Shrani PDF Natisni

Licenca investicijskega podjetja

Informacije o družbi

1. Družba

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (v nadaljevanju: družba) je s strani ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (CySEC) pooblaščena in urejena kot ciprsko investicijsko podjetje (CIF) za ponujanje storitev in dejavnosti, navedenih v tem dokumentu, pod Zakon o opravljanju investicijskih storitev, izvajanju investicijskih dejavnosti, delovanju reguliranih trgov in drugih s tem povezanih zadevah 144 (I) / 2007, kakor je bil občasno spremenjen (v nadaljnjem besedilu: zakon).

1.2. Številka licence CIF podjetja je 201/13.

1.3. Podjetje je registrirano na Cipru v skladu z zakonom o gospodarskih družbah z registrsko številko HE 310328.

1.4. Sedež družbe je v Dramas 2, 1. nadstropje, 1077 Nikozija, Ciper.

2. Investicijske storitve

2.1. Pod licenco CIF lahko podjetje ponuja naslednje investicijske storitve:

(a) Sprejem in prenos naročil v zvezi z enim ali več spodaj navedenimi finančnimi instrumenti.

(b) Izvajanje naročil v imenu strank.

(c) Upravljanje portfelja.

3. Pomožne storitve

3.1. Pod licenco CIF lahko podjetje ponuja naslednje pomožne storitve:

(a) Varnost in upravljanje finančnih instrumentov za račun strank, vključno s skrbništvom in povezanimi storitvami, kot je upravljanje z denarnimi sredstvi / zavarovanjem.

(b) Devizne - menjalne storitve, kadar so te storitve povezane z zagotavljanjem investicijskih storitev.

4. Finančni instrumenti

4.1. Podjetje lahko na podlagi licence CIF ponuja zgoraj navedene naložbene storitve v zvezi z nekaterimi finančnimi instrumenti, ki imajo pomen, ki mu ga daje drugi odstavek zakona:

(a) Prenosljivi vrednostni papirji.

(b) Instrumenti denarnega trga.

(c) Enote v kolektivnih naložbenih podjemih.

(d) Opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in vse druge izvedene finančne pogodbe v zvezi z vrednostnimi papirji, valutami, obrestnimi merami ali donosi ali drugimi izvedenimi instrumenti, finančnimi indeksi ali finančnimi ukrepi, ki jih je mogoče poravnati fizično ali v gotovini.

(e) Opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in kakršne koli druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na blago, ki ga je treba poravnati v gotovini ali poravnati v gotovini po izbiri ene od strank (drugače kot zaradi neizpolnitve obveznosti ali drugega odpovedni dogodek).

(f) Opcije, terminske pogodbe, zamenjave in katere koli druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih v zvezi z blagom, ki ga je mogoče fizično poravnati, pod pogojem, da se z njimi trguje na reguliranem trgu in / ali MTF.

(g) Opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminski posli in kakršne koli druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih v zvezi z blagom, ki jih je mogoče fizično poravnati, če v zgornjem odstavku ni drugače navedeno in niso za komercialne namene, ki imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju glede tega, ali se med drugim obračunajo in poravnajo prek priznanih klirinških hiš ali so predmet rednih klicev za kritje.

(h) Izvedeni instrumenti za prenos kreditnega tveganja.

(i) Finančne pogodbe za razlike.

(j) Opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na podnebne spremenljivke, tovorne stopnje, emisijske kupone ali stopnje inflacije ali druge uradne ekonomske statistike, ki jih je treba poravnati v gotovini ali jih je mogoče poravnati v gotovini po izbiri ene od strank (drugače kot zaradi neizpolnitve obveznosti ali drugega dogodka odpovedi), pa tudi katere koli druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanaša na sredstva, pravice, obveznosti, indekse in izvedeni finančni instrumenti, glede na to, ali se med drugim trguje na organiziranem trgu ali MTF, kliring in poravnava prek priznanih klirinških hiš ali so predmet rednih pozivov k kritju.