Какво е паритет на покупателна способност?

Admirals

През годините са правени много опити за разработване на теории, които да позволят определянето на "правилни" равновесни стойности за валутните курсове. Тази статия ще разгледа използването на концепцията за паритет на покупателната способност (ППС), още наречена паритет на цените или покупателна сила на парите. И Вие искате да научите повече? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е паритет на покупателна способност?

Паритетът на покупателната способност (ППС, на англ. PPP) е популярен показател за макроикономически анализ, използван за сравняване на икономическата производителност и стандарта на живот между страните. Това означава, че ППС е обменният курс, при който валутата на една страна ще бъде конвертирана в друга, за да се закупят едни и същи количества от голяма група продукти.

Докато МВФ го определя е следната:

 • "Нивата, при която валутата на една страна трябва да бъде преобразувана в тази на друга държава, за да купи същата сума от стоки и услуги във всяка страна."

Терминът паритет на покупателна способност се основава на ключовото предположение, че кошница от стоки в една страна би трябвало да струва, толкова колкото идентична кошница в друга държава. Това произтича от закона за една цена.

Какво е Закон за една цена?

Законът за едната цена гласи, че всяка свободно търгувана стока ще се продава на една и съща цена по целия свят, когато цената е в обща валута.

Теоретично действието на арбитража (търсенето се увелчива там където цената е по-ниска и се понижава там където е по-висока) трябва да работи за движение на цените, така че те да са в съответствие със закона за една цена. Следователно теорията приема, че транзакционните разходи са еднакви навсякъде.

На практика транзакционните разходи са свързани с географското местоположение на купувача и продукта. Следователно законът наистина ще работи само ако сме в състояние да изключим транспортни разходи, тарифи, данъци и други специфични за местоположението разходи. Нека да разгледаме пример, за да разберем по-добре тази теория:

Пример за Закона за една цена:

Нека сравним цената на пшеницата в САЩ с цената й в Обединеното кралство, за да илюстрираме теорията.

 1. Да приемем, че цената на пшеницата в САЩ е 4 долара за бушел.
 2. Ако GBP/USD е 1,2500, тогава, с изключение на транспортните разходи и т.н, цената на един бушел пшеница в Обединеното кралство трябва да бъде 4 / 1.25 = £3.20.
 3. Ако цената се различава от тази стойност, съществува възможност за арбитраж.

Ако пшеницата е, да речем, по-евтина от 3,20 паунда във Великобритания, какво означава това?

Това би означавало, че трейдърите могат да купуват пшеница във Великобритания и да я продадат незабавно на по-висока цена в САЩ - всичко това с печалба при нулев риск. Подобни търговски действия биха могли да доведат до ръст на цената на пшеницата във Великобритания и понижение в САЩ. Това ще продължи, докато не бъде постигнато равновесие и цените в двете страни се подчинят на закона за една цена.

Законът за една цена често се бърка с теорията за паритет на покупателна способност, но двете имат леки различия.

Научете повече за различните макроикономически показатели и как може да ги използвате в търговията на финансовите пазари от нашите уебинари. Реггистрирайте се още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Какво е абсолютен паритет на покупателната способност?

Абсолютният ППС твърди, че обменните курсове са в равновесие, когато стойността на националната кошница от стоки и услуги е еднаква между две държави. Теорията за паритета на покупателната способност предвижда, че пазарните сили ще накарат обменния курс да се коригира, когато цените на националните кошници не са еднакви.

Ето и изчисляването на паритет по покупателна способност. Ако сравняваме държава А със страна Б, с обменен курс Е, теорията гласи, че:

 • Цената на кошница в държава A = Цената на кошница в държава B x E

След това можем да манипулираме тази формула за паритет на покупателната способност, за да дадем:

 • E = Цената на кошница в държава А / Цената на кошница в държава Б

Следователно обменният курс на ППС е равен на съотношението на кошница от стоки в една страна към идентична кошница от стоки в друга. Тази формула няма да издържи, освен ако кошниците не са идентични, а това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Един конкретен проблем е да се гарантира, че теглата, дадени на стоките във всяка кошница, са еднакви.

Ето защо често е по-удобно да се вземе предвид паритетът на относителната покупателна способност, който не изисква една и съща кошница от стоки във всяка страна. Това обаче е нож с две остриета, защото прави относителния ППС много по-лесен за измерване, но го прави и по-слаб от абсолютната версия.

Какво е относителен паритет на покупателна способност?

Обменният курс между две държави ще се коригира в отговор на разликата в двете национални нива на инфлация

Навлизането в спецификата на уравнението за относителния паритет на покупателна способност е извън изискванията на тази дискусия. Казано по-просто обаче, относителният ППС предполага, че обменният курс ще се промени с процент, който е равен на разликата в нивата на инфлация.

Пример за относителен паритет на покупателна способност:

 • Да приемем, че инфлацията в САЩ е 2%, а инфлацията в еврозоната е нула.
 • Относителният паритет на покупателна способност сочи, че доларът трябва да отслабва спрямо еврото с 2% всяка година.
 • В действителност не бихме очаквали стриктно спазване на тази годишна промяна на стойността. Вместо това може да очакваме някакъв вид съответствие с паритетът на покупателна способност в дългосрочна средна стойност.

Вносителите и износителите следва да отговорят на разликите в относителните разходи на кошниците от търгувани стоки по начини, които средно би трябвало да съответства на закона за една цена.

От това следва, че сравняването на валутните курсове включени в паритет на покупателна способност с пазарните обменни курсове може да ни помогне да разберем дали дадена валутната двойка е подценена или надценена.

Все пак е важно да не се предоверявате на тази теория, особено в краткосрочен и средносрочен план. Разбира се, можете да съберете доказателства от собствения си опит, за да определите ефективността на теорията за паритет на покупателна способност в реалния свят и на валутния пазар. Като цяло може да се намери някаква корелация, но ще е най-добре да направите свое собствено по-мащабно изследване.

Тествайте търговията с над 80 валутни двойки без да рискувате собствен капитал с безплатна демо сметка от Admirals. Вземете своята демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Недостатъци на теорията за паритет на покупателна способност на парите

За да определим теорията за паритет на покупателна способност на парите разширихме законa за една цена. С други думи, ППС ще се издържи само ако първоначално законът за една цена е верен.

За съжаление, тя наистина няма да издържи при едно внимателно разглеждане. Вероятно ще забележите, че когато пълните резервоара на колата си, цените на бензиностанциите варират от град до град. Така че законът за една цена не се държи перфектно дори на пазарите в една страна, да не говорим за международни пазари.

Това е така, защото има някои пречки пред търговията. Ние не работим в свят, където има нулеви транспортни разходи. Нито пък информацията за цените е перфектно и незабавно достъпна за всички участници. Следователно може да има ценови несъответствия, които не могат винаги да бъдат отхвърлени чрез арбитраж. Eто и някои от тях:

 • Данъците и митата са допълнителни примери за реални бариери, които възпрепятстват международното движение на стоки.
 • Има и ефект от нетърговски разходи. Някои елементи ще се отнасят до ценови кошници, но не могат да бъдат търгувани. Най-вече това са труда и земята.
 • Събирането на данните също може да е недостатък. Записването на пазарни обменни курсове е изключително лесно. Да се съберат широки кошници с данни за различни страни е огромна работа и поради това данните се записват рядко.
 • И накрая – дори ако приемем, че PPP може да предостави дългосрочно ориентировъчно ръководство за това дали даден валутен курс е под или надценен – използването му може да бъде ограничено от съответните времеви рамки.

Една от причините, поради която хората не са склонни да отхвърлят теорията за ППС, е че в основата си е много логична. Това е един от малкото фундаментални начини да се опитаме да определим дали една валута е надценена или подценена. По-важно от това обаче е, че е и отличен инструмент за директни сравнения между валутите на различните страни.

Паритет на покупателната способност и неговата роля в международния бизнес

Най-разпространеното приложение на паритета на покупателната възможност е като начин за сравняване на показатели като заплатите и БВП между отделните страни. Когато разгледаме БВП, покупателната сила на парите ни позволява да направим сравнение "ябълки с ябълки", което да отчита какви са разходите за живо на дадена територия.

Да приемем, че искаме да сравним БВП на глава от населението между Великобритания и Мексико. Най-бързият начин е просто да вземете спот курса GBP/MXN и да преобразувате мексиканския БВП на глава от населението, записан и отчитан в мексиканско песо, в числа в британски лири.

Това обаче би довело до леко изкривен резултат, тъй като не взема предвид до колко далеч парите отиват във всяка страна. Също така, ако пазарният обменен курс се промени внезапно може да направи голяма разлика за такова сравнение.

Може да откриете, че внезапно БВП на една страна изглежда се е увеличил в сравнение с друга, само заради временното движение на пазарния обменен курс. Това, което можем да направим е да коригираме паритета на покупателната сила в Мексико и Великобритания.

Обменният курс според паритета на покупателната способност позволява да се сравняват стандарти на живот в различните страни. Освен това ставките за паритет на цените са по-стабилни във времето от валутните курсове, определени от пазара. Всъщност конвертирането чрез ППС е общ метод, използван от основните икономически органи за сравняване на БВП, заплатите и т.н.

ОИСР, МВФ и Световната банка са само някои от добре познатите организации, които събират данни за индекс за паритет на покупателна способност. 

Ето и как изглежда картата на страните по БВП по паритет на покупателната способност, според Международния валутен фонд:

Източник: МВФ, 2 ноември 2023 г.

 

Какво седи зад индексa за покупателна способност "Big Mac"?

Една от по-забавните версии е индекс на покупателната способност наречен "Big Mac", който The Economist публикува от 1986 година насам. Той се сериозно опростен, но въпреки това все пак е валиден и широко проследява индексът на паритета на покупателната способност.

С някои забележителни изключения, цената на Big Mac има тенденция да бъде еднаква по целия свят. Същите съставки отиват в изработването на Big Mac в Уисконсин, както в Лайпциг в Германия, в Тъндър бей в Канада или Мелбърн в Австралия. Затова има някакъв смисъл да се използва известният бургер като заместник на малка кошница от пряко сравними стоки.

С други думи, това е лесно и удобно средство за сравняване колко тежест получавате за вашия долар, евро, паунд или австралийски долар.

Заключение за паритет на покупателна способност

Надяваме се, че тази статия ви е дала представа за смисъла на паритета на покупателната способност. Това е полезен теоретичен бенчмарк за разглеждане на дългосрочните равновесни проценти, но има малко доказателства, които предполагат, че е полезна прогнозна мярка, особено що се отнася за краткосрочен и средносрочен план.

Паритет за покупателна способност обикновено се използва по-често от икономистите, за да се сравнят стандартите за живот между страните чрез показател като БВП по паритет на покупателна способност, а не като инструмент за търговия с валути или други активи.

Ако обмисляте използването на фундаментален анализ, за да се информирате за Вашата търговия, ППС не трябва да е в началото на списъка, освен ако не търсите много дългосрочен план. Дори тогава съществуват въпросителни за пряката му полезност. 

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Започнете Форекс и ДЗР търговия при едни от най-конкурентните спредове на пазара като кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате
Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разбер...
Форекс търговия за начинаещи: Пълно ръководство
Повечето от Вас са обменяли пари и знаят, че в даден момент може да спечелите от промените във валутния курс, а в друг път може промените да са във Ваш ущърб. Всички тези движения в курсовете се определят на международния валутен пазар наречен Форекс, който е най-големия финансов пазар в света. Иска...
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Виж Всички