Защо Admirals?

Инвестиционните компании, опериращи под търговската марка Admirals, са водещи доставчици на онлайн услуги за търговия, предлагащи инвестиционни услуги за търговия с Форекс и ДЗР на индекси, метали, енергийни суровини, акции, облигации и дигитални валути.

Нашата отдаденост да предоставим достъп до високо-функционален софтуер, гарантиращ качествено изпълнение, означава, че нашите клиенти ще получат възможно най-доброто и прозрачно търговско преживяване. Admirals използва външен одит, за да гарантира, че вътрешните процедури, съответства на регулаторните изисквания.

Глобално Присъствие

От основаването си през 2001 г. Admirals Group непрекъснато се разширява и днес предлага услугите си в света чрез нейните регулирани търговски дружества, като по този начин се превръща в наистина глобална организация. Членовете на Admiral Markets сме убедени, че нашето присъствие в различни географски региони ни позволява да предоставим на нашите клиенти интелигентни услуги и подкрепа, където и да изберат да търгуват.


Регулаторни Разрешителни и Лицензи

Нашите инвестиционни компании са публично признати за компании с отлична репутация, качество на услугите, финансова стабилност и висока защита на инвестициите.

Jordan Securities Commission (JSC)

Admiral Markets AS Jordan Ltd is authorised and regulated to conduct investment business by the Jordan Securities Commission (JSC) in the Hashemite Kingdom of Jordan, registration number 57026. The information on the Admiral Markets AS Jordan Ltd`s website is not directed at residents in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Британската Комисията за Финансов Надзор (FCA)

Admiral Markets UK Ltd е лицензирана и регулирана компания от Financial Conduct Authority (FCA), FRN 595450 и е оторизирана да държи Клиентски Пари според правилата на FCA CASS. Admiral Markets UK Ltd е дъщерна компания на Admiral Markets AS (Естония).

Естонския Финансов Надзор

Admiral Markets AS е лицензирана и оторизирана компания от естонската Комисия за Финансов Надздор (EFSA лиценз № 4.1-1/46), като основна инвестиционна и брокерска компания с дейност в ЕС и еврозоната (EEA). Като лицензирана оргназицаия, Admiral Markets AS е публично разпознаваема компания с отлична репутация, качествени услуги, финансова стабилност и висока сигурност на инвестициите.

Като лицензирана компания Admiral Markets AS е публично призната като дружество с отлична репутация, високо качество на услугите, финансова стабилност и сигурност на инвестициите.

CySEC в Кипър

Admiral Markets Cyprus Ltd е оторизирана и регулирана от Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) с номер на лиценз 201/13, надзорния и регулаторен орган за компании за инвестиционни услуги в Кипър. Моля, кликнете тук, за да видите пълното съдържание на нашия лиценз, включително инвестиционните и спомагателните услуги, които Admiral Markets Cyprus Ltd е оторизиран да предоставя, както и финансовите инструменти, с които е разрешено да оперира. Admiral Markets Cyprus Ltd е компания сестра на Admiral Markets AS (Естония), която действа като наш White Label доставчик на услуги.

Australian Financial Services Licence (AFSL)

Admiral Markets PTY Ltd (ABN 63 151 613 839) holds an Australian Financial Services Licence (AFSL) to carry on financial services business in Australia, limited to the financial services covered by its AFSL no. 410681. The information on the Admiral Markets PTY Ltd`s website is not directed at residents in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

MiFID II в Европа

Директивата относно пазарите на финансови инструменти 2014/65/EU (MiFID II ) беше приета от Европейския парламент и Съвета и влезе в сила на 3 януари 2018 г. Тя регулира пазарите на финансови инструменти за предоставянето на инвестиционни услуги и дейности в рамките на ЕС и Eврозоната (EEA).

Основната цел на MiFID II е да хармонизира регулацията на финансовите пазари и да увеличи ефективността, финансовата прозрачност, увеличи конкуренцията и да предложи по-голяма защита на потребителите на инвестиционни услуги.

Съгласно MiFID, инвестиционен посредник може свободно да предоставя своите услуги на територията на друга държава-членка или трета държава, при условие че такива услуги са обхванати от лиценза на инвестиционния посредник. Оторизиранаta компания напълно отговаря на общоевропейските изисквания за прозрачност и добро поведение, и следователно е позволено да предоставя трансгранични услуги. Нашите инвестиционни посредници Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS и Admiral Markets Cyprus Ltd напълно отговарят на приложимите изисквания от MIFID II.


Гъвкави Сметки за Търговия

Депозитите по търговските сметки могат да бъдат направени в повечето национални валути, които впоследствие се обръщат в щатски долари или евро. Освен това, ако искате да защитите своя капитал от колебанията на валутния курс, може да имате няколко сметки в различни валути по едно и същото време. Това дава на нашите клиенти възможност за прехвърляне на средства от една сметка в друга през удобен вътрешен трансфер директно от Кабинет на Трейдъра.

Обучение и Анализи

В Admirals нашият приоритет е да се даде възможност на нашите клиенти да взимат информирани търговски решения. Поради тази причина, ние предлагаме множество образователни програми - като уебинари и семинари - които са предназначени да повишават уменията за търговия и да обяснят финансовите възможности, които трейдърите имат в рамките на Forex и другите финансови пазари. Освен това, ние публикуваме образователни книги и брошури на няколко езика, които се разпространяват в международен план. Нашият рейндж от образователни инструменти нараства постоянно . Тази секция, предоставя на трейдърите още и широк набор от аналитични инструменти, които да ги навигират в търговията им на финансовите пазари.

Клиентска Поддръжка

Admirals предлага обслужване на клиенти по телефон и чат на живо, за да помогнем на клиентите по всички технически и организационни въпроси. Подробности за обслужването на клиенти можете да намерите в раздел на страницата Свържете се с нас page.

Сигурност и Софтуер

Нашите сървъри са физически разположени в близост до всички основни доставчици на ликвидност, за да се гарантира най-добро и бързо изпълнение. Ние също така предлагаме най-надеждните и популярни платформи за търговия, MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Тази платформа е разработена от глобалния лидер в софтуера за търгуване, MetaQuotes Software Corp.

Отчети

Финансовите отчети на Admiral Markets AS и Admirals Group AS могат да бъдат видени на специално посветената секция за отчети на страницата на Admirals Group AS.