Инвестиции в Акции: Пълно ръководство как да започнете [2024]

Борис Петров
30 Мин четене

Историята е доказала, че един от най-популярните начини за трупане на капитал в дългосрочен е чрез инвестиции в акции. С няколко изключения почти всеки член на списъка с най-богатите хора на Forbes 400 е достигнал дотам, защото притежава голям брой дялове в публични компании. И Вие искате да разберете повече за инвестициите в акции? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е акция?

Акция е ценна книга с променлива доходност, която Ви дава възможност да притежавате дял от определена компания. Една акция е единица от собствеността на една компания. Повечето компании емитират и продават акции с цел да наберат по-голям капитал, за да финансират дейностите си.

Например ако дадена компания е емитирала 100 акции, а Вие сте купили 10 акции на тази компания, то следователно Ви притежавате 10% от нея.

Притежанието на акции може да Ви даде (но не винаги) някое от следни права:

След като една компания проведе първично публично предлагане, търговията с нейните акции се извършва на фондова борса. Различните фондови борси пък изграждат регионалните и световни фондови пазари.

Американският фондов пазар е най-големия в света, а най-големите фондови борси в САЩ са New York Stock Exchange (NYSE) и Nasdaq. Извън САЩ най-големите борси за акции се намират в Шанхай, Китай, Euronext (обединява някои от най-големите борси в Европа) и Токио (Япония).

Акции и облигации

Може би някои от Вас се питат защо е нужно на компаниите да прибягват до емитиране на акции? И отговорът на тоз въпрос е доста прост - компаниите се нуждаят от финансиране, което може да дойде със заем (емитиране на облигации) или чрез продажба на част от компанията (емитиране на акции).

Компанията може да реши да емитира акции, защото няма да е задължена да връща парите обратно, както при тегленето на заем от банка или емитирането на облигации. При облигациите компанията е задължена освен да върне средствата по облигацията, да плаща и лихва на инвеститорите, които са закупили тези дългови ценни книжа.

Акции и облигации са едни сред най-популярните инструменти, когато става въпрос за инвестиции. Освен това, общото между акции и облигации е, че са ценни книжа и могат да носят доходност. Въпреки това те са много различни. Повече за облигациите може да разберете в статията:

Тествайте търговията с акции, облигации и общо над 8000 финансови инструменти без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още днес като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

Видове акции

Има два основни видове акции:

 1. Обикновени акции - най-масовите, дават право на глас и цените им са по-волатилни, но притежателят им може да има по-малко претенции върху собствеността на компанията ако бъде обявена в несъстоятелност.
 2. Привилегировани акции - по-слабо популярни, не дават право на глас, по-слабо волатилни, но привилегированите акционери са с приоритет пред обикновените при разпределянето на задължения и дивиденти.

Тук трябва да отбележим, обикновените акции са доста по-търгувани от по-малко популярните привилегировани акции.

В същото време и обикновените и привилегированите акции могат да попаднат в една от следните категории:

 • Акции с растеж - акции, чийто печалби нарастват по-бързо от средното за пазара. Акциите на растежа рядко изплащат дивиденти и инвеститорите ги купуват с цел увеличаване на капитала. Технологичните акции са пример за акции с растеж.
 • Акции с дивиденти - тези акции разпределят голяма част от печалбата си на инвеститорите под формата на дивиденти. Инвеститорите купуват акции с дивиденти, за да изградят поток от доходност. Акциите на компании за основни потребителски стоки може да са пример за акции с дивиденти.
 • Акции със стойност - тези акции може да са акции с растеж или акции с дивиденти, които са поевтинели сериозно по някаква причина и се смятат за подценени.

Тези три вида акции отбелязват и трите основни стила на инвестициите в акции.

Друг начин за категоризиране на акциите е според размера на компанията (пазарната капитализация). Тук може да открием акции на компании с голяма, средна и малка пазарна капитализация. Акциите на много малки компании често се наричат пени акции. Разбира се, може има други класификации на различни видове акции.

Как се определя цената на акция?

Цените на акциите се променят постоянно и това е нещо съвсем нормално, поради наличието на огромно количество купувачи и продавачи на фондовите пазари. Както и на останалите пазари цените се променят благодарение на промени в търсенето и предлагането.

 • Ако за дадена акция има повече и по-големи по размер купувачи, отколкото продавачи, то цената и се повишава
 • Ако за дадена акция има повече и по-големи по размер продавачи, отколкото купувачи, то цената и се понижава

Промените в търсенето и предлагането на дадена акция могат да бъдат дирижирани от промени във фундаментите на компанията. 

На графиката отдолу можете да откриете цената на акциите на Тесла:

Имате интерес към инвестиции в индустрията с електромобилите към която принадлежат и акциите на Tesla? Тогава вижте статията:

Защо да инвестирате в акции?

Всяка една търговия с акции за начинаещи започва с този въпрос или поне той е един от първите.

Вашите парични средства трябва да се трудят, точно като Вас! Парите Ви не трябва просто да стоят и да се девалвират в банковата Ви сметка. Какво мислите, че прави банката със средствата Ви, когато ги оставите там? Банките оперират активно на финансовите пазари и една от основните им дейности е именно търговия с акции. Защо да не търгувате и инвестирате и Вие?

Хората могат да правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на други финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Тук трябва да отбележим и че акциите доказан са дългосрочен източник на възвръщаемост, както показва долната графика. На нея е изобразена историческата възвръщаемост на американския борсов индекс S&P 500 от 1926 година насам, когато е създаден. Средната годишна доходност на индекса от 500-те най-големи американски компании е приблизително 10%.

Източник: macrotrends.net. Изготвена на 28 септември 2023. Миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Повече за борсовите индекси като S&P 500 може да откриете в статията:

Причините да инвестирате в акции може са много и да варират при различните инвеститори, но нека да споменем някои от основните:

 1. Търсене на по-висока доходност от ниските лихви по банковите депозити
 2. Защита от инфлация, която предлагат от някои акции
 3. Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск
 4. Очаквания за ръст на икономиката
 5. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
 6. Изграждане на поток от пасивна доходност
 7. Възможност за диверсификация на портфейла от активи
 8. Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
 9. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
 10. Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admirals минималния депозит е само €1)

Започнете инвестиции в над 4000 акции на компании със сметка Invest.MT5 от Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

Колко капитал да отделите за инвестиция в акции?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

 1. Персонални възможности. Те са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
 2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
 3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
 4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Рискове при инвестиции в акции

 Както всяка една инвестиция и тази в акции на компании крие своите рискове и основните от тях са:

 • Фалит на компания, в която сте инвестирали.
 • Спад в цената на акциите на компания, в която сте инвестирали.
 • Негативни промени в индустрията, в която оперира компанията.
 • Влошаване на икономическите условия в страната, в която оперира компания, в която сте инвестирали.
 • По-висок ръст на инфлацията от доходността , която получавате от Вашата инвестиция.
 • Висока волатилност в цените на акциите, която да доведе до емоционални решения.

Разбира се, тези и много други рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на акции на компании, диверсификация и правилното управление на риска.

Как да инвестирате в акции?

Преди навлизането на интернет технологиите, трейдърите и инвеститорите е трябвало да се погрижат за всички транзакции и заявки по пощата, телефон или факс. Най-често трейдърите са предавали своите поръчки за покупка и продажба на акции чрез телефонен разговор с техния брокер. Този процес е бил доста бавен.

В днешно време е много по-лесно да се стигне до купуване на акции и това се случва при много по-ниски разходи. Все пак трябва да имате нужните инструменти и конкурентни условия затова. Но да видим какво Ви трябва, за да започнете търговия с акции.

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. Разберете повече за избора на инвестиционен посредник в статията:

Инвестиционен посредник

Изборът на инвестиционен посредник (брокер) играе ключова роля за вашите инвестиции. Ето няколко съвета при избор на брокер:

 • Винаги избирайте регулиран брокер.
 • Убедете се, че вашият брокер предлага множество инструменти и активи за търговия и инвестиции.
 • Проверете на какво ниво е обслужването на клиенти на брокера, тъй като може да се нуждаете от помощ, особено ако сте начинаещ.
 • Разгледайте дали уебсайта на брокера има различни видове обучителни материали като статии, уроци, видеа, семинари и уебинари.
 • Проверете комисионните и спредовете на брокера, както и разходите при депозити и тегления на средства. Това че някои брокер е обявил, че има нисък спред това не означава, че винаги ще е така.
 • Изберете брокер с бързо изпълнение и нисък слипидж на поръчките, който няма ограничения за различните стилове на търговия и предлага различни видове търговски сметки.
 • Проверете политиките за финансова сигурност. Изберете брокер, който следва сегрегация на клиентските средства (съхранява вашите средства отделни от собствените) и предлага защита от негативен баланс.

Платформа за търговия с акции

След като сте избрали инвестиционен посредник ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до широк набор от акции на компании. Admirals предлага платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5.

Има много различни платформи за търговия с акции и избора коя от тях да се използва трябва да е основен фактор при избора на брокер. Повечето сериозни брокери предлагат платформите на Metaquotes - MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Така познаването MT4 и MT5 ще Ви помогне лесно и гладко да преминете от един брокер в друг, без да разучавате на нов софтуер.

MT4 и MT5 са и най-известните платформи за търговия с акции. Те свързват клиентите на брокерите с финансовите пазари. Тези два платформи за търговия с акции предлагат и богат набор от други финансови инструменти, освен акции, като:

MetaTrader 4 и MetaTrader 5 изключително удобни за ползване, с интерфейс, който дава възможност на начинаещи и опитни трейдъри и инвеститори да търгуват с лекота и комфорт. Мобилните приложения Ви предлагат достъп до вашата платформа за търговия с акции, където и да се намирате. Можете да изтеглите MT4 и MT5 на вашия домашен компютър, таблет и телефон.

Започнете търговия с акции от 15 от най-големите фондови борси в света на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера по-долу:

Най-добрата платформа за множество активи


Как да направите инвестиция в акции?

След като вече имате посредник и платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в акции. Те включват:

 1. Акции на компании
 2. Договори за разлика (ДЗР) на акции
 3. Борсово търгувани фондове (ETF-и) инвестиращи в акции

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт.

В следващата таблица ще видите обобщени преимуществата и недостатъците на двата вида търговия с акции - реални акции и договори за разлика на акции:

  ДЗР на Акции Реални Акции
Собственост Няма притежание на основния актив Притежание на основния актив
Разходи Спредове Спредове и Комисионни
Ливъридж Достъпен Не е достъпен
Дълги / къси позиции И дълги и къси позиции Само дълги позиции
Права Няма право на глас на общи събрания Същите права като останалите акционери
Дивиденти Дълга позиция - получаване на дивидент;
Къса позиция - плащане на дивидент
Право на дивидент

Как да анализирате акции?

Стигнахме до въпроса "в кои акции да инвестирам". За да изберете най-подходящите акции за Вашия инвестиционен портфейл първо трябва да направите съответния анализ. На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ: 

 • Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на дадена акция.
 • Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това

Освен тези два вида анализ могат да се използват и цикличен, поведенчески и портфейлен анализ. Добре е да комбинирате различните видове анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около акцията, която анализирате и да си отговорите на въпроса "в кои акции да инвестирам".

Ето едно видео, което може да Ви е помощ при процеса по анализиране оценка на акции:

В статията отдолу пък ще откриете 20 от най-популярните инвестиционни съвети на легендарния инвеститор Уорън Бъфет:

Повишете Вашите знания и умения в инвестициите и търговията с акции с безплатни уебинари на живо. Регистрирайте се още сега и запазете своите място като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Стратегии за търговия с акции

Има множество видове техники и стратегии за търговия с акции, от които един трейдър и инвеститор може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна търговия или дългосрочна инвестиция в акции, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове стратегии:

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, S&P 500 ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Как да започнете търговия с акции?

След като вече знаете какво е акция, защо да започнете инвестиция в акции, как да инвестирате в акции, да изберете брокер и платформа е време, можете да анализирате акции и познавате различните стратегии за инвестиране в акции може да е дошъл момента да обмислите практическата част, а именно въпроса "как да купя акции".

Можете да купите акции само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с акции.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Как да купите акции?

Нека да дадем един пример как да купите акции като използваме акции на Тесла.

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Тесла [TSLA]
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

При купуване на акции (дълга позиция) на Тесла Вие очаквате акциите да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Тесла [TSLA]
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате акции (къса позиция) на Тесла Вие очаквате акциите да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Договор за разлика: Какво представлява и как да търгувате с ДЗР?
Повечето от Вас, които са се сблъсквали с търговията на финансовите пазари са срещали понятията договор за разлика (contract for difference) или ДЗР (CFD). Все пак ДЗР са едни от най-популярните финансови инструменти за търговия, въпреки много от начинаещите трейдъри (и не само) не разбират напълно...
Виж Всички