Фундаментален анализ на акции: Как да го направите?

Admirals

Когато купувате акции на фондовия пазар, Вие всъщност придобивате част от компания. Следователно преди да решите да инвестирате Вашия капитал в определена акция е много важно да анализирате икономиката, в която оперира, индустрията, бизнеса и финансовото и състояние. Всичко това се нарича фундаментален анализ на акции. Искате да научите повече за този анализ? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е фундаментален анализ на акции?

В началото ще дадем една дефиниция за фундаментален анализ на акции.

Фундаментален анализ на акция е процес, при който се прави оценка на стойността на една компания с оглед достигане до "справедливата стойност на нейните акции.

Тъй като акциите се търгуват на фондов пазар и тяхната пазарна цена варира постоянно нагоре и надолу в зависимост от търсенето и предлагането, сравняването на справедливата стойност на дадена акция с текущата пазарна цена помага на инвеститорите да решат дали да инвестират в тази акция или не.

Фундаменталният анализ включва разглеждане на всичко, което може да повлияе на стойността на компанията, от състоянието на икономиката, през условията в индустрията, в която оперира до специфичните за компанията фактори.

Защо да използвате фундаментален анализ на акции?

Употребата на фундаментален анализ ще Ви постави в по-добра позиция да разберете дали интересните за Вас акции са надценени или подценени, както и да оцените бъдещия им потенциал. Следователно този тип анализ е много ценен за тези от Вас, които предвиждат да инвестират в дългосрочен план.

Ето и само няколко от причините, които могат да Ви накарат да използвате фундаментален анализ. Този вид анализ ще Ви помогне да си отговорите на въпроси като:

 1. Какъв всъщност е бизнесът на компанията и индустрията, в която оперира?
 2. Има ли компанията предимство пред своите конкуренти?
 3. Дали една компания е печеливша и дали печалбите и могат да продължат да нарастват?
 4. Ако една компания е губеща към момента, дали има потенциал да стане печеливша?
 5. Дали една акция е подценена или надценена?
 6. Потенциалната дивидентна доходност на една акция и дали е стабилна?

Разбира се това са само част от предимствата на фундаменталния анализ. По-надолу в статията ще обсъдим и кои показатели за фундаментален анализ на акции да следите, за да може да направите информиран избор при инвестиции в акции.

Тествайте инвестициите в акции без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admirals). Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Фундаментален и технически анализ на акции

Двата основни вида анализ на акции и на финансовите пазари като цяло са технически и фундаментален анализ. Докато фундаменталния анализ се опитва да анализира справедливата стойност на една компания, то техническият смята, че всички е включено цената и изследва ценовите движения на акцията.

Ето и някои от основните разлики между технически и фундаментален анализ на акции:

 • Техническият анализ използва данните за движението на цените в миналото, за да се опита да прогнозира бъдещето. Фундаменталният анализ се базира на макро- и микроикономически показатели като следи настоящето, за да се опита да предвиди бъдещето.
 • Анализът на фундаментите на компанията е задължителен за дългосрочните инвеститори, докато техническия анализ има все по-голямо значение за по-краткосрочните трейдъри.
 • Фундаменталният анализ се опитва да оцени реалната стойност на актива, докато техническия вероятността за бъдещи промени в цената.
 • Фундаменталният анализ се използва, за да направите оценка на потенциалната инвестиция, а техническият помага да определите точното време да направите желаната от Вас инвестиция.

Много трейдъри и инвеститори решават да се насочат към единия от двата вида анализ и изоставят другия. Всъщност по-доброто решение е да се използват и двата вида, тъй като те се допълват много добре. Така ще получите пълната картина около интересният за Вас актив, а не само част от нея.

Научете повече за фундаменталния и технически анализ на финансовите пазари с обучителен курс от Admirals. Вземете Вашия безплатен онлайн курс още сега като кликнете на банера по-долу:

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

Как да направите фундаментален анализ на акция?

Има много различни методи за извършване на фундаментален анализ на дадена компания. На практика всеки инвеститор има собствен подход. 

В тази статия ние сме избрали подход отгоре надолу, т.е. като се започне макроикономическите фактори, през анализ на икономическия сектори и се стигне до по-специфичните фактори, свързани с компанията. Ще изтъкнем най-важните показатели и съотношения, които служат като основа на фундаменталния анализ на акции.

Макроикономически анализ

Макроикономическият анализ разглежда общото състояние на икономиката, нейните силни и слаби страни, темпове на растеж и т.н. Този тип информация може да се намери в икономическите раздели на новинарските публикации и в официалните съобщения на различни обществени организации.

Икономическия календар е много полезен инструмент, който ни показва датата и часа на очакваните съобщения и публикации, държавата, ефектът, който може да има върху свързаните пазари прогноза и предходните данни. Повече за употребата на икономически календар ще откриете в статията:

А на следващото изображение ще откриете и пример за икономически календар, предоставен от Admirals:

Източник: Форекс Календар от Admirals, 8 април 2021 година

В следващите редове ще разгледаме някои от най-важните макроикономически показатели, които е добре да следите в икономически календар. Те са и тези, които могат да имат най-голям ефект върху цените на финансовите пазари.

Лихвени проценти и монетарна политика

Монетарната политика на различните държави и валутни блокове се определя от съответните централни банки и се свързва с действия предприемани за контрол на паричното предлагане и постигане на макроикономическите цели.

Паричната политика може да бъде класифицирана най-общо като експанзивна или контракционна, а инструментите на централните банки включват:

 1. Промяна на лихвените проценти
 2. Управление на пазарните очаквания за лихвените проценти
 3. Операции на откритите пазари
 4. Директно кредитиране на банки
 5. Изисквания за банкови резерви
 6. Неконвенционални програми за изкупуване на активи и кредитиране

Повечето централни банки имат редовни срещи и обявяват публично своите решения за монетарната си политика ежемесечно или 8 пъти годишно. Тези решения се следят много отблизо от всички пазарни участници, тъй като могат да има значителен ефект върху цените на различните финансови активи.

Брутен вътрешен продукт (БВП)

Брутен вътрешен продукт е общата парична или пазарна стойност на всички произведени стоки и услуги в дадена държава за определен период от време. Този показател е най-мащабната мярка, която показва цялостното състояние на икономиката на страната, за която се изчислява.

В повечето случаи брутен вътрешен продукт се изчислява на годишна база, но често могат да бъдат открити и тримесечни или месечни изчисления. Обикновено най-следените числа са за растежа на БВП на тримесечна база.

Когато икономиката на една държава нараства по-бързо от очакванията, това е положителен сигнал за развитието на компаниите в нея.

Инфлация

Инфлацията е един от най-следените показатели от централните банки по света. Следователно данните за инфлацията може да имат ефект върху монетарната политика на отделните държави. 

Определението за инфлация според Европейската централна банка е:

Мащабно покачване на цените на стоките и услугите, а не просто поскъпване на отделни артикули. В резултат на това покачване за една валутна единица (например 1 лев) можете да купите по-малко стоки и услуги, отколкото преди това.

Така инфлацията влияе сериозно на:

 1. Покупателната способност на населението
 2. Общите потребителски разходи на населението

Най-честите показатели, които измерват инфлацията са:

 • Индекс на потребителските цени, който измерва стойността на стоките и услугите в потребителска кошница, спрямо фиксирана точка
 • Индекс на цените на производителите, който следи промените в нетните приходи на производителите спрямо фиксирана точка

Както споменахме вече показателите за инфлация влизат в полезрението на повечето големи централни банки, следователно може да имат ефект при взимането на решения за монетарната политика.

В повечето случаи централните банки имат поставена цел за инфлация, която преследват, чрез инструментите на монетарната политика като в същото време се опитват всячески да избягват дефлацията. Например:

 • ФЕД има за цел инфлация от около 2% като толерира леко надвишаване на тези нива
 • ЕЦБ има за цел инфлация от близо, но малко под 2%
 • Резервните банки на Австралия и Нова Зеландия и Канадската централна банка имат за цел диапазон от 2-3% инфлация

Разберете как можете да се предпазите от инфлация в статията:

Пазар на труда

Състоянието на пазара на труда има ключово значение за развитието на дадена икономика, а докладът за пазара на труда включва редица икономически показатели, които отразяват тенденциите на този пазар.

Един доклад за пазара на труда може да включва следните показатели:

 • Нови работни места
 • Безработица
 • Данни за възнагражденията
 • Данни за работните часове

Броят създадени или загубени работни места през предходния месец е силен индикатор за здравето на икономиката на една страна. В същото време публикуването на подобни данни може да има сериозен ефект върху цените на финансовите пазари.

За да е в добро състояние една икономика е добре да е изградила стабилен тренд при създаването на нови работни места, да притежава нисък процент на безработица и възнагражденията да се увеличават.

Следете най-важните икономически новини и търгувайте с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Анализ на икономически сектор

Освен анализ на икономиката, в която дадена компания оперира, е важно да анализирате и сектора, в който работи. Има няколко фактори, които ще Ви помогнат да придобиете по-добра представа:

 1. Регулаторна среда. Политиките на съответните правителства, които засягат съответния сектор може да са от решаващо значение за инвеститорите при анализ на една компания.
 2. Потенциал за растеж. Има ли пред икономическия сектор потенциал за растеж? Относително нов сектор ли е или е по-скоро традиционен?
 3. Конкурентоспособност. Даден сектор може да се развива бързо, но ако в него има прекалено много компании, които се конкурират, печалбите може да се окажат ниски.
 4. Цикличност. Едни икономически сектори имат сравнително стабилна динамика (нециклични акции като тези на компаниите свързани с храни, напитки, лекарства и комунални услуги). В същото време други сектор зависят сериозно от икономическия растеж (циклични акции като строителство, луксозни стоки, енергийни компании).

След като сте анализирали макроикономическите фактори и индустрията е време да се насочите към специфичните фактори за компанията.

Анализ на компания

Фундаменталният анализ може да помогне да откриете силните и слабите страни на една компания. За да направите това трябва да разберете кои са някои от най-важните числа и съотношения, които трябва да следите.

Резултати на компания

За публично търгуваните компании най-важните доклади са тези, които се изискват от регулаторите на тримесечна, половингодишна и годишна база. В тази част на статията ще отбележим някои от най-важните числа, които е добре да следите.

Приходи

Приходите (Revenue) са всички продажби на компанията и показват търсенето от страна на клиенти и как компанията се справя в сравнение със своите конкуренти

EBITDA

Печалбата на компанията преди лихвите, данъците и амортизацията (EBITDA) или т.нар. оперативна печалба ни позволява да измерим паричния поток на компанията и е един от най-важните показатели за фундаментален анализ на акции, който е добре да следите.

Нетна печалба

Нетната печалба на компанията е резултат от изваждането на всички разходи (данъци, заплати, амортизации и др.) от приходите и за определен период от време.

Дълг

Една компания може да се похвали с невероятно високи печалби, но ако има големи дългове, може да има някои проблеми с нейната жизнеспособност. Понякога е необходим дълг, но той трябва да е в баланс с други фактори като приходи, печалби, растеж и т.н.

Съотношения за рентабилност

Печалба на акция

Печалбата на акция (EPS) е един от най-важните показатели, който трябва да се има предвид, тъй като измерва печалбата за всяка акция на компанията. Следователно това е ключов двигател на цената на акцията. Както подсказва името, тя се изчислява чрез разделяне на нетната печалба на броя на акциите в обръщение.

Възвръщаемост на капитала

Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) измерва способността на компанията да генерира възвръщаемост за своите акционери. Изчислява се чрез разделяне на нетната печалба на собствения капитал.

Възвръщаемост на активите

Възвръщаемостта на активите (ROA) изчислява рентабилността на активите на компанията. Това става чрез разделяне на нетната печалба на общите активи и умножаване на резултата по 100.

Дивидентна доходност

Доходността от дивидент изразява дивидента, дължащ се на всяка акция, като процент от цената на акцията. За инвеститора е полезно да се сравни дивидентната доходност с лихвения процент, който би спечелил при закупуване на държавни облигации или депозиране на парите в банка. Тази важна мярка се изчислява, като стойността на дивидента на акция се раздели на цената на акцията, след което се умножи по 100.

Съотношения за стойност

Цена / печалба

Съотношението цена / печалба (P/E) е един от най-популярните показатели за фундаментален анализ на акции и съпоставя цената на акциите на компанията с печалбите, които тя отчита за определен период от време. Изчислява се чрез разделяне на настоящата цена на акция на печалбата на акция (EPS).

Ето и как може да тълкувате съотношение цена / печалба:

 • Ниско съотношение може да означава, че цената на акцията в момента е подценена
 • Високо съотношение може да означава, че цената на акцията в момента е надценена

Важно е да отбележим, че съотношението цена / печалба (както и повечето от други) са най-полезни при сравняване на компании от една индустрия.

EV / EBITDA

Това съотношение е подобно на обсъденото по-горе цена / печалба, но сравнява стойността на цялата компания известна като Enterprise Value (EV) със стойността на EBITDA. За да изчислите EV трябва към пазарната капитализация на компанията да добавите целия дълг и да извадите всички пари в брой, които тя притежава.

Цена / счетоводна стойност

Съотношението цена / счетоводна стойност (price to book ratio) се изчислява чрез разделянето на цената на акциите на компанията на нейната счетоводна стойност. Счетоводната стойност представлява нетната стойност на активите на компанията, изчислена като от всички активи бъдат извадени амортизация, нематериални активи (патенти, репутация и тн), както и пасивите.

След това тази счетоводна стойност се разделя на броя акции, за да се получи счетоводна стойност на акция. 

Ето и как да тълкувате това съотношение:

 • Ако съотношението цена / счетоводна стойност е по-малко от 1, то стойността на компанията е под тази на нейните активи
 • Ако съотношението цена / счетоводна стойност е по-високо от 1, то стойността на компанията е над тази на нейните активи

Отново ще повторим, че ако използвате съотношението за сравняване на две компании, то е добре те да оперират в една и съща индустрия.

Цена / печалба към растеж

При равни други условия инвеститорите са склонни да придават по-голяма стойност на компаниите, които растат по-бързо. Това означава, че по-бързо развиващите се компании ще имат по-високи съотношения цена / печалба, така че ще изглеждат надценени. За да изгладим това, можем да използваме съотношението цена / печалба към растеж (PEG).

Това сравнява съотношение P/E с очаквания бъдещ растеж на компанията, обикновено през следващите пет години. За да изчислите PEG, трябва да разделите P/E на прогнозния годишен темп на растеж на EPS, изразен като процент.

 • Колкото по-ниско е PEG съотношението, толкова по-подценена може да е компанията
 • Колкото по-високо е PEG съотношението, толкова по-надценена може да е компанията
Коефициент на изплащане

Коефициентът на изплащане отразява процент от печалбата, която една компания отделя за възнаграждения за своите акционери по формата на дивиденти. Изчислява се чрез разделяне на общия дивидент на нетната печалба.

Паричен поток

Паричният поток, генериран от компания, е изключително важна мярка за здравето при анализ на всяка компания. Това илюстрира способността на компанията да генерира пари в брой, за да покрие плащанията си и да прави бъдещи инвестиции. Има няколко начина за измерване на паричния поток, но един от най-често използваните мерки са EBITDA или свободен паричен поток (Free Cash Flow).

Сума на частите

Sum of the Parts (SOTP) или сума на частите може да е един от полезните показатели за фундаментален анализ, когато компанията, която анализирате е холдинг. Този процес оценява отделните части, притежавани от холдинговата компания, и ги събира, за да изчисли колко общо биха стрували, ако се продават отделно. След това тази сума се сравнява с текущата пазарна капитализация.

В случаите, когато SOTP е по-висока от текущата пазарна капитализация, холдинговото дружество може да се счита за подценено. В тези случаи "активисти инвеститори" понякога купуват акциите и след това лобират пред компанията да се разпадне или да продаде по-подценяваните бизнес компоненти.

Съпоставимост и анализ на тенденциите

Елементите в този раздел не винаги са много полезни сами по себе си, но са изключително полезни, когато се сравняват между различни компании (за предпочитане в един и същ сектор) или през множество периоди от време.

Например, виждането на приходите на една компания за една година не Ви казва много, но гледането им в продължение на 5 години Ви показва дали компанията расте или се свива и колко бързо.

По същия начин разглеждането на съотношението цена/ печалба на една компания е интересно, но сравняването на P / E на група компании от същия сектор Ви подсказва кои са по-високо оценени от пазара и кои могат да бъдат подценени.

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Как да започнете търговия с акции на базата на фундаментален анализ?

След като вече знаете какво е фундаментален анализ на акции, защо да го използвате, каква е разликата между фундаментален и технически анализ на акции и кои показатели за фундаментален анализ на акции да следите, може би дошло време да направите първата си сделка с акции на базата на фундаментален анализ.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиции .
 2. Изтеглете вашата платформа за инвестиции.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите покупка на акции като използваме акциите на Boeing. По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в акции.

Как да купите акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Boeing (#BA)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на Boeing Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Boeing (#BA)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Boeing Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво представлява съотношението цена / счетоводна стойност?
Един от многото показатели, които инвеститорите използват, за да оценяват акции е съотношението цена към счетоводна стойност (англ. price to book value). Искате да разберете повече как да използвате това съотношение при оценка на акции за Вашия инвестиционен портфейл? Тогава сте на правилното място!...
Кои са най-добре представящите се акции в историята?
Всеки инвеститор в акции се опитва да подбере за своя портфейл тези компании, които ще се представят най-добре според неговите изисквания. Но в даден момент може би изниква въпроса кои може да са най-добре представшите се акции в исторяита или поне за последните десетилетия? Ако и Ви си задавате тоз...
5 стратегии за изграждане на собствен инвестиционен портфейл
Един от първите въпроси, които си задава всеки начинаещ инвеститор, имащ сериозни инвестиционни намерения, е "как да си направя собствен инвестиционен въпрос". Това наистина е един фундаментален въпрос и ако и Вие си го задавате, то тогава сте на правилното място! В тази статия ще получите отговор...
Виж Всички