Как да защитим парите си от промени в курс евро лев?

Февруари 10, 2020 15:19 Europe/Sofia

Една от най-обсъжданите теми в България в последно време, а изглежда, че ще остане много популярна и в бъдеще, е тази за фиксирания валутен курс евро лев, влизането в ERM 2 (Механизъм на валутните курсове), еврозоната и валутния борд. Тази тема предизвиква много широк обществен отзвук, което изглежда съвсем нормално, тъй като хората в България искат да опазят своите спестявания от промени във фиксирания валутен курс евро лев, а защо не и да спечелят нещо допълнително от потенциални промени. Но как може да направите това? Вижте в статията!

Преди да започнем, трябва да обясним накратко всъщност какво е валутен курс?

Валутен курс е отношението между две валути, което определя стойността на една валута спрямо друга. В повечето случаи става въпрос за отношение на чуждестранна валутна единица спрямо местната.Трябва да отбележим че валутните курсове основно биват два вида - фиксирани и плаващи.

Пример за валутен курс: евро лев (EUR/BGN) 1,95583. Това означава, че 1 евро се разменя срещу 1,95583 лева. И обратното 1,95583 лева могат да се разменят за 1 евро. А EUR/BGN се нарича валутна двойка.

Валутния курс се определя на т.нар Форекс пазар (от англ. Foreign exchange market), който е отворен за широк диапазон от купувачи и продавачи и работи 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата като изключения правят уикендите. Според данни на Банката за международни плащания, през 2019 година търговията на Форекс пазара е достигнала 6,6 трилиона долара на ден.

Научете как да търгувате на Форекс пазара с Обучителен курс от Admiral Markets. Вземете Вашия безплатен Обучителен курс като кликнете на банера отдолу!

Курс евро лев

Както всички останали обменни курсове, валутният курс евро лев е създаден от две валути - евро и български лев. Все пак, за да оценим стойността на една валута, то трябва да я сравни с друга такава. Курс евро лев е изграден от националната валута на България - български лев и единната валута на еврозоната, наречена евро и показва стойността на едно евро в лева.

Българският лев (BGN) е национална валута на България от далечната вече 1881 година като тогавашната му стойност е била приблизително, колкото тази на френския франк.

В своята история при българския лев на няколко е бил въвеждан златен стандарт, както е и бил обвързван с други валути - като немската райхсмарка по време на Втората световна война (32,75 лева за една марка), а след съветското нахлуване българската валута е обвързана с руската рубла при валутен курс 15 лева за рубли.

Другата валута в EUR/BGN е евро (EUR). То е паричната единица на еврозоната, която включва 19 държави от ЕС. В три други държави еврото се ползва като официална валута - Монако, Сан Марино и Ватикана. В други три пък е официално разплащателно средство без формални споразумения - Андора, Косово и Черна Гора.

Официалното появяване на еврото е на 1 януари 1999 като наследник на тогавашното екю, а масовата употреба започва на 1 януари 2002 година. Понастоящем еврото е втората резервна валута в света след американския долар.

Вече разбрахте какво е валутен курс и как да оцените стойността на едно евро в лева. Сега да разгледаме какво е валутен борд в България?

Какво е валутен борд?

Валутен борд е екстремна форма на фиксиран курс, при която управлението на валутния курс и паричното предлагане се отнемат от централната банка на нацията, която е поставена във валутен борд. Те се предоставят на монетарен орган, която взима решения относно оценката на националната валута и по-специално взима решение да фиксира обменния курс на местната валута към чуждестранна такава.

Често този монетарен орган има изрични инструкции да подкрепя всички единици от местната валута, които са в обръщение, с чуждестранна валута. По този начин оперира формата на валутен борд, донякъде подобен на златен стандарт.

Валутният борд позволява неограничен обмен на местна валута срещу чуждестранната, за която е фиксиран курса. За разлика от конвенционалната политика на централната банка, която има право да издава местна валута, когато счете за добре, то при валутен борд монетарния орган решава кога трябва да бъдат пуснати в обръщение допълнителни парични единици.

При валутен борд лихвите на двете страни с обвързани валути са приблизително еднакви. Причината е, че лихвените проценти в страната с валутен борд са склонни да имитират тези в страната, с която чуждестранна валута е фиксиран курс.

Фиксиран курс евро лев

Два периода на хиперинфлация през 90-те години на миналия век обезцениха драстично българския лев, което, през 1997 година, доведе до поставяне на валутен борд в България. Така се стигна до фиксиран курс на българския лев спрямо германската марка при съотношение 1 марка = 1000 лева.

През 1999 година левът бе деноминиран при съотношение 1:1000 и така новият фиксиран курс лев/германска марка стана 1 лев за 1 марка. При навлизането на еврото, курсът на германската марка спрямо еврото е закотвен на 1,95583, следователно и фиксирания курс евро лев става същия.

Именно това е курс евро лев, при който България влиза в Европейския съюз, а договорът с ЕС задължава нашата страна с ангажименти за бъдещо членство и в еврозоната. Все пак тези ангажименти не са обвързани с конкретни срокове.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Какво е ERM 2?

ERM 2 (Exchange Rate Mechanism) или Механизъм на валутните курсове е зададен на 1 януари 1999 година като наследник на ERM. Целта му е да гарантира, че колебанията на валутните курсове между еврото и другите валути в рамките на ЕС не нарушават икономическата стабилност в единния пазар, както и да се помогне на страните извън еврозоната да се подготвят за участие във валутния блок. ERM 2 е известен чакалнята на еврозоната.

Едно от условията за присъединяване към еврозоната е стабилност на валутните курсове. Именно това условие задължава страната кандидат да участва във валутния механизъм ERM 2 в продължение на най-малко 2 години без сериозни отклонения в централния курс и без да е осъществено девалвиране на двустранния централен курс на нейната валута спрямо еврото.

С този механизъм повечето държави членки на ЕС, но извън еврозоната, се съгласяват да запазят обменните си курсове в 15% диапазон нагоре и надолу, спрямо централния курс. Страната членка може да поддържа по-тесен диапазон, но това решение няма ефект върху официалните 15% нагоре и надолу, поне докато не бъде сключено споразумение със заинтересованите страни от ERM 2.

Понастоящем в Механизма на валутните курсове се намира само една страна и това е Дания, която се присъедини към него още през 1999 година.

Но нека да споменем и другите 3 условия за присъединяване към еврозоната, освен стабилност на обменния курс:

  • Ценова стабилност - инфлацията не може да надвишава с повече от 1,5% този показател на 3те държави членки с най-добри показатели.
  • Стабилни и устойчиви публични финанси - държавният дефицит не може да надвишава 3% от БВП, а държавния дълг не може да по-висок от 60% от БВП.
  • Дългосрочни лихвени проценти - тези проценти не трябва да са по-високи от 2% над размера на 3-те държави членски с най-добри показатели в областта на ценовата стабилност.

Както повечето от Вас вероятно знаят, за добро или за лошо, България е изправена пред влизането в ERM 2 или т.нар чакалня на еврозоната. Тук идват и сериозните притеснения на хората в България, които изглеждат напълно основателни, че може да има промяна във фиксирания валутен курс евро лев от сегашните 1,95583 и премахване на валутния борд в България.

Спекулациите дали България трябва да приема еврото или не са много, както и това при какъв курс ще влезе нашата страна в ERM 2 и в последствие евентуално в еврозоната. Все пак това е много дълга тема и няма да е предмет на тази статия. Тук ще се съсредоточим в това как може да се предпазим от потенциалните рискове при промяна на фиксирания курс евро лев.

След като разбрахме какво е валутен борд и какво е Механизъм на валутните курсове (ERM 2), нека да разгледаме някои от рисковете, които могат да се появят в процеса по присъединяване към ERM 2 и еврозоната.

Рискове за валутен курс евро лев

На даден етап от преговорите за присъединяване на България в еврозоната, членките на валутния блок, както и Дания като членка на ERM 2, може да поискат от България да промени сегашния валутен курс евро лев или диапазона, в който може да се движи. Разбира се на това трябва да са съгласни и българските управляващи в лицето на финансовия министър и управителя на Българска народна банка.

Подобни действия няма да са прецедент, тъй като Словакия вече бе принудена на три пъти да промени курса словашка крона / евро, докато страната престояваше в механизма ERM 2.

Следователно, нека първо да видим какви са потенциалните рискове, които води със себе си процеса по присъединяване към Механизма nа валутните курсове и еврозоната. След това ще се съсредоточим върху някои възможности да се защитим от потенциални промени отношението евро лев.

Промяна на фиксирания курс евро лев надолу

Фиксираният курс евро лев предпазва българска валута от поскъпване и обезценяване. По-големите притеснения за българите идват от второто. Хиперинфлацията, която удари България на два пъти през 90-те няма как да бъде забравена и хората са притеснени от ново обезценяване на спестяванията им.

Това изглежда съвсем нормално, тъй като именно банковите депозити са основното инвестиционно средство за българите, въпреки че условията им далеч не предлагат добра възвръщаемост, дори обратното. Ако искате да разберете защо банковите депозити в България водят до загуба на пари погледнете тук.

Промяна на фиксирания курс евро лев нагоре

В същото време една малко неглижирана възможност е фиксирания курс евро лев се промени в полза на лева (т.е. лева да поскъпне спрямо еврото). В тази ситуация може да се намали конкурентоспособността на българските компании, които изнасят своите продукти и услуги в чужбина, тъй като ще произвеждат своята продукция в условията на по-скъпа валута.

Евро лев - Рискове при приемане на еврото

Наскоро създателят на действащия валутен борд в България Стив Ханке заяви, че България не трябва да се присъединява към еврозоната и остро разкритикува законовите промени, предложни от сегашните управляващи. По негови думи не е необходимо левът да бъде заменен при фиксиран курс с еврото, тъй като чрез борда България практически се ползвала от позитивите на еврозоната.

Изказването на Ханке допълнително увеличи напрежението сред и без това скептичното към еврото българско общество (виж изображението по-долу). Той засили спекулациите, че българското правителство може да влезе в тайно споразумение, с което пред България може да бъдат поставени "дискриминационни условия" от страна на останалите преговарящи.

Източник: Nova.bg

Един от най-големите страхове на хората в България е, че приемането на еврото може да доведе до рязко повишаване на инфлацията, което ще се отрази негативно на покупателната способност, както и на техните спестявания.

Повечето икономисти твърдят, че ако има ръст на инфлацията след влизането в еврозоната, то той няма да е драстичен, поне ако гледаме официалните данни. Най-често споменаваните числа са между 0,3% и 1,4% на годишна база, което дори може да се дължи на други фактри.

Все пак според последните данни на НСИ инфлацията в България е 3,8% на годишна база, което е 7-годишен връх. А лихвените нива са почти нулеви. Ако към тези и без това бързи нарастващи на потребителските цени (спрямо лихвите по депозити), то спестяванията на българите ще продължат да се топят още по-бързо.

Източник: НСИ

Най-реалистичните и очевадни рискове от членство в еврозоната са, че България ще трябва да се откаже от някои правомощия по своите монетарни и фискални политики, когато се присъедини към еврозоната. Приемането на еврото означава, че държавите също губят способността да печатат своята валута. Но действащия валутен борд в България вече така или иначе вече свил правомощията на българските власти.

Определянето на собствени фискални и монетарни политики позволява да се контролира инфлацията чрез повишаване на лихвените проценти или ограничаване на паричното предлагане.

Освен това вече споменахме, че страните в еврозоната трябва да поддържат годишния дефицит под 3% от своя брутен вътрешен продукт. А съотношението на дълг към БВП трябва да е под 60%. Много държави членки на валутния блок не успяват да ограничат толкова разходите си, за да спазват тези критерии.

Как да се защитим от промяна в курс евро лев?

Най-важното е да не се създава паника и да не се взимат решения базирани на емоции. Всяка една възможност трябва да се обмисли добре преди да се предприемат каквито и да било действия. По-долу ще изброим някои възможности, които могат да защитят парите Ви от евентуални промени във валутния курс евро лев.

Превалутиране

Част от хората в България могат да изберат да превалутират своите спестявания от лева в евро или в друга валута, за да се защитят от евентуалните рискове при промяна на курс евро лев.

Евро

Първият и най-очеваден избор изглежда е превалутиране в евро. Все пак лихвите по депозитите в лева и евро остават почти равни и еднакво близки до 0. За момента не са въвеждани отрицателни лихви за по-малките депозити, но от началото на 2020 вече има банки в Европа, които прилагат негативни лихви за депозити над 100 000 евро.

Все пак при повишаване на валутния курс евро лев (поскъпване на еврото), това би довело до известни печалби при обръщане обратно от евро в лева (ако те надхвърлят разходите по превалутирането). Но ако няма промени на фиксирания курс евро лев или той бъде понижен (левът поскъпне), то подобно начинание ще бъде свързано със загуби.

Долар

Друга популярна възможност с цел защита може да е превалутиране в американски долари. Доларът има известен статут на актив убежище и може да опази парите Ви при едно сериозно сътресение. Но ако не се стигне до сериозни промени, а доларът поевтинее през този период, то отново ще се стигне до загуби.

Швейцарски франк

Третата много популярна валутна възможност определено е швейцарски франк. Франкът е известен със своя статут на убежище и швейцарската валута е доста очевадна опция при несигурност.

Въпреки това лихвените нива в Швейцария остават дълбоко на негативна територия от -0,75%, а централната банка се опитва да поддържа курса на франка сравнително стабилен. Все пак CHF има свята история на сътресения през последните години (например премахването на прага 1,20 за EUR/CHF през 2015).

Швейцарският франк може да се окаже добра възможност, независимо от споменатите рискове, тъй като CHF бе поставен под мониторинг от Федералния резерв на САЩ за валутна манипулация. Това може да ограничи възможностите на Швейцарската национална банка да се намесва на пазара с цел да обезценява своята валута.

За да превалутирате Вашите спестявания от лева в друга валута, то най-евтината възможност може да е да направите това директно на Форекс пазара. Например при обмен в банка разликите между курс купува и курс продава ( спред) може да варират между 1 и 10 стотинки за споменатите по-горе валути. Докато за същите тези валути при брокери като Admiral Markets ще получите разход под 1 пип (или под 0,0001)

Отворете си реална сметка за търговия на Форекс пазара като кликнете на банера отдолу и обменяйте EUR в USD започващи от само 0,1 пип!

Покупка на злато

Златото винаги е било уважавано по целия свят заради своята рядкост и заради умението си да съхранява стойност по време на тежки моменти. Именно затова ценният метал веднага се появя на хоризонта, когато става въпрос за защита на капитал от сътресения на пазарите.

Инвестиция в злато може да допринесе, за изолирането на Вашите спестявания от ефекта от потенциални промени във валутния курс евро лев. Въпреки това, жълтия метал се търгува в долари и цената му се влияе и от други фактори и ако ако цената му се понижи също може да се получат загуби за инвеститора.

С Admiral Markets можете да търгувате със злато под формата на договори за разлика, фючърси или ETF (борсово търгуван фонд) при много ниски транзакционни разходи - типичен спред от $0,20 при договори за разлика и комисионни започващи $0,01$ на дял при минимум от $1 при инвестиции в ETF със сметка Trade.MT5.

Покупка на акции

Покупката на акции, които са деноминирани в чужда валута също може да предложи защита от промени на валутния курс евро лев. При покупка на чуждестранни акции Вие ще получите експозиция в различен вид активи и чуждестранна валута, в която се деноминирани тези акции. Това може да Ви предпази от негативен ефект при понижаване на валутния курс евро лев.

Както всяка друга инвестиция обаче и тази носи рискове от загуба със себе си при определено развитие на ситуацията. Например ако цените на избраните от Вас акции се понижат или валутата, в която са деноминирани поевтинее.

Започнете да търгувате американски акции при комисионна от $0,01 на акция и минимум $1 с Admiral Markets.

Евро лев - заключение

Ако не сте знаели преди това вече знаете, че обменният курс евро лев е фиксиран на нива 1,95583, поради действащия валутен борд в България. Освен това България се е насочила към влизане в Механизъм на обменните курсове, по-известен като ERM2, който се смята за чакалнята на еврозоната.

С приближаването на България към ERM 2 и еврозоната може да изникнат някои рискове като промяна на фиксирания валутен курс евро лев. Тя се приема много на сериозно от повечето българи, тъй като основния начин на инвестиция в България е банковия депозит, който далеч не предлага сериозна възвръщаемост, дори напротив.

Къде оправдани, къде не напълно, именно опасенията от негативна за лева промяна на отношението евро лев и страховете от скок на инфлацията подтикват българите да потърсят нови възможности за своите спестявания. Част от тях са превалутиране, покупка на злато и покупка на акции.

Admiral Markets може да помогне за всяка от тези възможности и то при конкурентни условия.

Как да започнете?

Можете да започнете Вашата инвестиция в ДЗР върху валута, злато, енергийни суровини, индекси, акции, облигации, ETF-и и други само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия.
  2. Изтеглете вашата платформа за търговия.
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Как да отворите сметка за търговия с Admiral Markets?

За да отворите собствена сметка за търговия просто трябва да посетите уебсайта на Admiral Markets и да кликнете върху зеления бутон горе вдясно с надпис Създайте профил:

За да регистрирате реална или демо сметка попълнете необходимите данни като Вашето име, имейл и парола:

След като направите това веднага ще получите достъп до Кабинет на Трейдъра! Именно от тук ще можете да отваряте демо или реални сметки:

След като кликнете зеления бутон Отворете реална сметка, можете да изберете вида сметка, която искате да отворите (на примера е Trade.MT5).

Попълнете заявлението, качете необходимите документи и преминете през процеса на верификация. След като това е направено и Вашето искане за реална сметка бъде одобрено сте готови да изтеглите Вашата платформа за търговия MetaTrader 5.

Просто следвайте насоките на Вашия компютър, за да завършите изтеглянето на Вашата платформа за търговия MetaTrader 5.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от различни регулаторни органи. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Започнете да търгувате ДЗР върху валути, злато, акции и още над 8000 финансови инструменти с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Вземете Вашата MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.