Investiciniai fondai: lūkesčiai ir tikrovė

Admirals
12 min.

Daugeliui pradedančiųjų investuotojų susidaro įspūdis, kad investavimas į finansų rinkas yra pernelyg sudėtingas dalykas, reikalaujantis daug laiko ir pasirengimo. Tad jie nusprendžia patikėti kitiems tvarkyti savo asmeninius finansus. Ši užduotis kaip tik ir tenka vadinamiesiems investiciniams fondams.


➠ Tad pradėkime!

Kas yra investiciniai fondai?

Investicinis fondas yra finansinių priemonių rūšis, kurios esmė daugybės investuotojų surinktų lėšų, skirtų investuoti į tokius vertybinius popierius kaip akcijos, obligacijos bei kiti aktyvai, fondas.

Praktiškai investicinis fondas yra kolektyvinio investavimo schema, kuri pritraukia kapitalą viešai siūlydama įsigyti investicinio fondo vienetų. Surinktos lėšos yra investuojamos į kapitalo rinkas, kad uždirbtų pelno.

Tokius investicinius fondus valdo profesionalūs finansų valdytojai, kurie paskirsto fondo turtą, siekdami gauti kapitalo prieaugio ar grąžos fondo investuotojams. Investicinių fondų portfelis yra struktūrizuotas ir prižiūrimas, kad būtų pasiekti jo nustatyti investavimo tikslai.

Dauguma investicinių fondų suteikia galimybę individualiems investuotojams naudotis profesionaliai valdomu akcijų, obligacijų ar kitų rūšių aktyvų investiciniu portfeliu. Kiekvienas investicinio fondo investuotojas proporcingai dalyvauja dalijantis fondo pelną ir nuostolius.

Įvairūs investiciniai fondai visame pasaulyje investuoja didžiules sumas į įvairius aktyvus, o investicinių fondų rezultatai paprastai stebimi kaip viso fondo rinkos kapitalizacijos pokytis, atsirandantis dėl pagrindinių investicijų grąžos.

Kaip veikia šiuolaikiniai investiciniai fondai?

Investiciniai fondai dažnai yra kartu ir tam tikra investicijų rūšis, ir konkreti įmonė. Šis dvilypumas gali skambėti keistai, tačiau tai niekuo nesiskiria nuo to, kaip „Apple Inc.“ atstovauja AAPL akcijų paketą. Kai investuotojas perka „Apple“ akcijas, jis perka dalinę įmonės ir jos turto nuosavybės teisę.

Taip ir investicinių fondų investuotojas perka dalinę nuosavybės teisę į investicinių fondų bendrovę ir jos turtą. Skirtumas tik tas, kad „Apple“ užsiima novatoriškų technologinių įrenginių gamyba, o investicinio fondo bendrovė užsiima investavimo verslu.

Investuotojai paprastai gauna pajamas iš investicijų į investicinius fondus trimis būdais:

✅ Jie gauna pajamas iš akcijų dividendų ir palūkanų už obligacijas, kurios yra fondo portfelio dalis. Beveik visas per metus gautas pajamas fondas moka savininkams jas paskirstydamas. Fondai dažnai leidžia investuotojams reinvestuoti pelną ir gauti daugiau investicinių vienetų.

✅ Jeigu investicinis fondas parduoda vertybinius popierius, kurių kaina pakilo, jis registruoja kapitalo prieaugį. Dauguma fondų paskirsto šias lėšas savo investuotojams.

✅ Jeigu fondo portfelio vertė padidės, tačiau fondo valdytojas vis dar nenori parduoti vertybinių popierių, fondo vienetų kaina kils. Po šio padidėjimo kai kurie investuotojai gali nuspręsti parduoti dalį arba visus fondo vienetus, norėdami pasipelnyti iš rinkos.

Norėdami suprasti, kaip veikia šiuolaikiniai investiciniai fondai, galite galvoti apie fondą kaip apie įmonę, nes fondo valdytojas atlieka generalinio direktoriaus vaidmenį ir kartais gali būti vadinamas investicijų patarėju. Šį fondo valdytoją samdo direktorių taryba, ir pagal įstatymą jis privalo dirbti investicinio fondo narių labui.

Kaip skirstomi investiciniai fondai?

Investicinių fondų klasifikacija priklauso nuo vertybinių popierių, kuriuos jie nori laikyti savo portfeliuose, ir ieškomų investuotojų pajamų rūšies. Šiuo metu yra gana platus investicinių fondų asortimentas ir jie tinka daugumai investavimo būdų.

Pagrindinės investicinių fondų rūšys yra šios:

Investavimas į akcijas – didžiąją dalį savo kapitalo investuoja į bendrovių akcijas.

Investavimas į fiksuotų pajamų vertybinius popierius – didžiąją dalį savo kapitalo investuoja į obligacijas ir skolos priemones.

Indeksų fondai – stebi konkretaus biržos indekso (taigi ir indekso fondų) rezultatus.

Subalansuoti fondai – paskirsto savo kapitalą skirtingoms aktyvų klasėms.

Dar žinomos investicinių fondų rūšys yra pinigų rinkos fondai, alternatyvūs fondai, pramonės fondai, išmanieji beta fondai, patikos fondai, regioniniai investiciniai fondai ir fondų fondai (investiciniai fondai, kurie perka kitų investicinių fondų akcijas).

Išbandykite investavimą finansų rinkose, nerizikuodami savo kapitalu, o naudodamiesi „Admirals“ demonstracine sąskaita. Atidarykite nemokamą demonstracinę sąskaitą, paspaudę šią reklaminę juostą!

Demonstracinė sąskaita be rizikos

Nemokamai internetu registruokite demonstracinę sąskaitą ir tobulinkite savo prekybos strategiją

 

Investicinių fondų pelningumas

Kai investuotojai pasirenka investuoti į investicinius fondus, viena iš labiausiai stebimų metrikų yra investicinių fondų grąža arba pelningumas. Ką reiškia šis rodiklis?

Investicinių fondų pelningumas matuoja investicijų į fondą grąžą, jis apskaičiuojamas dalijant metinius dividendus iš investicinio fondo vienetų vertės.

Investicinių fondų pelningumas skiriasi priklausomai nuo fondo rinkos vertės ir metinio dividendų paskirstymo pokyčių.

Investicinių fondų pelningumas paprastai skaičiuojamas kasdien, naudojant fondo grynąją vertę, kuri nustatoma kiekvieną dieną po rinkos uždarymo. Skaičiuojama procentais.

Fondo valdytojai gali naudoti įvairius metodus, kad apskaičiuotų grąžą, kurią investuotojai gaus iš investicinių fondų. Taigi potencialūs investuotojai turėtų iš anksto pasidomėti ir sužinoti, kaip skaičiuojamas fondo pelningumas arba grąža.

Investicinių fondų pelningumas gali būti apskaičiuojamas pagal šiuos metodus:

☝️ Ankstesnis investicinio fondo pelningumas – per pastaruosius 12 mėnesių išmokėtų dividendų suma, padalyta iš vieno fondo vieneto vertės.

☝️ Būsimas investicinio fondo pelningumas – paskutinis dividendų paskirstymas padaugintas iš vienerių metų dividendų išmokėjimo schemos.

Dažniausiai investicinių fondų pajamos investuotojams išmokamos kiekvieną mėnesį arba ketvirtį.

Didesnė investicinių fondų grąža paprastai siejama su rizikingesnio turto nuosavybe. Taip pat yra atvirkščiai: mažesnė grąža paprastai siejama su mažesnės rizikos turtu.

Didelio pelningumo investiciniai fondai dažnai gali atrodyti patrauklūs daugeliui investuotojų. Tačiau kai kuriems investuotojams rizika, susijusi su šių investicinių fondų vienetų turėjimu, gali būti per didelė.

Kita vertus, per maža investicinių fondų grąža investuotojams gali atrodyti nepatraukli, nes ji negalės padengti infliacijos poveikio. Taigi investuoti į tokį mažos rizikos investicinį fondą gali būti tiesiog beprasmiška.

➡️ Tarkime, kad investicinio fondo dabartinė rinkos kaina yra 20 JAV dolerių už vienetą ir per praėjusius metus investuotojams buvo išmokėta po 0,04 JAV dolerio per mėnesį dividendų. 

➡️ Tokiu būdu: ankstesnis pelningumas = 0,48 (metiniai dividendai) / 20 (kaina) = 0,024 arba 2,4 %

Dabar pažvelkime į investicinių fondų būsimų rezultatų pavyzdį. 

➡️ Panagrinėkime tą patį pavyzdį, kai investicinio fondo kaina yra 20 JAV dolerių už akciją, tačiau fondo valdyba nusprendė padidinti mėnesio dividendus iki 0,05 JAV dolerio. 

➡️ Tokiu būdu: būsimas pelningumas = (0,05 x 12) / 20 = 0,03 arba 3 %.

Tačiau, be pelningumo ir turto, investuotojai turėtų stebėti ir kitus investicinio fondo rodiklius, pavyzdžiui, išlaidas.

Investiciniai fondai – mokesčiai ir rinkliavos

Kaip ir bet kuri kita investicija, investicijos į investicinius fondus yra susiję su tam tikrais mokesčiais. Šie mokesčiai gali paveikti investuotojų gaunamą grąžą, todėl į juos turėtų būti atsižvelgta, prieš nusprendžiant investuoti į investicinį fondą.

Investicinių fondų mokesčiai gali labai skirtis, priklausomai nuo investicinių fondų profilio. Investuotojams dažnai taikomi dviejų rūšių mokesčiai:

✅ Komisinis mokestis už investicinio fondo vienetų pirkimą ir pardavimą.

✅ Metinės fondo veiklos išlaidos, tokios kaip mokėjimai fondo valdytojui, buhalteriams, už rinkodaros priemones ir teisinius mokesčius.

Kai kurie investiciniai fondai taiko ir kitokio pobūdžio mokesčius, tokius kaip išankstinio pardavimo mokestis už vienetus, mokestis už vienetų pervedimą iš vieno fondo į kitą ar sąskaitos tvarkymo mokestis.

Be šių mokesčių, investuodami į investicinius fondus, turite atsižvelgti ir į mokesčius, kurie renkami už investicijų pelną.

Investiciniai fondai ir ETF

Vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų, kalbant apie investicinius fondus, yra toks: „Kokie yra pagrindiniai biržoje prekiaujamų fondų (ETF) ir investicinių fondų skirtumai?“

Daugiau apie ETF skaitykite mūsų straipsnyje: Kas yra ETF fondai | Geriausi ETF šiems metams,

arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą: 

Abiem atvejais kalbame apie investavimo fondų rūšis, kurios suteikia investuotojams galimybę dalyvauti vertybinių popierių krepšelyje, tačiau tarp šių dviejų struktūrų yra svarbių skirtumų, daugiausia susijusių su šiais dalykais:

Skaidrumas

Pirmasis pagrindinis skirtumas tarp ETF ir investicinių fondų yra skaidrumas. ETF aktyvai skelbiami kasdien, todėl kiekvienas investuotojas tiksliai žino, ką jis turi.

Investiciniai fondai savo aktyvus skelbia kartą per ketvirtį, dažnai vėluodami visą mėnesį. Taigi, kai investicinis fondas skelbia savo aktyvus, jie jau gali būti tiesiog pasikeitę.

Be to, ETF yra daug skaidresni, kalbant apie prekybos išlaidas. ETF vienetų pirkėjas ar pardavėjas padengia prekybos išlaidas, nedarydamas poveikio kitiems fondo investuotojams.

Prekybos išlaidas, susijusias su investavimu į ETF, sudaro spredas ir komisiniai mokesčiai, kuriuos moka pirkėjas arba pardavėjas. Investicinių fondų atveju visas išlaidas padengia visi fondo investicinių vienetų savininkai ir taip daro įtaką galimam pelnui.

Kalbant apie mokesčius, investiciniai fondai taip pat pasižymi papildoma našta, tai mokestis fondo valdytojui, rinkodaros ir kitos išlaidos, kurios ne visada yra pakankamai skaidrios. Daugelis investuotojų mano, kad gauna grynąją turto vertę, tačiau tai iš tikrųjų yra vertė, atėmus nežinomas prekybos išlaidas.

Prekyba

Antras pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų produktų yra jų prekyba. Investicinio fondo investuotojas gali gauti grynąją vertę, atėmus investicinio fondo išlaidas, tik kiekvienos dienos pabaigoje. Tuo pačiu metu ETF galima pirkti arba parduoti visą prekybos dieną. Be to, kadangi ETF prekiaujama biržoje, tai prideda papildomo likvidumo.

ETF vienetai gali būti perleidžiami be sandorio su pagrindiniais vertybiniais popieriais. Tai gali sąlygoti mažesnes išlaidas, lyginant su prekyba pagrindiniu krepšeliu. Šios galimybės nėra, kai investuojama į investicinius fondus.

Mokesčių efektyvumas

Trečias pagrindinis skirtumas tarp investicinių fondų ir ETF yra mokesčių efektyvumas. Nors abi struktūros individualiai dažnai apmokestinamos vienodai, pagrindinis skirtumas priklauso nuo fondo lygio.

Metų pabaigoje, jeigu fondas turi grynojo pelno iš vertybinių popierių pardavimo, ši suma turi būti paskirstyta fondo akcininkams, kurie tada privalo už tai sumokėti mokesčius. Daugeliu atvejų ETF yra efektyviau apmokestinami dėl jų prekybos biržoje pobūdžio.

Dažnai prekiaujami biržoje fondai gali būti tinkamesnė investicija nei investiciniai fondai. Tačiau turėsite pasirinkti, kuriuos ETF pirkti ir kada parduoti, todėl tai gali kainuoti šiek tiek daugiau laiko ir įgūdžių, nei patikėti savo finansų valdymą investicinių fondų valdytojui.

Investiciniai fondai – kaip pradėti į juos investuoti?

Galite pradėti investuoti į investicinius fondus su „Admirals“, atlikę vos 3 šiuos veiksmus:

1️⃣ Atidarykite prekybos sąskaitą

2️⃣ Atsisiųskite prekybos platformą

3️⃣ Pasirinkite prekybos priemonę ir sudarykite savo pirmąjį sandorį.

Daugiafunkcinė platforma Nr. 1 pasaulyje


 

Kaip perkami investiciniai fondai?

 • Prisijunkite prie savo „Admirals“ prekybos sąskaitos (MT4 / MT5 / „WebTrader“ / „Mobile“).
 • Eikite į skirtuką „Rinkos stebėjimas".
 • Suraskite pasirinktos priemonės simbolį.
 • Dešiniuoju pelės klavišu paspauskite jį ir pasirinkite „Grafiko langas“.
 • Kai bus atidarytas grafikas, įrankių juostoje esančiame meniu spauskite „Naujas įsakymas“.
 • Tada pasirinkite sandorio dydį, Stop Loss ir Take Profit, jeigu juos naudosite.
 • Spauskite mygtuką „Pirkti“.

Kai sudarote investicinio fondo pirkimo sandorį (atidarote ilgąją poziciją), tikitės, kad jo kaina kils, kad galėtumėte pasipelnyti iš savo sandorio. Pirkite pigiai – parduokite brangiau.

Kaip parduodami investiciniai fondai?

 • Prisijunkite prie savo „Admirals“ prekybos sąskaitos (MT4 / MT5 / „WebTrader“ / „Mobile“).
 • Eikite į skirtuką „Rinkos stebėjimas".
 • Suraskite pasirinktos priemonės simbolį.
 • Dešiniuoju pelės klavišu paspauskite jį ir pasirinkite „Grafiko langas“.
 • Kai bus atidarytas grafikas, įrankių juostoje esančiame meniu spauskite „Naujas įsakymas“.
 • Tada pasirinkite sandorio dydį, Stop Loss ir Take Profit, jeigu juos naudosite.
 • Spauskite mygtuką Parduoti“.

Kai sudarote investicinio fondo pardavimo sandorį (atidarote trumpąją poziciją), tikitės, kad jo kaina sumažės, kad galėtumėte pasipelnyti iš šio savo sandorio. 

Investiciniai fondai – išvada

Investiciniai fondai yra kolektyvinio investavimo schemų rūšis, pritraukianti daugelio investuotojų lėšas ir investuojanti jas į kapitalo rinkas, siekiant investuotojams gauti pelno.

Investicinius fondus valdo fondų valdytojai, tokie fondai yra labai populiarūs tarp investuotojų, kuriems investavimas į finansų rinkas atrodo per sunkus ir daug laiko reikalaujantis dalykas, o savo asmeninių finansų valdymą nori patikėti profesionalams.

Investiciniai fondai gali būti skirtingų tipų ir gali taikyti daugelį investavimo būdų bei investavimo strategijų. Jūs taip pat turėtumėte atsižvelgti į fondo turtą, mokesčius ir rinkliavas ir pan.

Prekiaukite „Forex“ ir CFD

Gaukite prieigą prie daugiau kaip 40 valiutų porų CFD 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę

 

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Kokia gali būti geriausia investicija 2024 metais?
Jeigu galvojate apie savo ilgalaikę finansinę ateitį, investavimas galėtų būti pagrindinė jūsų plano dalis. Šiame straipsnyje aptarsime kai kurias geriausias šių metų investavimo tendencijas ir kas galėtų būti geriausia investicija šiais metais. Galimų geriausių investicijų sąrašas Geriausia...
Euras doleris: kaip investuoti į EUR USD valiutų porą šiais metais
JAV doleris ir euras – dvi žymiausios ir žinomiausios valiutos pasaulyje. Euro ir dolerio santykis arba EUR USD valiutų pora pasižymi pačia didžiausia prekybos apimtimi, prekyba euro dolerio rinkoje yra labai aktyvi – tai labiausiai prekiaujama valiutų pora pasaulio mastu.Nors prekiauti šia priemone...
Svaras doleris: kaip prekiauti GBP USD valiutų pora
Ar žinojote, kad Jungtinė Karalystė yra penkta pagal dydį ekonomika pasaulyje? Tai tik viena iš priežasčių, kodėl Didžiosios Britanijos svaras sterlingų yra viena labiausiai pasaulyje prekiaujama valiuta ir kodėl svaras doleris taip mėgiamas prekiautojų. Svaro ir dolerio ryšys bei ilga istorija...
Daugiau