Извънборсов пазар: Какво представлява и как да търгувате на него?

Борис Петров

На финансовите пазари може да се сблъскате с редица термини, които могат да Ви звучат объркващо, но трябва да разберете значението им, за да продължите се развивате търговията и инвестициите. Един от тези термини определено е извънборсов пазар, но познаването му може да е от ключово значение за успеха Ви на финансовите пазари. Ако и Вие искате да разберете повече за този вид пазари, то сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е извънборсов пазар?

Финансовите пазари могат да бъдат класифицирани като организирани и неорганизирани. Организираните пазари са тези, които са обект на регулирана система и на които се обменят стандартизирани финансови инструменти. Такива са например фондовите борси.

Неорганизираните пазари са по-малко познати на широката общественост и се наричат извънборсови. Нека да дадем една дефиниция за извънборсов пазар:

Извънборсов пазар (англ. Over-the-cunter или OTC) е нецентрализиран финансов пазар, при който транзакциите се извършват чрез двустранни споразумения между различните участници. С други думи, контрактите се договарят между две страни, които определят техните условия, без намесата на централизирана система за регулиране.

Тези извънборсови пазари нямат физически централи и носят със себе си по-висок риск, поради възможността една от страните да не се съобрази със споразумението. В същото време обаче тези пазари предлагат доста по-голяма гъвкавост на трейдърите и инвеститорите.

Освен това трябва да знаете, че липсата на централизиран орган не означава, че участниците не трябва да се подчиняват на правилата на регулаторни институции.

Повишете своите знания и умения в търговията на финансовите пазари с онлайн обучителен курс от Admirals (преди това Admirals). Вземете своя безплатен обучителен видео курс още сега като кликнете на банера отдолу:

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

Разликите между борсов и извънборсов пазар

В следващата таблицата ще откриете някои от най-съществените разлики между борсов и извънборсов пазар:

  Борсов пазар Извънборсов пазар
Контракти Стандартизирани / по подразбиране Гъвкави / договаряни между страните
Ликвидност Висока По-ниска
Прозрачност Висока По-ниска
Риск По-нисък По-висок
Разходи По-високи По-ниски

Как работят извънборсовите пазари?

Извънборсовите пазари регистрират експоненциален растеж през последните 2 десетилетия. Този ръст е толкова бърз, че в дадени моменти обема на транзакциите на извънборсовите пазари надвишава този на борсовите. 

В началото на извънборсовите пазари участваха основно големи фондове и финансови институции, но сега, благодарение на развитието на технологиите всеки може да получи достъп до тези чрез инвестиционни посредници или доставчици на финансови услуги.

В резултат на финансовата криза през 2008 година, след фалита на Lehman Brothers, беше решено да се ограничат тези извънборсови пазари чрез увеличаване регулаторни натиск, тъй като именно тези пазари бяха посочени като виновник за кризата.

Създаването на нови регулации бе договорено на срещата на върха на Г-20 в Питсбърг през 2009 година. В резултат на това споразумение, в Европейския съюз влезе в сила Регламент № 648/2012 ( EMIR ) през 2012 г.

Основните характеристики на извънборсовите пазари включват:

 • Сделките се основават на договори между страните с гаранция за размяна.
 • Операциите не се извършват чрез централизирана платформа, а чрез електронни или телефонни телекомуникации.
 • Въпреки че не е толкова строго регулиран пазар, колкото борсовия, участниците подлежат на наблюдение. Всъщност в последно време регулациите стават все по-затегнати и на извънборсовия пазар.

Тествайте търговията на извънборсов пазар без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Amdirals (преди това Amdiral Markets). Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Предимства и недостатъци на извънборсовите пазари

Да започнем с предимствата на все по-популярната търговия на извънборсови пазари:

 1. Гъвкавост на условията по контрактите, които се търгуват
 2. Ниска първоначална инвестиция
 3. По-евтини финансови инструменти
 4. Голямо разнообразие от активи
 5. По-дълго работно време, което означава повече възможности за търговия

Всяка една инвестиция освен предимства има и своите недостатъци като тези на извънборсовите пазари включват:

 1. По-висок риск от неизпълнение на договора. За да сведете тези рискове до минимум диверсифицирайте своя портфейл и не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите. Също така може да хеджирате своите експозиции.
 2. По-ниска прозрачност на цените на търгуваните активи.

Кои са най-популярните извънборсови деривати?

На извънборсовите пазари може да откриете голямо разнообразие от финансови инструменти, в които да инвестирате. Така, Вие ще може да търгувате с редица извънборсови деривати и продукти. Всъщност, трябва да знаете, че извънборсовите транзакции представляват голяма част от пазарите на финансови деривати.

Списъкът с най-популярните извънборсови деривати включват:

Сега ще разгледаме тези инструменти с малко повече подробности.

Суапове

Суап е извънборсов дериват, който представлява договор между две страни за покупка и продажба на определен базов актив на дадена бъдеща дата. Те могат да се използват, както за хеджиране, така и за спекулации.

Най-често лихвен суап обикновено се състои в размяна на лихвени плащания с фиксирана лихва за лихвени плащания с променлив лихвен процент.

Суап контрактите трябва да включва поне следните параметри:

 • Начална дата
 • Крайна дата
 • Базов актив (най-често валута)
 • Честота на плащания

За Форекс трейдърите е важно суап контрактите да не се бъркат със суап таксите, които плащат търговците на валутни двойки за задържане на отворена позиция през нощта.

Форуърди

Форуърдите са извънборсов дериват, който представлява договор между две страни за покупка и продажба на определен базов актив на дадена бъдеща дата. Подобно на суаповете те също могат да се използват за хеджиране или спекулация.

Пазарът на форуърдни контракти нараства експоненциално, защото много големи компании ги използват, за да хеджират лихвените и валутните си рискове. Междувремнно, тъй като подробностите за форуърдните договори се определят от купувача и продавача и не се оповестяват публично, размерът на този пазар е трудно да се изчисли.

Договори за разлика

Договорите за разлика (ДЗР) са деривативен извънборсов продукт, чиято цена се основава на тази на базов актив, който може да бъде:

Когато търгувате с тези договори, Вие не притежавате базовия актив, а по-скоро спекулирате с цената му. ДЗР Ви предоставя възможност да печелите и при ръст и при спад в цената на базовия актив.

Как работи?

Когато купувате ДЗР това, което правите е да установите дали цената на актива ще се покачва или намалява и ако пазарът се придвижи във Ваша полза, ще спечелите разликата между цената на отваряне на сделката и тази на затваряне. Ако пазарът тръгне срещу Вас, ще загубите тази разлика.

ДЗР имат някои предимства, например, че нямат срок на годност, така че могат да бъдат затворени, когато пожелаете. Освен това те позволяват употреба на ливъридж, така че не са необходими големи суми пари за отваряне на поръчка. Ливъриджът Ви позволява да умножите печалбите си, но трябва да го използвате внимателно и с добро управление на риска, тъй като той също може да умножи загубите Ви.

Форекс

На Форекс пазарът се търгуват валути под формата на валутни двойки. Това е най-големият финансов пазар в света и на него всеки ден се търгуват около 6.6 трилиона долара, според последния доклад на Банката за международни плащания. На валутния пазар търгуват правителства, банки, корпорации и спекуланти.

Движението на валутните двойки измерва промяната в стойността на една валута спрямо друго. Например:

 • Ако валутната двойка EUR/USD се покачва, то стойността на еврото се увеличава спрямо тази на щатския долар.
 • Ако валутната двойка EUR/USD се понижава, то стойността на еврото намалява спрямо тази на щатския долар.

Целта на Форекс тредйърите е да се опитат да направят печалба от тези промени в цената на валутите. Разбира се ако сбъркат може да инкасират и загуби. 

Форекс пазарът е отворен 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата като отваря в понеделник в 00:00 часа и затваря в петък в 00:00 часа българско време.

На следващото изображение можете да откриете графика на цената на най-търгуваната валутна двойка в света - EUR/USD:

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, дневна графика с диапазон на данните 20 септември 2019 - 19 март 2020година. Изготвена на 19 март 2020 в 23:50 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Криптовалути

Пазарът на криптовалути е децентрализиран и се осъществява между физически лица или чрез специални компании. Този пазар работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата като всички потвърдени транзакции се записват в т.нар. Блокчейн.

Възможностите са да инвестирате дългосрочно в тези криптовалути или да ги търгувате чрез договори за разлика.

Как да намалите рисковете при търговия на извънборсов пазар?

Както споменахме малко по-нагоре в статията един от недостатъците на търговията на извънборсови пазари са възможните нарушения на някои от страните по договора, поради липсата на централизиран орган, който да надзирава търговията. 

Ето защо е изключително важно да занете как да избегнете измами, при работата си с брокери. Това са част от критериите, които трябва да имате предвид:

 1. Регулация. Най-добрите брокери са регулирани от престижни регулаторни органи. Търговията на извънборсов пазар с регулиран брокер ще сведе до минимум риска и ще предотврати някои неправомерни действия и измами.
 2. Сигурност на средствата. По-добре е брокерът да поддържа клиентските средства в отделни банкови сметки, които са в Европа. По този начин клиентите ще разполагат със средствата си по всяко време и не могат да бъдат използвани от самия брокер за каквито и да било други цели.
 3. Персонализирани нива на ливъридж. Възможността да изберете сами нивата на ливъридж, които искате да използвате, може да Ви помогне да управлявате правилно позициите си, което пък може да е от съществено значение за успеха Ви в търгоията.
 4. Качествено изпълнение на поръчките. Тесните спредове и бързото изпълнение на поръчките по цената на подаване е много сериозен плюс. 
 5. Облсужване на клиенти. Наличието на брокер с отдел за обслужване на клиети на Вашия език и с физически офис в страната, в която живеете е много успокояващо. При проблем или съмнения можете да се обадите или да отидете лично и да ги изчистите.
 6. Обучение. Трябва да имате предвид, че брокерите не са упълномощени да дават инвестиционни съвети, но могат да Ви предложат обучение за търговия, което също е голямо предимство.

Admirals (преди това Admirals) отговаря на всички тези изисквания, тъй като притежава лицензи от някои от най-строгите регулаторни органи като Орган за финансово поведение (Великобритания) и Кипърска комисия за търговия с ценни книжа.

В същото време Admirals държи клиентиските средства в сегреграни банкови сметки в Европа, изпълнява 90% от поръчките в рамките на 150 милисекунди, позволява сами да избирате нивата на ливъридж, с които да търгувате, предлага обслужване на клиенти на български език и има физически офис в България, предлага множество обучителни програми и клиентите получават защита от негативен баланс.

Как да започнете търговия с на извънборсов пазар?

След като знаете какво е извънборсов пазар, разликите между борсов и извънборсов пазар, как работят извънборсовите пазари, кои са най-популярните извънборсови деривати може би е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да направите първите си сделки на извънборсов пазар.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на извънборсов пазар.
 2. Изтеглете платформа за търговия на извънборсов пазар.
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия на извънборсов пазари с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете валутна двойка с най-търгуванатa валутна двойка в света - EURUSD.

Как да купите EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

 Търгувайте на финансовите пазари с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Metaarder 5 още сега, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате
Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разбер...
Форекс търговия за начинаещи: Пълно ръководство
Повечето от Вас са обменяли пари и знаят, че в даден момент може да спечелите от промените във валутния курс, а в друг път може промените да са във Ваш ущърб. Всички тези движения в курсовете се определят на международния валутен пазар наречен Форекс, който е най-големия финансов пазар в света. Иска...
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Виж Всички