Уведомление за риск

Admiral Markets is a globally recognised trademark, held by Admirals Group AS, under which Admiral Markets investment firms offer its services in the European Union and the EEA economical area. All of the following investment firms are regulated under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in regards to other offices within the European Union under the MiFID Passporting Regime. Other policies, to which the Client agrees upon once deciding to receive the investment service provided by Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS and Admiral Markets Cyprus Ltd, are available on our website:

http://www.admiralmarkets.bg.

Целта на този документ е да ви посъветва за възможните рискове, свързани с търговията на Договори за разлика (CFDs) и валутни двойки (Forex, FX), както се изисква съгласно Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID) и FCA. Чрез преглед на този документ за оповестяване, Вие не сте задължени да се ангажирате с инвестиция с нас; въпреки това, съдържанието е базирано на предложението да търгувате с Admiral Markets UK Ltd. Известно е, и затова трябва да се отбележи, че това Уведомление за риск не съдържа всички рискове, свързани с търговията на ДЗР и Forex и е там като ръководство за подпомагане на Клиента, признавайки възможните рискове. Всеки Клиент трябва да гарантира, че неговото решение е направено въз основа на базисната информация, и че е доволен от предоставената му информация. Ако не сте сигурни или не разбирате това Уведомление за риск, моля потърсете независим финансов съвет.

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО СДЕЛКИ С ADMIRAL MARKETS. ТЪРГОВИЯТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ. ТЪРГОВИЯТА С FOREX И CFD-ТА ВКЛЮЧВО ВИСОКО НИВО НА РИСК И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПЪЛНА ЗАГУБА НА КАПИТАЛ.

  • Преди да започнете да търгувате CFD-та и Forex, трябва да сте наясно с рисковете свързани с търговията. Високото ниво на ливъридж, което традиционно се свързва с този тип инвестиции означава, че рисковете свързани с тези финансови инструменти е по-висок в сравнение с други финансови продукти. Ливъриджът (или търговията на маржин) може да работи срещу вас, водейки до значителна загуба, както и да резултира в значителни печалби. Търговията на маржин, включва високо ниво на риск и не е подходяща за всички инвеститори. Високото ниво на ливъридж, може да работи не само за вас, но и срещу вас, което означава, че инвеститорите трябва да наблюдават своите позиции отблизо - единствено отговорност на клиентите е да наблюдават отворените си позиции. Преди да търгувате, трябва внимателно да обмислите инвестицонните си цели, ниво на финансови познания и апетит към риск.
  • Admiral Markets предлага "Само Изпълнение" на търговията. Не се дават съвети свързани с вашата търговска активност!
  • Предходните резултати от тези видове инвестиции не гарантират никакви бъдещи резултати. Трябва да имате предвид всяка комисионна и данъчни задължения, които Вие лично ще имате от инвестирането при нас.
  • Admiral Markets не поема отговорност за всякакви данъци, които може да се наложи да платите за реализираните печалби, постигнати по времето, докато сте притежавали сметка при нас.
  • Винаги има връзка между висока доходност и висок риск. Всеки вид пазарна, или търговска спекулация, която се отличава с висок потенциал за печалба, е обект на висок риск. Инвеститорите, трябва да излагат на риск само свободни средства и всеки инвеститор, който не разполага с такива, е по-добре да не участва в CFD и Forex търговията. Различните инструменти носят различна експозиция към риск и когато решите да търгувате с подобни инструменти, трябва да сте наясно със следните неща:

1. CFDs по принцип

CFD-та (Договори за Разлика) са сложни финансови продукти, които по принцип се закриват само, когато клиент реши да закрие съществуваща отворена позиция, и затова обикновено нямат настройка за дата на падеж.

CFD-та може да се оприличат на фючърси, които могат да бъдат поети във връзка с определени индекси, благородни метали, петрол, стоки, криптовалути или други финансови инструменти. Въпреки това, за разлика от фючърсите, тези договори могат да бъдат уреждани само с пари в брой. Инвестирането в CFD-та носи рискове, подобни на инвестирането във фючърси и трябва да сте наясно с това. Сделките със CFD-та могат да имат и условно задължение и трябва да сте наясно с последиците от това, както е посочено в параграфи 3, 5, 17 и 18 по-долу. Всички сделки с CFD-та са договори за разлика, което означава, че клиентите не разполагат с никакво право върху базовия инструмент или правата, които са прикрепени, освен ако изрично не е упоменато в CFD. Това включва и липса на права върху привилегировани акции или правото на глас.

2. Инвестиции във Форекс, индекси, благородни метали, петрол и суровини

Инвестирането във Forex и CFD-та на криптовалути, индекси, благородни метали, петрол и стоки носи подобни рискове като инвестициите във фючърси и трябва да сте наясно с това. Маржин сделките могат да имат и условни задължения и трябва да сте наясно с последиците от това, както е посочено в параграфи 3 и 4 по-долу.

В допълнение към стандартните оповестявания, съдържащи се в това Уведомление за риск, трябва да сте наясно, че маржин търговията с Forex и CFD-та върху индекси, благородни метали, петрол и стоки, е една от най-рисковите форми на инвестиции на разположение на финансовите пазари и не е подходяща за всички инвеститори. Като се има предвид възможността от загуба на цялата инвестиция, спекулациите в благородни метали, индекси, петрол, суровини или на валутните пазари следва да се извършват само с фондове за рисков капитал, които ако изгубите, няма да се отрази значително на Вашето лично финансово благосъстояние или на институцията.

3. Чуждестранни пазари

Чуждестранните пазари включват различни видове риск за инвеститорите, в сравнение с местните. Потенциалът за печалба или загуба от сделки на чуждестранните пазари или в чуждестранна валута ще бъде засегнат от колебанията във валутните курсове. Такива засилени рискове включват рисковете от политически или икономически промени, които могат значително и трайно да променят условията, сроковете, продаваемостта или цената на чуждестранната валута.

4. Поръчки за намаляване на риска или стратегии

Поставянето на определени поръчки (например ордери за "стоп на загубата" или "стоп лимити"), които са предназначени да ограничат загубите до определени количества не винаги могат да работят, защото пазарните условия или технологични ограничения могат да направят невъзможно изпълнението на такива поръчки. Ако клиентът търгува посредством такива поръчки или стратегия, той го прави с приемането на този риск.

5. Сделки за условни задължения

Forex и CFD-търговията на маржин изисква от Вас да правите серия от плащания по стойността на договора, вместо незабавно изплащане на цялата стойност на поръчката. Клиентът може да претърпи пълна загуба на маржина, депозиран с Admiral Markets за установяване или запазване на позицията. Admiral Markets превалутира Вашите отворени позиции непрекъснато през целия работен ден и всяка печалба или загуба се отразяват незабавно в сметката Ви. Загубата може да изисква нуждата от довнасяне на допълнителен маржин, в кратки срокове, за да се поддържат отворените ви позиции.

Admiral Markets може също да променя своите нива на първоначален маржин и/или условните изисквания за търговия по всяко време, което също може да доведе до промяна на маржина, който се изисква от Вас да се поддържа. Ако не поддържате достатъчен маржин по сметката си по всяко време и/или предоставянето на такива допълнителни средства в рамките на необходимото време, Вашите отворени позиции могат да бъдат затворени на загуба и Вие ще бъдете отговорен за целия произтичащ дефицит.

6. Ливъридж

Докато дериватните инструменти могат да се използват за управление на риска, някои инвестиции са неподходящи за много от инвеститорите. Търговията с CFD-та и Forex носи висока степен на риск. Ливъриджът, който може да се получи при търговията с CFD-та и Forex означава, че трябва само да поставите малък депозит, за да започнете търговия с Admiral Markets, въпреки че този малък депозит може да доведе до големи загуби или големи печалби. Сделките с висок ливъридж са предмет на значителни промени в стойността в резултат на относително малки промени в стойността или на нивото на основните или свързаните с пазара фактори.

7. Извънборсови (ОТС) Сделки

При търговията с CFD-та, вие спекулирате с промяната на очакваната цена за конкретен базисен актив. Тази търговия не се извършва на регулиран пазар. Вие ще влезете директно в договор с Admiral Markets по отношение на финансовия инструмент или други базисни активи, които искате да търгувате като CFD. Всички отворени позиции с Admiral Markets трябва да бъдат затворени с Admiral Markets и не могат да бъдат затворени с никоя друга страна. Търговията с Извънборсови финансови транзакции може да Ви изложи на по-голям риск от търгуването на регулиран пазар, защото няма пазар на който да затворите отворените позиции и цените и други условия са определени от нас при всички правни и регулаторни изисквания. Извънборсовите транзакции може да увеличат риска с ликвидността и да въведат други значими рискови фактори: може да е невъзможно, например, да се оцени стойността на позиция в резултат от извънпазарна транзакция или да се определи излагането на рисковете. Също така, цените за покупка и продажба не трябва да бъдат котирани от Admiral Markets и, дори когато те са, Admiral Markets може да е трудно да установи справедлива цена, особено когато съответната борса или пазар за основния актив са затворени или спрени.

Вие също така сте изложени на риск от фалит на Admiral Markets; въпреки, че това е малко вероятно да се случи, компанията е член на компенсационната схема Financial Services Compensation Schemes.

8. Цени

Цените, публикувани на платформата на Admiral Markets ("Платформата"), може да не отразяват непременно по-широкия пазар. Admiral Markets ще избере цените на затваряне да се използват при определяне на маржин изискванията и в периодично маркиране на пазара на позициите в сметката Ви и закриването на тези позиции. Въпреки че Admiral Markets очаква, че тези цени ще бъдат разумно свързани с тези, налични на това, което е известно като междубанков пазар или всеки подходящ обмен или друг финансов пазар ("Референтен пазар"), цените, използвани от Admiral Markets могат да варират от тези, които са достъпни за банките и другите участници на Референтния пазар. Следователно Admiral Markets може да упражнява значителна свобода на действие при определянето на изискванията за маржин и събирането на средствата за маржин. Тъй като продуктите са отчасти свързани с базовия актив Вие трябва да гарантирате, че сте наясно с рисковете включени в това, включително валутните колебания, волатилност и гапове (внезапна ценова промяна, която може да бъде причинена от много фактори, включително, но не изключително, икономически събития, обявления на пазара и периоди, когато търговията с базовия актив не се извършва).

Негарантиран стоп няма да Ви защити от този риск, тъй като той не е незабавен и само задейства поръчката за затваряне на позицията на най-близката възможна цена.

9. Уикенд риск

Различни ситуации, промени или събития може да възникнат през почивните дни, когато пазарите като цяло са затворени за търговия. Това може да доведе до отваряне на пазара при значително различна цена, откъдето е затворил в петък следобед. Вие няма да можете да ползвате Платформата за отваряне или промяна на поръчки през уикенда и в други случаи, когато пазарите по принцип са затворени. Съществува значителен риск от това поръчките stop-loss поставени за защита на отворените позиции, държани през уикенда, да бъдат изпълнени на нива, значително по-лоши от определената цена. Когато прави това, клиентът приема този риск и че ще понесе отговорност за произтичащия дефицит.

10. Електронна търговия

Търговията с извънборсови договори чрез платформата може да се различава от търговията на други електронни системи за търговия, както и от търговията на обикновен или отворен пазар. Ще бъдате изложени на рискове, свързани с електронната система за търговия, включително провала на хардуера и софтуера и системата за определяне на времето, по отношение на платформата, Вашите системи и инфраструктура за комуникации (например интернет), свързваща платформата с Вас.

11. Търговия в рамките на деня

Търговията в рамките на деня може да доведе до това да сключите множество сделки.

12. Рестрикции при търговия

При определени условия може да е трудно или невъзможно да се ликвидира една позиция. Това може да стане, например, във време на бързи движения на цените, където цената за базовия актив се вдига или пада по време на една търговска сесия до такава степен, че търговията с базисния актив е ограничена или отменена. Когато това се случи, клиентът приема свързания с това риск и че ще понесе отговорността за произтичащия дефицит. Клиентът трябва да е наясно, че при определени обстоятелства Admiral Markets може да се наложи да затвори позиции заради регулаторни или обмени инструкции и като такива Admiral Markets не носи отговорност за всякакви загуби.

13. Комисионни

Преди да започнете да търгувате, трябва да получите подробна информация за всички комисиони и други разходи, за които Вие ще бъдете отговорни, както е посочено на схемата, която е на разположение на интернет страницата на Admiral Markets. Клиентите трябва да се запознаят с потенциалните разходи или задължения, които могат да произтекат от тази позиция, включително, но не само: суапове, корпоративни действия като права, дивиденти, разделяне на акции и др.

14. Несъстоятелност

Всяка неплатежоспособност на клиентите, може да доведе до ликвидиране на позиции, или затваряне без искане на съгласие. Освен това ще прехвърлите пълна собственост към част от депозираните в средства в Admiral Markets. Това ще представлява сумата, необходима да се гарантират вашите настоящи, или бъдещи, реални, или условни задължения към Admiral Markets включително маржин изискванията.

Admiral Markets ще определя сумата необходима за подсигуряване на вашите задължение към Admiral Markets на дневна база (въз основа на дневните ви отворени позиция и търговия, вземайки в предвид пазарните условия), като тази сума може да е по-голяма от маржин изискванията. Няма да имате възможност за претенции към тази сума, която няма да е обект на сегрегация, или други задължения към правилата за клиентски средства. Тази сума може да не бъде възстановена, в случай на фалит, или неплатежоспособност на Admiral Markets.

15. Комуникация

Admiral Markets не носи отговорност за всякакви загуби, които възникват в резултат на забавена или неприета комуникация, изпратена на клиент от нас под всякаква форма. Клиентът допълнително приема, че Admiral Markets не е отговорен за загубите, възникнали в резултат на неразрешен достъп на трети лица до платформата за търговия, освен в случай на груба небрежност от страна на компанията или нейния персонал. Клиентът е отговорен за съхраняването на всички данни за вход и Admiral Markets настоятелно препоръчва потребителските детайли да не се записват или запазват.

Също така всеки клиент е информиран и приема, че основният метод на комуникация ще бъде в електронен формат, например чрез електронна поща и информация, публикувани на нашите сайтове.

16. Съвети

Admiral Markets не предоставя инвестиционни съвети и е само място на изпълнение. Докато ние можем по нашите разрешителни да правим общи оценки на пазарите, такива оценки не са индивидуални инвестиционни консултации и не вземат под внимание индивидуалните Ви обстоятелства. Всяко решение за търговия се извършва само от Клиента.

Цялата обща информация, която ние предлагаме в нашите анализи, уебинари ("онлайн семинар") и семинари и видеа, вътрешните уебстраници или чрез външни ресурси като YouTube канали, е за обща информация и лични пазарни перспективи на модератор или автор. Тя не е предназначена да бъде и не трябва да се счита за съвет за продаване, купуване или задържане на инструмент за търговия при никакви обстоятелства.

Анализаторите и авторите могат да търгуват или притежават или да инвестират в търговски продукти, като акции, Forex, CFD, суровини, фючърси и други инструменти.

С регулацията ни от MiFID от нас се изисква да оценим целесъобразността на този вид продукти за лице, което предоставя подобна информация като Вашата. Това не означава, че чрез позволяването да си откриете сметка, ние предоставяме индивидуален инвестиционен съвет, че този продукт е в действителност подходящ за Вас във всичките Ви индивидуални обстоятелства - по-скоро ние посочваме, че той може да бъде подходящ за някой, който попада в същата обща категория като средства и опит. За да направим това, ще Ви помолим да предоставите информация относно: Вашия търговски опит и финансовите Ви активи и доходи, ниво на образование и друга информация, която смятаме, че е подходяща. Ние не следим от Ваше име, че информацията, която сте предоставили в заявлението е вярна или че финансовото Ви положение остава същото, Клиентите поемат своята отговорност, за да гарантират, че разполагаме с всяка информация, която може да повлияе на уместността на продукта.

17. Корпоративни действия: CFDs на акции

Моля, обърнете внимание, че отношението, което получавате по време на корпоративно действие може да бъде по-неблагоприятно, ако притежавате базисния инструмент, защото промените, коитоможе да се наложи да направим са реакционни и на място преди изискваното от корпоративни действия. Затова времето, което имате, за да вземате решения може да бъде значително по-малко; наличните опции могат да бъдат по-ограничени/по-малко изгодни и може да бъдат такива, че няма опция да затворите позицията. Предвид факта, че корпоративни събития често могат да бъдат обявени в изключително кратък срок, може да имате възможност или избор да затворите позиции, за да се избегнат такива последствия и тези действия могат да изискват от вас да осигурите повече средства за покриване на маржина в много кратък срок.

18. Продажба на CFD-та на акции

Заемането на къси позиции с CFD-та на акции носи допълнителни рискове, които не се отнасят до дългата позиция. Това включва, но не изключително, че ще бъдете задължени да предприемете възможност за покупка от другата страна например проблем на права, в резултат на заемането на къси позиции което може да бъде с неблагоприятни цени или изплащане на сума за обратното изкупуване на правата, изборът на който може да бъде решен от Admiral Markets, при условията определени от Admiral Markets или вход да се изисква по-кратко предизвестие, отколкото би било относно базисната акция; може да изпитате натиск за обратно изкупуване поради корпоративни действия, борсови заемни условия или регулаторни изисквания/промени, и могат да се появят променливи заемни такси, докато позицията е отворена.

19. Мониторинг на позициите

Отговорност на клиента е да наблюдава по всяко време отворените позиции и винаги трябва да бъде в състояние да го прави. Въпреки че ние се опитваме да затворим позициите Ви, след като Вашият маржин не е наличен, не можем да гарантираме, че това ще бъде възможно и поради това Вие оставате отговорни за всеки дефицит по сметката.

Този документ трябва да се чете във връзка с: Политиката за най-добро изпълнение, Общите условия, всеки друг документ, доставян или по друг начин предоставян на клиента на нашия сайт.

20. Дивидентни Корекции на CFD Позиции

20.1 Дивидентни Корекции на CFD-та върху Кешови Индекси

Когато някоя акция, която е част от индекс, върху който се търгуват CFD-та, започне да се търгува без дивидент, CFD-та върху индекса, член на който е компанията, ще отразят този дивидент. Съответната пропорционална част от платения дивидент, ще бъде кредитирана по сметката на клиенти с дълги CFD-позиции в кешовия индекс, а сметките с къси позиции ще бъдат дебитирани.

20.2 Дивидентни Корекции на CFD-та върху Индекси и Акции

Когато акция, върху която се търгуват CFD-та, започне да се търгува без дивидент, CFD-позицията ще отрази този дивидент. Стойността на дивидента, ще бъде кредитиран пропорционално в сметките с дълги позиции, а сметките с къси позиции ще бъдат дебитирани.

20.3 Удържане на Данъци при Двидентните Корекции

Дивидентните плащания ще бъдат кредитирани в сметките на клиентите, съгласно приложимите стандарти за удържане на данъци. Admiral Markets не поддържа, или предлага преференциални данъчни ставки, които могат да са налични в зависимост от жителството и легалния статус.

21. Хеджирани Позиции

Хеджирани позиции - моля, имайте предвид, че хеджираните позиции (едновременно дълга и къса позиция на даден финансов инструмент) не може да стабилизират напълно маржин нивото Ви, затова Stop Out на Вашия акаунт може да възникне, дори когато такива хеджирани позиции са поставени. Това може да се случи поради следните обстоятелства:

  1. Печалби/загуби по къси позиции са изчислени с цена Ask, докато печалби/загуби от дълги позиции са изчислени с цена Bid. В ненормални условия за търговия спредът може да се разшири, водейки до загуби по Вашата сметка по-високи от държания маржин, и затова Вашите позиции да бъдат ликвидирани.
  2. Печалбите/загубите по позициите се изчисляват в базовата валута на търгувания инструмент и след това се преизчисляват във валутата на сметката с използването на обменните курсове от платформа. Ако хеджирани позиции са отворени в различно време/цени, тогава печалбите/загубите по сметката може да бъде предмет на валутни колебания на цените, което да доведе до загуби, по-големи от държания маржин и затова Вашите позиции ще се ликвидират.

22. Отказ от отговорност за превода

Сайтът на Admiral Markets използва различни инструменти за превод да превеждате страници на този сайт за употреба в други страни. Преводните инструменти ще ви позволи да разберете общото намерение на оригиналното съдържание, но не винаги има гаранция за неговото качество. Официалният текст е английската версия на Адмирал Маркетс уебсайт https://admiralmarkets.com. Всички несъответствия или разлики, създадени в превода не са задължителни и нямат правна сила за целите на съответствието или изпълнение. Всички несъответствия или разлики, създадени в превода не са задължителни и нямат правна сила за целите на съответствието или изпълнението. Ако възникнат някакви въпроси, относно точността на информацията, представена от преведената версия на сайта, моля обърнете се към официалната английска версия на уебсайта. Admiral Markets заявява, че не носи отговорност за точност на превода. Поради сложността на езика и възможността за редица различни преводи и тълкувания на определени думи и фрази, съществуват присъщи ограничения в преводите. Следователно Admiral Markets препоръчва, да разглеждате и проверявате превода, произтичащ от използването на тази услуга и не поема отговорност за точността му.