Кои може да са най-добрите възможности за инвестиции през 2024?

Roberto Rivero

Светът на инвестициите е изпълнен с възможности, които могат да донесат печалба на разумните инвеститори. С толкова много опции, от които инвеститорите могат да избират, може да се стигне до объркване. И Вие искате да разберете как да изберете най-добрите възможности за инвестиции през 2024? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Инвестиции в акции

Започваме списъка с възможността, която първо изниква в съзнанието на повечето хора, когато стане въпрос за инвестиции, а именно акции.

Акция е ценни книга с променлива доходност, която Ви дава възможност да притежавате дял от определена компания. Една акция е единица от собствеността на една компания. Повечето компании емитират и продават акции с цел да наберат по-голям капитал, за да финансират дейностите си.

Въпреки че акциите са с много ясна концепция към тях не трябва да се подхожда като нещо елементарно. Когато купувате акции на дадена компания, вие по същество придобивате малък процент от тази компания. Стойността на вашата инвестиция ще бъде пряко свързана с бъдещия успех или провал на компанията, чиито акции сте закупили.

Ето защо, преди да купите дялове в дадена компания, е важно да извършите задълбочен анализ на въпросната компания и да прецените дали закупуването на техните акции е във Ваш интерес.

Като начало трябва да разбирате бизнес модела на компанията, в която обмисляте да инвестирате и да знаете какви са нейните продукти и услуги. Така ще знаете как тя прави пари.

Сега ще отбележим няколко важни фактора, които трябва да вземете предвид, когато инвестирате в публична компания: 

 • Финансови резултати - Всяка публична компания редовно публикува своите финансови резултати. Не просто разглеждайте най-новите, но погледнете задълбочено отчетите за последните няколко години, за да получите добра представа за формата, в която е компанията. Расте ли тя? В застой ли е? Или в упадък? Някои важни показатели за разглеждане са: приходи, нетен доход и печалба на акция (EPS). 
 • Индустрия - в каква индустрия работи компанията? Проучете тази индустрия и се запознайте с нея, в частност нейните бъдещи перспективи и всички потенциални предизвикателства, които предстоят. Акциите на добра компания в слабо представяща се индустрия също може да се представят слабо.
 • Конкуренция - с каква конкуренция се сблъсква компанията в своята индустрия? По-добре ли е подготвена за успех от конкуренцията си? Ако не, тогава може да сте насочили към грешна компания. 
 • Стойност  на акцията - само цената на акцията не може да Ви покаже дали компанията е подценена или надценена. За да измерите стойността на една акция може да използвате съотношения като цена / печалби (price to earnings ratio), цена / продажби (price to sales ratio), цена / счетоводна стойност (price to book ratio) и тн.
 • Дивидент - вижте дали акцията изплаща дивидент, какъв е неговия размер, дивидента доходност и коефициент на изплащане, за да разберете дали изплащането на дивидента е стабилно.

Акциите представляват много широка инвестиционна възможност, тъй като можете да закупите акции на компании от много различни сектори и от икономики по целия свят. 

Точно както има много различни видове акции, от които да избирате, подходът, който човек възприема към фондовия пазар, може да бъде също толкова разнообразен. Ето и основните стилове на инвестиции в акции

 1. Инвестиции в акции с дивиденти
 2. Инвестиции в акции с растеж
 3. Инвестиции в акции със стойност

Всеки един от тези стилове има своите предимства и недостатъци. Изборът към стил да се насочите може да го направите на базата на своите финансови възможности, финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт.

Тествайте търговията с акции без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admirals). Вземете своята демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Инвестиции в облигации

Следващият инвестиционен инструмент, който ще разгледаме, са облигациите, които, особено в сравнение с предишния представител в нашия списък, представляват една от най-стабилните инвестиционни възможности. 

Облигация е финансови актив с фиксирана доходност, който осигурява дългосрочен начин за набиране средства на различни органи и институции. Всъщност, всички облигации са вид дълг (дългови ценни книжа). Tе представляват документ за дълг, което е ефективно обещание за плащане, направено от емитента на облигации към притежателя на дългови ценни книжа съгласно условията на инструмента.

Всъщност, при облигациите инвеститорът предоставя заем на емитента. В замяна емитента се задължава да плати на инвеститора фиксиран лихвен процент за предварително определен период от време. След като този период приключи, облигацията е изтекла и емитентът е длъжен да изплати първоначалната сума на заема изцяло. 

Облигациите могат да 4 вида:

 1. Държавни
 2. Общински
 3. Корпоративни
 4. Наднационални облигации

Държавните облигации се считат за сравнително безопасна форма на инвестиция, те със сигурност не са без риск. Както при всеки вид дълг, съществува риск от неизпълнение. Нивото на този риск зависи изцяло от емитиращия орган и има ефект върху ефекта върху доходността на облигацията, като облигациите с по-нисък риск имат по-ниска доходност и обратно.

Инструментите с фиксирана доходност като облигации са най-популярни сред инвеститорите, които имат нисък риск апетит. Предвидимостта и стабилността им обаче могат да превърнат облигациите в ценно допълнение към добре диверсифицирания инвестиционен портфейл

Изградете собствен инвестиционен портфейл като започнете със само €1 с Admirals! Единственото, което трябва да направите е да кликнете на бутона отдолу:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Инвестиции във фондове

Има инструменти, които за разлика от акциите и облигациите, могат да Ви предложат експозиция в повече от една компания или една държава и това са различните видове инвестиционни фондове като борсово търгувани фондове (ETF) и взаимни фондове.

ETF означава "exchange traded fund" на английски или в превод на български - борсово търгуван фонд и представлява ценна книга, която можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез инвестиционен посредник, подобно на обикновените акции.

ETF-ите могат да предложат отлични възможности за постигане на инвестиционните цели, които сте си поставили като могат да проследяват представянето на различни класове активи:

Да дадем една дефиниция и за взаимен фонд:

Взаимен фонд е колективна инвестиционна схема, която привлича капитал чрез публично предлагане на дялове. След това събраните средства биват инвестирани на капиталовите пазари с цел генериране на доходност. Инвестициите могат да бъдат насочени към акции, облигации и други видове финансови инструменти.

На следващото изображение можете да откриете приликите и разликите между ETF и взаимен фонд.

Източник: Admirals

Активите при различните фондове могат да бъдат управлявани активно или пасивно. Активният фонд се опитва да надмине представянето на избран от него пазар (борсов индекс), докато пасивния се опитва просто да репликира представянето на пазара.

ETF-ите и взаимните фондове може да много добри възможности за начинаещи инвеститори или инвеститори, които нямат достатъчно време, за да изследват отделни акции или облигации.

Може би най-известната инвестиция, препоръчана от легендарния инвеститор Уорън Бъфет е свързана с пасивно управляван борсово търгуван фонд, който следва представянето на широкия американски индекс S&P 500.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

ETF, който следва S&P 500 притежава всички акции, които имат участие в индекса. Например Vanguard S&P 500 UCITS ETF (#VUSA) е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на S&P 500.

Следователно, инвестирайки в този ETF (или друг ETF с базов индекс S&P 500), инвеститорът може да получи експозиция в 500-те най-големи публични компании в САЩ. В дългосрочен план подобни инвестиции могат да бъдат една от най-надеждните инвестиционни възможности.

Източник: Admirals MetaTrader 5, #VUSA, дневна графика с диапазон на данните 25 ноември 2019 - 23 юни 2021 г. Изготвена на 23 юни 2021 в 17:00 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Инвестиции в суровини

Един друг клас активи, в който инвеститорите могат да придобият експозиция са суровините. Те представляват една интересна възможност за инвестиции, особено за тези, които търсят по-широка диверсификация на портфейла си и защита от инфлация.

Най-популярните суровини сред инвеститорите обикновено включват:

Да вземем например златото.

Популярността на инвестицията в злато се крие основно в качествата му на актив убежище, който умее да пренася стойност и да е защита от инфлация. Често златото може да увеличава своята стойност при икономическа несигурност.

Следователно златото може да бъде разумно допълнение към инвестиционния портфейл, тъй като има тенденция да процъфтява във времена, в които фондовия пазар изпитва затруднения.

Въпреки че е възможно да се купува физическо злато, това е свързано с допълнителни разходи (високи комисионни, разходи за съхранение и застраховка) и рискове. Следователно инвестицията в ETF, който инвестира целия си капитал във физическо злато изглежда по-удобна за повечето инвеститори.

Тъй като икономиките по света все още се възстановяват от пандемията Covid-19, все още има известна степен на несигурност във въздуха, което означава, че златото може да бъде добра инвестиционна възможност за 2021 година.

Източник: Admirals MetaTrader 5, #GLDAR, седмична графика с диапазон на данните 8 декември 2013 - 23 юни 2021 г. Изготвена на 23 юни 2021 в 18:40 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Инвестиции в недвижими имоти

Имотите представляват още една инвестиционна възможност за тези, които искат да инвестират парите си в клас активи, който е независим от фондовия пазар. Собствеността е осезаем актив и е нещо, от което, независимо какво се случва в света, хората винаги ще имат нужда. Въпреки че, както при всеки друг актив, пазарът на имоти преминава през върхове и спадове.

За тези, които не разполагат с необходимия капитал, за да купят сами имот или просто не искат да плащат всичките разходи и комисионни свързани с подобна покупка, съществуват многобройни начини за инвестиции в недвижими имоти извън покупката на имот. Един от най-популярните начини за това е чрез инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT или на български АДСИЦ). 

АДСИЦ или REIT е компания, която придобива или развива и след това управлява различни имоти, генериращи доход, като жилищни сгради, офиси, хотели, медицински заведения, центрове за данни и много други. 

REITs оперира по начин, подобен на ETF, като използва басейн от инвеститорски средства, за да предприеме своите дейности и по този начин позволява на своите инвеститори да се възползват от някои от предимствата, свързани със притежаването на имоти, генериращи доход, без много от свързаните главоболия. 

На някои места по света, включително и България, компаниите, които се квалифицират като АДСИЦ, са освободени от корпоративен данък върху бизнеса свързан с отдаване под наем на имоти, както и от всички данъци върху капиталовите печалби, възникнали при продажба на тези имоти.

Едно от условията за получаване на такова преференциално данъчно третиране е, че АДСИЦ трябва да разпредели най-малко 90% от освободената от данък печалба към акционерите под формата на дивидент.

На следващото изображение ще откриете графика на цената един от най-големите REITs - American Tower Corp:

Източник: Admirals MetaTrader 5, #AMT, седмична графика с диапазон на данните 8 декември 2013 - 23 юни 2021 г. Изготвена на 23 юни 2021 в 19:19 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Започнете инвестиции с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера по-долу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да започнете инвестиции?

След като знаете кои са най-интересните възможности за инвестиции през 2024 година и как да изберете най-подходящите от тях, тогава може би е дошло време да направите своите инвестиции.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с акции.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Нека да дадем един пример как да направите покупка на акции като използваме акциите на Apple. По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в акции.

Как да купите акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Apple(#AAPL)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на Apple Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Apple (#AAPL)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Apple Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Кои са най-добрите акции за покупка през 2024?
2023 година без изпълнена с интригуващи пазарни движения на фона високата инфлация и промените в паричната политика на повечето централните банки по света. А през 2024 ни очакват избори в САЩ, Великобритания и Европа, както и доста макроикономически и фундаментални промени, които имат потенциал да р...
Акции на Netflix: Как и защо да инвестирате в компанията?
Netflix е една от малкото технологични компании, които успяха да оцелеят след спукването на "дотком" балона в началото на 2000 година. Оттогава досега бизнесът на стрийминг платформата нарасна експоненциално, а с това и цената на акциите на Neflix. Всичко това привлече вниманието на инвеститорите, к...
Топ 10 акции за Метавселена, които да следите
Дигитализацията е тенденция, която никога не е бил по-разпространена от днес, а една от най-горещите теми на пазарите в началото на 2022 година е Метавселената. Компаниите работещи в тази индустрия навлязоха сериозно в полезрението на инвеститорите, които искат да опитат да се възползват от навлизан...
Виж Всички