Стохастик Индикатор: Как да търгувате с този осцилатор?

Борис Петров

Повечето от Вас знаят, че една сериозна част от техническия анализ е свързана с техническите индикатори, а един от популярните от тях е Stochastic Oscillator или просто Стохастик. Употребата на този осцилатор помага на множество трейдъри по света да определят инерцията и точките на обръщане на ценовото движение на финансовите инструменти, които търгуват. Ако и Вие искате да се присъедините към тях, то сте на правилното място.

В тази статия ще получите отговори на въпроси като:

 • Какво е Stochastic Oscillator?
 • Кои са компонентите на Stochastic?
 • Как се изчислява Стохастичен осцилатор?
 • Защо да използвате Стохастик в търговията си?
 • Как да настроите индикатор Стохастик?
 • Сигнали на Стохастик индикатор
 • Търговски стратегии със Стохастик
 • Каква е разликата между Стохастик и RSI?
 • Как да започнете търговия със Стохастик?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е Stochastic Oscillator?

Първото, което трябва да направим преди да се насочим към по-пркатикческата част е дадем дефиниция на Stochastic Oscillator:

Stochastic Oscillator (бълг. Стохастичен Осцилатор или Стохастик) е инерционен индикатор, който сравнява конкретна цена на затваряне на даден актив с неговия диапазон (най-виска - най-ниска стойност) за определен брой периоди. Това е осцилатор с диапазон по подразбиране, който се колебае между 0 и 100.

Общата теория, която служи като основа за този индикатор, е, че на пазар, който се движи нагоре, цените ще се затварят по-близо до високите, а на пазарите, които се движат надолу, цените ще затварят по-близо до ниските.

Индикаторът е разработен за първи път от Джордж Лейн през 50-те години на миналия век като обикновено е използван за 14-дневен период. По време на многобройни интервюта Лейн каза, че Стохастичният осцилатор не следва цената или обема, или нещо подобно. Той посочва, че осцилаторът следва скоростта или импулса на цената.

Джордж Лейн също така пояснява, че като правило импулсът или скоростта на цената на финансовия инструмент се промнят преди самата цена да се промени. Именно затова създадения от него Стохастичен осцилатор е водещ индикатор т.е. сигналите му малко избързват.

Традиционно разбиране за Стохастик е, че:

 • Стойности на Стохастик над 80 показват свръхкупено състояние на пазара
 • Стойности на Стохастик под 30 показват свръхпродадено състояние на пазара

Чувствителността на осцилатора към пазарните движения може да се променя чрез коригиране на периода от време или чрез вземане на пълзящата средна стойност на резултата.

Кои са компонентите на Stochastic?

Стохастик индикатор е изграден от две линии:

 • Линия %К - по подразбиране в платформите MetaTrader се изобразява в синьо-зелен цвят и е с период 5
 • Пълзяща средна на %К наречена %D - по подразбиране в платформите MetaTrader се изобразява с червена пунктирана линия и е с период от 3

Към индикатора се добавя един показател наречен "Забавяне", който по подразбиране е 3. Разбира се всички тези числа могат да бъдат променяни и персонализирани според личния търговски стил на трейдъра. Тук трябва да въведем и понятията бърз Стохастик и бавен Стохастик, които зависят от показателя "Забавяне":

 1. Намаляване на периода на забавяне, например до 1, ще доведе до бърз Стохастик индикатор
 2. При период на забавяне от 3, както е по поразбиране в платформите MetaTrader ще имате бавен Стохастик индикатор

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Как се изчислява Стохастичен Осцилатор?

Формулата за изчисление на Стохастичен Осцилатор може да изглежда сложна, но не е задължително да помните наизуст, тъй като платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5 правят изчисленията вместо Вас, напълно автоматично. Ето я и формулата:

%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]

Като:

 • C е настоящата цена на затваряне
 • L14 е най-ниската цена за предходните 14 търговски сесии
 • H14 е най-високата цена за предходните 14 търговски сесии
 • %K е настоящата стойност на Стохастичния Осцилатор

Реактивността и волатилността на този индикатор позволява да се следи отблизо цената. Всъщност индикатор Стохастик не включва средна стойност в изчислението си, а само вариациите в цените за избрания от потребителя период от време.

На следващото изображение можете да видите как изглежда индикатор Стохастик, поставен на графиката на най-търгуваната валутна двойка в света - EUR/USD:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Часова графика с диапазон на данните 6 октомври 2020 - 29 октомври 2020 година. Изготвена на 29 октомври 2020 в 21:05 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Защо да използвате Стохастик в търговията си?

Стохастик индикатор дължи своята популярност сред трейдърите на това, че:

 1. Може да се използва на различни времеви рамки и различни финансови инструменти.
 2. Може да намери точки на обръщане при търговия в диапазон.
 3. Отчита нива на свръхпокупка и свръхпродажба.
 4. Не натоварва графиката на финансовите инструменти с прекалено много информация.

Не трябва да забравяте, че, както всеки друг индикатор, Стохастик има своите слаби страни:

 1. Тъй като осцилатор Стохастик е водещ индикатор сигналите му избързват.
 2. Склонен е да генерира повече фалшиви сигнали при резки промени на цените.

Въпреки цялата информация, която може да получите от Стохастик трябва да запомните, че не е подходящо да се доверявате на сигналите само на един индикатор или техника за търговия. Ще бъдете по-уверени ако сигналът за влизане в сделка бъде потвърден от няколко показателя или техники.

Затова е добре да тествате Вашите търговски идеи на демо сметка, преди да започнете търговия с реален капитал.

Тествайте търговията със Стохастик осцилатор още над 37 технически индикатора без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Как да настроите индикатор Стохастик?

Преди направите своите настройки на Стохастик ще трябва да приложите индикатора на графиката на избран от Вас финансов инструмент. Но как може да направите това на платформите за търговия MetaTrader 4 и MetaTrader 5?

Нужни са няколко прости стъпки:

 1. Отворете MT4 или MT5
 2. Кликнете на менюто "Добави"
 3. Изберете "Индикатори"
 4. След това кликнете върху "Осцилатори"
 5. Изберете Stochastic Indicator и пред Вас ще се появи прозорец за настройки

По подразбиране настройките на Стохастик са 5, 3, 3, но Вие вече знаете, че можете да ги промените и да добавите други желани от Вас нива. Освен това можете да персонализирате още настройки на Стохастик като цвета, мащаба и визуализацията на индикатора:

Източник: Admirals, MetaTrader 5

Трябва да запомните, че няма най-добри настройки на Стохастик. За Вас най-добри ще са тези, които отговарят най-добре на Вашата търговска стратегия и Ви позволяват най-лесно да визуализирате информацията, която получавате от техническия индикатор. Все пак споменатите настройки на Стохастик по подразбиране са едно добро начало.

Ето и още някои съвети за настройки на Стохастик, които може да са Ви от полза:

 • Колкото по-къси са периодите на индикатора, толкова повече сигнали ще получите, но толкова по-голяма част от тях ще са фалшиви
 • Колкото по-дълги са периодите на индикатора, толкова по-малко сигнали ще получите и толкова по-малко от тях ще са фалшиви

Вече споменахме, че промяна в показателя "Забавяне" определя вида индикатор, който използвате - бърз Стохастик и бавен Стохастик.

Сигнали на Стохастик индикатор

Различните видове сигнали на Стохастик включват:

 • Свръхпокупка / свръхпродажба
 • Пресичане на %K и %D
 • Дивергенция на Стохастик

Нека да разгледаме всеки един тези сигнали на Стохастик с повече подробности.

Свръхпокупка / свръхпродажба

За тези сигнали на Стохастик осцилатор вече знаете, че когато индикаторът се намира на нива над 80, то анализираният финансов инструмент изглежда свръхкупен, докато нива на индикатора под 20 показват свръхпродажба.

Важно е да отбележим, че нивата на свръхпокупка и свръхпродажба не винаги означават обръщане не тренда. Силните тенденции могат да задържат Стохастик осцилатор по-дълго време в условия на свръхпокупка или свръхпродажба

Но ето и как може да ги да достигнете до по-чисти сигнали за търговия със Стохастик:

 1. Когато индикаторът се понижава от зоната над 80 може да се влезе в къса позиция т.е. мечи сигнал
 2. Когато индикаторът се повишава от зоната под 20 може да се влезе в дълга позиция т.е. бичи сигнал

На следващата графика можете да видите пример за двата сигнала на Стохастик за влизане в дълга и къса позиция при свръхпокупка и свръхпродажба. Част от тях са маркирани с жълти хоризонтални линии и стрелки:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Часова графика с диапазон на данните 7 октомври 2020 - 30 октомври 2020 година. Изготвена на 30 октомври 2020 в 08:08 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Пресичане на линии %K и %D

Друг вид сигнали на Стохастик, които трейдърите могат да използват са пресичанията между двете линии на индикатора като по-важни са пресичанията, които се случват в зоната на свръхпокупка и свръхпродажба.

 1. За сигнал за покупка може да се счита, когато %K пресича %D отдолу нагоре в зоната на свръхпродажба
 2. За сигнал за продажба може да се счита, когато %K пресича %D отгоре надолу в зоната на свръхпокупка

От горната графика можете да видите, че на практика всеки път, когато Стохастик осцилатор се насочи към излизане от екстремните зони (над 80 и под 20), то има пресичане на %K и %D, което потвърждава бичия или мечия сигнал.

Дивергенция на Стохастик

Разбирането на конвергенцията и дивергенцията е важно при употреба на индикатори осцилатори като Стохастик. Ето и в какво представляват тези две понятия:

Конвергенция:

 • Цената образува нов по-висок максимум и индикаторът я последва
 • Цената образува нов по-нисък минимум и индикаторът я последва

Дивергенция:

 • Цената образува нов по-висок максимум, но индикаторът прави по-нисък - меча дивергенция
 • Цената образува нов по-нисък минимум, но индикатора прави по-висок - бича дивергенция

Много често Стохастик дивергенция се получава след рязко покачване или спадане на цената на финансовия инструмент и знак, че може да наближава обръщане на ценовото движение. За потвърждение обикновено се ползва пробив на тренд линия.

На следващата графика можете да намерите примери за бича и меча Стохастик дивергенция:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Часова графика с диапазон на данните 7 октомври 2020 - 30 октомври 2020 година. Изготвена на 30 октомври 2020 в 09:26 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати

Започнете търговия с над 8000 финансови инструмента на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера по-долу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Стратегии за търговия със Стохастик

В тази част на статията ще дадем като пример някои търговски стратегии със Стохастик. Важно е да запомните, че тези стратегии са примерни и е добре да ги тествате на демо сметка преди ги използвате за търговия с реални средства.

Стратегия със Стохастик 1: Скалпиране

Тази техника за скалпиране на Форекс е разработена, за да заеме позиция, използвайки индикатор Стохастик на M1 графика, използвайки филтър за тренд, а именно проста плъзгаща се средна.

Тази стратегия, разработена от Ненад Керкез, се стреми да използва кратки движения в рамките на широка тенденция като включва следните индикатори:

 • Проста пълзяща средна с период 1000 по цена на затваряне
 • Стохастичен осцилатор с настройки 14, 3, 3

Ето и сигналите за влизане в позиция:

 1. Търси се вход за дълга позиция ако наклонът на средната е нагоре и Стохастик пресича ниво 20 отдолу нагоре
 2. Търси се вход за къса позиция ако наклонът на средната е надолу и Стохастик пресича ниво 20 отдолу нагоре

На следващата графика можете да видите пример за двата сигнала генерирани по тази скалпираща стратегия с Форекс Стохастик индикатор:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Минутна графика с диапазон на данните 05:14 на 30 октомври октомври 2020 - 11:47 на 30 октомври 2020 година. Изготвена на 30 октомври 2020 в 11:47 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати

Стратегия със Стохастик 2: Суинг търговия

Тази стратегия със Стохастик е по-дългосрочна от описаната по-горе скалпираща стратегия. В нея участие ще вземат следните технически индикатори:

 • Проста пълзяща средна с период 150 по цена на затваряне
 • Admiral Pivot на месечна графика
 • Стохастичен осцилатор с настройки 6, 3, 3 и нива от 80 и 20
 • RSI (3) с нива от 70 и 30

Тази стратегия е подходяща за трейдъри, които не прекарват много време пред платформите за търговия и които не желая да следят графиките по цял ден.

Сигнал за влизане в дълга позиция:

 1. Цената е над простата пълзяща средна
 2. RSI е под 30 или пресича ниво 30 отдолу нагоре
 3. Стохастик пресича ниво 20 отдолу нагоре

Сигнал за влизане в къса позиция:

 1. Цената е под простата пълзяща средна
 2. RSI е над 70 или пресича ниво 70 отгоре надолу
 3. Стохастик пресича ниво 80 отгоре надолу

Най-подходящите моменти за влизане в позиция по тази стратегия са, когато цената е близо до простата пълзяща средна. Ето и пример за сигнала за влизане в къса позиция:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Часова графика с диапазон на данните 10 април 2019 - 30 октомври 2020 година. Изготвена на 30 октомври 2020 в 12:13 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати

Разликата между Стохастик и RSI

Индексът на относителната сила (RSI) и Стохастичният осцилатор са индикатори на ценовия импулс, които се използват широко в техническия анализ. Въпреки че често се използват в тандем, всеки от тях има различни теории и методи.

 • Стохастичният осцилатор се основава на предположението, че цените на затваряне трябва да се затворят в същата посока като текущата тенденция.
 • RSI проследява нивата на свръхпокупка и свръхпродажба, като измерва скоростта на движение на цените.

С други думи, RSI е проектиран да измерва скоростта на движение на цените, докато формулата на Стохастичния осцилатор работи най-добре в последователни търговски диапазони.

Очевидно е, че колкото по-широк е диапазонът от налични инструменти, толкова по-лесно ще бъде за Вас да правите различни видове сравнения. Със сигурност ще Ви от полза да добавите приставката MetaTrader Supreme Edition към Вашия стандартен MetaTrader, за да получите достъп до над 60 допълнителни функции, спрямо стандартния пакет на платформите MetaTrader.

Изтеглете изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Как да започнете търговия със Стохастик?

След като вече знаете какво е Стохастик осцилатор, как се изчислява, как да настроите индикатора и как да разпознавате сигналите на индикатора е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия със Стохастик индикатор.

Можете да започнете търговия със Стохастик само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия.
 2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си маржин сделка

Вижте следващото кратко видео, за да разберете повече подробности затова как да отворите реална сметка за търговия с Admirals:

Нека да дадем един пример как да започнете търговия със Стохастик с валутната двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition или портала Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии, като кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
MACD: Какво представлява и как да търгувате с индикатора?
Един от най-използваните подходи за търговия на финансови пазари е техническия анализ, а техническите индикатори са основа част от него. Сред основните индикатори за технически анализ е MACD, който има място в арсенала на всеки трейдър, поради множеството си приложения и солидните търговски сигнали,...
RSI: Как да търгувате с индекс на относителната сила?
Една основна част от техническия анализ е свързана с индикаторите, а един от най-попуялрните от тях е Индекс на относителната сила или по-известен като RSI. Употребата на този осцилатор помага на множество трейдъри по света да определят скоростта и промяната на ценовото движение на финансовите инстр...
Какво са фрактали и как да открием фрактални модели?
Форекс трейдърите винаги се стремят да интегрират нови техники в своя пазарен анализ, за да получат предимство. Тук ще проучим сравнително нов начин за разпознаване на ценовите модели и ще обсъдим един форекс индикатор, който незабавно очертава моделите върху графиката за вас. Тези модели са фрактал...
Виж Всички