​Instrumente Financiare – Ghid Complet 2023

Admirals
19 Min citit

Instrumentele financiare sunt menționate zilnic în mass-media, ceea ce indică importanța acestora.

Ne îndreptăm adesea atenția asupra piețelor financiare, a prețurilor acțiunilor, a monedelor și a diverselor instrumente financiare și, într-adevăr, acestea se bucură de o atenție deosebită din partea traderilor și a investitorilor.

Cu toate acestea, există încă numeroase persoane care nu știu de ce este cu adevărat important și util să urmărești performanța acestor instrumente, așadar, în acest articol vom încerca să clarificăm care sunt cele mai importante instrumente financiare de pe piețe și cum le poți folosi în investițiile tale.

Cuprins:

Instrumente Financiare Definiție

✍ Instrumentele financiare sunt, în general, obligații legale ale unei părți de a transfera un activ/ o valoare (de obicei bani) către altă parte, la o dată viitoare și în anumite condiții.

Instrumentele financiare sunt, de fapt, active care pot fi tranzacționate. Aceste active pot fi bani cash, drepturi contractuale de a livra sau primi bani sau alt tip de instrument financiar sau dovada proprietății asupra unei entități economice.

Pot fi de asemenea sub formă de pachete de capital ce pot fi tranzacționate. Majoritatea tipurilor de instrumente financiare furnizează un flux eficient de transfer al capitalurilor în lumea investitorilor.

Instrumente financiare exemple:

▶️ Depozitul bancar. Este cel mai simplu, comun și uzitat instrument financiar de investiții. Dacă depuneți o sumă de bani într-un cont de economii la bancă veți primi în schimb o dobândă;

▶️ Acțiunile. Să presupunem că doriți să cumpărați 100 de acțiuni la o firmă cum este Microsoft, Apple, Google sau Banca Transilvania. Acestea sunt instrumente financiare;

▶️ Obligațiunile. Ați auzit cu siguranță de titluri de trezorerie, bonduri ale statului, adică, spre exemplu, obligațiuni emise de Ministerul de Finanțe al României. Și acestea sunt un tip de instrument financiar;

▶️ CFD-uri (contracte pentru diferență de curs). Poate ai cont de tranzacționare deschis la un broker forex, cum ar fi Admirals UK Ltd ,de exemplu. Și tranzacționați EURUSD și GBPUSD via o platformă de tranzacționare, așa cum este MetaTrader. Toate perechile valutare sunt instrumente financiare.

Există o largă varietate de instrumente financiare, unele mai simple, altele mai complexe. Printre cele mai populare sunt contractele pe diferență de curs, sau CFD-urile, cele care au devenit foarte accesibile maselor largi, grație proliferării internetului și posibilității de a investi sume mici, care încep de la 500 de euro.

Admirals, broker reglementat de către FCA , îți permite tranzacționarea unui număr mare de instrumente financiare, în special CFD-uri ce au ca active suport:

Perechile valutare în piața Forex, peste 40 de perechi valutare majore, minore și exotice. Instrumente financiare Forex: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, AUDUSD, USDRON, USDCAD, USDMXN;

Indicii bursieri ai principalelor burse internaționale, în total 20 de indici majori. Printre aceștia enumerăm: DAX30, DJIA30, CAC40, FTSE100, JP225;

Mărfurile. Ai posibilitatea să tranzacționezi16 tipuri de materii prime: petrol, aur, argint, porumb, și altele;

➢ Acțiunile. Poți alege dintr-un număr mare de acțiuni, de peste 3000, aparținând celor mai mari firme la nivel mondial de la Apple și Google la IBM, Tesla și Santander;

Obligațiunile. Ai la dispoziție CFD-uri pe futures pentru obligațiuni americane sau obligațiuni ale statului german;

CFD-uri pe criptomonede. Dacă ești la curent cu ultimele noutăți și ai decis să te lansezi în lumea criptomonedelor, ai la dispoziție peste 30 de astfel de instrumente financiare.

Investitorii mai avansați pot investi prin intermediul Admirals, direct în instrumente financiare cum sunt acțiunile și ETF-urile (Exchange Traded Fonds – fonduri tranzacționate pe bursă).

Puteți afla mai multe despre instrumentele financiare, strategii etc. prin intermediul webinariilor noastre gratuite. Consultați webinariile pe care le avem programate și înregistrați-vă la cele care vă interesează cel mai mult, făcând clic pe următorul banner:

Caracteristicile Instrumentelor Financiare

 • Sunt contracte complexe, de cele mai multe ori standardizate;
 • Obligativitatea executării contractului aferent este importantă;
 • Instrumentele financiare obligă o parte (persoană, companie sau stat/guvern) să transfere un activ/bani celeilalte părți;
 • Instrumentele financiare specifică expres că plata urmează să se facă la o anumită dată în viitor;
 • Instrumentele financiare specifică anumite condiții referitoare la cum va fi efectuată plata.

Funcțiile Instrumentelor Financiare

 • Instrumentele financiare acționează ca mijloace de plată (exact ca și banii). De exemplu, angajații pot primi acțiuni sub formă de plată pentru munca depusă;
 • Instrumentele financiare acționează ca depozite de valoare (în aceeași manieră ca și banii);
 • Instrumentele financiare generează randamente mai mari și deci creșteri mai mari ale avuției decât tezaurizarea banilor;
 • Instrumentele financiare pot fi utilizate ca mijloc de transfer a puterii de cumpărare în viitor;
 • Instrumentele financiare permit transferul riscurilor (ceea ce banii nu permit);
 • Contractele futures și asigurările permit transferul riscurilor de la o entitate la alta.

Clasificare Instrumente Financiare

Instrumentele financiare se împart în două mari categorii:

 • Instrumente financiare de bază sunt instrumentele a căror valoare este determinată direct de piețe. Sunt utilizate în principal de cei care economisesc / cei care împrumută pentru a transfera resursele direct către investitori / cei care au nevoie de fonduri.
  • Acestea îmbunătățesc alocarea eficientă a resurselor;
  • Sunt lichide și ușor transferabile;
  • Instrumente financiare exemple - pentru această categorie reținem: acțiuni și obligațiuni.
 • Instrumente financiare derivate: derivatele sunt acele instrumente a căror valoare si retribuție este "derivată" din instrumentele/activele de bază.
  • Exemple de instrumente derivate financiare sunt contractele futures sau opțiuni sau CFD-urile;
  • Scopul principal al derivatelor este de a dispersa riscul investitorilor;

Pentru majoritatea traderilor care abia ce își încep activitatea de tranzacționare, instrumentele financiare Forex sunt primele instrumente sau produse cu care vin în contact. În plus, deschiderea unui cont de tranzacționare Forex este destul de simplă.

Fiind vorba de produse cu efect de levier mare și datorită burselor descentralizate, nu trebuie decât să îți deschizi un cont la un broker Forex, să transferi fonduri și să începi tranzacționarea propriu-zisă.

Însă, în afară de instrumentele legate de piața Forex, ce alte tipuri de instrumente financiare sunt prezente în piețe?

Tipuri de Instrumente Financiare

Există o multitudine de instrumente financiare, dar cele mai cunoscute sunt:

 • Forex Spot;
 • Acțiuni;
 • Futures;
 • Opțiuni;
 • ETF-uri (fonduri tranzacționate pe bursă);
 • Fonduri mutuale;
 • Obligațiuni (bond-uri);
 • Contracte pentru diferență (derivate pe instrumente financiare subiacente specifice);
 • Depozite bancare, credite bancare, credite ipotecare;
 • Cash și echivalente cash.

Acestea sunt cele mai populare, dar mai sunt multe alte instrumente financiare cum ar fi:

 • Drepturi de preferinţă ale acţiunilor;
 • Drepturi de atribuire ale acţiunilor;
 • Drepturi de alocare ale acţiunilor;
 • Certificate de depozit pe acţiuni;
 • Warants;
 • Swap-uri;
 • Contracte Forward;
 • Instrumente ale pieţei monetare.

Termenul de active financiare este folosit în mod curent și se referă la înscrisuri care confirmă drepturile bănești ale celui care le deține, atât asupra activului în sine cat și asupra veniturilor pe care le generează (ex. dividende, dobânzi).

Activele financiare sunt echivalentul în bani al activelor reale. De exemplu, o acțiune este echivalentul în bani a unei fracțiuni din capitalul real al unei companii.

Activele financiare se clasifică în două categorii:

 • active bancare – sunt asociate operațiunilor realizate de bănci și de alte instituții financiare;
 • active nebancare – sunt asociate investițiilor și sunt mai exact titlurile de valoare care se tranzacționează. Activele nebancare pot fi de două tipuri: active monetare şi active de capital.

Activele nebancare se materializează în titluri financiare. Titlurile financiare sunt înscrisuri electronice sau pe hârtie care confirmă existența unui raport contractual între deținător și emitent și garantează drepturile celui care le deține.

Titlurile financiare sunt titluri de valoare sau titluri de credit.

Titlurile de valoare sunt:

 • Titluri comerciale – se utilizează în piețele de materii prime;
 • Titluri necomerciale:
  • Titluri de valoare aferente operațiunilor pe termen scurt – instrumente monetare;
  • Titluri de valoare aferente operațiunilor pe termen lung – instrumente de capital (acțiunile și obligațiunile sunt cele care intră în această categorie).

Titlurile financiare se caracterizează prin valoare.

 • Valoarea intrinsecă a titlului este calculată în funcție de rezultatele plasamentului și de veniturile viitoare prognozate;
 • Valoarea de piaţă este dată de piață, în funcție de cererea și oferta din acea ață și de așteptările celor care participă la piața respectivă;

Titlurile financiare mai pot fi clasificate și în :

 • titluri emise pentru mobilizarea capitalului propriu - equity instruments (instrumente de capitaluri proprii), în aceasta categorie încadrăm acțiunile;
 • titluri emise pentru atragerea capitalului prin împrumuturi - debt instruments (instrumente de creanţă) – în această categorie încadrăm obligațiunile.

Principala caracteristică a titlurilor financiare este că asigură necesitățile de capital pe termen lung pentru întreprinzători și conferă deținătorilor drepturi pecuniare asupra veniturilor emitentului. Mai concret, investitorul devine asociat direct al întreprinzătorului în ceea ce privește profitul și riscul.

Dacă doriți să exersați tranzacționarea instrumentelor financiare derivate fără a vă pune în pericol capitalul propriu, aveți posibilitatea de a deschide un cont demo gratuit la Admirals. Trebuie doar să faceți clic pe bannerul de mai jos:

Principala platformă multi-activ din lume


Instrumente Financiare pe Care le Putem Tranzacționa 

Printre instrumentele financiare pe care le putem tranzacționa se enumeră:

 • Acțiunile;
 • Certificatele de depozit pe acţiuni;
 • Warants-urile;
 • Obligațiunile;

Acțiunile

✍ Acţiunile sunt titluri financiare pe care le emite o entitate economică pentru operațiuni de capital propriu, respectiv creștere, restructurare sau chiar constituire. Sunt valori mobiliare cu venit variabil, întrucât sunt remunerate în funcție de ce rezultate a generat exercițiul financiar și politica emitentului de repartizare a profitului.

Numărul total al acțiunilor emise de o entitate economică alcătuiesc capitalul social. La emisiune, capitalul social se împarte la numărul de acțiuni și rezultă valoarea nominală a acțiunii.

Caracteristicile acţiunilor:

 • Sunt instrumente tranzacţionabile;
 • Sunt fracţiuni egale ale capitalului social caracterizate prin valoare nominală;
 • Sunt indivizibile.

În funcție de drepturile pe care le conferă acțiunile sunt:

 • Acțiuni comune (ordinare);
 • Acțiuni preferențiale.

Acţiunile comune sunt cele mai uzitate și conferă celui care le deține:

 • Dreptul la vot în cadrul adunării generale a acționarilor;
 • Dreptul la dividende, dacă entitatea economică distribuie profitul, deținătorului ii revine o parte din acesta.

Emisiunea de acţiuni comune este cea mai simplă metodă de atragere a capitalului deoarece nu implică o scadenţă de plată viitoare.

În funcţie de modul de identificare:

 • Acţiuni la purtător;
 • Acţiuni nominative.

Acţiunile nominative specifică numele deținătorului, pot avea formă materială (hârtie) sau pot fi dematerializate (sub formă de înscrisuri în cont).

Acţiunile la purtător nu indică expres numele deţinătorului, au doar forma fizică și pot fi transmise fără formalități. Cel care prezintă înscrisul este considerat acționar.

Adunarea generală a acționarilor poate decide dacă acțiunile la purtător pot fi convertite în acțiuni nominative și invers.

Investitorii în acţiuni comune au posibilitatea de a obține următoarele tipuri de venituri:

 • Din dividende;
 • Câștiguri din capitalizare – depinde de potențialul companiei;
 • Câștiguri potențiale din speculații.

Acţiunile preferenţiale garantează o rentabilitate minimă în baza unui dividend prioritar, care este plătit înaintea dividendelor pentru acțiunile comune și conferă și calitatea de proprietar. Posesorii acțiunilor preferențiale nu au drept de vot în adunarea generală a acționarilor.

Acțiunile mai pot fi clasificate și în funcție de stadiul la care se afla în cadrul autofinanțării:

 • acţiuni autorizate;
 • acţiuni neemise;
 • acţiuni puse la vânzare;
 • acţiuni disponibile în piaţă;
 • acţiuni tezaurizate;

Atunci când se urmărește achiziționarea de acțiuni acestea se evaluează în baza unor indicatori/multipli financiari. Printre cei mai frecvenți sunt:

 • Profitul pe acţiune;
 • Dividendul pe acţiune;
 • Randamentul unei acţiuni;
 • Rata de distribuţie a dividendelor;
 • Valoarea dividendelor viitoare.

Certificatele de Depozit pe Acţiuni

Certificatele de depozit pe acţiuni se utilizează în situațiile în care o companie străină dorește să listeze acțiuni admise anterior la tranzacționare pe o piață reglementată străină. Pentru a fi admis la tranzacționare pe o anumită piață emitentul trebuie să îndeplinească criteriile cerute de piața respectivă.

Certificatele de depozit se pot tranzacționa pe OTC și se pot emite și prin ofertă publică inițială.

✍ Certificatele de depozit pe acțiuni sunt un instrument financiar utilizat de companiile străine listate pe piețe de capital dezvoltate pentru a primi acces la piețe străine și la investitori străini, fără să îndeplinească cerințele de admitere la tranzacționare în piețele respective, cerințe care uneori pot fi dificil de îndeplinit.

Investitorul în certificate de depozit are aceleași drepturi ca și posesorul de acțiuni comune, dreptul la dividende și dreptul de vot în adunarea acționarilor. Drepturile acestor investitori sunt listate în prospectele de emisiune ale certificatelor de depozit.

Warants-urile

✍ Warrants-urile sunt valori mobiliare similare drepturilor de preferință și sunt emise pe perioade de timp mai lungi. De regulă, apar pe piață în asociere cu o acțiune sau o obligațiune și poate fi emis în serii.

Warants-urile au atât valoare de conversie cât și de tranzacționare, prețul lor se modifică proporțional cu prețul valorii mobiliare cu care sunt asociate.

Pe piață, valoarea unui warant este compusă din valoare intrinsecă și primă.

Valoarea intrinsecă se referă la diferența dintre prețul curent al acțiunii pe piață și prețul fix la care a fost emis warantul aferent acțiunii în cauză.

Prima se referă la diferența dintre valoarea de piață a warantului (presupunând că se tranzacționează pe piața secundară) și valoarea sa intrinsecă.

Obligaţiunile

✍ Obligaţiunile sunt instrumente financiare cu venit fix, titluri de valoare care conferă deținătorului un drept de creanță asupra emitentului. Emitent de obligațiuni poate fi statul, o altă entitate publică sau o companie.

Cu ajutorul obligațiunilor, emitentul mobilizează capital prin împrumut, iar deținătorul primește dreptul la a încasa dobândă pentru perioada împrumutului până la scadență, când emitentul se obligă să le răscumpere.

Obligațiunile sunt valori mobiliare cu venit fix și sunt fructificate prin dobândă. Dobânda poate fi atât fixă cât și variabilă.

Tipuri de obligaţiuni:

 • ipotecare: datoria se garantează cu ipotecă pe activele entității emitente;
 • generale: este o creanță pe totalitatea activelor entității emitente;
 • asigurate: obligațiuni garantate cu titluri terţe, depuse la un garant și pe care emitentul le deţine;
 • convertibile: deținătorul are posibilitatea să le schimbe în acțiuni ale entității emitente ;
 • retractabile: obligațiunile se răscumpără la scadenţă de către emitent;
 • cu fond de răscumpărare: emitentul crează un fond pe care îl alimentează constant în vederea răscumpărării obligațiunilor la scadență.

În functie de emitent, obligatiunile pot fi :

 • Obligatiuni corporative;
 • Obligatiuni de stat.

Acțiunile și obligațiunile alături de produsele speciale bazate pe drepturile asociate acțiunilor (alocare, atribuire, preferință, warante și certificate de depozit pe acțiuni) sunt considerate produsele primare ale piețelor de capital.

Descoperiți mult mai multe despre tipurile de instrumente financiare prin intermediul cursului nostru gratuit:

Alte Instrumente Financiare 

1️⃣ Fonduri Tranzacționate pe Bursă

 Fondurile tranzacționate pe bursă sau ETF-urile sunt fonduri de investiții care pot fi tranzacționate pe burse oricând pe parcursul unei zile. Un ETF este un tip de fond care deține un conglomerat de active de bază – acțiuni, obligațiuni, contracte futures pe petrol, valute, lingouri de aur, etc – și împarte proprietatea asupra acestor active în acțiuni.

Acționarii ETFurilor au dreptul la cotă parte din profit, cum ar fi dobânzi acumulate sau dividende plătite, și în cazul în care fondul este lichidat pot primi o valoare reziduală.

ETF-urile se diferențiază de fondurile mutuale prin faptul că se tranzacționează pe bursă ca orice acțiune normală. În consecință prețul unui ETF fluctuează pe parcursul ședinței bursiere în funcție de cerere și ofertă. În general ETFurile mari au comisioane mai mici și volume de tranzacționare mai mari comparativ cu fondurile mutuale, ceea ce le transformă în alternative atractive pentru investitori.

Majoritatea ETF-urilor se bazează pe indici bursieri și de cele mai multe ori pe selecții de acțiuni, dar sunt și ETFuri bazate pe alte clase de active (obligațiuni, mărfuri, valute) și cel mai adesea pe combinații între acestea. Numeroase ETF-uri oferă opțiunea de a utiliza strategii de hedging sau speculă.

Avantajele ETF-urilor:

 • Costul mediu scăzut
 • Diversificare
 • Posibilitatea de a vinde în evoluții descendente
 • Utilizarea efectului de levier
 • Accesibilitate – se poate cumpăra o singură acțiune la un ETF
 • Unii brokeri oferă posibilitatea de tranzacționare fără comisioane pentru unele ETFuri low cost

Dezavantajul major pe care unii investitori îl indică este rolul esențial pe care ETF-urile îl joacă în instabilitatea pieței și crearea unor bule speculative.

2️⃣ Fonduri Mutuale

✍ Un fond mutual este un vehicul de investiții, caracterizat prin managementul profesionist al banilor unui grup de investitori. Managerul fondului mutual investește în numeroase active financiare - acțiuni, obligațiuni, instrumente ale pieței monetare, sau o combinație a acestora în funcție de obiectivele de investiții ale fondului.

Portofoliul unui fond mutual este structurat și menținut astfel încât să se potrivească cu obiectivele de investiții stabilite prin prospect.

Investițiile în fonduri mutuale urmăresc diversificarea, managerul profesionist al fondului urmărind să producă venituri și creșteri de capital în timp ce reduce riscurile asociate. Majoritatea fondurilor mutuale percep comisioane.

Fondurile mutuale oferă investitorilor mici sau individuali accesul la portofolii manageriate profesionist. Ca urmare fiecare participant la fondurile mutuale, participă proporțional la profitul sau pierderea fondului.

Unitățile fondurilor mutuale pot fi cumpărate sau răscumpărate oricând la valoarea netă curentă. Această valoare se calculează prin împărțirea activelor totale la numărul total de unități de fond.

Un fond mutual este pur și simplu o companie normală al cărei obiect de activitate este efectuarea de investiții. Deși poate părea bizar nu este nici o diferență între deținătorul de acțiuni Microsoft, care produce softuri și deține drepturi de proprietate asupra activelor firmei proporționale cu numărul de acțiuni și deținătorul unor unități de fond mutual care de asemenea are drepturi de proprietate asupra activelor fondului.

Valoarea unui fond mutual depinde de performanța activelor pe care decide să le cumpere. În concluzie, când cumpărați o unitate la un fond mutual, cumpărați defapt performanța portofoliului său.

De cele mai multe ori fondurile mutuale au în portofoliu sute de instrumente financiare bazate pe diverse active, ceea ce furnizează investitorului în unități de fond o diversificare mare la un preț foarte scăzut.

Instrumentele financiare structurate sunt acele instrumente financiare concepute pentru a răspunde unei game largi de obiective investiționale și care nu sunt acoperite de instrumentele clasice existente pe piețele bursiere.

Instrumentele structurate sunt complexe dar totodată flexibile și oferă acces la piețele dezvoltate având ca principal scop de cele mai multe ori acoperirea riscurilor.

Activul suport pentru acest tip de produs poate fi un curs de schimb, valori mobiliare simple, o selecție de valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, în combinație cu produse derivate.

De Ce Exista Atâtea Tipuri de Instrumente Financiare ?

Există o multitudine de instrumente financiare pentru a satisface necesitățile unui investitor sau unui speculator, în funcție de scopurile fiecăruia. De exemplu, unii investitori preferă să se mulțumească cu profituri mai mici dar mai sigure și să investească în obligațiuni de stat.

Obligațiunile vor aduce de regulă profituri mai mici decât investițiile în acțiuni. Avantajul aici este ca obligațiunile sunt mai puțin riscante și mai sigure. De cele mai multe ori dispun de garanții guvernamentale.

Investiția în piețe de acțiuni poate părea mai interesantă din punctul de vedere al unui investitor cu o apetență mai mare la risc. Pentru asumarea acestui risc, investitorul va fi recompensat cu randamente mai mari, dar nu există garanții.

Decizia de investii în piețe de capital sau de creanțe are mult de-a face cu gestiunea riscurilor asociate unui portofoliu.

În ceea ce privește piețele valutare, din nou totul se reduce la alegerea și scopul investitorului sau speculatorului. O companie exportatoare va fi mai interesată să investească în piața valutară pentru a-și acoperi riscurile legate de valutele cu care operează, decât să investească în piață de acțiuni, de exemplu.

În altă ordine de idei, o persoană interesată să economisească pentru pensionare, va fi probabil mai interesata de obligațiuni și de acțiuni decât de investiții în piața valutară.

Atunci când vă propuneți să investiți în instrumente financiare, trebuie să evaluați respectivele instrumente financiare prin prisma următorilor parametrii:

 • randament – raportul dintre rezultatul obținut și efortul depus pentru obținerea acelui rezultat
 • profitul net – diferența dintre suma de bani încasată în urma tranzacției și suma de bani cheltuită pentru efectuarea ei
 • riscul – instrumentele financiare pot prezenta diferite grade de risc, de a pierde integral sau parțial suma investită până la a obține profituri sub așteptări
 • lichiditatea – este capacitatea unui instrument financiar de a fi convertit în bani lichizi fără a pierde din valoare.

Ca urmare fiecare investitor își poate alege în funcție de apetitul pentru risc instrumentele financiare care i se potrivesc:

 • instrumente financiare bancare cum ar fi depozitul bancar corespund investițiilor foarte puțin riscante, cu rentabilitate foarte mică și sunt preferate de investitorii defensivi cu apetit la risc foarte mic
 • obligațiunile și titlurile de stat sunt instrumente financiare cu risc ceva mai crescut și cu un potențial randament corespunzător. Sunt preferate de investitori conservatori care preferă venituri fixe, garantate și riscuri mici
 • acțiunile și fondurile mutuale sunt preferate de investitorii echilibrați care sunt confortabili cu un grad de risc mai mare și un câștig potențial pe măsură
 • instrumente derivate financiare și speculațiile pe piața Forex sunt preferința investitorilor agresivi, care preferă câștigurile mari asociate de asemenea cu riscuri mari.

Este esențial să cunoașteți cât mai multe tipuri de instrumente financiare și modul de funcționare al acestora pentru a maximiza eficiența investițiilor dumneavoastră.

Diversificarea este fundamentul unui portofoliu echilibrat și care urmărește să minimizeze riscurile menținând potențialul profiturilor la un nivel cât mai înalt. Deci, este recomandat să investiți într-o gamă variată de instrumente financiare, în funcție de profilul dumneavoastră de risc.

Investiți în instrumente financiare cu care sunteți familiarizați și al cărui mod de funcționare îl înțelegi. Acest lucru este esențial pentru profitabilitatea pe termen lung a investițiilor dumneavoastră.

Cont Demo Fără Riscuri

Înregistrează-te pentru un cont demo online gratuit și însușește-ți strategia de tranzacționare

Curs Forex

Despre Admirals

În calitate de broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai populare platforme de tranzacționare. Puteți tranzacționa cu noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca și cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare de tranzacționare a instrumentelor financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiții, ar trebui să solicitați sfaturi de la consultanți financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.

TOPUL ARTICOLELOR
Ce Înseamnă PIP în Tranzacționarea Forex ▶ [Ghid de Trading 2023]
Dacă ești interesat de piața Forex și citești toate analizele și comentariile, cu siguranță ai întâlnit termenul Pip sau Pipși. Ce este un pip în Forex? Pip-ul în Forex și în restul piețelor este o unitate standard, care indică variația prețului unui activ. Ce este un pip în Forex? Pip-ul...
Cel Mai Bun Site de Tranzacționare [Cum puteți să Alegeți un Broker pentru a Tranzacționa Eficient]
Când vă simțiți pregătit să tranzacționați pe bursa de valori, este esențial să găsiți cel mai bun site de trading online. Bineînțeles, căutați un site de tranzacționare sigur și securizat, adică mai exact cel mai fiabil site de trading. În acest articol, vă vom ajuta să găsiți cel mai bun site de t...
Strategii de Tranzacționare Swing pe Forex
Probabil ați întâlnit termenul "swing trading", dar nu vă este foarte clar la ce se referă. Este o strategie? Un stil de tranzacționare?Una dintre cele mai importante caracteristici ale sale este că... tranzacționarea swing vă permite să speculați pe piețele financiare fără a fi nevoie să petreceți...
Vizualizează Tot