Какво е ETF и как да направим ETF инвестиции през 2021?

Май 31, 2021 17:00 Europe/Sofia
Време за четене: 6 минути

Един от най-значимите инвестиционни продукти, създадени първоначално за индивидуалните инвеститори, а в последствие широко употребявани и от институционалните, се наричат борсово търгувани фондове или ETF. Тези ETF фондове могат да предложат много предимства и ако се използват разумно са отлично средство за постигане на поставените инвестиционни цели. Искате да разберете повече за ETF-ите? Тогава сте на правилното място!

 

Да започваме!

Какво е ETF?

В днешни времена борсово търгуваните фондове са един от най-популярните финансови продукти. Да започнем с една дефиниция за ETF:

ETF означава "exchange traded fund" на английски или в превод на български - борсово търгуван фонд и представлява ценна книга, която можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез инвестиционен посредник, подобно на обикновените акции.

ETF-ите могат да предложат отлични възможности за постигане на инвестиционните цели, които сте си поставили като могат да проследяват представянето на различни класове активи:

Освен това, структурата на борсово търгуваните фондове може да позволи на трейдърите и инвеститорите да отварят къси продажби, да използват финансов лост (ливъридж) и да избегнат част от данъците върху капиталовите печалби в някои държави и юрисдикции.

ETF-ите са много подобни на взаимните фондове, но имат и своите разлики, които ще разгледаме по-надолу в статията.

Кратка история на ETF

 • Първия ETF в САЩ стартира през 1993 година, а основната му форма е широко известния символ (тикър) SPY или Spiders. Той се превърна в ETF-ът с най-големи обеми в историята.
 • Само на американските фондови пазари има близо 1800 различни ETF фондове с пазарна капитализация от над 6 трилионa долара. Тази капитализация се променя постоянно.
 • Най-големият мениджър на борсово търгувани фондове в света е Blackrock. Други големи доставчици на ETF-и са Vanguard и State Street Global Advisors.

Видове борсово търгувани фондове

Има голямо разнообразие от видове ETF фондове, освен това броят им продължава да се увеличава стабилно. Всеки борсово търгувани фонд има своите особености, но да погледнем кои са основните видове ETF-и:

 • Индексен ETF - създаден да проследява представянето на конкретен индекс. Тези ETF-и се наричат също индексни фондове като например S&P 500 ETF, Nasdaq ETF, DAX30 ETF.
 • ETF от облигации - създаден да предостави експозиция в почти всеки тип облигации - държавни, общински, корпоративни, международни, високодоходни и тн.
 • Секторен или индустриален ETF - създаден, за да предостави експозиция в компании от дадена индустрия като енергийна, фармацевтична или технологична
 • Суровинен ETF - създаден да проследява представянето на цената на определена суровина като например златен ETF, петролен ETF и тн. Най-големият подобен борсово търгуван фонд е SPDR GOLD TRUST ETF.
 • ETF за даден стил - създаден, за да проследява представянето на определен инвестиционен стил или пазарна капитализация като инвестиции в акции със стойност и голяма капитализация или инвестиции в акции на растежа с малка капитализация.
 • ETF за дадена държава - има за цел да проследява представянето на индекс от дадена страна като европейския EuroStoxx 600, японския Nikkei или хонконгския Hang Seng.
 • Активно управляван ETF - създаден, за да се представи по-силно от даден индекс, за разлика от споменатите вече индексни фондове. Този тип ETF се управляват от фонд мениджър и често могат да променят притежаваните активи.
 • ETF за алтернативни инвестиции - това са иновативни структури, които позволяват на инвеститорите да търгуват с волатилността или да получат експозиция към определена инвестиционна стратегия
 • Обърнат ETF - има за цел да печели при спад в цената на основния актив. Например обърнат ETF на S&P 500 ще донесе печалби на тези, които са го купили при спад в цената на индекса S&P 500
 • ETF с ливъридж - фонд, който използва финансови деривати и дълг, за да засили доходността на базовия индекс. Тези фондове имат за цел да поддържат постоянно количество на ливъридж по време на инвестиционния период, като например съотношение 2:1 или 3:1.
 • Борсово търгувани бележки - по същество, дълговите ценни книжа, подкрепени от кредитоспособността на емитиращата банка; създадени за осигуряване на достъп до неликвидни пазари и имат допълнително предимство от генерирането на почти никакви краткосрочни данъци върху капиталовата печалба.

Поради бързото разрастване на броя и видовете борсово търгувани фондове може да откриете и други видове ETF, в които можете да инвестирате и търгувате.

ЗАПОЧНЕТЕ ETF ИНВЕСТИЦИИ

Какво са индексни фондове?

Нека да разгледаме по-подробно един от основните видове ETF-и, а именно т.нар. индексни фондове.

Известните индексни фондове са пасивна форма на инвестиции. Тези фондове имат определени правила, по които се включват акциите, след което проследява движението на цените на акциите, без да се опитва да се победи представянето на основния индекс.

Ето и някои от основните характеристики на индексните фондове:

 • Индексните фондове са портфолио от акции или облигации
 • Създадени са да следват представянето на борсов индекс - бенчмарк
 • Представляват пасивна инвестиционна стратегия
 • Индексните фондове имат по-ниски разходи от активно управляваните фондове

Легендарният инвеститор Уорън Бъфет препоръча индексни фондове като убежище за спестявания за по-късните години от живота.

Един фонд, от който започва историята на индексните фондове е основа на председателя на Vanguard Джон Богъл през 1976 година. Индексният фонд Vanguard First Index Investment Trust, проследява много плътно представянето на индекса S&P 500. Освен това поддържа разходите сравнително ниски.

Вижте повече в статията:

Тествайте инвестиции и търговия с ETF без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу.

Защо да направите инвестиции в ETF?

Повечето хора, вероятно са разочаровани от текущите лихвени проценти на спестовните сметки. Може би някои са обмисляли инвестиции на фондовия пазар, за да се опитат да намерят следващия Amazon или Apple?

Ето и основните причини защо имате нужда от инвестиции:

 • Увеличаване на наличния капитал
 • Постигане на различни финансови цели (образования на дете, покупка на имот и тн)
 • Защита от инфлация
 • Заделяне на средства за бъдещето (например пенсиониране)

Разбира се могат да се намерят още много причини за инвестиране и всеки бъдещ инвеститор има свои индивидуални цели.

Все пак трябва да сте наясно, че намирането на новия Amazon или Google и инвестирането в точното време не е най-лесното нещо. Именно тук идва ролята на инвестиции в ETF.

Предимства на ETF инвестиции

В последните години време, повечето ETF инвестиции стават все по привлекателни за индивидуалните инвеститори, което е съвсем разбираемо поради ред причини. Ето и основните от тях:

 • Данъчна ефективност: Инвеститорите могат да имат по-добър контрол върху плащането на данък върху печалбата при инвестиране в ETF.
 • По-ниски разходи: При ETF инвестиции се прилагат само брокерски комисионни.
 • Продавате и купувате по всяко време на деня: Плащанията по взаимните фондове могат да се уреждат само след затваряне на пазара, докато при инвестиране в ETF, това може да се случи през цялото работно време на борсата.
 • Търговия с ETF: Тъй като ETF-ите могат да се търгуват като акции, инвеститорите могат да поставят различни поръчки (лимит поръчки, стоп лос поръчки, тейк профит поръчки и т.н.), които не са налични при взаимните фондове.
 • По-нисък риск: Освен това при инвестиране в ETF има по-нисък инвестиционен риск, известен като бета риск, или рискът при вашите ETF инвестиции се разпределя върху няколко базови активи, а не върху една акция (т.нар. диверсификация).
 • Изплащане на дивиденти: Някои борсово търгувани фондове, точно, както някои компании предлагат възможности за пасивна доходност чрез изплащане на дивиденти. Някои инвеститори избират да се насочат към инвестиция в дивидентен ETF.

Недостатъци при инвестиции в ETF

Въпреки че повечето инвестиции в ETF имат доста предимства, както всяка друга инвестиция те все пак имат и своите недостатъци:

 • Закъснения в уреждането: Продажбите на ETF-и може да не бъдат уредени до два дни след сделката, което означава, че средствата на продавача технически могат да не бъдат налични за реинвестиране до изтичането на двата дни. 
 • Ниска ликвидност: Някои ETF-и с по-ниски търговски обеми може да имат широки спредове (разлика между цена купува и цена продава), което означава, че разходите по сделките ще бъдат по-високи. Все пак, същото може да се каже и за по-слабо търгуваните акции на борсата.
 • Арбитражни несъответствия: цените на ETF-ите проследяват основния им клас активи, но може да има известни разминавания.

Една от разликите с акциите на компании е, че наличните дялове на борсово търгуван фонд може да се променят ежедневно, в резултат на създаване на нови акции и обратно изкупуване на съществуващи акции.

Пазарната цена на всички ETF фондове обикновено се поддържа в съответствие с базовите активи, въз основа на способността на фонда да емитира и изкупува обратно своите акции.

Тъй като цената на всеки ETF фонд често се отклонява от стойността на базовия актив, институциите използват арбитражна система, като създават дялове, за да приведат цената на ETF-а в съответствие със стойността на актива, чийто представяне проследява.

Като цяло, борсово търгуваните фондове са изключителен инвестиционен избор не само за индивидуалните инвеститори, но и за институционалните. Освен това все повече ETF фондове започват да заменят взаимните фондове като избор за инвестиция.

ИНВЕСТИРАЙТЕ В ETF СЕГА

Колко пари да отделите за ETF инвестиции?

Друг актуален въпрос, когато става въпрос за инвестиции в ETF е: "колко пари да отделим за финансови инвестиции"? Точен отговор на този въпрос няма. Той зависи от три основни фактора:

 1. Персонални финансови възможности
 2. Лични финансови цели
 3. Толерантност към риск
 4. Инвестиционен хоризонт

Персоналните възможности може да са много различни при бъдещите инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения (като изплащане на ипотека) и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последното място от собствения темперамент.

Също така можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че малки проценти възвръщаемост на инвестициите да изглеждат сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на доходност на ETF биха могли да ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции за в ETF-и интересни и подходящи за различни цели.

Как да изберете най-добрите ETF инвестиции?

При над 1800 ETF фондове налични на пазарите и над 150 стартиращи всяка година, изборът на борсово търгуван фонд за инвестиции може да се окаже трудно.

Когато избират най-подходящия за инвестиционните си цели и толерантност към риск ETF, добре е инвеститорите да следват определени правила. Ето и някои от тях, които могат да бъдат от полза при избор на ETF инвестиции:

 1. Диверсификация. Eднo oт нaй-вaжнитe ycлoвия e фoндa, ĸoйтo избиpaтe дa e дoбpe дивepcифициpaн. B пpoтивeн cлyчaй, тoй нямa дa e гoлямa aлтepнaтивa нa избopa нa индивидyaлни aĸции. Шиpoĸa дивepcифиĸaция ce пocтигa бъpзo, лecнo и eвтинo, ĸaтo пoглeднeтe ĸъм индeĸcни фoндoвe бaзиpaни нa вoдeщи cвeтoвни бopcoви индeĸcи.
 2. Ниски разходи. Дpyг ĸpитичeн фaĸтop пpи избopa нa индeĸceн фoнд ca paзxoдитe пpи влизaнe и излизaнe oт нeгo. Toвa нa пpъв пoглeд мoжe дa ви ce cтpyвa нe ocoбeнo знaчим фaĸтop, нo нa пpaĸтиĸa e.
 3. Висока корелация с базовия актив. Чecтo някои ETF фoндoвe cи ocтaвят вpaтичĸи дa мoгaт дa инвecтиpaт чacт oт cpeдcтвaтa cи и в дpyги aĸтиви. Πocлeднoтo пoняĸoгa пpaви тaĸa, чe дoxoднocттa им cepиoзнo ce oтличaвa oт aĸтивa, ĸoйтo cлeдвaт. Haпpaвeтe cи тpyдa дa пpoвepитe нaличиeтo нa ĸopeлaция в иcтopичecĸи плaн, пpeди дa пoceгнeтe ĸъм инвecтиции в oпpeдeлeн индeĸceн фoнд.
 4. Рисков профил. Трябва да имате реалистични очаквания, както и подбраният ETF да отговаря на Вашия рисков профил. Cтaтиcтиĸaтa coчи, чe ĸaтo peaлиcтични oчaĸвaния зa дoxoднocт тpябвa дa ce пpиeмa тaзи нa шиpoĸия индeĸc Ѕ&Р 500, плюc 4-5%. Помнете, че по-високата доходност идва с поемане на по-голям риск, както и, че нисък риск обикновено води до по-малки печалби.
 5. Ликвидност. ETF фондове с по-висок среден брой акции, търгувани на ден и повече управлявани активи обикновено се търгуват при по-ниски разходи.

Получете възможност за изграждане на поток от пасивна доходност чрез инвестиции в ETF-и и акции от 17 от най-големите фондови борси в света. Започнете сега сега с минимален депозит от само €1.

Борсово търгувани фондове срещу взаимни фондове

Един от най-често срещаните и дискутирани въпроси, с които се сблъскваме, когато става въпрос за инвестиционни фондове е: "Какви са основните разлики между борсово търгуваните фондове (ETF-и) и взаимните фондове?"

И двете да вид инвестиционни фондове и предоставят на инвеститорите възможност за експозиция в кошница от ценни книжа, но има важни различия между двете структури, основно по отношение на:

 • Прозрачност - Притежаваните активи от борсово търгуваните фондове се публикуват ежедневно, така че всеки инвеститор знае точно какво притежава. Взаимните фондове публикуват притежаваните от тях активи веднъж на тримесечие и то често с едномесечно закъснение. Така, когато взаимен фонд публикува своите притежания, то те вече може да са съвсем различни.
 • Разходи - Търговските разходите свързани с инвестиция в ETF са под формата на спред и комисионна, които купувачът или продавачът плаща. Докато при взаимните фондове разходите по входящите и изходящите потоци се поемат от всички притежатели на дялове във фонда и по този начин се отразяват на потенциалната доходност. Има допълнително натоварване с такса за фонд мениджър.
 • Търговия -  Инвеститорът в взаимен фонд може да получава само нетната стойност на активите минус разходите за взаимен фонд в края на всеки ден. В същото време ETF може да бъде закупен или продаден през целия търговски ден. Освен това, тъй като ETF се търгува на борса, това добавя допълнителен слой ликвидност.
 • Данъчна ефективност - Двете структури често се облагат еднаква на индивидуална данъчна ставка, основната разлика се проявява на ниво фондове. В края на годината, ако фондът има нетни печалби от продажба на ценни книжа, тази сума трябва да бъде разпределена на акционерите на фонда, които след това са задължени да плащат данъци върху това разпределение. В повечето случаи ETF-ите са по-ефективни по отношение на данъците на фондово ниво поради техния борсов характер.

Основните прилики и разлики межди ETF и взаимен фонд можете да откриете в следващата таблица:

Източник: Admirals

Най-големите ETF-и в света

Вече споменахме, че броя на ETF-ите нараства постоянно. Освен това сумата на активите, които управляват също се променя ежедневно. Активите под управление (AUM) се изчисляват като умножите стойността на един дял от ETF по броя на дяловете в обръщение.

Тези активи ще се колебаят въз основа както на промените в стойността на основните ценни книжа, така и на създаването на нови акции или обратно изкупуване на съществуващи акции.

Въпреки множеството условности, ще публикуваме една класация на топ 10 на най-големите ETF-и в света според активите, които управляват. Има два Vanguard ETF в първите 4. Ето и класацията:

Източник: etfdb.com, 31 май 2021 година

 

Рискове при инвестиране в ETF фондове

Когато става въпрос за каквито и да било инвестиции, няма начин те да не носят известни рискове и дискутираните ETF инвестиции не са изключение. Съществуват обаче някои специфични рискове, свързани с различните ETF стратегии за инвестиции, които е добре да се познават.

 • Пазарен риск: Популярните борсово търгувани фондове са създадени, за да следват кошницата от активи, суровина или дериват (като фючърси например). Ето защо, вие трупате печалби в добри времена, но също така може да натрупате загуби, когато пазарът се неблагоприятна за Вас посока. 
 • Твърде голям избор: Тъй като броя борсово търгувани фондове продължава да нараства трябва да бъде направен нелекия избор и да се спрете на конкретен ETF. Различните ETF фондове, инвестират в различни активи макар от един клас, от една индустрия или държава, а това води и до различна доходност на ETF.

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на дялове на борсово търгувани фондове и правилното управление на риска.

ETF регулации

Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или на английски Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) е регулаторна рамка на европейската комисия, която създава хармонизиран режим в цяла Европа за управление и продажба на инвестиционни фондове.

Фондовете, които отговарят на UCITS могат да бъдат регистрирани в Европа и да се продават на инвеститори по целия свят като се спазват единни регулаторни изисквания и изисквания за защита на инвеститорите.

Известен е фактът, че САЩ допринася за около 70% от пазара на борсово търгувани фондове, докато е ЕС държи приблизително 20%. Въпреки това достъпът на европейски непрофесионални инвеститори до ETF-и от САЩ е ограничен.

UCITS ETF

Според регулацията Пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) не можете да търгувате ETF-и със седалище в САЩ докато сте непрофесионален инвеститор в Европа. Причината е, че борсово търгуваните фондове от САЩ нямат "Ключов Информационен Документ" (KID).

Този документ предлага информация свързана с рисковете, разходите и други, и прави инвеститора достатъчно информиран за инвестицията.

Най-големите доставчици на ETF-и обявиха, че не желаят да предоставят Ключови информационни документи. Вместо това те предложиха клиентите на ЕС да могат да инвестират в подобни ETF-и със седалище в ЕС, което всъщност е прието от Регламента ПИПДОЗИП.

Следователно европейските инвеститори, които искат да инвестирате в борсово търгувани фондове имат две възможности:

Ако сте европейски инвеститор, то може да инвестирате в UCITS ETF. ЕС регулира тези борсово търгувани фондове, тъй като те притежават Ключови информационни документи. Така ако се сте насочили към инвестиции в американски ETF, то ще трябва да потърсите дали има негов UCITS еквивалент, което не винаги е така.

Например iShares Core S&P 500 ETF има своите европейски еквивалент - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, друг подобен е Vanguard S&P 500 UCITS ETF. Но най-големият ETF е света SPDR S&P 500 ETF - няма.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

ДЗР на ETF

ДЗР или CFD (англ. Contract for Difference) e договор за разлика, който се сключва между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са в брой, вместо реална доставка на търгувания актив.

В същото време много финансови посредници предлагат договори за разлика на различни американски ETF-и, което също може да е добра възможност да не бъдете ограничавани европейските регулации. Освен това ДЗР имат и някои преимущества пред реалното притежание:

 1. Възможност за отваряне на къси позиции (възможност да печелите и при ръст и при спад на пазара)
 2. Възможност за употреба на ливъридж (възможност да управлявате повече капитал, отколкото разполагате в инвестиционната си сметка)

Все пак трябва да запомните, че прекомерната употреба на ливъридж може да увеличи рисковете за Вашата инвестиция и позициите в ДЗР на ETF може да са обект на суап такси, които в някои случаи обаче може да са в полза на инвеститора.

След като вече научихте повечето от теоретичната част на ETF инвестициите като какво е ETF, защо да инвестирате в борсово търгувани фондове и различните ETF регулации, нека да се насочим към по-интересната практическа част.

Как да инвестирате в S&P 500 ETF?

Индексните борсово търгувани фондове, подобно на SPDR S&P 500 ETF, са най-обичайната форма на инвестиция в ETF индустрията. Това е така защото тези фондове предлагат висока ликвидност и може би са най-доброто място за начало на инвестирането. Освен това не изискват прекалено задълбочено проучване.

Уорън Бъфет, наречен "Оракула на Омаха", е един от най-добрите инвеститори на всички времена. На събранието на акционерите на Berkshire Hathaway през 2004 година, милиардерът бе попитан от друг инвеститор дали да купи акции на Berkshire Hathaway, да инвестира в ETF фонд или да наеме мениджър, който да го направи.

Това бе част от отговора на Бъфет: "Просто изберете широк борсов индекс като S&P 500. Не поставяйте парите си наведнъж, направете го за известно време."

S&P 500 означава Standard &Poor's 500 и се издава от S&P Global. Известният S&P 500 индекс включва в себе си 500 от компаниите в САЩ с най-голяма пазарна капитализация, които се търгуват на щатските фондови борси.

Както видяхте от публикуваната по-горе класация 3 от 4-те най-големи ETF-и по управлявани активи в света са базирани на борсовия индекс S&P 500. Да видим и графиката на цената на най-големия индексен фонд, а именно SPDR S&P 500 ETF CFD (SPY).

Източник: Admirals, MetaTrader 5, #SPY ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 5 ноември 2019 - 31 май 2021 година. Изготвена на 31 май 2021 в 14:37 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Други популярни индексни ETF фондове следващи индекса S&P 500 са:

 • iShares core S&P 500 ETF
 • iShares core S&P 500 UCITS ETF
 • Vanguard S&P 500 ETF
 • Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Но да разгледаме някои други интересни възможности за инвестиции, които Ви предоставят борсово търгуваните фондове.

Инвестиции в Nasdaq ETF

Индексът Nasdaq 100 е кошница от 100-те най-големи и най-търгувани компании, които са регистрирани на фондовата борса Nasdaq. Тези компании може да са и международни, не само от САЩ, както и да включват множество индустрии, извън финансовата. 

Nasdaq дава на инвеститорите експозиция към широка гама от технологични акции като Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google, под формата на Nasdaq ETF. 

Известността на тези компании, както и на други технологични лидери като Cisco (CSCO), Qualcomm (QCOM), Intel (INTC), NVIDIA (NVDA), Micron (MU), Adobe (ADBE), Advanced Micro Devices (AMD) и Baidu (BIDU) са в основата на това, че Nasdaq 100 често е наричан технологичен индекс.

Има редица борсово търгувани фондове, които проследяват представянето на индекса Nasdaq 100. Например:

 • Invesco QQQ Trust ETF (QQQ)
 • First Trust Nasdaq-100 technology Index Fund ETF (QTEC)
 • ProShares Ultra QQQ ETF (QLD) - 2х ливъридж ETF

Нека да видим и графика на най-големия борсово търгуван фонд, който проследява представянето на технологичния индекс Nasdaq 100 - Invesco QQQ Trust ETF:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, #QQQ ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 5 ноември 2019 - 31 май 2021 година. Изготвена на 31 май 2021 в 14:49 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Инвестиции в недвижими имоти чрез ETF

Тръстовете за инвестиции в недвижими имоти (Real estate investment trusts) може да звучат като нещо сложно за някои инвеститори, но това далеч не е така. Българското име на подобни инвестиционни фондове е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

Всъщност ETF-ите позволяват на индивидуалните инвеститори, както да купуват акции от сектор недвижими имоти и така да получават потенциална доходност от различни имоти (REIT).

Имотите в портфолиото на един тръст може да включват комплекси с апартаменти, центрове за данни, здравни заведения, хотели, друга инфраструктура като кабели, енергийни тръбопроводи, както и офис сгради, търговски центрове, лични складове и други.

Повечето REIT ETF са специализирани в конкретен сектор, съсредоточавайки своето време, енергия и финансиране върху този конкретен сегмент от целия хоризонт на недвижимите имоти. Въпреки това и диверсифицираните и специализирани REIT ETF често притежават различни видове имоти в своите портфейли.

Повечето АДСИЦ имат лесен и директен бизнес модел. Те наемат определено място и събират наем върху имотите, след като разпределя този доход като дивидент за акционерите.

Реално погледнато на REIT ETF може да се гледа като на публично търгувана компания, която притежава, управлява или финансира имоти, които инициират финансова доходност. Тези тръстове генерират постоянен поток от доходност за инвеститорите си, но не предлагат малко по отношение на ръста на капитала.

На следващото изображение ще намерите графика на цената на още един Vaguard ETF - Vanguard REIT ETF:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, #VNQ ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 5 ноември 2019 - 31 май 2021 година. Изготвена на 31 май 2021 в 14:57 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Започнете търговия с ETF-и, ДРЗ на ETF-и и още над 8000 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера:

Как да започнете търговия с ETF-и?

В края на това ръководство за инвестиции в ETF и Вие вече знаете какво е ETF и индексен фонд, кои са различните видове ETF-и, предимствата и недостатъците на борсово търгуваните фондове, кои са най-големите ETF-и както и как да изберете най-добрите за Вашия портфейл. Може би е дошло време да преминете към по-интересната практическа част, а именно покупка на ETF.

Това може да направите само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиции в ETF.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с ETF.
 3. Изберете ETF или ETF ДЗР, отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за ETF инвестиции с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Как да купите ETF ДЗР?

Нека да дадем един пример как да купите ETF като използваме споменатия по-горе SPDR S&P 500 ETF CFD.

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмента #SPY CFD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в #SPY CFD Вие очаквате основният актив, който е индексът S&P 500 да поскъпне, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ETF ДЗР?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмента #SPY CFD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте покупка (къса позция) в #SPY CFD Вие очаквате основният актив, който е индексът S&P 500 да поевтинее, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.