Инвестиции в недвижими имоти чрез фондовите пазари: Пълно ръководство

Борис Петров

Повечето хора свързват инвестициите в недвижими имоти с физическата покупка на имот. Но има ли и други възможности да се възползвате от пазара на недвижими имоти? Много от Вас са чували за фондови пазари и за инвестиции в недвижими имоти, но едва ли са много тези, които знаят, че могат да ги комбинират и да се опитат да извлекат максимума от своя инвестиционен капитал.

Ако и Вие имате интерес да разберете какви са различните възможности за инвестиции в недвижими имоти, то сте на правилното място.

 

Да не губим повече време и да започваме?

Какво е инвестиция в недвижими имот?

Днешната икономическа среда на изключително ниски или негативни лихвени проценти на много места по света правят доходността от лихви по депозити много ниска, дори негативна. Именно това кара някои по-предприемчиви хора да извадят парите си от банките и да се насочат към различни инвестиции.

Пазарът на недвижими имоти е една от тези възможности и то е сред най-популярните. Едва ли има човек в България, който да не е чувал от познати и роднини, колко сигурно според тях е всяко инвестиране в недвижими имоти и че няма как да не доведе до печалби. Ще разгледаме този въпрос малко по-натам в статията.

Нека първоначално да дадем една дефиниция на инвестицията в недвижим имот:

Инвестиция в недвижим имот е инвестиране на капитал в пазара на недвижими имоти с цел извличане на потенциална печалба в бъдеще. 

Темата за недвижими имоти и инвестиции е много дискутирана, както в България, така и по света. Особено в нашата родина много хора, които имат заделен капитал веднага се насочват към инвестиции в недвижими имоти като в повечето случаи това се свързва с физическа покупка на имот (най-често апартамент, къща или ваканционен имот) и то без да се запознаят с останалите възможности.

Покупката на имот, както за лична употреба, така и с инвестиционна цел привлича много хора, но малко от бъдещите инвеститори се замислят, че закупуването и притежаването на имот може далеч да не е толкова лесно, колкото си представят. А освен това може и да не оправдае очакванията им за възвръщаемост на инвестициите в недвижими имоти.

Именно това е една от причините, когато стане въпрос за инвестиции в недвижими имоти някои хора се отдръпват. Те свързват физическата покупка на имот с изплащане на кредити, данъци и такси, грандиозни ремонти, разправии с наематели и още много други неприятни дейности. Но инвестициите в пазарна на недвижими имоти има и своите сериозни преимущества.

Защо да инвестирате в недвижими имоти?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в недвижими имоти, а в други активи става все популярна на фона на:

 • Почти нулевите лихви по банковите депозити
 • Инфлация, която надхвърля сериозно лихвите по депозитите
 • Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск
 • Затруднената икономическа ситуация около пандемията от Коронавирус

И така, да видим какво ще получите ако направите инвестиция в недвижим имот:

 1. Експозиция в един от най-големите сектори на световната икономика - този свързан с недвижимите имоти
 2. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
 3. Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти (ще разгледаме малко по-долу активите, които предоставят подобни възможности)
 4. Възможности за диверсификация на портфейла от активи
 5. Защита на съществуващия капитал от инфлация

След като вече знаете какви са предимствата на инвестициите в недвижими имоти, нека да разгледаме какви са възможностите да направите Вашите инвестиции в този сектор.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Какви за възможностите за инвестиции в недвижими имоти?

Вече отбелязахме, че когато стане въпрос за инвестиране в недвижими имоти повечето хора се сещат за покупка на недвижим имот. Въпреки това има и други възможности, които определено заслужават внимание и е добре да вземете предвид преди да инвестирате Вашия капитал.

Инвестицията в недвижими имот може да е под формата на:

 • Покупко продажба на имот
 • Отдаване под наем на вече придобит имот
 • Реновиране на имот с цел продажба
 • Покупка на ценни книжа свързани с пазара на недвижими имоти.

Така може да отличим два начина да получите експозиция на всеки пазар на недвижими имоти и това са:

 1. Чрез физическа покупка, продажба или отдаване под наем на имот (апартамент, къща, ваканционен имот, земеделски имот, търговска площ и тн)
 2. Чрез фондовите пазари (покупка на акции на компании за недвижими имоти, борсово търгуван фонд (ETF) или инвестиционен тръст за недвижими имоти).

Разбира се покупката на имот е далеч по-популярния начин за инвестиране в недвижими имоти и доста хора са запознати с него. Но нека сега да видим какви са възможностите за инвестиране в недвижими имоти чрез фондовите пазари, тъй като те са по-малко известни на повечето инвеститори.

Как да направите инвестиции в недвижими имоти чрез фондовите пазари?

Фондовите пазари предлагат изключително много възможности за инвестиции и то далеч не само в недвижими имоти, a на пратка във всеки икономически сектор и в почти всеки аспект от ежедневието на човек.

В последните десетилетия фондовите пазари се превърнаха в двигатели на световната икономика и са в центъра на вниманието не само на инвеститори, анализатори и икономисти, но навлязоха все повече в полезрението на политиците. По този начин значението им нарасна съществено.

Но нека първоначално да видим какво представляват фондовите пазари.

Какво са фондови пазари?

Фондов пазар е сбор от различни пазари и борси, където се извършват редовни дейности по покупка, продажба и емитиране на ценни книжа. Такива финансови дейности се извършват чрез официални борси или на извънборсови пазари, които работят съгласно определен набор от регулации.

Световните фондови пазари служат като платформа, където многобройни купувачи и продавачи се срещат, взаимодействат и сключват желаните от тях сделки. Тъй като броят на участниците на пазара е огромен, се гарантира справедлива цена.

Едни от най-големите, съответно и най-ликвидните, пазари в света са именно пазарите на акции, чиято стойност, според visualcapitalist.com, е достигнала почти 90 трилиона долара! 

На фондовите пазари имате достъп до няколко различни активи, от които можете да изберете, за да получите експозиция на днешния пазар на недвижими имоти. Всеки от тях си има своите особености, но нека първи видим какви са възможностите за инвестиции в недвижими имоти през фондовите пазари:

 1. Акции на компании за недвижими имоти.
 2. Фондове за инвестиции в недвижими имоти - Борсово търгувани фондове за недвижими имоти и инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs).

Много често няма голяма разлика между трите видя, но да разгледаме всяка една от тези възможности по отделно.

Тествайте търговията на фондовите пазари без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admiral). Вземете Вашата безплатна демо сметка още днес като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Акции на компании за недвижими имоти

Акция е ценни книга с променлива доходност, която Ви дава възможност да притежавате дял от определен бизнес. Една акция е единица от собствеността на дадена компания. 

На фондовите борси можете да откриете множество компании, чиито предмет на дейност е свързан по един или друг начин с недвижими имоти. Чрез покупка на една или повече компании от този сектор Вие можете да получите експозиция на избрания от Вас пазар на недвижими имоти и то при възможност за доста по-ниска инвестиция, отколкото при физическата покупка на имот.

Компаниите, които имат бизнес с недвижими имоти могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в различни видове имоти като:

 1. Жилищни сгради
 2. Офис сгради
 3. Хотели и курортни комплекси
 4. Търговски центрове
 5. Здравни заведения
 6. Индустриални имоти
 7. Комуникационни кули
 8. Центрове за данни и др

Следователно покупката на няколко различни компании може да Ви даде експозиция върху различни част от доста разнообразния пазар на недвижими имоти. Някои компании за недвижими имоти предлагат дивиденти на своите инвеститори, което дава на инвеститорите им допълнителни възможности за пасивна доходност.

Все пак, трябва да се уверите, че сте направили солидно проучване преди да закупите акции на отделна компания и да отделите достатъчно време, за да погледнете историческите данни, типа бизнес с недвижими имоти на компанията и някои други детайли.

Примери за компании за недвижими имоти са:

 • American Tower Corp (#AMT) САЩ
 • Gecina (#GFC) Франция
 • Segro (#SGRO) Великобритания

На следващото изображение можете да откриете графика на цената на American Tower Corp:

Източник: Admirals MetaTrader 5, #AMT, Седмична графика с диапазон на данните 25 август 2013 - 30 март 2021 година. Изготвена на 30 март 2021 в 11:50 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Фондове за инвестиции в недвижими имоти

Различните фондове за инвестиции в недвижими имоти са два вида: 

 1. Борсово търгувани фондове (ETF-и)
 2. Инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs)

Ето и повече за тези два вида фондове за инвестиции в недвижими имоти.

Борсово търгувани фондове

Борсово търгуваните фоднове (ETF-и) са ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез инвестиционен посредник. Тези ETF-и могат да следват представянето на различни класове активи - от традиционни регистрирани на борсата компании до валути и суровини, както и да Ви предоставят експозиция в пазарът на недвижими имоти.

Борсово търгуваните фондове са подобни на взаимните фондове, но обикновено предлагат по-ниски разходи. Освен това, тяхната структура позволява на трейдърите и инвеститорите:

 • Да правят къси продажби
 • Да използват ливъридж 
 • Да свият данъците си върху капиталовите печалби в някои държави и юрисдикции.

Ако сте се насочили към инвестиране в недвижими имоти, но искате да разпределите риска, то избора на борсово търгуван от фонд от този сектор може да бъде интелигентен ход. Освен това, при инвестиции в ETF-и няма да Ви се налага да правите сериозни проучвания на всяка компания по-отделно, както при инвестициите в акции на компании за недвижими имоти.

Примери за борсово търгувани фондове да недвижими имоти са:

Отдолу ще откриете и графиката на цената на Vanguard Real Estate Index Fund CFD:

Източник: Admirals MetaTrader 5, #VNQ, Седмична графика с диапазон на данните 25 август 2013 - 30 март 2021 година. Изготвена на 30 март 2021 в 15:47 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs)

Тръстовете за инвестиции в недвижими имоти (Real estate investment trusts) може да звучат като нещо сложно за някои инвеститори, но това далеч не е така.

Тръст за инвестиции в недвижими имоти (REIT) е компания, която притежава, управлява или финансира недвижими имоти, генериращи доход. Те обединяват капитала на множество инвеститори и им предоставят възможност да печелят дивиденти от инвестиции в недвижими имоти, без да се налага сами да купуват, управляват или финансират сделки с имоти.

REITs позволяват на индивидуалните инвеститори да получават доходност от различни имоти. Имотите в портфолиото на един тръст може да включват комплекси с апартаменти, центрове за данни, здравни заведения, хотели, друга инфраструктура като кули, енергийни тръбопроводи, както и офис сгради, търговски центрове, лични складове и други.

На български REIТs се наричат акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

Повечето инвестиционни тръстове за недвижими имоти са специализирани в конкретен сектор, съсредоточавайки своето време, енергия и финансиране върху този конкретен сегмент от целия хоризонт на недвижимите имоти. Въпреки това и диверсифицираните и специализирани REITs често притежават различни видове имоти в своите портфейли.

Повечето тръстове имат лесен и директен бизнес модел. Те наемат определено място и събират наем върху имотите, след като разпределя този доход като дивидент за акционерите.

Примери за инвестиционни тръстове за недвижими имоти са:

На следващото изображение ще откриете графиката на цената на на фонда за центрова за бази данни Digital Realty Trust CFD:

Източник: Admirals MetaTrader 5, #DLR Седмична графика с диапазон на данните 25 август 2013 - 30 март 2021 година. Изготвена на 30 март 2021 в 16:07 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Открийте още за инвестициите в недвижими имоти и как може да се възползвате не само от ръст, но и от спад на пазара на имоти, във видеото:

Инвестиране в имоти или инвестиции на фондовите пазари?

През годините са изтъквани много аргументи в полза на инвестирането в имоти и инвестирането в акции и спорът между привържениците на едното или на другото продължава. Все пак и двете възможности имат своите преимущества и недостатъци, както и своите качества, които ги правят уникални по свой начин.

Изборът за инвестиции в имот или на фондовия пазар зависи от инвеститора, от неговия капитал, толерантност към риск, целите и стила на инвестиране.

Все пак в глобален мащаб изглежда повечето хора избират фондовите пазари, тъй като изглеждат по-достъпни, докато при покупката на имот в повечето случаи е нужно да спестите и да вложите солидна сума пари. Освен това покупката на имот с цел инвестиция идва и с допълнителни разходи на пари и време.

На изображението отдолу можете да видите плюсовете и минусите на инвестициите в акции, ETF-и и REITs.

Източник: Admirals

 

Но нека сега да сравним предимствата и недостатъците на двата вида възможности за получаване на експозиция на популярния пазар на недвижими имоти.

Първоначална инвестиция

 • В повечето случаи покупката на имот се свързва с доста по-голяма първоначална инвестиция, отколкото с инвестиция на фондовите пазари. Например един апартамент в София може да види струва десетки или стотици хиляди левове. (При средна цена от около 887 евро на квадратен метър за апартамент в София, то един двустаен апартамент от 60 кв ще Ви струва €50 400 или над 104 000 лв).
 • В същото време, инвестиции на фондовия пазар можете да започнете с няколко стотин или няколко хиляди лева. С Аdmirals дори получавате възможност да си отворите инвестиционна сметка Invest.MT5 със само 1 евро. 

Кликнете на банера отдолу и отворете Вашата инвестиционна сметка Invest.MT5 още днес:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Разходи

При покупката на имот в повечето случаи ще Ви се наложи:

 1. Да платите и комисионна на брокера по сделката, която в София често около 3%. Следователно ако апартаментът, който искате да купите струва например 50 000 евро, то ще трябва да платите 1500 евро на брокера. При по-скъп имот комисионната за брокера ще е още по-голяма.
 2. След покупката на имот може да се наложи да направите сериозен ремонт или обновяване на имота, което ще Ви коства допълнително време и пари. При това може въобще да не са малко.
 3. Плащане данъци за имота, поддръжка, комунални услуги, застраховки и тн. 

По този начин инвестицията Ви може солидно да нарасне и да намали бъдещата възвръщаемост на инвестициите в недвижими имоти.

При покупката на акции, ETF-и или инвестиционни тръстове за недвижими имоти Вие ще трябва да платите само цената им, която често е няколко десетки или няколко стотин долара и известна комисионна за брокера. Admirals например предлага търговия с акции, ETF-и с комисиона започваща от $0.02 на дял при минимум на транзакция от $1.

Ликвидност

Друг недостатък на инвестицията в имот е ниската ликвидност на пазара на недвижими имоти. Например ако се появи нещо неочаквано и имате нужда от пари в брой или просто смятате, че цената е подходяща за продажба, то може да Ви отнеме седмици, месеци, дори години, за да продадете имота си.

Така можете да пропуснете желаната от Вас цена и да не успеете да капитализирате своята инвестиция в желаното от Вас време.

В същото време ако ако искате да продадете Вашите инвестиции на фондовите пазари, то това може да Ви отнеме няколко секунди на платформата за търговия предлагана от Вашия брокер. След това можете да изтеглите Вашите средства и те да пристигнат във банковата Ви сметка в рамките на дни, а в някои случаи дори в рамките на деня.

По-този начин можете да получите най-добрата цена и бързо да капитализирате своята инвестиция си.

Започнете инвестиции в недвижими имоти чрез фондовите пазари с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Управление на риска

Подобно на повечето активи, както физическите недвижими имоти, така и фондовите пазари са циклични и те не могат да се движат с едни и същи темпове и в една и съща посока. За да се сведе до минимум риска, чудесен вариант е да диверсифицирате портфолиото си с недвижими имоти. Това ще улесни управлението на риска на Вашите инвестиции.

Когато инвестирате в имот, тази покупка Ви дава експозиция само и единствено на имотния пазар в тази страна, този град и дори този квартал, както и само в този тип имот - жилище, земеделски имот, търговски център и тн.

В същото време, на фондовия пазар можете да започнете да купувате акции на различни компании и да инвестирате в други активи или държави. Инвестициите в акции на компании или фондове за недвижими имоти ще осигури диверсификация на Вашия портфейл, което ще балансира рисковете.

Доходност

Когато стане въпрос за доходност фондовите пазари са доказали своите възможности, особено когато става въпрос за доходност в дългосрочен план. Така, например:

 • Широкият американски борсов индекс S&P500, който включва 500 най-големи борсово търгувани компании в САЩ и води началото си от 1926 година, отбелязва средна годишна доходност от приблизително 10%. Дори, когато коригираме тази доходност спрямо инфлацията ще получим средна годишна възвръщаемост от около 7%.
 • От 1940 година насам средната стойност на жилищата в САЩ е нараснала с 5,5% на годишна база. След отчитане на инфлацията средната годишна доходност на жилището е само 1.5% на година.

Не трябва да забравяте, че освен капиталова печалба, с инвестициите в недвижими имоти чрез фондовите пазари получавате и възможност за пасивна доходност под формата на дивиденти. И за разлика от отдаването на недвижимите имоти под наем тук не трябва да търсите наематели и да се съобразявате с тях.

Оценка на имот

Преди да направите инвестиция в имот е добре да използвате и метод за оценка на цената, тъй като тя е има съществено влияние върху периода, за който може да си върнете инвестицията. По-долу може да откриете 3 метода, които да използвате:

 1. Метод на годишните заплати - този метод гласи, че цялата инвестиция в недвижими имот трябва да бъде изплатена с до 3 годишни заплати.
 2. Метод с процент от месечната заплата - при този метод се смята, че в никакъв случаи не трябва да отделяте повече от 30% от месечната си заплата за изплащане на вноската по инвестиция в недвижим имот.
 3. Метод с разделяне на стойността на потенциалния наем - за добра възвръщаемост се смята число от около 100 наема, които изплащат цялата инвестиция. Над 150 наема имота се смята за надценен.

Последният метод е най-често използван от инвеститорите, които купуват имот с цел отдаване под наем.

Употреба на ливъридж

При инвестиции в недвижими имоти на фондовите пазари е възможна употребата на ливъридж (т.нар. финансов лост). Ливъриджът позволява на инвеститора да контролира по-голям капитал от този, с който разполага в инвестиционната си сметка.

Ливъриджът потенциално помага на трейдърите да постигнат по-големи печалби на пазара. Разбира се, същото се отнася и за загубите. Трейдърите рискуват да загубят депозита си по-бързо, когато използват ливъридж - затова го използвайте предпазливо!

Ливъридж продуктите като договори за разлика (ДЗР) позволяват отварянето на къси продажби, с които инвеститорът може да трупа печалби и когато цената на даден актив (акция, валута, ETF и тн) се понижава. По този начин трейдърите и инвеститорите могат да печелят от движението на цената и в двете посоки.

Този тип финансови деривати са доста разпространени и не изискват депозиране на сериозни средства. Именно това ги прави много удобни за по-малките инвеститори, които не могат да си позволят голяма инвестиционна сметка, още по-малко физическа покупка на имот.

Физическа покупка

Едно от основните предимства на покупката имот като инвестиция е физическото притежание, реално може да го видите и да го пипнете. Това създава едно по-реалистично усещане в инвеститора и вдъхва известна сигурност и увереност. Все пак, повечето хора прекарват живота си в жилище и покупката на друг имот им изглежда доста по-познато.

Освен това, действащият пазар на недвижими имоти изглежда доста по-известен за масите. Още от детството си много хора чуват колко е важно да имат свои дом и в резултат на това се чувстват доста по-комфортно да насочат своите инвестиции именно към покупката на имот.

Защита от инфлация

Инвестициите във физически недвижими имоти традиционно се използват и за хеджиране срещу инфлация, с цел инвеститора да се застрахова от намаляваща покупателна способност на местната валута. Въпреки това, защита от инфлация може да постигне и на фондовите пазари при правилен подбор на инструменти като различни суровини например.

На изображението по-долу можете да видите плюсовете и минусите на физическия пазар на недвижими имоти.

Източник: Admirals

 

Рискове при инвестиране в недвижими имоти

Както всяка една инвестиция и покупката на недвижим имот, и покупката на акции, ETF-и и REITs носят със себе си своите рискове. Добре е всеки инвеститор да се запознае с тях преди да започне да влага реални средства в какъвто и да било актив. Познаването на специфичните рискове на различните активи може да доведе до успешното има управляване и намаляване.

Рискове при физическа покупка на имот

В България инвестициите в недвижими имоти се смятат за много сигурни и сред много от хората е популярна заблудата, че цените пазара на недвижими имоти могат да вървят само и единствено нагоре. Трябва да сте напълно наясно, че няма пазар в света, на който цените вечно да се повишават.

Достатъчно е да си припомним Глобалната финансова криза през 2008-2009 година, която бе причинена именно от балон образуван на тогавашния пазар на недвижими имоти.

Ето и някои от основните рискове при физическа покупка на имот:

 1. Покупка на прекалено надценен имот. За да избегнете този риск използвайте 3-те метода за оценка на цената, споменати по-горе.
 2. Ниска ликвидност. Това е една от основните причини за проблеми на днешния физическа пазар на недвижими имоти и точно тя може да доведе до резки пропадания на пазара в определени моменти.
 3. Бъдещите разходи (ремонт, обновяване, поддръжка, комунални услуги, застраховки, данъци и тн)
 4. Лихвените нива и очакванията за тях. Ако лихвите се покачат, докато все още изплащате кредит за Вашата инвестиция, това ще я оскъпи допълнително
 5. Потенциалната липса на наематели за определени периоди трябва задължително да се вземе предвид преди да се прибегне до инвестиране в недвижими имоти.

Всички тези рискове могат да понижат сериозно потенциалната доходност от покупката на имот и дори да я изтрият напълно.

Рискове при инвестиции на фондовия пазар

Най-големите рискове при инвестиции в недвижими имоти чрез фондовите пазари включват:

 1. Висока волатилност, което може да доведе до загуба на част от инвестицията.
 2. Фалит на компанията или фонда, което може да доведе на загуба на цялата инвестиция в тази компания или фонд.

Тези рискове може да бъдат активно управлявани чрез точната стратегия за управление на риска.

Акциите, ETF-ите и REITs могат да бъдат евтини като много от тях струват по-малко от 50 долара, поради което би било възможно с няколко хиляди долара да се диверсифицират инвестициите в различни направления. Също така инвеститорите имат възможност да купуват борсово търгувани фондове, които директно осигуряват диверсификация на портфейла.

През 2020 година, светът преживя икономическа рецесия, причинена от пандемията от Коронавирус. По време на тази криза цената на акциите на много компании се понижи, но по-голямата част от тях избегнаха фалита. Трябва да отбележим, че в следващите месеци фондовите пазари бързо се възстановиха и многократно достигнаха нови рекордни стойности.

Вижте графиката на широкия американски бенчмарк S&P 500 отдолу. С жълта хоризонтална линия са отбелязани дъната ударени от индекса в началото на пандемията от Коронавирус. Ясно можете да се види бързото възстановяване на пазарите, дори при такъв шок:

Източник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Дневна графика с диапазон на данните 18 септември 2019 - 30 март 2021 година. Изготвена на 30 март 2021 в 21:55 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне на гарантира бъдещи резултати.

 

Като инвеститор трябва да запомните, че при инвестициите има една солидна зависимост:

 • По-висок риск е равен на по-висока потенциална възвръщаемост; по-нисък риск е означава по-ниска потенциална възвръщаемост.

Стойността на акциите може да се увеличи ако истинското състояние на бизнеса се подобри или ако някои фактори променят очакванията за печалбите на компанията. Има и още доста фактори, които могат да повлияят на цените на акциите. Често акциите на компаниите занимаващи се с недвижими имоти могат да се раздвижат по-рано от стойността на физическите недвижими имоти

Как да започнете инвестиции в недвижими имоти чрез фондовите пазари?

След като знаете какво е инвестиция в недвижими имот, какви са различните възможности за инвестиции в недвижими имоти, какви са техните предимства и недостатъци, както и свързаните рискове, може би е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете реални инвестиции в недвижими имоти чрез фондовите пазари.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на фондовите пазари.
 2. Изтеглете платформа за търговия на фондовите пазари
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

Нека да дадем един пример как да купите/продадете акции на компании за недвижими имоти с акцията на American Tower Corp (#AMT)

Как да купите акции на компании за недвижими имоти?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете #AMT
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) акции на American Tower, Вие очаквате тя да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции на компании за недвижими имоти?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете #AMT
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) акции на American Tpwer, Вие очаквате тq да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral, опериращи под търговската марка Admiral (по-долу Admiral).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво представлява съотношението цена / счетоводна стойност?
Един от многото показатели, които инвеститорите използват, за да оценяват акции е съотношението цена към счетоводна стойност (англ. price to book value). Искате да разберете повече как да използвате това съотношение при оценка на акции за Вашия инвестиционен портфейл? Тогава сте на правилното място!...
Кои са най-добре представящите се акции в историята?
Всеки инвеститор в акции се опитва да подбере за своя портфейл тези компании, които ще се представят най-добре според неговите изисквания. Но в даден момент може би изниква въпроса кои може да са най-добре представшите се акции в исторяита или поне за последните десетилетия? Ако и Ви си задавате тоз...
5 стратегии за изграждане на собствен инвестиционен портфейл
Един от първите въпроси, които си задава всеки начинаещ инвеститор, имащ сериозни инвестиционни намерения, е "как да си направя собствен инвестиционен въпрос". Това наистина е един фундаментален въпрос и ако и Вие си го задавате, то тогава сте на правилното място! В тази статия ще получите отговор...
Виж Всички