Какво е IPO и как да инвестирате в първично публично предлагане?

Борис Петров

Едно от най-важните решения, които може да вземе една компания е да стане публично търгувана и регистрира своите акции на фондова борса, което ще ги направи достъпни за широката публика. За да се случи всичко това компанията трябва да премине през процес наречен първично публично предлагане или IPO. Искате да разберете повече за този процес и как може да се възползвате? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е IPO?

Всички компании трябва да започнат отнякъде и в повечето случай началото включва сериозни инвестиции на собствени средства от страна на основателите и приближени до тях. Надеждите са, че след тези инвестиции бизнесът на компанията ще се разрасне и ще започне да носи печалби.

Когато обаче компанията стане печеливша, може да се увеличи и нуждата от допълнителни средства, за да може растежът да продължи. Един от най-популярните начини за набиране на външни средства за дадена компания е чрез първично публично предлагане на акции (IPO). Но какво представлява то?

Да дадем една дефиниция за IPO:

Първично публично предлагане или IPO (англ. Initial Public Offering) е процес, при който частна компания започва да продава акции на външни инвеститори на фондова борса и по този начин става публично търгувана.

От този момент нататък компанията може да набира капитал като продава акции, но в същото време трябва да се съобразява със строг набор от правила за отчитане установени от борсата, на която ще се осъществява търговията с акциите на тази вече публична компания.

Преходът от частна към публична компания може да бъде важен момент за частните инвеститори, за да реализират изцяло печалбите от своите инвестиции. Този процес обикновено включва премии за акции притежавани от настоящите частни инвеститори. Междувременно организирането на първично публично предлагане позволява и на публичните инвеститори да се включат.

Първото IPO

Първото първично публично предлагане (IPO) e на холандската компания Dutch East India, която е също позната като VOC заради името и на холандски Vereenigde Oost-Indische Compagnie.

Компанията е създадена през 1602 година като кралят и гарантира монопол да търгува с Източните Индии и суверенни права във всички новооткрити територии. В същата година е създадена и Амстердамската фондова борса, която е и най-старата функционираща фондова борса в света и именно на нея се осъществява и първото IPO в света.

Най-голямото IPO

Най-голямото първично публично предлагане до момента е на Alibaba Group Holding Limited. Диверсифицираната компания за електронна търговия от Китай, стана публична на 18 септември 2014 година и събра гигантските 21,8 милиарда долара.

Четири дни по-късно стана ясно, че ще бъде използвана опция за продажба на още акции, което изведе стойността на нашумялото първично публично предлагане на Alibaba до 25 милиарда долара.

Акциите на Alibaba отвориха на цена на 92,70 долара в първия си пълен ден от търговията на NYSE. На следващото изображение можете да откриете графика на цената на акциите на Alibaba:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #Baba, седмична графика с диапазон на данните 28 февруари 2016 - 15 април 2021 година. Изготвена на 15 април 2021 в 14:00 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Тествайте търговията с едни от най-популярните IPO-та и още над 4000 акции на компании без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admiral Markets). Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера по-долу.

Какъв е процеса на първично публично предлагане на акции?

Компаниите, които организират IPO често са сравнително млади, с по-малка пазарна капитализация и се стремят да натрупат капитал чрез продажбата на акции с цел да финансират потенциален бъдещ растеж. Разбира се това не винаги е така.

Не всички компании, които провеждат IPO са малки. Някои може да бъдат огромни, какъвто бе и случая с китайския гигант за електронна търговия Alibaba.

Преди първично публично предлагане дадена компания се счита за частна. Като частна, бизнесът на компанията се разраства със сравнително малък брой акционери, включително:

 • Oснователите
 • Инвеститори приближени на основателите
 • Професионални инвеститори с рискови капитали (venture capitalists)

Когато една компания достигне етап, на който се счита, че е достатъчно зряла, за да покрие изискванията на дадена борса и да поеме ползите и отговорностите пред публичните акционери, тя ще прояви интерес към първично публично предлагане на акции.

Процесът по организиране на първично публично предлагане се състои основно от две фази.

 1. Първата е предварителната маркетинг фаза на предлагане.
 2. Втората фаза включва самото IPO. 

Преди да стане публична компания, ръководството трябва да избере борсата, на коя борса иска да се търгуват нейните акции и застраховател (посредник), който да организира първичното публично предлагане. Ръководството на компанията може да се спре на повече от един застраховател, които заедно да организират планираното IPO и да управляват различни части от процеса на предлагането.

Тези компании участват във всяка част от процеса на първично публично предлагане: проверки, подготовка и подаване на документи, маркетинг, търсене на инвеститори и издаване на акции.

Накратко основните стъпки от процеса на първично публично предлагане на акции са следните:

 1. Застрахователите представят предложения и оценки, показващи техните услуги, най-добрия вид ценни книжа за издаване, предлагайки цена, количество акции и прогнозна времева рамка за предлагане на пазара.
 2. Компанията избира желаният от нея посредник или посредници, които да организират предлагането и борсата, на която иска да стане публична.
 3. Събира се необходимата информация за документацията нужна за процеса на първично публично предлагане.
 4. Създаване на маркетинг материали за пускането на пазара на новите емисии и контакт с потенциални инвеститори.
 5. Формиране на борд на директорите.
 6. Осигуряване на процесите за отчитане - публична финансова и счетоводна информация на всяко тримесечие.
 7. Компанията издава своите акции на избраната дата на първично публично предлагане.
 8. Може да бъдат приети някои разпоредби след края на процеса по превръщане на компанията в публична.

След като е изпълнила успешно тези и някои други стъпки фирмата вероятно ще се превърне в публична компания и нейните акции ще бъдат достъпни за широк спектър от инвеститори.

Търгувайте с над 4000 ДЗР на акции с комисионни започващи от само $0,02 на акция! Започнете още днес като кликнете на банера отдолу.

Първично публично предлагане: предимства и недостатъци

Организирането на първично публично предлагане на акции е голяма стъпка за всяка компания. Но по този начин тя ще си осигури достъп до набиране на големи капитали, с които да може да расте и разширява бизнеса си.

Рискът от IPO на дадена компания може да бъде поет от  застраховател (брокер/и, банка/и или други финансова институция) след надлежна проверка. След това този посредник може да вложи парична сума за финансиране на плануваното IPO и да се съгласи да купи част акциите, които се предлагат преди действително да излязат на борсата.

В идеалния случай печалбите за брокера или банката са под формата на плащане по-малко на акция, отколкото, когато компанията стане публично търгувана. Така разликата в двете цени се превръща в печалба за застрахователя.

Както всичко останало, освен предимства, първичното публично предлагане на акции има и своите недостатъци. След като знаем, че главната цел на едно IPO е набиране на капитал за бизнеса на дадената компания, нека видим какви са преимуществата:

 • Компанията получава достъп до много по-широк спектър от инвеститори за набиране на капитал, отколкото ако остане частна.
 • Много по-лесен и бърз достъп до покупка на акции на компанията, съответно и по-висока ликвидност.
 • По-лесно установяване на стойността на акциите, когато тя се търгува публично.
 • Повишената прозрачност, която се постига с изискваното тримесечно отчитане, обикновено може да помогне на компанията да получи по-благоприятни условия за вземане на кредит, отколкото като частна компания.
 • Публичната компания може да събере допълнителни средства в бъдеще чрез вторични предложения, тъй като вече има достъп до фондова борса.
 • След IPO, компанията може да има по-ниски капиталови разходи и за акции, и за дългови ценни книжа (например облигации).
 • Повишаване на експозицията, престижа и публичния имидж на компанията, което може да помогне за увеличаване на продажбите и печалбите.

След като вече изброихме множеството предимства, което може да получи дадена компания, след като стане публична, нека да изброим и недостатъците на едно първично публично предлагане.

 • Процесът на превръщане на компанията в публична може да се скъп, а запазването на публичния статут често е свързано с още допълнителни разходи. Все пак част от рисковете при IPO процеса може да бъдат поети от застрахователя.
 • От компанията се изисква да разкрива финансова, счетоводна, данъчна и друга бизнес информация. По време на тези оповестявания може да се наложи публично да се разкриват тайни и бизнес методи, които биха могли да помогнат на конкурентите.
 • Възникват значителни правни, счетоводни и маркетингови разходи, много от които са продължителни във времето.
 • Рискът, че необходимото финансиране няма да бъде постигнато, ако пазарът не приеме цената и предлаганите IPO акции.
 • Загуба на контрол поради навлизането на нови акционери в компанията, които получават на право на глас и могат ефективно да контролират решенията на фирмата чрез борда на директорите.

Управляващите дадена компания трябва да вземат предвид и преимуществата и недостатъците от едно първично публично предлагане и като претеглят техния ефект да вземат решение дали IPO е най-добрата възможност за бъдещ растеж на бизнеса.

Кои са алтернативите на традиционното IPO?

Освен организирането на традиционното първично публично предлагане има и други методи една компания да набере капитал като излезе на борсата и стане публична търговия.

Макар, че много компании предпочитат IPO модела, в който се издават акции, намира се посредник, който да поеме част от риска и накрая книжата се продават публично, то някои компании изберат и други опции като:

 1. Директно листване
 2. Компания за придобиване със специална цел (SPAC)
 3. Холандски търг

Сега ще разгледаме накратко всяка една от тях.

Директно листване

При директно излизане на борсата няма компания посредник, която да организира и да поеме част от риска. По този начин компанията, която издава акции поема целия риск ако предлагането не се получи, както желае.

От друга страна може да се възползва от потенциално по-висока цена на IPO и по-ниски разходи. Директното листване обикновено се практикува от компании с добре позната марка и атрактивен бизнес. Все пак и някои малки компании, които искат да спестят от разходите също използват директно листване.

Най-ярките примери за директно листване включват Spotify, Slack и Coinbase.

Компания за придобиване със специална SPAC

Един от методите една компания да стане публична, който набира сериозна популярност в последните години е т.нар. SPAC. SPAC е съкращение на Special Purpose Acquisition Company, което на български означава компания за придобиване със специална цел.

На практика това е куха компания, създадена от инвеститори с единствената цел да набере средства чрез IPO, за да придобие друга компания, която все още е частна.

Най-често SPACs са основани от екип от институционални инвеститори или мениджъри.

Холандски търг

При холандски търг няма определена цена на първичното публично предлагане. Потенциалните купувачи могат да наддават за акциите, които искат, и цената, която са готови да платят. След това участниците в търга, които са готови да платят най-високата цена, получават наличните акции.

През 2004 година Alphabet (GOOG) проведе IPO чрез холандски търг. Други компании като Interactive Brokers Group (IBKR) и The Boston Beer Company (SAM) също избраха холандски търгове за своите акции, а не традиционно IPO.

Имате интерес към търговията с акции? Отворете инвестиционна сметка с Admirals сега и с нея получавате достъп до 17 от най-големите фондови борси в света, над 4000 публично търгувани компании и над 200 ETF-и. Кликнете на банера отдолу и започнете инвестиции още днес:

Защо да инвестирате в IPO акции?

Повечето IPО компании създават голям шум и предизвикват сериозен интерес. Инвеститорите са привлечени от идеята да купят следващия Apple, Amazon или Tesla на много ниска цена и да очакват трицифрена доходност в следващите няколко години. Много от тях искат да се включат още в началото на историята на една перспективна публична компания.

Ето и основните причини да направите инвестиции в IPO:

 • Да влезете възможно най-рано, за да се възползвате от потенциален ръст на цената още в първите дни и да извлечете евентуални краткосрочни печалби
 • Да влезете възможно най-рано, за да се опитате да купите на оптимално ниски цени
 • Да се позиционирате дългосрочно още в началото на историята на публична компания, която смятате, че притежава потенциал за развитие
 • Често застрахователите определят по-ниска цена на IPO акции, за да може да стимулират търсенето и да окуражат инвеститорите да поемат рисковете на инвестиции в нова компания на борсата.

Все пак, трябва да знаете, че както всички инвестиции и тези в първично публично предлагане крият своите рискове. Ето и основните рискове при инвестиции в IPO:

Разбира се тези рискове могат да бъдат активно управлявани чрез правилна стратегия за управление на риска. Освен това, след като компанията стане публична вече ще има повече достъпна финансова информация за компанията, чрез която може да да се направи по-лесна оценка на потенциала на инвестицията в дадената акция.

Ако все още нпървичните публични предлагания не са предизвикали вВшия интерес да видим реално каква доходност са предложили IPO-тата през изминалата 2020 година.

Доходност от IPO през 2020

В началото на 2020 настъпващия Коронавирус обърка плановете на част от компаниите да станат публични. Но тази динамика се промени сериозно през втората половина на годината.

Renaissance IPO Index е борсов индекс, базиран на портфолио от акции на нови публични компании в САЩ. Индексът отразява приблизително  80% от новите най-големи публични компании по пазарна капитализация и налага 10% таван върху теглото на една компания.

Този показател нарасна със 110% през 2020 година като остави далеч зад себе си бенчмаркът за представянето на щатския фондов пазар S&P 500, който добави 16% към стойността си. Според Renaissance Capital, средната доходност от IPO през 2020 година е била 76%, което е най-високата за последните 20 години.

На следващата графика можете да видите, че през 2020 броя на първичните публични предлагания и капиталът, който те с събрали са на най-високите нива от 2014 година насам.

Източник: Fidelity.com, 15 април 2021

 

Започнете търговия с IPO акции и още над 8000 финансови инструменти с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера по-долу:

Как да започнете инвестиции в IPO?

Вече разбрахте, че докато една компания е частна инвеститорите, които могат да насочат капитал към нея са силно ограничен брой, а и рисковете са по-високи, поради липсата на пълна информация за финансовото състояние на бизнеса.

Освен това, за да закупите акцията преди да бъде определена цената, може да се наложи да сте професионален инвеститор или да имате специални отношения с ръководството.

След IPO, дадената акция започва да се търгува публично и може да бъде купена и продадена като всяка друга. Ликвидността на акцията нараства сериозно и може да купува и продава много по-лесно.

Следователно може да е най-добре да се насочите към покупка на акции на компания след като тя вече е публична. Но как да го направите? 

Можете да купите акции на IPO компании само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с IPO акции
 2. Изтеглете платформа за търговия с IPO акции
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с IPO акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете акции на IPO компании като използваме акциите на Coinbase.

Как да купите акции на Coinbase?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акциите на Coinbase (#COIN.US)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) акции на Coinbase, Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции на Coinbase?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акциите на Coinbase (#COIN.US)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) акции на Coinbase, Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Дефанзивни акции: Защо и как да инвестирате в тях?
Дефанзивните акции са акции на компании, чието представяне не е силно свързано със здравето на икономиката, нещо, което може да привлече инвеститорите, които имат по-нисък риск апетит или се притесняват от състоянието на икономиката. И Вие имате интерес към инвестиции в акции на подобни компании? То...
Акции на Twitter: Защо и как да инвестирате в социалната мрежа?
Акциите на Twitter се радват на голям интерес от страна на инвеститорите и финансовите медии на фона на навлизането на Илон Мъск в компанията, Но все пак не трябва да забравяме и че това е втората най-популярна социална мрежа в света и една от най-големите технологични компании в САЩ. И Вие проявява...
Инвестиции в акции на компании за мед: Как да ги направите?
Суровините са едни от най-горещите теми на финансовите пазари в последните години, а една от най-ключовите суровини, която човечествата използва от хилядолетия е медта. Цената на медта се покачва експоненциално през последните 2 години и в този период достигна и най-висока стойност в историята.И Вие...
Виж Всички