Паладий: Какво представлява и как да инвестирате в ценния метал?

Декември 22, 2021 14:15 Europe/Sofia

Вероятно много от Вас са чували за ценния метал паладий, поради неговата употреба в автомобилната индустрия или бижутата или пък поради факта, че цената му се изстреля рязко нагоре в последните години. Все пак едва ли са много тези, които знаят различните приложения на паладия как могат да се възползват от промените в цената му. Искате да разберете повече за паладия? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е паладий?

Паладий е сребристо-бял метал, наподобяващ платина, от групата на благородните метали с химичен знак Pd. Той е открит през 1803 година от Уилиам Хайд Уолъсътн и носи името на астероида Палада, чието наименование пък идва от гръцката богиня на мъдростта Атина Палада.

Паладият е част от платинената група метали, което се формира от:

 • Паладий
 • Платина,
 • Родий
 • Рутений
 • Иридий
 • Осмий

Всичко тези метали имат сходни химични свойства, но паладий има най-ниската точка на топене и най-ниска гъстота от всички представители на тази група. При стайна температура паладий има необикновено свойство да абсорбира водород до 900 повече от собствения му обем. Именно това е едно от ценните му качество и го прави толкова търсен от автомобилната индустрия.

Платина и паладий

Двата метала платина и паладий могат да се използват почти напълно заменяемо в автомобилната промишленост. Въпреки това, преди почти две десетилетия производителите на автомобили изоставиха платината и се насочиха към паладий. В момента платината се използва основно за катализатори на дизелови автомобили, докато повечето бензинови залагат на паладия.

Платината е по-ефективна при по-ниски температури в дизеловите двигатели, които са подложени на ограничения в редица страни, докато паладият е по-ефективен при по-високи температури - при бензиновите двигатели.

Тествайте търговията с ДЗР на платина, паладий и още над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Какви са различните приложения на паладия?

ма не малко индустрии, които използват паладий в своята продукция. Само някои от тях са::

 1. Автомобилна индустрия. Най-голямата употреба на паладий е в каталитичните конвертори на моторни превозни средства. Забележителните химични свойства на паладий го правят неразделна част от производството им. Над 80% от паладия в света се употребява от автомобилната индустрия.
 2. Индустрия. Индустриалната употреба на паладий включва електроника, химическа индустрия, медицина, фотография и други. Около 13% от паладия отива за индустриалната употреба.
 3. Бижутерия. Около 1% от търсенето на паладий идва от бижутерийната индустрия.
 4. Инвестиции. Малка част от търсенето на паладий е именно с инвестиционна цел.
Източник: Sprott.com

 

В същото време страните, които са най-големите производители на паладий са Русия, Южна Африка, Канада, САЩ и Зимбабве. Южна Африка и Русия заедно произвеждат около 75% от добивания в света паладий.

Рециклирането също е източник на паладий като най-често се използват бракувани каталитични конвертори за автомобили и други превозни средства.

Защо да инвестирате паладий?

Находищата на паладий и останалите метали от Платинената група са редки. Добивът на паладий много често идва заедно с производството на други метали. Например в регионите в Русия и Канада паладий и другите метали от платинената група се извличат като страничен продукт от никел и мед.

Всъщност колко рядък е благородния метал паладий може да разберете от таблицата отдолу:

Метал Части на милиард в земната кора
Злато 4
Сребро 75
Платина 5
Осмий 1,5
Останалите метали от платинената група По-малко от 1

Всъщност някои анализатори дори изразяват мнение, че целият паладий, който някога е бил добиван може да се побере в един средностатистически ресторант Subway.

И така нека да изброим основните причини, които могат да Ви подтикнат към инвестиции в паладий, освен изключителната рядкост на ценния метал:

 1. Нулевите лихви по банковите депозити
 2. Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса
 3. Защита от инфлация, в която паладия има своите качества като ценен метал
 4. Пренос на стойност
 5. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели
 6. Възможност за диверсификация на портфейла от активи
 7. Висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
 8. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
 9. Ниска първоначална инвестиция

Започнете ДЗР търговия с паладий и още 16 от най-търгуваните суровини при конкурентни условия с регулиран брокер като Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на следващия банер:

От какво зависи цената на паладия?

Има редица фактори, които влияят върху пазарната цена на паладия и много от тях могат да се променят във времето. Все пак основните фактори с влияние върху цената на паладия са, както на всеки друг пазар са търсене и предлагане. Но на търсенето и предлагането могат да влияят редица фактори като:

 • Геополитическа несигурност. По време на глобални икономически вълнения, особено свързани с големите производители Русия и Южна Африка, може да има проблеми с доставките на паладий, което ще се отрази на цената на метала.
 • Автомобилната индустрия. Тъй като автомобилната индустрия отговаря за 80% от търсенето на паладий, цената на метала зависи до голяма степен от развитието на тази индустрия.
 • Рециклиране. По-високите цени обикновено стимулират рециклирането на паладиеви каталитични конвертори, източник, който обикновено представлява до 30% от общото предлагане.
 • Американският долар. Движението на щатския долар може да окаже голямо влияние върху цената на паладия. Това е така, защото паладият е деноминиран в щатски долари. Следователно по-слаб долар може да тласне цените на паладия нагоре и обратното.

Разбира се в някои моменти може да има и други фактори, които да влияят на цената на паладия, но гореописаните са тези, които могат да определят тенденцията в дългосрочен план.

Разберете повече за фундаменталните фактори, които движат цената на паладия и финансовите пазари като цяло от нашите уебинари на живо. Регистрирайте се сега, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Колко капитал да отделите за инвестиция в паладий?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

 1. Лични възможности
 2. Персонални финансови цели
 3. Лична толерантност към риск
 4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

ИНВЕСТИРАЙТЕ В ПАЛАДИЙ

Рискове при инвестиции в паладий

Както всяка една друга инвестиция и тази в паладий крие своите рискове, които включват:

 • Пазарен риск - може анализът Ви да се е оказал грешен и цената на паладия да се понижили след като сте направили Вашата инвестиция в паладий.
 • Волатилност - цената на паладия, както и тези на повечето суровини, често може да е високо волатилна, което може да не е по вкуса на всеки инвеститор
 • Няма доходност - паладия не изплаща дивиденти като акциите или лихвени плащания като облигациите, което е и един от най-големите недостатъци на инвестициите в ценния метал. Все това може да се промени ако инвестирате в акции на компании, които добиват паладий (тази опция ще разгледаме в следващата част на статията).
 • Замяна - прекалено високите цени на паладия може да подтикнат производителите на автомобили да потърсят заместители на паладия (например платина или друг метал от платинената група) или да намалят количеството, което използват в катализаторите.

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на паладий и правилното управление на риска.

Как да направите инвестиция в паладий?

Добре е да запомните, че имате редица възможности да направите своята инвестиция в паладий и това не винаги трябва да е свързано с физическата покупка на ценния метал или бижута.

 1. Физическа покупка на паладий. Това е първата възможност, която идва на ум на повечето инвеститори, но физическата покупка често е придружена с редица допълнителни разходи като плащане на премия на пазарната цена, големи разходи за покупка и продажба (спред и / или комисионни), разходи за транспорт и съхранение и невъзможност Вие да изберете точния размер на инвестицията си.
 2. Договори за разлика на паладий. Дериватите като ДЗР могат да ви предложат възможности като къси продажби, употреба на ливъридж и множество опции за краткосрочни спекулации с цената на паладия, но това идва с по-висок риск и без реално притежание на базовия актив.
 3. Акции на миннодобивни компании, добиващи паладий. Тази опция за инвестиции в паладий се характеризира с по-висока потенциална доходност от самия паладий, но и с по-висок риск, както и с по-висока ликвидност. Освен това, добивните компании могат да изплащат дивиденти на своите инвеститори, с което да генерират поток от пасивна доходност за своите инвеститори. Някои от най-големите компании, добиващи паладий в света са Norilsk Nickel (#MNOD), Anglo American (#AAL) и Platinum Group Metals (#PLG).
 4. ETF инвестиращ в паладий. Борсово търгуваният фонд, който инвестира във физически паладий Ви дава възможност да следвате цената на паладий при по-ниски разходи от физическата покупка на метала и при по-висока ликвидност. 

Всяка от изброените по-горе опции има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере най-точната опция за него като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт.

Освен това за повечето от тези възможности за инвестиции в палдий ще Ви трябва надежден инвестиционен посредник.

Инвестирайте в акции на добивни компании, ETF-и и ДЗР на паладий с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5 от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера:

Как да започнете търговия и инвестиции в паладий онлайн?

След като вече знаете какво е паладий, защо да изберете инвестиция в паладий, от какво зависи волатилната цена на паладия и как да направите Вашите инвестиции е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете инвестиции и търговия с паладий онлайн.

Може да стартирате само в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия със паладий
 2. Изтеглете платформа за търговия със паладий
 3. Изберете финансов инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за инвестиции и търговия с паладий с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример затова как може да купите или продадете финансов инструмент свързан с паладий с ДЗР на паладий.

Как да купите паладий?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансовия инструмент Palladium
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) вие очаквате поскъпване на паладия, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете паладий?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансовия инструмент Palladium
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) вие очаквате поевтиняване на паладия, за да може да извлечете потенциална печалба от вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.