Акции на миннодобивни компании: Как да инвестирате в тях?

Борис Петров

Различните видове суровини винаги са били привлекателни за множество инвеститори. Реално погледнато именно тези материали са основните градивни елементи на почти всичко около нас, а акциите на миннодобивни компании са един от най-популярните начини за инвестиции в различни суровини. Инвестициите в акции на подобни компании може да изглежда сравнително лесно, но има своите особености.

В тази статия ще разберете:

 • Какво са миннодобивни компании?
 • Видове миннодобивни компании
 • Защо да инвестирате в акции на миннодобивни компании?
 • Рисковете при инвестиции в акции на миннодобивни компании
 • Колко пари да отделите за инвестиции в миннодобивни компании?
 • Как да изберете най-добрите акции на миннодобивни компании?
 • Как да получите експозиция в миннодобивния сектор?
 • Съвети за инвестиции в минни компании
 • Как да започнете търговия с акции на миннодобивни компании?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво са миннодобивни компании?

Миннодобивни компании са компании, които проучват, добиват, обработват и продават благородни и скъпоценни метали, минерали, както и суровини като въглища, а в някои случаи петрол и природен газ. Тези суровини се използват често в широка гама от индустриални продукти, капиталови стоки и потребителски продукти. Някои компании в миннодобивния сектор произвеждат и селскостопански суровини.

Една сериозна част от миннодобивният сектор се състои от големи мултинационални компании, които се поддържат от производството от своите минни операции. Различни други индустрии като производство на оборудване, екологични тестове и металургичен анализ подпомагат минната индустрия по целия свят. Някои от най-големите миннодобивни компании са базирани в Китай, Великобритания, Швейцария, Австралия, Русия и Бразилия.

Видове миннодобивни компании

Що се отнася до суровините, с които оперират, компаниите от миннодобивния сектор могат да бъдат групирани в следните категории:

 • Неблагородни метали: Тези често срещани и евтини метали служат за много промишлени цели. Използват като строителни материали и електрически компоненти. Добиваните основни неблагородни метали са желязна руда, никел, олово, цинк, мед, алуминий, молибден и кобалт.
 • Благородни метали: Това са редки, естествено срещащи се метали, които имат висока икономическа стойност. Поради това често ги използваме за бижута, а понякога и като форма на валута (например сребърни монети и златни кюлчета). Основните благородни метали са злато, сребро, платина и паладий.
 • Енергийни материали: Няколко материали се добиват от земята и се изгарят, за да се създаде енергия. Най-често срещаните са въглищата. Добивната промишленост също извлича уран (използван за ядрена енергия) и битум (подобно на катран вещество, открито главно в Канада, което се преработва в суров петрол).
 • Минерали: Това са твърди химични съединения, откривани в природата в чиста форма. Примери за добивани минерали включват поташ, талк, гипс, калцит, кварц, диаманти и сол.
 • Строителни материали: Това са скали, които имат промишлено приложение в строителната индустрия. Обичайните строителни инертни материали са варовик, скална скала, пясък и гранит.

Можем да направим и още едно фундаментално деление на различните видове минни компании и това е според пазарната капитализация:

 • Големи миннодобивни компании. Това са добре капитализирани компании с история от десетилетия, световни операции и бавен, но стабилен паричен поток. Акциите на тези компании често не са много волатилни.
 • Малки миннодобивни компании. Те са склонни да имат малко капитал, кратка история и големи надежди за огромна възвръщаемост в бъдеще. Акциите на тези компании в повечето случаи показват повече волатилност.

Всеки инвеститор ще направи своя избор към кой вид минни компании да насочи своите капитали. Все пак е препоръчително целия капитал, предвиден за инвестиции в тази индустрия, да не се насочва към една единствена компания или само един вид от споменатите компании, за да се постигне диверсификация на портфейла.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Защо да инвестирате в акции на миннодобивни компании?

Поради важността на металите и минералите за бъдещето на световната икономика и търсенето съответно и цените на голяма част от тези суровини нарастват, когато икономиката е в подем и се понижават при забавяне на икономическата активност.

Неблагородните метали са от съществено значение за изграждането на инфраструктурата на световната икономика.

 1. Желязната руда е най-добиваният метал, тъй като е критичен компонент за производството на стомана, която компаниите трябва да конструират като мостове, сгради и тръбопроводи
 2. Алуминият е вторият най-добиван метал поради своето значение за космическия и автомобилния сектор
 3. Медта завършва челната тройка заради способността си да провежда електричество

Така минните компании могат да се превърнат в инвестиция в растежа на световната икономика. Като се има предвид значението на неблагородните метали не е изненадващо да се види, че повечето от най-големите световни минни компании фокусират усилията си върху поне една от тези суровини.

Освен разрастващата се световна икономика, един от най-големите двигатели на растежа в минния сектор е възобновяемата енергия. Това е така, защото индустрията използва много метали и суровини.

Например:

 • За производството на една вятърна турбина с мощност 3 мегавата (MW) са необходими 335 тона стомана, 4,7 тона мед, 3 тона алуминий и повече от 317 килограма на редкоземни минерали, както и други метали и материали като инертни материали
 • За конвенционална електроцентрала се използва около 1 тон медна мед, за да произведе 1 MW трайна мощност.

Тъй като възобновяемите енергийни източници изискват повече метали, растежът на сектора ще стимулира ускореното търсене на тези суровини.

Производството на електрически превозни средства също използва значително количество материали от миннодобивния сектор. Например, докато автомобилите с газово гориво изискват между 8 и 22 килограма мед, електромобилите с батерии се нуждаят от 83 килограма от този метал.

Търсенето на литий (много използван в батериите на електромобили) е на крачка, за да надвиши настоящия темп на производство на минните компании до 2022 г. До 2050 г. анализаторите прогнозират, че потреблението може да бъде до 170% над известните в момента литиеви запаси, ако не се предполага, че ще има промени в технологиите.

Когато става въпрос за инвестиции в различни видове суровини не трябва да забравяме последните икономически стимули от страна на централните банки и правителствата, както и нулевите и отрицателни лихвени нива. Всичко това в даден момент е много вероятно да доведе до увеличаване на инфлационния натиск и понижаване на стойностите на валутите, което почти сигурно ще се отрази позитивно на цените на голяма част от суровините.

Ако изброените горе причини все още не са Ви убедили да се насочите към инвестиции в акции на миннодобивни компании, то да видим какви допълнителни ползи може да има от едни подобни инвестиции и да ги обобщим:

 1. В момент на криза като тази с Covid-19 може да се окаже много подходящ момент да инвестирате в бъдещия растеж на световната икономика
 2. Чрез инвестиции в миннодобивни компании може да получите експозиция в бързоразвиващи се индустрии като възобновяема енергия и електромобили
 3. Голяма част от ценните метали са изключителен преносител на стойност и са едно от най-добрите средства за защита от инфлация
 4. Инвестициите в акции на миннодобивни компании Ви предлагат възможности за капиталови печалби
 5. С инвестиции в акции на миннодобивни компании получавате възможности за пасивна доходност от дивиденти
 6. Имате възможност за диверсификация на портфейла в различни видове миннодобивни компании и други икономически сектори
 7. Получавате експозиция на пазар с висока ликвидност като фондовия, тъй като акциите на миннодобивните компании са широко търгувани

Разбира се всеки инвеститор може да намери множество други причини, за да направи своите инвестиции в миннодобивния сектор. Тук просто изброихме някои от най-често срещаните.

Тествайте търговията с акции на миннодобивни компании без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на следващия банер:

Рисковете при инвестиции в акции на миннодобивни компании

Както всяка една инвестиция и тази в миннодобивни компании крие своите рискове. Тук ще изброим и основните от тях:

 • Забавяне на световната икономика
 • Висока волатилност в цените на част от суровините
 • Политическа нестабилност и отнемане/даване на разрешения за работа в различните страни
 • Спад в търсенето на някои суровини поради замяната им с други (най-уязвими изглеждат въглищата)
 • Нови регулации за околната среда

Разбира се правилна стратегия за избор на компаниите и точните риск и паричен мениджмънт тези рискове могат да занижени и активно управлявани.

Колко пари да отделите за инвестиции в миннодобивни компании?

Вече разбрахте какво са миннодобивни компании и защо да направите инвестиции в акции на тези компании. Сега е време да разгледаме един друг ключов въпрос. Колко средства да отделите за инвестиции в тази индустрия?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

 1. Лични възможности
 2. Персонални финансови цели
 3. Лична толерантност към риск

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива. Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения (като изплащане на ипотека) и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Как да изберете най-добрите акции на миннодобивни компании?

Вече споменахме, че минният сектор е от решаващо значение за съвременната ни икономика и изглежда това продължи да бъде рака през следващите години. Този растеж трябва да позволи на минните компании да извлекат голяма стойност за своите инвеститори, стига да работят разумно, като се фокусират върху правилните акции, а същевременно поддържат добре диверсифициран портфейл.

Инвеститорите, които се интересуват от миннодобивния сектор, трябва да научат няколко специфични за отрасъла финансови показатели, които компаниите използват за измерване на своя напредък. По-долу ще намерите 5 от тях, които трябва да знаете:

 1. Общи разходи за поддръжка: (AISC): Златодобивните компании използват този показател, за да покажат колко им струва производството на унция злато. Той измерва всички разходи за поддържане на мина (като например разходи за закупуване на мината, лицензионни възнаграждения, производствени данъци и разходи за рафиниране), както и корпоративни разходи като общи и административни разходи и разходи за проучване. Този показател показва на инвеститорите реално колко струва на компанията да произведе една унция злато.
 2. Кредити за странични продукти: Вместо да поемат разходите за преработка на тези сурови метали в готови продукти, миньорите ще ги продават на други за по-нататъшна обработка и ще използват плащанията, за да компенсират разходите за добив на тяхната основна цел. Например, медните находища често съдържат по-малки количества цинк, сребро, молибден и злато, които миньорите ще продадат, за да компенсират разходите за производство на готова мед.
 3. Парични разходи: Минните компании също ще отчитат общите си парични разходи, които са действителните разходи за производство на метали като мед или злато. Този показател се различава от AISC или разходите минус кредити за странични продукти, тъй като отчита само разходите, свързани с мините.
 4. EBITDA: Това съкращение означава печалба преди лихви, данъци и амортизация. Това е показател, който компаниите използват, за да дадат на инвеститорите по-добра представа за основните си печалби. Те го използват, защото често записват големи амортизационни разходи, тъй като изчерпват запасите на мината, което намалява отчетените им нетни приходи.
 5. Класове руда: Металните отлагания обикновено съдържат повече скали, отколкото ценен метал. Например находище на мед често съдържа само между 0,5% и 1% от този метал. Миньорите използват класове руда, за да измерват колко метал е в скорошно откритие или раздел, който в момента добиват. Често миннодобивните компании отчитат колебания в производствените числа от тримесечие на тримесечие поради различия в сортовете руда.

След като разбрахте кои показатели да следите при инвестиции в минни компании, нека да разгледаме няколко фирми, които могат да влязат в класациите за най-добри акции на миннодобивни компании.

В този списък от 5 акции са включени някои от най-големите компании в сектора.

BHP Group

BHP Group е създадена през далечната 1851 година и е базирана в Австралия международна компания за ресурси. Тя изследва и добива минерали, включително въглища, желязна руда, злато, титан, феросплави, никел и мед като също така предлага проучване, производство и рафиниране на нефт. Компанията обслужва клиенти по целия свят.

В момента (декември 2020) BHP е най-голямата миннодобивна компания в света по пазарна капитализация.

Отдолу можете да намерите и графиката на цената на акциите на BHP, които се търгуват на Лондонската фондова борса:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #BLT, Седмична графика с диапазон на данните 17 февруари 2013 - 4 декември 2020 година. Изготвена на 4 декември 2020 в 18:26 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Rio Tinto

Компанията Rio Tinto е създадена през 1873 година и базирана във Великобритания е мултинационална компания за добив на метали и добив. Проучва и добива за алуминий, боракс, въглища, мед, злато, желязна руда, олово, сребро, калай, уран, цинк, титанов диоксид суровина, диаманти, талк и циркон. Компанията обслужва клиенти в различни индустрии по целия свят.

На следващото изображение ще откриете графика на цената на акциите на Rio Tinto, търгувани на Лондонската фондова борса:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #BLT, Седмична графика с диапазон на данните 17 февруари 2013 - 4 декември 2020 година. Изготвена на 4 декември 2020 в 18:26 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Glencore Plc

Glencore е създадена през 1974 година, базирана в Швейцария мултинационална компания за търговия и добив на суровини. Произвежда метални, минерални, енергийни и селскостопански суровини. Компанията обслужва в световен мащаб автомобилния, стоманодобивния, енергийния, производството на батерии и петролния сектор.

Отдолу можете да намерите и графиката на цената на акциите на Glencore търгувани на Лондонската фондова борса:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #GLEN, Седмична графика с диапазон на данните 17 февруари 2013 - 4 декември 2020 година. Изготвена на 4 декември 2020 в 18:26 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Vale

Vale е базирана в Бразилия, създадена през 1942 година, мултинационална минна компания. Произвежда желязна руда, пелети, манган, железни сплави, злато, никел, мед, боксит, глинозем, алуминий, поташ и въглища. Компанията също така притежава и експлоатира железопътни и морски терминали. Vale работи в приблизително 30 различни страни.

По-долу ще намерите графика на цената на акциите на Vale:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #GLEN, Седмична графика с диапазон на данните 17 февруари 2013 - 4 декември 2020 година. Изготвена на 4 декември 2020 в 18:26 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Barrick Gold

Barrick Gold Corporation се занимава с проучване, разработване на рудници, производство и продажба на злато и мед. Компанията е основана през 1983 година със седалище в Торонто, Канада и притежава златни мини, които се намират в Аржентина, Канада, Кот д'Ивоар, Демократична република Конго, Доминиканската република, Мали, Папуа Нова Гвинея, Танзания и САЩ.

На следващoто изображение ще откриете графика на цената на акциите на втория най-голям производител на злато в света:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #ABX, Седмична графика с диапазон на данните 17 февруари 2013 - 4 декември 2020 година. Изготвена на 4 декември 2020 в 18:26 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Съвети за инвестиции в минни компании

Сега е време да отбележим и няколко съвета за инвестиции и търговия с акции на миннодобивни компании, които е добре да имате предвид:

 • Фокусирайте се върху компании, на които основната част от бизнеса е в политически стабилни региони
 • Вземете предвид и дивидентната доходност
 • Целете се компании с дългосрочни резерви
 • Открийте компании, които са диверсифицирани на географски принцип
 • Избягвайте акции на миннодобивни компании, които се търгуват на неоправдано високи стойности

Преди да закупите дадена акция на миннодобивна компания определено трябва да вземете предвид написаното в тази част на статията и да направите съответното проучване. Със сигурност акциите на миннодобивни компании имат място във всяко инвеститорско портфолио, но трябва да бъдат подбрани внимателно.

Открийте още за миннодобивните компании във видеото:

Започнете търговия с акции на миннодобивни компании с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Изтеглете MetaTrader 5 днес, напълно безплатно като кликнете на следващия банер:

Как да получите експозиции в миннодобивния сектор?

Всъщност инвеститорите имат няколко възможности за придобиване на експозиция в миннодобивния сектор като всяка една от тях има своите преимущества и недостатъци.

Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Ето и основните 3 възможности за инвестиция в акции на миннодобивни компании:

Нека да дадем малко повече подробности за всяка една от тях.

ДЗР на акции

ДЗР или CFD (англ. Contract for Difference) e договор за разлика, който се сключва между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са чрез брокер, вместо реална доставка на търгувания актив.

На практика, договорите за разлика предоставят на инвеститорите почти всички предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават.

Нека първо да отбележим предимствата на търговията с договори за разлика:

 1. Къси продажби. Едно от основните предимства на днешната ДЗР търговия се крие във възможността за къси позиции. По този начин потенциално можете да печелите и при ръст и при спад на пазара.
 2. Употреба на ливъридж. ДЗР позволяват да управлявате по-голяма сума от тази, която притежавате в търговската си сметка. Това се случва чрез употреба на ливъридж.
 3. Възможност за сделки в рамките на деня. ДЗР позволяват да се възползват от краткосрочните движения на цените на пазарите на акции, индекси или суровини.
 4. Лесен достъп до глобалните пазари. Лесен достъп до много финансови инструменти, като акции, облигации, валути, суровини, криптовалути и тн чрез избран от Вас посредник.
 5. При ДЗР търговия с Admiral Markets често няма такси и комисионни за откриване и закриване на позиции.
 6. Налични са многобройни стилове на търговия (поне при някои брокери като Admiral Markets).

Както всяка една инвестиция и ДЗР имат своите недостатъци:

 1. Няма притежание на базовия актив, с което няма и имуществени права при фалит на компанията.
 2. ДЗР може е по-слабо регулиран продукт.
 3. Ефектът на ливъриджа може да е нож с две остриета. Това означава, че освен да увеличава потенциалните печалби, финансовият лост повишава и потенциалните загуби.
 4. Суап такси за задържане на позицията през нощта.

Търгувайте с ДЗР на най-популярните акции на миннодобивни компании в света сега без комисионна. Кликнете на банера отдолу, за да започнете днес!

Реални акции

Преимущества на инвестиции и търговия с реални акции:

 1. Реално притежание на базовия с всички прилежащи имуществени права
 2. По-малък риск поради липсата на употреба на ливъридж
 3. Без суап такси за държане на позицията отворена през нощта
 4. По-стабилна регулация

В същото недостатъците на инвестиции и търговия с реални акции спрямо търговия с ДЗР на акции са:

 1. Липса на възможност за отваряне на къси позиции
 2. Липса на възможност за употреба на ливъридж
 3. Наличие на такси и комисионни при покупка и продажба
 4. Липса на възможности за търговия на множество различни пазари

Независимо дали ще се насочите към търговия с ДЗР на акции или търговия с реални акции трябва да се насочите към регулиран брокер като Admiral Markets.

ETF инвестиращ в миннодобивни компании

ETF означава "exchange traded fund" на английски или в превод на български - борсово търгуван фонд. Най-общо ETF представлява кошница от ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник (брокер).

Тези фондове могат да инвестират в множество различни класове активи като един от тях са акции на миннодобивни компании.

Предимствата на инвестиции в ETF за миннодобивни компании

 • По-ниски разходи, тъй като можете да купите кошница от акции, вместо само една
 • Автоматична диверсификация на портфейла
 • Данъчна ефективност (например активно управляваните взаимни фондове често купуват и продават активи, което генерира капиталови печалби, които от своя страна подлежат на данъчно облагане, при ETF-ите не е така)

Недостатъците включват:

 • В някои случаи ETF може да има по-ниска ликвидност от акциите
 • Може да има известни разминавания с базовия актив, който следва фонда

Няма правилен или грешен инструмент, с който да започнете инвестиции в акции на миннодобивни компании. Просто трябва да изберете най-подходящия за Вашия стил на търговия и инвестиции.

Инвестирайте в акции на акции и ETF-и за миннодобивни компании с регулиран брокер като Admiral Markets. Започнете още днес като кликнете на банера отдолу:

Как да започнете търговия с акции на миннодобивни компании?

След като знаете какво са миннодобивни компании, защо да започнете инвестиции в акции на миннодобивни компании, колко пари да отделите и как да инвестирате в тези компании е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да направите своята инвестиция в акции на компании от миннодобивния сектор.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с акции.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на акции на миннодобивни компании като използваме Barrick Gold.

Как да купите акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Barrick Gold (#ABX)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на Barrick Gold Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Barrick Gold (#ABX)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Barrick Gold Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Дефанзивни акции: Защо и как да инвестирате в тях?
Дефанзивните акции са акции на компании, чието представяне не е силно свързано със здравето на икономиката, нещо, което може да привлече инвеститорите, които имат по-нисък риск апетит или се притесняват от състоянието на икономиката. И Вие имате интерес към инвестиции в акции на подобни компании? То...
Акции на Twitter: Защо и как да инвестирате в социалната мрежа?
Акциите на Twitter се радват на голям интерес от страна на инвеститорите и финансовите медии на фона на навлизането на Илон Мъск в компанията, Но все пак не трябва да забравяме и че това е втората най-популярна социална мрежа в света и една от най-големите технологични компании в САЩ. И Вие проявява...
Инвестиции в акции на компании за мед: Как да ги направите?
Суровините са едни от най-горещите теми на финансовите пазари в последните години, а една от най-ключовите суровини, която човечествата използва от хилядолетия е медта. Цената на медта се покачва експоненциално през последните 2 години и в този период достигна и най-висока стойност в историята.И Вие...
Виж Всички