Икономически показатели: Кои са най-важните за пазарите?

Борис Петров

Както пулс, кръвно налягане, температура и други показват здравословното състояние на човек, така различните видове икономически показатели измерват здравето на икономиките на страните по света. Познаването на тези индикатори помага на трейдъри, инвеститори и анализатори да разберат как се държи икономиката и накъде може да се насочват световните финансови пазари.

Ако и Вие искате да разберете как да установите здравословното състояние на дадена икономика и финансови пазар, то сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е икономически показател?

Икономически показател е мярка, използвана за оценка на цялостното здравословно състояние на дадена икономика. Тези индикатори често се събират от държавна агенция или частна организация за проучвания, които публикуват своите резултати през определен период от време (най-често седмично, месечно или на тримесечие).

Методите, по които се изчисляват тези индикатори може да се различават сериозно в различните държави по света, а данните, които тези индикатори предоставят помагат да се прецени накъде се насочва икономиката на дадена страна или световната икономика като цяло.

В същото време икономическите показатели могат да бъдат полезни и при взимането на решения за покупка или продажба на определени финансови активи. Така, особено основните икономически показатели са от ключово значение за:

 1. Състоянието на икономиката
 2. Бизнеса
 3. Финансовите пазари и много други сфери на живота.

Публикуваните данни за различните видове икономически показатели се използват за анализ от икономисти, финансисти, пазарни анализатори, трейдъри и инвеститори. 

Повечето основни икономически показатели могат да бъдат открити в т.нар. икономически календар, който се публикува на различни финансови уебсайтове и на сайтовете на по-солидните инвестиционни посредници. Повече затова как да използвате икономически календар ще намерите в статията:

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Единственото, което трябва да направите, за да получите достъп до Вашия Premium Analytics портал е просто да кликнете на следващия банер:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Видове основни икономически показатели

Някои показатели ще Ви разкажат за текущото състояние на икономиката; други могат да покажат какво е било предишното движение на пазара; докато трети могат да помогнат при предсказването какво предстои да се случи. Именно така успяхме да дефинираме и различните видове основни икономически показатели:

 • Водещи. Този вид индикатори могат да помогнат при прогнозирането на бъдещи промени в икономиката. Те са изключително полезни при краткосрочни прогнози за икономическото развитие, тъй като тези показатели обикновено се променят преди да настъпят промени в икономиката. Такива индикатори са индекси за активността, потребителското доверие, средни работни часове и тн.
 • Съвпадащи. Тези показатели предоставят ценна информация за текущото състояние на икономиката и на дадена част от нея. Промените в тези индикатори съвпадат с промените в икономиката. Персонални приходи и разходи, заетост, индустриално производство и други.
 • Изоставащи. Най-често тези индикатори следват икономическите промени. Те обикновено са най-полезни, когато се използват за потвърждаване на конкретни модели, на които да се базират икономически прогнози. Но самите индикатори не могат пряко да се използват за прогнозиране. Тук влизат лихвени проценти, БВП, безработица, индекс на потребителските цени, търговски баланс и други

Както виждате трите вида икономически показатели имат различни функции, съответно могат да имат и различно влияние върху финансовите пазари. Всички те са част от т.нар. фундаментален анализ на финансовите пазари. Следователно анализ на основните икономически показатели може да Ви помогне при взимането на решения за търговия и инвестиции.

Но вероятно някои от Вас се питат наистина ли трябва да се използва фундаментален анализ и икономически показатели, когато търгувате на финансовите пазари? В следващата част на статията ще дадем отговор този въпрос.

Защо да следите икономическите показатели, когато търгувате?

Основните икономически показатели често може да са движещите сили на финансовите пазари. Ето защо голяма част от тях са постоянно в полезрението на трейдъри и инвеститори.

Сега ще изброим част от причините, поради които трябва да следите тези индикатори ако искате да усетите движенията на финансовите пазари. Икономическите индикатори могат да:

 1. Променят посоката, в която се задвижва дадена икономика
 2. Променят баланса в търсенето и предлагането на дадени финансови активи
 3. Предизвикат екстремна пазарна волатилност
 4. Предоставят възможности за краткосрочни печалби

Разбира се краткосрочната търговия около публикуване на основни икономически показатели идва и с повишено ниво на риск. Повече за търговията около икономически новини може да откриете в статията:

Тествайте търговията при публикуване на икономически показатели без да рискувате собствен капитал с безплатна демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Кои са най-важните макроикономически показатели?

Основната трудност за трейдърите и инвеститорите, които тепърва започват да търгуват, е да разпознаят кои са най-важните макроикономически показатели (тези които е най-вероятно да повлияят на цените) и кои са по-маловажните (тези с по-ниско влияние).

Все пак във всеки отделен случаи може да се различава и важността на различните индикатори, затова тяхната важност трябва да се разглежда в контекста на събитията. 

Това познание е много полезно, тъй като може да има много икономически индикатори, публикувани в един и същи ден и не е особено практично да се наблюдава всеки един от тях.

С цел да Ви помогнем в това начинание, съставихме пояснителен списък на икономическите показатели, които могат да имат сериозно въздействие върху финансовите пазари. Всички те имат потенциал да окажат силно въздействие върху цените на един или повече финансови активи.

Преди да започнем трябва да отбележим, че икономиката на САЩ е най-голямата света и затова публикуването на най-важните макроикономически показатели от САЩ може да има ефект върху пазарите по целия свят, а не само върху щатските пазари. В последно време се наблюдава подобен ефект и при някои китайски данни, макар движенията да не са толкова големи.

Сега да разгледаме някои основни икономически показатели.

Лихвени проценти и монетарна политика

Монетарната политика на различните страни и валутни блокове се определя от съответните централни банки и се свърза с действия предприемани за контрол на паричното предлагане и постигане на макроикономическите цели.

Паричната политика може да бъде класифицирана най-общо като експанзивна или контракционна, а инструментите на централните банки включват:

 1. Промяна на лихвените проценти
 2. Управление на пазарните очаквания за лихвените проценти
 3. Операции на откритите пазари
 4. Директно кредитиране на банки
 5. Изисквания за банкови резерви
 6. Неконвенционални програми за изкупуване на активи и кредитиране

Повечето централни банки имат редовни срещи и обявяват публично своите решения за монетарната си политика ежемесечно или 8 пъти годишно. Тези решения се следят много отблизо от всички пазарни участници, тъй като могат да има значителен ефект върху цените на различните финансови активи.

Списъкът с основните централни банки по света включва:

 • ФЕД (Федерален резерв на САЩ)
 • Европейска централна банка (ЕЦБ)
 • Английска централна банка
 • Японска централна банка
 • Китайска народна банка
 • Швейцарска национална банка
 • Канадска централна банка
 • Резервна банка на Австралия
 • Резервна банка на Нова Зеландия

Решенията на всяка от споменатите централни банки може да има сериозен ефект върху местната валута, местния фондов пазар и дори върху валутата и пазарите на най-близките търговски партньори. В същото вреше решенията на ФЕД често имат още по-глобален ефект.

Научете повече за икономическите показатели и какъв може да е техния ефект върху финансовите пазари с онлайн обучителен курс от Admirals. Вземете Вашия безплатен видео обучителен курс като кликнете на банера отдолу:

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

Брутен Вътрешен Продукт (БВП, GDP)

Брутен вътрешен продукт е общата парична или пазарна стойност на всички произведени стоки и услуги в дадена държава за определен период от време. Този показател е най-мащабната мярка, която показва цялостното състояние на икономиката на страната, за която се изчислява.

В повечето случаи брутен вътрешен продукт се изчислява на годишна база, но често могат да бъдат открити и тримесечни или месечни изчисления. Освен това има няколко показатели свързани с БВП:

 • Номинален
 • Реален
 • Ръст на БВП 
 • БВП на глава на населението
 • БВП - паритет на покупателна способност

Единствената държава в света, която не използва брутен вътрешен продукт, за да измерва развитието на своята икономика е Кралство Бутан, което използва брутен национален индекс на щастието като алтернатива на БВП.

Тъй като БВП е най-големият показател за икономическата активност, икономистите са склонни да определят къде се намираме в бизнес цикъла, като разглеждат промените в растежа и свиването на брутния вътрешен продукт. Свиването на брутния вътрешен продукт в две поредни тримесечия се нарича икономическа рецесия.

Въпреки ключовата функция на този икономически индикатор, важно е да се отбележи, че че БВП е изоставащ показател. Основната му функция е да потвърждава това, което очакваме. Голяма част от компонентите на индикатора са вече известни и често пазарните очаквания за БВП са сравнително точни следователно резки промени на пазарите след публикуването на БВП не са толкова чести. 

На следващата изображение можете да откриете графика на ръста в брутния вътрешен продукт на България. Последните данни са за четвъртото тримесечие на 2020 година:

Източник: Национален Статистически Институт, 2 март 2021

 

Доклад за пазара на труда

Състоянието на пазара на труда има ключово значение за развитието на дадена икономика, а докладът за пазара на труда включва редица икономически индикатори, които отразяват тенденциите на този пазар.

Един доклад за пазара на труда може да включва следните показатели:

 • Нови работни места
 • Безработица
 • Данни за възнагражденията
 • Данни за работните часове

Броят създадени или загубени работни места през предходния месец е силен индикатор за здравето на икономиката на една страна. В същото време публикуването на подобни данни може да има сериозен ефект върху цените на финансовите пазари.

Това важи в пълна сила доклада за пазара на труда в САЩ и в частност новите работни места извън селското стопанство (NFP), които често имат ефект върху цените на множество финансови активи по целия свят.

За редица трейдъри и инвеститори доклада за пазара на труда в САЩ и новите работни места извън селското стопанаство, които са част от него, са сред най-важните месечни икономически индикатори. Докладът се публикува в първия петък на всеки месец от Бюрото по трудова статистика (от англ. Bureau of Labor Statistics - BLS).

На следващата графика ще откриете реакцията на валутната двойка USD/JPY на публикуването на последния доклад за пазара на труда в САЩ на 5 февруари:

Източник: Admirals MetaTrader 5, USD/JPY, 5-минутна графика с диапазон на данните 4 февруари 2021 - 6 февруари 2021 година Изготвена на 2 март 2021 в 09:45 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Защо неселксостопанската заетост има толкова голям ефект върху пазарите?

Част от отговора на този въпрос се крие в това, че данните за новите работни места са по-скоро съвпадащ индикатор и в исторически план промените в него се движат заедно с промените в тримесечния доклад за брутен вътрешен продукт на САЩ. Така числата за новите работни места се превръща донякъде в предшественик на БВП, който пък доста закъснява (с почти цяло тримесечие).

Друга част от отговора е в това, че централната банка на САЩ - Федерален резерв (ФЕД) следи отблизо тези данни и ги използва, за да променя своята монетарна политика. Следователно данните за заетостта в САЩ имат и косвен ефект върху бъдещата парична политика на Съединените щати.

Инфлация

Още един от икономическите показатели, който се следи изкъсо от централните банкери на много страни по света е инфлацията.

Според определението на Европейската централна банка инфлация е мащабно покачване на цените на стоките и услугите, а не просто поскъпване на отделни артикули. В резултат на това покачване за една валутна единица (например 1 лев) можете да купите по-малко стоки и услуги, отколкото преди това.

Така инфлацията влияе сериозно на:

 1. Покупателната способност на населението
 2. Общите потребителски разходи на населението

Най-честите показатели, които измерват инфлацията са:

 • Индекс на потребителските цени, който измерва стойността на стоките и услугите в потребителска кошница, спрямо фиксирана точка
 • Индекс на цените на производителите, който следи промените в нетните приходи на производителите спрямо фиксирана точка

Както споменахме вече показателите за инфлация влизат в полезрението на повечето големи централни банки, следователно може да имат ефект при взимането на решения за монетарната политика.

В повечето случаи централните банки имат поставена цел за инфлация, която преследват, чрез инструментите на монетарната политика като в същото време се опитват всячески да избягват дефлацията. Например:

 • ФЕД има за цел инфлация от около 2% като толерира леко надвишаване на тези нива
 • ЕЦБ има за цел инфлация от близо, но малко под 2%
 • Резервните банки на Австралия и Нова Зеландия и Канадската централна банка имат за цел диапазон от 2-3% инфлация

Разберете как можете да се предпазите от инфлация в статията:

Продажби на дребно

Индикатор продажби на дребно са покупки на готови стоки и услуги от потребители или бизнеси. Тези стоки и услуги са успели да стигнат до края на веригата на доставките, която започва с производителя и доставчика, и приключва с търговците на дребно.

Докладът за продажбите на дребно дава ранна оценка на номиналната стойност в местна валута на продажбите в сектора за търговия на дребно, а също така отчита броя като процентна промяна спрямо предходния месец. Обикновено, именно проcцентната промяна е тази която се следи най-сериозно от пазарните участници. 

Трябва да отбележим, че някои компоненти на доклада могат да допринесат за нежелана волатилност в числата за продажбите на дребно като например продажбите на моторни превозни средства, поради високите им цени и това, че не се продават равномерно на месечна база. Така се появяват и показатели за продажбите на дребно, които изключват тази част от продажбите. 

Тези данни са лесни за интерпретиране:

 • Ако продажбите на дребно надхвърлят пазарните очаквания за данните, то може да се очаква поскъпване на свързаните активи
 • Ако продажбите на дребно са под пазарните очаквания за данните, то може да се очаква поевтиняване на свързаните активи

Например ако продажбите на дребно в САЩ нахвърлят очакванията USD може са поскъпне спрямо останалите валути или пък щатските борсови индекси да нараснат.

На следващата графика ще забележите как валутната двойка USD/JPY нараства след положителните данни за продажбите на дребно в САЩ за януари 2021:

Източник: Admirals MetaTrader 5, USD/JPY, 5-минутна графика с диапазон на данните 18 февруари 2021 - 22 февруари 2021 година Изготвена на 2 март 2021 в 10:45 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Индекс на потребителското доверие

Известно е, че много от най-големите икономики по света са задвижвани именно от потреблението. Има много проучвания на потребителските настроения, но най-широко използвано от икономистите и анализаторите е Индекс на потребителското доверие.

Индексът на потребителското доверие измерва колко оптимистично или песимистично са настроени потребителите към очакваната финансова ситуация. Този икономически индикатор се основава на предположението, че:

 • Ако потребителите са оптимисти, то биха харчили повече, което ще стимулира икономиката
 • Ако потребителите са песимисти, биха свили своите разходи, което може да доведе до забавяне на икономиката и дори рецесия.

Индексът на потребителското доверие е типичен изпреварващ индикатор, който се следи отблизо от трейдъри и инвеститори, за да могат да предвидят посоката на икономиката, а и на финансовите пазари.

Разбира се има още важни икономически индикатори като поръчки на дълготрайни стоки, индустриално производство, използван капацитет и нт, които е добре да следите ако сте трейдър и инвеститор, но тук дефинирахме основните икономически показатели, които показват посоката на икономиката и често могат да сериозен ефект върху цените на пазарите.

Имайте предвид, че когато описваме възможното въздействие на икономическите резултати, това е при равни условия. Което означава, че в действителност може да има и други фактори, които да влияят на цената на даден финансов актив, а не само икономическия показател, който следите.

Търговия на икономически индикатори

Познанията за икономическите индикатори, които могат да раздвижат цените на пазарите определено може да вдигне Вашата търговия и инвестиции на следващото ниво. От друга страна търговията около публикуването на различните икономически показатели е още един полезен инструмент в арсенала на трейдърите.

Важно е да запомните, че за да може един икономически показател да доведе до резки промени на пазарите, то числата му трябва сериозно да се разминава с пазарните очаквания, а не просто да е по-висок или по-нисък от предходните нива.

Предимствата на един подобен стил на търговия са:

 • Потенциал за сравнително бързи печалби
 • Потенциал за сравнително големи печалби
 • Не трябва да отделяте прекалено много време да следите сделките си

Все пак всички тези сериозни предимства идват и с присъщите за този стил на търговия недостатъци:

 • Висок риск от загуба на капитал, тъй като е трудно да се предвиди пазарната реакция на дадени икономически данни в условията на висока волатилност
 • Изискват се поне базови познания по икономика и фундаментален анализ
 • Изискват се бързи реакции и възможности за взимане на решения под напрежение

Ще срещнете много анализатори, които не препоръчват търговия на икономически показатели, въпреки това има трейдъри, които практикува подобен търговски стил. Макар да е много рисков, той предоставя възможности за бързи и солидни печалби, което привлича търсещите силни усещания търговци.

Ето няколко съвета, които могат да Ви бъдат от полза, когато се насочите към търговия на икономически показатели:

 1. Направете анализ на основните икономически показатели, за да разберете кои показатели наистина имат сериозен потенциал да раздвижат пазарите.
 2. Проучете показателя, който сте избрали за търговия, за да видите кой е най-вероятния пазарен сценарии, в коя посока е най-вероятно да се насочи цената на даден финансов актив преди и след публикуването на данните.
 3. Имате възможност да търгувате преди, по време или след публикуването на данните. Най-нискорисковия модел изглежда е да търгувате след като са обявени данните и ако смятате, че цената ще продължи в дадена посока да влезете в сделка след корекция в обратната.
 4. Използвайте стоп лос и тейк профит поръчки.

Започнете търговия на икономически показатели с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 още днес, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да започнете търговия на икономически показатели?

Вече знаете какво е икономически показател, защо трябва да следите тези индикатори, кой са основните икономически показатели и как да ги търгувате.  Може би е време да се насочите към по-интересната, практическа част, а именно да направите първата си сделка при публикуване на икономически показатели.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари.
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари.
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за Форекс търговия с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете валутна двойка с най-търгуванатa валутна двойка в света - EURUSD.

Как да купите EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Започнете Форекс и ДЗР търговия при едни от най-конкурентните спредове на пазара като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте Форекс & ДЗР

Получете достъп до над 40 ДЗР на валутни двойки

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво е пип във Форекс търговията и как да изчислявате стойността му?
Иинтересувате се от Форекс търговия и редовно четете анализи или коментари за валутния пазар? Тогава вероятно често сте се натъквали на термини като пип (pip) или пипс (pips), когато става въпрос за промените в цената на дадена валута двойка. Ако искате да научите повече за тях и търговията на Форек...
Финансови деривати: Какво представляват и как да търгувате с тях?
Ако бъдат запитани, повечето хора вероятно ще са чували за акции, облигации и инвестиционни фондове без да са се занимавали с финансова пазари, но понятието финансови деривати, вероятно звучи по-непознато за широката публика. А трябва да отбележим, че днешния пазар на деривати е огромен, някои го оц...
Инвестиции: Какво представляват и в какво да инвестирате?
Да знаем как да използваме парите за инвестиции днес, така че да печелим повече в бъдеще, може да бъде трудна задача за начинаещ, но това е чудесен начин да се осигури стабилно финансово бъдеще. Просто оставянето на капитала неработещ в банковата сметка няма да помогне да спестите много в дъ...
Виж Всички