Контанго: Какво представлява и как да го търгувате?

Admirals

При търговията с фючърсни контракти и по-специално търговията със суровини може лесно да се натъкнете на термина контанго. Този ефект може да има сериозно влияние върху Вашия портфейл от фючърсни контракти, затова е препоръчително за всеки инвеститор на пазарите на суровини да го познава. И Вие искате да научите повече? Тогава сте на правилното място?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е контанго?

За да разберете всъщност какво е контанго, то преди това трябва да познавате как работят пазарите на фючърсни контракти и по-специално фючърсите върху суровини, където най-често могат да бъдат намерени примери за контанго.

Когато говорим за суровини имаме предвид основни компоненти на по-сложни стоки и услуги, например:

Тези продукти са били физически разменяни в миналото, а в днешно време се търгуват чрез фючърсни контракти на стокови борси.

Да дадем една дефиниция за фючърсен контракт:

Фючърс (англ. futures) или фючърсен договор е споразумение за покупка или продажба на даден актив (суровина, валута, борсов индекс, други ценни книжа) на предварително определена цена на дадена бъдеща дата. 

Фючърсите са деривативни инструменти, които се търгуват на борси, където всички договори са стандартизирани, тоест не са индивидуални контракти. Всеки фючърс има една и съща спецификация, независимо кой го купува или го продава.

Повечето фючърси се предлагат на борсата като петцифрени кодове.

 1. Първите два символа идентифицират продукта
 2. Третият идентифицира месеца
 3. Последните два символа представляват годината. 

Пример:

Всеки, който търгува с петролни фючърси на Нюйоркската фондова борса знае, че договорът се състои от 1000 барела петрол тип West Texas Intermediate (WTI) с определено ниво на качество и фиксирана дата на изтичане.

Фючърсите на петрола могат да се предлагат като CLX21, където CL означава суров петрол, X = ноември (има кодове за месеците), а 20 представлява 2021 година.

Тъй като размерът на някои фючърсни контракти може да е много голям, някои индивидуални трейдъри на фючърси се насочват към друг вид деривати като договори за разлика.

Тествайте търговията с договори за разлика и фючърси без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admirals Markets). Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отодлу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Спот и фючърси цена

Може да изглежда малко странно, но суровините често имат две цени - спот цена и фючърсна цена. И на двете цени може да осъществите покупка на исканата от Вас суровина, но времето на сделката и датата на доставка са различни.

 • Спот цената на дадена суровина е текущата цена за настояща покупка, плащане и доставка. При сделка със суровини по спот цена плащането се изисква незабавно, както и доставката.
 • Фючърсната цена на суровина се прилага за транзакция, която ще се случи на по-късна дата. По този начин купувачът и продавачът фиксират цена за своят сделка в бъдеще. 

Фючърсната цена е базирана на спот цената на суровината плюс разходите за съхранение на суровината, застраховка и други съпътстващи разходи.

Разликата между спот цена и фючърсна цена най-често е предизвикана от разходите за съхранение, застраховка транспорт и тн, и от очакванията на инвеститорите.

Дефиниция за контанго

Сега след като вече имате представа как работят фючърсните контракти и какво е спот и фючърсна цена, може да разберете по-точно какво е контанго.

Контанго се появява, когато цената на фючърсните контракти е по-висока от спот цената на основния актив.

В този случай кривата на цените на различните фючърсните договори с последователни падежи е възходяща т.е.. цената на всеки следващ фючърс е по-висока от тази на предходния и от спот цената. Все пак че с наближаване на падежа, фючърсната цена ще се сближава със спот цената.

Не е много често явление разликата в цените между последователните падежи на фючърсни договори да е силно изразена. Все пак понякога може да възникне сериозна разлика и в този случай се нарича „супер контанго".

Контанго много често може да срещнете при цените на златото. Причините затова са две:

 • Във времена на несигурност златото се превръща в актив убежище
 • Разходите за съхранение на ценния метал са много високи

Индивидуалните инвеститори трябва да бъдат много внимателни, когато инвестират във фючърсни контракти, тъй като те могат да доведат до объркване.

Това е така, защото някои брокери могат да предлагат инструменти за търговия въз основа на спот цената, докато други ще покажат цената на фючърсни договори с различни падежи. Следователно разликата в цените даден активи от един  инвестиционен посредник до друг може да е сериозна и да се стигне до объркване при по-неопитните трейдъри.

Повишете Вашите знания и умения в търговията на финансовите пазари с нашите безплатни уебинари на живо. Кликнете на банера отдолу и запазете Вашето място още сега:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Контанго срещу Бекуърдейшън

Обратният ефект на контанго се нарича бекуърдейшън. В този случай цената на фючърсните контракти е по-ниска от спот цената на базовия актив. За разлика от при контанго ефектът, тук графиката е низходяща т.е. цената може да се понижава от падеж на един контракт към следващия.

В този случаи сегашното търсене на актива е толкова голямо и затова се стига до там, че цената на по-далечните фючърсни контракти става все по-ниска. И тук също фючърсната цена има тенденция да се сближава със спот цената при наближаване на крайните срокове на договорите.

Следните фактори влияят на бекуърдейшън:

 1. Инвеститорите предвиждат, че ще има недостиг на въпросната суровина. Например, ако това е земеделска култура и е имало климатично явление, което е развалило реколтата, купувачите ще искат да вземат продукта възможно най-скоро.
 2. Бъдещите икономически очаквания не са розови и инвеститорите се насочват активи убежища, а не купуват бъдещи падежни договори.

Но да видим как може да търгувате контанго?

Как да търгувате контанго?

Търгуващите в рамките на деня не би трябвало да се притесняват от контанго или бекуърдейшън. Все пак те търгуват за много кратък период и тези две явления едва ли биха имали сериозен ефект върху тяхната търговия.

В същото време дългосрочните трейдъри и инвеститори трябва да вземат ефекта контанго предвид. Ето и как да направят това:

 • Ако сте с дълги позиции във фючърси, когато възникне ситуация на контанго, може да загубите приблизително разликата между цената на спот и фючърсната цена. И обратното, ако се получи бекуърдейшън, ще спечелите приблизително разликата между двете цени.
 • Ако сте с къси позиции, ще се получи обратният ефект: при контанго ще спечелите приблизително разликата между двете цени, а при бекуърдейшън ще загубите тази разлика.

Важно е преди да отворите дългосрочна позиция във фючърси на суровини да проверите дали пазарът се намира в контанго или бекуърдейшън, тъй като тези ефекти могат да имат ефект (в някои случаи сериозен) върху резултатите от Вашите сделки с фючърси на суровини.

Започнете търговия с договори за разлика и фючърси на метали, енергийни и земеделски суровини с Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате.

Търгувайте ДЗР на Суровини

Търгувайте ДЗР на петрол, кафе, злато, сребро и други!

 

Практически пример за контанго

В началото на 2020 година петролните пазари бяха повлияни от различни видове събития, които доведоха до висока волатилност. Така на 20 април 2020, при фючърса изтичащ през май, се стигна до безпрецедентна ситуация - цените на петрола WTI се сринаха до негативни нива за първи път в историята.

Основната причина бе пандемията от Covid-19, която доведе до спад в търсенето на петрол от най 20%. Така всички хранилища в САЩ се напълниха и малко преди да изтече майския фючърс на WTI на практика нямаше къде да се съхранява "черното злато", след което се стигна до там, че компаниите да дават пари, за да може някои да вземе вече добития петрол.

Освен това трябва да се има предвид, че на този пазар има голям брой спекуланти, които се опитват да ребалансират позициите си преди падежа на фючърса.

Цените на WTI се сринаха до безпрецедентните -37 за барел.

На следващата графика на цената на петрола WTI можете да видите срива в цените през април 2020 година:

Източник: Admiral MetaTrader 5, CRUDOIL, дневна графика с диапазон на данните 17 декември 2019 - 0 юни 2021 г. Изготвена на 30 юни 2021 в 21:01 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Стратегии за търговия при контанго

Един от начините да се възползвате от контанго е чрез арбитражни стратегии. Например с арбитражът може

 1. Да закупите суровина на спот цената 
 2. Веднага да продадете на по-висока фючърсна цена. 

Докато фючърсният контракт се доближава към изтичането, този вид арбитраж нараства. Цената на спот и фючърси всъщност се сближава с наближаването на срока на валидност поради арбитража и контанго ефектът намалява.

Съществува и друг подход за печалба от контанго.

Фючърсни цени над спот цената могат да бъдат сигнал за по-високи цени в бъдеще, особено когато инфлацията е висока. Спекулантите могат да закупят повече от суровина в контанго, в опит да се възползват от по-високите очаквани цени в бъдеще. Те може да успеят да спечелят още повече, купувайки фючърсни договори.

Тази стратегия обаче работи само ако действителните цени в бъдеще надвишат фючърсните цени.

Един съществен недостатък при контанго може да е автоматичния ролоувър на договорите, което е стратегия на суровиниите ETF-и. Инвеститорите, които купуват суровинни договори, когато пазарите са в контанго може да загубят определена сума, когато фючърсните контракти изтекат над спот цената.

Как да започнете търговия при контанго?

След като вече знаете какво е контанго, разликите между контанго и бекуърдейшън и как да търгувате контанго ефектът може би е време да насочите към по-интересната практическа част, а имено реална търговия при контанго.

Това може да направите в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия със суровини
 2. Изтеглете платформа за търговия със суровини
 3. Изберете доставчик и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия със суровини с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите покупка на акции на компании за материали като използваме Fujitsu (#6702.JP). По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в акции.

Как да купите акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Fujitsu (#6702.JP)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на Fujitsu Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Fujitsu (#6702.JP)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Fujitsu Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Вашето ръководство за управление лични финанси с Admirals
Управлението на личните финанси е тема табу за мнозина. Най-просто казано, финансите плашат повечето хора, но това не трябва да е така. Най-общо казано хората се страхуват от това, което не разбират и изглежда финансите са една от темите, които плашат хората. Искате да да промените това и да сте в ч...
Пълно ръководство за търговия с валутни двойки
Вероятно голяма част от хората, които са обменяли валута, за да отидат на почивка, бизнес пътуване или просто, за да уредят някое свое плащане, са забелязали, че валутите се търгуват под формата на валутни двойки. Именно тези валутни двойки са в основата на всяка търговия с валута. В тази статия ще...
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Виж Всички