Природен газ: Как да се възползвате от промените в цената му?

Борис Петров

Природният газ е жизненоважен източник на енергия за света и е най-чистото изкопаемо гориво, което го превръща и във важна част от прехода към чиста енергия. От цената на газа зависят цените на множество продукти и услуги, които използваме ежедневно. Така, газта се превръща в една от най-интересните суровини за инвеститорите. И Вие искате да научите повече за инвестициите в природен газ? Тогава сте на правилното място!

 

Да започваме!

Какво е природен газ?

Природният газ е изкопаем енергиен източник, който се е образувал дълбоко под земната повърхност и съдържа множество различни съединения. Най-големият компонент на природния газ е метанът, но той съдържа също по-малки количества течности от природен газ (NGLs, които също са течни въглеводородни газове) и невъглеводородни газове, като въглероден диоксид и хелий.

Природният газ е по-лек от въздуха и е без цвят и мирис, така че обикновено се добавя миризма на сяра (подобно на развалени яйца) за ранно откриване на течове. Той се образува, когато слоеве от разлагаща се растителна и животинска материя са изложени на интензивна топлина и налягане под повърхността на Земята в продължение на милиони години.

През 500 г. пр. Н. Е. Китайските цивилизации създават тръбопроводи, направени от бамбукови дървета, за да транспортират природен газ. Газът е използван като източник на гориво за създаване на питейна вода чрез кипене на морска вода за отделяне на солта.

Днешната употреба на природен газ изглежда много разнообразна и се разширява все повече. За разлика от други изкопаеми горива, приложенията на природния газ са в множество различни икономически сектори и индустрии.

Но да видим къде е основаната употреба на природен газ:

 • Отопление и друга домашна употреба на природен газ
 • Генериране на електрическа енергия
 • Гориво за транспорт
 • Индустриална употреба на природен газ - производство на бои, амоняк, тор, пластмаса, лекарства

Разбира се, природният газ има и много други приложения, но това са най-големите, където се изразходват най-големи количества от "синьото гориво".

Видове природен газ

Най-общо казано, има четири естествено срещащи се газа. Когато се смесят в правилните пропорции, те създават природен газ. Тези 4 газа са:

 • Метан
 • Етан
 • Бутан
 • Пропан

Всеки от тях има различна структура и има различни предназначения.

Кои са най-големите производители на природен газ?

Много често природният газ се добива заедно с петрола, дори е вторичен продукт на добива на петрола. Ето и страните, които са най-големи производители на природен газ, според worldpopulationoverview.com:

 1. Русия
 2. Иран
 3. Катар
 4. САЩ
 5. Саудитска Арабия

В същото време страните, които консумират най-голямо количество природен газ са:

 1. САЩ
 2. Русия
 3. Китай
 4. Иран
 5. Япония

Зaщо да инвестирате в природен газ?

Природният газ е един от двигателите на световната икономика и е една от най-важните суровини на планетата. Реално цените на газта могат да имат ефект върху всичко около нас и цялостната ни покупателна способност.

Но да обобщим някои от най-значимите причини, които могат да Ви подтикнат към инвестиции в природен газ:

  1. Нулевите лихви по банковите депозити
  2. Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса
  3. Защита от инфлация, в която петрола може да Ви предостави, тъй като именно повишаването на цените на петрола често в основата на по-високата инфлация.
  4. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели
  5. Инвестиция в енергийния преход към чиста енергия.
  6. Възможност за диверсификация на портфейла от активи
  7. Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
  8. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
  9. Цената на петрола е високо волатилна и може предложи възможности за солидни печалби (и солидни загуби разбира се)
  10. Ниска първоначална инвестиция

Още затова как може да се възползвате от промените в цените на петрола и природния газ можете да научите във видеото:

От какво зависи цената на природния газ?

Има редица фактори, които влияят върху борсовата цена на природния газ и много от тях могат да се променят във времето. Все пак основните фактори с влияние върху цената на газта са:

 1. Търсене и предлагане. Както на всички останали пазари водещите сили, които определят цената на природния газ са търсене и предлагане. Добре е да следите добива на природен газ както и развитието на икономиките, когато става въпрос за предлагане. 
 2. Геополитическа несигурност. По време на глобални икономически вълнения цените на газта може да са много волатилни. Особено ако става въпрос за вълнения в региони с производство на петрол.
 3. Газови запаси. Колкото по-високи са глобалните петролни запаси, толкова по-малко може да е търсенето. Обратното също е вярно.
 4. Американският долар. Движението на щатския долар може да окаже влияние върху цената на природния газ. Това е така, защото газта често се търгува в щатски долари. Следователно поевтиняващ долар може да тласне цените на петрола нагоре и обратното.
 5. Глобални икономически данни. Както казахме петрола е движещата сила на икономиката. Така, силни данни за икономиката могат да подкрепят петрола, а слабите данни да се отразят негативно.
 6. Климатични промени. Тъй като в много държави газта се използва за отопление, по-студеното време в държави, които се отопляват с природен газ може да доведе до ръст в търсенето на газ.

Има и други фактори, които могат да повлияят на цената на природния газ в краткосрочен план, но това основните дългосрочни фундаменти.

Отдолу ще откриете графика на цената на природния газ:

Тествайте търговията и инвестициите в природен газ без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу!

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Колко капитал да отделите за инвестиция в природен газ?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

 1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
 2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
 3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
 4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

ТЪРГУВАЙТЕ ДЗР НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Какви са рисковете при търговия с природен газ?

Както всяка една друга инвестиция и тази в природен газ крие своите рискове, които включват:

 • Пазарен риск - може анализът Ви да се е оказал грешен и цената на природен газ да се понижи след като сте направили Вашата инвестиция в газ.
 • Конфликт. Може да внезапно да избухне конфликт в региона с голям добив на природен газ, което да се отрази на цената.
 • Волатилност - цените на природния газ, както и тези на повечето суровини, често може да са високо волатилни, което да не е по вкуса на всеки инвеститор.
 • Няма дивиденти или лихва - природният газ не изплаща дивиденти като акциите или лихвени плащания като облигациите. Все пак това може да се промени ако инвестирате в акции на компании, добиващи природен газ (тази опция ще разгледаме в следващата част на статията)

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на злато и правилното управление на риска.

Как да инвестирате в природен газ?

Добре е да запомните, че имате редица възможности да направите своята инвестиция в петрол и това не трябва да е свързано с физическата покупка на природен газ.

Ето и най-популярните инструменти:

 1. Договори за разлика на природен газ. Дериватите като ДЗР могат да ви предложат възможности като къси продажби, употреба на ливъридж и множество опции за краткосрочни спекулации с цената на природния газ, но това идва с по-висок риск и без реално притежание на базовия актив.
 2. Газови фючърси. Фючърсите са още един финансов дериват, който може да Ви предостави експозиция в природен газ. Неговите предимства пред ДЗР е, че контрактите са борсово търгувани, което дава повече прозрачност и липса на суап такси. В същото време обаче фючърсите изтичат на определена дата.
 3. Акции на петролни и газови компании. Тази опция за инвестиции в природен газ се характеризира с по-висока потенциална доходност от самата цена на газта, но и с по-висок риск. Освен това, добивните компании могат да изплащат дивиденти на своите инвеститори, с което да генерират поток от пасивна доходност за своите инвеститори. Някои от най-големите добивни компании за петрол и газ в света са Exxon, Chevron, Shell, BP.
 4. Газови ETF-и. Инвестицията в газови ETF-и може да предложи предимствата и на двете възможности, които споменахме. Може да изберете ETF, който следва газови фючърси или ETF, който представлява кошница от акции на добивни компании. Предимствата на инвестициите в ETF включват ниски разходи, ниска първоначална инвестиция, висока ликвидност и диверсификация. В някои случаи обаче ETF-ите могат да не следват плътно цената на природния газ . Пример за ETF, който следва представянето на петролни и газови компании е SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF.

Всяка от изброените по-горе опции има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере най-точната опция за него като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт.

Освен това за повечето от тези възможности за инвестиции в природен газ ще Ви трябва надежден инвестиционен посредник.

Инвестирайте в акции на компании за добив на природен газ, газови ETF-и, ДЗР на природен газ и газови фючърси с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5 от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера:

Търгувайте ДЗР на петрол и още на 8000 финансови инструменти с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да започнете инвестиции в природен газ?

След като вече знаете какво е природен газ, защо да инвестирате в газ от какво зависи борсовата цена на природния газ, какви са рисковете при инвестиции в газ и как да направите Вашите инвестиции е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете търговия с природен газ.

Може да стартирате само в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с природен газ
 2. Изтеглете платформа за търговия с природен газ
 3. Изберете доставчик и направете първата си сделка.

Нека да дадем един пример затова как може да купите или продадете финансов инструмент свързан със петрол с ДЗР на природен газ.

Как да купите ДЗР на природен газ?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символа NGAS
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в ДЗР на природен газ Вие очаквате петрола да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на природен газ?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символа NGAS
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в ДЗР на природен газ Вие очаквате петрола да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiralss, опериращи под търговската марка Admiralss (по-долу Admiralss).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiralss не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiralss създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiralss не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiralss за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Вашето ръководство за управление лични финанси с Admirals
Управлението на личните финанси е тема табу за мнозина. Най-просто казано, финансите плашат повечето хора, но това не трябва да е така. Най-общо казано хората се страхуват от това, което не разбират и изглежда финансите са една от темите, които плашат хората. Искате да да промените това и да сте в ч...
Пълно ръководство за търговия с валутни двойки
Вероятно голяма част от хората, които са обменяли валута, за да отидат на почивка, бизнес пътуване или просто, за да уредят някое свое плащане, са забелязали, че валутите се търгуват под формата на валутни двойки. Именно тези валутни двойки са в основата на всяка търговия с валута. В тази статия ще...
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Виж Всички