Ką reiškia finansų rinkos svyravimai ir kaip juos panaudoti prekyboje

Admirals
12 min.

Įvykus svarbiems ar netikėtiems įvykiams, finansų rinkos svyravimai padidėja, o tai gali turėti įtakos mūsų prekybai. Tad rinkos svyravimai yra labai svarbus aspektas, į kurį būtina atsižvelgti.

Kas yra rinkos svyravimai

Rinkos svyravimai matuoja finansinio turto arba aktyvo kainos pokyčių mastą ir tai yra rizikos vertinimo pagrindas.

Rinkos svyravimai gali būti dideli arba maži.

 • Kuo didesni rinkos svyravimai, tuo didesnis trumpalaikis prekybos potencialas, bet investicijos į tokį aktyvą yra laikomos rizikingesnėmis, nes galimo nuostolio rizika yra taip pat atitinkamai didesnė.
 • Kita vertus, maži aktyvo svyravimai reiškia mažos rizikos investicijas. Tai gali būti obligacijos. Obligacijos kintamumas arba obligacijų rinkos svyravimai yra labai nedideli, o jų išmokos yra laikomos tiesiog draudimu.

Aktyvo kainų svyravimai daro tiesioginę įtaką investicinio portfelio, į kurį įtrauktas šis aktyvas, svyravimui (investicinio portfelio kintamumui).

Istoriniai ir numanomi rinkos svyravimai

Istoriniai rinkos svyravimai

Istoriniai rinkos svyravimai grindžiami ankstesniais prekybos priemonių kainos svyravimais.

Istorinių rinkos svyravimų apskaičiavimas yra paprastas, tereikia nustatyti standartinį judėjimo istorinės kreivės nuokrypį norimoje laiko skalėje.

Šis rinkos kintamumo skaičiavimo metodas dažnai kritikuojamas, nes prognozuoti būsimus pokyčius gali būti sunku, remiantis praeities duomenimis.

Numanomi rinkos svyravimai

Numanomi rinkos svyravimai grindžiami aktyvo rizikos svyravimo analize.

Todėl tai yra tikėtinas aktyvo svyravimas arba kintamumas pasirinktame laiko periode. Nuo numanomo svyravimo funkcijos priklauso aktyvo (pasirinkimo sandorio) priemoka: kuo didesnis svyravimas, tuo didesnė bus ši priemoka.

Kas turi įtakos numanomam rinkos svyravimui:

 • Aktyvo kaina
 • Galiojimo termino pabaiga
 • Nerizikingų mokesčių lygis

Kaip ir istoriniai svyravimai, numanomi svyravimai taip pat turi savo ribas, įskaitant ir pervertinimą. 

Panašumas tarp istorinio svyravimo ir numanomo rinkos svyravimo slypi jų neapibrėžtume: jie abu yra atsitiktiniai ir priklausomi nuo laiko, todėl mes kalbame apie stochastinį aktyvų rinkos svyravimą.

Kaip apskaičiuoti rinkos svyravimus

1. Istorinių rinkos svyravimų skaičiavimo formulė

Istorinio rinkos svyravimo arba kintamumo apskaičiavimą galima apibendrinti kaip aktyvo istorinio judėjimo standartinį nuokrypį. Tad, pirmiausia, prisiminkime standartinio nuokrypio formulę:

σ (x) = √ V (x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n,

kur X̅ = (Σ ni = 1xi) / n yra variacijų vidurkis

ir:

σ: variantas,

xi: kainos pokytis i momentu,

N: bendras laikotarpių skaičius.

Ši formulė naudojama taip:

 • Apskaičiuojamas aktyvo pokyčių vidurkis per istorinį laikotarpį.
 • Apskaičiuojamas skirtumas tarp uždarymo kainos ir anksčiau apskaičiuoto vidurkio kvadrato.
 • Šie rezultatai sudedami ir padalijami iš laikotarpių skaičiaus.
 • Apskaičiuojama anksčiau gautos vertės kvadratinė šaknis.

2. Numanomų rinkos svyravimų skaičiavimo formulė

Jeigu istorinį kintamumą arba rinkos svyravimus nesunku apskaičiuoti, numanomo rinkos svyravimo apskaičiavimas gali būti sudėtingesnis. Tai daugiausia paremta „Black & Scholes“ modeliu. Šis modelis leidžia nustatyti teorinę vertę, kai panaudojami šie 5 duomenys:

 • Esama pagrindinių aktyvų vertė
 • Likęs laikas iki aktyvo nustatyto galiojimo termino (metais)
 • Nustatyta sutarties įvykdymo kaina
 • Nerizikinga palūkanų norma
 • Aktyvo kainų svyravimas

Svarbu nepamiršti, kad finansų rinkos svyravimai, tiek numanomi, tiek istoriniai, visada turi teigiamą vertę. Neįmanoma apskaičiuoti arba gauti neigiamos kintamumo reikšmės.

3. Rinkos svyravimų koeficientas arba veiklos svertas

Rinkos svyravimų koeficientas arba veiklos svertas parodo procentinį aktyvo pokytį, lyginant su atitinkamos rinkos pokyčiu.

4. Rinkos svyravimų pavyzdys

Kaip pavyzdį imkime kviečių augintoją, kuriam rūpi akcijų rinkos svyravimai, lyginant su kviečių kaina.

Jeigu kaina nukrenta nuo 100 iki 60 eurų už toną, ją gali padengti pardavimo kaina – 70 eurų už toną. Jeigu kaina nukrenta iki 60 arba 50 eurų, jūsų pasirinkimas leidžia parduoti už 70 eurų ir tokiu būdu apriboti nuostolius iki 30 eurų už toną.

Jeigu rizika yra maža, pasirinkimo sandoris neturės jokios vertės, bet jeigu ji yra didelė, tada pasirinkimo sandorio vertė bus didelė, nes visi grūdų augintojai norės save apdrausti.

Jeigu kviečių paklausa yra didesnė nei produkcija, aktyvo svyravimas gali būti labai didelis, jeigu situacija sąlygos mažesnę riziką.

Kaip apsisaugoti nuo rinkos svyravimų

„Admirals" siūlo daugybę įvairių įsakymų ir kitų priemonių, kurios gali būti naudingos bet kokio tipo prekybos strategijai ir padėti klientams gauti didelį pelną, esant net ir dideliems finansų rinkos svyravimams.

Dėl to mūsų klientai gali pasinaudoti prekybos galimybėmis skirtingose rinkose, net ir tose, kurios paprastai laikomos per daug svyruojančiomis arba kintančiomis.

Per daug nesigilindami į detales, čia pateikiame pagrindinių apsaugos nuo rinkų svyravimo ir kintamumo priemonių sąrašą:

 • Rinkos sandorių ir atidėtų sandorių leistinas maksimalus praslydimas.
 • Atidėtų įsakymų atšaukimas kainų spragų atveju.
 • Dalinio įsakymų vykdymo pasirinkimo galimybė – leiskite vykdyti savo įsakymus iš dalies geriausiomis prieinamomis sąlygomis, jeigu norite pagerinti savo pateiktų įsakymų atlikimą.
 • Limit ir Take Profit įsakymų, pateikiamų kaip rinkos pavedimai, vykdymas, susijęs su momentiniais kainų pikais.
 • Atsargus įsakymų aktyvavimas, kai yra padidintas spredas dėl mažo rinkos judėjimo.

Visa tai galite suaktyvinti savo „Dashboard“ puslapyje.

Rinkos svyravimų indeksas (VIX)

Pagrindinis indeksas, naudojamas vertinant akcijų rinkos svyravimus arba kintamumą, yra VIX indeksas (angl. Volatility Index).

Jį kiekvieną dieną apskaičiuoja Čikagos pasirinkimo sandorių birža (angl. trump. CBOE). Šis indeksas nustatomas, apskaičiuojant vidutinį S&P 500 indekso pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių svyravimą. Taigi, mes kalbame apie S&P 500 svyravimą rinkoje.

VIX matuoja investuotojų baimės lygį, dėl šios priežasties jis labai dažnai dar vadinamas baimės indeksu.

Prekybos indikatoriai rinkos svyravimams apskaičiuoti

Yra techninių indikatorių, padedančių įvertinti finansų rinkos svyravimus. Jie yra nemokami ir numatytieji „MetaTrader“ 4 ir 5, todėl jeigu dar neturite prekybos platformos, atsisiųskite!

Daugiafunkcinė platforma Nr. 1 pasaulyje


Labiausiai naudojamas rinkos svyravimų indikatorius yra vidutinio tikrojo diapazono rodiklis (ATR). Jį sukūrė J. Wellesas Wilderis, kuris yra ir kitų populiarių indikatorių kūrėjas.

ATR tikslas yra išmatuoti kainų svyravimus. Tai nustato tikrąjį diapazoną (TR), kurį sudaro didžiausias iš šių nuokrypių:

 • Dienos maksimumas atėmus dienos minimumą
 • Dienos maksimali vertė atėmus ankstesnės dienos uždarymą (absoliučia verte)
 • Mažiausia dienos vertė minus ankstesnės dienos uždarymas (absoliučia verte)

Šis tikrasis diapazonas, kurį mes apskaičiavome, yra naudojamas apskaičiuojant ATR pagal šią formulę:

Einamosios dienos ATR = (ankstesnės dienos ATR * 13 + einamos dienos TR) / 14

„MetaTrader" prekybos platformoje yra įdiegtas kintamumo indikatorius: standartinis nuokrypis. Jis nurodo Forex rinkos kintamumą (Forex kintamumo rodiklis), akcijų indeksų rinkos arba žaliavų kainų kintamumą.

Rinkos svyravimai ir likvidumas

Rinkos likvidumas reiškia tai, kaip paprasta keistis šiuo aktyvu rinkoje. Likvidumas išmatuojamas, naudojant įvairius veiksnius, tai:

 • Rinkos gylis
 • Rinkos siaurumas
 • Įsakymų vykdymo greitis
 • Rinkos atsparumas

Iš pradžių gali pasirodyti, kad likvidumas neigiamai koreliuoja su kainos svyravimu, bet realybėje viskas yra daug sudėtingiau. Makroekonominiu lygiu likvidumo įtaką finansų rinkų kintamumui lemia 3 veiksniai:

 • Pinigų bazės raida Jungtinėse Amerikos Valstijose ir euro zonoje.
 • Kredito skirtumų (HY ir IG) raida Jungtinėse Amerikos Valstijose ir euro zonoje.
 • Numanomo akcijų kintamumo raida Jungtinėse Amerikos Valstijose ir euro zonoje.

Šie trys veiksniai rodo, kad jeigu per didelis likvidumas gali stabilizuoti kainas, tai taip pat gali padidinti ir rinkos svyravimus.

Rinkos svyravimai ir investavimas

Rinkos svyravimai, kaip esminis rizikos matas, leidžia įvertinti nuostolius ir grąžą. Kuo didesni rinkos svyravimai, tuo didesnė nuostolių rizika, bet tuo didesni lūkesčiai dėl grąžos.

Geriausias būdas apsisaugoti nuo rezultatų nepastovumo yra diversifikavimas. Išbandykite įvairias strategijas nerizikuodami mūsų demonstracinėje prekybos sąskaitoje!

Prekiaukite nerizikingoje demonstracinėje sąskaitoje

Mokykitės prekiauti su virtualiais pinigais

Forex rinkos svyravimai

Forex rinka dažnai laikoma ypač kintančia rinka, todėl ir ypač rizikinga. Tačiau Forex svyravimai yra skirtingi. 

Pavyzdžiui, per dieną gali susiformuoti du kintamumo pikai, o tada mažų svyravimų fazė. Todėl Forex svyravimai skiriasi priklausomai nuo paros laiko.

Forex svyravimus lemia valiutos kurso svyravimai ir skirtingi susijusių valiutų aspektai. Valiutų pora, kurią sudaro viena valiuta iš prekių ekonomikos, o kita – iš paslaugų ekonomikos, paprastai svyruos smarkiau.

Be to, dėl skirtingų palūkanų normų valiutų pora taip pat bus mažiau stabili nei kitos valiutų poros.

Galiausiai kryžminės valiutų poros (į kurias neįeina JAV doleris) ir egzotiškos valiutų poros (į kurias neįeina pagrindinės valiutos) taip pat paprastai svyruoja smarkiau.

Valiutų svyravimai priklauso nuo kelių veiksnių, tokių kaip:

 • Infliacijos tempai
 • Palūkanų normos
 • Geopolitinis stabilumas
 • Pinigų politika
 • Prekių importas ir eksportas
 • Turizmas

Jenos svyravimai

Jena yra Japonijos valiuta nuo 1870 m. Jeną išleidžia BOJ (Japonijos bankas) – institucija, atsakinga už Japonijos pinigų politiką. Jena brangimas yra ribojamas siekiant palaikyti šalies ekonominį konkurencingumą.

Jena yra viena iš trijų pagrindinių saugaus prieglobsčio valiutų kartu su Šveicarijos franku ir JAV doleriu.

Juanio svyravimai

Juanis yra Kinijos valiuta. Juanį išleidžia Kinijos Liaudies bankas ir juo daugiausia prekiaujama JAV dolerio atžvilgiu.

Dėl juanio vertės nustatymo dažnai abejojama, nes valiutų krepšelis, pagal kurį jis indeksuojamas, visų pirma grindžiamas JAV doleriu, ir tai nuvertina juanį. Todėl jis nepakankamai įvertintas, išlaikant pusiausvyrą tarp šalių, turinčių prekybos perteklių.

Naftos rinkos svyravimai

Naftos barelio kaina nustatoma dviejose rinkose: NYMEX (Niujorko prekių birža) ir ICE (Tarpkontinentinė birža). Naftos reitingas yra tęstinis, tai yra jis skaičiuojamas 7 dienas per savaitę ir 24 valandas per parą.

Naftos rinkos svyravimai grindžiami keliais veiksniais, tai:

 • Produkcija iš OPEC šalių (barelių skaičius per dieną)
 • Savaitiniai ekonominio kalendoriaus pranešimai, ypač susiję su JAV
 • Tarptautinė geopolitinė padėtis
 • JAV dolerio vertė užsienio valiutų rinkoje

Aukso rinkos svyravimai

Auksas tradiciškai visą laiką buvo laikomas saugiu prieglobsčiu ekonominių nuosmukių ir finansinių krizių laikais. Aukso kainos svyravimas paprastai yra mažesnis nei kitų žaliavų, net jeigu jo kaina ir smarkiai krenta.

Bitkoino rinkos svyravimai

Bitkoinas yra palyginti jaunas aktyvas ir, be abejo, tai pati populiariausia kriptovaliuta. Tai ypač smarkiai kintanti prekybos priemonė, bet ji pritraukia vis naujų investuotojų, nors Europos Komisija jo atžvilgiu yra atsargi.

Prekiaukite skaitmeninių valiutų CFD

Prekiaukite daugiau kaip 30 geriausių skaitmeninių valiutų porų su „Admirals“

Rinkos svyravimai – apibendrinimas

Ar reikėtų vengti nepastovių ir smarkiai svyruojančių rinkų? Ne visai. Tiesiog turite būti labai atsargūs, nes kainų pokyčiai gali būti staigūs ir dideli.

Norėdami pasinaudoti rinkos svyravimais, galite pasinaudoti specialiais investiciniais fondais. Ramybės metu rinkose turite būti pasirengę pirkti nepastovumą, kaip ir neramumų metu turite būti pasirengę parduoti nepastovumą.

Svarbu pabrėžti, kad prekyba, remiantis smarkiais rinkos svyravimais, yra oportunistinė investicija, todėl trumpalaikė.

Prekiaukite „Forex“ ir CFD

Gaukite prieigą prie daugiau kaip 40 valiutų porų CFD 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę

Kas jus labiausiai domina apie rinkos svyravimus

Kokie yra pagrindiniai finansų rinkų svyravimo veiksniai?

Finansų rinkų svyravimus gali paveikti daugybė veiksnių, įskaitant ekonominę politiką, palūkanų normas, geopolitinius įvykius, įmonių pelningumą ir kt.

Kaip galima apsisaugoti nuo finansų rinkų svyravimų?

Investuotojai gali naudoti įvairias strategijas, pavyzdžiui, diversifikavimas, investavimas į saugius aktyvus, ir naudotis finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, pasirinkimo sandoriais ar ateities sandoriais, kad apsisaugotų nuo rinkos svyravimų.

Kaip galima sekti finansų rinkų svyravimus?

Norint sekti finansų rinkų svyravimus, galima naudoti finansinius naujienų šaltinius, investavimo platformas ir analitines priemones, tokias kaip techninės analizės ir fundamentinės analizės būdai.

Kiti naudingi straipsniai:

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Kaip nustatomos rinkos tendencijos ▶ Tendencijų tipai
Rinkos tendencijos nustatymas yra esminis įrankis, atliekant rinkų techninę analizę. Kodėl? Nes tai leidžia mums nustatyti rinkos judėjimo kryptį, padaryti išvadas ir pagal tai priimti prekybos sprendimus. Kas yra finansų rinkos tendencijos Kilimo, kritimo ir šoninė rinkos tendencijos Skirtingo...
Analitika Forex rinkoje – sėkmingos prekybos pagrindas
Visų pirma, pradėkime nuo to, kad tik dvi jėgos judina rinką – pasiūla ir paklausa. Šios jėgos yra visų ekonominių, politinių, socialinių, mokslinių, kosminių ar rinkos įvykių bendras vardiklis.Taigi, paklausa ir pasiūla ir yra bet kokio rinkose vykstančio įvykio pagrindas. Štai kodėl Forex rinkos p...
Kas yra infliacija, kokios jos priežastys?
Infliacijos sąvoka atrodo gana pažįstama, o dabar ją kasdien galima aptikti daugelyje žiniasklaidos priemonių. Šiame straipsnyje papasakosime apie tai, kas yra infliacija, aptarsime skirtingas jos rūšis, pažvelgsime į priežastis ir parodysime, kaip ją apskaičiuoti. Kas yra infliacija? Kaip skirs...
Daugiau