Kokias finansines priemones pasirinkti?

Admirals
11 min.

Kas yra finansinės priemonės?

Finansinės priemonės paprastai yra teisiniai vienos šalies įsipareigojimai perduoti aktyvą (tam tikrą vertę) kitai šaliai nustatytą datą ir tam tikromis nustatytomis sąlygomis.

Paprasčiau sakant, finansinės priemonės, iš tikrųjų, yra aktyvai, kuriais galima prekiauti. Šie aktyvai gali būti išreikšti pinigine verte, tai gali būti sutartinė teisė pristatyti arba gauti pinigus ar kitos rūšies finansines priemones arba ekonominio subjekto nuosavybės įrodymas.

Paprastai skirtingų rūšių finansinės priemonės užtikrina veiksmingus kapitalo srautus investicijų pasaulyje.

Finansinių priemonių pavyzdžiai:

✅ Banko indėlis. Tai paprasčiausia, labiausiai paplitusi ir naudojama finansinio investavimo priemonė. Jeigu įdėsite pinigų į taupomąją sąskaitą banke, už tai gausite palūkanų.
✅ Akcijos. Tarkime, kad norite nusipirkti 100 tokių bendrovių kaip „Microsoft“, „Apple", „Google" ar „Tesla" akcijų. Tai ir yra finansinės priemonės.
✅ Obligacijos. Jūs tikrai girdėjote apie iždo obligacijas, skirtingų šalių vyriausybių išleistas obligacijas. Tai yra dar viena finansinių priemonių rūšis.
✅ CFD (susitarimai dėl kainų skirtumo). Galbūt turite atidarę prekybos sąskaitą kurioje nors internetinio brokerio įmonėje, pavyzdžiui: „Admirals". Tuomet galite prekiauti tokiomis valiutų poromis kaip EUR USD ar GBP USD, naudodami prekybos platformą, pavyzdžiui, „MetaTrader". Visos valiutų poros taip pat yra finansinės priemonės.

Prekiaukite „Forex“ ir CFD

Gaukite prieigą prie daugiau kaip 40 valiutų porų CFD 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę

 

Egzistuoja daugybė finansinių priemonių, kai kurios jų paprastesnės, kitos – sudėtingesnės. Iš populiariausių galima paminėti sutartis dėl kainų skirtumo arba CFD, kuriomis labai paprastai gali prekiauti visi norintys – tai užtikrina interneto ryšys ir galimybė prekiauti su nedideliais depozitais, pavyzdžiui, pradedant nuo 500 eurų.

Finansinių priemonių charakteristikos:

☝️ Tai yra sudėtingos sutartys, dažnai standartizuotos.
☝️ Yra svarbu įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su atitinkama sutartimi.
☝️ Finansinės priemonės priverčia vieną šalį (asmenį, įmonę arba valstybę / vyriausybę) perduoti turtą arba pinigus kitai šaliai.
☝️ Finansinės priemonės aiškiai nurodo, kad mokėjimas turi būti atliktas tam tikrą dieną ateityje.
☝️ Finansinės priemonės nustato tam tikras sąlygas, susijusias su mokėjimu.

Finansinės priemonės ir jų funkcijos:

☝️ Finansinės priemonės veikia kaip mokėjimo priemonė (kaip ir pinigai). Pavyzdžiui, darbuotojams už atliktą darbą gali būti sumokama akcijomis.
☝️ Finansinės priemonės veikia kaip vertės depozitas (kaip ir pinigai).
☝️ Finansinės priemonės pasižymi didesniu pajamingumu ir todėl jų dėka turimą turtą galima padidinti daug labiau, nei tiesiog taupant pinigus.
☝️ Finansinės priemonės gali būti naudojamos kaip priemonė perduoti perkamąją galią ateityje.
☝️ Finansinės priemonės leidžia perkelti riziką (to neleidžia pinigai).
☝️ Ateities sandoriai ir apsidraudimo sandoriai leidžia perkelti riziką iš vieno ūkio subjekto kitam.

Kaip klasifikuojamos finansinės priemonės

Finansinės priemonės skirstomos į dvi dideles kategorijas:

1️⃣ Pagrindinės finansinės priemonės – tai priemonės, kurių vertę tiesiogiai nustato finansų rinkos. Jas daugiausia naudoja tie, kurie taupo arba skolina, norėdami perduoti išteklius tiesiogiai investuotojams arba tiems, kuriems reikia lėšų:

➠ Pagerina efektyvų išteklių paskirstymą.
➠ Yra likvidžios ir lengvai perduodamos.
➠ Tokių finansinių priemonių pavyzdžiai: akcijos ir obligacijas.

2️⃣ Išvestinės finansinės priemonės – tai priemonės, kurių vertė ir atlygis yra „išvestas" iš pagrindinių priemonių arba aktyvo:

➠ Išvestinių finansinių priemonių pavyzdžiai: ateities sandoriai, pasirinkimo sandoriai, CFD.
➠ Pagrindinis išvestinių priemonių tikslas yra išsklaidyti investuotojų riziką.

1️⃣ Pagrindinės finansinės priemonės

Akcijos

Akcijos yra finansinės priemonės, kurias išleido ūkio subjektas ir kurios yra skirtos nuosavybės operacijoms, įmonės augimui, restruktūrizavimui ir pan.

Tai kintamų pajamų finansinės priemonės, nes už jas atlyginama atsižvelgiant į tai, kokie buvo finansinių metų rezultatai ir kokia yra emitento pelno dalijimosi politika.

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro bendras visų ūkio subjekto išleistų akcijų skaičius. Įstatinį kapitalą padaliję iš akcijų skaičiaus ir gausime vienos akcijos nominalią vertę.

Investuokite į geriausias pasaulyje prekybos priemones

Ranka pasiekiama tūkstančiai akcijų ir ETF

 

Akcijų charakteristikos:

 • Tai yra prekiaujamos finansinės priemonės.
 • Jos yra lygios įstatinio kapitalo dalys, apibūdinamos nominalia verte.
 • Jos yra nedalomos.

Pagal akcijų suteikiamas teises jos yra:

 • Paprastos akcijos.
 • Privilegijuotos akcijos.

Atsižvelgiant į identifikavimo pobūdį:

 • Pareikštinės akcijos.
 • Vardinės akcijos.

Investuotojai į akcijas turi galimybę gauti šių rūšių pajamas:

Perkant akcijas, jos yra vertinamos pagal finansinius rodiklius. Tarp labiausiai paplitusių ir dažniausiai naudojamų tokių rodiklių yra:

 • Pelnas, tenkantis vienai akcijai.
 • Dividendai, tenkantys vienai akcijai.
 • Dividendų paskirstymo norma.
 • Būsimų dividendų vertė.

Obligacijos

Obligacijos yra fiksuotų pajamų finansinės priemonės arba vertybiniai popieriai, suteikiantys skolininkui tam tikras teises emitento atžvilgiu.

Priklausomai nuo emitento, obligacijos gali būti:

 • Valstybės obligacijos.
 • Savivaldybių obligacijos.
 • Įmonių obligacijos.

Pasinaudodamas obligacijomis, emitentas sutelkia kapitalą per tokiu būdu gaunamą paskolą, o obligacijų turėtojas gauna teisę gauti palūkanas per paskolos laikotarpį iki termino pabaigos, kai emitentas įsipareigoja skolą grąžinti.

Taigi, obligacijos yra fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai, mokantys palūkanas. Jų palūkanos gali būti tiek fiksuotos, tiek kintamos.

Obligacijų rūšys:

 • Hipotekos: skola garantuojama išleidusio subjekto turto hipoteka.
 • Bendrosios: tai yra reikalavimas dėl viso emitento turto.
 • Apdraustos: obligacijos, kurias užtikrina trečioji šalis.
 • Konvertuojamos: turėtojas turi galimybę jas iškeisti į emitento akcijas.
 • Su išpirkimo fondu: emitentas sukuria fondą terminuotų obligacijų atpirkimui.

Akcijos ir obligacijos laikomos pagrindiniais kapitalo rinkos produktais.

2️⃣ Išvestinės finansinės priemonės

Šios finansinės priemonės vadinamos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, nes yra taikomos tam tikram aktyvui, o ne emitento piniginėms pajamoms.

Ateities sandoriai

Ateities sandoriai yra dviejų subjektų susitarimas parduoti arba, atitinkamai, įsigyti turtą už kainą, nustatytą tam tikrą dieną ateityje.

Ateities sandoriai gali būti naudojami platinimui ar spekuliacijai vertybinių popierių rinkoje, tikintis ateityje gauti pajamų. Arba padengti riziką to aktyvo, kuriuo grindžiamos atitinkamos nuosavybės teisės.

Pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandoriai yra dviejų subjektų – pardavėjo ir pirkėjo – susitarimai, pagal kuriuos pirkėjas vėliau turi teisę, bet neprivalo, pirkti arba pardavėjas parduoti aktyvų. Mainais už šią teisę perkančioji pusė moka įmoką.

Pasirinkimo sandorių rūšys, atsižvelgiant į jų suteikiamas teises:

 • Pardavimo pasirinkimo sandoris – pirkėjas įgyja teisę parduoti aktyvą.
 • Pirkimo pasirinkimo sandoris – pirkėjas įgyja teisę įsigyti aktyvą.

Prekiaukite su
Admirals

Susitarimai dėl kainų skirtumo (CFD)

Susitarimas dėl kainų skirtumo arba CFD sutartis iš esmės yra susitarimas tarp investuotojo ir investicinio banko arba brokerio. Sudarydamos tokią sutartį, šalys keičiasi skirtumu tarp sutarties atidarymo ir uždarymo kainų tam tikros finansinės priemonės atžvilgiu.

CFD yra sutartys yra grindžiamos kainų lygio skirtumais, pačio turto fiziškai net neturint.

CFD pagalba galite spekuliuoti, ar finansinės priemonės kaina kils ar kris, ypač esant dideliems kainų svyravimams rinkoje. CFD gali būti naudojami įvairiausioms prekybos priemonėms, pradedant nuo valiutų, akcijų ar indeksų ir baigiant obligacijomis bei žaliavomis.

CFD galite prekiauti per reguliuojamo brokerio įmonę Tačiau atminkite, kad internetinė prekyba CFD yra susijusi su didele rizika jūsų kapitalui, nes dažniausiai tai daroma naudojant finansinius svertus.

Kai prekiaujate CFD, jūs ne parduodate ir neperkate to pagrindinio aktyvo, o tik finansinę priemonę, kuri yra pagrįsta tuo pagrindiniu aktyvu.

Finansinės priemonės, kuriomis galima prekiauti CFD gali būti įvairių formų:

Išankstinės sutartys

Išankstinės sutartis arba išankstinis sandoris yra finansinė priemonė, apimanti dviejų šalių susitarimą, pagal kurį prekiaujama aktyvu iš anksto nustatyta kaina ir iš anksto nustatytą dieną. Sandoris įvyksta tik suėjus nustatytam terminui.

Tokie išankstiniai sandoriai yra naudojami siekiant sumažinti investicinės veiklos riziką. Išankstiniai sandoriai nėra standartizuoti ir jais neprekiaujama biržose.

Apsikeitimo sandoriai

Populiariausia apsikeitimo sandorio forma yra valiutos apsikeitimo sandoris – svopas. Apsikeitimo sandoris yra sandoris tarp dviejų šalių, kurios keičiasi valiutomis tuo pačiu laiku. Tokie mainai vyksta pagal skirtingas kotiruotes. Skirtumas tarp dviejų kotiruočių ir yra apsikeitimo sandorio kaina (svopas).

Nemokami prekybos seminarai internetu

Dalyvaukite tiesioginiuose seminaruose internetu, kuriuos rengia mūsų prekybos ekspertai

 

3️⃣ Kitos finansinės priemonės

Biržoje prekiaujami fondai

Biržoje prekiaujami fondai arba ETF yra investiciniai fondai, kuriais galima prekiauti biržose bet kuriuo dienos metu. ETF yra fondo rūšis, apimanti įvairius skirtingus pagrindinius aktyvus – akcijas, obligacijas, ateities sandorius dėl naftos, valiutų, aukso ir t. t.

ETF akcininkai turi teisę į dalį pelno, pavyzdžiui, sukauptas palūkanas arba išmokėtus dividendus, o likvidavus fondą jie gali gauti likutinę vertę.

ETF skiriasi nuo investicinių fondų tuo, kad jais prekiaujama vertybinių popierių biržoje kaip ir bet kuriomis įprastomis akcijomis. Dėl to biržos sesijos metu ETF kaina svyruoja priklausomai nuo pasiūlos ir paklausos.

Apskritai, dideli ETF turi mažesnius komisinius mokesčius ir didesnes prekybos apimtis, palyginti su investiciniais fondais, todėl jie yra patraukli alternatyva investuotojams.

Dauguma ETF yra pagrįsti akcijų indeksais, o dažniausiai – akcijų pasirinkimu, tačiau gali būti ir ETF, pagrįstų kitomis turto klasėmis (obligacijomis, žaliavomis, valiutomis) ir dažniausiai jų deriniais. Daugelyje ETF siūloma galimybė naudoti apsidraudimo strategijas (hedge).

ETF pranašumai:

 • mažos vidutinės išlaidos,
 • diversifikavimas,
 • galimybė parduoti, esant mažėjimo tendencijai,
 • sverto naudojimas
 • paprastas prieinamumas – galite įsigyti vieną akciją ETF fonde,
 • kai kurie brokeriai siūlo galimybę prekiauti be komisinių mokesčių su kai kuriais nebrangiais ETF.

Pagrindinis trūkumas, kurį nurodo kai kurie investuotojai, susijęs su rinkos nestabilumu ir spekuliacinių burbulų susidarymu.

Investiciniai fondai

Investicinis fondas yra finansinė arba investicinė priemonė, kurios pagrindinis bruožas – profesionalus grupės investuotojų pinigų valdymas.

Investicinio fondo valdytojas investuoja į daugybę skirtingų finansinių aktyvų – akcijų, obligacijų, kapitalo rinkos priemonių ar skirtingus jų derinius, priklausomai nuo fondo investavimo tikslų.

Investicinio fondo portfelis yra sudarytas ir prižiūrimas taip, kad atitiktų nustatytus ateities investavimo tikslus.

Investicijomis į investicinius fondus siekiama užtikrinti diversifikaciją – profesionalus fondo valdytojas siekia padidinti pajamas ir padidinti kapitalą kartu mažindamas su visu tuo susijusią riziką.

Investiciniai fondai suteikia mažiems arba individualiems investuotojams prieigą prie profesionaliai valdomų portfelių. Kiekvienas investicinių fondų dalyvis dalyvauja proporcingai pagal to fondo pelną arba nuostolį.

Investicinių fondų vienetus galima bet kada nusipirkti arba išpirkti, atsižvelgiant į jų esamą grynąją vertę. Ši vertė apskaičiuojama padalijus visą turtą iš bendro fondo vienetų skaičiaus.

Finansinės priemonės – kodėl tiek daug jų rūšių?

Atsižvelgiant į kiekvieno investuotojo ar spekulianto tikslą, jų poreikiams patenkinti yra sukurta daugybė finansinių priemonių. Pavyzdžiui, kai kurie investuotojai siekia nors ir mažesnės, bet saugesnės ir užtikrintos grąžos, tad jie investuoja į vyriausybės obligacijas.

Tuo tarpu investuotojui, turinčiam didesnį rizikos potraukį, investicijos į akcijas gali pasirodyti daug įdomesnės. Prisiimdamas atitinkamai didesnę riziką, investuotojas bus apdovanotas ir didesne grąža, tačiau čia jokių garantijų nėra.

Kalbant apie užsienio valiutų rinkas, viskas vėlgi priklauso nuo investuotojo arba spekulianto pasirinkimo ir tikslo. Eksportuojanti įmonė bus labiau suinteresuota investuoti į užsienio valiutų rinką, kad padengtų riziką, susijusią su valiutomis, su kuriomis jie dirba, nei, pavyzdžiui, investuoti į akcijų rinką.

Kita vertus, asmuo, besidomintis taupymu ir kaupimu pensijai, turbūt, labiau domėsis obligacijomis ir akcijomis, nei investuos į užsienio valiutų rinką.

Jeigu domitės ir ketinate investuoti į finansines priemones, turėtumėte įvertinti atitinkamas, jus dominančias finansines priemones pagal šiuos parametrus:

☝️ Pelnas – santykis tarp gauto rezultato ir pastangų pasiekti tą rezultatą.
☝️ Grynasis pelnas – skirtumas tarp pinigų sumos, gautos iš finansinės operacijos, ir pinigų sumos, išleistos jai sudaryti.
☝️ Rizika – finansinės priemonės gali turėti skirtingą rizikos laipsnį, pradedant nuo visos arba dalies investuotos sumos praradimo ir iki mažesnio, nei tikėtasi, pelno.
☝️ Likvidumas – tai galimybė konvertuoti finansinę priemonę į pinigus, neprarandant vertės.

Norint maksimaliai padidinti savo investicijų efektyvumą, būtina žinoti kuo daugiau finansinių priemonių rūšių ir kaip jos veikia.

Diversifikacija yra subalansuoto investicinio portfelio, kuriuo siekiama sumažinti riziką, išlaikant aukščiausią pelno potencialą, pagrindas. Taigi patartina investuoti į įvairias finansines priemones, įvertinant ir atsižvelgiant į savo rizikos profilį.

Investuokite į tas finansines priemones, su kuriomis esate susipažinę ir kurias gerai suprantate bei suvokiate, kaip jos veikia. Visa tai labai svarbu siekiant ilgalaikio savo investicijų pelningumo.

Prekiaukite nerizikingoje demonstracinėje sąskaitoje

Mokykitės prekiauti su virtualiais pinigais

 

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Kokia gali būti geriausia investicija 2024 metais?
Jeigu galvojate apie savo ilgalaikę finansinę ateitį, investavimas galėtų būti pagrindinė jūsų plano dalis. Šiame straipsnyje aptarsime kai kurias geriausias šių metų investavimo tendencijas ir kas galėtų būti geriausia investicija šiais metais. Galimų geriausių investicijų sąrašas Geriausia...
Euras doleris: kaip investuoti į EUR USD valiutų porą šiais metais
JAV doleris ir euras – dvi žymiausios ir žinomiausios valiutos pasaulyje. Euro ir dolerio santykis arba EUR USD valiutų pora pasižymi pačia didžiausia prekybos apimtimi, prekyba euro dolerio rinkoje yra labai aktyvi – tai labiausiai prekiaujama valiutų pora pasaulio mastu.Nors prekiauti šia priemone...
Svaras doleris: kaip prekiauti GBP USD valiutų pora
Ar žinojote, kad Jungtinė Karalystė yra penkta pagal dydį ekonomika pasaulyje? Tai tik viena iš priežasčių, kodėl Didžiosios Britanijos svaras sterlingų yra viena labiausiai pasaulyje prekiaujama valiuta ir kodėl svaras doleris taip mėgiamas prekiautojų. Svaro ir dolerio ryšys bei ilga istorija...
Daugiau