Как да идентифицирате надценени акции?

Roberto Rivero

Никой не обича да плаща прекалено висока цена за каквото да било. Това важи в пълна степен и за инвеститорите. Преди да закупи дадена акция на компания всеки инвеститор трябва да прецени дали плаща справедлива цена, за да я притежава и да определи дали акцията е надценена. Искате да научите повече затова как да разберете дали една акция е надценена? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е надценена акция?

Според множеството пазарни участници има хора, които вярват, че финансовите пазари са напълно ефективни. С други думи, те вярват, че всяка налична информация вече е отчетена и отразена в цената на актива. Това е интересна позиция, защото, за да бъдат пазарите напълно ефективни това би изисквало купувачите и продавачите да бъдат напълно информирани и да действат рационално през цялото време.

А винаги ли хората са рационални? Вярно ли е, че купувачите никога не плащат твърде много за даден актив? Никога ли продавачите не приемат твърде малко?

Един фундаментален анализатор би отговорил "Не!" на тези въпроси и това е по същество централният принцип на фундаменталния анализ на акции. Фундаменталните анализатори вярват, че перфектната ефективност не съществува на финансовите пазари и че цената на даден актив не винаги отразява неговата истинска стойност.

Освен това фундаменталните анализатори смятат, че с течение на времето цената на даден актив винаги ще се коригира, позволявайки на опитните трейдъри и инвеститори да използват несъответствията между пазарната цена и стойност на бизнеса на една компания.

И така, какво имаме предвид под надценена акция? Да дадем една дефиниция:

Надценена акция е акция, чиято пазарна цена е по-висока от нейната присъща стойност. А присъщата стойност измерва представянето на бизнеса на една компания като може да използва активите или печалбите на компанията.

Тествайте търговията с над 4000 акции от 15 то най-големите фондови борси в света без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още днес като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

Защо една акция може да е надценена?

Както при всеки актив, цената на акциите се определя от нивата на търсене и предлагане на пазара. Следователно, когато търсенето изпревари предлагането, цената на акциите ще се увеличи и понякога това увеличение на цената не отразява точно присъщата стойност на акциите т.е. състоянието на компанията.

Това може да се случи, когато въпросната акция получава много положителна реклама или ако конкретната акция или нейната индустрия стане модерна сред инвеститорите. При подобени сценарии, в които много инвеститори започват да търсят акциите, от които има само ограничено предлагане, се стига до повишаване на цената и може да доведе до надценяване .

Този сценарий за нарастване на търсенето, водещо до надценяване на акциите, се видя особено добре при така наречените меме акции, където любители инвеститори се насочиха към определени компании, като GameStop, и предизвикаа скок в цената на акциите до нива, които не са непременно оправдани от фундаментите на компанията.

На следващото изображение ще откриете графика на цената на акциите на GameStop, на която ясно се вижда високата волатилност в цената:

Източник: Admirals MetaTrader 5, #GME, дневна графика с диапазон на данните 6 януари 2021 - 27 юли 2022 г. Изготвена на 27 юли 2022. Моля, обърнете внимание, че минлото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Може да има и по-други причини за съществуването на надценени акции. Например, ако една компания има силна и реномирана марка, инвеститорите могат да я оценят по-високо, отколкото фундаментите на компанията предполагат.

Започнете да инвестирате в над 4000 акции на компании от 15 от най-големите фондови борси в света с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5 от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


Как да откриете надценени акции?

Един от най-попуялрните начини за откриване на надценени акции са т.нар. съотношения (англ. ratios или multiples).

Съществуват различни съотношения, които могат да се използват, за да се опитат да се идентифицират надценени акции. По-долу са изброени някои от най-често срещаните, които ще обясним допълнително в следващите раздели.

 • Съотношение цена / печалба (Price to Earnings, P/E)
 • Съотношение цена / печалби към растеж (Price to Earnings to Growth, PEG)
 • Съотношение цена / продажби (Price to Sales, P/S) 
 • Възвръщаемост на капитала (Return on Equitym RoE)

Съотношение цена / печалба

Съотношението цена / печалба или p/e ratio е едно от най-използваните съотношения при анализ на акция. Това съотношение се получава като разделите цената на акцията на печалбата на акция (EPS) и така инвеститорите могат да сравняват печалбата на компанията с нейната моментна цена.

В основния случай:

 • Колкото по-високо е съотношението цена / печалба, толкова по-скъпа е акцията.

например, ако текущата цена на акциите на компанията А е 100 лв и печалбата на акция на компанията е 5 лв, то съотношението цена / печалба ще е 20 (100 / 5 = 20).

Сега вероятно, съвсем с право, се питате какво p/e съотношение би означавало, че една акция е надценена? Но на този въпрос няма точен отговор. Все пак ще Ви дадем няколко насоки, които могат да Ви помогнат:

 1. Сравнете съотношението цена / печалба на дадена компания с основните конкуренти на индустрията, в която оперира. Ако p/e на Вашата компания е по-високо от това на останалите конкуренти, то може тя да е надценена.
 2. Сравнете p/e съотношение с миналото на компания и така ще може да определите дали, то се намира на най-високи стойности в историята. Това също може да означава, че компанията е надценена.

Въпреки това не базирайте инвестиционните си решения само на едно съотношение. Погледнете и други, за да сте по-уверени в решението си.

Съотношение цена / печалба към растеж

Съотношението цена / печалба към растеж (PEG) се изчислява като разделите P/E на растежа на печалба на акция (EPS) за последните 12 месеца. По този начин се помага да се съпостави съотношението P/E със скоростта на растежа на печалбите, което помага да се получи малко по-пълна картина.

Да продължим предходния пример. Ако компанията А има P/E съотношение 20 и текущия растеж на печалбата на акция се увеличила с 25% за последните 12 месеца. Така PEG съотношението е равно на 0,8 (20 / 25 = 0,8).

По-високо PEG може да индикира за надценени акции, особено когато е съчетано с по-ниска от средната печалба на акция. Въпреки това, както и при P/E, за да разберете кое е високо и кое ниски ще трябва да го сравните с основните конкуренти на компанията, която оценявате.

Съотношение цена / продажби

За разлика от P/E съотношението цена / продажби (P/S) не взема предвид печалбите на компанията, а вместо сравнява текущата цена на акциите с приходите. P/S може да се използва за идентифициране на надценени акции, когато една компания няма печалби, но има приходи. Така че е особено полезно за оценка на акциите на стартиращи компании.

P/S се изчислява като се раздели текущата цена на акцията на продажбите на акция (общите продажби разделени на общия брой акции в обръщение).

 • Например, ако текущата цена на акциите на компания А е 100 лв, а продажбите на акция са 10 лв, то P/S ще е 10 (100 / 10 10).

Както и при P/E сравнително високото P/S съотношение може да е знак за надценени акции. Но отново трябва да сравните показателя с основните конкуренти в индустрията.

P/S може обаче да се използва и по друг начин. Силните продажби и ниското съотношение P/S може да имат стойност само ако в даден момент компанията успее да превърне това в увеличение на печалбите. В противен случай, независимо колко голям е обемът на продажбите и колко „евтини“ изглеждат акциите, компанията няма да бъде успешна инвестиция.

Възвръщаемост на капитала

Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) е често използвана мярка за това как една компания се представя в момента. Въпреки че изчислението не взема предвид текущата цена на акциите, то може да се използва във връзка с други съотношения и да се сравни с текущата цена на акциите, за да се направи преценка дали дадена акция е надценена. 

За да изчислите ROE, трябва да разделите нетните печалби на компанията на акциoнерния капитал, където акционерният капитал е активите на компанията минус дълга (може да се намери в балансовия отчет на компанията).

ROE може да се използва, за да се демонстрира колко ефективна е една компания в създаването на печалби. По същество колкото по-високо е ROE, толкова по-добре. Ниското ROE, съчетано с висока цена на акциите, може да ни накара да заключим, че акциите са надценени.

Научете още техники за анализ на акции от уебинарите на живо от Admirals. Регистрирайте се и запазете своето място още сега като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Как пазарните цикли могат да помогнат при оценка на акциите?

Всеки, който следи финансовите пазари от известно време, ще знае, че има моменти, когато инвеститорите са оптимисти и желаят да инвестират, а други моменти, когато се чувстват песимисти и по-малко склонни да инвестират. Очевидно тези пазарни цикли оказват влияние върху цените и оценките. 

Въпреки че трябва да сравните горните съотношения между различни компании, както е описано по-горе, има моменти, когато повечето акции изглеждат скъпи и моменти, когато повечето акции изглеждат евтини. 

За да разберете по-добре къде се намирате в този повтарящ се пазарен цикъл, си струва да разгледате изброените показатели във времето. 

Графиката по-долу проследява съотношението P/E за целия S&P 500 във времето, както и средните стойности на това съотношение:

Източник: currentmarketvaluation.com, 27 юли 2022 г.

 

На горната графика можете да видите всеки известен финансов балон в последните 70 години и неговото спукване. Например "дотком" балона от 2000-та година се вижда най-ясно. В момента S&P 500 продължава да се търгува над исторически нива на съотношението P/E.

Разглеждането на цифри като P/E в исторически план може да ви даде много добра представа дали дадена акция е надценена в сравнение с дългосрочната средна стойност на пазара, а не само в сравнение с днешните цени. 

Научете още как да оценявате акции на компании във видеото:

Как да се опитате да спечелите от надценени акции?

Дори да установите, че дадена акции са прекалено надценени и не искате да ги купуват, то все още има възможност да се опитате да спечелите от тях. Може да заемете къса позиция, с която може да печелите ако цената на акциите се понижава. 

Късите позиции работят на принципа продавате скъпо купувате евтино т.е. продавате акции на, според Вас, надценени компании и ако цената им се понижи ги купувате обратно. Така може да спечелите разликата в цената. Най-популярният начин за отваряне на къси позиции е чрез различни видове финансови деривати като договори за разлика, например.

Как да започнете инвестиции в акции?

След като знаете какво са надценените акции, защо съществуват надценени акции, как да разберете дали някои акции са прекалено скъпи и какк да спечелите от надценени акции може би е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете реални инвестиции в акции.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на фондовите пазари.
 2. Изтеглете платформа за търговия на фондовите пазари
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

Нека да дадем един пример как да купите/продадете акции на Apple (AAPL):

Как да купите акции на Apple?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете AAPL
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) акции на Apple, Вие очаквате акциите да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции на Apple?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете AAPL
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) акции на Apple, Вие очаквате акциите да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво представлява съотношението цена / счетоводна стойност?
Един от многото показатели, които инвеститорите използват, за да оценяват акции е съотношението цена към счетоводна стойност (англ. price to book value). Искате да разберете повече как да използвате това съотношение при оценка на акции за Вашия инвестиционен портфейл? Тогава сте на правилното място!...
Кои са най-добре представящите се акции в историята?
Всеки инвеститор в акции се опитва да подбере за своя портфейл тези компании, които ще се представят най-добре според неговите изисквания. Но в даден момент може би изниква въпроса кои може да са най-добре представшите се акции в исторяита или поне за последните десетилетия? Ако и Ви си задавате тоз...
5 стратегии за изграждане на собствен инвестиционен портфейл
Един от първите въпроси, които си задава всеки начинаещ инвеститор, имащ сериозни инвестиционни намерения, е "как да си направя собствен инвестиционен въпрос". Това наистина е един фундаментален въпрос и ако и Вие си го задавате, то тогава сте на правилното място! В тази статия ще получите отговор...
Виж Всички