Акции на миннодобивни компании: Как да инвестирате в тях?

Борис Петров

Различните видове суровини винаги са били привлекателни за множество инвеститори. Реално погледнато именно тези материали са основните градивни елементи на почти всичко около нас, а акциите на миннодобивни компании са един от най-популярните начини за инвестиции в различните суровини. Искате да научите повече за инвестициите в акции на миннодобивни компании? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво са миннодобивни компании?

Миннодобивни компании са компании, които проучват, добиват, обработват и продават благородни и индустриални метали, минерали, както и други суровини като въглища, а в някои случаи петрол и природен газ. Тези суровини се използват често в широка гама от индустриални продукти, стоки и потребителски продукти. Някои компании в миннодобивния сектор произвеждат и селскостопански суровини.

Една сериозна част от миннодобивният сектор се състои от големи мултинационални компании, които се поддържат от производството от своите минни операции. Различни други индустрии като производство на оборудване, екологични тестове и металургичен анализ подпомагат минната индустрия по целия свят. Някои от най-големите миннодобивни компании са базирани в Китай, Великобритания, Швейцария, Австралия, Русия и Бразилия.

Видове миннодобивни компании

Що се отнася до суровините, с които оперират, компаниите от миннодобивния сектор могат да бъдат групирани в следните категории:

 • Неблагородни метали: Тези често срещани и евтини метали служат за много промишлени цели. Използват като строителни материали и електрически компоненти. Добиваните основни неблагородни метали са желязна руда, никел, олово, цинк, мед, алуминий, молибден и кобалт.
 • Благородни метали: Това са редки, естествено срещащи се метали, които имат висока икономическа стойност. Поради това често ги използваме за бижута, а понякога и като форма на валута (например сребърни монети и златни кюлчета). Основните благородни метали са злато, сребро, платина и паладий.
 • Енергийни материали: Няколко материали се добиват от земята и се изгарят, за да се създаде енергия. Най-често срещаните са въглищата. Добивната промишленост също извлича уран (използван за ядрена енергия) и битум (подобно на катран вещество, открито главно в Канада, което се преработва в суров петрол).
 • Минерали: Това са твърди химични съединения, откривани в природата в чиста форма. Примери за добивани минерали включват поташ, талк, гипс, калцит, кварц, диаманти и сол.
 • Строителни материали: Това са скали, които имат промишлено приложение в строителната индустрия. Обичайните строителни инертни материали са варовик, скална скала, пясък и гранит.

Миннодобивните компании могат да бъдат разделени и според това, в който етап от минния цикъл участват. Основните етапи са три:

 • Проучване (англ. explaration) - дейности, които мога да доведат до отъкриване на икономически изгодни нахоища за добив.
 • Развитие (англ. development) - процес, който включва страоителство и разбработване на мина. Това е и най-скъпия етап от минния цикъл.
 • Производство (англ. production) - този етап включва добив и преработка на суровините

Разбира има компании, които оперират в повече от една фаза на минния цикъл или дори и в трите.

Можем да направим и още едно фундаментално деление на различните видове минни компании и това е според пазарната капитализация:

 • Големи миннодобивни компании. Това са добре капитализирани компании с история от десетилетия, световни операции и бавен, но стабилен паричен поток. Акциите на тези компании често не са много волатилни.
 • Малки миннодобивни компании. Те са склонни да имат малко капитал, кратка история и големи надежди за огромна възвръщаемост в бъдеще. Акциите на тези компании в повечето случаи показват повече волатилност.

Всеки инвеститор ще направи своя избор към кой вид минни компании да насочи своите капитали. Все пак е препоръчително целия капитал, предвиден за инвестиции в тази индустрия, да не се насочва към една единствена компания или само един вид от споменатите компании, за да се постигне диверсификация на портфейла.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Защо да инвестирате в акции на миннодобивни компании?

Поради важността на металите и минералите за бъдещето на световната икономика и търсенето съответно и цените на голяма част от тези суровини нарастват, когато икономиката е в подем и се понижават при забавяне на икономическата активност.

Индустриалните метали са от съществено значение за изграждането на инфраструктурата на световната икономика.

 1. Желязната руда е най-добиваният метал, тъй като е критичен компонент за производството на стомана, която компаниите трябва да конструират като мостове, сгради и тръбопроводи.
 2. Алуминият е вторият най-добиван метал поради своето значение за космическия и автомобилния сектор.
 3. Медта завършва челната тройка заради способността си да провежда електричество.

Така минните компании могат да се превърнат в инвестиция в растежа на световната икономика. 

Освен разрастващата се световна икономика, един от най-големите двигатели на растежа в минния сектор е възобновяемата енергия. Това е така, защото тазу индустрията изисква огрмно количество метали. 

Например:

 • За производството на една вятърна турбина с мощност 3 мегавата (MW) са необходими 335 тона стомана, 4,7 тона мед, 3 тона алуминий и повече от 317 килограма на редкоземни минерали, както и други метали и материали като инертни материали. За конвенционална електроцентрала се използва около 1 тон мед, за да произведе 1 MW трайна мощност.
 • Производството на електрически превозни средства също използва значително количество материали от миннодобивния сектор. Например, докато автомобилите с двигатели с вътрешно горене изискват между 8 и 22 килограма мед, електромобилите се нуждаят от 83 килограма от този метал.

Ако изброените горе причини все още не са Ви убедили да се насочите към инвестиции в акции на миннодобивни компании, то да видим какви допълнителни ползи може да има от едни подобни инвестиции и да ги обобщим:

 1. Чрез инвестиции в миннодобивни компании може да получите експозиция в бързоразвиващи се индустрии като възобновяема енергия и електромобили.
 2. Голяма част от ценните метали са изключителен преносител на стойност и са едно от най-добрите средства за защита от инфлация.
 3. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели.
 4. Възможности за пасивна доходност от дивиденти ако изберете компании, които изплащат такива.
 5. Диверсификация на портфейла.
 6. Висока ликвидност на активите, тъй като акциите на миннодобивните компании са широко търгувани.
 7. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
 8. Ниска първоначална инвестиция.

Разбира се всеки инвеститор може да намери множество други причини, за да направи своите инвестиции в миннодобивния сектор. Тук просто изброихме някои от най-често срещаните.

Тествайте търговията с акции на миннодобивни компании без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на следващия банер:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Рисковете при инвестиции в акции на миннодобивни компании

Както всяка една инвестиция и тази в миннодобивни компании крие своите рискове. Тук ще изброим и основните от тях:

 • Забавяне на световната икономика, което може да се отрази негативни на компаниите, които добиват индсутриални метали, но пък може да има положително въздействие въгру компаниите, които добиват ценни метали като злато и сребро.
 • Цикличност в цените на суровините т.е. повечето суровини могат да се представят силно в определни икономически периоди и по-слабо в други
 • Висока волатилност в цените на част от суровините, което води до повишени нива на риск.
 • Политическа нестабилност и отнемане/даване на разрешения за работа в различните страни
 • Спад в търсенето на някои суровини поради замяната им с други (най-уязвими изглеждат въглищата)
 • Нови регулации за околната среда

Разбира се с правилна стратегия за избор на компаниите и точните риск и паричен мениджмънт тези рискове могат да занижени и активно управлявани.

Колко пари да отделите за инвестиции в миннодобивни компании?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

 1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
 2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
 3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
 4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Как да изберете най-добрите акции на миннодобивни компании?

Вече споменахме, че минният сектор е от решаващо значение за съвременната ни икономика и изглежда това продължи да бъде рака през следващите години. Този растеж трябва да позволи на минните компании да извлекат голяма стойност за своите инвеститори, стига да работят разумно, като се фокусират върху правилните акции, а същевременно поддържат добре диверсифициран портфейл.

Инвеститорите, които се интересуват от миннодобивния сектор, трябва да научат няколко специфични за отрасъла финансови показатели, които компаниите използват за измерване на своя напредък. По-долу ще намерите 5 от тях, които трябва да знаете:

 1. Общи разходи за поддръжка: (AISC): Златодобивните компании използват този показател, за да покажат колко им струва производството на унция злато. Той измерва всички разходи за поддържане на мина (като например разходи за закупуване на мината, лицензионни възнаграждения, производствени данъци и разходи за рафиниране), както и корпоративни разходи като общи и административни разходи и разходи за проучване. Този показател показва на инвеститорите реално колко струва на компанията да произведе една унция злато.
 2. Кредити за странични продукти: Вместо да поемат разходите за преработка на тези сурови метали в готови продукти, миньорите ще ги продават на други за по-нататъшна обработка и ще използват плащанията, за да компенсират разходите за добив на тяхната основна цел. Например, медните находища често съдържат по-малки количества цинк, сребро, молибден и злато, които миньорите ще продадат, за да компенсират разходите за производство на готова мед.
 3. Парични разходи: Минните компании също ще отчитат общите си парични разходи, които са действителните разходи за производство на метали като мед или злато. Този показател се различава от AISC или разходите минус кредити за странични продукти, тъй като отчита само разходите, свързани с мините.
 4. EBITDA: Това съкращение означава печалба преди лихви, данъци и амортизация. Това е показател, който компаниите използват, за да дадат на инвеститорите по-добра представа за основните си печалби. Те го използват, защото често записват големи амортизационни разходи, тъй като изчерпват запасите на мината, което намалява отчетените им нетни приходи.
 5. Класове руда: Металните отлагания обикновено съдържат повече скали, отколкото ценен метал. Например находище на мед често съдържа само между 0,5% и 1% от този метал. Миньорите използват класове руда, за да измерват колко метал е в скорошно откритие или раздел, който в момента добиват. Често миннодобивните компании отчитат колебания в производствените числа от тримесечие на тримесечие поради различия в сортовете руда.

След като разбрахте кои показатели да следите при инвестиции в минни компании, нека да разгледаме няколко фирми, които могат да влязат в класациите за най-добри акции на миннодобивни компании.

Ето и един кратък списък, който включва някои от най-големите минндобивни компании в света:

 • Glencore (#GLEN)
 • BHP Group (#BHP)
 • Rio Tinto (#RIO)
 • Vale SA (#VALE)
 • Anglo American (#AAL)

Съвети за инвестиции в минни компании

Сега е време да отбележим и няколко съвета за инвестиции и търговия с акции на миннодобивни компании, които е добре да имате предвид:

 • Фокусирайте се върху компании, на които основната част от бизнеса е в политически стабилни региони
 • Вземете предвид и дивидентната доходност
 • Целете се в компании с дългосрочни резерви
 • Открийте компании, които са диверсифицирани на географски принцип
 • Избягвайте акции на миннодобивни компании, които се търгуват на неоправдано високи стойности

Преди да закупите дадена акция на миннодобивна компания определено трябва да вземете предвид написаното в тази част на статията и да направите съответното проучване. Със сигурност акциите на миннодобивни компании имат място във всяко инвеститорско портфолио, но трябва да бъдат подбрани внимателно.

Открийте още за миннодобивните компании във видеото:

Започнете търговия с акции на миннодобивни компании с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 днес, напълно безплатно като кликнете на следващия банер:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да получите експозиции в миннодобивния сектор?

Всъщност инвеститорите имат няколко възможности за придобиване на експозиция в миннодобивния сектор като всяка една от тях има своите преимущества и недостатъци.

Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Ето и основните 3 възможности за инвестиция в акции на миннодобивни компании:

Търгувайте с най-популярните акции на миннодобивни компании в света сега без комисионна. Кликнете на банера отдолу, за да започнете днес!

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Как да започнете търговия с акции на миннодобивни компании?

След като знаете какво са миннодобивни компании, защо да започнете инвестиции в акции на миннодобивни компании, колко пари да отделите и как да инвестирате в тези компании е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да направите своята инвестиция в акции на компании от миннодобивния сектор.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с акции.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на акции на миннодобивни компании като използваме Barrick Gold.

Как да купите акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Barrick Gold (#ABX)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на Barrick Gold Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Barrick Gold (#ABX)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Barrick Gold Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво представлява съотношението цена / счетоводна стойност?
Един от многото показатели, които инвеститорите използват, за да оценяват акции е съотношението цена към счетоводна стойност (англ. price to book value). Искате да разберете повече как да използвате това съотношение при оценка на акции за Вашия инвестиционен портфейл? Тогава сте на правилното място!...
Кои са най-добре представящите се акции в историята?
Всеки инвеститор в акции се опитва да подбере за своя портфейл тези компании, които ще се представят най-добре според неговите изисквания. Но в даден момент може би изниква въпроса кои може да са най-добре представшите се акции в исторяита или поне за последните десетилетия? Ако и Ви си задавате тоз...
5 стратегии за изграждане на собствен инвестиционен портфейл
Един от първите въпроси, които си задава всеки начинаещ инвеститор, имащ сериозни инвестиционни намерения, е "как да си направя собствен инвестиционен въпрос". Това наистина е един фундаментален въпрос и ако и Вие си го задавате, то тогава сте на правилното място! В тази статия ще получите отговор...
Виж Всички