Indeks WIG 20 - analiza WIG20 [Poradnik inwestora]

Luty 27, 2018 19:33 UTC

W niniejszym artykule dowiesz się, na czym polega analiza WIG20. Na samym początku naszych rozważań warto rozróżnić dwa typy analizy. Pierwszy z nich polega na analizie notowań wykresu, czyli czystej analizie technicznej. Drugi z nich jest bardziej zaawansowany, polega na analizie gospodarki, inaczej analizie fundamentalnej. Niektórzy stosują także analizę międzyrynkową, szukają powiązań makroekonomicznych. Inwestorzy mogą polegać na jednym typie analizy, aczkolwiek nieliczni preferują połączenie dwóch typów analizy, co skutkować może większym prawdopodobieństwem osiągnięcia pozytywnego wyniku inwestycyjnego.

Jednak zanim przejdziemy do omówienia tematu jakim jest analiza WIG20, kilka słów przypomnienia, co to jest WIG20. GPW WIG20 (WSE:WIG20) to indeks giełdowy 20 największych spółek, które są notowane na GPW w Warszawie. Skład WIG20 spółki podlega zmianom. Obecny skład indeksu WIG 20 to przeważnie spółki z branży finansowej, paliwowej, czy energetycznej. Tak więc spółki WIG20 to w większości przedsiębiorstwa, o których słyszysz codziennie. WIG 20 skład to m.in. KGHM, Pekao, PZU itd.

Chcesz dowiedzieć się, jak handlować na W20? Pobierz darmowy ebook i przetestuj strategie na CFD na WIG20.

Analiza techniczna WIG20

Analiza techniczna jest najpopularniejszą metodą badania rynków finansowych. Polscy inwestorzy również ją stosują ze względu na to, że polska Giełda Papierów Wartościowych jest małym parkietem, a notowane na niej indeksy zachowują się bardzo technicznie. Co przez to rozumiemy? Formacje świecowe oraz różne wskaźniki stosowane w AT charakteryzują się dużą skutecznością. Analiza indeksu WIG20 oraz pozostałych aktywów finansowych, w tym WIG 20 akcje, pod kątem technicznym może zostać wykonana poprzez użycie następujących narzędzi:

  • Średnie kroczące
  • Oscylatory
  • Wsparcia/Opory
  • Pivot Points
  • Poziomy Fibonacciego

Oraz wiele, wiele innych. Najpopularniejszym wskaźnikiem wykorzystywanym przez polskich inwestorów jest oscylator stochastyczny, który pokazuje obszary wykupienia oraz wyprzedania indeksu WIG 20. WIG 20 analiza techniczna oprócz oscylatora stochastycznego w celu identyfikacji głównego trendu wykorzystuje się wskaźnik MACD. Poniżej kurs WIG20.

Powyższy wykres WIG20 giełda przedstawia indeks WIG 20 online oraz dwa opisane wcześniej wskaźniki. Jak wygląda analiza WIG20? Interpretacja MACD jest prosta, jeżeli histogram jest powyżej 0, to mamy do czynienia z trendem wzrostowym. W drugim przypadku, gdy jest poniżej zera – z trendem spadkowym.

Oscylator stochastyczny ma wskazać miejsce wejścia w pozycję oraz zawarcie transakcji kupna (w przypadku trendu wzrostowego). Jeżeli wskaźnik znajduje się poniżej poziomu 20 i przecina go od dołu, otrzymujemy sygnał zawarcia transakcji.

Fundamentalna analiza WIG20

Analiza fundamentalna to jedna z podstawowych analiz stosowana na rynku kapitałowym, w tym analizując akcje WIG20 wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz samego indeksu W20. Jej celem jest analiza kondycji ekonomicznej badanej spółki WIG 20 lub innego indeksu, w celu dokonania wyceny jej wartości. Analitycy badają oraz obserwują niezliczone wskaźniki makroekonomiczne, dopiero po tym starają się wysnuć prognozę, co do wzrostu lub spadku indeksu. Niemniej jednak inwestorzy chcą zarobić, traderzy tak samo, a sama analiza fundamentalna oraz sprawdzenie finansów spółek należących do indeksu może okazać się czasochłonna.

Zamiast tego mogą obserwować kilka wskaźników wyprzedających, w tym PKB oraz indeks stworzony przez organizację OECD. Mowa o indeksie CLI, który zostanie poruszony w dalszej części artykułu.

Nasi eksperci prowadzą szkolenia online, podczas których poruszają aspekty analizy fundamentalnej i analizy technicznej. Zapisz się już teraz na darmowe szkolenia!

PKB a indeks WIG 20

Produkt krajowy brutto, w skrócie PKB. W ekonomii jest to jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa. Wskaźnik ten opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe oraz zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (przeważnie rok). Wskaźnik ten jest składową wszystkich wskaźników krótkoterminowych oraz długoterminowych. Patrząc na sam odczyt PKB wiemy, jaki jest stan całej gospodarki.

Rosnące PKB oznacza prosperity, zmniejszające się bezrobocie, rosnące płace, oraz coraz lepszą technologie. Kapitał zagraniczny lubi gospodarki, w których każdego roku dobrobyt staje się coraz większy. Inwestorzy obserwując rosnące PKB chcą na tym skorzystać i skupują akcje lub też całe indeksy tegoż państwa.

Sytuacją odwrotną do powyższej jest spadek produktu krajowego brutto. Kapitał zagraniczny ucieka, oczekiwana stopa zwrotu jest o wiele niższa lub nawet ujemna. Przedsiębiorstwa osiągają coraz mniejszy zysk, ponieważ cała gospodarka zwalnia. Perspektywa dla takiego państwa jest negatywna, zatem po co inwestować w akcje firm, które w przyszłości wykażą się mniejszymi zyskami?

Reasumując, rosnący odczyt PKB rok do roku oznacza prosperity, z kolei spadający wzrost gospodarczy zwiastuje nadchodzącą recesję.

Źródło: Bloomberg

Na powyższym wykresie przedstawiono wzrost gospodarczy (PKB) rok do roku na tle indeksu WIG 20 (linia żółta). Rosnący odczyt PKB w przeszłości powodował wzrost indeksu WIG 20, z kolei spadające odczyty PKB były zapowiedzią spowolnienia gospodarczego, co było motorem napędowym wyprzedaży polskich akcji.

Wskaźnik CLI

Wskaźnik jest wyliczany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wskaźnik CLI należy do grupy wskaźników wyprzedzających koniunkturę i uznawany jest za jeden z najlepszych prognostyków kursów akcji oraz ogólnej koniunktury w gospodarce. Conposite Leading Indicators (CLI) publikowane są co miesiąc dla sporej liczby państw. Wskaźnik CLI jest jednym z najlepszych wskaźników wyprzedzających, bierze pod uwagę następujące zmienne:

  • realny efektywny kurs walutowy
  • stopę WIBOR3M
  • zmianę produkcji przemysłowej
  • wolne miejsca pracy
  • produkcję węgla

CLI jest publikowany w kilku wersjach. Najczęściej wykorzystywaną przez analitykę formą prezentacji jest 12-miesięczna dynamika procentowa zmian CLI. Aktualne odczyty oraz wykresy można znaleźć na stronie OECD.

Największą zaletą tego wskaźnika jest stabilność oraz trendy. Ponadto opublikowane wartości nie podlegają bardzo silnym, miesięcznym zmianom. Z kolei samo odwrócenie trendu wskaźnika jest trwałe i przeważnie potwierdza się w przyszłych miesiącach.

Największym minusem wskaźnika jest jego rewidowanie. Każdego miesiąca poprzednie wartości wskaźnika rewidowane są wiele miesięcy wstecz.

Spadające odczyty wskaźnika interpretowane są jako nadchodzące spowolnienie gospodarcze, z kolei wzrosty wskaźnika zapowiadają hossę w gospodarce oraz giełdzie.

Źródło: Bloomberg

Na powyższym wykresie przedstawiono 12-miesięczny wskaźnik CLI na tle indeksu WIG 20 (kolor biały). Korelacja obydwu aktywów jest spora, warto zauważyć, że wskaźnik CLI wyprzedzał bessę oraz hossę o kilka miesięcy.

Analiza międzyrynkowa WIG20

Międzyrynkowa analiza polega na analizie danego rynku poprzez badanie wzajemnych powiązań między badanym rynkiem a innymi rynkami (np. badanie kursu walutowego oraz giełdy lub też badanie polskiej giełdy na tle pozostałych).

Analiza polskiej giełdy oraz analiza indeksu WIG20 powinna zacząć się od przejrzenia globalnej koniunktury na rynku akcji. Kapitalizacja GPW na tle globalnym nie wygląda imponująco, znaleźliśmy się dopiero na 39 miejscu. Z tego też powodu notowania WIG20 uzależnione są od pozostałych giełd. Zależność jest prosta, jeżeli koniunktura na rynku globalnym sprzyja wzrostom, to na polskim indeksie powinniśmy zajmować pozycje długie. Z drugiej strony, bessa na pozostałych rynkach będzie jednoznaczna z zajmowaniem pozycji krótkich.

Źródło: Bloomberg

Na powyższym wykresie zobrazowano jak uzależniony jest WIG20 index od globalnej koniunktury. Linia zielona przedstawia indeks WIG20, z kolei biała indeks MSCI World (reprezentant globalnego rynku akcji).

Warto również zauważyć, że globalna giełda uzależniona jest głównie od koniunktury w Stanach Zjednoczonych. Głównym powodem tego faktu jest jej kapitalizacja. Kapitalizacja giełdy amerykańskiej wynosi ponad 40 procent kapitalizacji globalnej. Dla porównania, GPW w Warszawie nie stanowi nawet 0,5 proc. globalnej kapitalizacji.

Niemniej jednak dobra koniunktura na rynkach rozwiniętych, do których oczywiście należą Stany Zjednoczone nie jest jednoznaczne z hossą na polskim parkiecie. Pamiętajmy iż Polska przynależy do państw rozwijających się. Zatem zagraniczni inwestorzy patrzą na wszystkie państwa rozwijające się jako na jeden rynek, napływ kapitału do wszystkich będzie jednoznaczny z hossą na GPW, zostało to zobrazowane na poniższym wykresie.

Źródło: Bloomberg

Na powyższym wykresie zobrazowano korelację pomiędzy indeksem MSCI Emerging Markets (indeks reprezentujący państwa rozwijające) na tle indeksu WIG 20 (linia żółta). Napływ kapitału do państw rozwijających pokazuje główny trend, dopiero potem możemy szukać okazji do zajęcia pozycji na mniejszym indeksie jakim jest WIG 20 GPW. Tak wygląda W20 analiza międzyrynkowa.

Pobierz platformę MT4 i bądź na bieżąco z notowaniami WIG20. Giełda WIG20 i inne CFD w zasięgu Twojej ręki.

Indeks WIG20 a PLN

Obecny trend wzrostowy na indeksie WIG 20 co to skutkuje coraz większym zainteresowaniem ze strony zagranicznych inwestorów. Inwestorzy, którzy pragną nabyć Warszawski Indeks Giełdowy muszą zamienić obcą walutę na PLN. Skutkuje to aprecjacją polskiej waluty w stosunku do zagranicznej. Dlatego też obydwa instrumenty w długim terminie charakteryzują się bardzo dużą dodatnią korelacją.

Trend wzrostowy na WIG 20 = trend wzrostowy na rodzimej walucie

Trend spadkowy na WIG 20 = trend spadkowy na rodzimej walucie

Analiza WIG20 - podsumowanie

Mała kapitalizacja polskiej giełdy stwarza sporo ciekawych okazji inwestycyjnych na indeksie WIG 20. Na naszej giełdzie nie powstały jeszcze zaawansowane algorytmy komputerowe, które mają za zadanie zmieszać inwestorów. Dzięki temu główny indeks warszawskiego parkietu zachowuje się bardzo technicznie. Ponadto fundamentalna analiza WIG20 jest bardzo prosta, wystarczy patrzeć na dynamikę zmiany wzrostu gospodarczego oraz indeks wyprzedzający koniunkturę, który publikowany jest przez OECD. Analiza WIG20 może również wykorzystać powiązania międzyrynkowe. Analiza W20 jest dostępna dla Ciebie z poziomu platformy MetaTrader 4, którą możesz pobrać, klikając powyższy banner.

Już teraz zarejestruj rachunek demonstracyjny i rozpocznij handel na wirtualnych środkach na CFD na W20!

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.