпротива, които използва в своята търговия. Например, някои търговци предпочитат да използват комбинация от максимуми и минимуми и пълзящи средни, други пък може да се доверят на нива на Фибоначи в комбинация с Пивот точки.

Накратко ако търсите най-добър индикатор за подкрепа и съпротива, то трябва да знаете, че няма правилен и грешен отговор. Всичко зависи от Вашия търговски стил. Предпочитанията са лични и затова един от най-добрите начини да откриете подходящите за Вас индикатори е да ги тествате на демо или малка реална сметка.

Ето едни етапи, които може да е добре да преминете, за да откриете най-добрия за Вас индикатор за подкрепа и съпротива:

 1. Тестова фаза. Тествайте всички инструменти и индикатори за подкрепа и съпротива, които смятате за интересни.
 2. Изследователска фаза. След теста вече имате кратък списък с инструменти и индикатори, които смятате за подходящи. Отделете малко време, за да ги проучите още по-задълбочено.
 3. Практическа фаза. Практикувайте търговията с инструментите, на които сте се спрели, за да придобиете още по-добро разбиране за тях.
 4. Фаза на интегриране. След като вече сте избрали инструментите и индикаторите за подкрепа и съпротива, които искате да използвате е време да ги интегрирате във Вашата стратегия за търговия.

След като разбирате инструментите и индикаторите за нива на подкрепа и съпротива, как можете да ги използвате, кога да ги използвате и в комбинация с кои други инструменти да ги използвате, сте готови да започнете да ги употребявате при реална търговия.

Разберете повече за демо сметките в статията:

Тествайте множество различни индикатори за нива на подкрепа и съпротива на демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още днес като кликнете на банера отдолу

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

Стратегии за търговия с нива на подкрепа и съпротива

Един добър метод за употреба на линии на подкрепа и линии на съпротива в търговията на финансовите пазари е да ги използвате на различни времеви рамки за различни цели. Въпреки че трейдърите могат да използват множество времеви рамки, то употребата на повече от 3 може да доведе до объркване.

Трите времеви рамки могат да бъдат класифицирани в:

 • Дългосрочни. Те са най-подходящи за намиране на нива на подкрепа и нива на съпротива, които са достатъчно силни, за да предотвратят продължаване на тренд. Това са нивата, които търговците трябва да следят за възможни обръщания.
 • Средносрочни. Тези графики са най-подходящи за търсене на пробив в посока на тренда или отскок от тях след корекция, след като вече са пробити. Тук линиите на подкрепа и съпротива може да са най-силни при търговия в диапазон.
 • Краткосрочни. Това са най-слабите линии на подкрепа и съпротива и се използват основно за сделки с времетраене по-малко от ден.

Точните времеви рамки ще зависят главно от Вашия стил на търговия. Логиката сочи, че по-дългосрочните трейдъри (суинг и позиционни трейдъри) ще използват по-дългосрочни графики, докато скалпъри и трейдъри в рамките деня ще използват по-кратките времеви рамки.

Ето и един пример за това какви са различните графики, които могат да използват различните видове трейдъри:

  Дългосрочна  Средносрочна  Краткосрочна 
Позиоционен трейдър Месечна  Седмична  Дневна 
Суинг трейдър Седмична Дневна 4-часова
Трейдър в рамките на деня Дневна Часова  15-минутна
Скалпър 4-часова 15-минутна 5-минутна

 

Как да започнете търговия с нива на подкрепа и съпротива?

След като знаете какво са нива на подкрепа и съпротива, какви са различните видове нива, как да начертаете и да определените най-важните линии на подкрепа и съпротива, както и кои индикатори могат да Ви бъдат от помощ, може би е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да направите първите си сделки като използвате нива на подкрепа и съпротива.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари.
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари.
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с нива на подкрепа и съпротива с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример за търговия с Форекс нива на подкрепа и съпротива: как да купите/продадете валутна двойка - EURUSD.

Как да купите EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

 

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен Premium Analytics портал още сега като кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате
Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разбер...
Форекс търговия за начинаещи: Пълно ръководство
Повечето от Вас са обменяли пари и знаят, че в даден момент може да спечелите от промените във валутния курс, а в друг път може промените да са във Ваш ущърб. Всички тези движения в курсовете се определят на международния валутен пазар наречен Форекс, който е най-големия финансов пазар в света. Иска...
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Виж Всички