Ką reiškia finansų rinkos svyravimai ir kaip juos nustatyti

Admirals
26 min.

Finansų rinkos svyravimai yra svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti prekiaujant. Šis straipsnis pabandys jums atsakyti į visus susijusius klausimus:

 • Kas yra finansų rinkos svyravimai?
 • Kas yra kainų svyravimai?
 • Ką reiškia numanomi rinkos svyravimai?
 • Kaip apskaičiuoti istorinį rinkos svyravimą?
 • Kaip apskaičiuojami valiutų kursų svyravimai?
 • Kaip apskaičiuojamas aktyvo kintamumas?
 • Nuo ko priklauso rinkos svyravimai?
 • Kaip interpretuoti Forex svyravimus?
 • Ką reiškia akcijų svyravimai?
 • Kaip prekiauti pagal rinkos svyravimus?

Tad, pradėkime atsakinėti!

Kas yra rinkos svyravimai

Vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų yra: kas yra finansų rinkos svyravimai? Rinkos svyravimai matuoja finansinio turto arba aktyvo kainos pokyčių mastą ir tai yra rizikos vertinimo pagrindas.

Rinkos svyravimai gali būti dideli arba maži. Kuo didesni rinkos svyravimai, tuo didesnis trumpalaikis prekybos potencialas, tačiau investicijos į tokį aktyvą yra laikomos rizikingesnėmis, nes galimo nuostolio rizika yra taip pat atitinkamai didesnė.

Kita vertus, maži aktyvo rinkos svyravimai reiškia mažos rizikos investicijas. Paprastai tai yra obligacijos. Obligacijos kintamumas arba obligacijų rinkos svyravimai yra labai nedideli, o jų išmokos yra laikomos tiesiog draudimu.

Aktyvo kainų svyravimai daro tiesioginę įtaką investicinio portfelio, į kurį įtrauktas šis aktyvas, svyravimui (investicinio portfelio kintamumui).

Ką reiškia rinkos svyravimai prekyboje – ekonomikos kintamumas

Rinkos svyravimai yra sąvoka, dažnai susijusi su rinkų prekyba ir investavimu į finansų rinkas. Todėl kyla klausimas, ką šiame kontekste reiškia rinkos svyravimai. Kai mes kalbame apie rinkos kintamumą arba svyravimus, pateikiame tokį apibrėžimą: kiek konkretaus vertybinio popieriaus arba finansinės priemonės kaina kinta per tam tikrą laikotarpį.

Kuo didesnis kainos svyravimas, reiškia, tuo labiau tam tikru laikotarpiu rinkos kaina kinta. Kita vertus, mažiau svyruojančios prekybos priemonės demonstruos palyginti nedidelius kainų pokyčius.

Kiekvieną dieną rinkos kainų svyravimus lemia įvairūs veiksniai ir mes žinome, kad, pavyzdžiui, politiniai neramumai gali įtakoti kainų judėjimą rinkose. Tačiau staigūs rinkos svyravimai ir standartinių punktų pokyčiai gali susiformuoti dėl kelių priežasčių.

Ekonominės rodikliai ir svarbių naujienų paskelbimas, pavyzdžiui, apie palūkanų normos pakėlimą, nedarbo lygį ar vartotojų išlaidas, gali (laikinai) išbalansuoti rinką ir sąlygoti smarkius jos svyravimus. Be to, neramumai ar ekonominiai nuosmukiai arba jų suvokimas taip pat gali sukelti ypatingas rinkos sąlygas ir didelius kainų svyravimus.

Nepaisant veikiančių aplinkybių, yra keletas rinkų ir prekybos priemonių, kurios dėl savo prekybos apimties arba ekonominės svarbos gali būti apibūdinamos kaip nepastovios arba smarkiai svyruojančios rinkos. Tai apima Forex rinką, pagrindinius akcijų indeksus ir vadinamąsias blue chip akcijas (labiausiai parduodamas ir dažniausiai smarkiai svyruojančias).

Pavyzdžiui, Forex rinkoje dienos prekybos apimtys viršija 5,3 trilijono JAV dolerių, o Forex prekyba veikia 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę. Dėl tokio precedento neturinčio sandorių skaičiaus ir prekybos galimybių kasdienis valiutų rinkos kintamumas arva svyravimas yra neprilygstamas.

Tačiau Forex rinkoje yra keletas valiutų porų, kurios vadinamos labiausiai kintančiomis arba svyruojančiomis valiutų poromis. Jos ir yra atsakingos už didžiąją dienos arba savaitės valiutų kursų dalies svyravimą. Tą patį galima pasakyti ir apie smarkiai kintančias akcijas (akcijų kainų svyravimus).

Tokiame kontekste galime išskirti du nestabilių rinkų tipus:

 1. Proporcingai svyruojančios rinkos
 2. Absoliučiai svyruojančios rinkos

Šiuos du rinkos svyravimų aspektus panagrinėsime vėliau – šio straipsnio pabaigoje. Kol kas atkreipkime dėmesį į du esminius finansinių svyravimų nustatymus.

Prekiaukite „Forex“ ir CFD

Gaukite prieigą prie daugiau kaip 40 valiutų porų CFD 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę

 

Rinkos svyravimai – istorinis ir numanomas

1. Istorinis rinkos svyravimas

Istorinis rinkos svyravimas grindžiamas ankstesniais prekybos priemonių kainos svyravimais. Istorinių rinkos svyravimų apskaičiavimas yra paprastas, tereikia nustatyti standartinį judėjimo istorinės kreivės nuokrypį norimoje laiko skalėje (istorinio svyravimo skaičiavimą pateiksime toliau šiame straipsnyje).

Šis rinkos kintamumo skaičiavimo metodas dažnai kritikuojamas, nes prognozuoti būsimus pokyčius gali būti sunku, remiantis praeities duomenimis.

2. Numanomas rinkos svyravimas

Numanomas rinkos svyravimas grindžiamas aktyvo rizikos svyravimo analize. Todėl tai yra tikėtinas aktyvo svyravimas arba kintamumas pasirinktame laiko periode. Nuo numanomo svyravimo funkcijos priklauso aktyvo (pasirinkimo sandorio) priemoka: kuo didesnis svyravimas, tuo didesnė bus ši priemoka.

Kas turi įtakos numanomam rinkos svyravimui:

 • Aktyvo kaina.
 • Galiojimo termino pabaiga.
 • Nerizikingų mokesčių lygis.

Kaip ir istorinis svyravimas, numanomas svyravimas taip pat turi savo ribas, įskaitant ir pervertinimą. Numanomo svyravimo skaičiavimą taip pat pateiksime toliau šiame straipsnyje.

Panašumas tarp istorinio svyravimo ir numanomo rinkos svyravimo slypi jų neapibrėžtume: jie abu yra atsitiktiniai ir priklausomi nuo laiko, todėl mes kalbame apie stochastinį aktyvų rinkos svyravimą.

Rinkos svyravimai – kaip apskaičiuoti aktyvo kintamumą

1. Istorinių rinkos svyravimų skaičiavimo formulė

Istorinį rinkos svyravimo arba kintamumo apskaičiavimą galima apibendrinti kaip aktyvo istorinio judėjimo standartinį nuokrypį. Tad, pirmiausia, prisiminkime standartinio nuokrypio formulę:

σ (x) = √ V (x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n

Kur X̅ = (Σ ni = 1xi) / n yra variacijų vidurkis

su:

σ: variantas,

xi: kainos pokytis i momentu,

N: bendras laikotarpių skaičius.

Ši formulė naudojama taip:

 • Apskaičiuojamas aktyvo pokyčių vidurkis per istorinį laikotarpį.
 • Apskaičiuojamas skirtumas tarp uždarymo kainos ir anksčiau apskaičiuoto vidurkio kvadrato.
 • Šie rezultatai sudedami ir padalijami iš laikotarpių skaičiaus.
 • Apskaičiuojama anksčiau gautos vertės kvadratinė šaknis.

2. Numanomų rinkos svyravimų skaičiavimo formulė

Jeigu istorinį kintamumą arba rinkos svyravimus nesunku apskaičiuoti, numanomo rinkos svyravimo apskaičiavimas gali būti sudėtingesnis. Tai daugiausia paremta „Black & Scholes" modeliu. Šis modelis leidžia nustatyti teorinę vertę, kai panaudojami šie 5 duomenys:

 • Esama pagrindinių aktyvų vertė.
 • Likęs laikas iki aktyvo nustatyto galiojimo termino (metais)
 • Nustatyta sutarties įvykdymo kaina.
 • Nerizikinga palūkanų norma.
 • Aktyvo kainų svyravimas.

Svarbu nepamiršti, kad finansų rinkos svyravimai, tiek numanomi, tiek istoriniai, visada turi teigiamą vertę. Neįmanoma apskaičiuoti arba gauti neigiamos kintamumo reikšmės.

Išskirtinis „MetaTrader Supreme Edition“

Atsisiųskite galingiausią įskiepių rinkinį savo mėgstamai prekybos platformai!

 

3. Rinkos svyravimų koeficientas arba veiklos svertas

Rinkos svyravimų koeficientas arba veiklos svertas parodo procentinį aktyvo pokytį, lyginant su atitinkamos rinkos pokyčiu.

4. Rinkos svyravimų pavyzdys

Kaip pavyzdį imkime kviečių augintoją, kuriam rūpi akcijų rinkos svyravimai, lyginant su kviečių kaina. Jeigu kaina nukrenta nuo 100 iki 60 eurų už toną, ją gali padengti pardavimo kaina – 70 eurų už toną. Jeigu kaina nukrenta iki 60 arba 50 eurų, jūsų pasirinkimas leidžia parduoti už 70 eurų ir tokiu būdu apriboti nuostolius iki 30 eurų už toną.

Jeigu rizika yra maža, pasirinkimo sandoris neturės jokios vertės, tačiau jeigu ji yra didelė, tada pasirinkimo sandorio vertė bus didelė, nes visi grūdų augintojai norės save apdrausti.

Jeigu kviečių paklausa yra didesnė nei produkcija, aktyvo svyravimas gali būti labai didelis, jeigu situacija sąlygos mažesnę riziką.

Rinkos svyravimai: kokie galimi rinkos kintamumo apsaugos parametrai?

„Admirals" siūlo daugybę įvairių įsakymų ir kitų priemonių, kurios gali būti naudingos bet kokio tipo prekybos strategijai ir padėti klientams gauti didelį pelną, esant net ir dideliems finansų rinkos svyravimams.

Dėl to mūsų klientai gali pasinaudoti prekybos galimybėmis skirtingose rinkose, net ir tose, kurios paprastai laikomos per daug svyruojančiomis arba kintančiomis. Per daug nesigilindami į detales, čia pateikiame pagrindinių apsaugos nuo rinkų svyravimo ir kintamumo priemonių sąrašą:

 • Rinkos sandorių ir atidėtų sandorių sustabdymo leistinas maksimalus praslydimas.
 • Atidėtų įsakymų atšaukimas kainų spragų atveju.
 • Stop įsakymų atšaukimas, atidarymo kainai viršijus nustatytą maksimalų praslydimą.
 • Atidėtų pavedimų vykdymas rinkos kaina.
 • Stop įsakymų aktyvavimas naudojant atvirkštines kotiruotes.
 • Dalinio įsakymų vykdymo pasirinkimo galimybė – leiskite vykdyti savo įsakymus iš dalies geriausiomis prieinamomis sąlygomis, jeigu norite pagerinti savo pateiktų įsakymų atlikimą.
 • Limit ir Take Profit įsakymų, pateikiamų kaip rinkos pavedimai, vykdymas, susijęs su momentiniais kainų pikais.
 • Atsargūs įsakymų aktyvavimas, kai yra padidintas spredas dėl mažo rinkos judėjimo.

MetaTrader 4" ir „MetaTrader 5" prekybos platformose yra įdiegtas svyravimo arba kintamumo indikatorius, kuris gali padėti nustatyti jūsų aktyvo didžiausią svyravimą rinkoje ir padėti priimti prekybos sprendimą – sudaryti sandorį ar ne.

Rinkos sandorių ir atidėtų sandorių sustabdymo leistinas maksimalus praslydimas

Galimybė atidaryti sandorį su ribota rizika ir neapribotu potencialiu pelnu.

Nustatykite galimą maksimalų praslydimą nuo 1 iki 1000 punktų Sąskaitos nustatymuose savo Prekiautojo kabinete. Kai suveikia stop įsakymas ar pateikiamas įsakymas vykdymui rinkos kaina, vietoje jų yra pateikiamas atidėtas įsakymas ties mažiau palankia (pagal nustatytą punktų skaičių) kaina.

Pagal tokias atidėto įsakymo sąlygas, jis gali būti įvykdytas tik esant teigiamam ar nuliniam praslydimui, kitaip bus tiesiog atšauktas. Todėl didžiausias praslydimas nuo norimos stop ar atidėto įsakymo kainos bus apribotas norimu punktų skaičiumi, o teigiamas praslydimas bus neribojamas.

Galimi įsakymų tipai:

 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Buy rinkos kaina
 • Sell rinkos kaina

Atidėtų įsakymų atšaukimas kainų spragų atveju

Apsaugo jus nuo tiesioginių nuostolių, kurie taptų įmanomi, jeigu jūsų atidėtas įsakymas ir įsakymo Stop Loss parametras suveiktų ties ta pačia kaina.

Įgalinkite šį parametrą Sąskaitos nustatymuose savo Prekiautojo kabinete, kad būtų automatiškai atšaukti atidėti įsakymai, turintys Stop Loss ir Take Profit parametrus, galinčius suveikti ties ta pačia kaina, kaip ir įsakymo atidarymas.

Galimi įsakymų tipai:

 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Buy Limit
 • Sell Limit

PASTABA: šio parametro negalima išjungti. Jo paskirtis – apsaugoti klientų sandorius, sumažinant galimą riziką.

Stop įsakymų atšaukimas, atidarymo kainai viršijus nustatytą maksimalų praslydimą

Tai yra galimybė sumažinti rinkos riziką, susijusią su įsakymų uždarymu.

Nustatykite galimą maksimalų praslydimą nuo 1 iki 1000 punktų Sąskaitos nustatymuose savo Prekiautojo kabinete. Kai suveikia stop įsakymas ties kaina, viršijančia nustatytą ribą, toks stop įsakymas yra atšaukiamas.

PASTABA: menkai tikėtina, bet visgi išoriniai likvidumo teikėjai, pavyzdžiui, bankai arba kitos „Admirals" prekybos vietos gali taikyti papildomus praslydimus. Tokiu mažai tikėtinu atveju, pradinio maksimalaus praslydimo sąlygos gali būti neįvykdytos.

Galimi įsakymų tipai:

 • Buy Stop
 • Sell Stop

Atidėtų pavedimų vykdymas rinkos kaina

Padeda išvengti situacijų, kai atidėtas pavedimas (pavyzdžiui, Take Profit parametras) yra pasiektas dėl kainų šuolio ir nevykdomas dėl nepakankamo likvidumo tame kainos lygyje.

Įgalinkite šį parametrą Sąskaitos nustatymuose savo Prekiautojo kabinete, kad atidėti įsakymai būtų vykdomi kaip įsakymai rinkos kaina. Kainai pasiekus Atidėto įsakymo lygi, jis bus vykdomas kaip įsakymas rinkos kaina.

PASTABA: šiuo atveju, rinkos įsakymas, pateiktas vietoje atidėto įsakymo, bus įvykdomas su praslydimu bet kuria kryptimi, priešingai negu atidėtas įsakymas.

Galimi įsakymų tipai:

 • Buy Limit
 • Sell Limit
 • Take Profit
Stop įsakymų aktyvavimas naudojant atvirkštines kotiruotes

Padeda išvengti stop įsakymų aktyvavimo prekiaujant per naujienas arba kitomis padidėjusio rinkos svyravimo sąlygomis, kuomet padidėja spredas, neatspindintis realaus kainos pokyčio.

Įgalinkite šį parametrą Sąskaitos nustatymuose savo Prekiautojo kabinete, kad stop įsakymai būtų aktyvuoti taip:

 • Buy Stop – Bid kainai pasiekus įsakyme nurodyta kainą;
 • Sell Stop – Ask kainai pasiekus įsakyme nurodyta kainą;
 • Stop Loss – priklausomai nuo pozicijos krypties (Buy arba Sell).

Galimi įsakymų tipai:

 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Stop Loss

Atidėtų pavedimų dalinis vykdymas

Leidžia prekiauti didesnės apimties atidėtais įsakymais mažesnio likvidumo sąlygomis.

Įgalinkite šį parametrą Sąskaitos nustatymuose savo Prekiautojo kabinete, kad būtų leidžiama atidėtus įsakymus įvykdyti dalimis.

Atidėti įsakymai traktuojami kaip GTC (angl. Good-Till-Cancelled) įsakymai ir įvykdomi visa apimtimi, jeigu rinkos apimtis yra tam pakankama. Priešingu atveju, jie vykdomi iš dalies, o neįvykdyta dalis toliau laukia, kol bus įvykdyta arba atšaukta.

Galimi įsakymų tipai:

 • Buy Limit
 • Sell Limit
 • Take Profit

Įrašykite praslydimo reikšmę sandorio komentaro laukelyje

Gaukite informaciją, kai įsakymas yra įvykdytas su teigiamu arba neigiamu praslydimu.

Įgalinkite šį parametrą Sąskaitos nustatymuose savo Prekiautojo kabinete, kad galėtumėte įrašyti praslydimo reikšmę į jau įvykdyto įsakymo komentaro laukelį. Įsakymams rinkos kaina, įrašyta reikšmė sudaro skirtumą tarp kainos prekybos serveryje užklausos gavimo metu ir įsakymo įvykdymo metu.

Atidėtiems įsakymams ši reikšmė yra pradinės įsakymo kainos ir įvykdytos kainos skirtumas.

PASTABA: jeigu naudojate ekspertus patarėjus (angl. Expert Advisor, EA), kurie daro įrašus komentaro laukelyje – patariama palikti šį nustatymą išjungtą.

Galimi įsakymų tipai:

 • Pirkimas rinkos kaina
 • Pardavimas rinkos kaina
 • Buy Stop
 • Sell Stop
 • Buy Limit
 • Sell Limit
 • Stop Loss
 • Take Profit

Indeksų rinkos svyravimai

Pagrindinis indeksas, naudojamas vertinant akcijų rinkos svyravimus arba kintamumą, yra VIX indeksas (angl. Volatility Index).

Jį kiekvieną dieną apskaičiuoja Čikagos pasirinkimo sandorių birža (angl. trump. CBOE). Šis indeksas nustatomas, apskaičiuojant vidutinį S&P 500 indekso pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių svyravimą. Taigi, mes kalbame apie S&P 500 svyravimą rinkoje.

VIX matuoja investuotojų baimės lygį, dėl šios priežasties jis labai dažnai dar vadinamas baimės indeksu.

Žinoma, yra naudojami ir kiti kintamumo indeksai. Pavyzdžiui, Prancūzijos rinkoje toks yra VCAC. Jis pagrįstas CAC 40 indekso pardavimo ir pirkimo pasirinkimo sandorių kaina.

Jeigu norite išsamiau sužinoti apie smarkiai svyruojančias ar stabilesnes rinkas, išmokti įvairių rinkų prekybos subtilybių ir sužinoti profesionalių prekiautojų paslapčių, registruokitės ir dalyvaukite mūsų nemokamuose mokymuose ir seminaruose internetu

Nemokami prekybos seminarai internetu

Dalyvaukite tiesioginiuose seminaruose internetu, kuriuos rengia mūsų prekybos ekspertai

 

Rinkos svyravimai – prekybos indikatoriai rinkos kintamumui apskaičiuoti

Labiausiai naudojamas rinkos svyravimų indikatorius yra vidutinio tikrojo diapazono rodiklis (ATR). Jį sukūrė J. Wellesas Wilderis, kuris yra ir kitų populiarių indikatorių kūrėjas: RSI, parabolinio SAR arba ADX.

ATR tikslas yra išmatuoti kainų svyravimus. Tai nustato tikrąjį diapazoną (TR), kurį sudaro didžiausias iš šių nuokrypių:

 • Dienos maksimumas atėmus dienos minimumą.
 • Dienos maksimali vertė atėmus ankstesnės dienos uždarymą (absoliučia verte)
 • Mažiausia dienos vertė minus ankstesnės dienos uždarymas (absoliučia verte)

Šis tikrasis diapazonas, kurį mes apskaičiavome, yra naudojamas apskaičiuojant ATR pagal šią formulę:

Einamosios dienos ATR = (ankstesnės dienos ATR * 13 + einamos dienos TR) / 14

Kaip „MetaTrader" skaičiuojami rinkos svyravimai

„MetaTrader" prekybos platformoje yra įdiegtas kintamumo rodiklį: standartinis nuokrypis. Jis nurodo Forex rinkos kintamumą (Forex kintamumo rodiklis), akcijų indeksų rinkos arba žaliavų kainų kintamumą.

Rinkos svyravimai – analizė

1. Forex rinkos svyravimai ir likvidumas

Rinkos likvidumas reiškia tai, kaip paprasta keistis šiuo aktyvu rinkoje. Likvidumas išmatuojamas, naudojant įvairius veiksnius, tai:

 • Rinkos gylis.
 • Rinkos siaurumas.
 • Įsakymų vykdymo greitis.
 • Rinkos atsparumas.

Iš pradžių gali pasirodyti, kad likvidumas neigiamai koreliuoja su kainos svyravimu, bet realybėje viskas yra daug sudėtingiau. Makroekonominiu lygiu likvidumo įtaką finansų rinkų kintamumui lemia 3 veiksniai:

 • Pinigų bazės raida Jungtinėse Amerikos Valstijose ir euro zonoje.
 • Kredito skirtumų (HY ir IG) raida Jungtinėse Amerikos Valstijose ir euro zonoje.
 • Numanomo akcijų kintamumo raida Jungtinėse Amerikos Valstijose ir euro zonoje.

Šie trys veiksniai rodo, kad jeigu per didelis likvidumas gali stabilizuoti kainas, tai taip pat gali padidinti ir rinkos svyravimus.

2. Rinkos svyravimai ir pajamingumas

Rinkos svyravimai, kaip rizikos mats, leidžia įvertinti galimus nuostolius ir grąžą. Kuo didesni rinkos svyravimai, tuo didesnė nuostolių rizika, bet kartu kyla ir grąžos lūkesčiai.

Geriausias būdas apsisaugoti nuo smarkių rinkos svyravimų yra diversifikuoti savo investicijų portfelį.

Prekiaukite „Forex“ ir CFD

Gaukite prieigą prie daugiau kaip 40 valiutų porų CFD 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę

 

Rinkos svyravimai ir investavimas

1. Forex rinkos svyravimai

Forex rinka dažnai laikoma ypač kintančia rinka, todėl ir ypač rizikinga. Tačiau Forex svyravimai yra skirtingi. Paprastai per dieną gali susiformuoti du kintamumo pikai, o tada mažų svyravimų fazė. Todėl Forex svyravimai skiriasi priklausomai nuo paros laiko.

Forex svyravimus lemia valiutos kurso svyravimai ir skirtingi susijusių valiutų aspektai. Valiutų pora, kurią sudaro viena valiuta iš prekių ekonomikos, o kita – iš paslaugų ekonomikos, paprastai svyruos smarkiau. Be to, dėl skirtingų palūkanų normų valiutų pora taip pat bus mažiau stabili už kitas valiutų poras.

Galiausiai kryžminės valiutų poros (į kurias neįeina JAV doleris) ir egzotiškos valiutų poros (į kurias neįeina pagrindinės valiutos) taip pat paprastai svyruoja smarkiau.

2. Forex svyravimai – skirtingos valiutos

Valiutų svyravimai priklauso nuo kelių veiksnių, tokių kaip:

 • Infliacijos tempai
 • Palūkanų normos
 • Geopolitinis stabilumas
 • Pinigų politika
 • Prekių importas ir eksportas
 • Turizmas

3. Forex svyravimai – jena

Jena yra Japonijos valiuta nuo 1870 m. Jeną išleidžia BOJ (Japonijos bankas) – institucija, atsakinga ir už Japonijos pinigų politiką. Šiuo atveju jena turi būti vertinama tik palaikant šalies ekonominį konkurencingumą.

Jena yra viena iš trijų pagrindinių saugaus prieglobsčio valiutų kartu su Šveicarijos franku ir JAV doleriu.

4. Forex svyravimai – juanis

Juanis yra Kinijos valiuta. Juanį išleidžia Kinijos Liaudies bankas ir juo daugiausia prekiaujama kartu su JAV doleriu.

Dėl juanio vertės nustatymo dažnai abejojama, nes valiutų krepšelis, pagal kurį jis indeksuojamas, visų pirma grindžiamas JAV doleriu, ir tai nuvertina juanį. Todėl jis nepakankamai įvertintas, išlaikant pusiausvyrą tarp šalių, turinčių prekybos perteklių.

5. Naftos rinkos svyravimai

Naftos barelio kaina nustatoma dviejose rinkose: NYMEX (Niujorko prekių birža) ir ICE (Tarpkontinentinė birža). Naftos reitingas yra tęstinis, tai yra jis skaičiuojamas 7 dienas per savaitę ir 24 valandas per parą.

Naftos rinkos svyravimai grindžiami keliais veiksniais, tai:

 • Produkcija iš OPEC šalių (barelių skaičius per dieną)
 • Savaitiniai ekonominio kalendoriaus pranešimai, ypač susiję su JAV
 • Tarptautinė geopolitinė padėtis
 • JAV dolerio vertė užsienio valiutų rinkoje.

6. Aukso rinkos svyravimai

Auksas tradiciškai visą laiką buvo laikomas saugiu prieglobsčiu ekonominių nuosmukių ir finansinių krizių laikais. Aukso kainos svyravimas paprastai yra mažesnis nei kitų žaliavų, net jeigu jo kaina ir smarkiai krenta.

Prekiaukite žaliavų CFD

Prekiaukite žalios naftos, kavos, aukso, sidabro ir dar daugiau kitų CFD!

 

7. Bitkoino rinkos svyravimai

Bitkoinas yra palyginti jaunas aktyvas ir, be abejo, tai pati populiariausia kriptovaliuta. Tai ypač smarkiai kintanti prekybos priemonė, tačiau ji pritraukia vis naujų investuotojų, nors Europos Komisija jo atžvilgiu yra atsargi.

8. Rinkos svyravimai – rinkos indeksų kintamumas

Visuotinai priimta mintis yra ta, kad CAC 40 indekso svyravimai yra mažesni nei kitų indeksų, tokių kaip, pavyzdžiui, DAX 40 (anksčiau DAX 30) indekso.

Ši idėja paremta šio akcijų indekso kintamumo apskaičiavimu. Pavyzdžiui, jeigu CAC 40 istorinį kintamumą galima lengvai apskaičiuoti, numanomą jo svyravimą galima nustatyti dviem būdais:

 • Palyginus vidutinius sesijos svyravimus.
 • Nagrinėjant maksimalią sesijų amplitudę.

Tai taikoma ir visiems kitiems indeksams, kai norima apskaičiuoti jų svyravimus.

Rinkos svyravimai – kuriose rinkose prekiauti

Praėję metai Forex rinkai buvo neramūs. Pagalvokite apie netikrumą, susijusį su „Brexit" sutartimi, kuris ypač paveikė Forex valiutų poras, į kuria įeina svaras, arba D. Trumpo prekybos karus, kurie taip pat sukėlė valiutų poras su JAV doleriu į smarkiai svyruojančių rinkos priemonių sąrašo viršų.

Aišku, visa tai labai svarbu rinkų prekiautojui. Nors tiesioginiai „Brexit" derybų padariniai šiek tiek sumažėjo, įtaka Forex rinkai vis dar akivaizdi. žinoma, finansų rinkos prisitaikė ir rado naują pusiausvyrą. Tad, nauji „Brexit" atgarsiai nebūtinai lemia didesnį rinkos svyravimą. Vis dėlto tai nekeičia fakto, kad kai kurie įvykiai gali turėti didelę įtaką kainų kintamumui.

Siekdami pašalinti spėliones ir nustatyti labiausiai svyruojančias Forex valiutų poras arba akcijas, prekiautojai naudoja įvairius techninius įrankius...

Neapibrėžtumas ir rinkos svyravimai dažnai eina kartu. Tačiau tam tikros žinios apie fundamentines aplinkybes neabejotinai padės prekiautojams paaiškinti rinkos nuotaikas, nors tai ir nereiškia, kad jie iš karto gali sužinoti, kokios Forex valiutų poros ar kiti aktyvai svyruoja smarkiausiai.

Daugiafunkcinė platforma Nr. 1 pasaulyje

 

Rinkos svyravimai ir skirtingos prekybos strategijos

Žinojimas, kurios akcijos, Forex valiutų poros svyruoja labiausiai arba kurios rinkos paprastai yra stabilesnės, gali padėti išsirinkti prekybos priemones, kurios geriausiai atitinka jūsų prekybos stilių. Pavyzdžiui, prekiautojas, sekantis ilgalaikę tendenciją laikysis mažiau svyruojančių rinkų.

Nepastovioms rinkos sąlygoms būdingi pokyčiai, pauzės ir tendencijų pasikeitimai. Taigi, prekyba smarkiai svyruojančiomis akcijomis arba Forex poromis reiškia, kad tendencijos tęsimosi galimybė čia yra mažesnė ir kad, esant tokioms nepastovioms rinkos sąlygoms, galite pamatyti, kaip dalis jūsų pelno tiesiog išgaruoja.

Be to, prekiautojai, kurie prekiauja pagal ilgalaikę tendenciją, dažnai pasirenka tokią strategiją, nes ši prekyba nėra tokia intensyvi ir reikalauja mažiau prekiautojo laiko. Jis atidaro savo poziciją tiesiog tikėdamiesi ilgalaikio vystymosi ir visai nesitiki, kad jam dėl to reikės daug jaudintis.

Kai rinka smarkiai svyruoja, prekyba akivaizdžiai skiriasi. Kita vertus, trumpalaikės prekybos formos, tokios kaip skalpavimas arba dienos prekyba, geriausiai tinka, kai rinka smarkiai juda, tai yra su smarkiai judančiais akcijų indeksais arba smarkiai kintančiomis valiutų poromis.

Galų gale, kai naudojamos tokios prekybos formos, sėkmė priklauso nuo to, ar kaina gali pakankamai judėti per ribotą dienos laiką, tam tikrą dienos dalį arba net kelias valandas ar minutes. Kalbant paprasčiau, skalpuojant daroma prielaida, kad kaina nuo A pradinio lygio persikels į B pelno tikslą per kelias minutes. Tik smarkiai judančiose rinkose galima užtikrinti, kad per tokius trumpus laikotarpius kaina pasieks tikslą.

Dauguma skalpavimo strategijų apima kelių sandorių, priklausančių nuo dažno kainų judėjimo, pateikimą ir valdymą vienu metu. Tai yra priežastis, kodėl skalpuotojai paprastai laikosi prekybos nestabiliausiose rinkose, tokiose kaip Forex rinka arba akcijų rinka.

Taigi, skalpuotojai užsiims prekyba labiausiai svyruojančiomis valiutų poromis, tokiomis kaip EUR USD, GBP USD ar kitos pagrindinės Forex pvaliutų oros.

Taip pat, kaip jau minėjome šiame straipsnyje, labiausiai nepastovios yra vadinamosios didžiausių pasaulio bendrovių blue chip akcijos ir labiausiai atpažįstami prekių ženklai, tokie kaip „Apple", „Facebook", „Unilever", „JP Morgan" ar „Visa".

Kalbant apie indeksus, pirmenybė teikiama smarkiausiai svyruojantiems akcijų indeksams, tokiems kaip S&P 500, Dow Jones ar NASDAQ. Arba Europos akcijų indeksams, tokiems kaip DAX 40 arba FTSE 100.

Proporcingi rinkos svyravimai

Nors patyrę prekiautojai ginčys poreikį klasifikuoti rinkas pagal jų svyravimus, jie taip pat pabrėš, kad svarbu sugebėti nustatyti konkrečiu metu labiausiai svyruojančias akcijas, Forex poras ar indeksus.

Rinkos kontekstas turi būti įtrauktas beveik į visų kitų rūšių analizę. Tai ne tik rodo rinkos tendencijas, bet ir rinkos nuotaikas, kurias daugiausia lemia kintamumas. Pažvelkime į „Brexit" pavyzdį. GBP USD yra viena pagrindinių Forex valiutų porų, o dėl šios priežasties ji visada laikoma viena iš labiausiai svyruojančių valiutų porų (absoliučia prasme).

Proporcingai nustatydami labiausiai kintančias rinkas, išnagrinėsime, kurios prekybos priemonės demonstruoja didžiausią kainų judėjimą esamomis rinkos sąlygomis. Nors čia išvardintų labiausiai svyruojančių akcijų arba Forex porų pasirinkimas yra gana pastovus, proporcingai kintančių rinkų kategorijoje esančios prekybos priemonės gali skirtis kiekvieną dieną.

Prekybos piemonės svyravimų skirtumai gali atsirasti įprastu būdu, pavyzdžiui, padidėjus prekybos apimtims akcijų biržos darbo valandomis. Arba kaip alternatyva, dėl ypatingų aplinkybių prekybos priemonė viena iš labiausiai svyruojančių akcijų arba Forex valiutų porų.

Toks požiūris visada gali duoti skirtingus rezultatus ir turėtų būti pritaikomas periodiškai. Proporcinis matas pateikia naudingą palyginimą – kokios rinkos šiuo metu svyruoja smarkiausiai, koks yra akcijų kintamumas ar Forex rinkos kintamumas.

Jeigu šis rodmuo smarkiai skiriasi nuo įprasto svyruojančių akcijų ar labiausiai kintančių valiutų porų pasirinkimo, prekiautojas privalo į tai būtinai atsižvelgti. Tai reiškia, kad viena arba kelios prekybos priemonės nesilaiko įprastų ciklų ar modelių, tad jūs turite atitinkamai pakoreguoti savo prekybos veiklą.

Svarbu, kad prekiautojai žinotų, ar jie gali tikėtis tam tikrų nukrypimų. Paprasčiausias ir patikimiausias būdas gauti informacijos apie tai yra naudotis tomis žinomomis techninėmis priemonėmis, kurios gali padėti jums nustatyti labiausiai svyruojančius aktyvus tam tikru momentu.

Rinkos svyravimai pagal ekonominį kalendorių

Prekybos kintamumo įrankiai arba kintamumo indikatoriai yra tos priemonės, kurios atspindi pagal kainas išvestas vertes, kuriomis remdamasis prekiautojas bando nustatyti istorinį ir numanomą prekybos priemonės kintamumą.

Tačiau yra ir tokių įvykių, dėl kurių labiau tikėtinos nestabilios rinkos aplinkybės. Pavyzdžiui, pagalvokite apie globalias naujienas arba pranešimus, susijusius su ekonominiais duomenimis, tokiais kaip nedarbo duomenys, palūkanų normos koregavimai ar informacija apie vartotojų išlaidas.

Pavyzdžiui, JAV darbo statistikos biuras periodiškai skelbia užimtumo duomenis JAV rinkoje. Duomenys istoriškai labai susiję su ekonomikos augimu ir yra laikomi ypač informatyviais. Todėl šių naujienų paskelbimas gali sukelti labai smarkius rinkos svyravimus.

 • Kai iš anksto žinote, kad bus paskelbtos tam tikros svarbios žinios, galite į tai atsižvelgti iš anksto ir atitinkamai veikti.

Todėl daugelis prekiautojų, kad galėtų tai įvertinti, pastoviai naudojasi ekonominiu naujienų kalendoriumi. Tai yra paprastas, bet ypač efektyvus prekybos kintamumo įrankis, kuris ne tik rodo planuojamas naujienas ar ekonominius pranešimus, bet ir teikia informaciją apie istorinį tokio pranešimo poveikį – tokiu būdu prekiautojas gali geriau pasiruošti galimiems rinkos svyravimams.

Be to, mes taip pat galime nustatyti kai kuriuos modelius įprastomis prekybos dienomis, savaitėmis ar kalendoriniais metais. Rinkos laikosi tam tikros rutinos. Pavyzdžiui, apytiksliai tam tikros biržos darbo valandomis labiausiai svyruos ten registruotų bendrovių akcijos.

Kalbant apie Forex valiutų poros, per tam tikrą prekybos sesiją labiausiai svyruos tuos valiutų poros, į kurias įeina tuo metu aktyvių šalių ar regionų valiutos. Jeigu jau kurį laiką prekiaujate, tikriausiai pastebėjote, kad kai kuriomis savaitės dienomis rinkos svyravimai yra didesnis nei kitomis.

Taip pat yra sezoninių modelių, į kuriuos taip pat turėtumėte atsižvelgti. Daugiau informacijos apie tai sužinokite šiame mūsų straipsnyje: Forex prekybos sesijos – kada geriausia prekiauti.

Nemokami analitikos įrankiai

Vieno mygtuko paspaudimu pasinaudokite gausybe išskirtinių šaltinių

 

Prekybos strategijos su rinkos svyravimais ir apimtimis

Yra keletas būdų, kaip, naudodamiesi rinkos svyravimais, galite sau padėti priimti investavimo sprendimus.

 • Pavyzdžiui, kaip rizikos valdymo sistemos pagrindą galite naudoti Forex kintamumo indikatoriaus rodmenis – jeigu prekiaujate su viena iš labiausiai svyruojančių Forex valiutš porų, galite apriboti savo riziką koreguodami savo prekybos dydį.

Taip pat turėtumėte nepamiršti, kad sandorių išlaidos, susijusios su prekyba nestabiliose rinkose arba su smarkiau svyruojančiomis valiutų poromis, paprastai yra didesnės nei įprasti spredai ir komisinių mokesčių išlaidos.

Ar jūsų Forex ATR kintamumo indikatoriaus reikšmė didelė? Tuomet galbūt norėsite atidėti prekyba su šia priemone arba pakeisti savo požiūrį. Jeigu pasirinksite trumpalaikę prekybos formą, tokią kaip skalpavimas, paprastai atidarysite daugiau pozicijų. Paprastai šių operacijų pelno maržos yra siauros.

Brokerio išlaidos, susijusios su prekyba smarkiai svyruojančiomis akcijomis ar tokiose rinkose, gali padidėti, o tam tikromis aplinkybėmis tai taip pat gali turėti įtakos pelno ir nuostolio skirtumui.

Forex ATR kintamumo indikatorius arba kiti prekybos kintamumo rodikliai gali suteikti vertingos informacijos, kurios pagrindu prekiautojas gali pasirinkti pritaikyti savo požiūrį į vyraujančias rinkos sąlygas:

 1. Forex kintamumo indikatorius rodo, kad susiduriate su didesniais rinkos svyravimais? Kai kalbame apie smarkiau svyruojančias valiutų poras, tai paprastai reiškia ir didesnę riziką: galite pasirinkti sumažinti sutarties dydį.
 2. Mažiau svyruojančiose rinkose sutarčių dydžiai gali būti padidinti.

Taikydamas šį prekybos metodą, priklausomai nuo rinkos svyravimų, prekiautojas bando sumažinti riziką, susijusią su prekyba smarkių svyravimų sąlygomis, taip sumažindamas kintamumo įtaką jo rezultatams.

Kodėl prekiautojai renkasi pritaikyti savo prekybos strategiją prie rinkos kintamumo sąlygų? Jeigu jūsų prekybos strategija nebus specialiai pritaikyta prekybai labiausiai svyruojančiomis valiutų poromis arba labiausiai kintančiomis akcijomis, kintamumo padidėjimas reikš nukrypimą nuo įprastų rinkos sąlygų.

O jeigu jūsų prekybos strategija yra optimizuota kitokio pobūdžio aplinkybėms, sėkmės procentas priklausys nuo šių sąlygų. Prekybos strategijos sėkmės procentas nustatomas remiantis ilgalaikiais prekybos rezultatais. Svarbu ne tik pelningų ir nuostolingų sandorių skaičius, bet ir bendra pelningų bei nuostolingų sandorių piniginė vertė.

Atminkite, kad prekyba neįprastai svyruojančiomis akcijomis ar kitose pernelyg nestabiliose rinkose gali būti susijusi su didesne rizika, kuri gali sutrikdyti jūsų prekybos strategijos pusiausvyrą. Taip gali būti, pavyzdžiui, jeigu prekiaujate smarkiai svyruojančiomis akcijomis arba kintančiomis Forex poromis, bet atitinkamai nesureguliuojate savo prekybos apimties.

Prekiaukite skaitmeninių valiutų CFD

Prekiaukite daugiau kaip 30 geriausių skaitmeninių valiutų porų su „Admirals“

 

Rinkos svyravimai ir prekybos strategijos sudarymas

Taikant Forex ATR kintamumo indikatorių arba kurį kitą kintamumo prekybos įrankį, pavyzdžiui, ekonominį kalendorių, gaunama vertingos informacijos apie galimas nepastovias rinkos sąlygas, tačiau tai savaime dar nėra prekybos strategija.

Įsitikinkite, kad jūsų kintamumo prekybos strategijoje yra atsižvelgta į visus šiuos dalykus:

 1. Kokios yra prekybos priemonės – smarkiai svyruojančios rinkos ar mažiau kintančios ir kurios konkrečios priemonės. Juk mažiau prekiaujamos valiutų porų ir ypač smarkiai svyruojančios valiutų poros labai skiriasi, kaip ir nedidelės bendrovės akcijos arba smarkiai svyruojančios bendrovių akcijos.
 2. Kokios yra prekybos valandos – tam tikru metu, pavyzdžiui, maždaug rinkos atidarymo metu, rinkos sąlygos paprastai būna labiau nepastovios.
 3. Kokios yra įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos sąlygos.
 4. Koks yra sutarties dydis.
 5. Kaip valdote riziką – jeigu nuspręsite prekiauti smarkiai svyruojančiais vertybiniais popieriais arba labiausiai nepastoviomis valiutų poromis, turėtumėte atitinkamai pritaikyti savo rizikos valdymo sistemą.

Žinoma, kiekvienas prekiautojas yra skirtingas, jeigu jums labiau patinka kintančios rinkos sąlygos ir su tuo susijusios prekybos galimybės, galite naudoti kintamumo prekybos įrankius, kad nustatytumėte nepastoviausias akcijas arba nepastoviausias valiutų poras tam tikru konkrečiu metu.

Tačiau taip pat gali būti, kad jūsų prekybos strategijos jums reikia norint išvengti nepastovių rinkos sąlygų. Tačiau, nepaisant jūsų prekybos stiliaus, visada protinga išsiaiškinti vyraujančias rinkos sąlygas.

Mes rekomenduojame pirmiausia praktikuotis prekiauti nerizikingoje aplinkoje – demonstracinėje sąskaitoje, kad galėtumėte susipažinti su dominančios rinkos dinamika ir nustatyti, kas jums labiausiai tinka.

Nesvarbu, ar pasirinksite prekiauti smarkiai svyruojančiomis akcijomis ar kitomis kintančiomis rinkomis, būtinai įsitikinkite, kad jūsų kintamumo prekybos strategija yra optimaliai pritaikyta šioms išskirtinėms rinkos sąlygoms. Taip yra todėl, kad padidėjus svyravimams reikia daugiau atsargumo.

Rinkos svyravimai – apibendrinimas

Taigi, prekiaudami „MetaTrader 4" arba „MetaTrader 5" demonstracinėje sąskaitoje, galėsite nerizikuoti realiose finansų rinkose ir patobulinti savo prekybos įgūdžius išsaugodami savo kapitalą. Taip yra todėl, kad „MetaTrader" demonstracinės sąskaitos balansą sudaro tik virtualios lėšos.

Tad, demonstracinės sąskaitos dėka galite susipažinti su rinkų dinamika ir išbandyti skirtingas „MetaTrader" prekybos platformos funkcijas ir galimybes. Čia galite prekiauti rinkos sąlygomis realiu laiku ir patirti, kaip rinka reaguoja, kai rinkos sąlygos yra nepastovios.

Taip pat galite patikrinti pasirinktos prekybos kintamumo strategijos efektyvumą ir įvertinti, ar prekyba, pagrįsta ekonominio kalendoriaus elementais, jums tinka.

Visą tai išbandę ir išmokę, atidarykite realią prekybos sąskaitą, kad galėtumėte iš tikrųjų dalyvauti prekyboje ir pateikti savo prekybos pavedimus į rinką. Tad, atsisiųskite „MetaTrader" prekybos platformą ir atidarykite savo demonstracinę arba realią prekybos sąskaitą.

Demonstracinė sąskaita be rizikos

Nemokamai internetu registruokite demonstracinę sąskaitą ir tobulinkite savo prekybos strategiją

 

Kiti naudingi straipsniai:

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Kas atsitinka, kai padidinamos ECB palūkanų normos?
Europos centrinio banko (ECB) pinigų politikos posėdis, kuriame nustatomos ECB palūkanų normos, yra vienas labiausiai visų investuotojų ir prekiautojų laukiamų įvykių, kuris veikia visas finansų rinkas.Pranešimai apie ECB palūkanų normas yra svrbūs visiems prekiautojams – tiek dirbantiems trumpuose...
Rinkos likvidumas – kokia rinka yra likvidi?
Tikrai esate girdėję daugybę ekonominių ar finansinių naujienų, kuriose minimas rinkos likvidumas, tačiau ar tikrai žinote, ką reiškia tas rinkos likvidumas arba kas gi yra ta likvidi rinka? Šiame straipsnyje kaip tik ir pateiksime išsamią informaciją šiais klausimais: Kas yra rinkos likvidumas? L...
Dow teorija ir jos pritaikymas rinkų prekyboje
Domina finansų rinkos ir norite pradėti jose prekiauti, bet negalite tiksliai nustatyti galimų sandorių? Arba galbūt jums sunku numatyti rinkos judėjimo tendencijas? Šiame straipsnyje kaip tik ir pabandysime atsakyti į jums kylančius tokio pobūdžio klausimus. Tad, skaitykite toliau ir sužinosite: K...
Daugiau