​Tot Ce Trebuie Să Știți Despre Piața De Capital ▶ [Ghidul Investitorului]

Admirals
23 Min citit

Când ați auzit prima dată despre noțiunea de piață de capital cel mai probabil ați considerat că este vorba de un concept savant, care se referă la o activitate complexă și, mai ales, complicată.

Cu siguranță lucrurile nu stau chiar așa. Să aruncăm o privire asupra acestui subiect pentru a avea o vedere de ansamblu a ceea ce se denumește, în general, piață de capital.

În acest articol veți descoperi:

Piață De Capital Definiție

Ca idee generală, putem să considerăm piața de capital ca fiind piața asociată operațiunilor de vânzare și cumpărare de instrumente financiare. Piața de capital include piețele diverselor instrumente financiare și instituțiile financiare care activează și care sunt implicate în buna funcționare a acestei piețe.

Sau altfel spus, piața de capital este un ansamblu de relații economice și mecanisme asociate prin care investitorii - entități care au surplus de capital și doresc să îl fructifice intră în contact cu emitenții de titluri (instrumente financiare), adică cei care au nevoie de investiții. Aceștia fac schimb de fonduri bănești prin intermediul valorilor mobiliare/instrumentelor financiare. Astfel capitalurile disponibile din economie ajung la cei care au nevoie de ele pentru a dezvolta activități economice.

Cele mai comune forme ale pieței de capital sunt bursele de valori, piețele de acțiuni și de obligațiuni și piețele valutare. Majoritatea piețelor de capital se regăsesc în centre financiare mari, precum New York, Londra, Frankfurt, Hong Kong, Tokyo, etc.

⚠️ Scopul piețelor de capital este acela de a îmbunătăți eficiența tranzacțiilor.

Ce înseamnă piața de capital?

Piața de capital înseamnă în primul rând piața investițiilor pe termen lung, adică acele investiții care blochează capital pentru perioade mai mari de un an.

Se consideră că piața de capital este parte a pieței financiare pe care o formează alături de piața asigurărilor și piața monetară.

Astfel:

Piața de capital sau piața valorilor mobiliare - are drept obiect de activitate capitalurile și investițiile pe termen mediu și lung

Piața monetară este piața care se ocupă cu capitalurile și investițiile pe termen scurt, pe această piață au loc tranzacțiile cu numerar și banii din conturi curente. Aici se includ tranzacțiile comerciale curente, bonurile de tezaur, certificatele de depozit, biletele de trezorerie. Participanți pe piața monetară sunt băncile comerciale, băncile centrale, trezoreria statului, societățile de asigurări, etc.

Piața asigurărilor - care are rol de suport pentru celelalte piețe

Dacă vă interesează să investiți pe piete de capital internaționale în acțiuni și obligațiuni vă invităm să verificați oferta Admirals UK Ltd de acțiuni, oferta de obligațiuni și oferta de ETF-uri (Exchange-Traded Funds).

De asemenea, prin intermediul serviciilor noastre puteți beneficia de avantajele pe care le aduce tranzacționarea contractelor pentru diferență - CFD-uri (Contracte Pentru Diferență), în termeni de sume mai mici de care aveți nevoie pentru a investi, utilizarea efectului de levier, costuri de tranzacționare mai reduse, etc.

Puteți investi în CFD-uri pe:

Dacă sunteți începător și luați contact pentru prima dată cu piețele de capital vă recomandăm să testați inițial tranzacționarea cu ajutorul unui cont demo și să decideți dacă această activitate vi se potrivește. Faceți clic pe banner-ul de mai jos pentru a deschide un cont demo chiar acum!

Cont Demo Fără Riscuri

Înregistrează-te pentru un cont demo online gratuit și însușește-ți strategia de tranzacționare

Piața De Capital Caracteristici

Piața de capital se caracterizează prin:

✔️ Mobilizează sumele economisite pentru a finanța investiții pe termen lung

✔️ Tranzacțiile cu titluri de valoare sunt publice

✔️ Facilitează tranzacționarea titlurilor de valoare, care se realizează cu ajutorul intermediarilor și nu în mod direct

✔️ Minimizează costurile de tranzacționare și informare

✔️ Încurajează diversitatea proprietății asupra activelor productive

✔️ Asigură evaluarea rapidă a diverselor instrumente financiare cum sunt acțiunile

✔️ Facilitează executarea tranzacțiilor în conformitate cu termenii contractuali definiți

✔️ Oferă posibilități de asigurare împotriva riscurilor de preț sau de piață, prin intermediul tranzacționării produselor derivate

✔️ Îmbunătățește eficiența alocării capitalului, cu ajutorul unui mecanism de preț competitiv, în baza raportului cerere - ofertă

✔️ Investițiile se realizează în primul rând pe termen mediu și lung

Rolul Pieței de Capital

Piața de capital este barometrul care arată starea de sănătate a unei economii și joacă un rol important în dezvoltarea economică deoarece:

 • atrage resurse financiare din economie și asigură plasarea lor în vederea creșterii rentabilității capitalurilor
 • asigură variante de finanțare directă pentru companii publice sau private, prin emisiuni de titluri de valoare, acțiuni sau obligațiuni
 • pune la dispoziție informații exacte referitoare la activitatea și starea financiară a companiilor care se tranzacționează pe piața de capital
Deci piața de capital este una dintre cele mai bune surse de finanțare pentru companii și oferă o paletă largă de opțiuni de investiții pentru investitori, ceea ce încurajează crearea de capital în economie.

Cum Funcționează Piața De Capital? 

Companiile utilizează piața de capital ca să atragă fonduri și să-și finanțeze activitatea economică. Inițial, atunci când se lansează la bursă, și ulterior, când doresc să vândă noi acțiuni sau când emit obligațiuni.

Investitorii care doresc să primească dividende sau dobânzi pentru investițiile lor vor cumpăra acțiunile sau obligațiunile emise de companiile care au nevoie de investiții.

De exemplu, compania XYZ SA dorește să atragă noi investiții de pe piața de capital și emite 1.000 de acțiuni noi la prețul de 1.000 de euro per acțiune. Listează la bursă aceste acțiuni și un investitor va cumpăra toate acțiunile pentru suma de 1 milion de euro. Astfel, compania obține acești bani cu care își finanțează activitatea, iar investitorul obține acțiuni care îi oferă statutul de proprietar al companiei proporțional cu numărul de acțiuni pe care îl deține.

Dacă la un moment dat investitorul nu mai dorește să dețină acțiunile, le poate vinde către un terț investitor prin intermediul bursei de valori, la prețul curent al pieței. În situația în care compania are excedent de lichiditate și dorește să își răscumpere acțiunile, poate, de asemenea, să facă același lucru.

De Ce Este Importantă Piața De Capital

Pentru ca servește la atingerea a două scopuri majore.

1️⃣ În primul rând pune în contact deținătorii de capital cu companiile care au nevoie de finanțare prin intermediul titlurilor de valoare și împrumuturilor obligatare.

2️⃣ În al doilea rând furnizează o piață secundară, unde deținătorii acestor titluri de valoare pot să le vândă și să le cumpere între ei la prețul pieței din acel moment. Fără lichiditatea generată de piața secundară cel mai probabil investitorii ar fi mai puțin înclinați să cumpere titluri de valoare, întrucât s-ar teme că nu ar putea să le mai vândă în viitor.

Structura Pieţei De Capital

Piața de capital funcționează în baza unor platforme electronice computerizate și se poate clasifica în funcție de diverse criterii.

Cel mai important este cel a modului cum se achiziționează titlurile de valoare. Astfel avem:

 • Piața primară
 • Piața secundară

Pe piața primară de capital se vând valorile mobiliare care sunt emise prima dată. Pe această piață, mobilizarea fondurilor are loc prin prospect, plasament privat sau drepturi de subscriere.

Asigură întâlnirea inițială dintre cerere și ofertă. Permite transformarea economiilor în investiții și reflectă drepturile ce au fost achiziționate de cei care au participat la oferta inițială de vânzare publică.

Permite firmelor listate la bursă să atragă capital pentru mărirea capitalului social, pentru finanțarea activității prin împrumuturi obligatare.

Companiile, autoritățile statului sau instituțiile publice pot utiliza piața primară pentru a se finanța cu ajutorul emiterii de noi instrumente financiare.

Piața primară este accesibilă unei categorii de investitori specifici care cumpără titluri direct de la compania emițătoare, de multe ori în condiții preferențiale. Titlurile oferite pe această piață sunt oferta primară.

Atunci când o companie devine publică își vinde acțiunile investitorilor instituționali cum sunt fondurile de tip hedge sau fondurile mutuale.

Piața secundară de capital este cea unde care are loc majoritatea investițiilor pe piața de capital și tranzacțiile cu valori mobiliare care au fost emise anterior. Se tranzacționează titlurile deținute de investitori. Cuprinde bursa de valori și piața OTC (Over The Counter)

Rolul principal al pieței secundare este să asigure mobilitatea fondurilor și lichiditatea pentru a permite investitorilor să își modifice structura portofoliilor atunci când doresc. Și contribuie simultan la funcționarea eficientă a pieței primare.

Piața secundară înseamnă o piață reglementată și supravegheată de autorități cu atribuții în acest sens cum este Securities and Exchange Commission (SEC) pentru piața de capital din SUA sau Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru piața de capital din România.

Companiile emițătoare de titluri nu emit titluri pe piața secundară. Exemple de piețe secundare sunt The New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq sau BVB.

Funcționarea eficientă a pieței secundare depinde de câteva caracteristici de bază:

 • lichiditate - capacitatea de a tranzacționa simplu și cu costuri reduse valori mobiliare
 • transparență - punerea la dispoziția investitorilor de informații corecte, accesibile și în timp util
 • eficiență - prețurile în piață să se ajusteze cât mai repede
 • corectitudine - implementarea unor reglementări corecte care să prevină tentativele de manipulare a pieței
 • adaptabilitate la modificarea condițiilor din economie.

În funcție de tipul instrumentelor financiare tranzacționate, piața de capital poate fi:

 • piaţa de acţiuni
 • piaţa de obligaţiuni
 • piaţa de opțiuni
 • piaţa de instrumente derivate
 • piaţa de contracte futures

În funcție de momentul finalizării tranzacțiilor, piața de capital poate fi:

 • piața la vedere - tranzacția se inițiază în prezent și se finalizează în perioada imediat următoare, în funcție de reglementările existente
 • piața la termen - tranzacțiile se finalizează la scadențe diferite în viitor (spre exemplu, prin intermediul contractelor Futures)

Ce Se Tranzacționează Pe Piața De Capital?

Pe piața de capital se tranzactionează:

 • valorile mobiliare cu venit fix: titluri de trezorerie (obligațiuni, bonuri de tezaur), obligațiuni municipale, obligațiuni corporative, titluri emise de alte organisme guvernamentale
 • valorile mobiliare cu venit variabil: acțiuni, produse derivate (opțiuni, contracte forward, futures), produse sintetice - contracte având drept suport indicii bursieri

Atunci când ia decizia de investire pe piața de capital, orice investitor urmărește să obțină:

 • Profit direct - dividende sau dobânzi pentru sumele de bani investite
 • Profit indirect - generat de creșterea prețului față de momentul la care a achiziționat titlul de valoare respectiv
 • Lichiditatea investiției - capacitatea de a transforma rapid și fără costuri prea mari investiția în numerar

Participanţii La Piaţa De Capital

Actorii principali ai pieței de capital sunt: companiile care emit titluri de valoare - emitenții, investitorii pe piața de capital și intermediarii.

1️⃣ Emitenţii de titluri de valoare sunt companii private listate pe bursa, autorități și instituții ale statului, care au nevoie de resurse pentru a-și finanța activitatea sau pentru a-și mări capitalul social, sau pentru diverse alte scopuri.

2️⃣ Intermediarii sunt cei care realizează conexiunea între investitori și emitenții de titluri. De obicei, aceștia sunt societăți de servicii de investiții financiare. Intermediarii sunt persoane juridice licențiate să desfășoare astfel de activități specializate pe piața de capital. Ei pot fi:

 • brokeri pe piața de capital – execută tranzacții în numele clienților lor
 • dealeri de investiții în piața de capital – execută tranzacții pentru clienți, și pentru societățile de servicii de investiții financiare pe care le reprezintă
 • traderi de investiții pe piața de capital – tranzacționează în nume propriu.

3️⃣ Investitorii pe piața de capital pot fi persoane fizice sau persoane juridice, atât la nivel individual cât și instituțional.

Investitorii individuali pot fi atât persoane juridice cât și fizice, realizează tranzacții în nume propriu și au, de obicei, un capital de mici dimensiuni. Fie urmăresc obținerea unui profit pe termen lung prin achiziționarea de acțiuni pe piața de capital, fie doresc obținerea de profituri din diferențele cotațiilor din respectiva piață.

Aceștia nu au o influență prea mare asupra cotațiilor sau volumelor tranzacționate pe piața de capital.

Investitorii instituționali sunt cei care tranzacționează atât în nume propriu cât și pentru clienți. Tranzacționează volume semnificative și pot influența cursurile bursiere.

Aceștia sunt bănci, societăți de investiții, fonduri de investiții, societăți de asigurări, administratori de pensii, etc.

Riscurile Pe Piața De Capital

Investitorii pe piața de capital și piața financiară în general își asumă riscuri atunci când își plasează banii în instrumente financiare. Acestea pot fi:

 • risc legislativ - riscuri legate de reglementările juridice în vigoare și de reglementările fiscale sau de modificarea inopinată a acestora
 • risc de piață - riscuri referitoare la modificările condițiilor din piețe care pot afecta investițiile
 • risc contractual - riscuri referitoare la nerespectarea obligațiilor contractuale
 • risc de lichiditate - riscuri referitoare la tranzacționarea titlurilor deținute în anumite conjuncturi de piață, când acestea nu pot fi convertite în numerar conform așteptărilor sau devin foarte costisitoare
 • riscul decizional - riscuri implicate de decizia de a investi într-un anumit instrument sau activ

Cum Folosesc Companiile Piața Primară De Capital

Atunci când o companie dorește să atragă finanțare pentru investiții pe termen lung, una dintre primele sale decizii este dacă o va face prin emiterea de obligațiuni sau acțiuni.

Dacă optează pentru acțiuni, evită creșterea datoriei și, în unele cazuri, noii acționari pot oferi și sprijin sub alta formă decât cel financiar, cum ar fi expertiza în anumite domenii sau contacte utile.

Pe de altă parte, o nouă emisiune de acțiuni va diminua drepturile de proprietate ale acționarilor existenți și, dacă sunt interesați să preia controlul asupra companiei, noii acționari ar putea chiar să înlocuiască managementul existent.

Din punctul de vedere al investitorului, acțiunile oferă posibilitatea unor câștiguri mai mari și câștiguri de capital în cazul în care compania are profit și plătește dividende.

Deopotrivă, obligațiunile sunt mai sigure în cazul în care activitatea companiei nu este profitabilă, deoarece acestea sunt mai puțin predispuse la scăderi masive ale prețurilor, iar în caz de faliment, deținătorii de obligațiuni vor primi cel mai probabil o parte din bani înapoi, în timp ce acționarii nu vor primi nimic.

Atunci când o companie atrage finanțare de pe piața primară, procesul cel mai probabil implică mai degrabă întâlniri face-to-face (față în față) decât tranzacții pe piața de capital. Indiferent dacă aleg să emită obligațiuni sau acțiuni, companiile vor apela, de obicei, la serviciile unei bănci sau societăți de investiții care să medieze între ele și piață.

O echipă a băncii sau a societății respective de investiții se întâlnește adesea cu managerii companiei pentru a se asigura că planurile lor sunt coerente. Banca sau societatea de investiții se angajează să subscrie oferta și va colabora cu o rețea de brokeri să vândă obligațiunile sau acțiunile clientului mai departe către investitori.

Această a doua etapă se realizează, de obicei, în cea mai mare parte, prin intermediul sistemelor computerizate, deși brokerii vor contacta telefonic clienții favoriți pentru a-i înștiința referitor la existența acestei oportunități.

Companiile pot evita să plătească taxe băncilor de investiții dacă aleg varianta ofertei publice directe, deși aceasta nu este o practică obișnuită, deoarece implică alte costuri juridice și poate fi necesar un interval mult mai mare de timp pentru a gestiona procesul.

Cum Folosesc Companiile Piața Secundară De Capital

Astăzi, imensa majoritate a tranzacțiilor de pe piața de capital au loc electronic; uneori este implicat un operator uman și, alteori, sistemele informatice execută tranzacțiile, așa cum se întâmplă în tranzacționarea algoritmică.

Cele mai multe tranzacții de pe piața de capital au loc pe piața secundară.

Pe piața primară, fiecare titlu de valoare poate fi vândut o singură dată, iar procesul de creare de noi loturi de acțiuni sau obligațiuni este adesea îndelungat din cauza cerințelor de reglementare.

Pe piețele secundare, un titlu poate fi tranzacționat de nenumărate ori, ori de câte ori deținătorul dorește, iar procesul este, de obicei, foarte rapid.

Odată cu apariția diverselor tipuri de tranzacționare, cum ar fi tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT - High Freuency Trading), un titlu de valoare ar putea fi tranzacționat, teoretic, de mii de ori într-o singură oră.

Tranzacțiile de pe piața secundară nu aduc direct finanțare, ci facilitează procesele ca guvernele și companiile să obțină finanțarea de care au nevoie pe piața primară de capital.

Asta, dat fiind fatpul că investitorii știu că, dacă doresc să-și recupereze rapid banii, ei vor avea posibilitatea, în mod curent, să-și revândă imediat valorile mobiliare.

Uneori, tranzacțiile de pe piața secundară de capital pot avea un efect negativ asupra debitorilor primari. De exemplu, dacă o mare parte a investitorilor încearcă să-și vândă obligațiunile, acest lucru poate duce la necesitatea de a crește randamentele pentru emisiunile viitoare emise de aceeași entitate.

Astăzi pe piețele secundare sunt activi diverși participanți. Dacă în secolul trecut doar câteva persoane bogate își puteau permite un cont deschis la un broker, astăzi, conturile de tranzacționare pe piața secundară sunt mult mai ieftine și accesibile via internet.

Acum există numeroși traderi individuali care pot cumpăra și vinde pe piețele secundare utilizând platforme furnizate de brokeri. Atunci când o astfel de persoană tranzacționează pe piețele de capital, acest aspect va implica adesea o tranzacție în două etape. Mai întâi plasează un ordin la brokerul său, apoi brokerul execută tranzacția.

Dacă tranzacția poate fi efectuată pe o bursă, procesul va fi de multe ori complet automatizat. Dacă un dealer trebuie să intervină manual, aceasta va însemna adesea comisioane mai mari.

Traderii băncilor de investiții vor face adesea tranzacții în numele băncii pe care o reprezintă, precum și în numele clienților lor. Băncile de investiții au, cel mai adesea, o divizie numită "Piețe de capital".

Personalul din această divizie încearcă să țină cont de diversele oportunități atât pe piețele primare, cât și de cele din piețele secundare și, ca o consecință, va consilia clienții importanți.

Fondurile de pensii și fondurile suverane de investiții tind să aibă cele mai mari participații, deși tind să cumpere doar cele mai sigure tipuri de obligațiuni și acțiuni, chiar dacă unele dintre acestea nu se tranzacționează frecvent.

Există mai multe modalități de a investi pe piața secundară fără a cumpăra direct acțiuni sau obligațiuni. O metodă comună este de a investi în fonduri mutuale sau în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).

CFD-uri pe acțiuni și ETF-uri

Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni și ETF-uri cu Admirals

Dacă vă interesează să cumpărați acțiuni și obligațiuni pe cele mai importante burse din lume vă invitam sa verificați oferta Admirals de acțiuni, oferta de obligațiuni și oferta de ETF-uri.

De asemenea, este posibilă cumpărarea și vânzarea de produse derivate pe piața secundară. Unul dintre cele mai comune astfel de produse este contractul pe diferență de curs, CFD-ul. Acesta poate asigura profituri rapide, dar poate, de asemenea, determina cumpărătorii să piardă mai mulți bani decât au investit inițial.

Puteți investi în CFD-uri pe:

 • Acțiuni
 • Obligațiuni
 • Piața valutară Forex
 • Mărfuri
 • Indici
 • ETF-uri
 • Criptomonede

Piața De Capital Din România

Piața de capital din România cuprinde:

▶ Pietele instrumentelor financiare

▶ Instituțiile care emit instrumentele financiare și intermediarii

▶ Operațiunile aferente pieței de capital - oferte publice, servicii de investiții financiare

▶ Organismele de plasament colectiv - fonduri mutuale, fonduri de investiții

▶ Organismele de funcționare, reglementare și supraveghere a pieței de capital din România - BVB, ASF, etc.

Instituțiile Pieței De Capital Din România

1️⃣ Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are drept scop menținerea unui cadru corect și coerent de funcționare și supraveghere a piețelor financiare non-bancare, a operațiunilor și a participanților pe aceste piețe.

Are drept scop să asigure funcționarea optimă, stabilitatea și competitivitatea piețelor de instrumente financiare, să promoveze încrederea în aceste piețe și să asigure protecția investitorilor și operatorilor împotriva fraudelor.

ASF are atribuții de autorizare, supraveghere, reglementare și control asupra tuturor actorilor din piață de la societăți de servicii de investiții financiare, intermediari, operatori de piață și sistem până la depozitari centrali, operațiuni de piață și emitenți de titluri de valoare.

2️⃣ Bursa de Valori București

BVB este operatorul pieței de capital românești și a fost înființată cu scopul de a facilita și asigura circulația capitalurilor între investitorii care dispun de capital și agenții economici care au nevoie de investiții în activitatea lor economică.

Bursa de Valori București oferă alternative de finanțare pentru companiile mari prin Piața Principală și pentru companiile mici și mijlocii prin Piața AeRO. BVB are drept rol încurajarea dezvoltării unei piețe de capital eficiente, lichide, care oferă condiții corecte și sigure de tranzacționare.

3️⃣ Depozitarul Central

Depozitarul Central asigură deschiderea și administrarea conturilor de instrumente financiare.

Este, simultan, administrator de sistem de plăți și instituția care oferă servicii de registru, depozitare, compensare și decontare a tranzacțiilor care au loc cu instrumente financiare precum și alte operațiuni referitoare la acestea.

Este responsabilă cu compensarea fondurilor și decontarea operațiunilor legate de instrumente financiare.

Transferul instrumentelor financiare și a dreptului de proprietate aferent - titluri de stat, obligațiuni, acțiuni - este facilitat de Depozitarul Central, la fel și transferul banilor între părțile contractante.

Printre responsabilitățile sale se numără și deținerea și actualizarea registrului cu acționarii emitenților de titluri mobiliare.

4️⃣ Casa De Compensare București

Casa de Compensare București este entitatea a cărei responsabilitate este efectuarea de operațiuni de înregistrare, garantare, decontare și compensare a tranzacțiilor cu derivate efectuate pe piața reglementată la termen.

Casa de Compensare București îndeplinește rolul de contraparte centrală și casă de compensare, și administrează riscurile asociate acestui rol.

Casa de Compensare București are, de asemenea, atribuții referitoare la admiterea și deținerea calității de agent de compensare-decontare sau membru compensator, dar și în supravegherea activității pe care aceștia o desfășoară.

5️⃣ Fondul de Compensare a Investitorilor

Fondului de compensare a fost creat pentru a compensa creanțele investitorilor, atunci când un membru al fondului intră în incapacitate de plată.

Toate societățile de administrare a investițiilor și intermediarii licențiați să presteze servicii pe piața de capital sunt obligați să fie membrii ai Fondului de Compensare.

Fondul colectează contribuțiile membrilor și compensează nediscriminatoriu și în mod egal toți investitorii în limita plafonului maxim de 20.000 de Euro per investitor.

Ediția exclusivă MetaTrader Supreme

Descarcă cea mai puternică suită de pluginuri pentru platforma ta de tranzacționare preferată!

Informații Și Știri Din Piața De Capital

Investițiile din piața de capital necesită, în general, luarea în considerare a unui volum mare de informații referitoare la evoluția curentă a piețelor, a economiei pe care o reprezintă piața de capital respectivă, a economiei mondiale și a entității emitente a valorii mobiliare.

Înainte de efectua orice investiție trebuie să consultați:

 • Știri din piața de capital prezentate în presa de specialitate. Verificați site-urile, publicațiile și agențiile de știri care furnizează informații de ultimă ora referitoare la piețele de capital, la sectoare economice, la anumite companii sau la economia tării relevante
 • Rapoarte financiare și de activitate ale companiilor care vă interesează. Găsiți cele mai recente rapoarte auditate pe siteul bursei unde este listată compania în cauză, la secțiunea care prezintă profilurile emitenților de valori mobiliare. Companiile listate sunt obligate să furnizeze rapoarte în mod continuu și periodice pentru ca investitorii lor să aibă acces tot timpul la informații actualizate despre activitatea companiei
 • Rapoarte și previziuni realizate de analiști și specialiști în domeniu. Brokerii care activează pe piața de capital au departamente de cercetare și analiză care diseminează recomandări de investiții. Studiați rapoartele prezente pe site-urile acestor brokeri
 • Asociații ale investitorilor. Acestea organizează evenimente la care investitorii pot participa, unde pot intra în contact cu alți investitori și afla informații care ar putea să le fie utile în activitatea lor de investiții.

Cum Beneficiază Companiile De Piața De Capital

Dacă investitorii pe piața de capital de obicei se așteaptă să obțină randamente maxime posibile pentru banii lor cu cele mai mici riscuri, companiile doresc să atragă capital cu cele mai mici costuri posibile.

Companiile care se listează pe piața de capital beneficiază de următoarele avantaje în schimbul eforturilor lor:

 • Acces la capitalul necesar pentru dezvoltare, simultan cu o vizibilitate și credibilitate crescute pentru companie.
 • Lichiditate - prezența permanentă a investitorilor dornici să vândă sau să cumpere titluri de valoare. Lichiditatea mare echivalează cu volume mai mari de tranzacționare, cu viteze mai mari de tranzacționare, volatilitate scăzută a prețului și costuri de tranzacționare mai reduse.
 • Marketing și notorietate, prin extinderea business-ului cu partenerii existenți si atragerea altora noi
 • Eficientizarea procesului de management
 • Creșterea reputației datorată respectării standardelor de transparentă și guvernanței corporative pe care compania se angajează să le respecte
 • Preluarea altor companii
 • Planuri îmbunătățite de atragere și stimulare a angajaților prin acordarea de participații în acționariatul companiei.

Investițiile, de cele mai multe ori, aduc beneficii atât companiilor care beneficiază de ele cât și investitorilor care furnizează fondurile aferente. Dacă doriți să deveniți investitor sau doar să generați o sursă suplimentară de venit piața de capital este un domeniu ce merită efortul de a fi explorat.

Cont Demo Fără Riscuri

Înregistrează-te pentru un cont demo online gratuit și însușește-ți strategia de tranzacționare

Curs Forex

Despre Admirals

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

 1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat numai în scopuri informative și nu poate fi interpretat în nici un fel ca sfat sau recomandare de investiții. Acest conținut nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții privind diseminarea cercetării în domeniul investițiilor.
 2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client în parte, în timp ce firmele de investiții Admirals Group AS (Admirals) nu sunt responsabile pentru nici o pierdere sau daună rezultată dintr-o astfel de decizie, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
 3. Analiza este pregătită de Lorena Pavel (în continuare "Autor"), Content Creator Admirals, pe baza estimărilor personale.
 4. Pentru a se asigura că interesele clienților sunt protejate și că obiectivitatea Analizei nueste afectată, Admirals a stabilit proceduri interne relevante pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
 5. Deși se depun eforturi rezonabile pentru a se asigura că toate sursele de conținut sunt fiabile și că toate informațiile sunt prezentate, pe cât posibil, în timp util, într-o manieră inteligibilă, precisă și completă, Admirals nu garantează exactitatea sau completitudinea niciuneia dintre informațiile conținute în analiză.
 6. Orice fel de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare indicate în conținut nu ar trebui interpretată ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită de către Admirals pentru orice performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
 7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) au o natură speculativă și pot duce la pierderi sau profit. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să vă asigurați că înțelegeți toate riscurile.
TOPUL ARTICOLELOR
Tranzacționarea Cu Brokerul Dvs. Forex & CFD - Păreri Admirals
Căutați păreri despre Admirals? Poate că opiniile noastre cu privire la Admirals nu pot fi la fel de obiective, dar vom încerca, totuși, în acest articol, să vă prezentăm din ce cauză ar trebui să tranzacționați mai degrabă prin Admirals. Bucurați-vă de una dintre cele mai mari oferte ce include un...
Ce Înseamnă PIP în Tranzacționarea Forex ▶ [Ghid de Trading 2023]
Dacă ești interesat de piața Forex și citești toate analizele și comentariile, cu siguranță ai întâlnit termenul Pip sau Pipși. Ce este un pip în Forex? Pip-ul în Forex și în restul piețelor este o unitate standard, care indică variația prețului unui activ. Ce este un pip în Forex? Pip-ul...
Cel Mai Bun Site de Tranzacționare [Cum puteți să Alegeți un Broker pentru a Tranzacționa Eficient]
Când vă simțiți pregătit să tranzacționați pe bursa de valori, este esențial să găsiți cel mai bun site de trading online. Bineînțeles, căutați un site de tranzacționare sigur și securizat, adică mai exact cel mai fiabil site de trading. În acest articol, vă vom ajuta să găsiți cel mai bun site de t...
Vizualizează Tot