Природен газ: Как да се възползвате от промените в цената му?

Юни 30, 2020 14:35 Europe/Sofia

Едно от най-важните и полезни горива на нашата планета определено се нарича природен газ. Той задоволява около 23% от енергийните нужди на света и и изглежда важността на "синьото гориво" ще нарасне още повече в следващите години, след като Международната агенция по енергетика прогнозира 40% ръст в търсенето на природен газ до 2040 година.

Вероятно голяма част от вас са чували в новините за промените в цената на природния газ, но едва ли са много тези които знаят как да се възползват от тези промени в цената на "синьото гориво".

В статията ще разберете:

 • Какво е природен газ?
 • Как се добива природен газ?
 • Природен газ свойства и характеристики
 • Кои са най-големите производители на природен газ?
 • От какво зависи променливата цена на природен газ?
 • Как да направите инвестиции в природен газ?
 • Различните видове газови компании
 • Коя е най-добрата платформа за търговия с природен газ?

Да започваме!

Какво е природен газ?

Природният газ е изкопаем източник на енергия, който се е образувал дълбоко под земната повърхност. В природен газ се съдържат множество различни съединения. Най-големият компонент на природния газ е метан, съединение с един въглероден атом и четири водородни атома (СН4).

Природният газ съдържа и по-малки количества течности (NGL, които също са течности от въглеводород) и невъглеводородни газове, като въглероден диоксид и водна пара. Ние използваме природен газ като гориво и за производство на енергия, материали и химикали.

Преди милиони до стотици милиони години и през дълги периоди от време, останките от растения и животни са натрупани в дебели слоеве на земната повърхност и океанските дъна, понякога смесени с пясък, кал и калциев карбонат. С течение на времето тези слоеве са погребани под пясък, кал и скала.

Налягането и топлината са променили част от този богат на въглерод и водород материал във въглища, други в петрол, а трети в природен газ.

Природен газ - история

През 500 г. пр. Н. Е. Китайските цивилизации създават тръбопроводи, направени от бамбукови дървета, за да транспортират природен газ. Газът е използван като източник на гориво за създаване на питейна вода чрез кипене на морска вода за отделяне на солта.

Природен газ е намерен в Америка през 1626 г. от френски изследователи, които забелязват, че коренните американци запалват газове, които проникват от езерото Ери. Повече от 100 години по-късно през 1785 г. Великобритания става първата страна, комерсиализирала използването на природен газ, използвайки го за зареждане на фарове и улични светлини.

След втората световна война започва истинският бум на световната газова индустрия. До 60-те години на миналия век в САЩ са изградени хиляди мили газопроводи за природен газ, а индустрията продължава да се разраства и в момента.

Природен газ свойства и характеристики

Природният газ е по-лек от въздуха. При концентрация на природен газ от 5 до 15% във въздуха сместа е взривоопасна. Температурата на самозапалване на природния газ 537°С при атмосферни условия. В същото време природният газ се втечнява при –161 °С

Основните продукти при изгарянето на "синьото гориво" са въглероден диоксид и водни пари. Топлината на изгаряне на природния газ е 7000 - 9000 Kcal/m3.

Газът няма мирис. За да бъде забелязвано изтичането му, към него се добавя миризлив химикал (одорант), имащ рязка и неприятна миризма.

Видове природен газ

На места природният газ се е движил в големи пукнатини и пространства между слоеве надвиснала скала. Природният газ, намиращ се в тези видове образувания, понякога се нарича конвенционален природен газ.

На други места природният газ се среща в малките пори (пространства) в някои образувания от шисти, пясъчници и други видове утаечни скали. Този природен газ се нарича шистов газ, а понякога се нарича неконвенционален природен газ.

Находищата на синьото гориво често са смесени - нефт и природен газ. Този вид природен газ се наричан свързан природен газ.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Как се добива природен газ?

Повечето природен газ идва от четири основни източника:

 • Конвенционален газ - генерира се, когато газът изтича от пукнатини с образуване на пясъчник, където се затваря
 • Плътният пясъчен газ - генерира се, когато газът изтича от източник в образуване на пясъчник, където той попада в непромокаем пясъчник
 • Метан от въглищни слоеве - генериран като форми на въглища от разлагащи се органични материали
 • Шистов газ - Природен газ, който е хванат в шисти

Търсенето на природен газ започва с геолози, които изучават структурата и процесите на земята. Те намират видовете геоложки образувания, които вероятно съдържат находища на природен газ. Геолозите често използват сеизмични проучвания на сушата и в океана, за да намерят подходящите места за сондиране за нефт и природен газ.

Сеизмичните проучвания създават и измерват сеизмични вълни в земята, за да се получи информация за геологията на скалните образувания.

Ако резултатите от сеизмичните проучвания показват, че обектът има потенциал за производство на природен газ, се пробива и изпитва проучвателен кладенец. Резултатите от теста предоставят информация за качеството и количеството на природния газ, наличен в ресурса.

В Съединените щати и в няколко други страни природен газ се произвежда от шисти и други видове утаечни скални образувания чрез притискане на вода, химикали и пясък в кладенец под високо налягане.

Повечето находища на природен газ в световен мащаб обикновено са в близост до петролните кладенци. Колкото по-дълбоко е находището, толкова по-голям е процентът на природен газ спрямо нефт. Най-дълбоките находища са чист природен газ.

Природният газ се намира и в червата на животни и хора, както и в райони с ниско съдържание на кислород в близост до повърхността на земята.

Употреба на природен газ

Днешната употреба на природен газ изглежда много разнообразна и се разширява все повече. За разлика от други изкопаеми горива, приложенията на природния газ са в множество различни икономически сектори и индустрии.

Но да видим къде е основаната употреба на природен газ:

 • Отопление и друга домашна употреба на природен газ
 • Генериране на електрическа енергия
 • Гориво за транспорт
 • Индустриална употреба на природен газ - производство на бои, амоняк, тор, пластмаса, лекарства

Разбира се, природният газ има и много други приложения, но това са най-големите, където се изразходват най-големи количества от "синьото гориво".

Най-големите производители на природен газ в света

Страните, които най-големите производители на природен газ в света са:

 1. САЩ
 2. Русия
 3. Иран
 4. Канада
 5. Катар
 6. Китай
 7. Норвегия
 8. Австралия
 9. Саудитска Арабия
 10. Алжир

Ето и графика на световната продукция от природен газ по региони за периода 1973 - 2018:

Източник: EIA

Цена на природен газ - от какво се влияе?

Суровини като нефт и газ играят ролята на двигатели на света. Нашите животи едва ли биха били същите без наличието на петрол и природен газ.

Това разчитане на петрола и природния газ прави колебанията на цените в нефтената и газовата индустрия лесни да бъдат забелязани за потребителите. Колебанията най-лесно се виждат на бензиностанцията, когато пълним резервоара на своя автомобил.

Как може да се възползвате от промените в цената на природния газ? Вижте в статията.

Тези промени в цените може да изглеждат произволни, но няколко фактора действително влияят на увеличаването и намаляването на цените на петрола и газа. Образуването на волатилната цена на природния газ се отнася до много повече от простото търсене и предлагане. Ето и някои от основните фактори, които и влияят:

 • Циклични фактори. Традиционно търсенето на природен газ е циклично и сезонно като е най-високо през зимата (поради отоплението) и най-слабо през лятото. Така се стига до скок в търсенето на газ през януари и февруари, както и кореспондиращ спад през юли и август. Със сравнително скорошната тенденция за използване на природен газ за производство на електроенергия обаче това циклично поведение леко се промени. Търсенето на природен газ все още намалява през лятото, но сега природният газ се използва за производство на електроенергия за захранване на търговско и жилищно охлаждане. Това води до нов скок в търсенето през лятото. Лятният скок обаче е по-малък от зимния шип, но не е незначителен.
 • Превключване между горивата. Повечето търговски и битови потребители използват само природен газ за задоволяване на енергийните си нужди, но някои промишлени потребители и комунални услуги, които генерират електричество, имат възможност да превключват между различни горива. Това е един от случаите, когато вместо търсенето да засяга цената на природния газ, цената оказва влияние върху търсенето. Например, ако цената на природния газ се разглежда като твърде висока от електрическия генератор, те могат да преминат към по-евтино гориво като въглища, което намалява търсенето на природен газ.
 • Икономиката. Състоянието на икономиката също може да повлияе на търсенето на природен газ. Ако икономиката върви добре, промишленото производство се увеличава, което води до ръст в търсенето на природен газ. В слаби икономически периоди индустриалното производство намалява, което води до по-слабо търсене на газ.
 • Нива на запасите. Енергийната информационна администрация публикува доклад всяка седмица с подробности за текущото съхранение на природен газ и цените често се променят в резултат на този доклад. Ако има спад в запасите, който е по-голям от очакванията или добавената сума за съхранение след последния отчет е по-малка, цените могат да се повишат. Ако се случи обратното, цените обикновено падат.
 • Технологичен напредък. Напредъкът в технологиите, които улесняват добива на газ, както и иновациите в използването на природен газ, като например използването на природен газ като алтернативно гориво за превозни средства, увеличават обема на произвеждания газ и намират добра употреба за него.
 • Природни бедствия и кризи. Ако дадено природно бедствие или криза застрашава доставките на природен газ, то волатилността в цената на газта определено ще се увеличи. Подобна волатилност може да предизвикана и от политически и икономически кризи.
 • Повреди в инфраструктурата за доставки. Сериозна повреда в инфраструктурата за добив и транспортиране на природен газ може да доведе от промяна в предлагането, съответно и в настоящата цена на природен газ.

Важно е да отбележим, че като крайния потребител получава една цена на природен газ, а тази на световните финансови пазари може да е различна. Цената на газта на пазарите е за естественото и състояние, в което излиза от земята. Докато след това може да има разходи за рафиниране, транспортиране, акцизи и такси.

Все пак в повечето случаи има права корелация между движението на цената на газа на финансовите пазари и актуалната цена на природен газ за крайния потребител.

Тествайте търговията и инвестициите в природен газ без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу!

Транспортиране на природен газ

Метанът в природата е в газообразно състояние и това го прави по-труден за транспортиране в сравнение с течните горива като петрола например.

Докато течностите могат да се движат с камиони, цистерни, железопътни линии или тръбопроводи, природният газ може да се стича само по дългопроводителни газопроводи до пазарни центрове, освен ако не е превърнат в течност, което е скъп процес. Поради това производителите на природен газ трябва да имат адекватен достъп до тръбопроводи и друга инфраструктура.

От газовият кладенец природният газ и течностите (NGL) потичат в събирателен тръбопровод, който ще ги транспортира до инсталация за преработка на природен газ, който ще отдели газа от течността. След това природният газ потича по международната тръбопроводна мрежа.

Междувременно течностите се насочват към фракциониращ комплекс, който разделя смесения поток на различните му компоненти като етан, бутан и пропан. Оттам и те се насочват към потребителите.

Втечнен природен газ

Както вече споменахме, природният газ е в газообразно състояние, но може да бъде доведен и до течно такова след обработка. Така се получава втечнен природен газ.

Все пак това изисква изграждането на сериозна инфраструктура от газовите компании като агрегати за втечняване, които използват хладилник за охлаждане на газта до –161 °С.

В този момента газът става втечнен природен газ, след което може да бъде натоварен в специализирани кораби за транспортиране на газ, които да ги превозят до глобалните пазари.

След като достигне дестинацията си, този втечнен природен газ преминава процес на регазификация през топлообменници, които го връщат отново в газообразно състояния, за да може да протече по локалната тръбопроводна мрежа.

Инвестиции в природен газ

Вече знаете какво е природен газ, къде се добива природен газ, основните приложения на природния газ, както и най-важните фактори, които влияят на цената на "синьото гориво"! Сега остава да материализирате тези знания и да се опитате да се възползвате от промените в цената на природния газ чрез инвестиции и търговия с природен газ.

Ако все още не сте се убедил защо трябва да направите инвестиции в природен газ, то следващата част на статията ще отговори и на този ваш въпрос.

Защо да направите инвестиции в природен газ?

Нека да разделим въпроса на две: Защо да направите инвестиции и Защо да инвестирате в природен газ. На първият въпрос могат да бъдат дадени множество различни отговори, но два от основните са:

 • За да подобрите финансовото си състояние и увеличите наличния капитал
 • За да защитите наличния капитал от инфлация

С инвестиция в природен газ вие потенциално бихте могли да се възползвате очакваното повишение в търсенето на природен газ като получавате експозиция в една от суровините с най-ключово значение в света, експозиция в иновациите, възможности за създаване на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти, както и висока ликвидност.

Сега да видим защо да се насочите към инвестиции в природен газ?

Тук ще изброим само някои от причините, които може да Ви подтикнат към инвестиции в природен газ:

 1. Природният газ задоволява около 23% от енергийните нужди на света. Очакванията са този процент да нарасне до 26% през 2040 година.
 2. Глобалното търсене на енергия се очаква да нарасне с 25% за същия период.
 3. Природният газ е много универсално гориво. Например, повече от 70% от петролът използван в САЩ е за транспорт, докато природния газ има множество различни приложения.
 4. Природният газ е най-чисто изгарящото изкопаемо гориво.
 5. Природният газ е част от бъдещето на възобновяемата енергия. Докато природният газ се конкурира срещу възобновяемите енергийни източници за дял от енергийния пазар, двата източника се допълват в подпомагането на енергийните нужди в света, като същевременно намаляват въглеродните емисии.
 6. Природният газ е много по-евтин от базираните на батерии опции за съхранение на енергия.
 7. Природният газ е в изобилие, има много от него и може да отговори на нарастващото търсене.
 8. Диверсификация на портфолио от други активи.

Важно е да запомните, че всяка инвестиция включва рискове и инвестицията в природен газ не е изключение. Например, промените в търсенето и предлагането водят до висока волатилност в цената на "синьото гориво". Ако цените паднат прекалено много производителите могат да сметнат, че не е рентабилно да произвеждат повече газ.

Газовата индустрия също може да е изправена пред регулаторен натиск, тъй като правителствата могат да решат да приемат закони, които затрудняват получаването на разрешителни за сондаж, както и ограничения за местата, в които могат да се правят проучвания.

Въпреки това потенциалът, който е наличен пред природния газ не може да се отрече и с употребата на подходяща стратегия за риск мениджмънт на инвестициите наличните рискове могат да бъдат умело управлявани.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Как да направите инвестиции в природен газ?

Има четири основни начина да започнете инвестиции и търговия с природен газ като използвате финансовите пазари:

 1. Договори за разлика на природен газ
 2. Фючърсни контракти на природен газ
 3. Акции на газови компании
 4. Борсово търгуван фонд инвестиращ в природен газ или в акции на газови компании

Нека да разгледаме всяка една от тази възможности поотделно и в повече детайли.

Договори за разлика на природен газ

Един от най-достъпните начини да започнете търговия с природен газ е чрез договори за разлика (ДЗР). ДЗР е финансов дериват, който позволява да се възползвате от променящата се цена на природния газ, без да се налага физически да притежавате този актив или други договори базирани на него.

Договорите за разлика имат някои предимства пред останалите варианти за търговия с природен газ и сега ще изброим част от тях:

 • Възможност за търговия с природен газ без да го притежавате физически
 • Възможност да печелите и при ръст, и при спад в цената на природния газ като отваряте дълги и къси позиции
 • Възможност да търгувате в по-краткосрочен план, тъй като Вашите сделки се изпълняват в рамките на по-малко от секунда
 • Възможността да получите по-големи печалби за Вашата инвестиция - ДЗР е финансов дериват с ливъридж, което означава, че можете да управлявате по-голяма сума, от тази която сте депозирали във Вашата сметка (така че, ако един брокер предлага 1:10 ливъридж, за всеки $ 1, който инвестирате, можете да търгувате природен газ за $10)
 • Възможността да търгувате и инвестирате на широк диапазон от пазари от една платформа - професионалните брокери като Admiral Markets предлагат ДЗР върху хиляди финансови пазари включително валути, акции, суровини, борсово търгувани фондове, криптовалути и други.
 • Опцията да търгувате с по-малки по размер контракти, което означава по-нисък риск (например стандартните фючърси на природен газ включват 10 000 MMBtu (милиона британски термални единици) природен газ, докато един стандартен лот ДЗР е 1000 MMBtu, а 0.1 лота са само 100 MMBtu)

Разбира се употребата на ливъридж, чрез която целите увеличаване на печалбите може да доведе и да увеличаване на потенциалните загуби. Освен това ДЗР са обект на суап такси.

Но как реално работи търговията с договори за разлика? Сега ще дадем един кратък пример, за да илюстрираме процеса.

Пример за търговия с природен газ чрез договори за разлика

За да добиете представа за това как работи търговията с ДЗР и как да изчислите потенциалната си печалба или загуба, трябва да разберете:

 1. Размерът на сделката
 2. Разликата между цената на отваряне на сделката и тази на затваряне
 3. Всички разходи и такси по сделката

Що се отнася до размера на сделката, търговията с ДЗР се измерва в "лотове", което е размерът на стандартен договор в основния актив. В случая при природен газ размерът е 1000 MMBtu.

Ако смятате, че цената на природния газ ще се увеличи, ще отворите сделка за покупка, известна също като дълга позиция. Ако смятате, че цената ще се понижи, бихте отворили сделка за продажба, известна също като къса продажба (къса позиция).

Важно е обаче да имате предвид и разходите за търговия. Разходите, начислени от брокери за търговия с ДЗР, попадат в три категории:

Спред е разликата между цена купува и цена продава на даден финансов актив. Цената за покупка всъщност винаги е малко по-висока от тази за продажба. Това означава, че ако отворите дълга позиция в даден актив и веднага я затворите, реално ще претърпите загуби, тъй като ще продадете актива на по-ниска цена от тази, на която сте я купили.

Разликата е малка, в момента, в който пишем тези редове, Admiral Markets предлага среден спред за търговия с природен газ от 4 цента. Но стойността може да нарасне ако правите големи големи сделки (например няколко десетки лота) или голям брой сделки.

Този спред е една от таксите, начислявани от брокера, и преди дадена сделка да стане печеливша, цената на актива трябва да премине спреда. Това е една от причините, поради които е важно да разгледаме колко конкурентни са спредовете на брокера, тъй като те са основна част от разходите за търговия.

Някои брокери могат да наложат комисионна в допълнение към или вместо спред. Това е или процентна или фиксирана сума, взета от търговията, и обикновено има минимална комисионна, която ще бъде начислена.

Последната такса е суапът, който представлява корекция на лихвата, поради употребата на заемни средства (ливъридж), която се начислява за задържане на отворени позиции през нощта. Имайте предвид, че за къси позиции все пак може да получите платена лихва.

Можете да започнете търговия с договори за разлика на природен газ при конкурентни условия и с регулиран брокер като Admiral Markets. Просто потърсете инструментът NGAS на платформата MetaTrader 5 и направете първата си сделка с природен газ ДЗР.

Ето и графика да ДЗР на природен газ:

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Природен газ ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 28 септември 2018 - 6 май 2020 година. Изготвена на 6 май 2020 в 15:50 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Започнете търговия с природен газ ДЗР на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Изтеглете MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

Фючърсни контракти на природен газ

Една много обичайна опция за търговия и инвестиции в природен газ са фючърсните контракти, наричани накратко фючърси.

Фючърсният контракт е споразумение за покупка или продажба на актив на предварително определена цена в определено време в бъдеще. От търговска гледна точка трейдърът има малък интерес да получи самия актив (обикновено 1000 барела петрол), но просто търгува самия договор с печалба.

Да кажем, че фючърсен контракт с доставка на природен газ през декември се търгува на нива от $3.00 MMBtu. Ако трейдър вярва, че цената на природния газ ще се повиши преди изтичането на договора, той може да закупи договора сега с очакването, че ще успее да затвори договора с печалба преди изтичането му.

Ако цената природния газ се повиши, то трейдърът ще направи печалба от тази сделка, но ако се понижи, той ще регистрира загуба.

Имайте предвид, че когато търгувате с фючърси от Вас може да се изисква по-голяма сума за първоначална инвестиция, тъй като маржин изискванията може да са по-високи от тези при търговия с природен газ чрез ДЗР.

Инвестиции в акции на газови компании

Има множество публично търгувани компании, които имат различни нива на експозиция в газовата индустрия. Тъй като нефт и природен газ често се добиват заедно, много компании са и петролни, и газови компании. Това може да е предимство, тъй като инвеститорите получават възможност за диверсификация на експозицията си в две енергийни суровини, вместо в една.

Трябва да отбележим, че повечето газови компании са разделени в четири основни потока в зависимост от това в коя част от газовата индустрия спадат.

 1. Газови компании в началото на потока
 2. Газови компании в средата на потока
 3. Газови компании в края на потока
 4. Интегрирани газови компании

Нека сега да разгледаме по-подробно всеки един вид от тези компании, за да може да инвеститорите да по-уверени точно в каква посока искат да насочат своите инвестиции.

Газови компании в началото на потока

Газови компании в началото на потока са отговорни за намирането и извличането на синьото гориво от находища на природен газ. Те използват различни техники за проучване за нефт и газ като добивът може да бъде на сушата или под вода.

Когато се прави оценка на газови компании в началото на потока трябва да се разгледат следните показатели:

 • Нива на производство - размер на продукцията
 • Производствени разходи - цената на добива на единици петрол и газ
 • Прогнозите за резерви - колко нефт и газ остава в находищата на компанията

Цените на природния газ вероятно са най-големият фактор, който влияе върху цената на акции на газови компании в началото на потока. Когато цените на природния газ намаляват, маржовете на производителите също намаляват, което се отразява на печалбите им. Обратното същото е вярно.

Газови компании в средата на потока

Когато природният газ е извлечен от кладенеца, той трябва да бъде съхранен и транспортиран. Това обикновено се извършва по тръбопровод и терминали за съхранение. За тази част от газовата индустрия отговарят газови компании в средата на потока.

Съоръженията в средата на потока включват и инсталации за разделяне на течностите от природния газ и втечняването на "синьото гориво" до втечнен природен газ. И накрая, газовите компании в средата на потока могат също да експлоатират експортни терминали, където втечнен природен газ се зарежда на танкерни кораби за транспорт в чужбина.

Когато се прави оценка на газови компании в средата част на потока трябва да се разгледат следните показатели:

 • Размер и разположение на тръбопроводните мрежи
 • Качество на тръбопроводните мрежи
 • Надеждност на потока - договори, такси, регулирани активи
 • Нива на дълг

Проверката на рейтинга на дълга на компанията от някоя от основните рейтингови агенции като Moody's или Fitch Ratings може да ви помогне да си създадете представа колко добре компанията управлява финансите си.

Газови компании в края на потока

Компаниите в края на потока преработват петрол в бензин или нефтохимикали и го доставят на индустриални клиенти.

Тук трябва да отбележим, че повечето преработки на газ, включително фракционирането и пречистването, се извършват от газови компании в средата на потока, Затова няма отделяме сериозно внимание на този отнасящ повече за петрола подсектор, въпреки че има много интегрирани нефтени и газови компании, които оперират в това пространство в своя петролен бизнес.

Интегрирани газови компании

Интегрираните газови компании са фирми, които работят в повече от един поток. Обикновено такива компании дори оперират и в трите потока. Интегрирани са петте големи петролни и газови компании:

 • ExxonMobil
 • Royal Dutch Shell
 • BP
 • Chevron
 • Total

Ето и графика на цената на Exxon Mobil:

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5,#XOM, Дневна графика с диапазон на данните 20 септември 2018 - 7 май 2020 година. Изготвена на: 7 май 2020 в 19:44 часа. Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Някои по-малки газови компании също работят в множество потоци. Производителите, които също транспортират и изнасят газ, включват актуалния Tellurian, който е фокусиран върху износа на втечнен природен газ.

Когато оценявате интегрирана компания, трябва да разгледате операциите на цялата компания: в началото, в средата и в края на потока.

Често тези компании се справят по-добре от неинтегрираните компании, особено във времена на ниски цени на петрол и газ, защото техните рафиниращи и маркетингови оръжия, които са по-малко податливи на ценовите колебания, могат да компенсират трудностите при производството.

По същия начин, газови компании в средата на потока, които генерират надеждни пари, може да използват този капитал за покриване на изплащането на дивиденти, дори когато времената са трудни.

Започнете търговия с ДЗР на акции на най-известните петролни и газови компании в света с Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу!

Борсово търгуван фонд инвестиращ в природен газ

ETF (от английски exchange traded fund) в превод на български означава борсово търгуван фонд. ETF-ите са ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник. Тези борсово търгувани фондове могат да проследяват представянето на различни класове активи - от традиционни регистрирани на борсата компании до валути и суровини.

Именно тук се нареждат и газовите борсово търгувани фондове, които могат да бъдат два вида:

 1. ETF-и, които следват цената на природния газ
 2. ETF-и с акции на газови компании

При първият вид цената на борсовия търгуван фонд ще проследява цената на суровината природен газ като инвестира в деривати свързани с газта, например фючърсни контракти. United States Natural Gas ETF CFD (#UNG) е отличен пример за енергиен ETF, който има за цел да проследи цената на природния газ.

Борсово търгуваните фондове с акции на газови компании ви дават добра възможност да получите експозиция в цялата газова индустрия. Тези ETF-и притежават акции на редица газови компании, което е добра възможност и за диверсификация на портфолиото в този сектор

Два борсово търгувани фонда с акции на газови компании са:

ETF-ите предоставят на инвеститорите възможност за инвестиция в широката газова индустрия по различни начини и с по-ниски разходи. Те са смятат за малко по-безопасен и по-надежден начин за инвестиции в природен газ. Въпреки това инвеститорите имат по-слаб контрол върху управлението на инвестицията си.

С Admiral Markets получавате възможност да започнете инвестиции в природен газ чрез ДЗР и на трите изброени по-горе ETF-и с комисионни от само $0,01 на дял при минимална транзакция от $1.

Графика на цената на SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF CFD (#XOP) можете да видите на следващото изображение:

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5,#XOP, Седмична графика с диапазон на данните 8 юли 2012 - 7 май 2020 година. Изготвена на: 7 май 2020 година в 19:50 часа. Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Природен газ - прогнози

Според докладът на Международната агенция по енергетика от септември 2019 година, който споменахме по-рано, глобалната газова продукция е достигнала нови най-високи стойности с 3 937 милиарда кубични метра през 2018 г. Това е ръст от 4,0% спрямо 2017 година.

Този тренд се наблюдаваше още от Глобалната финансова криза като производството на природен газ нараства с годишен темп на растеж от 2,8% след 2009 година.

Консумацията на природен газ намаляваше през първите месеци на 2020 година на основните пазари, дори преди пандемията от Covid-19, според данните на МЕА от април 2020 г.

Данните, покриващи половината от глобалното търсене, сочат, че потреблението на газ е спаднало с повече от 3% през първото тримесечие на 2020 г. Тази констатация се основава на извадка от ключови пазари в Азия, Северна Америка и Европа.

Блокирането на икономиките в Китай (от януари), Европа (средата на март) и на други места по света упражни допълнителен натиск върху търсенето на природен газ.

"Глобалното търсене на природен газ може да намалее с 5% през 2020 година въз основа на нашите широки прогнози за годината. Този спад е по-малък от очаквания спад в търсенето на петрол, което отразява факта, че природният газ е по-малко изложен на срив в търсенето на горива за транспорт.", очакват от МЕА.

На следващата графика можете да видите годишния ефект от блокирането на икономиките от първия ден до 15 април върху потреблението на природен газ по сектор за отделни страни от Европа и САЩ.

Източник: EIA.

Този спад в потреблението на природен газ на годишна база ще бъде първият от 2009 година насам, когато потреблението пада с 2%. Освен това ще бъде най-големият регистриран годишен спад на търсенето, след като природният газ се оформи като основен енергиен източник във втората половина на 20 век.

По-бързото възстановяване след блокирането на икономиките в Европа и Северна Америка и по-кратките блокирания в други региони биха намалили отрицателното въздействие върху азиатските производствени икономики и регионите износители на газ. Така може да се стигне до спад в потреблението на природен газ с около 2,7%, вместо с 5%, предвиждат от агенцията.

Колко пари да отделите за инвестиции в природен газ?

Друг актуален въпрос, когато става въпрос за инвестиции е: "колко пари да отделим за инвестиции в природен газ"? Отговорът на този въпрос зависи от три основни фактора:

 1. Персоналните финансови възможности
 2. Личните финансови цели
 3. Толерантността към риск.

Всеки би трябвало да може сам и сравнително бързо да направи равносметка на моментните си финансови възможности. По този начин ще се направи оценка на това колко средства могат да бъдат отделени за инвестиционни цели.

Не инвестирайте капитал, който не може да си позволите да загубите, но и не подхождайте с инвестиционния капитал като към такъв, с който лесно може да се разделите.

След това започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще?

Може би бихте искали да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате. Отговорите на тези въпроси ще ви дадат представа за вашата финансова цел.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е вашата толерантност към риск или способността ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения (като изплащане на ипотека) и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последното място от собствения темперамент.

Също така можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че малки проценти възвръщаемост да изглеждат сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции в природен газ интересни и подходящи за различни цели.

Платформа за инвестиции в природен газ

Независимо дали искате да започнете краткосрочна търговия или дългосрочна инвестиция в природен газ, или хиляди други пазари, може би най-добрата платформа за направите това е MetaTrader 5 с приставката MetaTrader Supreme Edition.

Платформата MetaTrader предлага графика на спот цена на природен газ и още хиляди инструменти, които са лесни за използване и навигиране, заедно с допълнителни функции като търговия с един клик, наблюдение на търговията в реално време и пазарни данни в реално време.

Трейдърите могат да следят движението на цените на природния газ и широк спектър от други финансови активи, включително Форекс и ДЗР върху акции, суровини, борсови индекси и тн.

MetaTrader Supreme Edition (MTSE) е специално приложение, разработено от Admiral Markets за платформите за онлайн търговия Metatrader. Благодарение на приложението MTSE ще имате достъп до 60+ допълнителни възможности за анализи, които не се предлагат от стандартните платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Добрата новина е, че плъгинът MetaTrader Supreme Edition е безплатен за инсталиране, както за MT4, така и за MT5. Това означава, че можете спокойно да тествате, която искате от двете платформи, без притеснения.

Допълнителните функции на MTSE включват, но не се ограничават до,

 1. Търговски настроения
 2. Мини терминал и търговски терминал
 3. Търговия на тик-графика
 4. Симулатор за търговия
 5. Мини-графики, идеални за многократен анализ на времевите рамки
 6. Допълнителен пакет индикатори, като Пивот точки и Канал на Келтнър.

Определено е препоръчително за всички трейдъри да погледнат по-отблизо MetaTrader Supreme Edition, защото възможности като Mini Terminal например, могат да предложат изключително лесно управление на цялата търговска сметка, наблюдение на позициите, бързо влизане и излизане от позиции, когато това се налага!

Как да започнете инвестиции в природен газ?

Можете да започнете инвестиции и търговия с природен газ чрез ДЗР, фючърси, акции на компании и ETF-и само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с природен газ
 2. Изтеглете платформа за търговия с природен газ
 3. Изберете доставчик и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия и инвестиции в природен газ с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Природен газ - заключение

Ако не знаехте, то вече сте разбрали, че природния газ е едно от най-важните изкопаеми горива на земята и животът ни едва ли щеше да същия без него. Освен това бъдещето пред "синьото гориво" изглежда светло, тъй като днешния добив на природен газ и енергията от него е по-екологично чиста от много други изкопаеми енергийни източници.

Именно това, наред с нарастващото му търсене, все по-лесното му транспортиране (втечнен природен га) и неговото изобилие са част от причините, които могат да ви накарат да се насочите към инвестиции в природен газ. Въпреки това трябва да знаете, че цената на "синьото гориво" зависи от редица фактори, които трябва да имате предвид преди да започнете.

Договорите за разлика на природен газ, фючърсните контракти, акции на газови компании и борсово търгуван фонд инвестиращ в природен газ са основните опции, които имате на масата, за да започнете вашите инвестиции в и търговия с природен газ. Всички тях, с изключение на газовите фючърси, ще бъдат налични за вас ако решите да започнете инвестиции с Admiral Markets.

За Admiral Markets

Admiral Markets брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-популярния платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

Вижте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.