Как да намерим форекс стратегия, която наистина работи

Ноември 17, 2016 14:24 UTC

печеливши форекс стратегии

Може би сте чували, че дисциплината е критичен фактор за успех в търговията на финансовите пазари. И докато това е абсолютно така, има много други важни неща, които трябва да съблюдавате, за да сте печеливши на финансовите пазари.

Дисциплината, сама по себе си, не Ви дава отговор на въпроса кога трябва да влизате и да излизате от позиция. Отговор на този въпрос, се дава от форекс стратегия, която прилагате. Ето защо, в този материал ще разгледаме някои от най-добрите форекс стратегии, които е доказано с времето, че наистина работят за трейдърите.

Създаването на подходяща стратегия за форекс търговия, е първата крачка за успех на валутните пазари. Наличието на подобна стратегия, ще Ви направи по-уверен в действията Ви и ще Ви предпазва от някои от най-често срещаните грешки от страна на инвеститорите.

В голяма част от времето, когато хората говорят за печеливша форекс стратегия (Forex), те говорят за конкретни и специфични методи за търговия, които често са просто една част от пълния и завършен търговски план. Постоянно печеливша форекс стратегия за търговия, трябва да дава не само сигнали за вход на пазара и заемане на позиция, но също така да покрива и следните основни направления:

  1. Риск мениджмънт
  2. Как и кога да се излиза от сделката.

Избор на най-успешната форекс стратегия за Вас

Когато стане въпрос относно това, коя е най-добрата форекс стратегия, наистина няма еднозначен отговор.

Сега ще обясним защо.

Най-успешната форекс стратегия за търговия на валутните пазари е тази, която отговаря на индивидуалните нужди и цели на всеки трейдър. Това което работи за някои трейдъри на валутните пазари, не е сигурно, че ще работи за Вас. И обратното – най-доброто за Вас, едва ли е най-добрата форекс стратегия за други трейдъри. Всичко започва с поставяне на индивидуални цели за доходност и толерантност към риск.

Ето защо, може да е необходимо да експериментирате на Форекс пазара, за да откриете най-успешната форекс стратегия за валутна търговия. Другото задължително нещо за всички търгуващи на FX и CFD-пазарите е да повишават непрестанно своите знания и умения. Можете да научите всичко за Форекс пазара, от безплатната книга "100% Форекс".

Първото, което трябва да направите е, да определите времевата рамка, която би била подходяща за Вас и за Вашия инвестиционен стил и цели.

Сега ще посочим някои търговски стилове, подходящи за трейдъри с различен времеви хоризонт за своите инвестиции – от краткосрочни, до дългосрочни. Тези форекс стратегии, са били щателно тествани от много експерти през последните няколко години.

  1. Скалпиране. Това е изключително популярна стратегия за форекс търговия, сред краткосрочните трейдъри. Често, времевия хоризонт на инвестициите на тези трейдъри са в рамките на няколко минути. Те обикновено целят голям брой сделки на ден с големи обеми и търсене на минимална абсолютна промяна в котировките на избраните от тях инструменти. Най-често се използват „тикови графики". Подобен род графики, могат да бъдат открити на платформата за търговия MetaTrader 4 Supreme Edition, предлагаща над 60 допълнителни възможности за технически анализ, на скалпърите.

изтегли безплатно MT 4 Supreme Edition

2. Дейтрейдинг. Това е форекс стратегия за търговия, следвана от трейдъри, които затварят позициите си в рамките на деня и не ги оставят за следващия ден. Това намалява възможността, инвестициите им да бъдат засегнати негативно, при отваряне през следващия ден. Сделките при следващите тази стратегии за форекс търговия, често са с продължителност от няколко часа. Поради тази причина, често се наблюдават тикови графики, настроени на едно-минутни, или дву-минутни графики.

3. Суинг търговия. Това са фоеркс стратегии за форекс търговия, при които обикновено сделките се държат с продължителност няколко дни, или седмици. Често трейдърите гледат едночасови, или четиричасови графики, когато вземат своите търговски решения.

4. Позиционна търговия. Тези Форекс стратегии, често целят да максимизират печалбите на инвеститорите, със следването на дългосрочни трендове. Обикновено, трейдърите, които ги ползват, гледат дневни, или дори седмични графики, когато вземат своите инвестиционни решения.

5. Форекс Стратегии за търговия с Японски свещи. Тези стратегии са разработени и въведени на база графиките с японски свещи. Всичко за тях, можете да научите в безплатния уебинар, организиран от бащата на японските свещи, представил ги на Западния Свят - Стив Нисън.

Ролята на ценовия екшън при форекс стратегиите

До каква степен ще използвате фундаменталния, или техническия анализ, при изграждането на форекс стратегията, която да работи за вас, зависи само и единствено от Вас. При всички положения обаче, трябва да имате в предвид, че в много от най-добрите форекс стратегии, често се използва така наречения „прайс екшън" (движението на цената).

Той също така е известен и като технически анализ.

Когато става въпрос до технически анализ при търговията с валута, има два основни стила на търговия: следване на тренда и търговия срещу тренда. И двете форекс стратегии, трейдърите се опитват да разпознаят и се възползват от ценови модели, които са се появявали в исторически аспект.

Когато става въпрос за ценови модели, един от най-разпознаваемите такива, е свързан с нивата на подкрепа и съпротива.

Най-просто казано, това са нивата, при които цената на един актив има склонност да се оттласва в противоположна посока – нагоре, или надолу. Съпротивите са нива, при които цените на един актив са се понижавали в миналото, а подкрепите са нива, които са отблъсквали цената нагоре, след известен спад.

Тези нива действат, защото пазарните участници имат склонност да съпоставят настоящите цени на активите, с тези в минали периоди, особено когато става въпрос за дъна и върхове.

Какво се случва, когато цената на един актив се доближи до скорошно дъно? Това привлича интереса на много инвеститори и те започват да го купуват. След подобни масови действия.

Какво се случва, когато цената на един актив се повиши до нови наскорошни върхове? Продавачите се активизират и това на практика води до низходящ натиск върху цената.

Тези наскорошни върхове и дъна са ключови, при които цената на актива започва да се понижава, или повишава.

Добре е обаче, да имате в предвид три неща:

  1. Нивата на съпротива и подкрепа, не са „железни", те често са просто следствие от естеството на природата на пазара и психологията на пазара. Повече за психологията на пазара и участниците, можете да научите от безплатния уебинар на Джак Швагер, направен специално за Admiral Markets.
  2. Форекс стратегиите за контратърговия действат по напълно противоположен начин – те продават при доближаване на върховете и купуват при достигане в близост до наскорошни дъна.

Форекс стратегии следващи тренда

Понякога, пазарът пробива ключови нива на подкрепа, или съпротива, за да започне нов тренд. Какво се случва в този случай?

Когато нивото на подкрепа е преодоляно и пазарът се придвижи до нови дъна, купувачите започват да се въздържат от покупки, в очакване на още по-добри цени, на които да купуват.

В същото време, се появяват трейдъри, които започват да търгуват „пробива", или да продават съответния актив, в очакване на по-нататъшен спад, който да им донесе печалби. Тази форекс стратегия, която наистина работи, е често срещано явление при Форекс и CFD търговията на финансовите пазари.

Стратегиите базирани на следване на тренда, купуват активите, когато е налице пробив на съпротива и обратното – продават активи, когато бъде пробито ключово ниво на подкрепа. Инвеститорите следващи тези стратегии за форекс търговия, се надяват за по-силни и продължителни трендови движения.

Често, след пробиви на ключови нива, движенията са силни и продължителни и поради тази причина тези форекс стратегии могат да са изключително печеливши.

Какви са добрите новини?

Ако има форекс индикатори, които сочат към по-високи шансове за формиране на нов тренд, то инвеститорите следващи стратегии по тренда, с много по-голяма степен на сигурност, биха могли да идентифицират зараждането. И индикаторът, който сочи това се нарича индикатор за пробив.

За пробив, се говори, когато цената се повиши над най-високата, или най-ниската точка за определен период от време. Например 20-дневен пробив, е налице, когато цената на един актив, се повиши над най-високата стойност за последните 20 дни.

Следващите тренда Forex и CFD-стратегии за търговия на финансовите пазари обаче, изискват определен начин на мислене. Поради големия период от време – през който печалбите могат да изчезнат, заради флуктоациите на пазара, тези стратегии за форекс търговия, изискват много по-голяма психологическа настройка, сред трейдърите.

Когато пазарите са волатилни, трендовете са много по-трудно разпознаваеми, а промените в цените – много по-големи.

Един пример за проста стратегия следваща тренда е така наречената стратегия - Donchian Trend.

Donchian каналите бяха представени за пръв път от трейдъра Ричард Дончиан. И макар те да могат да бъдат настройвани, в зависимост от времевите хоризонти на всеки трейдър, сега ще разгледаме пример с 20-дневен пробив на канала.

Най-общо казано, пробивът на Donchian каналът предполага едно от двете неща:

  1. Покупки, ако цената на актива се повиши над най-високата стойност за последните 20 дни.
  2. Продажба, ако цената се понижи под най-ниската цена за последните 20 дни.

Има и допълнително правило в търговията с посочената Форекс и CFD стратегия, което в по-голяма степен филтрират подходящите моменти за влизане в позицията.

На кратко гледате към 25-дневната пълзяща средна и 300-дневната пълзяща средна.

Съгласно правилото, откривате сделка само ако:

  1. Краткосрочната 25-дневна пълзяща средна величина да е под 300-дневната такава, за къси позиции.
  2. Дълги позиции - ако 25-дневната пълзяща средна величина е под 300-дневната пълзяща средна.

Трейдърите могат да използват същия начин и за излизане, но използвайки пробив на 10-дневната най-висока, или най-ниска стойност. Това означава, че ако откриете дълга позиция и цената премине под най-ниската стойност за последните 10 дни, излизате от сделката. И обратното.

безплатен обучителен курс

Научете се да търгувате стъпка по стъпка с нашия нов безплатен обучителен курс Forex 101, който ще Ви научи на всичко най-важно, което трябва да знаете за търговията на Forex и CFD-пазарите. Почерпете опит от професионални трейдъри в безплатните ежедневни уебинари, организирани от Admiral Markets!

Форекс стратегии за контратърговия

Контра-тренд Forex и CFD стратегиите за търговия, разчитат на факта, че не всички пробиви, се материализират в нови дългосрочни трендове. Ето защо, трейдър следващ подобна стратегия, залага че няма да станем свидетели на дългосрочно развитие на нов тренд, след пробива на съответната подкрепа, или съпротива.

На теория, c контра-тренд стратегиите за Forex и CFD-търговия са най-добрите форекс стратегии за изграждане на по-голяма сигурност в търговията. Това, защото те обикновено се отличават с по-висок процент на печеливши сделки.

Трейдърите обаче, трябва да са наясно, че при следване на подобни стратегии за форекс търговия, трябва много стриктно и внимателно да правят своя паричен мениджмънт. В допълнение, често, при пробив на ключови нива на подкрепа и съпротива, последващите движения са изключително силни. Поради тази причина, заставане срещу по-краткосрочния тренд, може нерядко да е губеща форекс стратегия на финансовите пазари.

Откриване на най-добрата Форекс стратегия, която наистина да работи за Вас

най-добрата форекс стратегия за Вас

 

През годините, бяха разработени много технически индикатори. Големият прогрес в това направление, направи онлайн технологиите за търговия, силно развити и далеч по-достъпни за индивидуалните трейдъри.

Можете да научите още много за техническите индикатори, като прегледате нашата образователна секция или търговската платформа, която предлагаме. Добър начален момент за старт на търговията, за начинаещите трейдъри, може да са някоя от добре описаните Forex и CFD-стратегиите за търговия, които вече са достъпни за всички трейдъри.

регистрирайя безплатна демо сметка

По метода „проба-грешка", инвеститорите често могат да достигнат до най-подходящата за тях печеливша форекс стратегия, която работи. Така, че не спирайте да тествате. Възползвайте се от предимствата на най-добрия Forex симулатор, докато тествате наличните стратегии, в търсене на най-добрата от тях. Преди да ги въведете в действие на практика, тествайте ги без риск от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Успешна Търговия!

Вижте още:

Стъпките към успешно съставяне на търговски план

Най-добрите Форекс индикатори, с които всеки трябва да е запознат

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.