Sužinokite viską apie kapitalo rinką!

Admirals
15 min.

Pirmą kartą išgirdus sąvoką kapitalo rinka, tikriausiai, pagalvojama apie mokslinę finansinę koncepciją, susijusią su sudėtinga veikla.

Tačiau viskas ne taip. Išsiaiškinkime tai, kas paprastai vadinama kapitalo rinka. Ir pradėkime nuo šios rinkos apibrėžimo.

Kas yra kapitalo rinka?

Kaip bendrą idėją galime teigti, kad kapitalo rinka – tai su finansinių priemonių pardavimu ir pirkimu susijusi rinka. Ji apima įvairių finansinių priemonių rinkas ir finansų institucijas, kurios veikia ir dalyvauja tinkamoje šios rinkos veikloje. Kitaip tariant:

Kapitalo rinka yra ekonominių ryšių ir susijusių mechanizmų rinkinys, per kurį investuotojai – subjektai, turintys perteklinį kapitalą ir norintys juo naudotis – susisiekia su vertybinių popierių (finansinių priemonių) emitentais, tai yra tais, kuriems reikia investicijų.

Investuotojai ir emitentai keičiasi pinigais per vertybinius popierius arba finansines priemones. Tokiu būdu ekonomikoje esantis kapitalas pasiekia tuos, kuriems jo reikia ekonominei veiklai plėtoti.

Labiausiai paplitusios kapitalo rinkos formos yra:

✅ vertybinių popierių biržos,
✅ akcijų rinkos,
✅ obligacijų rinkos bei
✅ užsienio valiutų rinkos.

Didžioji dalis kapitalo rinkų yra tokiuose didžiuosiuose pasaulio finansų centruose kaip Niujorkas, Londonas, Frankfurtas, Honkongas, Tokijas ir kt.

Kapitalo rinka pirmiausia yra ilgalaikių investicijų rinka, tai yra investicijų, kurioms kapitalo reikia ilgiau nei vieneriems metams.

Kapitalo rinka laikoma finansinės rinkos dalimi, kurią ji sudaro kartu su draudimo rinka ir pinigų rinka:

Kapitalo rinka arba vertybinių popierių rinka – jos veiklos objektas yra kapitalas ir vidutinės trukmės bei ilgalaikės investicijos.

Pinigų rinka – tai rinka, kurioje prekiaujama kapitalu ir trumpalaikėmis investicijomis. Tai galima laikyti trumpalaikio kapitalo rinkos apibrėžimu. Šioje rinkoje vyksta operacijos grynaisiais ir pinigais iš einamųjų sąskaitų. Tai apima einamuosius verslo sandorius, iždo vekselius, indėlių sertifikatus. Pinigų rinkos dalyviai yra komerciniai bankai, centriniai bankai, valstybės iždas, draudimo bendrovės ir kt.

Draudimo rinka, kuri atlieka pagalbinį vaidmenį kitose rinkose.

Kokios charakteristikos būdingos kapitalo rinkai

Kapitalo rinka išsiskiria šiomis savybėmis:

✔️ Sutelkia sutaupytas sumas ilgalaikėms investicijoms finansuoti
✔️ Vertybinių popierių sandoriai yra vieši
✔️ Palengvina vertybinių popierių prekybą pasitelkiant tarpininkus, o ne prekiaujant tiesiogiai
✔️ Sumažina prekybos ir informacijos sąnaudas
✔️ Skatina produktyvaus turto nuosavybės įvairovę
✔️ Užtikrina greitą įvairių finansinių priemonių, tokių kaip akcijos, įvertinimą
✔️ Palengvina sandorių sudarymą pagal apibrėžtas sutarties sąlygas
✔️ Dėka išvestinių priemonių prekybos siūlo draudimo nuo kainų ar rinkos rizikų galimybes.
✔️ Pagerina kapitalo paskirstymo efektyvumą dėl konkurencingos kainos mechanizmo, pagrįsto pasiūlos ir paklausos santykiu
✔️ Investuojama daugiausia vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu

Kapitalo rinka yra barometras, kuris parodo ekonomikos sveikatos būklę ir vaidina svarbų vaidmenį plėtojant ekonomiką, nes:

1️⃣ Pritraukia finansinius ekonomikos išteklius ir užtikrina jų investicijas, kad padidintų kapitalo pelningumą.
2️⃣ Siūlo tiesioginio finansavimo valstybinėms ar privačioms įmonėms variantus, išleidžiant vertybinius popierius, akcijas ar obligacijas.
3️⃣ Pateikia tikslią informaciją apie kapitalo rinkoje prekiaujamų įmonių veiklą ir finansinę būklę.

Taigi kapitalo rinka yra vienas geriausių įmonių finansavimo šaltinių ir siūlo investuotojams platų investavimo pasirinkimą, kuris skatina kurti kapitalą ekonomikoje.

Pavyzdys, kaip veikia kapitalo rinka

Bendrovės naudoja kapitalo rinką, norėdamos pritraukti lėšų ir finansuoti savo ekonominę veiklą:

1️⃣ Kai jų akcijos pirmą kartą pateikiamos platinti akcijų rinkoje,
2️⃣ Kai bendrovės nori parduoti naujas akcijas ar išleisti obligacijas.

Investuotojai, norintys gauti dividendų ar palūkanų už savo investicijas, pirks akcijas arba obligacijas, kurias išleido įmonės, kurioms reikia investicijų.

 • XYZ bendrovė nori pritraukti naujų investicijų į kapitalo rinką ir išleidžia 1000 savo naujų akcijų.
 • Bendrovė šias akcijas įtraukia pardavinėti akcijų biržoje, kiekvienos akcijos kaina yra 1000 eurų.
 • Investuotojas nuperka visas akcijas už 1 milijoną eurų.
 • Bendrovė gauna šiuos pinigus, kuriais ji finansuoja savo veiklą, o investuotojas gauna akcijas, kurios jam suteikia bendrovės savininko statusą proporcingai jo turimų akcijų skaičiui.
 • Jeigu tam tikru momentu investuotojas nebenori šių akcijų, jis gali jas parduoti trečiajam investuotojui per vertybinių popierių biržą esama rinkos kaina. Jeigu įmonė turi grynųjų pinigų perteklių ir nori supirkti savo akcijas, ji taip pat gali tai padaryti.

Kodėl kapitalo rinka yra svarbi?

Nes ji tarnauja dviem pagrindiniams tikslams:

1️⃣ Kapitalo rinka leidžia akcininkams susisiekti su įmonėmis, kurioms reikalingas finansavimas per vertybinius popierius ir obligacijų paskolas.

2️⃣ Tai antrinė rinka, kurioje šių vertybinių popierių savininkai gali juos parduoti ir nusipirkti rinkos kaina. Be antrinės rinkos sukuriamo likvidumo, investuotojai greičiausiai būtų mažiau suinteresuoti vertybinių popierių pirkimu, nes bijotų, kad ateityje negalės jų parduoti.

Seminarai internetu

Kaip klasifikuojama kapitalo rinka

Kapitalo rinka gali būti klasifikuojama pagal skirtingus kriterijus.

✳️ Priklausomai nuo kapitalo rinkos instrumentų, kapitalo rinka gali būti:

✳️ Priklausomai nuo to, kada bus baigti sandoriai, kapitalo rinka gali būti:

 • grynųjų pinigų rinka – sandoriai sudaromi esamu momentu ir užbaigiami sekantį laikotarpį pagal galiojančius reikalavimus
 • ateities sandorių rinka – sandoriai sudaromi skirtingu laiku ateityje

✳️ Tačiau svarbiausia, kaip perkami vertybiniai popieriai. Šiuo požiūriu kapitalo rinkos sudedamosios dalys yra:

 • pirminė rinka
 • antrinė rinka

Pirminė kapitalo rinka

Šioje rinkoje parduodami vertybiniai popieriai, kurie išleidžiami pirmą kartą.

Šioje rinkoje lėšos kaupiamos, pavyzdžiui, privačiu platinimu ar pasirašymo teise. Tai užtikrina pirminį pasiūlos ir paklausos atitikimą. Tai paverčia santaupas investicijomis ir atspindi teises, kurias įgija dalyvavę pirminiame viešame pardavimo pasiūlyme (IPO).

Tai leidžia bendrovėms, kotiruojamoms vertybinių popierių biržoje, pritraukti kapitalo savo įstatiniam kapitalui padidinti ir finansuoti veiklą per privalomas paskolas. Verslas ar viešos institucijos gali panaudoti pirminę rinką, kad galėtų finansuoti save, išleisdamos naujas kapitalo rinkos priemones.

Pirminė rinka yra prieinama tam tikrai investuotojų kategorijai, kurie vertybinius popierius perka tiesiogiai iš emisijos bendrovės, dažnai lengvatinėmis sąlygomis. Šioje rinkoje siūlomi vertybiniai popieriai yra pagrindinis pasiūlymas. Kai įmonė paskelbia viešą akcijų pardavimą, ji parduoda savo akcijas instituciniams investuotojams, tokiems kaip rizikos draudimo fondai ar investiciniai fondai.

Antrinė kapitalo rinka

Antrinėje kapitalo rinkoje vyksta dauguma anksčiau išleistų kapitalo rinkos vertybinių popierių investicijų ir sandorių.

Taigi, čia prekiaujama investuotojų turimais vertybiniais popieriais. Ši rinka apima vertybinių popierių ir ne biržos rinkas.

Pagrindinis antrinės rinkos vaidmuo yra užtikrinti fondų judumą ir likvidumą, kad investuotojai galėtų pakeisti savo investicinio portfelio struktūrą, kai jie to nori. Tai kartu prisideda prie sklandaus pirminės rinkos veikimo.

Antrinė rinka – tai rinka, kurią kontroliuoja ir prižiūri už tai atsakingos valdžios institucijos, pavyzdžiui:

 • Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių ir biržų komisija, SEK arba
 • Jungtinės Karalystės finansinio elgesio tarnyba, FCA

Bendrovės neišleidžia vertybinių popierių antrinėje rinkoje. Antrinių rinkų pavyzdžiai:

 • Niujorko vertybinių popierių birža (NYSE) arba
 • „Nasdaq" birža

„Admirals“ prekybos programėlė

Visa rinkų galia jūsų kišenėje

 

Veiksmingas antrinės rinkos veikimas priklauso nuo kelių pagrindinių savybių, tai:

likvidumas – galimybė lengvai ir pigiai prekiauti vertybiniais popieriais
skaidrumas – teikiant investuotojams tikslią, prieinamą ir savalaikę informaciją
efektyvumas – rinkos kaina turi būti kuo greičiau patikslinta
teisingumas – tinkamą reguliavimą, kad būtų išvengta bandymų manipuliuoti rinka
prisitaikymas – prie kintančių ekonominių sąlygų.

Kaip reguliuojama kapitalo rinka

Plačiąja prasme kapitalo rinkos reguliavimas reiškia privačių įmonių veiklos stebėseną ir kontrolę, kurią vykdo vyriausybės, kurių tikslai – efektyvumas, tikslumas ir saugumas.

Siaurąja prasme šis terminas yra sutelktas į situaciją kapitalo rinkoje.

Tokiu atveju valstybė gali įgyvendinti savo reguliavimo galias tiesiogiai per savo specializuotas institucijas arba šie įgaliojimai gali būti perduoti finansų įstaigoms, kurios tokiu būdu tampa savireguliacijos įstaigomis.

Tačiau pastebėjus, kad tam tikri teisės aktų reikalavimai gali sudaryti kliūčių patekti į kapitalo rinką ir dėl to apriboti konkurenciją šioje srityje, atsirado ir reguliavimo panaikinimų, labiau pastebimų vertybinių popierių biržų atveju.

Pagrindinis kapitalo rinkos reguliavimo panaikinimo tikslas yra skatinti konkurencijos plėtrą investuotojų naudai.

Reguliavimų panaikinimas reiškia valdžios sektoriaus rinkos operacijų kontrolės panaikinimą (apskritai), nes kai kurios iš jų kenkia ekonomikai.

Reguliavimų panaikinimas daugelį metų (nuo devintojo dešimtmečio) buvo akivaizdi išsivysčiusių šalių ekonomikos ir finansų politikos tendencija. Tai lėmė rinkų internacionalizacija ir padidėjusią konkurenciją finansų sistemoje bei didesnį kapitalo rinkų veiklos sklandumą.

Kapitalo rinka ir finansinės priemonės

Kapitalo rinkoje prekiaujami:

☑️ fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai: iždo vekseliai (obligacijos, iždo vekseliai), savivaldybių obligacijos, įmonių obligacijos, kitų valstybinių įstaigų išleisti vertybiniai popieriai
☑️ kintamų pajamų vertybiniai popieriai: akcijos, išvestinės priemonės (pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai), sintetiniai produktai (sutartys su vertybinių popierių rinkos indeksais kaip pagrindiniu aktyvu)

Priimant sprendimą investuoti kapitalo rinkoje, kiekvieno investuotojo tikslas yra:

✔️ Tiesioginis pelnasdividendai arba palūkanos už investuotus pinigus
✔️ Netiesioginis pelnas – dėl padidėjusios kainos, lyginant su vertybinio popierius pirkimo kaina
✔️ Investicijų likvidumas – galimybė greitai ir pigiai pakeisti grynųjų pinigų investicijas

Investuokite į geriausias pasaulyje prekybos priemones

Ranka pasiekiama tūkstančiai akcijų ir ETF

 

Kapitalo rinka ir jos dalyviai

Pagrindiniai kapitalo rinkos dalyviai:

bendrovės, išleidžiančios vertybinius popierius, – emitentai,

tarpininkai ir

investuotojai kapitalo rinkoje.

1️⃣ Kapitalo rinkos pagrindiniai emitentai yra vertybinių popierių biržoje kotiruojamos privačios įmonės, valdžios ir valstybės institucijos, kurioms reikia išteklių savo veiklai finansuoti ar įstatiniam kapitalui padidinti arba kitiems tikslams.

2️⃣ Tarpininkai yra tie, kurie užmezga ryšį tarp investuotojų ir vertybinių popierių emitentų. Paprastai tai yra finansines investicines paslaugas teikiančios įmonės. Tarpininkai yra juridiniai asmenys, kuriems leidžiama vykdyti šią specializuotą veiklą kapitalo rinkoje. Jie gali būti:

 • kapitalo rinkos brokeriai – jie prekiauja savo klientų vardu
 • kapitalo rinkos vertybinių popierių prekiautojai – jie vykdo operacijas klientams ir jų atstovaujamoms finansinių investicijų paslaugų įmonėms

3️⃣ Kapitalo rinkos investuotojai prekiauja savo sąskaita. Kapitalo rinkos investuotojais gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys, individualūs ir instituciniai investuotojai.

 • Individualūs investuotojai gali būti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, vykdantys sandorius savo vardu ir paprastai turintys nedidelį kapitalą. Jie siekia gauti ilgalaikį pelną įsigydami akcijų kapitalo rinkoje, arba nori gauti pelno iš akcijų kainų skirtumų. Jie neturi per daug įtakos kainoms ar apimtims, kuriomis prekiaujama kapitalo rinkoje.
 • Instituciniai investuotojai prekiauja tiek už save, tiek ir už savo klientus. Jie prekiauja dideliais kiekiais ir gali įtakoti valiutų kursus. Tai bankai, investicinės bendrovės, investiciniai fondai, draudimo bendrovės, pensijų administratoriai ir kt.

Investuokite su
Admirals

Kapitalo rinka ir jos balansas

Remiantis ekonominiu apibrėžimu, kapitalo rinkoje lėšų pasiūla paskirstoma ūkio subjektams, norintiems pasiskolinti. Kad kapitalo rinka būtų subalansuota, pasiūla turi atitikti paklausą.

⚠️ Todėl būtina, kad skolinamos lėšos atitiktų investicijas.

Su kapitalo rinka susijusi rizika

Kapitalo rinkoje ir apskritai finansų rinkoje investuotojai rizikuoja, įdėdami pinigus į finansines priemones. Rizika gali būti:

įstatyminė rizika – rizika, susijusi su galiojančiu reglamentavimu ir mokesčių reguliavimu arba netikėtu jų pakeitimu

rinkos rizika – rizika, susijusi su rinkos sąlygų pokyčiais, galinčiais turėti įtakos investicijoms

sutartinė rizika – rizika, susijusi su sutartinių įsipareigojimų pažeidimu

likvidumo rizika – rizika, susijusi su prekyba vertybiniais popieriais, laikomais tam tikromis rinkos sąlygomis, kai jų negalima konvertuoti į grynuosius pinigus, kaip tikėtasi, arba kai jie tampa labai brangūs

sprendimo rizika – rizika, susijusi su sprendimu investuoti į tam tikrą priemonę ar turtą

Kaip įmonės naudojasi pirmine kapitalo rinka

Kai įmonė nori pritraukti finansavimą ilgalaikėms investicijoms, vienas iš pirmųjų jos tikslų yra nustatyti, ar ji turėtų tai padaryti išleisdama:

1️⃣ AKCIJAS

Pasirinkus akcijas, išvengiama skolų padidėjimo, o kartais nauji akcininkai taip pat gali pasiūlyti kokią nors kitokią nei finansinę paramą, pavyzdžiui, patirtį tam tikrose srityse ar kontaktus, kurie gali būti naudingi.

Kita vertus, akcijų išleidimas susilpnina jau esamų akcininkų nuosavybės teises ir naujieji akcininkai netgi galėtų pakeisti esamą vadovybę, jeigu jie norėtų perimti įmonės kontrolę.

Žvelgiant iš investuotojo perspektyvos, akcijos suteikia galimybę padidinti pelną ir kapitalo prieaugį, jeigu įmonė uždirba pelną ir moka dividendus.

Arba:

2️⃣ OBLIGACIJAS

Obligacijos yra saugesnės, jeigu verslo veikla nėra pelninga, nes joms mažiau įtakos daro masinis kainų mažinimas. O bankroto atveju obligacijų savininkai, tikėtina, atgaus dalį savo pinigų, tuo tarpu akcininkai – negautų nieko.

Kai įmonė siekia gauti finansavimą iš pirminės rinkos, šis procesas greičiausiai apima daugiau tiesioginių susitikimų nei kapitalo rinkos sandorių. Nesvarbu, ar jos išleidžia akcijas, ar obligacijas, bendrovės dažniausiai naudojasi tarpininkų – investicinės bendrovės ar banko – paslaugomis.

Banko ar investicinės bendrovės komanda dažnai susitinka su verslo lyderiais, kad įsitikintų, jog planai yra nuoseklūs. Bankas arba investicinė įmonė įsipareigoja pasirašyti pasiūlymą ir bendradarbiauti su brokeriais ar brokerių tinklu, norėdami parduoti kliento akcijas ar obligacijas investuotojams.

Šis žingsnis dažniausiai atliekamas per kompiuterines sistemas, nors brokeriai susisiekia su savo pageidaujamais klientais telefonu, kad informuotų juos apie šią galimybę.

Bendrovės gali išvengti mokesčių mokėjimo investiciniams bankams, jeigu pasirenka tiesioginio pasiūlymo variantą, nors tai nėra labai įprasta, nes tai susiję su kitomis teisinėmis išlaidomis. Be to, tokiu atveju proceso valdymas gali užtrukti daug ilgiau.

Prekiaukite „Forex“ ir CFD

Gaukite prieigą prie daugiau kaip 40 valiutų porų CFD 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę

 

Kaip įmonės naudojasi antrine kapitalo rinka

Šiandien dauguma kapitalo rinkos sandorių sudaromi elektroniniu būdu, kartais įtraukiamas operatorius žmogus, o kitais atvejais operacijas vykdo kompiuterinės sistemos, kaip tai daroma algoritminės prekybos atveju.

Daugeliu kapitalo rinkos sandorių prekiaujama antrinėje rinkoje. Vertybinių popierių pardavimas pirminėje rinkoje yra įmanomas tik vieną kartą, o naujų akcijų ar obligacijų pasiūlymų kūrimas dažnai yra ilgas procesas dėl reglamentuose nustatytų reikalavimų.

Antrinėje rinkoje vertybiniais popieriais galima prekiauti, kai tik savininkas nori. Taigi procesas paprastai vyksta labai greitai. Atsiradus įvairioms prekybos rūšims, tokioms kaip aukšto dažnio prekyba, vertybiniais popieriais teoriškai būtų galima prekiauti tūkstančius kartų per valandą.

Antrinės rinkos prekyba nesuteikia tiesioginio finansavimo, tačiau palengvina procesus, kuriais vyriausybės ir įmonės gauna reikiamą finansavimą pirminio kapitalo rinkoje. Nes investuotojai žino, kad jeigu nori greitai susigrąžinti pinigus, dabar gali iš karto parduoti savo vertybinius popierius.

Sandoriai antrinėje kapitalo rinkoje kartais gali neigiamai paveikti pirminius skolininkus. Pavyzdžiui, kai didelė dalis investuotojų nori parduoti savo turimas obligacijas, gali reikėti padidinti to paties subjekto būsimų emisijų pajamingumą.

Antrinėje rinkoje dabar veikia skirtingi žaidėjai. Jeigu praėjusiame amžiuje tik turtingi žmonės leido sau atidaryti sąskaitą pas brokerį, prekybos sąskaitos antrinėje rinkoje dabar yra lengvai prieinamos internetu ir yra pigesnės.

Dabar yra daug pavienių prekiautojų, kurie gali prekiauti (pirkti arba parduoti) antrinėse rinkose naudodamiesi tarpininkų teikiamomis platformomis. Kai toks asmuo prekiauja kapitalo rinkose, tai dažnai apima dviejų etapų sandorį.

Pirmiausia jis pateikia užsakymą savo brokeriui, tada brokeris jį įvykdo. Jeigu prekyba vyksta biržoje, procesas dažnai būna visiškai automatizuotas. Tuo atveju, jeigu tarpininkas turi įsikišti rankiniu būdu, komisiniai dažnai būna didesni.

Investicinių bankų prekiautojai dažnai prekiauja savo atstovaujamo banko, taip pat ir savo klientų vardu. Beveik kiekvienas investicinis bankas turi skyrių pavadinimu „Kapitalo rinkos", kurio darbuotojai stengiasi atsižvelgti į skirtingas galimybes pirminėje ir antrinėje rinkose bei atitinkamai patarti dideliems klientams.

Daugiausia akcijų turi valstybiniai investiciniai fondai ir pensijų fondai, nors jie perka tik saugiausias obligacijas ir akcijas, o kai kuriais iš jų neprekiaujama dažnai.

Yra keletas būdų investuoti į antrines rinkas, ne visada reikia pirkti obligacijas ar akcijas tiesiogiai. Labai dažnas metodas yra investavimas į investicinius fondus arba ETF.

Antrinėje rinkoje jūs taip pat turite galimybę parduoti ir pirkti išvestines finansines priemones. Vienas iš labiausiai paplitusių produktų yra susitarimas dėl kainų skirtumo – CFD – kuris gali duoti greitą pelną, tačiau jis taip pat gali sukelti daugiau nuostolių nei pradinės investicijos.

Naudodamiesi CFD galite investuoti į:

Prekiaukite skaitmeninių valiutų CFD

Prekiaukite daugiau kaip 30 geriausių skaitmeninių valiutų porų su „Admirals“

 

Su kapitalo rinka susijusi informacija bei naujienos

Norint investuoti į kapitalo rinką paprastai reikia atsižvelgti į didelį kiekį informacijos apie rinkos pokyčius, atitinkamos kapitalo rinkos atstovaujamą ekonomiką, bendrai pasaulio ekonomiką bei vertybinių popierių emitentus.

Jeigu norite investuoti į kapitalo rinką, jums turėtų būti svarbu:

Kapitalo rinkos naujienos pristatytos spaudoje. Patikrinkite svetaines, leidinius ir naujienų agentūras, teikiančias kapitalo rinkos analize ir naujienas apie pasaulinę kapitalo rinką, ekonomikos sektorius, konkrečias įmones ar šalies ekonomiką.
Jus dominčių įmonių finansinės ir veiklos ataskaitos. Kotiruojamos bendrovės svetainėje pateikiami vertybinių popierių emitentų profiliai, naujausios audituotos ataskaitos. Į biržos prekybos sąrašus įtrauktos bendrovės privalo teikti nuolatines ir reguliarias ataskaitas, kad jų investuotojai visada galėtų naudotis naujausia informacija apie bendrovės veiklą.
Analitikų ir šios srities specialistų parengtos ataskaitos ir prognozės. Kapitalo rinkoje veikiantys brokeriai teikia tyrimų ir analizės paslaugas, pateikiančias investavimo rekomendacijas. Nagrinėkite jų ataskaitas šių brokerių svetainėse.
Investuotojų asociacijos. Jos organizuoja renginius, kuriuose gali dalyvauti investuotojai ir susisiekti su kitais investuotojais bei sužinoti informacijos, kuri jiems gali būti naudinga vykdant savo investicinę veiklą.

Kaip įmonės pelnosi iš kapitalo rinkos

Jeigu kapitalo rinkos investuotojai paprastai tikisi gauti kuo didesnę grąžą už savo pinigus su mažiausia rizika, įmonės nori pritraukti kapitalą kuo mažesnėmis sąnaudomis.

Kapitalo rinkose kotiruojamos bendrovės, lyginant su jų pastangomis, įgyja ir šių privalumų, tai:

✴️ Galimybė gauti kapitalo, reikalingo jų plėtrai, taip pat padidėjęs įmonės matomumas ir patikimumas.
✴️ Likvidumas – nuolatinis investuotojų, norinčių parduoti ar pirkti vertybinius popierius, buvimas. Aukštas likvidumas prilygsta didesnėms prekybos apimtims, didesniam prekybos greičiui, mažesniam kainų svyravimui ir mažesnėms prekybos sąnaudoms.
✴️ Rinkodara ir informuotumas, verslo plėtra su esamais partneriais ir naujų partnerių pritraukimas.
✴️ Valdymo proceso efektyvumas.
✴️ Reputacijos stiprinimas dėl skaidrumo standartų ir įmonės valdymo, kuriam įmonė yra įsipareigojusi.
✴️ Kitų įmonių perėmimas.
✴️ Darbuotojų pritraukimo ir skatinimo planų tobulinimas, kurį užtikrina akcinių bendrovių akcininkai.

Dažniausiai investicijos teikia naudos tiek įmonėms, tiek ir investuotojams, suteikiantiems joms lėšų. Nesvarbu, ar norite tapti investuotoju, ar tiesiog generuoti papildomų pajamų šaltinį, vertybinių popierių rinka yra ta sritis, kuria verta pasidomėti.

Investuokite į geriausias pasaulyje prekybos priemones

Ranka pasiekiama tūkstančiai akcijų ir ETF

 

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Kokia gali būti geriausia investicija 2024 metais?
Jeigu galvojate apie savo ilgalaikę finansinę ateitį, investavimas galėtų būti pagrindinė jūsų plano dalis. Šiame straipsnyje aptarsime kai kurias geriausias šių metų investavimo tendencijas ir kas galėtų būti geriausia investicija šiais metais. Galimų geriausių investicijų sąrašas Geriausia...
Euras doleris: kaip investuoti į EUR USD valiutų porą šiais metais
JAV doleris ir euras – dvi žymiausios ir žinomiausios valiutos pasaulyje. Euro ir dolerio santykis arba EUR USD valiutų pora pasižymi pačia didžiausia prekybos apimtimi, prekyba euro dolerio rinkoje yra labai aktyvi – tai labiausiai prekiaujama valiutų pora pasaulio mastu.Nors prekiauti šia priemone...
Svaras doleris: kaip prekiauti GBP USD valiutų pora
Ar žinojote, kad Jungtinė Karalystė yra penkta pagal dydį ekonomika pasaulyje? Tai tik viena iš priežasčių, kodėl Didžiosios Britanijos svaras sterlingų yra viena labiausiai pasaulyje prekiaujama valiuta ir kodėl svaras doleris taip mėgiamas prekiautojų. Svaro ir dolerio ryšys bei ilga istorija...
Daugiau