Уведомление за риск

Admiral Markets и Admirals са световно признати търговски марки, собственост на Admirals Group AS. Admiral Markets Cyprus Ltd (наричана по-долу „Компанията“) е регистрирана и регулирана от Кипърската комисия за ценни книжа и борси („CySEC“) с № 201/13 и този документ е съставен, за да отговаря на правилата и изискванията на CySEC. Други политики, с които клиентът се съгласява, след като реши да получи инвестиционните и допълнителни услуги, предоставяни от Admiral Markets Cyprus Ltd, са достъпни на нашия уебсайт:

https://admiralmarkets.com/bg?regulator=cysec .

Целта на този документ е да ви информира за възможните свързани рискове с търговия с договори за разлика (ДЗР) и валута (Форекс, FX), както се изисква съгласно кипърския Закон за инвестиционни услуги и дейности и регулирани пазари на Република Кипър ( N. 87(I)/2017), който транспонира Директива II за пазарите на финансови инструменти в кипърското законодателство (закон). Преглеждайки този документ за разкриване, вие не сте задължени да се ангажирате с инвестиция с нас; съдържанието обаче се основава на тези, които възнамеряват да търгуват с Admiral Markets Cyprus Ltd. Признава се и следователно трябва да се отбележи, че това разкриване на риска не съдържа всички рискове, свързани с търговията с ДЗР и Форекс и е налице като ръководство за подпомагане Клиентът като признава свързаните с него възможни рискове. Всеки клиент трябва да гарантира, че решението му е взето на информирана основа и че е доволен от информацията, с която разполага. Ако не сте сигурни или не разбирате този документ за разкриване на риска, моля, потърсете независим финансов съвет.

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО СДЕЛКИ С ADMIRAL MARKETS CYPRUS. ТЪРГОВИЯТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ. ТЪРГОВИЯТА С FOREX И CFD-ТА ВКЛЮЧВО ВИСОКО НИВО НА РИСК И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПЪЛНА ЗАГУБА НА КАПИТАЛ. 

  • Преди да започнете да търгувате CFD-та и Forex, трябва да сте наясно с рисковете свързани с търговията. Високото ниво на ливъридж, което традиционно се свързва с този тип инвестиции означава, че рисковете свързани с тези финансови инструменти е по-висок в сравнение с други финансови продукти. Ливъриджът (или търговията на маржин) може да работи срещу вас, водейки до значителна загуба, както и да резултира в значителни печалби. Търговията на маржин, включва високо ниво на риск и не е подходяща за всички инвеститори. Високото ниво на ливъридж, може да работи не само за вас, но и срещу вас, което означава, че инвеститорите трябва да наблюдават своите позиции отблизо - единствено отговорност на клиентите е да наблюдават отворените си позиции. Преди да търгувате, трябва внимателно да обмислите инвестицонните си цели, ниво на финансови познания и апетит към риск.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd е място за търговия "Само за Изпълнение". Няма да бъдат дадени съвети относно вашата търговска дейност!
  • Предходните резултати от тези видове инвестиции не гарантират никакви бъдещи резултати. Трябва да имате предвид всяка комисионна и данъчни задължения, които Вие лично ще имате от инвестирането при нас.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd не поема отговорност за всякакви данъци, които може да се наложи да платите за всички печалби, реализирани по времето, докато сте притежавали сметка при нас.
  • Винаги има връзка между висока доходност и висок риск. Всеки вид пазарна, или търговска спекулация, която се отличава с висок потенциал за печалба, е обект на висок риск. Инвеститорите, трябва да излагат на риск само свободни средства и всеки инвеститор, който не разполага с такива, е по-добре да не участва в CFD и Forex търговията. Различните инструменти носят различна експозиция към риск и когато решите да търгувате с подобни инструменти, трябва да сте наясно със следните неща:

1. CFDs по принцип

CFD-та (Договори за Разлика) са сложни финансови продукти, които по принцип се закриват само, когато клиент реши да закрие съществуваща отворена позиция, и затова обикновено нямат настройка за дата на падеж.

CFD-та може да се оприличат на фючърси, които могат да бъдат поети във връзка с определени индекси, благородни метали, петрол, стоки, криптовалути или други финансови инструменти. Въпреки това, за разлика от фючърсите, тези договори могат да бъдат уреждани само с пари в брой. Инвестирането в CFD-та носи рискове, подобни на инвестирането във фючърси и трябва да сте наясно с това. Сделките със CFD-та могат да имат и условно задължение и трябва да сте наясно с последиците от това, както е посочено в параграфи 3, 5, 17 и 18 по-долу. Всички сделки с CFD-та са договори за разлика, което означава, че клиентите не разполагат с никакво право върху базовия инструмент или правата, които са прикрепени, освен ако изрично не е упоменато в CFD. Това включва и липса на права върху привилегировани акции или правото на глас.

2. Инвестиции във Форекс, индекси, благородни метали, петрол и суровини

Инвестирането във Forex и CFD-та на криптовалути, индекси, благородни метали, петрол и стоки носи подобни рискове като инвестициите във фючърси и трябва да сте наясно с това. Маржин сделките могат да имат и условни задължения и трябва да сте наясно с последиците от това, както е посочено в параграфи 3 и 5 по-долу.

В допълнение към стандартните оповестявания, съдържащи се в това Уведомление за риск, трябва да сте наясно, че маржин търговията с Forex и CFD-та върху индекси, благородни метали, петрол и стоки, е една от най-рисковите форми на инвестиции на разположение на финансовите пазари и не е подходяща за всички инвеститори. Като се има предвид възможността от загуба на цялата инвестиция, спекулациите в благородни метали, индекси, петрол, суровини или на валутните пазари следва да се извършват само с фондове за рисков капитал, които ако изгубите, няма да се отрази значително на Вашето лично финансово благосъстояние или на институцията.

3. Чуждестранни пазари

Чуждестранните пазари включват различни видове риск за инвеститорите, в сравнение с местните. Потенциалът за печалба или загуба от сделки на чуждестранните пазари или в чуждестранна валута ще бъде засегнат от колебанията във валутните курсове. Такива засилени рискове включват рисковете от политически или икономически промени, които могат значително и трайно да променят условията, сроковете, продаваемостта или цената на чуждестранната валута.

4. Поръчки за намаляване на риска или стратегии

Поставянето на определени поръчки (например ордери за "стоп на загубата" или "стоп лимити"), които са предназначени да ограничат загубите до определени количества не винаги могат да работят, защото пазарните условия или технологични ограничения могат да направят невъзможно изпълнението на такива поръчки. Ако клиентът търгува посредством такива поръчки или стратегия, той го прави с приемането на този риск.

5. Сделки за условни задължения

Forex и CFD-търговията на маржин изисква от Вас да правите серия от плащания по стойността на договора, вместо незабавно изплащане на цялата стойност на поръчката. Клиентът може да претърпи пълна загуба на маржина, депозиран с Admiral Markets Cyprus Ltd за установяване или запазване на позицията. Admiral Markets Cyprus Ltd превалутира Вашите отворени позиции непрекъснато през целия работен ден и всяка печалба или загуба се отразяват незабавно в сметката Ви. Загубата може да изисква нуждата от довнасяне на допълнителен маржин, в кратки срокове, за да се поддържат отворените ви позиции.

Admiral Markets Cyprus Ltd може също да променя своите нива на първоначален маржин и/или условните изисквания за търговия по всяко време, което също може да доведе до промяна на маржина, който се изисква от Вас да се поддържа. Ако не поддържате достатъчен маржин по сметката си по всяко време и/или предоставянето на такива допълнителни средства в рамките на необходимото време, Вашите отворени позиции могат да бъдат затворени на загуба и Вие може да бъдете отговорен за целия произтичащ дефицит.

6. Ливъридж

Докато дериватните инструменти могат да се използват за управление на риска, някои инвестиции са неподходящи за много от инвеститорите. Търговията с CFD-та и Forex носи висока степен на риск. Ливъриджът, който може да се получи при търговията с CFD-та и Forex означава, че трябва само да поставите малък депозит, за да започнете търговия с Admiral Markets Cyprus Ltd, въпреки че този малък депозит може да доведе до големи загуби или големи печалби. Сделките с висок ливъридж са предмет на значителни промени в стойността в резултат на относително малки промени в стойността или на нивото на основните или свързаните с пазара фактори.

7. Извънборсови (ОТС) Сделки

При търговията с CFD-та, вие спекулирате с промяната на очакваната цена за конкретен базисен актив. Тази търговия не се извършва на регулиран пазар. Вие ще влезете директно в договор с Admiral Markets Cyprus Ltd по отношение на финансовия инструмент или други базисни активи, които искате да търгувате като CFD. Всички отворени позиции с Admiral Markets Cyprus Ltd трябва да бъдат затворени с Admiral Markets Cyprus Ltd и не могат да бъдат затворени с никоя друга страна. Търговията с Извънборсови финансови транзакции може да Ви изложи на по-голям риск от търгуването на регулиран пазар, защото няма пазар на който да затворите отворените позиции и цените и други условия са определени от нас при всички правни и регулаторни изисквания. Извънборсовите транзакции може да увеличат риска с ликвидността и да въведат други значими рискови фактори: може да е невъзможно, например, да се оцени стойността на позиция в резултат от извънпазарна транзакция или да се определи излагането на рисковете. Също така, цените за покупка и продажба не трябва да бъдат котирани от Admiral Markets Cyprus Ltd и, дори когато те са, Admiral Markets Cyprus Ltd може да е трудно да установи справедлива цена, особено когато съответната борса или пазар за основния актив са затворени или спрени.

Вие също така сте изложени на риск от фалит на Admiral Markets Cyprus`s Ltd; въпреки, че това е малко вероятно да се случи, компанията е член на Схеми за Компенсации за Финансови Услуги.

8. Цени

Цените, публикувани на платформата на Admiral Markets Cyprus Ltd ("Платформата"), може да не отразяват непременно по-широкия пазар. Admiral Markets Cyprus Ltd ще избере цените на затваряне да се използват при определяне на маржин изискванията и в периодично маркиране на пазара на позициите в сметката Ви и закриването на тези позиции. Въпреки че Admiral Markets Cyprus Ltd очаква, че тези цени ще бъдат разумно свързани с тези, налични на това, което е известно като междубанков пазар или всеки подходящ обмен или друг финансов пазар ("Референтен пазар"), цените, използвани от Admiral MarketsCyprus Ltd могат да варират от тези, които са достъпни за банките и другите участници на Референтния пазар. Следователно Admiral Markets Cyprus Ltd може да упражнява значителна свобода на действие при определянето на изискванията за маржин и събирането на средствата за маржин. Тъй като продуктите са отчасти свързани с базовия актив Вие трябва да гарантирате, че сте наясно с рисковете включени в това, включително валутните колебания, волатилност и гапове (внезапна ценова промяна, която може да бъде причинена от много фактори, включително, но не изключително, икономически събития, обявления на пазара и периоди, когато търговията с базовия актив не се извършва).

Негарантиран стоп няма да Ви защити от този риск, тъй като той не е незабавен и само задейства поръчката за затваряне на позицията на най-близката възможна цена.

9. Уикенд риск

Различни ситуации, промени или събития може да възникнат през почивните дни, когато пазарите като цяло са затворени за търговия. Това може да доведе до отваряне на пазара при значително различна цена, откъдето е затворил в петък следобед. Вие няма да можете да ползвате Платформата за отваряне или промяна на поръчки през уикенда и в други случаи, когато пазарите по принцип са затворени. Съществува значителен риск от това поръчките stop-loss поставени за защита на отворените позиции, държани през уикенда, да бъдат изпълнени на нива, значително по-лоши от определената цена. Когато прави това, клиентът приема този риск и че ще понесе отговорност за произтичащия дефицит.

10. Електронна търговия

Търговията с извънборсови договори чрез платформата може да се различава от търговията на други електронни системи за търговия, както и от търговията на обикновен или отворен пазар. Ще бъдате изложени на рискове, свързани с електронната система за търговия, включително провала на хардуера и софтуера и системата за определяне на времето, по отношение на платформата, Вашите системи и инфраструктура за комуникации (например интернет), свързваща платформата с Вас.

11. Търговия в рамките на деня

Търговията в рамките на деня може да доведе до това да сключите множество сделки.

12. Рестрикции при търговия

При определени условия може да е трудно или невъзможно ликвидирането на позиция. Това може да се случи, например, в моменти на бързо движение на цената, когато цената на базовия актив се повишава или спада по време на една търговска сесия до такава степен, че търговията с базовия актив е ограничена или преустановена. Когато това се случи, клиентът приема всеки свързан риск и че ще бъде отговорен за всеки произтичащ дефицит. Клиентът трябва също да е наясно, че при определени обстоятелства Admiral Markets Cyprus Ltd може да бъде задължен да закрие позиции поради регулаторни или борсови инструкции и като такъв Admiral Markets Cyprus Ltd не носи отговорност за каквито и да било загуби, които могат да възникнат.

13. Комисионни

Преди да започнете да търгувате, трябва да получите подробна информация за всички комисиони и други разходи, за които Вие ще бъдете отговорни, както е посочено на схемата, която е на разположение на интернет страницата на Admiral Markets Cyprus Ltd. Клиентите трябва да се запознаят с потенциалните разходи или задължения, които могат да произтекат от тази позиция, включително, но не само: суапове, корпоративни действия като права, дивиденти, разделяне на акции и др.

14. Несъстоятелност

Всяка неплатежоспособност на клиентите, може да доведе до ликвидиране на позиции, или затваряне без искане на съгласие. Освен това ще прехвърлите пълна собственост към част от депозираните в средства в Admiral Markets Cyprus Ltd. Това ще представлява сумата, необходима да се гарантират вашите настоящи, или бъдещи, реални, или условни задължения към Admiral Markets Cyprus Ltd включително маржин изискванията.

Admiral Markets Cyprus Ltd ще определя сумата пари, необходима за обезпечаване на вашите задължения към Admiral Markets Cyprus Ltd по свое собствено усмотрение на дневна база (въз основа на вашите ежедневни отворени позиции и търговия, като се вземат предвид пазарните условия), която сума може да бъде по-голяма отколкото маржин изискванията. Няма да имате имуществени претенции върху тази сума пари, които няма да подлежат на отделяне или други задължения съгласно правилата за парите на клиентите, които са в сила от време на време съгласно приложимото законодателство и могат да бъдат разглеждани от Admiral Markets Cyprus Ltd за собствена сметка. Следователно такава сума пари може да бъде невъзстановима в случай на неплатежоспособност или неизпълнение на Admiral Markets Cyprus Ltd.

15. Комуникация

Admiral Markets Cyprus Ltd не поема отговорност за загуби, които могат да възникнат в резултат на забавен преглед или неполучени съобщения, изпратени от Admiral Markets Cyprus Ltd до своите клиенти. Освен това клиентът приема, че всякакви загуби, възникнали в резултат на неоторизиран достъп на трета страна до клиентската платформа за търговия, не са отговорност на Admiral Markets Cyprus Ltd, освен в случай на груба небрежност от името на Cyprus Ltd или неговия персонал. Клиентът е отговорен за запазването на всички данни за вход в безопасност и Admiral Markets Cyprus Ltd силно препоръчва данните за потребителя да не се записват или запазват.

Също така всеки клиент е информиран и приема, че основният метод на комуникация ще бъде в електронен формат, например чрез електронна поща и информация, публикувани на нашите сайтове.

16. Съвети

Admiral Markets Cyprus Ltd не предоставя инвестиционни съвети и е само място на изпълнение. Докато ние можем по нашите разрешителни да правим общи оценки на пазарите, такива оценки не са индивидуални инвестиционни консултации и не вземат под внимание индивидуалните Ви обстоятелства. Всяко решение за търговия се извършва само от Клиента.

Цялата обща информация, която ние предлагаме в нашите анализи, уебинари ("онлайн семинар") и семинари и видеа, вътрешните уебстраници или чрез външни ресурси като YouTube канали, е за обща информация и лични пазарни перспективи на модератор или автор. Тя не е предназначена да бъде и не трябва да се счита за съвет за продаване, купуване или задържане на инструмент за търговия при никакви обстоятелства.

Анализаторите и авторите могат да търгуват или притежават или да инвестират в търговски продукти, като акции, Forex, CFD, суровини, фючърси и други инструменти.

Според Закона от нас се изисква да оценим целесъобразността на този вид продукти за лице, което предоставя подобна информация като Вашата. Това не означава, че чрез позволяването да си откриете сметка, ние предоставяме индивидуален инвестиционен съвет, че този продукт е в действителност подходящ за Вас във всичките Ви индивидуални обстоятелства - по-скоро ние посочваме, че той може да бъде подходящ за някой, който попада в същата обща категория като средства и опит. За да направим това, ще Ви помолим да предоставите информация относно: Вашия търговски опит и финансовите Ви активи и доходи, ниво на образование и друга информация, която смятаме, че е подходяща. Ние не следим от Ваше име, че информацията, която сте предоставили в заявлението е вярна или че финансовото Ви положение остава същото, Клиентите поемат своята отговорност, за да гарантират, че разполагаме с всяка информация, която може да повлияе на уместността на продукта.

17. Корпоративни действия: CFDs на акции

Моля, обърнете внимание, че отношението, което получавате по време на корпоративно действие може да бъде по-малко благоприятно, ако притежавате базисния инструмент, защото промените, които може да се наложи да направим са реакционни и на място преди изискваното от корпоративни действия. Затова времето, което имате, за да вземате решения може да бъде значително по-малко; наличните опции могат да бъдат по-ограничени/по-малко изгодни и може да бъдат такива, че няма опция да затворите позицията. Предвид факта, че корпоративни събития често могат да бъдат обявени в изключително кратък срок, може да имате възможност или избор да затворите позиции, за да се избегнат такива последствия и тези действия могат да изискват от вас да осигурите повече средства за покриване на маржина в много кратък срок.

18. Продажба на CFD-та на акции

Заменато на къси позиции в ДЗР на акции има допълнителни рискове, които не се отнасят за дългата позиция. Това включва, но не изключително, че ще бъдете задължени да се възползвате от другата страна на възможност за покупка, напр. проблем с правата, което води до по-нататъшно намаление на неблагоприятни цени или плащане на сума, за да изкупите обратно правата, чийто избор може да бъде решен от Admiral Markets Cyprus Ltd без вашето участие, при условия, определени от Admiral Markets Cyprus Ltd или информация се изисква с по-кратко предизвестие, отколкото би било върху базовата акция; може да изпитате принудително обратно изкупуване поради корпоративни действия, условия за заемане на акции или регулаторни изисквания/промени и може да получите променливи такси за заеми, докато позицията е отворена.

19. Мониторинг на позициите

Отговорност на клиента е да наблюдава по всяко време отворените позиции и винаги трябва да бъде в състояние да го прави. Въпреки че ние се опитваме да затворим позициите Ви, след като Вашият маржин не е наличен, не можем да гарантираме, че това ще бъде възможно и поради може да оставате отговорни за всеки дефицит по сметката.

Този документ трябва да се чете във връзка с: Общи условия, Политика за изпълнение на поръчки и други документи, предоставени или предоставени по друг начин на клиента на нашия уебсайт.

20. Дивидентни Корекции на CFD Позиции

20.1 Дивидентни Корекции на CFD-та върху Кешови Индекси

Когато някоя акция, която е част от индекс, върху който се търгуват CFD-та, започне да се търгува без дивидент, CFD-та върху индекса, член на който е компанията, ще отразят този дивидент. Съответната пропорционална част от платения дивидент, ще бъде кредитирана по сметката на клиенти с дълги CFD-позиции в кешовия индекс, а сметките с къси позиции ще бъдат дебитирани.

20.2 Дивидентни Корекции на CFD-та върху Индекси и Акции

Когато акция, върху която се търгуват CFD-та, започне да се търгува без дивидент, CFD-позицията ще отрази този дивидент. Стойността на дивидента, ще бъде кредитиран пропорционално в сметките с дълги позиции, а сметките с къси позиции ще бъдат дебитирани.

20.3 Удържане на Данъци при Двидентните Корекции

Дивидентните плащания ще бъдат кредитирани в сметките на клиентите, съгласно приложимите стандарти за удържане на данъци. Admiral Markets Cyprus Ltd не поддържа, или предлага преференциални данъчни ставки, които могат да са налични в зависимост от жителството и легалния статус.

21. Хеджирани Позиции

Хеджирани позиции - моля, имайте предвид, че хеджираните позиции (едновременно дълга и къса позиция на даден финансов инструмент) не може да стабилизират напълно маржин нивото Ви, затова Stop Out на Вашия акаунт може да възникне, дори когато такива хеджирани позиции са поставени. Това може да се случи поради следните обстоятелства:

  1. Печалби/загуби по къси позиции са изчислени с цена Ask, докато печалби/загуби от дълги позиции са изчислени с цена Bid. В ненормални условия за търговия спредът може да се разшири, водейки до загуби по Вашата сметка по-високи от държания маржин, и затова Вашите позиции да бъдат ликвидирани.
  2. Печалбите/загубите по позициите се изчисляват в базовата валута на търгувания инструмент и след това се преизчисляват във валутата на сметката с използването на обменните курсове от платформа. Ако хеджирани позиции са отворени в различно време/цени, тогава печалбите/загубите по сметката може да бъде предмет на валутни колебания на цените, което да доведе до загуби, по-големи от държания маржин и затова Вашите позиции ще се ликвидират.

22. Отказ от отговорност за превода

Уебсайтът на Admiral Markets Cyprus Ltd използва различни инструменти за превод, за да преведе страници на този сайт за използване в други страни. Инструментите за превод ще ви позволят да разберете общото предназначение на оригиналното съдържание, но не винаги ще произвеждат правилен превод. Официалният текст е английската версия на уебсайта на Admiral Markets Cyprus Ltd https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec. Всички несъответствия или различия, създадени в превода, не са обвързващи и нямат правен ефект за целите на съответствието или прилагането. Всички несъответствия или разлики, създадени в превода не са задължителни и нямат правна сила за целите на съответствието или изпълнението. Ако възникнат някакви въпроси, относно точността на информацията, представена от преведената версия на сайта, моля обърнете се към официалната английска версия на уебсайта. Admiral Markets Cyprus Ltd заявява, че не носи отговорност за точност на превода. Поради сложността на езика и възможността за редица различни преводи и тълкувания на определени думи и фрази, съществуват присъщи ограничения в преводите. Следователно Admiral Markets Cyprus Ltd препоръчва, да разглеждате и проверявате превода, произтичащ от използването на тази услуга и не поема отговорност за точността му.