Какво е паритет на покупателна способност?

Admirals

През годините се правят много опити за разработване на теории, които да позволят определянето на "правилни" равновесни стойности за валутните курсове. Тази статия ще разгледа използването на концепцията за паритет на покупателната способност (ППС), още наречена паритет на цените или покупателна сила на парите.

Теорията за паритет на покупателната способност първоначално е замислен като средство за измерване на дългосрочните равновесни валутни курсове между валутите. Сега обаче той се използва по-често като инструмент за икономически анализ и сравнение между различните страни, както ще видим по-надолу в статията.

Какво е паритет на покупателна способност?

Терминът паритет на покупателна способност се основава на ключовото предположение, че кошница от стоки в една страна би трябвало да струва, толкова колкото идентична кошница в друга държава. Това произтича от закона за една цена. Този закон гласи, че всяка свободно търгувана стока ще се продава на една и съща цена по целия свят, когато цената е в обща валута.

Теоретично действието на арбитража трябва да работи за преместването на цените, така че да съответстват на закона за една цена. Следователно теорията предполага, че разходите за транзакции са равни навсякъде. На практика обаче транзакционните разходи се отнасят до географското местоположение на купувача и на продукта. Следователно законът ще работи на практика, само ако можем да изключим транспортните разходи, митата, данъците и други специфични за местоположението разходи.

Нека разгледаме един пример, за да разберем по-добре как работи теорията за паритет на покупателната способност.Оттам можем да я разширим, за да излезем с дефиниция за паритет на цените.

Пример за Закона за една цена:

Нека сравним цената на пшеницата в САЩ с цената й в Обединеното кралство, за да илюстрираме теорията.

Да приемем, че цената на пшеницата в САЩ е 4 долара за бушел. Ако GBP/USD е 1,2500, тогава - с изключение на транспортните разходи и т.н. - цената на един бушел пшеница в Обединеното кралство трябва да бъде 4 / 1.25 = £3.20. Ако цената се различава от тази стойност, съществува възможност за арбитраж.

Ако пшеницата е, да речем, по-евтина от 3,20 паунда във Великобритания, какво означава това?

Това би означавало, че търговците могат да купуват пшеница в Обединеното кралство и да я продадат незабавно на по-висока цена в САЩ - всичко това с печалба при нулев риск. Подобни търговски действия биха могли да доведат до по-висока цена на пшеницата в Обединеното кралство и по-ниска в САЩ. Това ще продължи, докато не бъде постигнато равновесие и цените в двете страни се подчинят на закона за една цена.

Законът за една цена често се бърка с теорията за паритет на покупателна способност, но двете имат леки различия.

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Покупателна сила на парите

Законът за една цена е конкретно за цената на отделни и идентични стоки или услуги. Ще дефинираме паритет на покупателна способност чрез разширяване на закона за една цена, за да вземе предвид общите цени. Най-простата форма на теорията е абсолютен паритет на покупателна способност или покупателна способност на парите.

Абсолютният паритет на покупателна способност казва, че обменните курсове са в равновесие, когато стойността на една национална кошница от стоки и услуги е еднаква между две страни. Теорията за покупателна сила на парите прогнозира, че пазарните сили ще накарат обменния курс да се коригира, когато цените на националните кошници не са равни. Ако сравняваме страна А със страна B, при обменен курс Е, теорията гласи:

  • Цената на кошницата в страна А = цената на кошницата в страна B x E

След това можем да променим леко тази формула за покупателна сила на парите и ще получим:

  • E = цената на кошницата в страна A / цената на кошницата в страна B

Следователно обменният курс за паритет на покупателна способност е равен на съотношението между кошница стоки в една държава и идентична кошница от стоки в друга. Това няма да издържи ако кошниците не са идентични и е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Един особен проблем е да се гарантира, че теглата на стоките във всяка кошница са еднакви.

Относителен паритет на цените

На фона на различията в теглата на различните стоки често е по-удобно да се разглежда относителен паритет на цените (покупателната способност), който не изисква същата кошница от стоки във всяка страна. Но това може да е меч с две остриета. Мярката относителен паритет на покупателна способност е по-лесна за изчисление, но също така е по-слаба версия в сравнение с абсолютната версия. Това е и определението за относителен паритет на покупателна способност:

Обменният курс между две държави ще се коригира в отговор на разликата в двете национални нива на инфлация. Да се запознаем със спецификите на мярката равновесие при относителен паритет на цените е извън изискванията на тази дискусия. Най-просто казано, относителният паритет на покупателна способност предполага, че обменният курс на две валути ще се променя с процент равен на разликата в темповете на инфлация в двете страни на тези валути.

Пример за относителен паритет на покупателна способност

Да приемем, че инфлацията в САЩ е 2%, а инфлацията в еврозоната е нула. Относителният паритет на покупателна способност сочи, че доларът трябва да отслабва спрямо еврото с 2% всяка година. В действителност не бихме очаквали стриктно спазване на тази годишна промяна на стойността. Вместо това бихме могли да очакваме някакъв вид съответствие с паритетът на покупателна способност в дългосрочна средна стойност.

Вносителите и износителите следва да отговорят на разликите в относителните разходи на кошниците от търгувани стоки по начини, които средно би трябвало да съответства на закона за една цена. От това следва, че сравняването на валутните курсове включени в паритет на покупателна способност с пазарните обменни курсове може да ни помогне да разберем дали валутната двойка е подценена или надценена.

Вярна ли е теорията за паритет на покупателна способност в света?

Краткият отговор на този въпрос е не точно, поне в краткосрочен и средносрочен план. Разбира се, можете да съберете доказателства от собствения си опит, за да определите ефективността на теорията за паритет на покупателна способност в света.

Като много грубо изпълнение може да разгледаме пазарния курс на GBPUSD за 10-годишен период от време. След това да го сравним с промените в нивата на инфлация.

Източник: GBPUSD Admirals MetaTrader 4 Месечна графика

След това ще разгледаме годишните промени в процентите на индексът на потребителските цени за САЩ и Великобритания от 2005 до 2015 година. Бюрото по статистика за пазара на труда публикува това в САЩ и Службата за национална статистика предоставя данните за Обединеното кралство.

Ако наложим върху графиката, разликата между темповете на инфлация ще изглежда така:

Като цяло може да се намери някаква корелация, но ще е най-добре да направите свое собствено изследване, тъй като това е доста бързо и грубо. Имайте предвид, че начертаната линия е просто за визуална помощ, вместо разпръснатите точки, а не действително представяне на интерполирани точки.

В изследване за паритета на покупателната способност клона на ФЕД в Сейнт Луис заяви, че "след отчитане на средните нива на надценяване и подценяване съществуват доказателства за сближаване с ППС". Все пак, дивергенцията е това, за което трябва да се тревожим, особено, когато е значителна.

Доказателствата сочат, че има продължителна дивергенция от теорията за абсолютния и относителен паритет на покупателна способност, което означава, че се нуждаем от обяснение защо теорията не е успешна. За да предоставим това обяснение, трябва да погледнем недостатъците на теорията за паритет на покупателна способност на парите, които са повече от няколко.

Недостатъци на теорията за паритет на покупателна способност на парите

За да определим теорията за паритет на покупателна способност на парите разширихме законa за една цена. С други думи, ППС ще се издържи само ако първоначално законът за една цена е верен.

За съжаление, тя наистина няма да издържи при едно внимателно разглеждане. Вероятно ще забележите, че когато пълните резервоара на колата си, цените на бензиностанциите варират от град до град. Така че законът за една цена не се държи перфектно дори на пазарите в една страна, да не говорим за международни пазари.

Това е така, защото има някои пречки пред търговията. Ние не работим в свят, където има нулеви транспортни разходи. Нито пък информацията за цените е перфектно и незабавно достъпна за всички участници. Следователно може да има ценови несъответствия, които не могат винаги да бъдат отхвърлени чрез арбитраж. Eто и някои от тях:

  • Данъците и митата са допълнителни примери за реални бариери, които възпрепятстват международното движение на стоки. По-важното е, че има и ефект от нетърговски разходи. Някои елементи ще се отнасят до ценови кошници, но не могат да бъдат търгувани. Най-вече това са труда и земята.
  • Паритетът на покупателната способност разчита и на перфектни конкурентни пазари. Компаниите, които правят ценообразуването на пазара взимат повече в страни с твърдо определено търсене, които се намесват в това.
  • Друг недостатък е събирането на данните. Записването на пазарни обменни курсове е изключително лесно. Да се съберат широки кошници с данни за различни страни е огромна работа и поради това данните се записват рядко.

Всъщност, дори да предположим, че може да предоставим дългосрочно ръководство за определяне на това, дали даден валутен курс е подценен или надценен, употребата му може да бъде ограничена от съответните времеви рамки. Повечето CFD трейдъри разглеждат график от дни и седмици, а не години.

Така, ако паритетът на покупателната способност има ограничена полезност в реалния свят като прогноза за обменните курсове, защо се интересуваме от него?

Една от причините, поради която хората не са склонни да отхвърлят теорията за ППС, е че в основата си е много логична. Това е един от малкото фундаментални начини да се опитаме да определим дали една валута е надценена или подценена. По-важно от това обаче е, че е и отличен инструмент за директни сравнения между валутите на различните страни.

Започнете да търгувате над 44 валутни двойки и още над 8000 финансови инструмента с брокер номер 1 в Германия за 2018 година - Admirals.

Търгувайте Форекс & ДЗР

Получете достъп до над 40 ДЗР на валутни двойки

 

Паритет на покупателната способност и неговата роля в международния бизнес

Най-разпространеното приложение на паритета на покупателната възможност е като начин за сравняване на показатели като заплатите и БВП между отделните страни. Когато разгледаме БВП, покупателната сила на парите ни позволява да направим сравнение "ябълки с ябълки", което да отчита какви са разходите за живо на дадена територия.

Да приемем, че искаме да сравним БВП на глава от населението между Великобритания и Мексико. Най-бързият начин е просто да вземете спот курса GBP/MXN и да преобразувате мексиканския БВП на глава от населението, записан и отчитан в мексиканско песо, в числа в британски лири.

Това обаче би довело до леко изкривен резултат, тъй като не взема предвид до колко далеч парите отиват във всяка страна. Също така, ако пазарният обменен курс се промени внезапно може да направи голяма разлика за такова сравнение.

Може да откриете, че внезапно БВП на една страна изглежда се е увеличил в сравнение с друга, само заради временното движение на пазарния обменен курс. Това, което можем да направим е да коригираме паритета на покупателната сила в Мексико и Великобритания.

Обменният курс според паритета на покупателната способност позволява да се сравняват стандарти на живот в различните страни. Освен това ставките за паритет на цените са по-стабилни във времето от валутните курсове, определени от пазара. Всъщност конвертирането чрез ППС е общ метод, използван от основните икономически органи за сравняване на БВП, заплатите и т.н.

ОИСР и МВФ са само някои от добре познатите организации, които събират данни за индекс за паритет на покупателна способност. Например можете да видите, че МВФ използва БВП въз основа на ППС в своята база данни за икономическите перспективи.

Една от по-забавните версии е индекс на покупателната способност наречен "Big Mac", който The Economist публикува от 1986 година насам. Той се сериозно опростен, но въпреки това все пак е валиден и широко проследява индексът на паритета на покупателната способност.

Какво седи зад индекс на покупателна способност "Big Mac"?

С някои забележителни изключения, цената на Big Mac има тенденция да бъде еднаква по целия свят. Същите състваки отиват в изработването на Big Mac в Уисконсин, както в Лайпциг в Германия, в Тъндър бей в Канада или Мелбърн в Австралия. Затова има някакъв смисъл да се използва известният бургер като заместник на малка кошница от пряко сравними стоки.

С други думи, това е лесно и удобно средство за сравняване колко тежест получавате за вашия долар, евро, паунд или австралийски долар.

Заключение за паритет на покупателна способност 2019

Обикновената дефиниция за паритет на покупателна способност 2018 е, че е продължение на закона за една цена, за да се приспособят цените за цялата икономика. Докато МВФ го определя по следния начин:

"Нивата, при която валутата на една страна трябва да бъде преобразувана в тази на друга държава, за да купи същата сума от стоки и услуги във всяка страна."

Първоначално разработен като теория за определяне на обменните курсове, абсолютния паритет на покупателна сила прогнозира, че обменният курс ще се коригира, за да изравни равнищата на цените. В същото време, относителния ППС предполага обменният курс в крайна сметка да се коригира, за да отрази разликите в съответните проценти на инфлация.

По-често обменните курсове за паритет на покупателната способност се използват за сравнение между стандартите на живот. Обменният курс на ППС е съотношението на цените на кошница от крайни стоки в две държави.

Надяваме се, че тази статия ви е дала представа за смисъла на паритета на покупателната способност. Това е полезен теоретичен бенчмар за разглеждане на дългосрочните равновесни проценти, но има малко доказателства, които предполагат, че е полезна прогнозна мярка, особено що се отнася за краткосрочен и средносрочен план.

Паритет за покупателна способност обикновено се използва по-често от икономистите, за да се сравнят стандартите за живот между страните, а не като инструмент за търговия с валутни курсове.

Ако обмисляте използването на фундаментален анализ, за да се информирате за Вашата търговия, ППС не трябва да е в началото на списъка, освен ако не търсите много дългосрочен план. Дори тогава съществуват въпросителни за пряката му полезност. Разбира се, по-голямата част от хората, които използват CFD за Форекс търговия обикновено работят в кратки до средни срокове.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Търгувайте Форекс и CFD-та върху суровини, индекси, акции, облигации, ETF-и и криптовалути с платформа номер в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена безплатно от Admirals.

La principal plataforma de trading del mundo


 

Още по статии по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Облигации: Какво представляват и как да инвестирате в тях?
Двата основни вида ценни книжа, които се търгуват на капиталовите пазари са акции и облигации. И докато акциите определено получават по-сериозно внимание от широката публика от инвеститори, то пазарът на облигации е доста по-голям от този на акциите и се смята за по-ниско рисков. Искате да разберете...
Какво е ливъридж и как да го използвате в търговията на финансовите пазари?
Едва ли има много трейдъри и инвеститори, които са се насочили към финансовите пазари и не са срещали понятието ливъридж, но не са много тези, които познават реалното значение на финансовия лост. Някои смятат ливъриджа за много полезен инструмент, докато други го отхвърлят напълно. Интересува Ви къд...
Финансови деривати: Какво представляват и как да търгувате с тях?
Ако бъдат запитани, повечето хора вероятно ще са чували за акции, облигации и инвестиционни фондове без да са се занимавали с финансова пазари, но понятието финансови деривати, вероятно звучи по-непознато за широката публика. А трябва да отбележим, че днешния пазар на деривати е огромен, някои го оц...
Виж Всички