79% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 79% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
expand_more

Какво е IPO и как да инвестираме в първично публично предлагане?

Октомври 22, 2019 17:30 Europe/Sofia

Много от по-малките частни компании, които започнат да печелят откриват, че се нуждаят от външно финансиране, за да продължат да разрастват своя бизнес и именно тук идва времето за първично публично предлагане или т.нар IPO. В тази статия ще видим какво е IPO, как може да инвестираме в първично публично предлагане, какъв е процеса по излизане на една компания на борсата и кои са най-големите IPO компании в историята. Да започваме.

Какво е IPO и как да инвестираме в първично публично предлагане?

Всички компании трябва да започнат отнякъде и в повечето случай началото включва сериозни инвестиции на собствени средства от страна на основателите и приближени до тях. Надеждите са, че след тези инвестиции бизнесът на компанията ще се разрасне и ще започне да носи печалби.

Когато обаче компанията стане печеливша, може да се увеличи и нуждата от допълнителни средства, за да може растежът да продължи. Един от най-популярните начини за набиране на външни средства в дадена компания е чрез първично публично предлагане (IPO).

Нека сега да видим всъщност какво е IPO и какви стъпки трябва да премине една компания преди да започне да се търгува публично?

Какво е IPO?

Първично публично предлагане или IPO (англ. Initial Public Offering) е процес, при който частна компания започва да продава акции на външни инвеститори и по този начин става публично търгувана. От този момент нататък компанията може да набира капитал като продава акции, но в същото време трябва да се съобразява със строг набор от правила за отчитане установени от борсата, на която ще се осъществява търговия с акциите.

Преходът от частна към публична компания може да бъде важен момент за частните инвеститори, за да реализират изцяло печалбите от своите инвестиции. Този процес обикновено включва премии за акции притежавани от настоящите частни инвеститори. Междувременно организирането на първично публично предлагане позволява и на публичните инвеститори да участват.

Компания, която планира IPO в повечето случаи наема брокер/и или инвестиционна банка/и, които са специализирани в процеса на първично публично предлагане и избира фондова борса, на която желае да се търгуват акциите и.

Компаниите, които организират IPO често са сравнително млади, с по-малка пазарна капитализация и се стремят да натрупат капитал чрез продажбата на акции с цел да финансират потенциален бъдещ растеж. Разбира се това не винаги е така. Не всички компании, които провеждат IPO са малки. Някои може да бъдат огромни, какъвто бе случая с китайския гигант за онлайн продажби Alibaba.

Тествайте търговията с Alibaba и още над 4000 компании без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера по-долу.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Първично публично предлагане - как работи?

Преди първично публично предлагане дадена компания се счита за частна. Като частна, бизнесът на компанията се разраства със сравнително малък брой акционери, включително основателите, техни близки и професионални инвеститори с рискови капитали (venture capitalists).

Когато една компания достигне етап, на който се счита, че е достатъчно зряла, за да покрие изискванията на дадена борса и да поеме ползите и отговорностите пред публичните акционери, тя ще прояви интерес към първично публично предлагане.

Организирането IPO е голяма стъпка за всяка фирма. Но по този начин тя ще си осигури достъп до набиране на големи капитали, с които да може да расте и разширява бизнеса си. Повишената прозрачност и доверието, което предизвиква излизането на борсата може да са сериозен фактор за получаването на по-добри условия при привличането на средства.

Рискът от IPO акциите на дадена компания може да бъде поет от брокер/и, банка/и или други финансова институция след надлежна проверка. След това този посредник може да вложи парична сума за финансиране на плануваното IPO и да се съгласи да купи част акциите, които се предлагат преди действително да излязат на борсата.

В идеалния случай печалбите за брокери или банката са под формата на плащане по-малко на акция, отколкото, когато компанията стане публично търгувана.

Когато една компания започне да се търгува на фондова борса, притежаваната частна собственост от акции се преобразува в публична собственост и акциите на съществуващите частни акционери стават на стойност на цената за публична търговия.

Поемането на риска от първичното публично предлагане на акции може да включва и някои специални допълнения за частна и публична собственост на акции. Частните акционери могат да притежават акциите си на публичния пазар или да продават част или всичките си книжа с печалба.

Междувременно публичният пазар отваря огромна възможност за милиони инвеститори да купуват акции в компанията и да внасят капитал в собствения капитал на компанията. Като цяло броят на акциите, които компанията продава и цената, за която се продават, са генериращите фактори на новата стойност на акционерите на компанията.

Процес на първично публично предлагане

Процесът по организиране на първично публично предлагане се състои основно от две фази. Първата е предварителната маркетинг фаза на предлагане, а втората е самото IPO. Когато една компания има интерес да стане публична, тя ще се рекламира на посредниците чрез привличането на части оферти или може да направи публично изявление, за да генерира интерес.

Посредниците ръководят процеса по първично публично предлагане и се избират от компанията. Тя може да избере един или повече посредника, които да организират планираното IPO и да управляват различни части от процеса на предлагане. Тези компании участват във всяка част от процеса на първично публично предлагане: проверки, подготовка на документи, подаване, маркетинг и издаване на акции.

Накратко основните стъпки от процеса на IPO са следните:

 1. Посредниците представят предложения и оценки, обсъждащи техните услуги, най-добрия вид ценни книжа за издаване, предлагайки цена, количество акции и прогнозна времева рамка за предлагане на пазара.
 2. Компанията избира желаният от нея посредник или посредници, които да организират предлагането.
 3. Събира се необходимата информация за за документацията нужна за IPO.
 4. Създаване на маркетинг материали за пускането на пазара на новите емисии.
 5. Формиране на борд на директорите.
 6. Осигуряване на процесите за отчитане на одитируема финансова и счетоводна информация на всяко тримесечие.
 7. Компанията издава своите акции на избраната дата на първично публично предлагане.
 8. Може да бъдат прието някои разпоредби след края на процеса по превръщане на компанията в публична.

След като е изпълнила успешно тези и някои други стъпки компанията вероятно ще се превърне в публично търгувана и нейните акции ще бъдат достъпни за широк спектър от инвеститори.

Започнете да търгувате и инвестирате в ДЗР върху над 4500 акции с комисионни започващи от само $0,01 на акция. Единственото, което трябва да направите, за да започнете е да кликнете на банера отдолу.

Търговия с ДЗР върху акции с Admiral Markets

Но нека сега да видим какви са преимуществата и недостатъците на това една компания да стане публична.

 

Първично публично предлагане: предимства и недостатъци

Както всичко останало, освен предимства, първичното публично предлагане има и своите недостатъци. След като знаем, че главната цел на едно IPO е набиране на капитал за бизнеса на дадената компания, нека видим какви са преимуществата.

 • Компанията получава достъп до много по-широк спектър от инвеститори за набиране на капитал, отколкото ако остане частна.
 • Много по-лесен и бърз достъп до покупка на акции на компанията.
 • По-лесно установяване на стойността на акциите, когато тя се търгува публично.
 • Повишената прозрачност, която се постига с изискваното тримесечно отчитане, обикновено може да помогне на компанията да получи по-благоприятни условия за вземане на кредит, отколкото като частна компания.
 • Публичната компания може да събере допълнителни средства в бъдеще чрез вторични предложения, тъй като вече има достъп до фондова борса.
 • След IPO компанията може да има по-ниски капиталови разходи и за акции, и за дългови ценни книжа (например облигации).
 • Повишаване на експозицията, престижа и публичния имидж на компанията, което може да помогне за увеличаване на продажбите и печалбите.

След като вече изброихме множеството предимства, което може да получи дадена компания, след като стане публична, нека да изброим и недостатъците на едно първично публично предлагане.

 • Процесът на превръщане на компанията в публична може да се скъп, а запазването на публичния статут често е свързано с още допълнителни разходи.
 • От компанията се изисква да разкрива финансова, счетоводна, данъчна и друга бизнес информация. По време на тези оповестявания може да се наложи публично да се разкриват тайни и бизнес методи, които биха могли да помогнат на конкурентите.
 • Възникват значителни правни, счетоводни и маркетингови разходи, много от които са продължителни във времето.
 • Рискът, че необходимото финансиране няма да бъде постигнато, ако пазарът не приеме IPO цената.
 • Загуба на контрол поради навлизането на нови акционери в компанията, които получават на право на глас и могат ефективно да контролират решенията на фирмата чрез борда на директорите.
 • Колебанията в цената на акциите може да обърка сериозно мениджмънта, тъй като те могат да бъдат водени от инвеститорския интерес, а не от финансовите резултати на компанията.

Управляващите дадена компания трябва да вземат предвид и преимуществата и недостатъците от едно първично публично предлагане и като претеглят техния ефект да вземат решение дали IPO е най-добрата възможност за бъдещ растеж на бизнеса.

Кои са алтернативите на традиционното IPO?

Освен организирането на първично публично предлагане има и други методи една компания да набере капитал като излезе на борсата и стане публична търговия. Макар, че много компании предпочитат IPO модела, в който издават акции, намира се посредник, който да поеме част от риска и накрая книжата се продават публично, то някои компании избират директно излизане или холандски търг.

Директно излизане на борсата

При директно излизане на борсата няма компания посредник, която да организира и да поеме част от риска. По този начин компанията, която издава акции поема целия риск ако предлагането не се случи, както и се иска, Но от друга страна може да се възползва от потенциално по-висока цена на IPO и евентуално по-ниски разходи. Директното предлагане обикновено е възможно само за компания с добре позната марка и атрактивен бизнес.

Холандски търг

При холандски търг няма определена цена на първичното публично предлагане. Потенциалните купувачи могат да наддават за акциите, които искат, и цената, която са готови да платят. След това участниците в търга, които са готови да платят най-високата цена, получават наличните акции.

През 2004 г. Alphabet (GOOG) проведе IPO чрез холандски търг. Други компании като Interactive Brokers Group (IBKR) и The Boston Beer Company (SAM) също проведоха холандски търгове на своите акции, а не традиционно IPO.

Ако имате интерес към търговията с акции, защо не си отворите инвестиционна сметка с Admiral Markets? С нея можете да получите достъп до 15 от най-големите фондови борси в света, над 4000 публично търгувани компании и над 200 ETF-и. Кликнете на банера отдолу и започнете инвестиции!Инвестирайте в акции и ETF-и с Admiral Markets

Първото IPO

Първото първично публично предлагане (IPO) e на холандската компания Dutch East India, която е също позната като VOC заради името и на холандски Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Компанията е създадена през 1602 година като кралят и гарантира монопол да търгува с Източните Индии и суверенни права във всички новооткрити територии.

Тази невероятна власт е дадена на колекция от търговски кораби, които са били бивши конкуренти на пазара на подправки. Търговците ще образуват дружества с ограничена отговорност, в които инвеститорите ще инвестират пари за пътешествия в замяна на процент от печалбата, ако пътуванията са успешни. Проблемът обаче е бил, че пазарът на подправки е непредсказуем.

Например, пристигане на два кораба едновременно би довело до прекомерно предлагане, което пък би понижило цените. Това би имало негативен ефект върху печалбите на търговците и инвеститорите. За да се защитят от подобни рискове търговците се обединяват и образуват VOC, след което си издействат 20-годишен монопол от холандския крал.

След като компанията започва да продава акции на инвеститорите, тя изплаща редовен дивидент от 1602 до 1696 година. Дивидентната доходност варира от 12% до 36%. През 1634 година корабите на VOC, превозващи луковици от лалета, започват скандалната мания на лалетата, довела до срив на пазара.

Въпреки насилствения ръст в цената на акциите до 1200% от цената на IPO и обратно до 300% от цената на IPO, компанията преживя катастрофата сравнително лесно. Но времето и конкуренцията разрушиха повечето монополи и през 1800 година, малко преди 200-годишнината си VOC официално изчезна.

Най-голямото IPO в историята

Alibaba Group Holding Limited (NYSE), диверсифицираната компания за онлайн продажби от Китай, стана публична на 18 септември 2014 година с огромните 21,8 милиарда долара. Четири дни по-късно стана ясно, че ще бъде използвана опция за продажба на още акции, което изведе стойността на нашумялото първично публично предлагане на Alibaba до 25 милиарда долара.

Въпреки че технологичните компании традиционно излизат на борсата Nasdaq, китайския гигант избра Нюйоркската фондова борса (NYSE) за своя дебют, а това IPO бе гарантирано основно от Credit Suisse.

Акциите на Alibaba отвориха на цена на 92,70 долара в първия си пълен ден от търговията на NYSE. Малко повече от пет години по-късно, на 18 октомври 2019 година, акциите на китайския гигант за електронна търговия на дребно струват 176,89 долара. Следователно за приблизително 5 години акцията на Alibaba e дала на инвеститорите си капиталова доходност от около 91% или средно 18,2% на година.

Alibaba след IPO - Admiral Markets MetaTrader 5, #Baba, седмична графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #Baba, седмична графика за периода 28 февруари 2016 - 17 октомври 2019. Изготвена на: 17 октомври 2019 в 15:00. Моля имайте предвид, че миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещо представяне.

Към 18 октомври 2019 година Alibaba Group Holding Limited има пазарна капитализация от колосалните 460,44 милиарда долара. За да придобиете по-добра представа за размера на китайския гигант за електронна търговия на дребно, трябва да споменем, че тази пазарна капитализация е по-голяма по-размер от Visa, най-голямата американска банка JP Morgan и Boeing например.

Alibaba има седмата най-голяма пазарна капитализация от всички компании търгувани на щатски фондови борси, според данни на Trading View.

Отдолу можете да видите таблица с 10-те най-големи първични публични предлагания в историята:

Компания

Тикър

Индустрия

Първи търговски ден

Сума набрана чрез IPO

Alibaba

BABA

Технология

18-Sep-14

$25 милиарда

General Motors Company

GM

Автомобили

16-Nov-10

$20.1 милиарда

Agricultural Bank of China

ABC

Финанси

7-Jul-10

$19.2 милиарда

Industrial and Commercial Bank of China

ICBC

Финанси

19-Jan-07

$19.1 милиарда

NTT DOCOMO, Inc.

TYO

Телекомуникации

22-Oct-98

$18.4 милиарда

Visa Inc.

V

Финанси

18-Mar-08

$17.9 милиарда

AIA Group Limited

AAIGF

Финанси

21-Oct-10

$17.8 милиарда

Enel

ENLAY

Комунални услуги

1-Jan-99

$17.4 милиарда

Facebook

FB

Технология

1-May-12

$16 милиарда

Deutsche Telekom AG

DTE

Телекомуникации

17-Nov-96

$13 милиарда

От тази таблица можем да заключим, че половината от тези компании са отбелязали двуцифрен или по-голям растеж, след своето IPO.

Най-голямото IPO за 2019

Добре е да споменем и най-голямото първично публично предлагане за 2019 година, а и може би едно от най-очакваните. То бе на гиганта за споделено пътуване Uber. Компанията събра $8.1 милиарда от своето предлагане и достигна пазарна капитализация от близо 70 милиарда долара, което бе счетено за провал от мнозина, след като цената на акциите успя да отвори само на 42 долара, при 45 долара по време на първичното публично предлагане.

Освен това само около 4 месеца след своето IPO, на 2 октомври 2019, акциите на Uber паднаха до цена от $28,31, което бе 37% под цената на първичното публично предлагане и около 32% под първата цена на борсата.

Все пак целевата цена на Uber за следващите 12 месеца, според мнението 23 анализатори, събрано от tipranks.com, e 53,14 долара. Това предполага потенциален ръст ръст от около 42%, спрямо сегашната цена от $31,31 (цена на затваряне от 21 октомври 2019 година).

Започнете да търгувате Uber и още над 8000 финансови инструменти включително Форекс, ДЗР върху акции, суровини, индекси, криптовалути и други с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Вземете Вашата MetaTrader 5 безплатно като кликнете на банера по-долу!

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Най-очакваните IPO-та през 2020

Airbnb

Без съмнение Airbnb е едно от най-очакваните IPO компании, за които се очаква да станат публични през следващата година. Компанията за споделяне на домове започва своите операции през 2008 година и вече се разрасна до сериозен бизнес и пазарната и капитализация се оценява на 35 милиарда доалра. Airbnb наскоро докладва за печалба от 1 милиарда долара за второто тримесечие на 2019 г.

Наскоро от компанията потвърдиха, че планират да направят своето IPO през 2020 година.

Ant Financial

Ant Financial е свързана с финансовите технологии компания на китайския лидер за електронна търговия Alibaba (NYSE: BABA). Ant изпълнява най-популярната мобилна услуга за плащане в Китай, Alipay, както и управлява инвестиционен фонд и онлайн банка. Освен това предлага други финансови услуги. Компанията флиртува с IPO поне от 2018 г., но 2020 г. може да бъде годината, за която китайският гигант за плащания ще направи своя ход.

Как да инвестираме в IPO?

За да закупите акции по време на първично публично предлагане, трябва да работите директно с регистриран борсов посредник, който организира IPO-то. Могат да се предлагат и акции с частно предлагане, въпреки че за придобиването им вероятно ще Ви се наложи да се свържете директно с представители на компанията.

Покупката на акции на компанията преди да стане публична зависи от това кога в процеса искате да направите покупка. Възможностите са да купите акции преди или след като посредника, който организира предлагането определи началната цена.

За да закупите акцията преди да бъде определена цената, може да се наложи да сте професионален инвеститор или да имате специални отношения с ръководството. Тези инвестиции обаче обикновено са в много големи суми, дори може да са милиони долари. Те са и по-рискови от инвестициите на фондовия пазар, след като вече има определена цена за публична търговия.

IPO цената е официалната цена, която посредника, сключващ сделката, ще използва за продажба на големите институционални инвеститори за първата търговия на акциите. Въпреки това хората имат възможност да закупят на IPO цена при специални условия. По-специално, ако имате сметка за търговия с акции в същия посредник, която организира предлагането.

Например, банката Morgan Stanley беше водещият посредник на Facebook в дебюта му през 2012 година. Банката позволи на част от клиентите си да закупят акции на Facebook на цена от $38. За съжаление много от тези инвеститори загубиха пари, тъй като акциите пропаднаха бързо в месеците след IPO-то.

IPO компании: Да инвестираме ли или не?

Повечето IPО компании създават голям шум и предизвикват сериозен интерес. Инвеститорите са подмамени от идеята да купят следващия Apple, Amazon или Tesla на много ниска цена и да очакват трицифрена доходност в следващите няколко години. Но, както винаги монетата си има две страни.

Много инвеститори предпочитат да стоят настрани от първични публични предлагания и не са склонни да инвестират в компании, които още не са публични. Това си има своето сериозно обяснение. Излизането на борсата на дадена компания често е свързано с огромна волатилност, която в повечето случаи е предизвикана от краткосрочни промени в търсенето и предлагането, а не от резултатите на компанията.

В същото време би било трудно да се направи фундаментален и технически анализ на компания преди излизането и на борсата и официалното публикуване на финансови резултати.

След IPO, дадената акция започва да се търгува публично и може да бъде купена и продадена като всяка друга. Ликвидността на акцията нараства сериозно и може да купува и продава много по-лесно.

Компанията, която иска да стане публична и посредникът, който се е наел с организирането на IPO, имат полза цената на компанията да е по-висока, когато излезе на борсата. Тези стимули и предизвиканото голямо търсене преди компанията да излезе на борсата може да накара акциите да скочат рязко и да се сринат като IPO-то приключи.

Освен това, много краткосрочни инвеститори купуват акции на частна компания преди нейното първично публично предлагане, само с цел да ги продадат след като компанията стана публична. Това води до ръст на предлагането след IPO и спад на цената на акциите на компанията, която току що е станала публична.

Това са някои от причините, които карат повечето инвеститори да не са склонни да влагат капитал в първично публично предлагане, а предпочитат да се включат, когато компанията е вече публична. Тогава вече ще има повече достъпна финансова информация за компанията, чрез която може да да се направи по-лесна оценка на потенциала на инвестицията в дадена акция.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.