Ръководство за инвестиции във възобновяема енергия

Борис Петров

Продължаващите притеснения за климатичните промени и нарастващото глобално търсене на енергия тласкат много правителства в света към промяна на енергийната политика в посока възобновяема енергия. Някои прогнози включват, че до 2050 година ще бъдат инвестирани 13,3 трилиона долара в производство на енергия като 77% от тях ще бъдат във възобновяеми енергийни източници!

Но как да се възползвате от тази "зелена" мегатенденция?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е възобновяема енергия?

Възобновяема енергия е енергията получена от източници, за които се смята, че могат да се възстановяват по естествен път и са на практика неизчерпаеми. Други наименования за възобновяема енергия са "зелена енергия" и "чиста енергия".

Пример за възобновяема енергия може да е тази от слънцето, тъй като то ще продължи да грее, въпреки че неговата налично зависи от сезона и времето. Същото може да се каже и за вятъра и вълнението.

Макар и да изглежда като сравнително нова технология, то възобновяемата енергия е позната на човечеството от векове. Ето на кратко някои от по-известните примери от историята свързани със зелена енергия:

 • Вятърните мелници в Холандия през в края на 16-ти век
 • Първата соларна ферма е изградена във Франция през 1860 година
 • През 1876 година в Лондон за първи път е добито електричество от слънчева енергия
 • В края на 19-ти и началото на 20-ти век в Европа са изградени редица вятърни турбини с цел добиване на електричество
 • През 1927 година е първата продажба на вятърна турбина на група американски фермери
 • Първото село захранвано изцяло от соларна енергия се появява през 1978 година и то е Тохоно О'Дам, Аризона
 • През 1996 година в САЩ започва проект СОЛАР, който се състои от 3 слънчеви електроцентрали, който позволява на енергията да се съхранява за по-дълги периоди от време

Както виждате различните източници на възобновяема енергия са изминали дълъг път и продължават да се развиват и днес.

Видове възобновяема енергия

Най-популярните видове възобновяема енергия включват:

 • Слънчева (соларна) енергия
 • Вятърна енергия
 • Хидро енергия
 • Приливна енергия
 • Геотермална енергия
 • Енергия от биомаса

Хидро енергията е най-използваният източник на чиста енергия в света като глобалната инсталирана водноелектрическа мощност надвишава 1,295GW, което представлява над 18% от общия инсталиран капацитет за производство на енергия в света и повече от 54% от глобалния капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Защо да направите инвестиции във възобновяема енергия?

Глобалната индустрия за възобновяема енергия отдавна вече е в полезрението на голяма част от инвеститорите по света. Причините, които може да Ви подтикнат и Вие да се присъедините към тази армия от инвеститори може да са хиляди и строго индивидуални. Все пак в тази част на статията ще засегнем най-популярните от тях.

Но нека да разделим въпросът на две: Защо да инвестирате и защо да инвестирате във възобновяема енергия? 

Защо да инвестирате?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на други финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции става все по-актуална и в България в последните години на фона на:

След като вече знаете защо да инвестирате, нека да дадем отговори и на втория въпрос, който касае зелената енергия.

Защо да инвестирате в зелена енергия?

Компаниите за възобновяема енергия имаха силна 2020 година. Не защото акциите на компаниите се повишиха много. А по-скоро защото инвеститорите им предричат много светло бъдеще по време на администрацията на новия президент на САЩ - Джо Байдън, който обещава енергийна реформа на стойност $2 трилиона долара насочен към зелена енергия.

От Байдън се очаква да внесе по-благоприятни политики за финансиране. В същото време ниските лихвени проценти са като ракетно гориво за финансиране на проекти свързани с чиста енергия, които често са свързани с големи заеми.

Вероятно може да изброим още десетки причини затова да предприемете инвестиции във възобновяема енергия, но тук ще споменем само някои от тях.

 • "Ние очакваме до 2050 година да бъдат инвестирани 13,3 трилиона долара в нови енергийни мощности като 77% от тях ще отидат към възобновяеми източници", предвиждат от BloombergNEF
 • В рязък контраст с останалите енергийни източници, електричеството от възобновяеми енергийни източници ще нарасне със 7% през 2020 година, според доклада на IEA. В същото време глобалното търсене на енергия ще се понижи с 5%.
 • Въпреки икономическата несигурност, апетитът на инвеститорите за възобновяеми източници остава силен. От януари до октомври 2020 г. търгуваният възобновяем капацитет е с 15% по-висок в сравнение със същия период на миналата година, нов рекорд.
 • Акциите на публично търгуваните производители на оборудване за възобновяеми източници и разработчици се представиха по-силно от повечето основни индекси на фондови пазар. През октомври 2020 акциите на соларни компании по света са се удвоили спрямо декември 2019 година.

Източник: EIA, 7 януари 2020

 • Добавянето на възобновяеми мощности е на път към рекордно разширяване от близо 10% през 2021 г. Това ще бъде най-бързия растеж от 2015 година насам, воден от блокираните проекти през 2020 и мерките взети от ключови правителства като САЩ, Индия и някои европейски държави.
 • Общият инсталиран вятърен и слънчев фотоволтаичен капацитет е на път да надмине природния газ през 2023 и въглищата през 2024 година.
 • Възобновяемите източници ще изпреварят въглищата, за да станат най-големият източник на производство на електроенергия в света през 2025 година.

Източник: EIA, 7 януари 2020

С инвестиции във възобновяема енергия чрез фондовите пазари Вие получавате:

 1. Експозиция в една от най-бързо развиващите се индустрии в света
 2. Експозиция в иновациите
 3. Екологични, социални и управленски инвестиции (ESG) - инвестиции, които търсят положителна възвръщаемост и дългосрочно въздействие върху обществото, околната среда и резултатите от бизнеса.
 4. Защита на съществуващия капитал от инфлация
 5. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
 6. Възможности за диверсификация на портфейла от активи
 7. Възможности за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти
 8. Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
 9. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
 10. Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admirals минималния депозит е само €1)

Инвестирайте в акции на компании за възобновяема енергия, още над 4000 акции и над 200 ETF-и със сметка Invest.MT5 от Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

Рискове при инвестиране във възобновяема енергия

Един от най-големите недостатъци на възобновяемите енергийни източници е, че слънцето не винаги грее еднакво силно, вятърът не се движи с постоянна скорост, вълнението не винаги е едно и също. Този проблем, известен като прекъсване, поставя възобновяемите източници в неравностойно положение на изкопаемите горива, които могат да произвеждат постоянна мощност.

Резки промени при източниците на зелена енергия може да се отразят негативно на произведената мощност, съответно и на възвръщаемостта на инвестициите в зелена енергия.

 Друг сериозен недостатък може да е цената. Често енергията произвеждана от възобновяеми източници може да е по-скъпа от изкопаеми горива като природен газ, например.

Други рискове може да са:

 1. Потенциално намаляване или прекъсване на държавните стимули за индустрията
 2. Потенциална промяна в държавните регулации
 3. Спадът в цените на изкопаемите горива (петрол, газ и тн) може да понижи търсенето на енергия от възобновяеми източници
 4. Висока волатилност при цените на акции на компании за възобновяема енергия

След като вече знаете предимствата и недостатъците на инвестициите във възобновяема енергия, да видим как може да направите инвестиции в тази индустрия?

Колко капитал да отделите за инвестиции във възобновяема енергия?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

 1. Лични възможности
 2. Персонални финансови цели
 3. Лична толерантност към риск

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива. Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Как да направите инвестиции във възобновяема енергия?

Добре е да запомните, че, за да направите инвестиции във възобновяема енергия, трябва да имате точните инструменти и конкурентни условия затова. Но да видим кои инструменти за търговия и инвестиции може да използвате?

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до акции на компании за възобновяема енергия. Admirals предлага платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5.

Започнете търговия с акции на компании за възобновяема енергия на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

Най-добрата платформа за множество активи


След като вече имате посредник и платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индустрията възобновяема енергия. Те включват:

 1. Акции на компании за възобновяема енергия
 2. Договори за разлика (ДЗР) на акции за възобновяема енергия
 3. Борсово търгувани фондове (ETF) за възобновяема енергия

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Сега да разгледаме с повече подробности какво представляват горните три възможности за инвестиции във възобновяема енергия.

Акции на компании за възобновяема енергия

Акция е ценна книга с променлива доходност, която Ви предоставя възможност да притежавате дял от компания. Една акция е единица от собствеността на една компания. 

Например ако дадена компания е емитирала 100 акции, а Вие сте купили 10 акции на тази компания, то следователно Ви притежавате 10% от нея. Притежанието на акции може да Ви даде (но не винаги) някое от следни права:

 • Право на дивидент
 • Право на глас на общото събрание
 • Право на ликвидационен дял

Повечето компании емитират и продават акции с цел да наберат по-голям капитал, за да финансират дейностите си.

Преимущества на инвестиции и търговия с реални акции:

 1. Реално притежание на базовия с всички прилежащи имуществени права
 2. По-малък риск поради липсата на употреба на ливъридж
 3. Без суап такси за държане на позицията отворена през нощта
 4. По-стабилна регулация

В същото недостатъците на инвестиции и търговия с реални акции спрямо търговия с ДЗР на акции са:

 1. Липса на възможност за отваряне на къси позиции
 2. Липса на възможност за употреба на ливъридж
 3. Наличие на такси и комисионни при покупка и продажба
 4. Липса на възможности за търговия на множество различни пазари

Независимо дали ще се насочите към търговия с ДЗР на акции или търговия с реални акции трябва да се насочите към регулиран брокер като Admirals.

ДЗР на акции за възобновяема енергия

ДЗР или CFD (англ. Contract for Difference) e договор за разлика, който се сключва между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са чрез брокер, вместо реална доставка на търгувания актив.

На практика, договорите за разлика предоставят на инвеститорите почти всички предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават.

Нека първо да отбележим предимствата на търговията с договори за разлика:

 1. Къси продажби. Едно от основните предимства на днешната ДЗР търговия се крие във възможността за къси позиции. По този начин потенциално можете да печелите и при ръст и при спад на пазара.
 2. Употреба на ливъридж. ДЗР позволяват да управлявате по-голяма сума от тази, която притежавате в търговската си сметка. Това се случва чрез употреба на ливъридж.
 3. Възможност за сделки в рамките на деня. ДЗР позволяват да се възползват от краткосрочните движения на цените на пазарите на акции, индекси или суровини.
 4. Лесен достъп до глобалните пазари. Лесен достъп до много финансови инструменти, като акции, облигации, валути, суровини, криптовалути и тн чрез избран от Вас посредник.
 5. При ДЗР търговия с Admirals често няма такси и комисионни за откриване и закриване на позиции.
 6. Налични са многобройни стилове на търговия (поне при някои брокери като Admirals).

Както всяка една инвестиция и ДЗР имат своите недостатъци:

 1. Няма притежание на базовия актив, с което няма и имуществени права при фалит на компанията.
 2. ДЗР може е по-слабо регулиран продукт.
 3. Ефектът на ливъриджа може да е нож с две остриета. Това означава, че освен да увеличава потенциалните печалби, финансовият лост повишава и потенциалните загуби.
 4. Суап такси за задържане на позицията през нощта.

Борсово търгуван фонд за възобновяема енергия

ETF (англ. exchange traded fund) в превод на български означава борсово търгуван фонд. Най-общо ETF представлява кошница от ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник (брокер).

Тези фондове могат да инвестират в множество различни класове активи (акции, облигации, индекси, суровини, валути и тн). Съществуват множество различни борсово търгувани фондове, които инвестират в акции на компании за възобновяема енергия.

Предимствата на инвестиции в ETF за възобновяема енергия:

 • По-ниски разходи, тъй като можете да купите кошница от акции, вместо само една
 • Директна диверсификация на портфейла
 • Данъчна ефективност (например активно управляваните взаимни фондове често купуват и продават активи, което генерира капиталови печалби, които от своя страна подлежат на данъчно облагане, при ETF-ите не е така)

Недостатъците включват:

 • В някои случаи ETF може да има по-ниска ликвидност от акциите
 • Може да има известни разминавания с базовия актив, който следва фонда

Няма правилен или грешен инструмент, с който да започнете инвестиции в акции на компании за зелена енергия. Просто трябва да изберете най-подходящия за Вашия стил на търговия и инвестиции.

Тествайте инвестиции в акции, ДЗР и ETF без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера по-долу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

Как да изберете най-добрите акции за възобновяема енергия?

Преди да изберете Вашите най-добри акции за възобновяема енергия трябва да обмислите към кой от петте вида компании да се насочите или към комбинация от тях. В следващите редове ще разгледаме с няколко изречения всеки един от петте вида компании за зелена енергия.

Производители на компоненти и монтажи

Тези компании изграждат и инсталират механичното оборудване, необходимо за генериране на възобновяема енергия. Те могат да включват:

 • Производители на слънчеви клетки и панели като First Solar и SunPower
 • Производители на компоненти и аксесоари като SolarEdge и Enphase
 • Инсталатори на слънчеви енергийни системи като Sunrun 
 • Производители на вятърни турбини и лопатки като General Electric, Siemens и Vestas Wind Systems

Тези компании правят пари, като продават продукт или услуга на клиентите и като такива техните приходи имат известна променливост. Приходите им може да се увеличават, когато търсенето нараства, конкуренцията се свива или при засилване на цялата индустрия. Това ги прави по-рискови, но също така може да предложат и по-висока възвръщаемост.

На следващото изображение можете да намерите графика на цената на акциите SunPower:

Източник: Admirals MetaTrader 5, #SPWR CFD, Дневна графика с диапазон на данните 24 юни 2019 - 7 януари 2020 година. Изготвена на 7 януари 2020 в 17:40 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Комунални услуги

Компаниите за комунални услуги в тази индустрия генерират енергия и я продават на крайните потребители. Докато повечето компании за комунални услуги все още произвеждат голяма част от електричеството си от изкопаеми горива, някои инвестират сериозно във възобновяеми енергийни източници.

Една от най-големите компании за комунални услуги свързани с възобновяема енергия е NextEra Energy. Тя набляга на слънчева и вятърна енергия.

Производители на енергия

За разлика от компаниите за комунални услуги, които имат по-интегриран бизнес като произвеждат енергия и директно я разпределят на клиентите, някои компании се фокусират само върху експлоатацията на възобновяеми енергийни източници. 

Те обикновено продават електроенергията, която тези съоръжения генерират в рамките на дългосрочни споразумения за закупуване на енергия с фиксирана ставка (PPA) на компании за комунални услуги и други крайни потребители, като промишлени инсталации и центрове за данни.

Чрез подобни договори компаниите производители на енергия си осигуряват предвидим паричен поток, по-голямата част от който те изплащат на своите инвеститори чрез дивиденти. Примери за подобна компания е Brookfield Renewable Partners.

Източник: Admirals MetaTrader 5, #BEP Дневна графика с диапазон на данните 24 юни 2019 - 7 януари 2020 година. Изготвена на 7 януари 2020 в 17:52 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Производители на биогорива и биомаса

Тези компании произвеждат възобновяеми горивни продукти, които продават на клиентите като заместител на изкопаемите горива. Например, Clean Energy Fuels произвежда Redeem, който е възобновяем природен газ, произведен от органични отпадъци, идващи от депа и ферми. Това гориво е до 70% по-чисто за изгаряне от дизела и бензина.

Тъй като компаниите за биогорива и биомаса правят заместители на изкопаемите горива, те могат да бъдат силно чувствителни към промените в цените на суровините. Това ги прави по-подходящи за инвеститорите, които търсят повече от съотношението риск/доходност.

Производители на електрически превозни средства и компоненти

Компании като Tesla и Nio разработват и произвеждат изцяло електрически превозни средства, за да заменят тези, задвижвани с двигатели в вътрешно горене.

И така, те възприемат различен подход от производителите на биогорива при нарушаването на фокусирания върху транспорта сегмент на енергийния пазар. Tesla предлага потенциално изцяло възобновяемо електрическо превозно средство, тъй като продава и интегрирана слънчева система на покрива, която включва панелите и акумулатора.

Отдолу можете да видите графиката на цената на акциите на Nio:

Източник: Admirals MetaTrader 5, #NIO.US CFD, Дневна графика с диапазон на данните 24 юни 2019 - 7 януари 2020 година. Изготвена на 7 януари 2020 в 17:47 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Основни показатели на компаниите за възобновяема енергия

Всеки сектор на пазара има специализирани термини или специфични за отрасъла показатели, които инвеститорите трябва да познават. Ето пет от най-важните показателя, които ще Ви помогнат да изберете най-добрите акции за възобновяема енергия.

Мегавати (MW)

Мегават е един милион вата електричество. Компаниите за възобновяема енергия използват този показател, за да покажат колко енергия биха могли да генерират, ако централата работи с пълния си капацитет. За да поставим този показател в перспектива, 1 MW мощност може да отговори на нуждите от електроенергия на 1000 жилища.

Мегаватчас (MWh)

Докато една възобновяема електроцентрала може да има капацитет да произвежда 1 MW мощност, това не означава, че ще генерира толкова много енергия. Това е така, защото възобновяемите източници на енергия като вятъра и слънцето не винаги произвеждат енергия, което е проблем, известен като прекъсване.

И така, компаниите от възобновяеми източници използват MWh, за да покажат колко електроенергия са генерирали през даден период.

Цена на Ват

Този показател измерва колко струва производството на ват електроенергия. Докато горивото за възобновяемите източници (вятър, слънце и вода) са безплатни, слънчевите панели и вятърните турбини струват пари за изграждане и поддръжка.

Компаниите за възобновяема енергия нормализират разходите с този показател, което прави по-добро сравнение "ябълки с ябълки" с източници на изкопаеми горива като въглища, например.

Ефективност

Този термин се отнася до това колко от слънчевата светлина се превръща в електричество от слънчевия панел. През 2020 най-ефективните слънчеви панели са с около 23% ефективност . Колкото по-висока е ефективността, толкова по-добре слънчевият панел генерира електричество от слънцето.

Пари в наличност за разпространение (CAFD)

Този показател измерва колко пари е произвела една компания от възобновяеми енергийни източници за период, който би могла да разпредели на инвеститорите. Това го прави подобен на свободния паричен поток.

Компаниите за възобновяема енергия, фокусирани върху изплащането на дивиденти, ще използват този показател, така че инвеститорите да могат да измерват устойчивостта на своите изплащания.

Получете шанс за доходност като започнете търговия и инвестиции в над 8000 финансови инструмента. Килкнете на следващия банера и започнете сега:

Търсите акции с висок дивидент?

Инвестирайте с Admirals и избирайте сред 4000 глобални акции

Как да започнете търговия с акции за възобновяема енергия?

След като знаете какво е възобновяема енергия, какви са различните видове, защо да започнете инвестиции в акции на компании за възобновяема енергия, колко капитал да отделите и как да инвестирате в тези компании е време да преминете към по-интересната практическа част - да направите своята инвестиция в акции на компании за зелена енергия.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с акции.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите покупка на акции за възобновяема енергия като използваме JinkoSolar Holding ДЗР. По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в акции.

Как да купите акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на JinkoSolar Holding (#JKS)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на JinkoSolar Holding Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на JinkoSolar Holding (#JKS)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на JinkoSolar Holding Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Акции на Google: Как и защо да инвестирате в тях?
Google без съмнение е една от най-успешните технологични компании в историята, с почти пълен монопол в индустрията на търсачките и е толкова вкоренена в съвременния живот, че самата дума се е превърнала в глагол. Ето защо и акциите на Google са толкова популярни сред инвеститорите? Искате да научите...
Акции на Netflix: Как и защо да инвестирате в компанията?
Netflix е една от малкото технологични компании, които успяха да оцелеят след спукването на "дотком" балона в началото на 2000 година. Оттогава досега бизнесът на стрийминг платформата нарасна експоненциално, а с това и цената на акциите на Neflix. Всичко това привлече вниманието на инвеститорите, к...
Кучетата на Дау 2024: Кои са те и как да инвестирате в тях?
В тази статия изследваме популярната стратегия за инвестиции в акции, наречена Dogs of the Dow (Кучетата на Дау), нейното историческо представяне и как да започнете с нея днес. Въпреки че никоя инвестиционна стратегия не може да предскаже бъдещето, Кучетата на Дау може да послужи като добра основа з...
Виж Всички