​Форекс Прогнози: Как да анализирате валутните пазари?

Admirals

В бързопроменящата се бизнес среда, трябва да сте много гъвкав и прогресивен, ако искате да сте успешен в дългосрочен план. Ако говорите с инвеститори, които търгуват на Форекс пазара, или на други финансови пазари, то те безусловно ще ви посочат един критичен фактор за успех в търговията.

А именно – знанията, които трябва да имате, за да си правите правилни форекс прогнози за движението на валутните двойки. Преди да продължим с начините как да прогнозирате форекс пазара и движението на различните валути и валутни курсове, трябва да отговорим на основния въпрос...

Какво е Форекс пазар и какво са форекс прогнозите?

Forex пазарът, е световен, децентрализиран пазар, за търговия с валута. Нещо повече, това е най-големият световен финансов пазар с дневен оборот на търгуваните валути от над 5 трилиона долара. На валутните пазари има милиони институционални и индивидуални инвеститори, които ежедневно се опитват да правят добри форекс прогнози, от които да се облагодетелстват и да печелят.

Основните участници на този пазар са банките, хеждфондовете и други институционални инвеститори. Това, разбира се, не изключва малките участници, в лицето на индивидуалните трейдъри. Всъщност в своята съвкупност, може да се каже, че индивидуалните трейдъри са един доста значим фактор на Форекс пазара.

Връщайки се към темата запрогнозиране на форекс пазара, трейдърите, трябва да са запознати с широкия набор от фактори, които въздействат на Форекс пазарите.

Запомнете следното – няма еднозначна формула, или рецепта за правилното изготвяне на форекс прогнози на пазарите. Всичко зависи от индивидуалните умения, опита и мотивацията за успех на трейдърите. Петте фактора, с които трябва да сте запознати обаче, за да повишите шансовете си за краен успех на валутните пазари включват:

  • Икономически ръст
  • Геополитическа, или политическа стабилност
  • Монетарната политика
  • Вносът и износът
  • Лихвените нива

[ctabanner291


Ако следите отблизо всички събития и новини, които стават реалност ежедневно на валутните пазари и са свързани с различните страни и валути, то шансовете Ви за успеха на Forex пазара, се повишават значително. За да Ви е по-удобно, можете да ползвате удобната ни и практична функция Форекс Календар. Благодарение на него, ще сте информирани за всичко най-важно от света на търговията, което може да въздейства негативно върху вашия портфейл и позиции.

Трябва да разберете обаче, че това не е толкова лесно. Има много сайтове, които предлагат безплатни, или платени форекс сигнали, но имайте едно наум за тях и гледайте да ги избягвате. Тази статия, е предназначена, да се научите сами да правите форекс прогнози за посоката на различните валути и валутни двойки, по възможно най-подходящ начин, като използвате всичко най-важно, излизащо в нашия форекс календар.

Трендовете на Forex пазара

Способността да се идентифицира тренда, е едно от основните неща, които всеки Forex трейдър трябва да може да прави. Като тренд се определя основната посока, в която се движи цената на една валутна двойка, с течение на времето. Трендът, като цяло е посоката на движение на разглеждания актив. Трендовете могат да варират широко и дори разнопосочно, в зависимост от избраната времева рамка на графиката.

Способността на трейдърите, да определят тренда и да ползват различни форекс индикатори до голяма степен е в основата на техния успех. Традиционно, на пазара доминира схващането, че е добре инвеститорите да търгуват по тренда. Ако средносрочния тренд на една валутна двойка е да се повишава, то много по-добре за инвеститорите е да търсят дълги, вместо къси позиции. Трендът, може да се прилага и към други показатели – като например лихвите, монетарната политика, лихвения диференциал между две валути и т.н.

За целите на темата – как да правите добри Forex прогнози, ще посочим три типа трендове, с които трябва да сте запознати – възходящ тренд, низходящ тренд и движение настрани. Например, при възходящ тренд цената на един актив се движи в посока нагоре на графиката, при низходящ – надолу, а когато се движи настрана – посоката е неопределена (налице е повишение и понижение на избрания актив, без ясна тенденция относно посоката на търговия).

Видове Форекс анализи при прогнозиране на форекс пазара

Има много начини как да прогнозирате Forex пазара по отношение на търговията. Въпреки, че категоризирането на анализите, може да е доста разнообразно, целта е винаги да гледате към крайната си цел. А именно, да имплементирате търговския си анализ по начин, по който да Ви дава добри сигнали за вход и изход в позиции, в съответствие с вашия рисков профил и цели за постигане на доходност. Сега, ще разгледаме два от най-разпространените типове анализи, достъпни пред инвеститорите – фундаментален и технически.

Впоследствие, можете да решите сами за себе си, към кой от двата типа анализа ще се насочите, или пък ще комбинирате двата типа анализа, по начин, който в най-голяма степен Ви устройва.

Фундаментален анализ за определяне на валутния курс

Фундаменталният анализ се фокусира върху различни фактори на FX пазара. При него е важно да обръщате внимание на фактори като: брутен вътрешен продукт, инфлация, безработица, активност в промишленото производство и сектора на услугите и др., за да вземете правилно решение относно прогнозирането на форекс пазара.

Възползвайте се от нашите актуални фундаментални анализи, които можете да откриете на страницата на Admirals.

При фундаменталния анализ, се вземат в предвид и изявления, правени от ръководителите на централни банки, или други официални правителствени представители, по отношение на икономическата и политическата ситуация в страната. Подобни изказвания, традиционно имат съществено въздействие върху валутните курсовете на различни валутни двойки.

И идваме до въпроса как да прогнозирате Forex пазара? За щастие, икономистите, създадоха икономически календар, където трейдърите могат да открият всички по-важни събития, които въздействат върху валутните пазари. Това включва списък с ежедневните данни, изнасяни от официалните статистики, с точна дата и час на изнасяне, както и прогнозни очаквания за всеки индикатор. Такива резултати включват:

  • Лихвени нива
  • Състояние на безработицата
  • Бюджет, търговски баланс и платежна система
  • БВП (Брутен Вътрешен Продукт) и др.

Традиционно е схващането, че когато една страна повишава лихвените нива, то валутата й поскъпва с течение на времето, поради факта, че инвеститорите ще пренасочват средства към тази страна, в търсене на по-добра възвръщаемост за своите средства. Бъдете сигурни, че вземате този фактор в предвид, когато правите своите прогнози за посоката на валутния курс.

Постоянно намаляване в заетостта и повишаване на безработицата, е тревожен сигнал за състоянието на една икономика и в крайна сметка може да води до понижение на лихвените нива. Това пък, може да окаже въздействие върху нивата на търговия на националната й валута, в посока на поевтиняване.

Страна с постоянни търговски дефицити, също най-вероятно се отличава с по-слаба валута, в сравнение със страни с търговски излишъци.

БВП, определя състоянието на една икономика. Страни със стабилен ръст на БВП, традиционно се отличават с по-силни валути, спрямо тези със слаб ръст на икономиката. Налице е връзка между висок ръст на една икономика и очакванията за по-високи лихвени нива. Това също дава сила на съответната валута.

И накрая, необходимо е да следите непрекъснатия поток от новини, които излизат във връзка с икономиките на избраните от вас валути. Икономическата ситуация и политическа обстановка се променят непрекъснато и не бива да пропускате новини, които биха оказали фундаментално въздействие върху посоката на избраните от вас валути.

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Технически анализ за определяне посоката на валутния курс

В основата на техническия анализ стои схващането, че прогнозите за Форекс пазара, могат да се правят единствено на база промяна на цената в миналото. Защото, според техническите анализатори, цялата налична информация, за пазарните участници, е заложена в графиката. Идеята е, че историята се повтаря и могат да се търсят ценови модели, които да предсказват бъдещото движение във валутните курсове на избраните от вас валути.

Целта на техническия анализ е да се открият тези повтарящи се модели на пазарите. В допълнение, техническите анализатори, смятат, че цената на активите се движат в трендове. Веднъж идентифициран тренда, се предполага, че той ще продължи определен период от време. И основно схващане, на този тип анализ е – „Трендът е твой приятел". Или валутните курсове, имат склонност да се движат в посока на тренда. Когато тренда при една валута е възходящ, добре е инвеститорите да търгуват в тази посока, а не да заемат противоположни позиции.

Форекс трейдърите, могат да разчитат на търгуваните обеми, ценови графики и други математически модели за анализ на информацията, за да открият най-добрите моменти за вход и изход в позиции.

Част от тези проучвания, са свързани с усилията за определяне на тренда, докато други, са насочени към определяне на силата му, с течение на времето. Ползването на техническия анализ, на практика може да подсили дисциплината на трейдърите и да намалят въздействието на емоционални фактори върху решенията им.

Сега е добър момент, да погледнете към техническите индикатори. Първият и с най-голямо значение е определяне на тренда. Има индикатори, които изглаждат движението в цената и позволяват много по-лесното да се визуализира тренда. Тук можете да ползвате пълзящи средни величини, с различна срочност, в зависимост от времевата рамка, която предпочитате за търговия.

Следват индикаторите, които сочат силата на тренда. Те са базирани на волатилността, или степента с която се измерва магнитута на дневните ценови флуктоации. Има и циклични индикатори, които идентифицират повтарящи се модели на валутните пазари, свързани с циклични събития, като изнасянето на определени данни, или решенията на централните банки, които се осъществяват на определен период от време.

Важно е да сте запознати и с линиите на съпротиви и подкрепи, които се прилагат много широко от техническите анализатори. Това са линии, от които цената на една валута, има склонността да се оттласва, в посока нагоре, или надолу, в зависимост от тренда. Моментумът в движението на цената на един актив е най-силен при началото на един тренд, както и най-слаб, при неговия край.

Трябва да отбележим, чез при техническия анализ, прилиган върху посоката на валутния курс, голяма роля имат и японските свещи, както и психологията в инвестирането. Всичко за тях, можете да научите от бащата на японските свещи Стив Нисън, както и легендарния трейдър и портфолио мениджър Джак Швагер, в серия от два уебинара, направени специално за Admirals.

Заключение

Да прогнозирате FX пазара, определено не е лесна задача и едва ли ще ви направи богат в краткосрочен план, търгувайки Forex. Това изисква постоянни усилия, отделянето на достатъчно време и голяма мотивация, сред трейдърите. При всички положение обаче, колкото по-големи са знанията Ви за пазарите, толкова по-близо ще се приближавате до успеха в правилното прогнозиране на форекс пазара. Както вече казахме обаче, няма стриктна рецепта, или начин, следването на които да Ви направят успешен в търговията.

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Каквито и стратегии за Forex търговия да използвате обаче, важно е да подхождате с идея за защита на капитала си. Възползвайте се от възможностите на платформата за Защита от Волатилност на платформите MT4 и MT5Supreme Edition.

Прочетете още:

Форекс Търговия за начинаещи

Научете всичко, което трябва да знаете за японските свещи

Как да намерите Форекс стратегия, която наистина работи?

Как да сте успешен форекс трейдър, който печели дългосрочн?

ТОП СТАТИИ
Какво е борсова спекулация и как да спекулирате на пазарите?
Едва ли има финансов пазар, на който да не няма спекулации и спекулантите да не играят съществена роля. При някой по-малки пазари дори спекулативните сделки са основната част от търговията. Въпреки това, голяма част от хората, дори са чували думата спекулация, едва ли са много тези, които знаят точн...
Как да изградите собствен план за търговия?
В бизнеса има стар израз, че ако не успеете да планирате, планирате да се провалите. Както при всичко друго в живота, създаването на план е от критично значение за успеха Ви и на финансовите пазари. Следването на вече установен план за търговия може да бъде много добро начало на Вашата кариера като...
Работещи Forex стратегии за swing търговия
Суинг търговията е стил, който работи на краткосрочни до средносрочни времеви рамки. Тя не е толкова краткосрочна, че да ангажира цялото Ви време в наблюдение на пазара. И все пак е достатъчно кратка, за да осигури изобилие от възможности за търговия.Днес ние ще се потопим дълбоко в стратегиите за с...
Виж Всички