Inwestowanie pasywne - jak rozpocząć?

Roberto Rivero

Inwestowanie pasywne to podejście inwestycyjne, które często dzieli inwestorów. Są tacy, którzy zdecydowanie je faworyzują, ale są też tacy, którzy opowiadają się za jego przeciwstawnym stylem - aktywnym inwestowaniem. Jednak w ostatnich latach popularność inwestowania pasywnego znacznie wzrosła, ponieważ zmieniło się nastawienie ludzi do rynków.

W tym artykule przeanalizujemy, czym jest inwestowanie pasywne, porównamy je z jego aktywnym odpowiednikiem, przeanalizujemy niektóre z jego zalet i wad oraz pokażemy, jak można zacząć inwestować w Admirals!

Na czym polega inwestowanie pasywne?

Inwestowanie pasywne to długoterminowe podejście do inwestowania, którego celem jest stopniowe tworzenie bogactwa w miarę upływu czasu. Minimalizując transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych, inwestowanie pasywne zwiększa długoterminowe zyski poprzez oszczędności na kosztach.

Zwolennicy pasywnej strategii inwestycyjnej uważają, że z czasem rynek będzie notował pozytywne wyniki. Nie są zainteresowani czerpaniem zysków z krótkoterminowych wahań na rynku, ale zamiast tego chcą wejść w pozycję i utrzymać ją przez dłuższy czas - jest to strategia określana często jako „kup i trzymaj”.

Możemy zidentyfikować kogoś, kto kupuje udziały w jednej lub kilku spółkach i kontynuuje ich długoterminowe utrzymywanie jako pasywny inwestor. Jednak ogólnie rzecz biorąc, kiedy ludzie mówią o inwestowaniu pasywnym, mają na myśli kupowanie udziałów w funduszu, który śledzi wyniki grupy spółek, indeksu giełdowego, branży lub gospodarki.

W szczególności fundusze indeksowane zyskują na popularności w ostatnich latach, ponieważ coraz więcej inwestorów zdaje sobie sprawę, że konsekwentne osiąganie lepszych wyników niż rynek jest bardzo trudne, a może wręcz niemożliwe.

Co to jest inwestowanie aktywne?

Nie miałoby większego sensu pisanie artykułu o inwestowaniu pasywnym bez wspomnienia o jego przeciwieństwie i porównania obu tych form.

Aktywne inwestowanie wymaga bardziej praktycznego podejścia do inwestycji i polega na próbie uzyskania lepszych wyników niż rynek. Aktywne inwestowanie polega na ciągłym kupowaniu i sprzedawaniu papierów wartościowych, co wymaga nieustannej analizy, liczy się tutaj bowiem każda sekunda.

W przeciwieństwie do inwestorów pasywnych, inwestorzy aktywni zwracają szczególną uwagę na krótkoterminowe ruchy na rynku, a jeśli posiadany przez nich papier wartościowy wykazuje oznaki spadku wartości, prawdopodobnie pozbędą się go tak szybko, jak to możliwe, zamiast próbować poradzić sobie ze spadkiem.

Inwestorzy preferujący ten styl inwestowania mogą zdecydować się na zakup udziałów w funduszu, który jest aktywnie zarządzany. Takie fundusze zatrudniają zarządzających do monitorowania portfela funduszu i podejmowania decyzji, które papiery wartościowe kupować i sprzedawać oraz, co równie ważne, kiedy to robić.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tradingu i inwestowaniu? W Admirals codziennie od poniedziałku do piątku organizujemy seminaria internetowe, podczas których profesjonalni inwestorzy przekazują szeroki zakres tematów handlowych. Najlepsze jest to, że są one całkowicie bezpłatne! Kliknij w poniższy baner, aby zobaczyć harmonogram nadchodzących webinarów i zarejestruj się już dziś:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Inwestowanie pasywne vs inwestowanie aktywne

Co jest zatem lepsze - inwestowanie aktywne czy inwestowanie pasywne? Jest to pytanie, nad którym należy się zastanowić stosunkowo wcześnie, ponieważ odpowiedź na nie odegra kluczową rolę w sposobie inwestowania kapitału.

Niestety, podobnie jak w przypadku wielu rzeczy w świecie inwestycji, a nawet w życiu codziennym - nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Zarówno inwestowanie aktywne, jak i pasywne mają własną listę zalet i wad, a ostatecznie decyzja sprowadza się do osobistego stylu i preferencji inwestora.

W kolejnych sekcjach przyjrzymy się niektórym zaletom i wadom inwestowania pasywnego, zanim przejdziemy do opcji dostępnych dla tych, którzy chcą realizować pasywną strategię inwestycyjną.

Inwestowanie pasywne - korzyści

Niskie opłaty

Inwestowanie pasywne wiąże się z niższymi opłatami niż jego aktywny odpowiednik. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ jest mniej transakcji, ponoszone są mniejsze koszty transakcyjne.

Po drugie, i co ważniejsze, pasywne fundusze inwestycyjne nie muszą płacić menedżerom i zespołom analityków wysokich wynagrodzeń za analizę i wybór akcji, co oznacza, że ​​fundusze zarządzane pasywnie mają znacznie niższe opłaty za zarządzanie.

Efektywność podatkowa

Inną konsekwencją mniejszej liczby transakcji jest to, że fundusze zarządzane pasywnie są bardzo efektywne podatkowo.

Dzieje się tak, ponieważ w przypadku sprzedaży papieru wartościowego wszelkie zyski podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych, który jest ponoszony przez członków funduszu. Ponieważ fundusze zarządzane pasywnie kupują i sprzedają papiery wartościowe rzadko, ich podatek jest niższy w porównaniu z funduszami zarządzanymi aktywnie.

Na wielu rynkach obowiązuje inny podatek; opłata skarbowa pobierana od transakcji. Na przykład w Wielkiej Brytanii zakup akcji podlega opłacie skarbowej w wysokości 0,5%.

Osiągnięcie lepszych wyników niż rynek nie jest łatwe

Precyzyjniej byłoby stwierdzić, że opisane wyżej stwierdzenie może być wadą inwestycji aktywnej a nie zaletą inwestycji pasywnej, ale jest to ważna kwestia do rozważenia.

Chociaż aktywnie zarządzany fundusz może być w stanie osiągnąć lepsze wyniki niż rynek w perspektywie krótkoterminowej, bardzo trudno jest powtórzyć ten wyczyn w dłuższym okresie.

Pod koniec 2015 r. S&P Dow Jones Indices opublikował raport, w którym porównano wyniki aktywnie zarządzanych europejskich funduszy akcyjnych względem wyników ich indeksów referencyjnych w rocznych, trzy-, pięcioletnich i dziesięcioletnich okresach inwestycyjnych.

Wyniki nie są zbyt optymistyczne dla długoterminowych perspektyw inwestowania w aktywnie zarządzane fundusze. Ogólnie rzecz biorąc, 80% aktywnie zarządzanych funduszy denominowanych w euro uzyskało gorsze wyniki niż indeksy referencyjne w okresie pięciu lat. W ciągu dziesięciu lat liczba ta wzrosła do 86%. Ten przykład ilustruje trudność skutecznego i ciągłego przewyższania wyników rynku.

Z drugiej strony fundusze pasywne, zamiast podejmować pozornie daremne wyzwanie, jakim jest pokonanie rynku, starają się jedynie powielać zachowanie swojego indeksu odniesienia. Czynią to poprzez inwestowanie w papiery wartościowe składające się na indeks bazowy. Na przykład fundusz indeksowy, który śledzi FTSE100, będzie posiadał udziały we wszystkich spółkach objętych indeksem.

Inwestowanie pasywne - wady

Brak elastyczności

Charakter inwestowania pasywnego oznacza brak elastyczności w sposobie funkcjonowania funduszu.

Na przykład, jak wyjaśniliśmy powyżej, fundusz indeksowy śledzi bazowy indeks giełdowy i osiąga to poprzez posiadanie udziałów we wszystkich spółkach wchodzących w skład indeksu. Kupuje akcje i przechowuje je bez względu na to, co w międzyczasie stanie się z rynkiem.

Innymi słowy, jeśli wartość jednego z aktywów funduszu spadnie lub dostępne są informacje sugerujące, że taki spadek jest nieuchronny, fundusz utknie w posiadaniu tego aktywa, o ile dany papier wartościowy pozostaje częścią indeksu bazowego.

W scenariuszach takich jak powyższe, oprócz możliwości sprzedaży takich papierów wartościowych, aktywny fundusz może również zabezpieczyć (hedge) swoją pozycję za pomocą krótkiej sprzedaży lub opcji sprzedaży - techniki zaprojektowanej w celu zminimalizowania potencjalnych strat. Fundusze pasywne nie będą angażować się w tę działalność, po prostu nadal będą przechowywać papiery wartościowe, które są w ich indeksie bazowym.

Niższe potencjalne zwroty

Kursywa w powyższym nagłówku jest ważna. Fundusze inwestycyjne zarządzane pasywnie mają niższe potencjalne zwroty niż fundusze zarządzane aktywnie.

Fundusze pasywne śledzą wartość indeksu porównawczego i bardzo rzadko, jeśli w ogóle, pokonują indeks. W rzeczywistości zwrot jest zwykle nieco niższy z powodu opłat za zarządzanie. Z drugiej strony, aktywnie zarządzany fundusz może przynieść większe korzyści.

Chociaż odsetek aktywnych funduszy, które osiągają lepsze wyniki niż rynek, może być niski, faktem jest, że są takie, którym udaje się to osiągnąć. Być może więc przytoczone wcześniej statystyki niekoniecznie są argumentem przeciwko aktywnym funduszom inwestycyjnym, ale raczej ilustracją tego, jak ważne jest przeprowadzenie analiz i wybranie właściwego funduszu.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji, ten wzrost potencjalnego zysku wiąże się również ze wzrostem ryzyka, co podkreśla znaczenie praktykowania dobrych technik zarządzania ryzykiem podczas inwestowania.

Jeżeli chcesz kupić akcje spółek za jedynie część ich ceny, wypróbuj akcje ułamkowe, to świetny sposób na dywersyfikację portfela już od 1 euro! Kliknij baner poniżej, aby dowiedzieć się więcej:

Inwestowanie w akcje ułamkowe

Kupuj akcje ułamkowe wybierając z ponad 700 wiodących na świecie spółek

Fundusze powiernicze i ETF

Teraz, gdy jesteśmy w pełni świadomi tego, czym jest inwestowanie pasywne i jakie są jego mocne i słabe strony, przyjrzymy się pokrótce dwóm najpopularniejszym instrumentom inwestowania pasywnego: fundusze powiernicze i fundusze giełdowe (ETF).

Oba rodzaje funduszy gromadzą pieniądze inwestorów w celu zakupu portfela papierów wartościowych, jednak sposób ich działania jest inny. Fundusze ETF, jak sugeruje pełna nazwa, są notowane na giełdach, gdzie ich akcje są kupowane i sprzedawane za pośrednictwem brokera, podobnie jak akcje firmy.

Oznacza to, że akcje tworzące ETF-y mogą być przedmiotem swobodnego obrotu w godzinach otwarcia odpowiedniej giełdy. Oznacza to również, że cena ich akcji zmienia się w ciągu dnia handlowego.

Natomiast tytuły uczestnictwa w funduszach powierniczym kupuje się od firmy zarządzającej funduszem bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy maklerskiej. Cena udziału w funduszu wspólnego inwestowania jest ustalana na koniec każdego dnia handlowego i po tej cenie inwestorzy wchodzą lub wychodzą z funduszu.

Dlatego ludzie, którzy wolą bardziej „praktyczne” podejście do inwestowania, będą prawdopodobnie bardziej skłonni do inwestowania w fundusze ETF ze względu na możliwość kupowania i sprzedawania udziałów w ciągu dnia, kiedy uznają to za stosowne.

Inwestowanie pasywne w fundusze ETF z Admirals

Jeśli ten artykuł zainspirował Cię do dodania pasywnych inwestycji do swojego portfela, z przyjemnością informujemy, że dzięki Admirals możesz inwestować w ponad 200 różnych funduszy ETF!

Aby rozpocząć handel funduszami ETF z Admirals, musisz wykonać następujące kroki:

  1. Zarejestruj się w Admirals i złóż wniosek o konto Invest.MT5
  2. Pobierz platformę handlową MetaTrader 5 i zaloguj się, używając danych swojego konta
  3. Otwórz okno Rynek, wybierając opcję Widok z górnego menu, a następnie wyszukaj ETF, w który chcesz zainwestować
Na zdjęciu: Admirals MetaTrader 5 - Okno Rynek
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na symbol ETF i wybierz „Okno wykresu”, aby otworzyć wykres cen
Źródło: Admirals MetaTrader 5. Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID), wykres dzienny. Zakres dat: od 15 lipca 2019 r. do 26 maja 2021 r. Sporządzono: 26 maja 2021 r. Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.
  1. Kliknij „Nowe Zlecenie” u góry ekranu, aby wyświetlić okno zamówienia pokazane poniżej. Tutaj możesz wypełnić preferowany wolumen zakupu (tj. Liczbę udziałów w ETF), a także ustawić stop loss i take profit.
Źródło: Admirals MetaTrader 5, VMID. Okno Nowe Zlecenie. Data wykonania: 26 maja 2021 r.

Inwestuj z Admirals

Konto Invest.MT5 daje Ci nie tylko możliwość inwestowania w ponad 200 funduszy ETF, ale także w ponad 4300 akcji z 15 największych giełd na świecie! Inne korzyści z konta Invest.MT5 obejmują:

  • Otwarcie konta z minimalnym depozytem w wysokości zaledwie 1 €
  • Bezpłatne korzystanie z najpopularniejszej na świecie platformy do handlu wieloma aktywami - MetaTrader 5
  • Ekskluzywny dostęp do naszego portalu Analiz Premium, w którym można znaleźć najnowsze wiadomości rynkowe, analizy techniczne i nastroje rynkowe bez dodatkowych kosztów!

Aby mieć dostęp do tych opcji i nie tylko, kliknij w poniższy baner i zarejestruj konto już dziś:

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex i CFD, oferujący handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform handlowych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handel już dziś!

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendację dotyczącą jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem dla jakichkolwiek bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak rozpocząć handel na rynkach?
Rynki finansowe są teraz bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej osób uczy się, jak handlować z domu. Aby rozpocząć, wystarczy połączenie z Internetem i rachunek u brokera. Oczywiście osiągnięcie dobrych wyników wymaga czasu, wiedzy, odpowiedniej edukacji i cierpliwości. Jeśli jes...
Czym jest trading na indeksach giełdowych?
Czy wiesz, że możesz handlować online najbardziej popularnymi indeksami na świecie? Dow Jones, S&P500, GERMANY40 (dawniej GERMANY30), FTSE100 oraz wiele innych mogą być kupowane i sprzedawane w ramach transakcji intraday, w ramach swing trading oraz strategii długoterminowych.Ten artykuł omówi c...
Jak handlować ropą naftową?
Dzięki rozwojowi technologii przez ostatnie 100 lat świat przeszedł od wykorzystywania węgla do ropy naftowej jako głównego źródła energii. Ropa jest również używana w wielu produktach, m.in. w benzynie, tworzywach sztucznych oraz lekach. W związku z jej wszechstronnością, towar ten cieszy się wysok...
Więcej