Акции на соларни компании: Как да инвестирате в тях?

Борис Петров

В последните години възобновяемата енергия определено е на мода на доста места по света и изглежда това ще продължи в следващите десетилетия. Соларната енергия е вторият най-голям източник на възобновяема енергия (след хидроенергията) и е най-бързо растящия. Ето защо компаниите за соларна енергия са в полезрението на много инвеститори по света. И Вие сте един от тях? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е компания за соларна енергия?

В началото да дадем една кратка дефиниция:

Компания за соларна енергия е компания, която произвежда, инсталира и/или експлоатира устройства за улавяне на енергия от слънцето и превръщането и в електроенергия.

В сектор соларна енергия може да има компании с различни бизнес модели, които включват:

 • Производители на панели и компоненти.
 • Инсталация на соларни панели.
 • Експлоатиращи съоръжения за генериране на слънчева енергия (разпределение на енергията)

Тези три вида соларни компании работят в синхрон, за да могат да помогнат на започналия преход от употребата на изкопаеми горива като въглища, петрол и природен газ към възобновяема енергия. Този преход ще отнеме трилиони долари и много години. Това прави соларния бизнес изключително интересен за много инвеститори в дългосрочен план.

Тествайте инвестициите в акции на компании за соларна енергия без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admirals). Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Защо да инвестирате в компании за соларна енергия?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на други финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Масово инвестициите в соларна енергия се свързват с проучване на местното законодателство, изготвянето на бизнес план, покупката на земя, закупуване и поставяне на фотоволтаични панели, сключване на договори за изкупуване на енергията и много други изискващи солиден капитал и енергоемки дейности. Това са все дейности, които могат да отблъснат доста инвеститори.

Въпреки това, финансовите пазари предлагат решение на този проблем като Ви предоставят възможност да инвестирате и да се възползвате от растежа на доказани, на международно ниво, компании за соларна енергия. Това може да направите само седейки пред компютъра си и то с много по-ниска първоначална инвестиция.

Вече отбелязахме, че соларната енергия е втория най-голям източник на възобновяема енергия, след хидроенергията. В същото време това е най-бързо растящия източник на зелена енергия, както се вижда от следващото изображение. 

Източник: EIA, 17 юни 2021 година

От Международната енергийна агенция (EIA) очакват годишната експанзия да достигне 145 гигавата през 2021 и 162 гигавата през 2022 година. Това са рекордни стойности, които представляват 55% от целия ръст на възобновяемата енергия в следващите 2 години.

Според EIA един от основните двигатели на растежа на соларната енергия ще е спада на разходите и множеството подписани правителствени договори с разработчици на фотоволтаични системи.

Но да обобщим основните причини, които карат инвеститорите да се насочват към инвестиции в соларна енергия.

С инвестиции в компании за соларна енергия Вие получавате:

 1. Експозиция в една от най-бързо развиващите се индустрии в света
 2. Експозиция в иновациите
 3. Екологични, социални и управленски инвестиции (ESG) - инвестиции, които търсят положителна възвръщаемост и дългосрочно въздействие върху обществото, околната среда и резултатите от бизнеса.
 4. Защита на съществуващия капитал от инфлация
 5. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
 6. Възможности за диверсификация на портфейла от активи
 7. Възможности за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти
 8. Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
 9. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
 10. Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admirals минималния депозит е само €1)

Инвестирайте в акции на компании за соларна енергия, още над 4000 акции и над 200 ETF-и със сметка Invest.MT5 от Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Колко капитал да да отделите за инвестиции в компании за соларна енергия?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

 1. Лични възможности
 2. Персонални финансови цели
 3. Лична толерантност към риск
 4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Рискове при инвестиции в акции на компании за соларна енергия

Както всяка една инвестиция и тази в акции на соларни компании крие своите рискове.

Един от най-големите недостатъци на слънчевата енергия е, че слънцето не винаги грее еднакво силно. Този проблем, известен като прекъсване, поставя соларните компании в неравностойно положение на изкопаемите горива, които могат да произвеждат постоянна мощност.

Резки промени при източниците на слънчева енергия може да се отразят негативно на произведената мощност, съответно и на възвръщаемостта на инвестициите в соларна енергия.

Друг сериозен недостатък може да е цената. Често енергията произвеждана от слънцето може да е по-скъпа от тази от изкопаеми горива като природен газ, например.

Други рискове може да са:

 1. Потенциално намаляване или прекъсване на държавните стимули за индустрията
 2. Потенциална промяна в държавните регулации
 3. Спадът в цените на изкопаемите горива (петрол, газ и тн) може да понижи търсенето на енергия от възобновяеми източници
 4. Ръст в цените на суровините необходими за производството на соларни панели
 5. Висока волатилност при цените на акции на компании за соларна енергия

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на акции на соларни компании и правилното управление на риска.

Как да направите инвестиции в соларни компании?

Добре е да запомните, че, за да направите инвестиции в акции на соларни компании, трябва да имате нужните инструменти и конкурентни условия затова. Но да видим кои инструменти за търговия и инвестиции може да използвате?

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до акции на компании за соларна енергия. Admirals предлага платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5.

Започнете търговия с акции на соларни компании на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

Най-добрата платформа за множество активи


 

След като вече имате посредник и платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в сектор възобновяема енергия и по-конкретно в соларната индустрия.

Те включват:

 1. Акции на компании за соларна енергия.
 2. Договори за разлика (ДЗР) на акции на соларни компании.
 3. Борсово търгувани фондове (ETF) с акции на соларни компании.

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Сега да разгледаме с повече подробности какво представляват горните три възможности за инвестиции в соларни компании.

Акции на компании соларна енергия

Акция е ценна книга с променлива доходност, която Ви предоставя възможност да притежавате дял от компания. Една акция е единица от собствеността на една компания. 

Например ако дадена компания е емитирала 100 акции, а Вие сте купили 10 акции на тази компания, то следователно Ви притежавате 10% от нея. Притежанието на акции може да Ви даде (но не винаги) някое от следни права:

 • Право на дивидент
 • Право на глас на общото събрание
 • Право на ликвидационен дял

Повечето компании емитират и продават акции с цел да наберат по-голям капитал, за да финансират дейностите си.

Преимущества на инвестиции и търговия с реални акции:

 1. Реално притежание на базовия с всички прилежащи имуществени права
 2. По-малък риск поради липсата на употреба на ливъридж
 3. Без суап такси за държане на позицията отворена през нощта
 4. По-стабилна регулация

В същото недостатъците на инвестиции и търговия с реални акции спрямо търговия с ДЗР на акции са:

 1. Липса на възможност за отваряне на къси позиции
 2. Липса на възможност за употреба на ливъридж
 3. Липса на възможности за търговия на множество различни пазари

Отдолу ще намерите графика на цената на акциите на една от най-големите соларни компании NextEra Energy:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, #NEE, Седмична графика с диапазон на данните 17 ноември 2013 - 17 юни 2021 година. Изготвена на 17 юни 2021 в 23:05 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати

Независимо дали ще се насочите към търговия с ДЗР на акции или търговия с реални акции добре е да изберете брокер, който е оторизиран и регулиран от финансов регулатор. Admirals например е оторизиран и регулиран от Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC).

ДЗР на акции на соларни компании

ДЗР или CFD (англ. Contract for Difference) e договор за разлика, който се сключва между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са чрез брокер, вместо реална доставка на търгувания актив.

На практика, договорите за разлика предоставят на инвеститорите почти всички предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават.

Нека първо да отбележим предимствата на търговията с договори за разлика:

 1. Къси продажби. Едно от основните предимства на днешната ДЗР търговия се крие във възможността за къси позиции. По този начин потенциално можете да печелите и при ръст и при спад на пазара.
 2. Употреба на ливъридж. ДЗР позволяват да управлявате по-голяма сума от тази, която притежавате в търговската си сметка. Това се случва чрез употреба на ливъридж.
 3. Възможност за сделки в рамките на деня. ДЗР позволяват да се възползват от краткосрочните движения на цените на пазарите на акции, индекси или суровини.
 4. Лесен достъп до глобалните пазари. Лесен достъп до много финансови инструменти, като акции, облигации, валути, суровини, криптовалути и тн чрез избран от Вас посредник.
 5. Налични са многобройни стилове на търговия (поне при някои брокери като Admirals).

Както всеки един финансов инструмент и ДЗР имат своите недостатъци:

 1. Няма притежание на базовия актив, с което няма и имуществени права при фалит на компанията.
 2. ДЗР може е по-слабо регулиран продукт.
 3. Ефектът на ливъриджа може да е нож с две остриета. Това означава, че освен да увеличава потенциалните печалби, финансовият лост повишава и потенциалните загуби.
 4. Суап такси за задържане на позицията през нощта.

На следващото изображение ще намерите графика на цената на ДЗР на акциите на First Solar:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, #FSLR, Седмична графика с диапазон на данните 17 ноември 2013 - 17 юни 2021 година. Изготвена на 17 юни 2021 в 23:08 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати

Търгувайте с най-популярните соларни акции в света сега и още над 8000 финансови инструмента. Кликнете на банера отдолу, за да започнете още днес!

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

ETF с акции на соларни компании

ETF (англ. exchange traded fund) в превод на български означава борсово търгуван фонд. Най-общо ETF представлява кошница от ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник (брокер).

Тези фондове могат да инвестират в множество различни класове активи (акции, облигации, индекси, суровини, валути и тн). Съществуват множество различни борсово търгувани фондове, които инвестират в соларни акции.

Предимствата на инвестиции в ETF с акции на соларни компании:

 • По-ниски разходи, тъй като можете да купите кошница от акции, вместо само една
 • Директна диверсификация на портфейла
 • Данъчна ефективност (например активно управляваните взаимни фондове често купуват и продават активи, което генерира капиталови печалби, които от своя страна подлежат на данъчно облагане, при ETF-ите не е така)

Недостатъците включват:

 • В някои случаи ETF може да има по-ниска ликвидност от акциите
 • Може да има известни разминавания с базовия актив, който следва фонда

Долното изображение Ви показва графика на цената на ДЗР на Invesco Solar ETF CFD (#TAN), който инвестира в 56 компании за соларна енергия:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, #TAN, дневна графика с диапазон на данните 16 ноември 2020 - 16 юни 2021 година. Изготвена на 16 юни 2021 в 23:25 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати

Няма правилен или грешен инструмент, с който да започнете инвестиции в акции на соларни компании. Просто трябва да изберете най-подходящия за Вашия стил на търговия и инвестиции.

Как да изберете най-добрите акции на соларни компании?

Сектора за слънчева енергия може да стане свидетел на рязък растеж, което прави сегашния момент потенциално благоприятно време за инвестиране в акции на компании от този сектор. Но не забравяйте първо да направите сериозно проучване, преди да инвестирате трудно спечелените си пари.

Да започнем с няколко съвета, които могат да Ви помогнат да изберете най-добрите акции на соларни компании за Вашия портфейл:

 1. Запознайте се бизнеса на дадена компания и технологиите, които тя използва
 2. Бъдете в крак с политиките на правителствата в страните, в които компанията оперира
 3. Прочете инвеститорската секция на сайта на разглежданата от Вас компания
 4. Открийте количеството енергия (мегаватчаса), което може да произвежда избраната компания

Ето и част от финансовите показатели, които е добра идея да следите при избор на акциите на соларни компании за Вашия инвестиционен портфейл:

 • Съотношение цена / печалба - някои от акциите на компании за възобновяема енергия поскъпнаха сериозно в последната година и чрез това съотношение ще можете да избегнете надценените соларни акции 
 • Свободен Паричен поток - този показател представлява парите в брой, които една компания генерира след отчитане на паричните потоци за подпомагане на операциите и поддържане на капиталовите си активи. Разбира се тук важи принципа, колкото повече, толкова по-добре.
 • Дълг / собствен капитал - много от соларните компании са сравнително нови, което може да означава, че имат сериозни нива на дълг. С този показател ще може да установите какви са нивата на дълг спрямо собствения капитал на компанията като по-ниските нива са предпочитани.
 • Дивидентна доходност - някои соларни компании, особено тези, които са свързани с комуналните услуги, може да генерират дивиденти за своите инвеститори и чрез дивидентната доходност може да оцените тези плащания.

Получете шанс за доходност като започнете търговия и инвестиции в над 8000 финансови инструмента. Кликнете на следващия банера и започнете сега:

Търсите акции с висок дивидент?

Инвестирайте с Admirals и избирайте сред 4000 глобални акции

 

Как да започнете търговия с акции за соларна енергия?

След като знаете какво е компания за соларна енергия, защо да започнете инвестиции в акции на соларни компании, колко капитал да отделите и как да инвестирате в тези компании е време да преминете към по-интересната практическа част - да направите своята инвестиция в акции на компании за соларна енергия.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с акции.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите покупка на акции за соларна енергия като използваме NextEra Energy ДЗР. По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в акции.

Как да купите акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на NextEra Energy (#NEE)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в ДЗР на акции на NextEra Energy Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на NextEra Energy (#NEE)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в ДЗР на акции на NextEra Energy Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво представлява съотношението цена / счетоводна стойност?
Един от многото показатели, които инвеститорите използват, за да оценяват акции е съотношението цена към счетоводна стойност (англ. price to book value). Искате да разберете повече как да използвате това съотношение при оценка на акции за Вашия инвестиционен портфейл? Тогава сте на правилното място!...
Кои са най-добре представящите се акции в историята?
Всеки инвеститор в акции се опитва да подбере за своя портфейл тези компании, които ще се представят най-добре според неговите изисквания. Но в даден момент може би изниква въпроса кои може да са най-добре представшите се акции в исторяита или поне за последните десетилетия? Ако и Ви си задавате тоз...
5 стратегии за изграждане на собствен инвестиционен портфейл
Един от първите въпроси, които си задава всеки начинаещ инвеститор, имащ сериозни инвестиционни намерения, е "как да си направя собствен инвестиционен въпрос". Това наистина е един фундаментален въпрос и ако и Вие си го задавате, то тогава сте на правилното място! В тази статия ще получите отговор...
Виж Всички