Salvează PDF Tipărește

Licența companiei de investiții

Informații despre companie

1. Compania

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd („Compania”) este autorizată și reglementată de Comisia de valori mobiliare și burse din Cipru („CySEC”) ca firmă de investiții din Cipru („CIF”) pentru a oferi serviciile și activitățile enumerate în acest document, în conformitate cu furnizarea de servicii de investiții, exercitarea activităților de investiții, funcționarea piețelor reglementate și alte chestiuni conexe aferente Legii 144 (I) / 2007, cu modificările ulterioare („Legea”).

1.2. Numărul licenței CIF este 201/13.

1.3. Compania este înregistrată în Cipru conform Legii societăților comerciale, cu numărul de înregistrare HE 310328.

1.4. Adresa sediului social al companiei este Dramas 2, etajul 1, 1077 Nicosia, Cipru.

2. Servicii de investiții

2.1. Conform licenței sale CIF, Compania poate oferi următoarele servicii de investiții:

(a) Recepționarea și transmiterea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare enumerate mai jos.

(b) Executarea ordinelor în numele clienților.

(c) Management de portofoliu.

3. Servicii auxiliare

3.1. Conform licenței sale CIF, Compania poate oferi următoarele Servicii auxiliare:

(a) Păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în numele clienților, inclusiv custodie și servicii conexe, cum ar fi gestionarea numerarului sau a colateralului.

(b) Servicii de schimb valutar în care aceste servicii sunt în legătură cu furnizarea de servicii de investiții.

4. Instrumente financiare

4.1. Conform licenței sale CIF, compania poate oferi serviciile de investiții de mai sus în legătură cu anumite instrumente financiare, care au semnificația dată în paragraful 2 al legii:

(a) Valori mobiliare transferabile.

(b) Instrumente ale pieței monetare.

(c) Unități ale organismelor de plasament colectiv.

(d) Opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe dobânzi și orice alte contracte derivate referitoare la valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau randamente sau alte instrumente derivate, indici financiari sau alte instrumente financiare care pot fi decontate fizic sau în numerar.

(e) Opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe dobânzi și orice alte contracte derivate referitoare la materii prime care trebuie decontate în numerar sau care pot fi decontate în numerar la opțiunea uneia dintre părți (altfel decât din cauza unei neplăți sau a altui contract sau eveniment de încetare).

(f) Opțiuni, contracte futures, swap-uri și orice alt contract derivat referitor la materii prime care pot fi decontate fizic cu condiția ca acestea să fie tranzacționate pe o piață reglementată și / sau o MTF.

(g) Opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe dobânzi și orice alte contracte derivate referitoare la materii prime care pot fi decontate fizic, nemenționate altfel în paragraful de mai sus și care nu sunt în scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, având în vedere dacă, printre altele, sunt compensate și decontate prin case de compensare recunoscute sau sunt supuse apelurilor de marjă obișnuite.

(h) Instrumente derivate aferente transferului riscului de credit.

(i) Contracte financiare pentru diferențe de curs.

(j) Opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe dobânzi și orice alte contracte derivate referitoare la variabile climaterice, costuri de transport, certificate de emisie sau valori ale inflației sau alte statistici economice oficiale care trebuie decontate în numerar sau care pot fi decontate în numerar la opțiunea uneia dintre părți (altfel decât din cauza unei neplăți sau a unui alt eveniment de terminare), precum și a oricărui alt contract derivat referitor la active, drepturi, obligații, indici și măsuri nemenționate în prezenta secțiune, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, având în vedere dacă, printre altele, sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau o MTF, sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt supuse unor apeluri de marjă obișnuite.